Szerkesztővita:Vince/Sufni

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Arányi Miksa, Bakonyi Samu, Barta Ödön, Beck Marcel, Madarassy-Beck Gyula báró, Bródy Ernő, Darvai Fülöp, Dési Géza, Farkas Pál, Fried Lajos, Hajdú Frigyes, Heltai Ferenc, Hirtenstein Lajos, Horn Ede, Jellinek Arthur, Kardos Samu, Kelemen Samu, Krausz Lajos, Lányi Mór, Leitner Adolf, Mandel Pál, Markbreit Gyula, Mende Bódog, Mezei Ernő, Mezei Mór, Mezőfi Vilmos, Molnár Jenő, Nagy Sándor, Popper Ármin báró, Neményi Ambrus, Nemes Zsigmond, Neumann Ármin, Pető Sándor, Rajk Aladár, Révai Mór, Rosenberg Gyula, Rosenberg Ignác, Ság Manó, Sámuel Lázár, Sándor Pál, Szatmári Mór, Szúnyog Mihály, Ullmann Sándor, Vadász Lipót, Vázsonyi Vilmos, Vészi József, Visontai Soma, Wahrmann Mór, Weisz Berthold, Wolfner Tivadar báró. A mai képviselőház tagjai: Baracs Marcell, Bródy Ernő, Dési Géza, Fábián Béla, Gál Jenő, Györk Imre, Propper Sándor, Rothenstein Mór, Sándor Pál, Várnai Dániel. A felsőház tagjai: Löw lmmánuel, Reich Koppel (a zsidó hitfelekezet képviselői); Glücksthal Samu (az ügyvédi kamara képviseletében); Vida Jenő (a tőzsde képviseletében). - Főrendiházi tagok voltak: Bródy Zsigmond hírlapkiadó és szerkesztő, Chorin Ferenc jogtudós, Hatvany-Deutsch Sándor báró gyáros, Hirschler Ignác orvos, Kornfeld Zsigmond báró bankigazgató, Lévay Henrik báró, a biztosító intézmény magyarországi megalapítója, Ormódy Vilmos, a biztosító intézmények fejlesztője Sváb Károly földbirtokos, Weisz Manfréd báró gyáros.

Jászai Samu, Pikler Emil, Rósa Izsó, Teleszky István, Tenczer Pál

vezető[szerkesztés]

{{Vezető infobox
| név       =
| kép       =
| képméret     =
| képaláírás    =

| állam      =
| megnevezés    =
| terminus kezdete =
| terminus vége  =
| helyettes    =
| előd       =
| utód       =

| születési hely  =
| születési dátum =
| halálozási hely =
| halálozási dátum =
| házastárs    =
| párt       =
| választókerület =
| foglalkozás   =politikus
| lábjegyzet    =
}}

1848-1849[szerkesztés]

KÉPVISELŐHÁZ


Név Párt Választókerület Megjegyzés
Vörösmarty Mihály ? Bács-Bodrog vármegye, bácsalmási kerület
Allaga Imre ? Bács-Bodrog vármegye
Dedinszky József (politikus) ? Csanád vármegye, nagylaki kerület
Hauke Béla ? Bács-Bodrog vármegye
Latinovits Móric ? Bács-Bodrog vármegye, kúlai ker.
Manics Péter ? Bács-Bodrog vármegye, ómoravicai ker.
Mártonffy Károly ? Bács-Bodrog vármegye, szabadkai ker.
Spelletich Bódog ? Bács-Bodrog vármegye, szabadkai ker.
Szalmásy Ferenc ? Bács-Bodrog vármegye, óbecsei ker.
Zahoray Kálmán ? Bács-Bodrog vármegye
Zákó István ? Bács-Bodrog vármegye, rigyicai ker.
Zákó Péter ? Bács-Bodrog vármegye
Bíró Antal ? Szabadka szabad királyi város
Vojnits Lukács ? Szabadka szabad királyi város
Mészáros Lázár ? Bács-Bodrog vármegye, Baja mezőváros
Hermann Gáspár ? Újvidék szabad királyi város
Kórics Gáspár ? Zombor szabad királyi város
Sinkay János ? Bács-Bodrog vármegye, zentai ker.
Vukovics Sebő ? Nagykikindai kerület, Nagybecskerek
NÉVNÉV ? Torna vármegye, szini ker.

1861[szerkesztés]

KÉPVISELŐHÁZ


Név Párt Választókerület Megjegyzés
Abaffy Arisztid ? Árva vármegye, bobrói kerület június 15-én balesetben elhunyt[1], helyébe fiát, Abaffy Ágostont
választották meg a helyiek[2]
Ács Károly ? Pest-Pilis-Solt vármegye, szentendrei ker.
Allaga Imre ? Bács-Bodrog vármegye, rigyicai ker.
Almásy György ? Heves és Külső-Szolnok vármegye, gyöngyösi ker.
Almásy Sándor ? Heves és Külső-Szolnok vármegye, fügedi ker.
Andrássy Gyula Felirati Párt Zemplén vármegye, sátoraljaújhelyi ker.
Antal János ? Baranya vármegye, mohácsi ker.
Asztalos István [3] ? Békés vármegye, békési ker.
Vincenţiu Babeş román nemzetiségi programmal Krassó vármegye, szászkabányai ker Victor Babeş apja
Babics János ? Heves és Külső-Szolnok vármegye, kápolnai ker.
Bakalovich Szilárd ? Torontál vármegye, zsombolyai ker.
Balássy Antal ? Buda szabad királyi város (szkv)
Ballagi Mór Felirati Párt Bács-Bodrog vármegye, ómoravicai ker.
Balogh János ? Bars vármegye, aranyosmaróti ker.
Bánffay Simon ? Baranya vármegye, pécsváradi ker.
Bánó József ? Sáros vármegye, héthársi ker.
Bánó Miklós ? Sáros vármegye, girálti ker.
Bárczay Albert ? Abaúj vármegye, alsómislyei ker. mandátumáról június 1-jével lemondott
Barinyai József ? Nyitra vármegye, vágújhelyi ker.
Bartal György Felirati Párt Tolna vármegye, pincehelyi ker.
Bartal János ? Pozsony vármegye, vágszerdahelyi ker.
Batthyány István ? Székesfehérvár szabad királyi város
Batthyány Zsigmond ? Zala vármegye, szentgróti ker.
Benczúr Miklós Határozati Párt Szatmár vármegye, Nyíregyháza mezőváros
Bende József ? Bács-Bodrog vármegye, óbecsei ker.
Békásy Lajos ? Veszprém vármegye, somlóvásárhelyi ker.
Beniczky Lajos Határozati Párt Zólyom vármegye, breznóbányai ker. szabad királyi város?
Beniczky Ödön Határozati Párt Pest-Pilis-Solt vármegye, gödöllői ker.
Beöthy Zsigmond ? Komárom szabad királyi város
Berényi Ferenc ? Nyitra vármegye, nagytapolcsányi ker.
Bernáth Zsigmond ? Ung vármegye, nagykaposi ker.
Besze János ? Esztergom, Szentgyörgy és Szenttamás sz.k.v.
Bethlen József ? Versec szabad királyi város (szkv)
Bezerédj László Felirati Párt Vas vármegye, rumi ker.
Bika Simon ? Bihar vármegye, élesdi ker.
Bittó István Felirati Párt Somogy vármegye, szigetvári ker.
Blaskovics Pál ? Hont vármegye, németi ker.
Bobory Károly Határozati Párt Pest-Pilis-Solt vármegye, Cegléd mezőváros
Boczkó Dániel Határozati Párt Békés vármegye, Békéscsaba mezőváros
Bodon Ábrahám ? Gömör és Kis-Hont vármegye, kövi ker.
Bogdán Vince ? Temes vármegye, csakovári ker.
Bogdanovich Vilibald Felirati Párt Torontál vármegye, bégaszentgyörgyi ker.
Bogyó Sándor ? Csongrád vármegye, szegvári ker.
Bónis Sámuel Határozati Párt Szabolcs vármegye, tiszalöki ker.
Borbély Miklós ? Heves és Külső-Szolnok vármegye, tiszaabádi ker.
Boronkay Lajos ? Hont vármegye, ipolysági ker.
Boross Sámuel ? Csongrád vármegye, szentesi ker.
Bottka Mihály ? Zala vármegye, tapolcai ker.
Böszörményi László Határozati Párt Szabolcs vármegye, nagykállói ker.
Bránovácsky István ? Bács-Bodrog vármegye, újvidéki ker.
Buday Lőrinc ? Bereg vármegye, felvidéki ker. a kerület központja Ilosva volt
Bujánovics Rudolf ? Zemplén vármegye, homonnai ker.
Burián Imre ? Trencsén vármegye, puhói ker.
Buttyán Vazul ? Kővárvidék, kisnyíresi ker.
Buzna Lajos ? Nyitra vármegye, érsekújvári ker.
Csáky László ? Trencsén vármegye, varíni ker.
Csáky Tivadar ? Szepes vármegye, lőcsei ker.
Csanády Sándor ? Bihar vármegye, berettyóújfalui ker.
Cseh Sándor [4]? ? Vas vármegye, németújvári ker.
Csengery Antal Felirati Párt Bihar vármegye, bihari ker.
Csengery Imre Felirati Párt Bihar vármegye, hosszúpályi ker.
Cserky István ? Veszprém vármegye, enyingi ker.
Csernovics Arzén ? Arad szabad királyi város szerb
Csernovics Péter Határozati Párt Torontál vármegye, basahídi ker. szerb
Csiky Sándor ? Heves és Külső-Szolnok vármegye, egri ker.
Czorda Bódog ? Bács-Bodrog vármegye, szabadkai ker.
Daniel Pál ? Torontál vármegye, zichyfalvai ker.
Dani Ferenc ? Csongrád vármegye, szegedi ker.
Darvas Antal ? Abaúj vármegye, szikszói ker.
Deák Ferenc Felirati Párt Pest szabad királyi város
Dedinszky József Felirati Párt Csanád vármegye, nagylaki ker.
Degenfeld Gusztáv ? Szabolcs vármegye, nyírbátori ker.
Dellimanics István ? Baranya vármegye, bükkösdi ker.
Demjén István ? Bereg vármegye, kászonyi ker.
Dessewffy Emil Felirati Párt Pozsony vármegye, pozsonyi ker.
Dobrzánszki Adolf ? Sáros vármegye, zborói ker.
Domahidy Ferenc ? Szatmár vármegye, csengeri ker.
Dőry Ádám ? Sopron vármegye, csornai ker.
Éder István ? Csongrád vármegye, Csongrád mezőváros
Eördögh András ? Jászkun kerület, jászberényi ker.
Eördögh Imre ? Trencsén vármegye, hővizi ker.
Eöry Sándor ? Győr vármegye, téti ker.
Eötvös József Felirati Párt Buda szabad királyi város
Eötvös Tamás ? Bereg vármegye, munkácsi ker.
Erős Lajos ? Szabolcs vármegye, kisvárdai ker.
Faur János ? Krassó vármegye, románoravicai ker.
Fekete Lajos ? Somogy vármegye, somogyszili ker.
Fiáth István ? Fehér vármegye, rácalmási ker.
Fisser István ? Temes vármegye, rékasi ker.
Fráter Pál ? Nógrád vármegye, ecsegi ker.
Frideczky Lajos Felirati Párt Nógrád vármegye, nógrádi ker.
Gál Péter ? Veszprém vármegye, nagyvázsonyi ker.
Gábriel István ? Abaúj vármegye, gönci ker.
Ghyczy Kálmán Határozati Párt Komárom vármegye, udvardi ker.
Gorove István Felirati Párt Pest szabad királyi város
Grabarics Ernő ? Baranya vármegye, dárdai ker.
Hajnik Pál ? Pest-Pilis-Solt vármegye, váci ker.
Halász Boldizsár ? Pest-Pilis-Solt vármegye, dabasi ker.
Hauser Ernő ? Pozsony szabad királyi város
Hodossy Ede ? Sáros vármegye, bártfai ker. szabad királyi város?
Horvát Boldizsár Felirati Párt Vas vármegye, szombathelyi ker.
Horváth Döme ? Jászkun kerület, Kecskemét mezőváros
Horváth Elek ? Vas vármegye, kiscelli ker.
Hunfalvy Pál ? Szepes vármegye, szepesszombati ker.
Hunkár Antal ? Veszprém vármegye, zirci ker.
Hunyady János ? Somogy vármegye, lengyeltóti ker.
Huszka Mihály ? Békés vármegye, Gyula mezőváros
Ignjátovics Jakab ? Nagykikindai kerület, Nagybecskerek
Ihász Rudolf ? Sopron szabad királyi város
Illéssy János ? Jászkun kerület, kunszentmártoni ker.
Ilosvay Bertalan ? Ugocsa vármegye, nagyszőlősi ker.
Imrédy Lipót ? Moson vármegye, szentjánosi ker.
Inkey Ádám ? Zala vármegye, csáktornyai ker.
Ivánka Imre Határozati Párt Pest-Pilis-Solt vármegye, dunapataji ker.
Ivánkovics János ? Vas vármegye, körmendi ker.
Jámbor Pál Határozati Párt Bács-Bodrog vármegye, kúlai ker.
Jekelfalusy Emil ? Szepes vármegye, gölnicbányai ker.
Jókai Mór Határozati Párt Baranya vármegye, siklósi ker.
ifj. Jura György ? Máramaros vármegye, sugatagi ker.
Justh György ? Turóc vármegye, mosóci ker.
Justh József ? Turóc vármegye, turócszentmártoni ker.
Kacskovics Lajos ? Pest szabad királyi város
Kaiser József ? Pozsony vármegye, nagyszombati ker.
Kalauz Pál ? Zólyom vármegye, szliácsi ker.
Kállay Ödön Határozati Párt Szabolcs vármegye, nádudvari ker.
Kálóczy Lajos ? Győr vármegye, péri ker.
Kandó Kálmán ? Ung vármegye, ungvári ker.
Károlyi Ede ? Abaúj vármegye, bárcai ker.
Károlyi János ? Nógrád vármegye, füleki ker.
Károlyi Sándor Határozati Párt Csongrád vármegye, tápéi ker.
Kazinczy Gábor ? Borsod vármegye, dédesi ker.
Keglevich Béla ? Torna vármegye, görgői ker.
Keglevich Gyula ? Heves és Külső-Szolnok vármegye, pétervásárai ker.
Kelemen Albert ? Bihar vármegye, bárándi ker.
Kende Kanut ? Szatmár vármegye, nagykárolyi ker.
Kiss Dániel ? Hajdú kerület, szoboszlói ker.
Kiss Jakab ? Bács-Bodrog vármegye, ókanizsai ker.
Kiss Miklós Határozati Párt Pest-Pilis-Solt vármegye, Kecskemét mezőváros
Királyi Pál Felirati Párt Zala vármegye, letenyei ker.
Klauzál Gábor Felirati Párt Szeged szabad királyi város
Komáromy György Határozati Párt Bihar vármegye, székelyhidi ker.
Konkoly-Thege Dénes ? Komárom vármegye, tatai ker.
Konkoly-Thege Pál ? Bars vármegye, lévai ker.
Korics Gáspár ? Zombor szabad királyi város
Kovács Ferenc Felirati Párt Csongrád vármegye, Hódmezővásárhely mezőváros
Kovách László ? Heves és Külső-Szolnok vármegye, gyöngyöspatai ker.
Kovács Lőrinc ? Szatmár vármegye, nagybányai ker.
Kozma Imre ? Győr szabad királyi város
Kozma Sándor Felirati Párt Somogy vármegye, marcali ker.
Kubinyi Ferenc Határozati Párt Nógrád vármegye, losonci ker.
Kubinyi Flórián ? Árva vármegye, alsókubini ker.
Kubinyi Ödön ? Gömör és Kis-Hont vármegye, rimaszombati ker.
Kubinyi Rudolf ? Gömör és Kis-Hont vármegye, rimaszécsi ker.
Kupricz Imre ? Veszprém vármegye, veszprémi ker.
Kurcz György ? Tolna vármegye, paksi ker.
Latinovics Vince ? Bács-Bodrog vármegye, Baja mezőváros
Lipthay Béla ? Torontál vármegye, billédi ker.
Lónyay Gábor ? Zemplén vármegye, olaszliszkai ker.
Lónyay László ? Borsod vármegye, edelényi ker.
Lónyay Menyhért Felirati Párt Bereg vármegye, beregszászi ker.
Lo-Presti Árpád ? Temes vármegye, rittbergi ker.
Lovassy Ferenc ? Bihar vármegye, nagyszalontai ker.
Lukács György ? Bihar vármegye, Nagyvárad mezőváros
Lukinich Mihály ? Sopron vármegye, kapuvári ker.
Luzsénszky József ? Zemplén vármegye, nagymihályi ker.
Luzsénszky Pál Határozati Párt Kassa szabad királyi város
Mácsay Lukács ? Bars vármegye, újbányai ker.
Máday Lajos ? Trencsén vármegye, csacai ker.
Madách Imre Határozati Párt Nógrád vármegye, balassagyarmati ker.
Madarász József Határozati Párt Fehér vármegye, sárkeresztúri ker.
Manassy György ? Temes vármegye, kisbecskereki ker.
Mangold Károly ? Pozsony vármegye, bazini ker. szabad királyi város?
Maniu Aurél ? Krassó vármegye, facseti ker. román
Máriássy Ágoston ? Sáros vármegye, eperjesi ker. szabad királyi város?
Máriássy János ? Szepes vármegye, iglói ker.
Markos György ? Ung vármegye, nagybereznai ker.
Markovics Antal ? Csanád vármegye, battonyai ker.
Maróthy János ? Szatmár vármegye, krassói ker.
Mátyáss József ? Körmöcbánya szabad királyi város
Mednyánszky Ede ? Trencsén vármegye, trencséni ker.
Mihályi Gábor ? Máramaros vármegye, vissói ker.
Miskolczy Károly ? Bihar vármegye, margittai ker.
Missics János ? Temes vármegye, lippai ker.
Molnár József ? Zemplén vármegye, tőketerebesi ker.
Molnár Pál ? Zala vármegye, alsólendvai ker.
Eftimie Murgu ? Temes vármegye, moravicai ker. román
Mülek Ferenc ? Arad vármegye, szentannai ker.
Nagy-Szabó Ignác ? Veszprém vármegye, ugodi ker.
Návay Tamás ? Csanád vármegye, Makó mezőváros
Nyáry Pál Határozati Párt Pest-Pilis-Solt vármegye, ráckevei ker.
Nedeczky János Határozati Párt Moson vármegye, zurányi ker.
Németh Albert ? Heves és Külső-Szolnok vármegye, tiszanánai ker.
Nikolics Fedor ? Torontál vármegye, párdányi ker. szerb
Odescalchi Gyula Határozati Párt Nyitra vármegye, zsámbokréti ker.
Okolicsányi Antal ? Hont vármegye, ipolyszalkai ker.
Oláh Miklós ? Hajdú kerület, hajdúnánási ker.
Olgyay Lajos ? Pozsony vármegye, somorjai ker.
Olgyay Titusz ? Pozsony vármegye, galántai ker.
Ónossy Mátyás ? Temes vármegye, orczyfalvai ker.
Opitz Sándor ? Zenta szabad királyi város
Pálffy Pál ? Esztergom vármegye, köbölkuti ker.
Papp János ? Bihar vármegye, belényesi ker.
Papp József ? Kővárvidék, kővárremetei ker.
Papp Mór ? Jászkun kerület, kunmadarasi ker.
Patay István ? Debrecen szabad királyi város
Perczel István ? Tolna vármegye, kölesdi ker.
Perczel Vince ? Tolna vármegye, bonyhádi ker.
Péter Miklós ? Jászkun kerület, kiskunhalasi ker.
Pétery Károly ? Heves és Külső-Szolnok vármegye, mezőtúri ker.
Pethes József ? Jászkun kerület, árokszállási ker.
Pesty Frigyes ? Temes vármegye, újaradi ker.
Piller Gedeon ? Sáros vármegye, kisszebeni ker. szabad királyi város?
Piukovics Mihály ? Bács-Bodrog vármegye, bácsalmási ker.
Plachy Lajos ? Zólyom vármegye, korponai ker. szabad királyi város?
Plainer Antal ? Pécs szabad királyi város
Podmaniczky Frigyes Határozati Párt Békés vármegye, Szarvas mezőváros
Pongrácz Lajos ? Trencsén vármegye, rajeci ker.
Pópa György ? Arad vármegye, világosi ker.
Popovics Zsigmond ? Arad vármegye, buttyini ker.
Prónay József Határozati Párt Borsod vármegye, mezőkeresztesi ker.
Prugberger József ? Selmec- és Bélabánya szabad királyi város akkoriban a két település közigazgatásilag egyesítve volt
Raczkovics Kozma ? Nagykikindai kerület, nagykikindai ker.
Ráday Gedeon Felirati Párt(?) Pest-Pilis-Solt vármegye, monori ker.
Ragályi Ferdinánd ? Gömör és Kis-Hont vármegye, rozsnyói ker.
Ragályi Miksa ? Gömör és Kis-Hont vármegye, putnoki ker.
Rahovszky Mór ? Liptó vármegye, rózsahegyi ker.
Ráthonyi Lajos ? Ugocsa vármegye, halmi ker.
Révész Imre Határozati Párt Debrecen szabad királyi város
Rónay János ? Torontál vármegye, nagyszentmiklósi ker.
Rónay Lajos ? Torontál vármegye, óbesenyői ker.
Ruttkay István ? Besztercebánya szabad királyi város
Salamon Lajos ? Fehér vármegye, váli ker.
Sárközy József ? Komárom vármegye, nagyigmándi ker.
Sárközy Kázmér ? Fehér vármegye, csákvári ker.
Schmertzing Tádé ? Nyitra vármegye, szakolcai ker.
Sennyey Lajos ? Zemplén vármegye, királyhelmeci ker.
Seregélyi Sándor ? Máramaros vármegye, ökörmezői ker.
Simics József ? Bács-Bodrog vármegye, apatini ker.
Simon Pál ? Zala vármegye, zalabaksai ker.
Simonyi Lajos Határozati Párt Arad vármegye, kisjenői ker.
Simonyi Simon ? Nyitra vármegye, vágvecsei ker.
Siskovics József ? Baranya vármegye, németürögi ker.
Sóhalmi Samu János ? Zemplén vármegye, mádi ker.
Somssich Imre ? Somogy vármegye, nagyatádi ker.
Somssich Pál ? Somogy vármegye, kaposvári ker. szabad királyi város?
Sponer Tivadar ? Szepes vármegye, késmárki ker.
Stockinger Mór ? Temesvár szabad királyi város
Sümeghy Ferenc ? Zala vármegye, nagykanizsai ker.
Szabó György ? Vas vármegye, felsőőri ker.
Szabó Imre ? Veszprém vármegye, Pápa mezőváros
Szabó József ? Jászkun kerület, Kiskunfélegyháza mezőváros
Szabó Kálmán Határozati Párt Győr vármegye, öttevényi ker. helyére Zichy Ottót választották meg
Szabó Samu ? Zala vármegye, zalaegerszegi ker.
Szalay László Felirati Párt Pest szabad királyi város
Szalay Sándor ? Vas vármegye, szentgotthárdi ker.
Szálé Antal ? Pozsony vármegye, stomfai ker.
Szápáry Géza ? Vas vármegye, muraszombati ker.
Szápáry Gyula ? Heves és Külső-Szolnok vármegye, szolnoki ker.
Szaplonczay József ? Máramaros vármegye, máramarosszigeti ker.
Szathmáry Király Pál ? Borsod vármegye, csáti ker.
Széchenyi Béla ? Sopron vármegye, sopronnyéki ker.
Széchenyi Dénes ? Sopron vármegye, nagymartoni ker.
Szelestey László Határozati Párt Vas vármegye, sárvári ker.
Szemző Mátyás ? Bács-Bodrog vármegye, hódsági ker.
Szepesy Péter ? Zemplén vármegye, megyaszói ker.
Szentimrey György ? Abaúj vármegye, szepsi ker.
Szentiványi Adolf ? Liptó vármegye, liptószentmiklósi ker.
Szentiványi Károly ? Gömör és Kis-Hont vármegye, jolsvai ker.
Szilágyi Virgil ? Pest szabad királyi város
Szluha Benedek ? Tolna vármegye, szekszárdi ker.
Szőke Károly ? Arad vármegye, pécskai ker.
Szőllősy Károly ? Máramaros vármegye, huszti ker.
Sztehlo József ? Bács-Bodrog vármegye, petrováci ker. lemondott, helyére ifj. Rudics Józsefet választották meg
Szüllő György ? Pozsony vármegye, szenci ker.
Tanárky Gedeon Határozati Párt Pest-Pilis-Solt vármegye, nagykőrösi ker. határozati párti volt, a legfontosabb kérdésben viszont a Deák-
párttal (felirati párt) szavazott
Teleky Gyula ? Pest-Pilis-Solt vármegye, dunavecsei ker.
Teleki László Határozati Párt Pest-Pilis-Solt vármegye, dunavecsei ker. május 8-án öngyilkos lett
Terényi Lajos ? Békés vármegye, orosházai ker.
Thalabér Lajos ? Sopron vármegye, lövői ker.
Tisza Kálmán ? Debrecen szabad királyi város
Tisza Lajos ? Bihar vármegye, biharugrai ker.
Tisza László ? Bihar vármegye, tenkei ker.
Tizedy Miklós ? Szepes vármegye, ólublói ker.
Tolnay Károly ? Zala vármegye, keszthelyi ker.
Tóth Vilmos ? Nyitra vármegye, nyitrai ker.
Török Napoleon ? Ung vármegye, szobránci ker.
Trefort Ágoston Felirati Párt Békés vármegye, gyomai ker.
Ullmann Bernát ? Trencsén vármegye, bellusi ker.
Urbánovszky Mór ? Trencsén vármegye, bittsei ker.
Ürményi József Határozati Párt Tolna vármegye, szakcsi ker.
Ürményi Miksa ? Sopron vármegye, kismartoni ker. szabad királyi város?
Vadnay Lajos ? Borsod vármegye, Miskolc mezőváros
Vajay Károly ? Szatmárnémeti szabad királyi város
Vállyi János ? Szatmár vármegye, fehérgyarmati ker.
Várady Gábor Határozati Párt Máramaros vármegye, técsői ker.
Varga Antal ? Hajdú kerület, hajdúböszörményi ker.
Vay Béla pártonkívüli Borsod vármegye, szirmabesenyői ker.
Vay Mihály ? Szatmár vármegye, mátészalkai ker.
Vécsey József ? Szatmár vármegye, aranyosmeggyesi ker.
Vertán Endre ? Bihar vármegye, magyarcsékei ker.
Vidacs János Határozati Párt Torontál vármegye, bánátkomlósi ker.
Virágh Dénes ? Jászkun kerület, kunszentmiklósi ker.
Vojnics Lukács ? Szabadka szabad királyi város
Wlád Alajos ? Krassó vármegye, nagyzorlenci ker.
Zákó Sándor ? Bács-Bodrog vármegye, bácsi ker.
Zámory Kálmán ? Komárom vármegye, nemesócsai ker.
Zelenay Gida ? Nyitra vármegye, verbói ker.
Zichy Antal ? Somogy vármegye, tabi ker.
Zichy Jenő pártonkívüli (felirati párti) Fehér vármegye, bodajki ker.
Zichy József ? Pozsony vármegye, szentjánosi ker.
Zlinszky György ? Pest-Pilis-Solt vármegye, keceli ker.
Zmertich Károly ? Nyitra vármegye, szenici ker. lemondott, helyébe Eszterházy Istvánt választották meg
Zsarnay Imre ? Torna vármegye, szini ker.

