Királyi Pál

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Királyi Pál
Királyi Pál.tif
Született 1818. augusztus 10.[1]
Szepetnek
Elhunyt 1892. május 25. (73 évesen)
Budapest
Állampolgársága magyar
Foglalkozása
 • újságíró
 • politikus
Tisztség magyar országgyűlési képviselő
Commons
A Wikimédia Commons tartalmaz Királyi Pál témájú médiaállományokat.

Királyi Pál József (Szepetnek, (Zala vármegye), 1818. augusztus 10. (keresztelés)[2][3]Budapest, 1892. május 25.) magyar publicista, politikus.

Életpályája[szerkesztés]

Királyi Mihály és Országh Apollónia fia. Alsóbb és középiskoláit Nagykanizsán végezte a Bentsik-család pártfogása mellett a kegyesrendiek gimnáziumában. A Pál nevet 1836. szeptember 13-án kezdte használni, amikor Kecskeméten a kegyes tanítórendbe lépett. 1838-39-ben a máramarosszigeti gimnázium első osztályát tanította, 1839-ben filozófus lett Kolozsvárt és 1840 júliusában az ünnepies fogadalom letétele előtt a szerzetből kilépett.

Miután jogi tanulmányait a pesti egyetemen befejezte, joggyakornokként részt vett az 1843-44. pozsonyi országgyűlésen. Itt ismerkedett meg gróf Széchenyi Istvánnal. Ekkor írta meg a gróf Batthyány Kázmér által kitűzött (Robot és Dézsma) nemzetgazdasági kérdésre vonatkozó pályaművét, mely a második díjat nyerte el.

Az országgyűlés után Pesten a Magyar Néplapnál, majd az Urházy szerkesztése alatt megindult Magyar Postánál dolgozott. 1845-től 1848-ig a Helmeczy-féle Jelenkornál dolgozott, előbb mint a külföldi rovat vezetője, majd 1848-ban átvette az akkor már hanyatló lap szerkesztői tisztét, de csak július végéig.

Az szabadságharc kitörésekor ő is fegyvert fogott; közkatonának állott be és rövid idő alatt századossá léptették elő. 1848. szeptember 22-én írta megbízó levelét Kossuth Lajos Királyi Pál számára / MNL OL- 1940/848 OHB iratok /, hogy a népfölkelést szervezze Zala és Somogy megyékben. Mire Kanizsára ért, október 2-ról 3-ra virradó éjszaka az addig részt vett a város felszabadításának győztes rohamában az addig általa besorozottakkal. A népfelkelés központjául Szepetneket tette meg, ahonnan a városban és a környező falvakban is toborzott, velük együtt táborozott. Október 17-én a Muraköz felszabadítására indult küzdelmekben vett részt csapatával Gáspár András oldalán Molnári és Kotori felé, miközben Perczel Mór Letenyénél vitte hadtestét győzelemre, s két győztes sereg már együtt üldözte tovább az ellenséget. Királyi november 6-án érkezett vissza Pestre. / MNL OL - 3407/848 OHB iratok : Királyi elszámolása és Perczel Mór igazolása a szervezésről és a harcokban való részvételéről. / A szabadságharc további küzdelmeiben is részt vett: a tavaszi hadjárat győztes csatáiban. Klapka György helyettes hadügyminiszter javasolta őrnagyi kinevezését 1849. május 25-én, április 16-tól számítva. / MNL OL - 73981849.368. /

Nagy bátorságának jutalmául a központba tették át, ahol mint őrnagy a hadügyminisztérium katonai osztályának második főnöke lett és megtartotta helyét a világosi fegyverletételig. 1850. február 6-án Pesten a Hess gyalogsághoz soroztatván, Cattaróba a 49. sz. alsó-ausztriai ezredhez szállíttatott, ahol mint közvitéz altiszti kitüntetéssel 1856-ig szolgált. Ekkor egészségi tekintetből elbocsátották.

Ismét a hirlapirodalmi térre lépett. 1858 júliusában a Pesti Napló munkatársai őt szemelték ki a lap szerkesztőjének, nagy nehézségek között vezette a lapot a cenzúra miatt 1860 februárjáig. A magyar primás aranymiséje című vezércikke miatt per folyt ellene és emiatt 1860. március 1-jén báró Kemény Zsigmondnak volt kénytelen a lap szerkesztését átadni. A lapnál további munkatársai voltak Falk Miksa, Danielik János, Pompéry János, Salamon Ferenc és Greguss Ágost.

1861. január 2-án Pest városa tisztújító gyűlésében főjegyzővé választotta. 1861. április 12-én Zala vármegye letenyei kerülete közfelkiáltással képviselőnek választotta és Deák Ferenc mellett foglalt állást. Az országgyűlés föloszlatása után főjegyzői hivatalát folytatta, mígnem a június 8-án tartott városi közgyűlés által, az államadó behajtása tárgyában a képviselőházhoz intézett petíció szerkesztése miatt, királyi biztos közbejöttével, legfelsőbb meghagyás folytán, október 29-én főjegyzői hivatalától felfüggesztették és hűtlenségi kereset alá vételét elrendelték, végül decemberben a király megkegyelmezett neki. Ekkor hírlapírói pályáját a Pesti Naplónál ismét folytatta.

