Tisza Kálmán

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Tisza Kálmán
Horowitz Lipót festménye (1894)
Horowitz Lipót festménye (1894)
A Magyar Királyság 8. miniszterelnöke
Hivatali idő
1875. október 20. – 1890. március 13.
UralkodóI. Ferenc József
ElődWenckheim Béla
UtódSzapáry Gyula
A Magyar Királyság 6. belügyminisztere
Hivatali idő
1875. március 2. – 1887. február 11.
KormányfőWenckheim Béla, önmaga
ElődSzapáry Gyula
UtódOrczy Béla

Született1830. december 16.
Nagyvárad, Magyar Királyság
Elhunyt1902. március 23. (71 évesen)
Budapest, Magyar Királyság
SírhelyTisza kripta
PártHatározati Párt (1861-1865)
Balközép Párt (1865-1875)
Szabadelvű Párt (1875-1901)

SzüleiTisza Lajos
Teleki Júlia
HázastársaDegenfeld-Schomburg Ilona
GyermekeiTisza István
Tisza Paulina
Ifj. Tisza Kálmán
Tisza Lajos
Foglalkozásminiszter
Vallásreformátus
A Wikimédia Commons tartalmaz Tisza Kálmán témájú médiaállományokat.

Borosjenői Tisza Kálmán (Nagyvárad, 1830. december 16.Budapest, 1902. március 23.), a Tisza családból való magyar nagybirtokos, politikus, a Képviselőház alelnöke, előbb magyar belügyminiszter a Wenckheim-kormányban, majd a Magyar Királyság miniszterelnöke (ideiglenesen felváltva belügyminiszter, pénzügyminiszter és a király személye körüli miniszter is) 1875-től 1890-ig. A Szabadelvű Párt vezető politikusa és a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagja. A magyar történelem leghosszabb ideig folyamatosan hivatalban levő kormányfője. A korabeli közbeszédben őt magát nagy hatalma okán Generálisként emlegették, kormányainak tagjait és a hozzá hű képviselőket pedig a híres egyiptomi elitkatonák után mamelukoknak nevezték lojalitásuk miatt.

Élete[szerkesztés]

Családja és származása[szerkesztés]

Tisza Kálmán, 1870
Tisza-kastély

A jómódú és előkelő köznemesi borosjenői Tisza családnak a sarja. Tisza Lajos (17981856), császári és királyi kamarás, császári megyefőnök országgyűlési követ, nagybirtokos, és gróf széki Teleki Júlia (18051863) negyedik gyermeke.[1][2] Az apai nagyszülei Tisza László (17651831), nagybirtokos, és gróf széki Teleki Katalin (17771820) voltak. Az anyai nagyszülei gróf széki Teleki József (17771817), földbirtokos és gróf széki Teleki Zsófia (17841844) voltak. A hétgyermekes családban csak fiúk születtek, azonban közülük hárman kisgyermekként elhaláloztak. Fivérei: Tisza Domokos (18371856), költő, aki 19 évesen hunyt el, Tisza László (18291902) politikus, nagybirtokos, országgyűlési képviselő, valamint gróf Tisza Lajos (18321898), titkos tanácsos, szegedi királyi biztos, aki 1883. december 22-én magyar grófi címet szerzett adományban I. Ferenc József magyar királytól.[3]

Házassága és leszármazottjai[szerkesztés]

1860. július 21-én a nyírbaktai Degenfeld-kastélyban Tisza Kálmán feleségül vette gróf Degenfeld-Schomburg Ilona (Téglás, 1839. január 8.–Nyírbakta, 1913. június 29.) Degenfeld Imre (18101883), a tiszántúli református egyházkerület főgondnokának, földbirtokosnak és bökönyi Bek Paulinának (18151856) leányát, akitől négy gyermeke – egy leány és három fiú – született:

Fiúgyermekei testvérének, a gyermektelen Tisza Lajosnak a grófi rangját örökölték, Tisza Lajos kívánságára; Tisza István, ifjabb Tisza Kálmán, és Tisza Lajos 1897. február 16-án magyar grófi címet szerzett adományban I. Ferenc József magyar királytól.[4]

Pályája[szerkesztés]

Tisza Kálmán és felesége, Degenfeld-Schonburg Ilona grófnő

1848-ban a Batthyány-kormány vallás- és közoktatásügyi minisztériumában segédfogalmazóként dolgozott. A Honvédelmi Bizottmánnyal Debrecenbe költözött. A szabadságharc leverése után másfél évre külföldre emigrált. Határozottan fellépett az 1859. szeptember 1-jei pátens protestáns autonómiát veszélyeztető intézkedései, majd a magyar törvényhozást a birodalmi tanácsnak alárendelő októberi diploma ellen is, és ezzel mint az alkotmányosság védelmezője nagy népszerűségre tett szert. 1860-ban visszautasította Bihar vármegye főispáni tisztjét, 1861-ben viszont már képviselőházi alelnök volt az országgyűlésben. A Teleki László-vezette határozati párthoz tartozott, majd amikor Teleki, aki történetesen Tisza nagybátyja is volt, öngyilkos lett, Tisza vette át rövid időre a párt irányítását. 1865-től tíz évig ő és Ghyczy Kálmán voltak a „balközép” vezérei. Ellenezte a deáki kiegyezést, 1868. április 2-án pártjával kiadták az úgynevezett bihari programot, amely állást foglalt a közös minisztériumokkal és delegációkkal szemben. Célként az önálló magyar hadsereget, pénzügyi és kereskedelmi rendszert jelölték meg. A párt szavazóit a 48-asoktól szerezte, így jelentősége megnőtt.