A következő szabad királyi, illetőleg törvényhatósági joggal felruházott városok: Bakabánya, Bártfa, Bazin, Besztercebánya, Breznóbánya, Eperjes, Esztergom, Felsőbánya, Késmárk, Kismarton, Kisszeben, Korpona, Körmöcbánya, Kőszeg, Libetbánya, Lőcse, Modor, Nagybánya, Nagyszombat, Zólyom, Ruszt, Szakolca, Szentgyörgy, Trencsén, Újbánya, Erzsébetváros, Gyulafehérvár, Szamosújvár, Gölnicbánya, Fehértemplom, Karánsebes, Zilah, Abrudbánya, Bereck, Csíkszereda, Fogaras, Hátszeg, Illyefalva, Kézdivásárhely, Kolos, Oláhfalva, Sepsiszentgyörgy, Szászrégen, Szék, Székelyudvarhely, Vajdahunyad és Vízakna, mint önálló törvényhatóságok megszüntettetnek és azon vármegyékbe kebeleztetnek, melyeknek területében feküsznek.

1865-1869[szerkesztés]

OGY jegyzőkönyv

Gábriel István , Beniczky Ödön , Széli József, Andrássy Gyula gr., Perényi Zsigmond báró , Nikolics Sándor, id. Zichy József gróf, Kárász Benő, Vidacs János , Rajner Pál, Sárkö-zy József, Frideczky Timot, Szapáry Géza gróf, Zsámbokréthy József, Karácsonyi Ferencz , Kautz Gyula, Botka Mihály, Vécsey József báró, Ács Károly, Vay Béla báró , Vay Lajos báró , Vára-dy Gábor, Erős Lajos , Hedry Ernő , Szentiványi Károly,. Szentkirályi Mór , Justh József, Ghyciy Ignácz , Gyene Károly , Kemény Zsigmond, Vállyi János, Hrabovszky Zsigmond, Szirmay Pál és Csernovics Péter.


II. osztály: Berzeviczy Tivadar, Siskovics József, Borlea Zsigmond, Fülöp Lipót, Huszár István, Szontagh Pál, Thalabér Lajos , Rónay Lajos , Varga Flórián, Draskóczy Gyula, Brano-vácsky István , Varró Sámuel, Rudnyányszky Flórián, Mátyás József, Baldácsy Antal báró, Jcnd-rassik Miksa, Bogyó Sámuel, Kupricz Imre, Molnár József, Faragó Ferencz, Sípos Orbán, Ge-duly Lajos, Bobory Károly, Besze János, Bartal György , Pétery Károly, Tolnay Károly , Mocsá-ry Lajos , Fábián Gábor, Szluha Benedek, Hollán Ernő . Bujanovics Samu, ifj. Zichy József gróf, Szi-lády Áron.


III. osztály : Somssich Pál, Pálffy István gróf, Szirmay Géza, Kalauz Pál, Mocsonyi András, Ná-nássy Ignácz, Urbanovszky Ernő, Ürményi József, Kende Kamit, Ujfalussy Miklós, Ujfalussy Lajos, Varga Antal, Inkey József, Oroszy Miklós, Moeso-nyi Antal, Opiez Sándor, Pap Simon, Gorove István, Királyi Pál, Beliezey István, Lovassy Ferencz, Ibrányi Lajos, Ivacskovics György, Almássy György gróf, Dőry Ádám, Illéssy János, Pap Pál, Horváth Elek, Dettrich Zsigmond, Kiss Miklós, Madarász József, Prugberger József, Vlad Alajos, Pethes József.


IV-ik osztály : Kállay Ödön, Fischer István, Reviczky István, Szabó Imre, (Pápa városi) Horváth Lajos, Kiss Jakab, Ihász Rezső, Joanesku Demeter, Halász Boldizsár, Joannovics György, Végh-ső Gellért, Berényi Ferencz gróf, Justh Kálmán, Nyáry Pál, Vecsei Oláh Károly, Zerdahelyi Incze, Dániel Pál, Somossy Ignácz. Deák Ferencz. (Éljenzés) Czebrián László gróf, Salamon Lajos, Csen-gery Antal, Cseh Sándor, Hodosiu József, Horváth Károly, Csáky Albin gróf, Csík András, Csengery Imre, Lehoczky Egyed, Wodiáner Albert báró, Zsar-nay Imre, Zichy Jenő gróf, Zichy-Ferraris Bódog gróf, Faur János.


V-ik osztály: Zsitvay József, Nagy Ignácz, Horváth Antal, Simon Pál, Orczy Béla báró, Ónossy Mátyás, Miskolczi Lajos, Fest Imre, Je-kelfalussy Lajos, Markovics Antal, Fáy Gusztáv, Szentiványi Adolf, Ragályi Ferdinánd, Dani Ferencz, Ráth Péter, Perczel István, Odescalchi Gyula herczeg, Dimitrievics Milos, Vojnics Lukács, Dob-rzanszky Adolf, Delimanics István, Zsoldos Imre, Horváth Boldizsár, Sulyok Mór, Vitolay József, Zichy Antal, Boczkó Dániel, Mihailovics Miklós, Buday Lőrincz, Oláh Miklós, ifj. Rudics József báró, Miske Imre báró, Madarassy Mór, Vietoris János.


Vl-ik osztály: Bencsik György, Kubicza Pál, Eötvös József báró, Beniczky Gyula, Csiky Sándor, Barinyay József, Bánó József, Török Bálint, Arm-bruszt Péter, Ányos István, Dapsy Vilmos, Csörghe László, Komáromy György, Andreanszky Boldizsár, Lator Gábor, Török Sándor, Degenfeld Gusztáv gróf, Dedinszky József, Borbély Miklós, Ma-nojlovics Milán, Ivánka Imre, Batthyány Géza gróf, Lónyay Menyhért, Domaniczky Boldizsár, Kurcz György, Ivánka Zsigmond. Markos István, i Csanády Sándor , Böszörményi László. Rónay Mihály, Bittó István, Keglevich István gróf. Zichy Nándor gróf, Kerkapolyi Károly.

VII-ik osztály: Bónis Sámuel, Sipos Ferencz, I Klauzál Gábor (Éljenzés), Dessewffy Ottó, Csáky László gróf, Császár József, Tóth Lőrincz, Szmre-csányi Dárius, Kacskovics Ignácz, Apponyi György gróf, Sebestyén László, Miletics Szvetozár, Damasz-kin János, Popovics Zsigmond, Gubody Sándor, Jámbor Pál, Madocsányi Pál, Hevessy Bertalan. Sümeghy Ferencz, Hunfalvy Pál, Keglevich Béla gróf, Plathy György, Czorda Bódog, Mihályi Péter, ifj. Ambrózy Lajos báró, Bárányi Ágoston, Kuba János, Semsey Albert, Ruttkay István, Vojnics Barnabás, Somssich Imre gróf, Tisza Lajos, Kiss Lajos, Szász Károly.


VlII-ik osztály : Szaplonczay József, Siklóssy Károly, Pillér Gedeon, Maróthy János, Máday Lajos, Székács József, Darvas Antal, Jókai Mór, Szakái Lajos, Zichy-Ferraris Viktor gróf, Szabó Sámuel, Szabadfy Sándor, Rónay János, Szapáry Gyula gróf, Szabó Imre (zalai), Szemző Mátyás, Szitányi Ullmann Bernát, Luksics Bódog, Eőry Sándor, Lukács György, Angyal Pál, Bezerédy László, Eszterházy István gróf. Bánó Miklós, Simonyi Lajos báró, Konkolyi Thege Pál, Prónay József, Ghyczy Kálmán, (Hosszas éljenzés.) Maniu Aurél, Kossuth Pál, Gál Péter, Szilágyi István, Hertelendy György, Trefort Ágoston.


IX-ik osztály: Papp Zsigmond, Kovách László, Ráday Gedeon gróf, Domahidy Ferencz, Tóth Vilmos, Tisza Kálmán (Éljenzés). Pap János, Horváth Döme, Podmaniczky Frigyes báró, Ber-náth Zsigmond (Hosszas éljenzés), Kardos Kálmán, I Perczel Béla, Podmaniczky Ármin báró, Trifunácz I Pál, Ráday László gróf, Kálóczy Lajos, Thúry Sámuel, Jankovics Antal, Almássy Sándor, Tóth Kálmán, Patay István, Kudlik István, Lükő Géza, Vad-nay Lajos, Bartal János, Széchenyi Imre gróf, Széchenyi Béla gróf, Luzsénszky Pál báró, Popovics Desseanu János, Lukynich Mihály, Paczolay János, Zsedényi Ede, Zámory Kálmán, Liptay Béla báró

1945-1947[szerkesztés]

(összesen 458 fő - 409 mandátumra - alakuláskor: 245 FKGP, 70 MKP, 69 (M)SZDP, 23 Nemzeti Parasztpárt, 2 Polgári Demokrata Párt)

FKGP[szerkesztés]