1865 és 1884 között (az 1884-es választásokon nem jutott be), majd az 1887-es választásoktól haláláig újfent országgyűlési képviselő volt, 1881-től ő volt Deák Ferenc utóda a Budapest belvárosi választókerületben, mint képviselő. Később a csáktornyai választókerületet képviselte. Egy ideig elnöke volt pártjának, a Mérsékelt Ellenzéknek (későbbi nevén Nemzeti Pártnak).

Kiváló szónok volt, társadalmi és egyesületi mozgalmakban is részt vett. A kulturális életben is jelentős szerepet játszott, részt vett a Zeneakadémia, a Népszínház, az Országos Dalár Egyesület létrehozásában. Ez utóbbinak elnöke is volt. 1873-ban Liszt Ferenc 50 éves művészi jubileuma alkalmával az ő indítványára szavazta meg a fővárosi hatóság a «Liszt stipendium» című 10 000 forintos alapítványt, mely a Zeneakadémia legkiválóbb növendékei közt osztott ki 200-200 forintot. Az ő közvetítésének érdeme volt, hogy sikerült Liszt Ferencet állandóan a magyar Zeneakadémiához kötni. 1888-ban ő volt az Erkel Ferenc jubileuma megünneplésére alakult nagybizottság elnöke is.

A Magyar Iskolaegyletnek is tagja volt, amire végrendeletében 10 000 forintot hagyott.

Az írói segélyegylet iránt is mint igazgató választmányi tag melegen érdeklődött. Ő volt egyike azoknak, akik a fővárosi hatóságban a magyarságnak diadalra jutott nehéz küzdelmét bátor kitartással végig küzdötték; nem volt soha magyar nemzeti ügy és érdek a szőnyegen, melyet híven nem védett volna. A közoktatási bizottságban, melynek sok évig volt vezértagja, a nemzeti szellem győzelme a tanításban jó részben neki köszönhető. A magyar történelmi társulatnak és a Kisfaludy Társaságnak alapító tagja volt.

1892. május elején kedvenc nyaraló helyén, a Margitszigeten remélt üdülést hosszas betegsége miatt; ott rendelt lakást; azonban már nem használhatta, mert május 25-én meghalt Lövész utcai 18 szám alatti lakásán.

Emlékezete[szerkesztés]

 • 1892-ben utcát neveztek el róla Budapesten.
 • Szepetneken, a szülőfalujában nevét viselő intézmények, szervezetek: Királyi Pál Óvoda és ÁMK, Királyi Pál Általános Iskola, Királyi Pál Kulturális Egyesület , valamint a falu lakossága -- őrzik emlékét.1992.-ben avatták fel a róla elnevezett utcában Királyi Pál szobrát / alkotója Németh Ferenc fafaragó népi iparművész /, 1994-ben a Királyi Pál domborművet / az ÁMK aulájában, Szabolcs Péter szobrászművész alkotása /.

Munkái[szerkesztés]

 • Robot és dézma erkölcsi és anyagi, mező- és statusgazdasági tekintetben. Három koszorúzott pályamunka, előidézve és kiadva Németujvári gróf Batthyány Kázmér nagylelkűsége s korszerű gondoskodása által. Pest, 1845. (Hetényi János és Ploetz Adolf pályaműveikkel együtt.)
 • Zichy Antal és Királyi Pál beszédeik. U. ott, 1861. (Ezen beszédet: A felirati javaslatról, Toldy István, A magyar politikai szónoklat kézikönyve. Pest, 1866. II. köt. is felvette.)
 • Szigetvár 1566-ban. Történeti regény. U. ott, 1858–59. Négy kötet.

Kéziratban[szerkesztés]

1849 és 1856 között írta az alábbi tárgyú műveit, melyek nyomtatásban nem jelentek meg:

 • Dalmácia történelme a magyar uralom alatt
 • Dalmát és montenegrói népszokások ismertetése

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. birth registry
 2. A szepetneki r. kat. egyházközség keresztelési anyakönyve, 1818. év.
 3. Sóstainé Márfi Ibolya: Királyi Pál élete és munkássága

Források[szerkesztés]

 • Budapest lexikon I. (A–K). Főszerk. Berza László. 2., bőv. kiad. Budapest: Akadémiai. 1993. 677. o. ISBN 963-05-6410-6  
 • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái.  
 • Életrajza a Magyar Országgyűlési Almanach 1887-1892-ben
 • Életrajza a Magyar Országgyűlési Almanach 1892-1897-ben