Név Párt Választókerület Megjegyzés
Acsay László Független Kisgazdapárt
Adorján János (politikus) Független Kisgazdapárt
Almási Imre Független Kisgazdapárt
Andaházi Kasnya Béla >>> 47.1.21. Mihályfi Ernő Független Kisgazdapárt
Andrássy Dániel Független Kisgazdapárt
Id. Antall József Független Kisgazdapárt
Antl Ödön Független Kisgazdapárt
Auer Pál >>> 46.11.28. Vándor Ferenc Független Kisgazdapárt
Augusztin Ferenc Független Kisgazdapárt
Babodi János Független Kisgazdapárt
Bajcsy-Zsilinszky Endréné Bende Mária Független Kisgazdapárt
Balla Antal Független Kisgazdapárt
Balla Dömötör Független Kisgazdapárt
Balogh István (politikus) (1894–1976) Független Kisgazdapárt
Baráth Endre Független Kisgazdapárt
Barkóczy Vendel Független Kisgazdapárt
Bartha Albert Független Kisgazdapárt
Bartl Károly Független Kisgazdapárt
Bácsalmási József Független Kisgazdapárt
Bálint Sándor Független Kisgazdapárt
Bedő Károly Független Kisgazdapárt
Belső Gyula Független Kisgazdapárt
Bencze Imre Független Kisgazdapárt
Bencsik Gyula Független Kisgazdapárt
Bereczky Albert Független Kisgazdapárt
Békefi Ferenc Független Kisgazdapárt
Bihari Nagy Lajos Független Kisgazdapárt
Blaskó István Független Kisgazdapárt
Bodnár János Antal Független Kisgazdapárt
Bognár József (politikus) Független Kisgazdapárt
Borbély János (politikus, 1897 (FKGP) Független Kisgazdapárt
Brunszvik István Független Kisgazdapárt
Czeizel János Független Kisgazdapárt
Cziáky Endre >>> 46.10.2. Fekete Jenő (politikus) Független Kisgazdapárt
Czifra László Független Kisgazdapárt
Czövek Jenő Független Kisgazdapárt
Czupy Bálint Független Kisgazdapárt
Csala István Független Kisgazdapárt
Cseh-Szombathy László Független Kisgazdapárt
Csépány József Független Kisgazdapárt
Csizmadia Lajos Független Kisgazdapárt
Csíkos Sándor Független Kisgazdapárt
Csoma Sándor Független Kisgazdapárt
Csornoky Viktor Független Kisgazdapárt
Csősz László Független Kisgazdapárt
Csurgai István Független Kisgazdapárt
Dajkovich Ferenc Független Kisgazdapárt
Dancs József Független Kisgazdapárt
Dessewffy Gyula Független Kisgazdapárt
Dénes István Független Kisgazdapárt
Dinnyés Lajos Független Kisgazdapárt
Dobi István Független Kisgazdapárt
Dobó Gyula Független Kisgazdapárt
Dömötör Sándor (politikus) Független Kisgazdapárt
Drozdy Győző Független Kisgazdapárt
Dubay István Független Kisgazdapárt
Dulin Jenő Független Kisgazdapárt
Eckhardt Sándor (irodalomtörténész) Független Kisgazdapárt
Erőss János, dr. Független Kisgazdapárt
Erőss Kálmán Független Kisgazdapárt
Eszterhás György Független Kisgazdapárt
Farkas György Független Kisgazdapárt
Fekete Tibor (politikus) >>> 46.11.28. Gerendai János Független Kisgazdapárt
Felvinczi László Független Kisgazdapárt
Fillér László Független Kisgazdapárt
Filó Sámuel Független Kisgazdapárt
Futó Dezső Független Kisgazdapárt
Futó József Független Kisgazdapárt
G. Fülöp Imre Független Kisgazdapárt
Gaál Ferenc (politikus) Független Kisgazdapárt
Gaál Olivér Független Kisgazdapárt
Gábriel János Független Kisgazdapárt
N. Gál Lajos Független Kisgazdapárt
Gálik János Független Kisgazdapárt
Gáspár Ervin Független Kisgazdapárt
Gáspár Vince Független Kisgazdapárt
Gordon Ferenc >>> 46.9.12. Borsa Mihály Független Kisgazdapárt
Gróh József Független Kisgazdapárt
Guba Mihály Független Kisgazdapárt
Gulácsy György Független Kisgazdapárt
Gyöngyösi János Független Kisgazdapárt
Györgyi Lajos Független Kisgazdapárt
Gyulai József (politikus) Független Kisgazdapárt
Gyulai László Független Kisgazdapárt
Hajdú Kálmán Független Kisgazdapárt
Hajdú-Németh Lajos Független Kisgazdapárt
Halter Béla Független Kisgazdapárt
Haluszka Mihály Független Kisgazdapárt
Harmathy Lajos Független Kisgazdapárt
Hám Tibor Független Kisgazdapárt
Hegymegi Kiss Pál Független Kisgazdapárt
Hompola Mihály Független Kisgazdapárt
Horányi Tibor Független Kisgazdapárt
Horváth György (politikus) Független Kisgazdapárt
Horváth János (politikus) Független Kisgazdapárt
Hódy György Független Kisgazdapárt
Illés Sándor (politikus) Független Kisgazdapárt
Implom Ferenc Független Kisgazdapárt
Jaczkó Pál Független Kisgazdapárt
Janzsó János Független Kisgazdapárt
Jármay Gyula Független Kisgazdapárt
Jékelyi László Független Kisgazdapárt
Jónás József Független Kisgazdapárt
Jószai Bálint Független Kisgazdapárt
Juhász Ferenc (politikus, 1904) Független Kisgazdapárt
Kanta Gyula Független Kisgazdapárt
Katona Jenő Független Kisgazdapárt
Kálmán Ferenc Független Kisgazdapárt
Keresztes Tamás Független Kisgazdapárt
Kerék Mihály Független Kisgazdapárt
Kiss Ferenc (politikus, 1889) Független Kisgazdapárt
Kiss Ferenc (politikus, 1896) Független Kisgazdapárt
Kiss Gergely (politikus) Független Kisgazdapárt
Kiss István (politikus, 1906) Független Kisgazdapárt
Kiss István (politikus, 1910) Független Kisgazdapárt
Kiss László (politikus) Független Kisgazdapárt
Kiss Sándor (politikus, 1918) Független Kisgazdapárt
Kocsi Lajos Független Kisgazdapárt
Kocsi Pál >>> 47.2.4. Tárkányi János >>> 47.3.19. Holocher Ferenc Független Kisgazdapárt
Komlós Géza Független Kisgazdapárt
Koszér Nándor Független Kisgazdapárt
Kovács Antal (politikus) Független Kisgazdapárt
Kovács Béla (politikus, 1908) Független Kisgazdapárt
Kovács István, politikus, 1900) (FKGP) Független Kisgazdapárt
Kovács József (politikus, 1898) Független Kisgazdapárt
Kováts Ferenc (politikus) Független Kisgazdapárt
Kováts László Független Kisgazdapárt
Kővágó József Független Kisgazdapárt
Lábady Antal Független Kisgazdapárt
Lengyel Sándor Független Kisgazdapárt
Leniczki Gyula Független Kisgazdapárt
Lénárt Iván Független Kisgazdapárt
Lévay Zoltán Független Kisgazdapárt
Magyar János Független Kisgazdapárt
Mangliár Károly Független Kisgazdapárt
Matzkó Lajos Független Kisgazdapárt
Mándli Sándor Független Kisgazdapárt
Mátéffy Géza Független Kisgazdapárt
Megyesi Ernő Független Kisgazdapárt
Meixner Ernő Független Kisgazdapárt
Mihály János Független Kisgazdapárt
Milassin Kornél Független Kisgazdapárt
Miskolczy István Független Kisgazdapárt
Mizsei Béla Független Kisgazdapárt
Molics János Független Kisgazdapárt
Mócsán József Független Kisgazdapárt
Nagy Bódog Béla Független Kisgazdapárt
Nagy Ferenc (miniszterelnök) Független Kisgazdapárt
Z. Nagy Ferenc Független Kisgazdapárt
Nagy Ignác (politikus) Független Kisgazdapárt
Nagy János (politikus) Független Kisgazdapárt
Nagy Lajos (politikus) Független Kisgazdapárt
Nagy László (politikus) Független Kisgazdapárt
Nagy Vince Független Kisgazdapárt
Nagyiván János Független Kisgazdapárt
Németh József (politikus) >>> 46.12.17. Thuróczy Gézáné Szetsey Irma Független Kisgazdapárt
Németh Lajos (politikus) Független Kisgazdapárt
Némethy Jenô Független Kisgazdapárt
Nyirjesy Sándor Független Kisgazdapárt
Ofner Alfréd Független Kisgazdapárt
Oltványi Imre Független Kisgazdapárt
Oroszi Ferenc Független Kisgazdapárt
Ortutay Gyula Független Kisgazdapárt
Padányi-Gulyás Béla Független Kisgazdapárt
Palásti András Független Kisgazdapárt
Pali Sándor Független Kisgazdapárt
Palinay Ferenc Független Kisgazdapárt
Papp György Független Kisgazdapárt
Papszt Gyula Független Kisgazdapárt
Parragi György Független Kisgazdapárt
Patonai Elek Független Kisgazdapárt
Pártay Tivadar Független Kisgazdapárt
Pászthory István Független Kisgazdapárt
Pásztor Tamás Független Kisgazdapárt
Pávits József Független Kisgazdapárt
Perr Viktor Sixtus Független Kisgazdapárt
Pesta László Független Kisgazdapárt
Pécsi József (politikus) Független Kisgazdapárt
Pfeiffer Zoltán Független Kisgazdapárt
Piatrik János Független Kisgazdapárt
Pocsai László Független Kisgazdapárt
Pongrácz Aladár Független Kisgazdapárt
Pongrácz Tibor Független Kisgazdapárt
Ravasz Antal Független Kisgazdapárt
Rácz Gábor Független Kisgazdapárt
Rácz István (politikus) Független Kisgazdapárt
Rácz Lajos Független Kisgazdapárt
Ráth Endre Független Kisgazdapárt
Reők István Független Kisgazdapárt
Révész László Független Kisgazdapárt
Rózsahegyi János Független Kisgazdapárt
Rőth Pál Független Kisgazdapárt
Ruip Jenő Független Kisgazdapárt
Saláta Kálmán >>> 47.1.24. Fábry Pál Független Kisgazdapárt
Samu László Független Kisgazdapárt
Sághy S. János Független Kisgazdapárt
Sári Ignác Független Kisgazdapárt
Sisitka József Független Kisgazdapárt
Stühmerné Oberschall Ilma Független Kisgazdapárt
Sulyok Dezső >>> 47.7.22. István Ferenc Független Kisgazdapárt
Szabó Árpád Független Kisgazdapárt
Szabó Ferenc (politikus, 1888) Független Kisgazdapárt
Szabó István (politikus, 1887) >>> 46.11.28. Tóth Lajos (politikus, 1895) Független Kisgazdapárt
B. Szabó István (FKGP) Független Kisgazdapárt
Szabó József (politikus) Független Kisgazdapárt
Szabó Kálmán (politikus) Független Kisgazdapárt
Szabó Papp János Független Kisgazdapárt
Szakács József Független Kisgazdapárt
Szalay András Független Kisgazdapárt
Szántó Vezekényi István Független Kisgazdapárt
Szemes József Független Kisgazdapárt
Szenner József Független Kisgazdapárt
Szente József Független Kisgazdapárt
Szentiványi Lajos Független Kisgazdapárt
Széchey Béla Független Kisgazdapárt
Szigethy Gyula Független Kisgazdapárt
Szintén György Független Kisgazdapárt
Szolnoki István Független Kisgazdapárt
Szőnyi Imre Független Kisgazdapárt
Taksonyi János Független Kisgazdapárt
Tárkány Szücs Ferenc Független Kisgazdapárt
Ternay István Független Kisgazdapárt
Tessik Pál Független Kisgazdapárt
Tildy Zoltán >>> 46.2.5. Eckhardt Emil >>> 46.2.26./3.11. Balogh András Független Kisgazdapárt
Tildy Zoltán (politikus, 1917) >>> 46.11.28. Kovács József (politikus, 1890) Független Kisgazdapárt
Tildy Zoltánné Gyenis Erzsébet >>> 46.2.5. Benkő András Független Kisgazdapárt
Tomasovszky Mihály >>> 46.12.3. Kovács Pál (politikus, 1892) Független Kisgazdapárt
Tombor Jenő >>> 46.7.25. Korányi János Független Kisgazdapárt
G. Tóth József Független Kisgazdapárt
Törő József Független Kisgazdapárt
Tőke István Független Kisgazdapárt
Udvary Dezső Független Kisgazdapárt
Varga Béla >>> 47.7.3. Zsiska Libor János Független Kisgazdapárt
Varga Gedeon Független Kisgazdapárt
Varga József (politikus, 1895) Független Kisgazdapárt
Vass Sándor Független Kisgazdapárt
Vaszkó Mihály Független Kisgazdapárt
Vatai László Független Kisgazdapárt
Vásáry István Független Kisgazdapárt
Vásáry József Független Kisgazdapárt
Veér Imre >>> 47.4.22. Lemhényi Dezső (politikus) Független Kisgazdapárt
Veress Anna Független Kisgazdapárt
Veress Menyhért Független Kisgazdapárt
Vértessy Károly >>> 47.7.21. Szabó László (politikus) Független Kisgazdapárt
Vidovics Ferenc (politikus) >>> 47.1.24. Tóth Lajos (politikus, 1911) Független Kisgazdapárt
Virágh József Független Kisgazdapárt
Vócsa Ferenc Független Kisgazdapárt
Vörös Vince Független Kisgazdapárt
Zákányi József Független Kisgazdapárt
Zsom Miklós Független Kisgazdapárt
Andics Erzsébet Magyar Kommunista Párt
Apró Antal Magyar Kommunista Párt
Bakó Kálmán Magyar Kommunista Párt
Birkás Imre Magyar Kommunista Párt
Dadi Imre >>> 46.4.30. Erdei Mihály Magyar Kommunista Párt
Donáth Ferenc Magyar Kommunista Párt
Döbrentei Károlyné Némety Aranka Magyar Kommunista Párt
Dömötör Ferenc Magyar Kommunista Párt
Drahos Lajos Magyar Kommunista Párt
Farkas Mihály (politikus) Magyar Kommunista Párt
Fekete Mihály (politikus) Magyar Kommunista Párt
Fülöp József (politikus) Magyar Kommunista Párt
Gábor József (politikus) Magyar Kommunista Párt
Gerő Ernő Magyar Kommunista Párt
Gyenes Antal Magyar Kommunista Párt
Gyócsi Jenő Magyar Kommunista Párt
Gyuska János Magyar Kommunista Párt
Hajdú Gyula Magyar Kommunista Párt
Hermann Ferenc Magyar Kommunista Párt
Horváth István (politikus, 1907) >>> 46.11.28. Harák Ferenc Magyar Kommunista Párt
Horváth Márton Magyar Kommunista Párt
Kádár János Magyar Kommunista Párt
Kállai Gyula Magyar Kommunista Párt
Kiss Imre (politikus) >>> 46.4.30. Farkas Imre (politikus, 1893) Magyar Kommunista Párt
Kiss Károly (politikus) Magyar Kommunista Párt
Kossa István Magyar Kommunista Párt
Kovács István (politikus, 1922) (MKP) Magyar Kommunista Párt
Krancz Pál Magyar Kommunista Párt
Ledniczky Lajos Magyar Kommunista Párt
Losonczy Géza Magyar Kommunista Párt
Macskási József Magyar Kommunista Párt
Mód Aladár Magyar Kommunista Párt
Molnár Erik Magyar Kommunista Párt
Nagy Imre (politikus) Magyar Kommunista Párt
Nógrádi Sándor Magyar Kommunista Párt
Oczel János Magyar Kommunista Párt
Oláh Mihály Magyar Kommunista Párt
Olt Károly Magyar Kommunista Párt
Orbán László (politikus) Magyar Kommunista Párt
Osztrovszki György Magyar Kommunista Párt
Papp Lajos (politikus) Magyar Kommunista Párt
Pintér András Magyar Kommunista Párt
Piros László Magyar Kommunista Párt
Prieszol József Magyar Kommunista Párt
Ragó Antal Magyar Kommunista Párt
Rajk László Magyar Kommunista Párt
Ratkó Anna Magyar Kommunista Párt
Rákosi Mátyás Magyar Kommunista Párt
Révai József Magyar Kommunista Párt
Rudas László Magyar Kommunista Párt
Rusznyák István Magyar Kommunista Párt
Sinkovics István Magyar Kommunista Párt
Somogyi Miklós Magyar Kommunista Párt
Sulyán György Magyar Kommunista Párt
Szabó Imre (politikus, 1896) Magyar Kommunista Párt
Szabó István (katona) (MKP) Magyar Kommunista Párt
Szabó Piroska Magyar Kommunista Párt
Szántó Zoltán >>> 47.2.6. Hegedüs András Magyar Kommunista Párt
Szipka József Magyar Kommunista Párt
Szirmai István Magyar Kommunista Párt
Magyar Kommunista Párt
Szobek András Magyar Kommunista Párt
Tombácz Imre Magyar Kommunista Párt
Török János (politikus, 1895) Magyar Kommunista Párt
Urbancsok Mihály Magyar Kommunista Párt
Varga István (politikus, 1905) Magyar Kommunista Párt
Vári András Magyar Kommunista Párt
Vas Zoltán Magyar Kommunista Párt
Vidor Győző >>> 46.11.28. Tisza József Magyar Kommunista Párt
Zgyerka János Magyar Kommunista Párt
Zöld Sándor Magyar Kommunista Párt
Bán Antal Szociáldemokrata Párt
Bechtler Péter Szociáldemokrata Párt
Bede Béla Szociáldemokrata Párt
Borbély János (politikus, 1900) (SZDP) Szociáldemokrata Párt
Botyánszky Pálné Müller Erzsébet Szociáldemokrata Párt
Buchinger Manó Szociáldemokrata Párt
Bundzsák István >>> 47.3.19. Fehér András (politikus) Szociáldemokrata Párt
Czézner Dénes Szociáldemokrata Párt
Csala László Szociáldemokrata Párt
Dávid János Szociáldemokrata Párt
Dombay János (politikus) Szociáldemokrata Párt
Erdei István Szociáldemokrata Párt
Faragó László Szociáldemokrata Párt
Gallai Lajos Szociáldemokrata Párt
Gyurkovics Károly Szociáldemokrata Párt
Hajdú Ernőné Auer Fanni Szociáldemokrata Párt
Halász Alfréd Szociáldemokrata Párt
Ivanics István Szociáldemokrata Párt
Jancsecz Imre Szociáldemokrata Párt
Juhász István (politikus) Szociáldemokrata Párt
Justus Pál Szociáldemokrata Párt
Kállai Sándor Szociáldemokrata Párt
Kárpáti Antal Szociáldemokrata Párt
Kelemen Gyula Szociáldemokrata Párt
Kertész Miklós Szociáldemokrata Párt
Kéthly Anna Szociáldemokrata Párt
Kisházi Ödön Szociáldemokrata Párt
Kiss Ernő (politikus, 1894) Szociáldemokrata Párt
Kiss József (politikus) Szociáldemokrata Párt
Kiss Roland Szociáldemokrata Párt
Kovács János (politikus) Szociáldemokrata Párt
Kőműves József Szociáldemokrata Párt
Kurunczi Péter Szociáldemokrata Párt
Lányi Béla >>> 46.7.23. Fischer József Szociáldemokrata Párt
Malasits Géza Szociáldemokrata Párt
Marosán György Szociáldemokrata Párt
Mónus Illésné Koronya Jolán Szociáldemokrata Párt
Nemes Júlia Szociáldemokrata Párt
Pásztor Imre Szociáldemokrata Párt
Pásztor József (politikus) Szociáldemokrata Párt
Peyer Károly Szociáldemokrata Párt
Pintér János Szociáldemokrata Párt
Popik János Szociáldemokrata Párt
Pozsgay Gyula Szociáldemokrata Párt
Reisinger Ferenc Szociáldemokrata Párt
Révész Ferenc Szociáldemokrata Párt
Révész Mihály Szociáldemokrata Párt
Ries István Szociáldemokrata Párt
Rónai Sándor Szociáldemokrata Párt
Schiffer Pál (politikus) Szociáldemokrata Párt
Spitálszky Károly Szociáldemokrata Párt
Szabó István (politikus, 1896) (SZDP) Szociáldemokrata Párt
Szakasits Árpád Szociáldemokrata Párt
Szamay Lajos Szociáldemokrata Párt
Száva István Szociáldemokrata Párt
Szeder Ferenc Szociáldemokrata Párt
Szélig Imre Szociáldemokrata Párt
Szurdi István Szociáldemokrata Párt
Takács Ferenc Szociáldemokrata Párt
Takács József (politikus) Szociáldemokrata Párt
Tolnai József >>> 46.11.28. Török Júlia Szociáldemokrata Párt
Tóth László (sakkozó) >>> 46.11.28. Pavlovszky Ferenc Szociáldemokrata Párt
Turi István Szociáldemokrata Párt
Udvaros István >>> 46.2.15. Medey István Szociáldemokrata Párt
Vágvölgyi Tibor Szociáldemokrata Párt
Vajda Imre Szociáldemokrata Párt
Valentiny Ágoston Szociáldemokrata Párt
Vas-Witteg Miklós Szociáldemokrata Párt
Visnyei Sándor Szociáldemokrata Párt
Zentai Vilmos Szociáldemokrata Párt
Adorján József Nemzeti Parasztpárt
Bartha László (politikus) Nemzeti Parasztpárt
Buzás Márton Nemzeti Parasztpárt
Czéh József Nemzeti Parasztpárt
Darvas József (író) Nemzeti Parasztpárt
Erdei Ferenc Nemzeti Parasztpárt
Farkas Ferenc (politikus) Nemzeti Parasztpárt
Gém Ferenc Nemzeti Parasztpárt
Hegyesi János Nemzeti Parasztpárt
Illyés Gyula Nemzeti Parasztpárt
Jócsik Lajos Nemzeti Parasztpárt
Kondor Imre Nemzeti Parasztpárt
Kovács Imre (politikus) Nemzeti Parasztpárt
Mikita István Nemzeti Parasztpárt
Nánási László Nemzeti Parasztpárt
Pap János Nemzeti Parasztpárt
Somogyi Imre (politikus) Nemzeti Parasztpárt
Szabó Ferenc (politikus, 1912) Nemzeti Parasztpárt
Szabó Pál (író) Nemzeti Parasztpárt
Sz. Szabó Pál Nemzeti Parasztpárt
Tóth János (politikus, 1897) Nemzeti Parasztpárt
Válóczi János Nemzeti Parasztpárt
Veres Péter Nemzeti Parasztpárt
Schlachta Margit Polgári Demokrata Párt
Szent-Iványi Sándor Polgári Demokrata Párt
Bölöni György Nemzetgyűlés által választott
Juhász Nagy Sándor Nemzetgyűlés által választott
Károlyi Mihály Nemzetgyűlés által választott
Kodály Zoltán Nemzetgyűlés által választott
Miklós Béla, dálnoki Nemzetgyűlés által választott
Moór Gyula Nemzetgyűlés által választott
Pátzay Pál Nemzetgyűlés által választott
Szent-Györgyi Albert Nemzetgyűlés által választott
Szőnyi István Nemzetgyűlés által választott
Tamási Áron Nemzetgyűlés által választott
Vámbéry Rusztem Nemzetgyűlés által választott
Zsedényi Béla Nemzetgyűlés által választott

Namégegyszer[szerkesztés]

 Bölöni György      Behívott képviselő
 Juhász Nagy Sándor      Behívott képviselő
 Károlyi Mihály      Behívott képviselő
 Kodály Zoltán      Behívott képviselő
 Miklós Béla, dálnoki      Behívott képviselő
 Moór Gyula      Behívott képviselő
 Pátzay Pál      Behívott képviselő
 Szent-Györgyi Albert      Behívott képviselő
 Szőnyi István      Behívott képviselő
 Tamási Áron      Behívott képviselő
 Vámbéry Rusztem      Behívott képviselő
 Zsedényi Béla      Behívott képviselő
 Acsay László   Független Kisgazdapárt   BZA
 Adorján József   Független Kisgazdapárt   HEVES és NH
 Almási Imre   Független Kisgazdapárt   PEST. - BB
 Andaházy-Kasnya Béla   Független Kisgazdapárt   Országos lista
 Andrássy Dániel   Független Kisgazdapárt   SZAB - SZAT
 Antall József   Független Kisgazdapárt   VESZPRÉM
 Antl Ödön   Független Kisgazdapárt   SOMOGY
 Auer Pál   Független Kisgazdapárt   NAGY-BUDAPEST
 Augusztin Ferenc   Független Kisgazdapárt   BZA
 Babodi János   Független Kisgazdapárt   BAR - TOL
 Bácsalmási József   Független Kisgazdapárt   PEST. - BB
 Bajcsy-Zsilinszky Endréné   Független Kisgazdapárt   BZA
 Bajcsy-Zsilinszky Endréné   Független Kisgazdapárt   SZAB - SZAT
 Bálint Sándor   Független Kisgazdapárt   CSO - CSA
 Balla Antal   Független Kisgazdapárt   PEST. - BB
 Balla Dömötör   Független Kisgazdapárt   PEST. - BB
 Balogh András   Független Kisgazdapárt   NAGY-BUDAPEST
 Balogh István   Független Kisgazdapárt   CSO - CSA
 Baráth Endre   Független Kisgazdapárt   HEVES és NH
 Barkóczy Vendel   Független Kisgazdapárt   BAR - TOL
 Bartha Albert   Független Kisgazdapárt   Országos lista
 Bedő Károly   Független Kisgazdapárt   ZALA
 Békefi Ferenc   Független Kisgazdapárt   ZALA
 Belső Gyula   Független Kisgazdapárt   VAS
 Bencsik Gyula   Független Kisgazdapárt   PEST. - BB
 Bencze Imre   Független Kisgazdapárt   ZALA
 Benkő András   Független Kisgazdapárt   NAGY-BUDAPEST
 Bereczky Albert   Független Kisgazdapárt   NAGY-BUDAPEST
 Bihari Nagy Lajos   Független Kisgazdapárt   BIHAR és HAJDÚ
 Blaskó István   Független Kisgazdapárt   PEST. - BB
 Bodnár János   Független Kisgazdapárt   BZA
 Bognár József   Független Kisgazdapárt   NAGY-BUDAPEST
 Borbély János   Független Kisgazdapárt   BAR - TOL
 Borsa Mihály   Független Kisgazdapárt   NAGY-BUDAPEST
 Brunszvik István   Független Kisgazdapárt   BZA
 Csala István   Független Kisgazdapárt   PEST. - BB
 Cseh-Szombathy László   Független Kisgazdapárt   FEJÉR és KE
 Csejkey (Meixner) Ernő   Független Kisgazdapárt   GYM és SOPRON
 Csépány József   Független Kisgazdapárt   HEVES és NH
 Csikos Sándor   Független Kisgazdapárt   JNKSZ
 Csizmadia Lajos   Független Kisgazdapárt   BIHAR és HAJDÚ
 Csoma Sándor   Független Kisgazdapárt   SZAB - SZAT
 Csornoky Viktor   Független Kisgazdapárt   NAGY-BUDAPEST
 Csősz László   Független Kisgazdapárt   BIHAR és HAJDÚ
 Csurgai István   Független Kisgazdapárt   NAGY-BUDAPEST
 Czeizel János   Független Kisgazdapárt   VAS
 Cziáky Endre   Független Kisgazdapárt   BZA
 Czifra László   Független Kisgazdapárt   ZALA
 Czipó László   Független Kisgazdapárt   HEVES és NH
 Czövek Jenő   Független Kisgazdapárt   BAR - TOL
 Czupy Bálint   Független Kisgazdapárt   GYM és SOPRON
 Dajkovich Ferenc   Független Kisgazdapárt   Országos lista
 Dancs József   Független Kisgazdapárt   FEJÉR és KE
 Dénes István   Független Kisgazdapárt   CSO - CSA
 Dessewffy Gyula   Független Kisgazdapárt   NAGY-BUDAPEST
 Dinnyés Lajos   Független Kisgazdapárt   PEST. - BB
 Dobi István   Független Kisgazdapárt   FEJÉR és KE
 Dobó Gyula   Független Kisgazdapárt   CSO - CSA
 Dömötör Sándor   Független Kisgazdapárt   BAR - TOL
 Drózdy Győző   Független Kisgazdapárt   ZALA
 Dubay István   Független Kisgazdapárt   BZA
 Dulin Jenő   Független Kisgazdapárt   BAR - TOL
 Eckhardt (Baranyai) Emil   Független Kisgazdapárt   NAGY-BUDAPEST
 Eckhardt Sándor   Független Kisgazdapárt   NAGY-BUDAPEST
 Erőss János   Független Kisgazdapárt   SZAB - SZAT
 Erőss Kálmán   Független Kisgazdapárt   VAS
 Eszterhás György   Független Kisgazdapárt   NAGY-BUDAPEST
 Fábry Pál   Független Kisgazdapárt   NAGY-BUDAPEST
 Farkas György   Független Kisgazdapárt   VESZPRÉM
 Fekete Jenő   Független Kisgazdapárt   BZA
 Fekete Tibor   Független Kisgazdapárt   SOMOGY
 Felvinczi László   Független Kisgazdapárt   NAGY-BUDAPEST
 Fillér László   Független Kisgazdapárt   ZALA
 Filó Sámuel   Független Kisgazdapárt   Országos lista
 Futó Dezső   Független Kisgazdapárt   NAGY-BUDAPEST
 Futó József   Független Kisgazdapárt   BÉKÉS
 Fülöp Imre, G.   Független Kisgazdapárt   PEST. - BB
 Gaál Ferenc   Független Kisgazdapárt   JNKSZ
 Gaál Olivér   Független Kisgazdapárt   SOMOGY
 Gábriel János   Független Kisgazdapárt   SOMOGY
 Gál Lajos, N.   Független Kisgazdapárt   BIHAR és HAJDÚ
 Gálik János   Független Kisgazdapárt   BÉKÉS
 Gáspár Ervin   Független Kisgazdapárt   NAGY-BUDAPEST
 Gáspár Vince   Független Kisgazdapárt   Országos lista
 Gerendai János   Független Kisgazdapárt   SOMOGY
 Gordon Ferenc   Független Kisgazdapárt   NAGY-BUDAPEST
 Gróh József   Független Kisgazdapárt   FEJÉR és KE
 Guba Mihály   Független Kisgazdapárt   JNKSZ
 Gulácsy György   Független Kisgazdapárt   NAGY-BUDAPEST
 Gyöngyösi János   Független Kisgazdapárt   JNKSZ
 Györgyi Lajos   Független Kisgazdapárt   Országos lista
 Gyulai József   Független Kisgazdapárt   SZAB - SZAT
 Gyulai László   Független Kisgazdapárt   NAGY-BUDAPEST
 Hajdú Kálmán   Független Kisgazdapárt   BIHAR és HAJDÚ
 Hajdú-Németh Lajos   Független Kisgazdapárt   GYM és SOPRON
 Halócher (Hámori) Ferenc   Független Kisgazdapárt   VESZPRÉM
 Halter Béla   Független Kisgazdapárt   NAGY-BUDAPEST
 Haluszka Mihály   Független Kisgazdapárt   PEST. - BB
 Hám Tibor   Független Kisgazdapárt   VAS
 Harmathy Lajos   Független Kisgazdapárt   Országos lista
 Hegymegi Kiss Pál   Független Kisgazdapárt   Országos lista
 Hódy György   Független Kisgazdapárt   PEST. - BB
 Hompola Mihály   Független Kisgazdapárt   SOMOGY
 Horányi Tibor   Független Kisgazdapárt   Országos lista
 Horváth György   Független Kisgazdapárt   GYM és SOPRON
 Horváth János   Független Kisgazdapárt   NAGY-BUDAPEST
 Illés Sándor   Független Kisgazdapárt   BZA
 Implom Ferenc   Független Kisgazdapárt   CSO - CSA
 István Ferenc   Független Kisgazdapárt   VESZPRÉM
 Jaczkó Pál   Független Kisgazdapárt   GYM és SOPRON
 Janzsó János   Független Kisgazdapárt   VAS
 Jármay Gyula   Független Kisgazdapárt   NAGY-BUDAPEST
 Jékelyi László   Független Kisgazdapárt   NAGY-BUDAPEST
 Jónás József   Független Kisgazdapárt   SOMOGY
 Jószai Bálint   Független Kisgazdapárt   CSO - CSA
 Juhász Ferenc   Független Kisgazdapárt   Országos lista
 Kálmán Ferenc   Független Kisgazdapárt   BIHAR és HAJDÚ
 Kanta Gyula   Független Kisgazdapárt   Országos lista
 Katona Jenő   Független Kisgazdapárt   VAS
 Kerék Mihály   Független Kisgazdapárt   JNKSZ
 Keresztes Tamás   Független Kisgazdapárt   CSO - CSA
 Kiss Ferenc   Független Kisgazdapárt   PEST. - BB
 Kiss Ferenc somogy   Független Kisgazdapárt   SOMOGY
 Kiss Gergely   Független Kisgazdapárt   Országos lista
 Kiss István   Független Kisgazdapárt   Országos lista
 Kiss István   Független Kisgazdapárt   PEST. - BB
 Kiss László   Független Kisgazdapárt   PEST. - BB
 Kiss Sándor   Független Kisgazdapárt   SZAB - SZAT
 Kocsi Lajos   Független Kisgazdapárt   VESZPRÉM
 Kocsi Pál   Független Kisgazdapárt   VESZPRÉM
 Komlós Géza   Független Kisgazdapárt   GYM és SOPRON
 Korányi János   Független Kisgazdapárt   Országos lista
 Koszér Nándor   Független Kisgazdapárt   BAR - TOL
 Kovács Antal   Független Kisgazdapárt   PEST. - BB
 Kovács Béla   Független Kisgazdapárt   BAR - TOL
 Kovács Béla   Független Kisgazdapárt   FEJÉR és KE
 Kovács Béla   Független Kisgazdapárt   Országos lista
 Kovács István   Független Kisgazdapárt   FEJÉR és KE
 Kovács József   Független Kisgazdapárt   Országos lista
 Kovács József   Független Kisgazdapárt   SOMOGY
 Kovács Pál   Független Kisgazdapárt   SZAB - SZAT
 Kováts Ferenc   Független Kisgazdapárt   ZALA
 Kováts László   Független Kisgazdapárt   HEVES és NH
 Kővágó József   Független Kisgazdapárt   NAGY-BUDAPEST
 Lábady Antal   Független Kisgazdapárt   BAR - TOL
 Ledniczky Lajos   Független Kisgazdapárt   ZALA
 Lemhényi Dezső   Független Kisgazdapárt   PEST. - BB
 Lénárt Iván   Független Kisgazdapárt   Országos lista
 Lengyel Sándor   Független Kisgazdapárt   SZAB - SZAT
 Lévay Zoltán   Független Kisgazdapárt   BIHAR és HAJDÚ
 Magyar János   Független Kisgazdapárt   ZALA
 Mándli Sándor   Független Kisgazdapárt   VAS
 Mangliár Károly   Független Kisgazdapárt   ZALA
 Mátéffy Géza   Független Kisgazdapárt   HEVES és NH
 Matzkó Lajos   Független Kisgazdapárt   BAR - TOL
 Megyesi Ernő   Független Kisgazdapárt   ZALA
 Mihály János   Független Kisgazdapárt   CSO - CSA
 Mihályfi Ernő   Független Kisgazdapárt   Országos lista
 Milassin Kornél   Független Kisgazdapárt   JNKSZ
 Miskolczy István   Független Kisgazdapárt   HEVES és NH
 Mizsei Béla   Független Kisgazdapárt   JNKSZ
 Mócsán József   Független Kisgazdapárt   SZAB - SZAT
 Molics János   Független Kisgazdapárt   SOMOGY
 Nagy Bódog   Független Kisgazdapárt   PEST. - BB
 Nagy Ferenc   Független Kisgazdapárt   BAR - TOL
 Nagy Ferenc   Független Kisgazdapárt   HEVES és NH
 Nagy Ferenc   Független Kisgazdapárt   Országos lista
 Nagy Ferenc   Független Kisgazdapárt   PEST. - BB
 Nagy Ferenc, Z.   Független Kisgazdapárt   JNKSZ
 Nagy Ignác   Független Kisgazdapárt   FEJÉR és KE
 Nagy János   Független Kisgazdapárt   HEVES és NH
 Nagy Lajos   Független Kisgazdapárt   HEVES és NH
 Nagy László   Független Kisgazdapárt   HEVES és NH
 Nagy Vince   Független Kisgazdapárt   Országos lista
 Nagyiván János   Független Kisgazdapárt   CSO - CSA
 Németh József   Független Kisgazdapárt   SOMOGY
 Németh Lajos   Független Kisgazdapárt   ZALA
 Némethy Jenő   Független Kisgazdapárt   PEST. - BB
 Nyirjessy Sándor   Független Kisgazdapárt   FEJÉR és KE
 Ofner Alfréd   Független Kisgazdapárt   PEST. - BB
 Oltványi Imre   Független Kisgazdapárt   NAGY-BUDAPEST
 Oltványi Imre   Független Kisgazdapárt   VAS
 Ortutay Gyula   Független Kisgazdapárt   Országos lista
 Padányi Gulyás Béla   Független Kisgazdapárt   BAR - TOL
 Palásti András   Független Kisgazdapárt   PEST. - BB
 Pali Sándor   Független Kisgazdapárt   Országos lista
 Palinay Ferenc   Független Kisgazdapárt   NAGY-BUDAPEST
 Papp György   Független Kisgazdapárt   SZAB - SZAT
 Papszt Gyula   Független Kisgazdapárt   SOMOGY
 Parragi György   Független Kisgazdapárt   GYM és SOPRON
 Pártay Tivadar   Független Kisgazdapárt   BZA
 Pászthory István   Független Kisgazdapárt   VAS
 Pásztor Tamás   Független Kisgazdapárt   NAGY-BUDAPEST
 Patonai Elek   Független Kisgazdapárt   PEST. - BB
 Pécsi József   Független Kisgazdapárt   GYM és SOPRON
 Perr Viktor   Független Kisgazdapárt   BAR - TOL
 Pesta László   Független Kisgazdapárt   NAGY-BUDAPEST
 Pfeiffer Zoltán   Független Kisgazdapárt   NAGY-BUDAPEST
 Piatrik János   Független Kisgazdapárt   HEVES és NH
 Pocsai László   Független Kisgazdapárt   BZA
 Pongrácz Aladár   Független Kisgazdapárt   PEST. - BB
 Pongrácz Tibor   Független Kisgazdapárt   PEST. - BB
 Rácz Gábor   Független Kisgazdapárt   BZA
 Rácz István, B.   Független Kisgazdapárt   Országos lista
 Rácz Lajos   Független Kisgazdapárt   BÉKÉS
 Ráth (Reicher) András   Független Kisgazdapárt   PEST. - BB
 Ravasz Antal   Független Kisgazdapárt   BÉKÉS
 Reök Iván   Független Kisgazdapárt   Országos lista
 Révész László   Független Kisgazdapárt   PEST. - BB
 Rózsahegyi János   Független Kisgazdapárt   PEST. - BB
 Rőth Pál   Független Kisgazdapárt   BAR - TOL
 Ruip Jenő   Független Kisgazdapárt   VESZPRÉM
 Sághy S. János   Független Kisgazdapárt   CSO - CSA
 Saláta Kálmán   Független Kisgazdapárt   NAGY-BUDAPEST
 Samu László   Független Kisgazdapárt   BAR - TOL
 Sári Ignác   Független Kisgazdapárt   NAGY-BUDAPEST
 Sisitka József   Független Kisgazdapárt   PEST. - BB
 Stühmerné Oberschall Ilma   Független Kisgazdapárt   NAGY-BUDAPEST
 Sulyok Dezső   Független Kisgazdapárt   VESZPRÉM
 Szabó Árpád   Független Kisgazdapárt   BÉKÉS
 Szabó Ferenc   Független Kisgazdapárt   HEVES és NH
 Szabó István   Független Kisgazdapárt   SZAB - SZAT
 Szabó István, B.   Független Kisgazdapárt   BÉKÉS
 Szabó József   Független Kisgazdapárt   BZA
 Szabó Kálmán   Független Kisgazdapárt   FEJÉR és KE
 Szabó László   Független Kisgazdapárt   HEVES és NH
 Szabó Papp János   Független Kisgazdapárt   BZA
 Szakács József   Független Kisgazdapárt   BZA
 Szalay András   Független Kisgazdapárt   GYM és SOPRON
 Szántó Vezekényi István   Független Kisgazdapárt   HEVES és NH
 Széchey Béla   Független Kisgazdapárt   BAR - TOL
 Szemes József   Független Kisgazdapárt   NAGY-BUDAPEST
 Szenner József   Független Kisgazdapárt   NAGY-BUDAPEST
 Szente József   Független Kisgazdapárt   PEST. - BB
 Szentiványi Lajos   Független Kisgazdapárt   Országos lista
 Szigethy Gyula   Független Kisgazdapárt   BIHAR és HAJDÚ
 Szintén György   Független Kisgazdapárt   HEVES és NH
 Szintén György   Független Kisgazdapárt   Országos lista
 Szolnoki István   Független Kisgazdapárt   NAGY-BUDAPEST
 Szőnyi Imre   Független Kisgazdapárt   CSO - CSA
 Taksonyi János   Független Kisgazdapárt   BAR - TOL
 Tárkány Szücs Ferenc   Független Kisgazdapárt   CSO - CSA
 Tárkányi János   Független Kisgazdapárt   VESZPRÉM
 Ternay István   Független Kisgazdapárt   SZAB - SZAT
 Tessik Pál   Független Kisgazdapárt   NAGY-BUDAPEST
 Thúróczy Gézáné   Független Kisgazdapárt   SOMOGY
 Tildy Zoltán   Független Kisgazdapárt   BÉKÉS
 Tildy Zoltán   Független Kisgazdapárt   NAGY-BUDAPEST
 Tildy Zoltán, ifj.   Független Kisgazdapárt   Országos lista
 Tildy Zoltánné   Független Kisgazdapárt   NAGY-BUDAPEST
 Tomasovszky Mihály   Független Kisgazdapárt   SZAB - SZAT
 Tombor Jenő   Független Kisgazdapárt   Országos lista
 Tóth József, G.   Független Kisgazdapárt   BZA
 Tóth Lajos (1895)   Független Kisgazdapárt   SZAB - SZAT
 Tóth Lajos (1911)   Független Kisgazdapárt   VESZPRÉM
 Tőke István   Független Kisgazdapárt   FEJÉR és KE
 Törő József   Független Kisgazdapárt   Országos lista
 Udvary Dezső   Független Kisgazdapárt   JNKSZ
 Vándor Ferenc   Független Kisgazdapárt   NAGY-BUDAPEST
 Varga Béla   Független Kisgazdapárt   NAGY-BUDAPEST
 Varga Béla   Független Kisgazdapárt   Országos lista
 Varga Béla   Független Kisgazdapárt   SOMOGY
 Varga Béla   Független Kisgazdapárt   ZALA
 Varga Gedeon   Független Kisgazdapárt   PEST. - BB
 Vásáry István   Független Kisgazdapárt   BIHAR és HAJDÚ
 Vásáry József   Független Kisgazdapárt   BZA
 Vass Sándor   Független Kisgazdapárt   PEST. - BB
 Vaszkó Mihály   Független Kisgazdapárt   Országos lista
 Vatai László   Független Kisgazdapárt   Országos lista
 Veér Imre   Független Kisgazdapárt   PEST. - BB
 Veress Anna   Független Kisgazdapárt   NAGY-BUDAPEST
 Veress Menyhért   Független Kisgazdapárt   SZAB - SZAT
 Vértessy Károly   Független Kisgazdapárt   HEVES és NH
 Vidovics Ferenc   Független Kisgazdapárt   VESZPRÉM
 Virágh József   Független Kisgazdapárt   SZAB - SZAT
 Vócsa Ferenc   Független Kisgazdapárt   FEJÉR és KE
 Vörös Vince   Független Kisgazdapárt   BAR - TOL
 Vörös Vince   Független Kisgazdapárt   Országos lista
 Zákányi József   Független Kisgazdapárt   SOMOGY
 Zsiska Libor János   Független Kisgazdapárt   Országos lista
 Zsom Miklós   Független Kisgazdapárt   BIHAR és HAJDÚ
 Acsai Imre   Magyar Kommunista Párt   PEST. - BB
 Andics Erzsébet   Magyar Kommunista Párt   Országos lista
 Apró Antal   Magyar Kommunista Párt   NAGY-BUDAPEST
 Bakó Kálmán   Magyar Kommunista Párt   JNKSZ
 Balogh Elemér   Magyar Kommunista Párt   BIHAR és HAJDÚ
 Birkás Imre   Magyar Kommunista Párt   BÉKÉS
 Dadi Imre   Magyar Kommunista Párt   CSO - CSA
 Donáth Ferenc   Magyar Kommunista Párt   PEST. - BB
 Döbrentei Károlyné   Magyar Kommunista Párt   NAGY-BUDAPEST
 Dömötör Ferenc   Magyar Kommunista Párt   HEVES és NH
 Drahos Lajos   Magyar Kommunista Párt   NAGY-BUDAPEST
 Erdei Mihály   Magyar Kommunista Párt   CSO - CSA
 Farkas Imre   Magyar Kommunista Párt   CSO - CSA
 Farkas Mihály   Magyar Kommunista Párt   BAR - TOL
 Fekete Mihály   Magyar Kommunista Párt   BZA
 Fülöp József   Magyar Kommunista Párt   BZA
 Gábor József   Magyar Kommunista Párt   PEST. - BB
 Gerő Ernő   Magyar Kommunista Párt   JNKSZ
 Gerő Ernő   Magyar Kommunista Párt   NAGY-BUDAPEST
 Gyenes Antal   Magyar Kommunista Párt   JNKSZ
 Gyócsi Jenő   Magyar Kommunista Párt   NAGY-BUDAPEST
 Gyuska János   Magyar Kommunista Párt   BÉKÉS
 Hajdú Gyula   Magyar Kommunista Párt   BAR - TOL
 Harák Ferenc   Magyar Kommunista Párt   VESZPRÉM
 Hegedüs András   Magyar Kommunista Párt   GYM és SOPRON
 Hermann Ferenc   Magyar Kommunista Párt   HEVES és NH
 Horváth István   Magyar Kommunista Párt   VESZPRÉM
 Horváth Márton   Magyar Kommunista Párt   PEST. - BB
 Kádár János   Magyar Kommunista Párt   HEVES és NH
 Kádár János   Magyar Kommunista Párt   NAGY-BUDAPEST
 Kállai Gyula   Magyar Kommunista Párt   BIHAR és HAJDÚ
 Keresztes Mihály   Magyar Kommunista Párt   CSO - CSA
 Kiss Imre   Magyar Kommunista Párt   CSO - CSA
 Kiss Károly   Magyar Kommunista Párt   NAGY-BUDAPEST
 Komócsin Mihály   Magyar Kommunista Párt   CSO - CSA
 Koós Béla   Magyar Kommunista Párt   NAGY-BUDAPEST
 Kossa István   Magyar Kommunista Párt   GYM és SOPRON
 Kossa István   Magyar Kommunista Párt   NAGY-BUDAPEST
 Kossa István   Magyar Kommunista Párt   VAS
 Kovács István   Magyar Kommunista Párt   NAGY-BUDAPEST
 Kovács Kálmán   Magyar Kommunista Párt   JNKSZ
 Krancz Pál   Magyar Kommunista Párt   BAR - TOL
 Leniczky Gyula   Magyar Kommunista Párt   BZA
 Losonczy Géza   Magyar Kommunista Párt   PEST. - BB
 Macskási József   Magyar Kommunista Párt   PEST. - BB
 Mód Aladár   Magyar Kommunista Párt   Országos lista
 Molnár Erik   Magyar Kommunista Párt   PEST. - BB
 Molnár Erik   Magyar Kommunista Párt   VESZPRÉM
 Nagy Imre   Magyar Kommunista Párt   PEST. - BB
 Nagy Imre   Magyar Kommunista Párt   SOMOGY
 Nagy Imre   Magyar Kommunista Párt   SZAB - SZAT
 Németh Sándor   Magyar Kommunista Párt   PEST. - BB
 Nógrádi Sándor   Magyar Kommunista Párt   BZA
 Oczel János   Magyar Kommunista Párt   HEVES és NH
 Oláh Mihály   Magyar Kommunista Párt   CSO - CSA
 Olt Károly   Magyar Kommunista Párt   Országos lista
 Orbán László   Magyar Kommunista Párt   Országos lista
 Oszip István   Magyar Kommunista Párt   HEVES és NH
 Osztrovszki György   Magyar Kommunista Párt   FEJÉR és KE
 Papp Lajos   Magyar Kommunista Párt   Országos lista
 Pintér András   Magyar Kommunista Párt   SZAB - SZAT
 Piros László   Magyar Kommunista Párt   Országos lista
 Prieszol József   Magyar Kommunista Párt   NAGY-BUDAPEST
 Ragó Antal   Magyar Kommunista Párt   JNKSZ
 Rajk László   Magyar Kommunista Párt   FEJÉR és KE
 Rajk László   Magyar Kommunista Párt   NAGY-BUDAPEST
 Rajk László   Magyar Kommunista Párt   Országos lista
 Rákosi Mátyás   Magyar Kommunista Párt   BÉKÉS
 Rákosi Mátyás   Magyar Kommunista Párt   NAGY-BUDAPEST
 Rákosi Mátyás   Magyar Kommunista Párt   SZAB - SZAT
 Rákosi Mátyás   Magyar Kommunista Párt   ZALA
 Ratkó Anna   Magyar Kommunista Párt   NAGY-BUDAPEST
 Révai József   Magyar Kommunista Párt   CSO - CSA
 Révai József   Magyar Kommunista Párt   NAGY-BUDAPEST
 Rudas László   Magyar Kommunista Párt   Országos lista
 Ruider János   Magyar Kommunista Párt   GYM és SOPRON
 Rusznyák István   Magyar Kommunista Párt   NAGY-BUDAPEST
 Safrankó Emánuel   Magyar Kommunista Párt   PEST. - BB
 Sinkovics István   Magyar Kommunista Párt   SOMOGY
 Somogyi Miklós   Magyar Kommunista Párt   Országos lista
 Sulyán György   Magyar Kommunista Párt   HEVES és NH
 Szabó Imre   Magyar Kommunista Párt   VAS
 Szabó István   Magyar Kommunista Párt   BIHAR és HAJDÚ
 Szabó Piroska   Magyar Kommunista Párt   NAGY-BUDAPEST
 Szántó Zoltán   Magyar Kommunista Párt   GYM és SOPRON
 Szipka József   Magyar Kommunista Párt   NAGY-BUDAPEST
 Szirmai István   Magyar Kommunista Párt   BÉKÉS
 Szobek András   Magyar Kommunista Párt   NAGY-BUDAPEST
 Szobek András   Magyar Kommunista Párt   Országos lista
 Tisza József   Magyar Kommunista Párt   JNKSZ
 Tombácz Imre   Magyar Kommunista Párt   CSO - CSA
 Török János   Magyar Kommunista Párt   PEST. - BB
 Urbancsok Mihály   Magyar Kommunista Párt   BZA
 Varga István   Magyar Kommunista Párt   NAGY-BUDAPEST
 Vári András   Magyar Kommunista Párt   BÉKÉS
 Vas Zoltán   Magyar Kommunista Párt   NAGY-BUDAPEST
 Vaskó Kálmán   Magyar Kommunista Párt   GYM és SOPRON
 Vidor Győző   Magyar Kommunista Párt   JNKSZ
 Zgyerka János   Magyar Kommunista Párt   FEJÉR és KE
 Zöld Sándor   Magyar Kommunista Párt   BIHAR és HAJDÚ
 Adorján János   Nemzeti Parasztpárt   PEST. - BB
 Bartha László   Nemzeti Parasztpárt   SZAB - SZAT
 Buzás Márton   Nemzeti Parasztpárt   HEVES és NH
 Czéh József   Nemzeti Parasztpárt   BAR - TOL
 Darvas József   Nemzeti Parasztpárt   BZA
 Darvas József   Nemzeti Parasztpárt   Országos lista
 Darvas József   Nemzeti Parasztpárt   SZAB - SZAT
 Erdei Ferenc   Nemzeti Parasztpárt   CSO - CSA
 Erdei Ferenc   Nemzeti Parasztpárt   Országos lista
 Erdei Ferenc   Nemzeti Parasztpárt   PEST. - BB
 Erdei Ferenc   Nemzeti Parasztpárt   SOMOGY
 Farkas Ferenc, B.   Nemzeti Parasztpárt   Országos lista
 Gém Ferenc   Nemzeti Parasztpárt   BIHAR és HAJDÚ
 Hegyesi János   Nemzeti Parasztpárt   BÉKÉS
 Illyés Gyula   Nemzeti Parasztpárt   Országos lista
 Jócsik Lajos   Nemzeti Parasztpárt   FEJÉR és KE
 Jócsik Lajos   Nemzeti Parasztpárt   Országos lista
 Kondor Imre   Nemzeti Parasztpárt   BIHAR és HAJDÚ
 Kovács Imre   Nemzeti Parasztpárt   BÉKÉS
 Kovács Imre   Nemzeti Parasztpárt   NAGY-BUDAPEST
 Kovács Imre   Nemzeti Parasztpárt   Országos lista
 Mikita István   Nemzeti Parasztpárt   SZAB - SZAT
 Nánási László   Nemzeti Parasztpárt   JNKSZ
 Nánási László   Nemzeti Parasztpárt   Országos lista
 Pap János   Nemzeti Parasztpárt   CSO - CSA
 Somogyi Imre   Nemzeti Parasztpárt   GYM és SOPRON
 Szabó Ferenc, S.   Nemzeti Parasztpárt   Országos lista
 Szabó Pál   Nemzeti Parasztpárt   BIHAR és HAJDÚ
 Szabó Pál, Sz.   Nemzeti Parasztpárt   BAR - TOL
 Szabó Pál, Sz.   Nemzeti Parasztpárt   Országos lista
 Szabó Pál, Sz.   Nemzeti Parasztpárt   PEST. - BB
 Tóth János   Nemzeti Parasztpárt   SZAB - SZAT
 Válóczi János   Nemzeti Parasztpárt   PEST. - BB
 Veres Péter   Nemzeti Parasztpárt   BIHAR és HAJDÚ
 Veres Péter   Nemzeti Parasztpárt   GYM és SOPRON
 Veres Péter   Nemzeti Parasztpárt   HEVES és NH
 Slachta Margit   Polgári Demokrata Párt   NAGY-BUDAPEST
 Szent-Iványi Sándor   Polgári Demokrata Párt   NAGY-BUDAPEST
 Bán Antal   Szociáldemokrata Párt   HEVES és NH
 Bán Antal   Szociáldemokrata Párt   NAGY-BUDAPEST
 Bechtler Péter   Szociáldemokrata Párt   BAR - TOL
 Bede Béla   Szociáldemokrata Párt   PEST. - BB
 Borbély János   Szociáldemokrata Párt   FEJÉR és KE
 Botyánszki Pálné   Szociáldemokrata Párt   BÉKÉS
 Buchinger Manó   Szociáldemokrata Párt   Országos lista
 Bundzsák István   Szociáldemokrata Párt   PEST. - BB
 Csala László   Szociáldemokrata Párt   PEST. - BB
 Czézner Dénes   Szociáldemokrata Párt   FEJÉR és KE
 Dávid János   Szociáldemokrata Párt   NAGY-BUDAPEST
 Dombay János   Szociáldemokrata Párt   ZALA
 Erdei István   Szociáldemokrata Párt   CSO - CSA
 Faragó László   Szociáldemokrata Párt   NAGY-BUDAPEST
 Fehér András   Szociáldemokrata Párt   PEST. - BB
 Fischer József   Szociáldemokrata Párt   NAGY-BUDAPEST
 Gallai Lajos   Szociáldemokrata Párt   NAGY-BUDAPEST
 Gyurkovics Károly   Szociáldemokrata Párt   NAGY-BUDAPEST
 Hajdú Ernőné   Szociáldemokrata Párt   PEST. - BB
 Halász Alfréd   Szociáldemokrata Párt   NAGY-BUDAPEST
 Ivanics István   Szociáldemokrata Párt   NAGY-BUDAPEST
 Jancsecz Imre   Szociáldemokrata Párt   NAGY-BUDAPEST
 Juhász István   Szociáldemokrata Párt   BZA
 Justus Pál   Szociáldemokrata Párt   Országos lista
 Kállai Sándor   Szociáldemokrata Párt   BIHAR és HAJDÚ
 Kárpáti Antal   Szociáldemokrata Párt   NAGY-BUDAPEST
 Kelemen Gyula   Szociáldemokrata Párt   NAGY-BUDAPEST
 Kertész Miklós   Szociáldemokrata Párt   Országos lista
 Kéthly Anna   Szociáldemokrata Párt   CSO - CSA
 Kéthly Anna   Szociáldemokrata Párt   NAGY-BUDAPEST
 Kéthly Anna   Szociáldemokrata Párt   Országos lista
 Kéthly Anna   Szociáldemokrata Párt   SOMOGY
 Kisházi Ödön   Szociáldemokrata Párt   PEST. - BB
 Kiss Ernő   Szociáldemokrata Párt   CSO - CSA
 Kiss József   Szociáldemokrata Párt   JNKSZ
 Kiss Roland   Szociáldemokrata Párt   SZAB - SZAT
 Kovács János   Szociáldemokrata Párt   BIHAR és HAJDÚ
 Kőmüves József   Szociáldemokrata Párt   Országos lista
 Kurunczi Péter   Szociáldemokrata Párt   BÉKÉS
 Lányi Béla   Szociáldemokrata Párt   NAGY-BUDAPEST
 Malasits Géza   Szociáldemokrata Párt   GYM és SOPRON
 Marosán György   Szociáldemokrata Párt   VAS
 Marosán György   Szociáldemokrata Párt   ZALA
 Medey István   Szociáldemokrata Párt   GYM és SOPRON
 Mónus Illésné   Szociáldemokrata Párt   NAGY-BUDAPEST
 Nemes Júlia   Szociáldemokrata Párt   BZA
 Pásztor Imre   Szociáldemokrata Párt   Országos lista
 Pásztor József   Szociáldemokrata Párt   SZAB - SZAT
 Pavlovszky Ferenc   Szociáldemokrata Párt   PEST. - BB
 Peyer Károly   Szociáldemokrata Párt   GYM és SOPRON
 Peyer Károly   Szociáldemokrata Párt   VESZPRÉM
 Pintér János   Szociáldemokrata Párt   Országos lista
 Popik János   Szociáldemokrata Párt   NAGY-BUDAPEST
 Pozsgay Gyula   Szociáldemokrata Párt   BAR - TOL
 Reisinger Ferenc   Szociáldemokrata Párt   BZA
 Révész Ferenc   Szociáldemokrata Párt   Országos lista
 Révész Mihály   Szociáldemokrata Párt   NAGY-BUDAPEST
 Ries István   Szociáldemokrata Párt   BIHAR és HAJDÚ
 Ries István   Szociáldemokrata Párt   NAGY-BUDAPEST
 Rónai Sándor   Szociáldemokrata Párt   BZA
 Schiffer Pál   Szociáldemokrata Párt   Országos lista
 Spitálszky Károly   Szociáldemokrata Párt   HEVES és NH
 Szabó István   Szociáldemokrata Párt   BIHAR és HAJDÚ
 Szakasits Árpád   Szociáldemokrata Párt   FEJÉR és KE
 Szakasits Árpád   Szociáldemokrata Párt   NAGY-BUDAPEST
 Szamay Lajos   Szociáldemokrata Párt   NAGY-BUDAPEST
 Száva István   Szociáldemokrata Párt   NAGY-BUDAPEST
 Szeder Ferenc   Szociáldemokrata Párt   BÉKÉS
 Szélig Imre   Szociáldemokrata Párt   PEST. - BB
 Szurdi István   Szociáldemokrata Párt   HEVES és NH
 Takács Ferenc   Szociáldemokrata Párt   CSO - CSA
 Takács József   Szociáldemokrata Párt   JNKSZ
 Tolnai József   Szociáldemokrata Párt   BAR - TOL
 Tóth László   Szociáldemokrata Párt   PEST. - BB
 Török Júlia   Szociáldemokrata Párt   BAR - TOL
 Turi István   Szociáldemokrata Párt   PEST. - BB
 Udvaros István   Szociáldemokrata Párt   GYM és SOPRON
 Vágvölgyi Tibor   Szociáldemokrata Párt   NAGY-BUDAPEST
 Vajda Imre   Szociáldemokrata Párt   Országos lista
 Valentiny Ágoston   Szociáldemokrata Párt   CSO - CSA
 Vas-Witteg Miklós   Szociáldemokrata Párt   FEJÉR és KE
 Visnyei Sándor   Szociáldemokrata Párt   NAGY-BUDAPEST
 Zentai Vilmos   Szociáldemokrata Párt   GYM és SOPRON

Képcsarnok[szerkesztés]

 • első (a szövetkezett ellenzék arcképcsarnoka (1905)
 • második ("pártok, politikai mozgalmak" címkével ellátott képek)
 • harmadik ("politikus")
 • negyedik ("országgyűlési képviselő")
 • ötödik ("miniszter")
1/1 1/2 1/4 1/8
2/8
2/4 3/8
4/8
2/2 3/4 5/8
6/8
4/4 7/8
8/8

Függetlenségiek[szerkesztés]

 1. 1848-as Párt + Elvhű Balközép = Egyesült Közjogi Ellenzék (1874) → Negyvennyolcas Függetlenségi Párt (1874)
 2. Függetlenségi Párt (1874) (nem azonos az előzővel!)
 3. Függetlenségi Párt (1874) + Negyvennyolcas Függetlenségi Párt = Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt (1884)
 4. Függetlenségi és 48-as Párt → Ugron-párt (1884/1890-1905)
 5. Függetlenségi és 48-as Párt → Eötvös-párt (Függetlenségi Néppárt) 1893 + (maradék) Ugron- (szakadár) és első Justh-párt (a maradék maradéka)
 6. első Justh-párt + Függetlenségi Néppárt (Eötvös) = Kossuth-párt (1895)
 7. Kossuth-párt + Ugron-párt = Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt (összeállt, ami szétesett, 1905)
 8. Függetlenségi és 48-as Párt → Függetlenségi és 48-as Balpárt (1907/1908) - 1912-től Köztársasági Párt
 9. Függetlenségi és 48-as Párt → második Justh-párt (ezúttal ő lépett ki, 1909) a maradékra "Kossuth-párt" néven hivatkoztak
 10. Justh+Kossuth → Egyesült Függetlenségi és 48-as Párt (1913)
 11. Egyesült Függetlenségi és 48-as Párt → Károlyi-párt (1916)
 12. az összesnek vége lett 1918/1919-ben
 13. Függetlenségi 48-as és Kossuth Párt ("Kossuth-párt", új párt, de a régi örököseinek mondják magukat, 1922)
1874-ig 1874–1884 1884–90 1890–93 1893–95 1895–1905 1905–07 1907–09 1909–13 1913–1916 1916–18/19
Elvhű Balközép (1873-74) Negyvennyolcas Függetlenségi Párt Függetlenségi és 48-as Párt
1848-as Párt
(1868-74)
Eötvös-párt Justh-párt Károlyi-párt
Függetlenségi Párt (1874) Ugron-párt Függetlenségi és48-as Balpárt        → Országos Köztársasági Párt
 
 
 
Elvhű Balközép
 
 
 
1848-as Párt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Függetlenségi Párt
 
48-as Függetlenségi Párt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Függetlenségi és 48-as Párt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eötvös Párt
 
 
 
Ugron PártJusth PártKülönböző disszidens csoportokBalpárt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyesült Függetlenségi és 48-as Párt
 
 
 
 
 
 
 
egyéb pártok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Károlyi-pártKöztársasági Párt
 
 
Országos Alkotmánypárt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48-as Alkotmánypárt
 
 
 

Budapest városrészei 2012 decemberétől[szerkesztés]

I. kerület[szerkesztés]

Hegyalja út a Budaörsi úttól-Sánc utca-Orom utca-a Citadella északi sétánya és a Szirtes út elágazásához futó sétaút-Citadella északi sétánya-az I. és XI. kerület határa-Duna folyam-Kelenhegyi út-Mányoki út-Ménesi út-Alsóhegy utca-Villányi út-Budaörsi út a Hegyalja útig.

Szilágyi Erzsébet fasor a Városmajor utcától-Széll Kálmán tér-Várfok utca-a várfal a Bécsi kapu nyugati oldalától a Dózsa György tér 9.-ig-Pásztor lépcső-Gellérthegy utca-Czakó utca-Hegyalja úti kereszteződés-Avar utca-Kiss János altábornagy utca-Ugocsa utca-Böszörményi út-Kék Golyó utca-Ráth György utca-Roskovics utca-Bíró utca-Alma utca-Gaál József út-Határőr út-Városmajor utca a Szilágyi Erzsébet fasorig.

A várfal a Dózsa György tér 9.-től a Nagy Rondella kapujáig-a Nagy Rondellától délnek futó lépcsős sétány-Sándor Móric lépcső-Ybl Miklós tér déli oldala-Duna folyam-I. és XI. kerület határa (merőlegesen a Duna vonaláig)-Citadella északi sétány-e sétány és a Szirtes út elágazásánál északnak futó sétány az Orom utcáig -Orom utca-Sánc utca-Hegyalja úti kereszteződés-Czakó utca-Gellérthegy utca-Pásztor lépcső-Dózsa György tér.

 • 4. Vár - I. kerület

A várfal a Bécsi kaputól keleti irányban kiindulva az óramutató járásával megegyező lefutásban a Bécsi kapuig.

Duna folyam a Bem József tér déli oldalától-Ybl Miklós tér déli oldala-Sándor Móric lépcső-a lépcsős sétány a Nagy Rondelláig-a keleti várfal a Bécsi kapuig-Várfok utca-Vérmező út-Széna tér-Margit körút-Bem József utca-Bem József tér déli oldala a Duna folyamig.

II. kerület[szerkesztés]

Rézsű utca 82. számú telek (50860 helyrajzi szám) északnyugati oldalától-Rézsű utca-Nagykovácsi út-Feketefej utca-a főváros határa a Rézsű utca 82. számú telek (50860 helyrajzi szám) északnyugati oldaláig.

Az Üdülő útra futó turistaút a főváros határától-Üdülő út-Szép Juhászné út-Budakeszi út a Szép Juhászné út elágazásától délnyugatra futó turistaút a Jánoshegyi út legészakibb kanyarjáig-Jánoshegyi út-Konkoly-Thege Miklós út-a Csillebérci Gyermek- és Ifjúsági Központ és a Központi Fizikai Kutatóintézet északi és nyugati kerítése-Konkoly-Thege Miklós út a főváros határa az Üdülő útra futó turistaútig.

Hidegkúti út a főváros határától-Máriaremetei út-Hímes utca-a Tátra utca északnyugati oldalán fekvő telkek északnyugati oldalát összekötő vonal-a főváros határa a Hidegkúti útig.

Látóhegyi út a Görgényi úttól-Glück Frigyes út-Verecke lépcső-Verecke út-Szalamandra út-Zöldkert út-Csatárka út-Törökvész út-Görgényi út a Látóhegyi útig.

Paprikás-patak a Hidegkúti úttól-53444 hrsz.-ú közterület-Honvéd utca-Hidegkúti út a Paprikás-patakig-Pesthideg¬kútnak az 1930-as években kialakult része.

Ördögárok a Nagyrét utcától-Hidegkúti út-a főváros 1949. december 31-ei határa (a 171. és 176. számú határkövek között)-Nagyrét utca az Ördögárokig.

Kavics utca a Vérhalom utcától-Duna folyam-Bem József tér északi oldala-Frankel Leó út-Margit körút-Török utca-Gül Baba utca-Vérhalom utca-Vérmező út a Kavics utcáig.

A főváros határa a Kulcs utcától-a II. és a III. kerület közigazgatási határa-Máriahegy utca-53444 hrsz.-ú közterület-Paprikás-patak-Nóra utca-Hideg utca-Kulcs utca a főváros határáig.

Kővári út a Hidegkúti úttól-Arad utca-Cenk utca-Budajenő utca-a főváros 1949. december 31-ei határa (a 168. és a 171. számú határkövek között, 1899/4., 5., 6., 7. helyrajzi számú telkek) Hidegkúti út a Kővári útig.

Nagykovácsi út a Feketefej utcától-Hűvösvölgyi út-a volt Országos Ideg- és Elmegyógyintézet kerítése-Mária út-Hárshegyi út-Budakeszi út-Szép Juhászné út-a Petneházyrét északi oldalán futó turistaút-a főváros ha¬tára-Feketefej utca a Nagykovácsi útig.

A főváros 1949. december 31-ei határa a Nagykovácsi úttól (a 184. és a 171. számú határkövek között, 11355/1, 2 és 11358 helyrajzi számú telkek északi oldala)-Ördögárok-Nyéki út-Hűvösvölgyi út-Nagykovácsi út a főváros 1949. december 31-ei határáig.

A II. és a III. kerület határa a Máriahegyi úttól-a főváros 1949. december 31-ei határa (a 148. és a 168. számú határkövek között)-Budajenő utca és meghosszabbított vonala-Cenk utca-Arad utca-Kővári út-Honvéd utca-53444 hrsz.-ú közterület-Máriahegy utca a II. és III. kerület közigazgatási határáig.

Hárshegyi út a Budakeszi úttól-Mária út-Széher út-Lipótmezei út-Hűvösvölgyi út-Bognár utca-Budenz út-Kuruclesi út-Budakeszi út a Hárshegyi útig.

Ördögárok a Nyéki úttól-Szerb Antal utca-Hűvösvölgyi út-Lipótmezei út-Széher út-a volt Országos Ideg- és Elmegyógyintézet kerítése-Nyéki út az Ördögárokig.

Tátra utca északnyugati oldalán fekvő telkek északnyugati oldalát összekötő vonal a főváros határától-Hímes utca-Máriaremetei út-Áchim András utca-Kökény utca-Kokárda utca-Kerényi Frigyes utca-Ördögárok-Nagyrét utca-a főváros 1949. december 31-ei határa (a 184. és 176. számú határkövek között)-Rézsű utca 82. számú telek (50860 helyrajzi szám) északnyugati oldala-a főváros határa a Tátra utca északnyugati oldalán fekvő telkek északnyugati oldalát összekötő vonalig.

A főváros 1949. december 31-ei határa az Ördögároktól (161-171. számú határkövek között, a 11699/4 és 5 helyrajzi számú telkek)-Görgényi út-Nagybányai út-Nagybányai lépcső-Páfrányliget utca-Ördögárok a főváros 1949. december 31-ei határáig.

Rómer Flóris utca a Zivatar utcától-Margit utca-Margit körút-Frankel Leó út-Bem József tér teljes területe az északi és déli oldalon álló épületek kivételével-Duna folyam-Bem József utca-Margit körút-Széna tér-Vérmező út-Várfok utca-Szilágyi Erzsébet fasor-Lorántffy Zsuzsanna lépcső-Trombitás út-Garas utca-Marczibányi tér teljes területe az északnyugati és északkeletei oldalon álló épületek kivételével-Keleti Károly utca-Kitaibel Pál utca-Bimbó út-Ady Endre utca-Zivatar utca a Rómer Flóris utcáig.

Szépvölgyi út a Glück Frigyes úttól-Csatárka út-Zöldkert út-Szalamandra út-Verecke út-Verecke lépcső-Glück Frigyes út a Szépvölgyi útig.

Szerb Antal utca a Hűvösvölgyi úttól-Páfrányliget utca-Csalán út-Battai út-Cirok utca-Pasaréti út-Radna utca-Herman Ottó út-Lorántffy Zsuzsanna út-Lorántffy Zsuzsanna lépcső-Szilágyi Erzsébet fasor-Hűvösvölgyi út a Szerb Antal utcáig.

A főváros határa a Hidegkúti úttól-Kulcs utca és meghosszabbított vonala-Hideg utca-Nóra utca-Paprikás-patak-Hidegkúti út a főváros határáig.

A rét északi oldalán futó turistaút a főváros határától-Szép Juhászné út- Üdülő út és a belőle futó turistaút-a főváros határa a rét északi oldalán futó turistaútig (11209-11339/5 helyrajzi számú telkek).

Pinceszer utca a Kökény utcától-Kossuth Lajos utca-Hidegkúti út-Ördögárok-Kerényi Frigyes utca-Kokárda utca-Kökény utca a Pinceszer utcáig.

Bogár utca az Endrődi Sándor utcától-Alsó Törökvész út-Bimbó út-Aranka utca-Marczibányi tér északnyugati oldala-Alvinci út-Bimbó út-Endrődi Sándor utca a Bogár utcáig.

Vérhalom utca az Alsó Törökvész úttól-Vérhalom tér déli oldala-Vérhalom utca-Gül Baba utca-Török utca-Margit utca-Rómer Flóris utca-Zivatar utca-Ady Endre utca-Bimbó út-Kitaibel Pál utca-Keleti Károly utca-Marczibányi tér északkeleti oldala-Aranka utca-Bimbó utca-Alsó Törökvész utca a Vérhalom utcáig.

Barlang utca a Ferenchegyi úttól-Felső Zöldmáli út-Alsó Zöldmáli út-Pusztaszeri út-Felhévízi utca és a belőle délnek futó sétány-Kavics utca-Vérhalom utca-Vérhalom tér keleti és északi oldalán álló épületek-Cimbalom utca-Pusztaszeri út-Ferenchegyi út a Barlang utcáig.

Hidegkúti út a Máriaremetei úttól-Kossuth Lajos utca-Pinceszer utca-Kökény utca-Áchim András utca-Máriaremetei út a Hidegkúti útig.

Budenz út a Kuruclesi úttól-Bognár utca-Hűvösvölgyi út-Budakeszi út-Kuruclesi út a Budenz útig.

A főváros 1949. december 31-ei határa a Görgényi úttól (161-155. számú határkövek között, a 15945, 15948, 15947, 15948/2, 15951 helyrajzi számú telkek nyugati határvonala, 11952-11968 helyrajzi számú telkek északi határvonala) a II. és III. kerület közigazgatási határa -Hármashatárhegyi út-Glück Frigyes út-Látóhegyi út-Görgényi út a főváros 1949. december 31-ei határáig.

Nagybányai lépcső a Csalán úttól-Nagybányai út-Törökvész út-Kapy utca-Gárdonyi Géza út-Endrődi köz-Endrődi Sándor utca-Bimbó út-Alvinci út-Garas utca-Trombitás út-Lorántffy Zsuzsanna út-Herman Ottó út-Radna utca-Pasaréti út-Cirok utca-Battai út-Csalán út a Nagybányai lépcsőig.

Mikoviny utca a Folyondár utcától-az utcából keletnek futó lépcső a Doberdó útig-Doberdó út-Bécsi út-Nagyszombat utca-Duna folyam-Kavics utca és a belőle északnak futó kilátó út-Felhévízi utca-Pusztaszeri út-Szépvölgyi út-Folyondár utca a Mikoviny utcáig.

Törökvész út a Kapy utcától-Ferenchegyi út-Puszta¬szeri út-Cimbalom utca-Vérhalom tér teljes területe az északi, keleti és déli épületeinek kivételével-Vérhalom utca-Alsó Törökvész út-Bogár utca-Endrődi Sándor utca-Endrődi köz-Gárdonyi Géza út-Kapy utca a Törökvész útig.

Duna folyam a Bem József tér déli oldalától-Ybl Miklós tér déli oldala-Sándor Móric lépcső-a lépcsős sétány a Nagy Rondelláig-a keleti várfal a Bécsi kapuig-Várfok utca-Vérmező út-Széna tér-Margit körút-Bem József utca-Bem József tér déli oldala a Duna folyamig.

Csatárka út a Törökvész úttól-Szépvölgyi út-Puszta¬szeri út-Alsó Zöldmáli út-Felső Zöldmáli út-Barlang utca-Ferenchegyi út-Törökvész út a Csatárka útig.

III. kerület[szerkesztés]

Budapest közigazgatási határa-Bécsi út-Aranyvölgy utca-Aranyhegyi út-Pusztakúti út a Pusztakúti közig-Pusztakúti köz meghosszabbítása a Héthalom utcáig-névtelen közterület (22890/2 hrsz.) - 22374/1 hrsz.-ú ingatlan keleti telekhatára Budapest közigazgatási határáig.

Duna folyam-Bogdáni út-Szentendrei út-Kazal utca-Huszti út folytatása északi irányba a Zsófia utcáig-Zsófia utca-23215 hrsz.-ú ingatlan déli telekhatára-23152/45 hrsz.-ú ingatlan északkeleti telekhatára a Péter utcáig-Péter utca meghosszabbítása déli irányban a vasútvonalig-vasútvonal.

Budapest közigazgatási határa-Duna folyam a Pünkösdfürdő utcáig-Pünkösdfürdő utca-Árpád utca-Ipartelep utca-Szent István utca-Madzsar József utca-Hollós Korvin Lajos utca-Dózsa György utca-65536 hrsz.-ú közterület-Rókavár utca-Márton köz-Hegyláb utca-64869/4, 64871/4, 64876/1, 64879 hrsz.-ú ingatlanok déli telekhatára-Tamás utca-65164 hrsz.-ú ingatlan délnyugati, majd nyugati telekhatára-65163 hrsz.-ú ingatlan nyugati telekhatára és északkeleti telekhatárának meghosszabbítása Budapest közigazgatási határáig.

Duna folyam a Pünkösdfürdő utcáig-Kalászi utca-Attila utca-Czetz János köz-Határ út-Pusztakúti út-Pusztakúti köz meghosszabbítása a Héthalom utcáig-Héthalom utca-névtelen közterület (22890/2 hrsz.)-22374/1 hrsz.-ú ingatlan keleti telekhatára Budapest közigazgatási határáig-Budapest közigazgatási határa-a közigazgatási határtól 65163 hrsz.-ú ingatlan északkeleti telekhatárának meghosszabbítása, valamint nyugati határa-65164 hrsz.-ú ingatlan nyugati, majd délnyugati telekhatára-Tamás utca-64879, 64876/1, 64871/4, 64869/4 hrsz.-ú ingatlanok déli telekhatára-Hegyláb utca-Márton köz-Rókavár utca-névtelen közterület (65536 hrsz.)-Dózsa György utca-Hollós Korvin Lajos utca-Madzsar József utca-Szent István utca-Ipartelep utca-Árpád utca-Pünkösdfürdő utca a Duna folyamig.

Budapest közigazgatási határa-Solymárvölgyi út-Virágosnyereg út-II. és III. kerület határa Budapest közigazgatási határáig.

Solymárvölgyi utca-Kocsis Sándor út-belterületi határ-20655/4 hrsz.-ú ingatlan délnyugati telekhatára-Virágosnye¬reg út.

Virágosnyereg út-20655/4 hrsz.-ú ingatlan délnyugati telekhatára-belterületi határ-Remetehegyi árok-16536/88 hrsz.-ú ingatlan déli telekhatára-II. és III. kerületi határ a Virágosnyereg útig.

Aranyvölgy utca-Huszti út meghosszabbítása Aranyvölgy utca Kazal utca között-Kazal utca-Szentendrei út-Bogdáni út-Hévízi út-Vörösvári út-Bécsi út az Aranyvölgy utcáig.

Aranyvölgy utca-Huszti út meghosszabbítása Aranyvölgy utca Zsófia utca között-Zsófia utca-Szentendrei út-Határ út-Aranyhegyi út.

Duna folyam a Nagyszombat utcáig-Nagyszombat utca-Bécsi út-Vörösvári út-Hévízi út-Bogdáni út a Duna folyamig.

Budapest közigazgatási határa-Kocsis Sándor út-Bécsi út-Doberdó út-közterületi lépcső a Folyóka utcáig-Folyóka utca-Folyondár utca-II. és III. kerület közigazgatási határa Budapest közigazgatási határáig.

Duna folyam

Czetz János köz-Attila utca-Kalászi utca a Duna folyamig-Duna folyam a vasútvonalig-vasútvonal-Péter utca meghosszabbítása a vasútvonaltól-23152/45 hrsz.-ú ingatlan északkeleti telekhatára 23215 hrsz.-ú ingatlan déli telekhatára-Szentendrei út.

Budapest közigazgatási határa-Bécsi út-Kocsis Sándor út-Solymárvölgyi utca.

Duna folyam-II. és III. kerület közigazgatási határa a Duna folyamtól-Folyondár utca-Folyóka utca-közterületi lépcső a Doberdó útig-Doberdó út-Bécsi út-Nagyszombat utca a Duna folyamig.

IV. kerület[szerkesztés]

Árpád út az Istvántelki úttól-a MÁV váci vonala-Madridi utca-Bécsi utca-Elem utca-Istvántelki út az Árpád útig.

Váci út a főváros határától-Székesdűlő sor déli határvonala-a főváros határa-a MÁV váci vonala-Szilas-patak-Duna folyam-a főváros határa a Váci útig.

Szilas-patak a Duna folyamtól-a IV. és XV. kerület közigazgatási határa-Fóti út-Váci út-Rév utca-Duna folyam a Szilas-patakig.

Rév utca a Duna folyamtól-Váci út-Fóti út-a MÁV váci vonala-Árpád út-Istvántelki út-Elem utca-Bécsi utca-Madridi utca-Dugonics utca-Újpalotai út-a MÁV esztergomi vonala-Duna folyam a Rév utcáig.

A 76590, 76592-76607, 76619-76637 és 76637-76660 helyrajzi számú ingatlanok által elfoglalt terület.

A Duna folyam határolja. A MÁV esztergomi vonalától északra a IV. kerülethez, délre a XIII. kerülethez tartozik.

V. kerület[szerkesztés]

Vigadó tér déli oldala-Deák Ferenc utca-Deák Ferenc tér déli oldala-Károly körút-Múzeum körút-Vámház körút és meghosszabbított tengelye-Duna folyam a Vigadó tér déli oldaláig.

Szent István körút és meghosszabbított tengelye a Duna folyamtól-Nyugati tér-Bajcsy-Zsilinszky út-Deák Ferenc tér-Deák Ferenc utca-Vigadó tér déli oldala-Duna folyam a Szent István körút meghosszabbított vonaláig.

VI. kerület[szerkesztés]

Dózsa György út a MÁV váci vonalának felüljárójától-Városligeti fasor-Lövölde tér-Király utca-Deák Ferenc tér-Bajcsy-Zsilinszky út-Nyugati tér-Váci út-Lehel utca-Bulcsú utca a Bulcsú utcai vasúti aluljáróig-a MÁV terület északnyugati határvonalát követve halad a Dózsa György úti felüljáróig.

VII. kerület[szerkesztés]

Dózsa György út a Városligeti fasortól-Verseny utca-Thököly út-Baross tér-Rákóczi út-Károly körút-Király utca-Lövölde tér-Városligeti fasor a Dózsa György útig.

VIII. kerület[szerkesztés]

Múzeum körút-Rákóczi út-Blaha Lujza tér északi és keleti oldala-József körút-Üllői út.

Rákóczi út-Fiumei út-Teleki László tér északnyugati oldala-Népszínház utca-József körút.

József körút-Népszínház utca-Nagy Fuvaros utca-Mátyás tér nyugati oldala-Koszorú utca-Baross utca-Horváth Mihály tér északi oldala-Baross utca.

Koszorú utca-Mátyás tér nyugati oldala-Nagy Fuvaros utca-Népszínház utca-Teleki László tér északnyugati oldala-Fiumei út-Baross utca-Kálvária tér keleti, déli és nyugati oldala-Baross utca.

József körút-Baross utca-Horváth Mihály tér északi oldala-Baross utca-Leonardo da Vinci utca-Práter utca-Szigony utca-Üllői út.

Baross utca-Leonardo da Vinci utca-Práter utca-Szigony utca-Üllői út-Korányi Sándor utca-Kálvária tér nyugati oldala-Illés utca.

Kálvária tér déli és keleti oldala-Baross utca-Orczy tér északi oldala-Orczy út-Üllői út-Korányi Sándor utca-Illés utca-Kálvária tér nyugati oldala.

Fiumei út-Baross tér-Thököly út-Verseny utca-Dózsa György út-Kerepesi út-Asztalos Sándor út-Salgótarjáni utca.

Asztalos Sándor út-Kerepesi út-Hungária körút-MÁV vonala az Asztalos Sándor útig.

Vajda Péter utca-Orczy út-Orczy tér keleti és északi oldala-Fiumei út-Salgótarjáni utca-MÁV vonala a Hungária körútig-Hungária körút-Könyves Kálmán körút.

Orczy út-Vajda Péter utca-Könyves Kálmán körút-Üllői út.

IX. kerület[szerkesztés]

Kálvin tér-Üllői út-Ferenc körút-Boráros tér-Duna folyam-Fővám tér-Vámház körút.

Üllői út az Ecseri úttól-Határ út-M5-ös autópálya bekötő szakasza-Epreserdő utca-Ecseri út az Üllői útig.

Boráros tér-Ferenc körút-Üllői út-Keleti pályaudvar-Kelenföldi pályaudvar közötti vasútvonal-Duna folyam.

Keleti pályaudvar-Kelenföldi pályaudvar közötti vasútvonal-Üllői út-Ecseri út-Epreserdő utca-M5-ös autópálya bevezető szakasza-Határ út-Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág-Duna folyam.

X. kerület[szerkesztés]

Kerepesi út a Fehér úttól-Sárgarózsa utca-Pesti határút-Határmalom utca-Jászberényi út-Fehér út a Kerepesi útig.

MÁV szolnoki vonala a Mázsa tértől-Száva utca-Üllői út-a MÁV hegyeshalmi vonala - Kőbányai út a Mázsa térig.

Meténg utca a Kozma utcától-Fátyolka utca-Bogáncsvirág utca-Tarkarét utca-a temető északi fala és meghosszabbított vonala-Álmos utca-Maglódi út-Sírkert út-Kozma utca a Meténg utcáig.

Jászberényi út a Kozma utcától-Vadszőlő utca-Eszterlánc utca-a temető északi fala-Tarkarét utca-Bogáncsvirág utca-Fátyolka utca-Meténg utca-Kozma utca a Jászberényi útig.

A MÁV szolnoki vonala a Száva utcától-a MÁV lajosmizsei vonala-Ferihegyi repülőtérre vezető út-Üllői út-Száva utca a MÁV szolnoki vonaláig.

Kerepesi út a Hungária körúttól-a MÁV szolnoki vonala-Kőbányai út-Könyves Kálmán körút-Hungária körút a Kerepesi útig.

Kerepesi út a MÁV szolnoki vonalától-Fehér út-Kőrösi Csoma sétány és Kőrösi Csoma Sándor út-Liget tér - a MÁV szolnoki vonala a Kerepesi útig.

A MÁV hegyeshalmi vonala a Kőbányai úttól-Üllői út-Könyves Kálmán körút-Kőbányai út a MÁV hegyeshalmi vonaláig.

Maglódi út a Jászberényi úttól-Sibrik Miklós út-MÁV szolnoki vonala-Liget tér-Kőrösi Csoma sétány és Kőrösi Csoma Sándor út-Jászberényi út a Maglódi útig.

Jászberényi út a Maglódi úttól-Kozma utca-Sírkert út-Maglódi út a Jászberényi útig.

Maglódi út a Sibrik Miklós úttól-a X. és XVIII. kerület közigazgatási határa-a MÁV szolnoki vonala-Sibrik Miklós út a Maglódi útig.

XI. kerület[szerkesztés]

Kondorosi út a Solt utcától-Duna folyam-Hosszúréti-patak-MÁV pécsi vonala-Solt utca a Kondorosi útig.

Budaörsi út a Kőérberki úti aluljárótól-Lapu utcai aluljáró-Dobogó út-Balatoni út-Poprádi út-Kőérberki út a Budaörsi útig.

Rétköz utca a Gazdagréti úttól-Nagyszeben út-Budaörsi út-Gazdagréti út a Rétköz utcáig.

Hegyalja út a Budaörsi úttól-Sánc utca-Orom utca-a Citadella északi sétánya és a Szirtes út elágazásához futó sétaút-Citadella északi sétánya-merőlegesen a Duna vonaláig (az I. és XI. kerület határa)-Duna folyam-Kelenhegyi út-Mányoki út-Ménesi út-Alsóhegy utca-Villányi út-Budaörsi út a Hegyalja útig.

Nagyida utca a Hosszúréti utcától-Gazdagréti út-Budaörsi út-Hosszúréti utca a Nagyida utcáig.

Magyar tudósok körútja a Hevesy György úttól-Magyar Nobel díjasok útja-Magyar Nobel díjasok útja meghosszabbítva a vasútvonalig-MÁV hegyeshalmi vasútvonal-merőlegesen a Hevesy György útig-Hevesy György út a Magyar tudósok körútjáig.

A főváros határa a XI. és XXII. kerület határától-a Susulyka utca sarkától délkeletnek futó erdei út-a XI. és XXII. kerület határa a főváros határáig.

Villányi út a Budaörsi úttól-Karolina út-Bocskai út-Fehérvári út-a MÁV hegyeshalmi vonala-Budafoki út-Hausz¬mann Alajos utca-Lágymányosi-öböl nyugati partvonala-Lágymányosi-öböl sarkától északnyugati irányban a Nádorkerti aluljáróig-a MÁV hegyeshalmi vonala-Duna folyam-Kondorosi út-Solt utca-Kelenvölgyi határsor-a MÁV hegyeshalmi vonala-Nagyszőlős utcai aluljáró-Budaörsi út a Villányi útig.

Kelenvölgyi határsor a MÁV hegyeshalmi vonalától-Solt utca-a MÁV pécsi vonala-Méhész utca-Ringló út-Péterhegyi út-a MÁV hegyeshalmi vonala a Kelenvölgyi határsorig.

Repülőtéri út a főváros határától-Kőérberki út-Egér út-Balatoni út-Hosszúréti-patak-a XI. és XXII. kerület határa-Meggyvágó utcától északnyugatnak futó erdei út-a főváros határa a Repülőtéri útig.

Móricz Zsigmond körtér keleti oldala-Bartók Béla út-Szent Gellért tér-Duna folyam-a MÁV hegyeshalmi vonala-merőlegesen a Magyar Nobel díjasok útjáig-Magyar Nobel díjasok útja-Magyar tudósok körútja-Hevesy György út-Hevesy György út meghosszabbítva a vasútvonalig-a MÁV hegyeshalmi vonala-Fehérvári út a Móricz Zsigmond körtér keleti oldaláig.

Törökbálinti út a Rupphegyi úttól-Nagyida utca-Hosszúréti utca-Budaörsi út-Rupphegyi út a Törökbálinti útig.

Budafoki út a Hauszmann Alajos utcától-MÁV hegyeshalmi vonala-Nádorkerti aluljárótól délkeleti irányban a Lágymányosi-öböl sarkáig-Lágymányosi-öböl nyugati partvonala-Hauszmann Alajos utca a Budafoki útig.

Budaörsi út a Lapu utcai aluljárótól-Nagyszőlős utcai aluljáró-MÁV hegyeshalmi vonala-Dobogó út a Lapu utcai aluljáróig.

Budaörsi út a főváros határától-a Kőérberki úti közúti aluljáró-Kőérberki út-Poprádi út-Balatoni út-Egér út-Kőér¬berki út-Repülőtéri út-a főváros határa a Budaörsi útig.

Dobogó út a Balatoni úttól-Péterhegyi út-Horogszegi határsor-Hosszúréti-patak-Balatoni út a Dobogó útig.

Kakukkhegyi erdősor a főváros határától-Kakukkhegyi út-Irhás-árok-Törökbálinti út-a főváros határa a Kakukkhegyi erdősorig.

Márton Áron tér-Érdi út-Németvölgyi út-Hegyalja út-Dayka Gábor utca-Brassó út-Budaörsi út-Nagyszeben út-Rétköz utca-Gazdagréti út-Nagyida utca-Törökbálinti út a Márton Áron térig.

Hegyalja út a Dayka Gábor utcától-Kálló esperes utca-Hegyalja út-Budaörsi út-Brassó út-Dayka Gábor utca a Hegyalja útig.

Törökbálinti út a főváros határától-Rupphegyi út-Budaörsi út-a főváros határa a Törökbálinti útig.

Ménesi út az Alsóhegy utcától-Mányoki út-Kelenhegyi út-Szent Gellért tér-Bartók Béla út-Móricz Zsigmond körtér-Fehérvári út-Bocskai út-Karolina út-Alsóhegy utca a Ménesi útig.

XII. kerület[szerkesztés]

Az Üdülő útra futó turistaút a főváros határától-Üdülő út-Szép Juhászné út-Budakeszi út és Szép Juhászné út elágazásától délnyugatra futó turistaút a Jánoshegyi út legészakibb kanyarjáig-Jánoshegyi út-Konkoly-Thege Miklós út-a Csillebérci Gyermek- és Ifjúsági Központ és a Központi Fizikai Kutatóintézet északi és nyugati kerítése-Konkoly-Thege Miklós út a főváros határáig-a főváros határa az Üdülő útra futó turistaútig.

A Központi Fizikai Kutató Intézet és a csillebérci Gyermek- és Ifjúsági Központ nyugati és északi kerítése a Konkoly-Thege Miklós úttól-Konkoly-Thege Miklós út-Sötétvágás utca-Kázmér út-Edvi Illés út-Nőszirom utca-Adorján út-Irhás-árok-Kakukkhegyi út-Kakukkhegyi erdősor-a főváros határa a Konkoly-Thege Miklós útig.

Bürök utca a Hó utcától-Németvölgyi lépcső-Németvölgyi út-Érdi út-Márton Áron tér-Rácz Aladár út-Hóvirág út-Hó utca a Bürök utcáig.

Kázmér út az Edvi Illés úttól-János Zsigmond utca-Rácz Aladár út-Hóvirág út-Rácz Aladár út-Törökbálinti út-Edvi Illés út a Kázmér útig.

Diós árok a Béla király úttól-Városmajor utca-Pethényi út-Istenhegyi út-Diana utca-Gyöngyvirág út-Tündér utca-Költő utca-Béla király út a Diós árokig.

Budakeszi út a Jánoshegyi út legészakibb kanyarjához délről futó turistaúttól-Árnyas út-Remete út-a Tündér-sziklát délről megkerülő turistaút-Tündérhegyi út a Kossuth emlékműig-az innen a Jánoshegyi útra vezető turistaút-Jánoshegyi út-annak legészakibb kanyarjától északnak haladó turistaút a Budakeszi útig.

Határőr út a Pethényi úttól-Gaál József út-Alma utca-Bíró utca-Roskovics utca-Ráth György utca-Kék Golyó utca-Istenhegyi út-Pethényi út a Határőr útig.

Szilágyi Erzsébet fasor a Városmajor utcától-Széll Kálmán tér-Várfok utca-a várfal a Bécsi kapu nyugati oldalától a Dózsa György tér 9.-ig-Pásztor lépcső-Gellérthegy utca-Czakó utca-Hegyalja út-Avar utca-Kiss János altábornagy utca-Ugocsa utca-Böszörményi út-Kék Golyó utca-Ráth György utca-Roskovics utca-Bíró utca-Alma utca-Gaál József út-Határőr út-Városmajor utca a Szilágyi Erzsébet fasorig.

Kútvölgyi út a Béla király úttól-Diós árok-Béla király út a Kútvölgyi útig.

Edvi Illés út-Törökbálinti út-Irhás-árok-Adorján út-Nőszirom utca-Edvi Illés út.

Költő utca a Mártonhegyi úttól-Hangya utca-Csorna utca-Tamási Áron utca-Németvölgyi út-Németvölgyi lépcső-Bürök utca-Denevér út-Mártonhegyi út a Költő utcáig.

Németvölgyi út a Hegyalja úttól-Böszörményi út-Ugocsa utca-Kiss János altábornagy utca-Avar utca-Hegyalja út-Kálló esperes utca-Hegyalja út a Németvölgyi útig.

Gyöngyvirág út a Tündér utcától-Diana utca-Istenhegyi út-Németvölgyi út-Tamási Áron utca-Csorna utca-Hangya utca-Költő utca-Tündér utca a Gyöngyvirág útig.

Hegyalja út a Dayka Gábor utcáig-Kálló esperes utca-Hegyalja út-Budaörsi út-Brassó út-Dayka Gábor utca a Hegyalja útig.

Béla király út az Alkony úttól-Költő utca-Hangya utca-Mártonhegyi út-Karthauzi utca-Fülemile út-Ordas út-Hegyhát út-Kázmér út-Sötétvágás utca-Konkoly-Thege Miklós út-Jánoshegyi út-a 225. számú régi határjeltől keleti irányba, a Kossuth emlékműig vezető turistaút-Mátyás király út-Alkony út a Béla király útig.

Hegyhát út a Kázmér úttól-Ordas út-Fülemile út-Karthauzi utca-Mártonhegyi út-Denevér út-Bürök utca-Hó utca-Hóvirág út-Rácz Aladár út-János Zsigmond utca-Kázmér út a Hegyhát útig.

Budakeszi út a Kuruclesi úttól-Szilágyi Erzsébet fasor-Kútvölgyi út-Csermely lépcső-Csermely út-Zugligeti út -Kuruclesi út a Budakeszi útig.

Budakeszi út az Árnyas úttól-Kuruclesi út-Zugligeti út-Csermely út-Csermely lépcső-Béla király út-Alkony út-Mátyás király út-Tündérhegyi út-a Tündér-sziklát délről megkerülő turistaút-Remete út-Árnyas út a Budakeszi útig.

XIII. kerület[szerkesztés]

A MÁV esztergomi vonala a Duna folyamtól-Újpalotai út-Dugonics utca-Madridi utca-Szent László út-Kámfor utca-Tatai utca-Szegedi út-Dévényi utca-Vágány utca-a MÁV váci vonala a Bulcsú utcai vasúti aluljáróig-Bulcsú utca-Lehel utca-Lehel tér keleti és nyugati oldala-Váci út-Meder utca-Duna folyam a MÁV esztergomi vonaláig.

A Duna folyam határolja.

A Duna folyam határolja. A MÁV esztergomi vonalától északra a IV. kerülethez, délre a XIII. kerülethez tartozik.

Dráva utca a Duna folyamtól-Váci út-Nyugati tér-Szent István körút és meghosszabbított vonala-Duna folyam a Dráva utcáig.

Meder utca a Duna folyamtól-Váci út-Dráva utca-Duna folyam a Meder utcáig.

XIV. kerület[szerkesztés]

Madridi utca a Szent László úttól-MÁV Körvasút-Vezseny utca-Vazul utca-Körvasút sor-Szolnoki út-Kerepesi út -Rákos-patak-Füredi utca-Nagy Lajos király útja-Teleki Blanka utca-Szegedi út-Tatai utca-Kámfor utca-Szent László út a Madridi utcáig.

Hermina út az Ajtósi Dürer sortól-Thököly út-Hungária körút-Kerepesi út-Dózsa György út az Ajtósi Dürer sorig-Ajtósi Dürer sor a Hermina útig.

Teleki Blanka utca a Dévényi utcától-Nagy Lajos király útja-Thököly út-Hermina út-Kacsóh Pongrác út-Hungária körút-Dévényi utca a Teleki Blanka utcáig.

Bosnyák tér déli oldala a Thököly úttól-Nagy Lajos király útja-Egressy út-Róna utca-Thököly út a Bosnyák térig.

Nagy Lajos király útja az Egressy úttól-Örs vezér tere-Kerepesi út-Róna utca-Egressy út a Nagy Lajos király útjáig.

Rákos-patak a Füredi utcától-Kerepesi út-Örs vezér tere-Füredi utca a Rákos-patakig.

Thököly út a Hungária körúttól-Róna utca-Kerepesi út-Hungária körút a Thököly útig.

Vágány utca-Hungária körút-Kacsóh Pongrác út-Hermina út-Ajtósi Dürer sor-Dózsa György út a Vágány utcáig.

XV. kerület[szerkesztés]

Gazdálkodó utca a Bánkút utcától-Pörge utca délkeleti oldalán fekvő telkek délkeleti oldalát összekötő vonal-Szerencs utca-Hősök útja-Madách utca-Drégelyvár utca-MÁV Körvasút-Árvavár utca-Adria utca-Őrjárat utca-Mézeskalács tér teljes területe az északkeleti oldalán álló épületek kivételével-Bánkút utca a Gazdálkodó utcáig.

A főváros határa a MÁV váci vonalától-Rákospalotai határút-Szentmihályi út-Bánkút utca-Mézeskalács tér északkeleti oldala-Őrjárat utca-Adria utca-Árvavár utca-MÁV Körvasút-MÁV váci vonala a főváros határáig.

Szentmihályi út a Bánkút utcától-Rákospalotai határút-Vezseny utca-MÁV Körvasút-Drégelyvár utca-Madách utca-Hősök útja-Szerencs utca-Pörge utca délkeleti oldalán fekvő telkek délkeleti oldalát összekötő vonal-Gazdálkodó út-Bánkút utca a Szentmihályi útig.

XVI. kerület[szerkesztés]

Budapest közigazgatási határa a Csömöri úttól-Budapesti út-Szlovák út-Csömöri út a Budapest közigazgatási határáig.

Budapest közigazgatási határa a Budapesti úttól északkeletnek, majd délkeletnek, majd délnyugatnak futva-X., XVI., XVII. kerületi hármashatár-Forrásmajori dűlő-Zsemlékes út-Nógrádverőce utca-Sarjú út-Budapesti út meghosszabbított vonala-Budapesti út.

Sarjú út a Budapesti úttól-Nógrádverőce utca-Zsemlékes út-Forrásmajor utca-X., XVI., XVII. kerületi hármashatár, valamint a X. és XVI. kerület közigazgatási határa-Mátyásföldi repülőtér nyugati határa (Ballada utcával párhuzamosan)-Újszász utca-Jókai Mór utca-Veres Péter út-Futórózsa utca-Budapesti út-Sarjú út.

Budapest közigazgatási határa a Rákospalotai határúttól-Csömöri út-Szlovák út-Budapesti út-Körvasút sor-Vazul utca-Rákospalotai határút Budapest közigazgatási határáig.

Futórózsa utca a Budapesti úttól-Veres Péter út-Jókai Mór utca-Újszász utca-Mátyásföldi repülőtér nyugati határa (Ballada utcával párhuzamosan)-Pesti határút-Sárgarózsa utca-Kerepesi út-Szolnoki utca-Budapesti út a Futórózsa utcáig.

XVII. kerület[szerkesztés]

Lázár deák utca az Aranylúd utcától-Borsó utca-Sarlósfecske utca-Füstifecske utca-Flamingó utca-Aranylúd utca a Lázár deák utcáig.

Pesti út a X. és XVII. kerület közigazgatási határától-513. utca-a MÁV ecseri vonala-a X. és XVII. kerület közigazgatási határa a Pesti útig.

Rákos-patak a Dunaszeg utca meghosszabbított vonalától-a főváros határa-Pesti út-Szárazhegy utca keleti oldalán fekvő teleksor keleti határvonala-Csongrád utca-Pesti út-Tápióbicske utca-Péceli út-Dunaszeg utca és meghosszabbított vonala a Rákos-patakig.

A XVI. és XVII. kerület közigazgatási határa az Ároktő út északnak meghosszabbított vonalától-a főváros határa-Rákos-patak-Gázló köz-Ároktő út-Jászladány utca-Ősagárd utca-Ananász utca-Ároktő út és északnak meghosszabbított vonala a XVI. és XVII. kerület közigazgatási határig.

Széchenyi utca a Széncinke utcától-Ferihegyi út-Ásvány utca-a MÁV ecseri vonala-a főváros határa-a XVII. és XVIII. kerület közigazgatási határa-a X. és XVII. kerület közigazgatási határa-a MÁV ecseri vonala-Táncsics Mihály út-a Táncsics Mihály út és a Flamingó utca közötti telkek belső határvonala a Flamingó közig-Flamingó köz-Széncinke utca meghosszabbítása a Flamingó köztől-Széncinke utca a Széchenyi utcáig.

Rákos-patak a X. és XVII. kerület közigazgatási határától-Dunaszeg utca meghosszabbított vonala és a Dunaszeg utca-Péceli út-Tápióbicske utca-Pesti út-Összekötő utca-a MÁV ecseri vonala-Ásvány utca-Ferihegyi út-Széchenyi utca-Széncinke utca és meghosszabbítása a Flamingó közig-Flamingó köz-a Táncsics Mihály út és a Flamingó utca közötti telkek belső határvonala a Flamingó köztől-Táncsics Mihály út-a MÁV ecseri vonala-513. utca-Pesti út-a X. és XVII. kerület közigazgatási határa a Rákos-patakig.

Pesti út az Összekötő utcától-Csongrád utca-Szárazhegy utca keleti oldalán fekvő teleksor keleti határvonala-Pesti út-a főváros határa-a MÁV ecseri vonala-Összekötő utca a Pesti útig.

Ároktő út északnak meghosszabbított vonala a XVI. és XVII. kerület közigazgatási határától-Ároktő utca-Ananász utca-Ősagárd utca-Jászladány utca-Ároktő utca-Gázló köz-Rákos-patak-a X. és XVII. kerület közigazgatási határa-a XVI. és a XVII. kerület közigazgatási határa az Ároktő utca északnak meghosszabbított vonaláig.

Gyöngytyúk utca északi oldalán fekvő teleksor északi határvonala a Cinkotai úttól-Liszt Ferenc utca-a MÁV péceli vonala-Cinkotai út a Gyöngytyúk utca északi oldalán fekvő teleksor északi határvonaláig.

XVIII. kerület[szerkesztés]

145111/2091 és 145111/386 hrsz.-ú névtelen közterület-Alacskai út-Ganz Ábrahám utca-Kerékkötő út-a főváros közigazgatási határa-Határ utca 145111/2091 és 145111/386 hrsz.-ú névtelen közterületig.

A XVII. és XVIII. kerület határa a Tünde utcától-Csévéző utca-a MÁV szolnoki vonala-Tünde utca a XVII. és XVIII. kerület határáig.

A MÁV lajosmizsei vonala a Dózsa György utcától-a főváros határa-a XVIII. és XXIII. kerület közigazgatási határa-Dózsa György utca a MÁV lajosmizsei vonaláig.

Üllői út a Bartók Lajos utcától-Dalmady Győző utca-Wlassics Gyula utca-Madarász utca-Bókay Árpád utca-Garay utca-Varjú utca-Fürst Sándor utca-Sallai Imre utca-Margó Tivadar utca-Bartók Lajos utca az Üllői útig.

Kapocs utca a MÁV lajosmizsei vonalától-Határ utca-a főváros közigazgatási határa-a MÁV lajosmizsei vonala a Kapocs utcáig.

Álmos utca a Felsőcsatári úttól-Tünde utca-Tünde utca meghosszabbítása a MÁV szolnoki vonaláig-MÁV szolnoki vonala-X. és XVIII. kerület közigazgatási határa-Hangár utca-Felsőcsatári út az Álmos utcáig.

Csévéző utca a MÁV szolnoki vonalától-a XVII. és XVIII. kerület közigazgatási határa-a főváros határa-a MÁV szolnoki vonala a Csévéző utcáig.

Üllői út a Béke tértől-a főváros határa-Kerékkötő utca-Ganz Ábrahám utca-Alacskai út-Királyhágó utca-Béke tér.

A MÁV szolnoki vonala a Nagybánya utcától-a főváros határa-Üllői út-Nagybánya utca a MÁV szolnoki vonaláig.

Iparvágány vonala a Dalmady Győző utcától-Körös utca-Péterhalmi út-Gilice tér-Közdűlő út-Nagykőrösi út-Méta utca-Sallai Imre utca-Fürst Sándor utca-Varjú utca-Garay utca-Bókay Árpád utca-Madarász utca-Wlassics Gyula utca-Dalmady Győző utca az iparvágányig.

Közdűlő út a Nagykőrösi úttól-Gilice tér-Péterhalmi út-Körös utca-Flór Ferenc utca-Királyhágó út-Nemes utca-Határ utca-Szálfa utca-Oszkó utca-Kettős-Körös utca-Nagykőrösi út a Közdűlő útig.

Margó Tivadar utca a Bartók Lajos utcától-Baross utca-Kolozsvár utca-Barcsay utca-Vörösmarty Mihály utca-Reviczky Gyula utca-Bartók Lajos utca a Margó Tivadar utcáig.

A MÁV lajosmizsei vonala a Hunyadi János utcától-Dózsa György utca-a XVIII. és a XXIII. kerület közigazgatási határa-Hunyadi János utca a MÁV lajosmizsei vonaláig.

Alacskai út-145111/291 és 145111/386 hrsz.-ú névtelen közterület-Határ utca-Nemes utca az Alacskai útig.

A MÁV szolnoki vonala a XVIII. és XIX. kerület határától-Mikszáth Kálmán utca meghosszabbítása a MÁV szolnoki vonalától-Mikszáth Kálmán utca-Üllői út-Lakatos út-Egressy Gábor utca-Tinódi utca-Fonal utca-József utca-Nefelejcs utca-a XVIII. és XIX. kerület határa a MÁV szolnoki vonaláig.

Üllői út a MÁV lajosmizsei vonalától-Bartók Lajos utca-Reviczky Gyula utca-Vörösmarty Mihály utca-Barcsay utca-Kolozsvár utca-a Kispesti temető délkeleti fala-Csapó utca-Puskás Ferenc utca-a MÁV lajosmizsei vonala az Üllői útig.

A MÁV szolnoki vonala a Mikszáth Kálmán utca meghosszabbításától-Thököly út meghosszabbítása a MÁV szolnoki vonalától-Thököly út-Üllői út-Mikszáth Kálmán utca és meghosszabbítása a MÁV szolnoki vonaláig.

A MÁV szolnoki vonala a Thököly út meghosszabbításától-iparvágány a Május 1. tértől-Üllői út-Thököly út és meghosszabbítása a MÁV szolnoki vonaláig.

Kettős-Körös utca a Nagykőrösi úttól-Oszkó utca-Szálfa utca-Királyhágó út-Határ út-Halomegyházi utca-Alacskai út-a főváros határa-Nagykőrösi út a Kettős-Körös utcáig.

Nefelejcs utca a Malomkő utcától-József utca-Fonal utca-Tinódi utca-Egressy Gábor utca-Lakatos út-Üllői út-a MÁV lajosmizsei vonala-Malomkő utca a Nefelejcs utcáig.

A MÁV szolnoki vonala a Május 1. tértől-Nagybánya utca-Üllői út-iparvágány a Május 1. térig.

Üllői út a Körös utcai iparvágánytól-Béke tér-Király¬hágó utca-Flór Ferenc utca-Körös utcai iparvágány az Üllői útig.

Margó Tivadar utca a Baross utcától-Sallai Imre utca-Kolozsvár utca-Baross utca a Margó Tivadar utcáig.

Kettős-Körös utca a MÁV lajosmizsei vonalától-Oszkó utca-Szálfa utca-Határ utca-Kapocs utca-a MÁV lajosmizsei vonala a Kettős-Körös utcáig.

XIX. kerület[szerkesztés]

Ferihegyi repülőtérre vezető út az Üllői úttól-Alsó erdősor-a XVIII. és XIX. kerület határa-Nefelejcs utca-Malomkő utca-Kártoló utca-a MÁV lajosmizsei vonala-Puskás Ferenc utca-Csapó utca-a Kispesti temető délkeleti fala-Kolozsvár utca-Méta utca-Nagykőrösi út-a Rákóczi utca páratlan oldalán fekvő telkek északnyugati oldala-Ady Endre út-Mátyás király utca-Üllői út.

Ady Endre út a Határ úttól-a Bercsényi utca páros oldalán fekvő telkek délkeleti oldala-Nagykőrösi út-Határ út az Ady Endre útig.

XX. kerület[szerkesztés]

A Barkó utca és a Helsinki út kereszteződésétől, keresztezve a HÉV-pályát, az E5-ös főutat és a MÁV vasútvonal rézsűjének felső vonalán visszafordulva déli irányba, a vasút feletti hidat megkerülve a 184099 helyrajzi számnál nyugati irányba haladva, a 196605 külterületi mezőgazdasági tábla és 170187/10. agyaggödör közös határvonalán, a 196600 helyrajzi számnál elérve a Vízisport utcát, innen a Duna középvonalát, ezen északi irányba haladva a XXI., a IX. és a XX. kerület Soroksári-Duna-ág elméleti középpontjában lévő hármas határpontig, innen keleti irányban keresztezve a Budapest-Kunszentmiklós vasútvonalat és a Budapest-Ráckeve HÉV-vonalat a Határ útig-Helsinki úton haladva a kiindulási pontig határolt terület.

Nagykőrösi út a Magyar utcától-Szentlőrinci út-Köves út-Alsóhatár út-Ritka köz-Ábrahám Géza utca-Ritka utca-Pacsirta utca-Orsolya utca-Wesselényi utca-Vécsey utca-Köztársaság tér-Vécsey utca-Magyar utca.

Mártírok útja a Nagysándor József utcától-Magyar utca-Vécsey utca-Székelyhíd utca-Knézits utca-Szent Imre herceg utca-Nagysándor József utca.

A Köztársaság tér Székelyhíd utca és Szondi utca közötti része-Vécsey utca-Wesselényi utca-Orsolya utca-Pacsirta utca-Ritka utca-Ábrahám Géza utca-Ritka köz-Alsóhatár út-Temető sor-a temető keleti és déli határoló fala-Könyves utca-Alsóhatár út-Vágóhíd utca-Bolyai János utca-Helsinki út-Tinódi utca-Vörösmarty utca-Atléta utca-Klapka köz-Székelyhíd utca a Köztársaság térig.

Nagykőrösi út a Határ úttól-Nagysándor József utca-Szent Imre herceg utca-Knézits utca-Székelyhíd utca-Klapka köz-Atléta utca-Vörösmarty utca-Tinódi utca-Helsinki út-Határ út.

Nagykőrösi út a Nagysándor József utcától-Magyar utca-Mártírok útja-Nagysándor József utca.

XXI. kerület[szerkesztés]

Ady Endre út a II. Rákóczi Ferenc úttól-Táncsics Mihály utca-Szent István út-II. Rákóczi Ferenc út az Ady Endre útig.

Völgy utca meghosszabbított vonala és a Völgy utca a II. Rákóczi Ferenc úttól-Festő utca-Erdősor utca-Szabadság utca-Plútó utca-Csepeli út-II. Rákóczi Ferenc út a Völgy utca meghosszabbított vonaláig.

Szent István út a II. Rákóczi Ferenc úttól-Erdőalja út-Völgy utca és meghosszabbított vonala-II. Rákóczi Ferenc út a Szent István útig.

Szentmiklósi út a Festő utcától-Tihanyi utca-a főváros határa-4076. dűlőút-Plútó utca-Szabadság utca-Erdősor utca-Festő utca a Szentmiklósi útig.

Budafoki út a Duna folyamtól-II. Rákóczi Ferenc út-Vas Gereben utca-Rév utca-Rózsa utca-Duna folyam a Budafoki útig.

Fácánhegyi utca meghosszabbított vonala és a Fácánhegyi utca a Duna folyamtól-II. Rákóczi Ferenc út-Csepeli út-Plútó utca-4076. dűlőút-a főváros határa-a Duna folyam a Fácánhegyi utcáig.

Vágóhíd utca a Táncsics Mihály utcától-Kassai köz-Katona József utca-Szatmári utca-Makád utca-Kikötő utca-Széchenyi István utca és meghosszabbított vonala-Ráckevei (Soroksári)-Duna-Határ utca-Kolozsvári utca-Szebeni utca-Szent István út-Táncsics Mihály utca a Vágóhíd utcáig.

Szebeni utca a Szent István úttól-Kolozsvári utca-Határ utca-Ráckevei (Soroksári)-Duna-Királyerdő út-Tihanyi utca-Szentmiklósi út-Völgy utca-Erdőalja út-Szent István út a Szebeni utcáig.

Vágóhíd utca és meghosszabbított vonala a Kassai köztől-Ráckevei (Soroksári)-Duna-Széchenyi István utca meghosszabbított vonala és a Széchenyi István utca-Kikötő utca-Makád utca-Szatmári utca-Katona József utca-Kassai köz a Vágóhíd utcáig.

Fővárosi Közgyűlés 1991. (IV. 25.) 476. számú határozat Petróleum utca a Duna folyamtól-a Kossuth Lajos utca-Ady Endre út-Budafoki út-Duna folyam a Budafoki útig.

Rózsa utca a Duna folyamtól-Rév utca-Vas Gereben utca-II. Rákóczi Ferenc út-a Fácánhegyi utca és meghosszabbított vonala-Duna folyam a Rózsa utcáig.

Bolgárkertész-öböl déli oldalának meghosszabbított vonala a Weiss Manfréd úttól és a Bolgárkertész-öböl déli oldala-Ráckevei (Soroksári)-Duna-Vágóhíd utca meghosszabbított vonala és a Vágóhíd utca-Táncsics Mihály utca-Ady Endre út-Kossuth Lajos utca-Weiss Manfréd út a Bolgárkertész-öböl déli oldalának meghosszabbított vonaláig.

Ráckevei (Soroksári)-Duna a Kvassay hídtól-Bolgár¬kertész-öböl és meghosszabbított vonala-Weiss Manfréd út-Petróleum utca-Duna folyam a Kvassay hídig.

XXII. kerület[szerkesztés]

Szabadkai utca a Kamaraerdei úttól-Csiperke utca-Klauzál Gábor utca-XI. utca és meghosszabbított vonala-Rózsakert utca-Minta utca-Dózsa György út-a főváros határa-Kamaraerdei út és meghosszabbított vonala a Szabadkai útig.

Ringló út a Horogszegi határsortól-Méhész utca-a MÁV érdi vonala-Hosszúréti-patak-Duna folyam (a Háros-sziget és a Hunyadi-sziget is)-Háros utca-Vöröskúti határsor-Horogszegi határsor a Ringló útig.

Háros út a Balatoni úttól-Kis-Duna partja-Növény utca-Nagytétényi út-Rózsakert utca-XI. utca és meghosszabbított vonala-Klauzál Gábor utca-Csiperke utca-Szabadkai utcai-Kamaraerdei út a Balatoni útig.

Dózsa György út a főváros határától-Minta utca-Nagytétényi út-Növény utca-Kis-Duna-Duna folyam-a főváros határa a Dózsa György útig.

XXIII. kerület[szerkesztés]

Millennium utca a Haraszti úttól-Gombkötő utca-Dél utca-Haraszti út a Millennium utcáig.

A XX. kerület és a XXIII. kerület közigazgatási határa a Ráckevei-Duna-ágtól-Vágóhíd utca-Alsóhatár út-Könyves utca-Kő utca-a temető déli fala-Temető sor-Szentlőrinci út-Nagykőrösi út-a XVIII. kerület és a XXIII. kerület közigazgatási határa-a főváros határa-a XXI. kerület és a XXIII. kerület határa a XX. kerület határáig.

Köves út az Alsóhatár úttól-Szentlőrinci út-Temető sor-Alsóhatár út a Köves útig.

ABC[szerkesztés]

Név Kerület Lakosság (2001) Megjegyzés
1 Adyliget Budapest II. kerülete 856
2 Akadémiaújtelep Budapest XVII. kerülete 2895
3 Albertfalva Budapest XI. kerülete 11 845
4 Almáskert Budapest XVIII. kerülete
5 Alsórákos Budapest XIV. kerülete 29 023
6 Angyalföld Budapest XIII. kerülete 62 006
7 Aquincum Budapest III. kerülete 761 2012. december 12-én területe megnőtt
8 Aranyhegy-Ürömhegy-Péterhegy Budapest III. kerülete Aranyhegy és Ürömhegy egyesítéséből és bővítéséből alakult 2012. december 12-én
9 Árpádföld Budapest XVI. kerülete 6186
10 Baross Gábor-telep Budapest XXII. kerülete 3016
11 Békásmegyer Budapest III. kerülete 38 169 2012. december 12-én hegyvidéki kiterjedése csökkent Csillaghegy javára
12 Bélatelep Budapest XVIII. kerülete 1285
13 Belső-Ferencváros Budapest IX. kerülete 2012. december 12-én alakult
14 Belsőmajor Budapest XVIII. kerülete 1687
15 Belváros Budapest V. kerülete 12 244
16 Bókaytelep Budapest XVIII. kerülete 5093
17 Budafok Budapest XXII. kerülete 26 782
18 Budakeszierdő Budapest II. és XII. kerülete 329
19 Budaliget Budapest II. kerülete 2448
20 Budatétény Budapest XXII. kerülete 10 705
21 Cinkota Budapest XVI. kerülete 6587
22 Corvin-negyed Budapest VIII. kerülete 2012. december 21-én alakult
23 Csarnoknegyed Budapest VIII. kerülete 2012. december 21-én alakult
24 Csatárka Budapest II. kerülete 1666
25 Csepel-Belváros Budapest XXI. kerülete 10 461
26 Csepel-Csillagtelep Budapest XXI. kerülete 18 527 2012. december 12-ig Csillagtelep
27 Csepel-Erdőalja Budapest XXI. kerülete 3430 2012. december 12-ig Erdőalja
28 Csepel-Erdősor Budapest XXI. kerülete 9992 2012. december 12-ig Erdősor
29 Csepel-Gyártelep Budapest XXI. kerülete 2403 2012. december 12-ig Gyártelep
30 Csepel-Háros Budapest XXI. kerülete 1653 2012. december 12-ig Háros
31 Csepel-Kertváros Budapest XXI. kerülete 5745
32 Csepel-Királyerdő Budapest XXI. kerülete 15 917 2012. december 12-ig Királyerdő
33 Csepel-Királymajor Budapest XXI. kerülete 3589 2012. december 12-ig Királymajor
34 Csepel-Ófalu Budapest XXI. kerülete 913
35 Csepel-Rózsadomb Budapest XXI. kerülete 777
36 Csepel-Szabótelep Budapest XXI. kerülete 7485
37 Csepel-Szigetcsúcs Budapest XXI. kerülete 90 2012. december 12-ig Szigetcsúcs
38 Csillaghegy Budapest III. kerülete 10 748
39 Csillebérc Budapest XII. kerülete 252
40 Csúcshegy Budapest III. kerülete 410
41 Dobogó Budapest XI. kerülete
42 Erdőskert Budapest XVIII. kerülete 1972
43 Erzsébetfalva Budapest XX. kerülete 36 045
44 Erzsébetliget Budapest II. kerülete 760
45 Erzsébettelek Budapest II. kerülete 531
46 Erzsébettelep Budapest XVIII. kerülete 3565
47 Erzsébetváros Budapest VII. kerülete 62 092
48 Farkasrét Budapest XII. kerülete
49 Farkasvölgy Budapest XII. kerülete 1311
50 Felhévíz Budapest II. kerülete 2298
51 Felsőrákos Budapest X. kerülete 9283
52 Ferihegy Budapest XVIII. kerülete 706
53 Ganznegyed Budapest VIII. kerülete 2012. december 21-én alakult
54 Ganzkertváros Budapest XVIII. kerülete 2906
55 Ganztelep Budapest XVIII. kerülete 3745
56 Gazdagrét Budapest XI. kerülete 11 929
57 Gellérthegy Budapest I. és XI. kerülete 7197
58 Gercse Budapest II. kerülete 112
59 Gloriett-telep Budapest XVIII. kerülete 6951
60 Gubacs Budapest XX. kerülete 1680
61 Gubacsipuszta Budapest XX. kerülete 10 250
62 Gyárdűlő Budapest X. kerülete 6968
63 Halmierdő Budapest XVIII. kerülete 41
64 Hármashatár-hegy Budapest III. kerülete 281
65 Hársakalja Budapest II. kerülete 1524
66 Harsánylejtő Budapest III. kerülete 2012. december 12-én alakult
67 Hárshegy Budapest II. kerülete 654
68 Havanna-lakótelep Budapest XVIII. kerülete 17 337
69 Herminamező Budapest XIV. kerülete 12 264
70 Hosszúrét Budapest XI. kerülete 152
71 Hűvösvölgy Budapest II. kerülete 1326
72 Infopark Budapest XI. kerülete
73 Istenhegy Budapest XII. kerülete 4290
74 Istvánmező XIV. kerülete 11 794 területe 2012. december 12-től már csak a XIV. kerületre csökkent
75 Istvántelek Budapest IV. kerülete 1301
76 Jánoshegy Budapest XII. kerülete 405
77 József Attila-lakótelep Budapest IX. kerülete 15 362
78 Kamaraerdő Budapest XI. kerülete 407
79 Káposztásmegyer Budapest IV. kerülete 23 055
80 Kaszásdűlő Budapest III. kerülete 8399
81 Kelenföld Budapest XI. kerülete 53 332
82 Kelenvölgy Budapest XI. kerülete 3447
83 Kerepesdűlő Budapest VIII. kerülete 4369
84 Keresztúridűlő Budapest X. kerülete 2255
85 Kispest Budapest XIX. kerülete 52 349
86 Kissvábhegy Budapest XII. kerülete 3802
87 Kiszugló Budapest XIV. kerülete 29 292
88 Kossuth Ferenc-telep Budapest XVIII. kerülete 4334
89 Kossuthfalva Budapest XX. kerülete 3803
90 Kőbánya-Kertváros Budapest X. kerülete 1888
91 Kőérberek Budapest XI. kerülete 282
92 Kővár Budapest II. kerülete 26
93 Középső-Ferencváros Budapest IX. kerülete 2012. december 12-én alakult
94 Krepuska Géza-telep Budapest XVIII. kerülete 2083 2012. december 12-ig Alacskai úti lakótelep
95 Krisztinaváros Budapest I. és XII. kerülete 23 689
96 Kurucles Budapest II. kerülete 5247
97 Kúttó Budapest X. kerülete 92
98 Kútvölgy Budapest XII. kerülete 5021
99 Külső-Ferencváros Budapest IX. kerülete 2012. december 12-én alakult
100 Lágymányos Budapest XI. kerülete 19 741
101 Lakatos-lakótelep Budapest XVIII. kerülete 6730 2012. december 12-ig Lakatostelep
102 Laposdűlő Budapest X. kerülete 7824
103 Ligettelek Budapest X. kerülete 6134
104 Lipótmező Budapest II. kerülete 412
105 Lipótváros Budapest V. kerülete 16 704
106 Liptáktelep Budapest XVIII. kerülete 3242
107 Lónyaytelep Budapest XVIII. kerülete 2501
108 Losoncinegyed Budapest VIII. kerülete 2012. december 21-én alakult
109 Madárdomb Budapest XVII. kerülete 3595
110 Madárhegy Budapest XI. kerülete 22
111 Magasút Budapest XII. kerülete 635
112 Magdolnanegyed Budapest VIII. kerülete 2012. december 21-én alakult
113 Margitsziget Budapest XIII. kerülete 1
114 Máriaremete Budapest II. kerülete 4063
115 Mártonhegy Budapest XII. kerülete 3610
116 Mátyásföld Budapest XVI. kerülete 19 869
117 Megyer Budapest IV. kerülete 4733
118 Miklóstelep Budapest XVIII. kerülete 3064
119 Milleniumtelep Budapest XXIII. kerülete 669
120 Mocsárosdűlő Budapest III. kerülete 1056
121 Nádorkert Budapest XI. kerülete
122 Nagytétény Budapest XXII. kerülete 12 045
123 Nagyzugló Budapest XIV. kerülete 11 644
124 Németvölgy Budapest XII. kerülete 12 983
125 Népliget Budapest X. kerülete 37
126 Népsziget Budapest IV. és XIII. kerülete 121
127 Népszínháznegyed Budapest VIII. kerülete 2012. december 21-én alakult
128 Nyék Budapest II. kerülete 565
129 Óbuda Budapest III. kerülete 33 836
130 Óbuda hegyvidéke Budapest III. kerülete 2012. december 12-én alakult
131 Óbudai-sziget Budapest III. kerülete 1 2012. december 21-ig Óbudaisziget
132 Óhegy Budapest X. kerülete 28 876
133 Orbánhegy Budapest XII. kerülete 6074
134 Orczynegyed Budapest VIII. kerülete 2012. december 21-én alakult
135 Országút Budapest II. kerülete 11 740
136 Őrmező Budapest XI. kerülete 7660
137 Örsöd Budapest XI. kerülete 902
138 Pacsirtatelep Budapest XX. kerülete 11 756
139 Palotanegyed Budapest VIII. kerülete 2007-ben alakult
140 Pálvölgy Budapest II. kerülete 1644
141 Pasarét Budapest II. kerülete 5519
142 Pesthidegkút-Ófalu Budapest II. kerülete 1959
143 Pestszentimre Budapest XVIII. kerülete 2012. december 12-én alakult
144 Pestújhely Budapest XV. kerülete 10 571
145 Péterhegy Budapest XI. kerülete 715
146 Petneházyrét Budapest II. kerülete 127
147 Pösingermajor Budapest XI. kerülete 523
148 Rákoscsaba Budapest XVII. kerülete 13 487
149 Rákoscsaba-Újtelep Budapest XVII. kerülete 11 029
150 Rákosfalva Budapest XIV. kerülete 16 281
151 Rákoshegy Budapest XVII. kerülete 9799
152 Rákoskeresztúr Budapest XVII. kerülete 26 843
153 Rákoskert Budapest XVII. kerülete 7639
154 Rákosliget Budapest XVII. kerülete 3538
155 Rákospalota Budapest XV. kerülete 38 402
156 Rákosszentmihály Budapest XVI. kerülete 23 098
157 Régiakadémiatelep Budapest XVII. kerülete 1164
158 Remetekertváros Budapest II. kerülete 2771
159 Rendessytelep Budapest XVIII. kerülete 1763
160 Rézmál Budapest II. kerülete 1566
161 Rómaifürdő Budapest III. kerülete 12 681
162 Rózsadomb Budapest II. kerülete 4892
163 Sasad Budapest XI. kerülete 14 389
164 Sashalom Budapest XVI. kerülete 15 288
165 Sashegy Budapest XI. és XII. kerülete 4865
166 Solymárvölgy Budapest III. kerülete 112
167 Soroksár Budapest XXIII. kerülete 13 985
168 Soroksár-Újtelep Budapest XXIII. kerülete 6043
169 Spanyolrét Budapest XI. kerülete
170 Svábhegy Budapest XII. kerülete 2474
171 Szabótelep Budapest XX. kerülete 1761
172 Századosnegyed Budapest VIII. kerülete 2012. december 21-én alakult
173 Széchenyihegy Budapest XII. kerülete 2756
174 Székesdűlő Budapest IV. kerülete 287
175 Szemeretelep Budapest XVIII. kerülete 7405
176 Szemlőhegy Budapest II. kerülete 2753
177 Szentimreváros Budapest XI. kerülete 10 914
178 Szent Imre-kertváros Budapest XVIII. kerülete 5471
179 Szent Lőrinc-lakótelep Budapest XVIII. kerülete 4310
180 Széphalom Budapest II. kerülete 2891
181 Szépilona Budapest II. kerülete 1003
182 Szépvölgy Budapest II. kerülete 173
183 Tabán Budapest I. és XI. kerülete 753 2012. december 12-én területe lecsökkent az I. kerületre
184 Téglagyárdűlő Budapest X. kerülete 1031
185 Terézváros Budapest VI. kerülete 44 137
186 Tisztviselőtelep Budapest VIII. kerülete 3756
187 Törökőr Budapest XIV. kerülete 15 170
188 Törökvész Budapest II. kerülete 13 378
189 Újhegy Budapest X. kerülete 16 464
190 Újlak Budapest II. és III. kerülete 7041
191 Újlipótváros Budapest XIII. kerülete 36 347
192 Újpalota Budapest XV. kerülete 36 259
193 Újpest Budapest IV. kerülete 74 116
194 Újpéteritelep Budapest XVIII. kerülete 10 162
195 Vár Budapest I. kerülete 2518
196 Városliget Budapest XIV. kerülete 113
197 Vérhalom Budapest II. kerülete 4771
198 Virányos Budapest XII. kerülete 3902
199 Vizafogó Budapest XIII. kerülete 15 878
200 Víziváros Budapest I. és II. kerülete 16 982
201 Wekerletelep Budapest XIX. kerülete 11 461
202 Zöldmál Budapest II. kerülete 3726
203 Zugliget Budapest XII. kerülete 1364