1875. március 1-jén elfogadták a status quót, az adott közjogi berendezkedést, és a meggyengült kormányerőkkel egyesülve létrejött a Szabadelvű Párt, amely három évtizedig tudott hatalmon maradni megszakítás nélkül. Az új hatalomkoncentráció bázisa az arisztokrácia és a középnemesi nagy- és középbirtokosok, valamint a nagytőkések voltak. Tisza maga 1875. március 2. és október 20. között a Wenckheim-kormány belügyminisztere, 1875. október 20. és 1887. február 11. között miniszterelnök-belügyminiszter, 1887. február 11. és 1890. március 13. között miniszterelnök, közben rövid ideig pénzügyminiszter és király személye körüli miniszter is volt.

Kormányfőként[szerkesztés]

Tisza Kálmán Borsos József fényképén (1865 körül)

Kormányzása idején pártja nagyon megerősödött, parlamenti hegemóniára tett szert. Ebben nagy szerepük volt Tisza ügyes politikai manővereinek, a párt frakciói közötti kompromisszumok taktikus kimunkálásának, személyi tekintélyének, és az úgynevezett „mamelukoknak”, a Tisza személyétől függő képviselőknek (a mamelukok eredetileg a 13. századtól a 19. század elejéig Egyiptomot uraló, a szultánhoz felettébb lojális katonai réteg tagjai voltak).

Az 1867-es kiegyezéshez mindvégig tartotta magát, az ő idejére esik az új dualista államberendezkedés megerősödése, a kapitalizmus magyarországi intézményes és jogi kereteinek kiépülése.

A feudális maradványok felszámolása és a modern polgári államszervezet és -működés kialakítása is politikai prioritás lett, ugyanakkor kiállt a hatalom megvédése mellett a szerveződő tömegmozgalmaktól. Az első intézkedései között volt az 1876-os megyerendezés, melynek során minden korábbi közigazgatási egységet (szék, kerület, mezőváros, vidék, szabad királyi város stb.) felszámoltak és egységesen (elsőre 65) vármegyékbe szervezték, melyek határait is észszerűsítették. A vármegyésítés alól csupán a magyar tengermellék (vagyis Fiume városa) maradt ki, ami megmaradt külön entitásnak (később sem lett vármegye).

1878-1879-ben bevezették az ország első magyar nyelvű büntető törvénykönyvét, a Csemegi-kódexet, 1882. január elsejével felállították a csendőrséget és Budapesten az államrendőrséget.

A közigazgatási reformok lényegi és látványos részének lezárultával, 1881-ben egyesítették a felvidéki Abaúj és Torna, valamint az erdélyi Krassó és Szörény vármegyéket értelemszerűen Abaúj-Torna vármegye és Krassó-Szörény vármegye néven, kialakítva a monarchia bukásáig fennállt 63 vármegyéből plusz a magyar tengermellékből (Fiume) álló közigazgatási rendszert.

Kormányának nemzetiségi politikája a magyarosításban foglalható össze, Tisza kísérletet tett a nemzetiségek kiszorítására a politikai életből és a közigazgatásból. Az ő idejében elfogadott, Trefort Ágoston fémjelezte, 1883-as és 1884-es iskolatörvények (amik egyben a magyarországi középiskolai alaptörvények is lettek a monarchia széthullásáig) is ebbe az irányba mutattak.

Számtalan később saját jogán is nevessé vált politikust „nevelt ki”. Személyes felfedezettje volt például Baross Gábor, akit ő emelt előbb közlekedési államtitkári, majd miniszteri posztra, de miniszterei közül később négyen is miniszterelnökké váltak: az őt váltó Szapáry Gyula, majd Wekerle Sándor (három külön alkalommal is), Széll Kálmán és végül Fejérváry Géza is.

Kormányához köthető Budapest és vele Magyarország történetének egyik leglátványosabb fejlődése, az 1879-es szegedi nagy árvíz után Szeged teljes, a korábbinál is szebb újjáépítése, a budapesti Országház tervpályázatának meghirdetése (1881), a győztes kiválasztása (1883) és az építkezés megkezdése (1885), ahogy a Magyar Állami Operaház megépítése is, országszerte számos más beruházással, folyamszabályozással (pl. Al-Duna), vasútépítéssel együtt.

Keménykezű és gyakran ellentmondásos kormányzása, sok szövetségesének korruptsága és az 1889. évi véderő-törvényjavaslat – ami az újoncállítás korlátozásán keresztül szuverenitásvesztést jelentett volna Magyarországnak – gyorsan aláásták a tekintélyét. Szintén 1889-ben, annak is a legvégén, december 20-án történt, hogy a még 1879-ben ugyanezen a napon elfogadott állampolgársági törvény értelmében (teljes joggal) elkezdték elvenni minden olyan személy, (köztük Kossuth Lajos és köre) magyar állampolgárságát, akik a törvényben meghatározott 10 év megszakítás nélküli külföldi tartózkodás után sem kértek a Monarchiától külföldi tartózkodási engedélyt.

Lemondása és további karrierje[szerkesztés]

A Kossuth állampolgársága elvételének hírére 1890 legelején kezdődött tüntetések kiegészülve az egyszerre a párton belül és kívül is kézzel fogható és látványos népszerűségvesztéssel végül oda vezettek, hogy 1890. március 15-i hatállyal beadta lemondását. Távozását igyekezett úgy beállítani, mintha a bécsi udvar Kossuth-ellenes nyomásgyakorlása (vegyék el tőle is az állampolgárságot) ellen tiltakozna, noha valójában sem őt, sem kabinetjét nem foglalkoztatta különösebben a kérdés.

Lemondása után egészen 1901-es visszavonulásáig országgyűlési képviselő, illetve pártja egyik vezető személyisége maradt.

Művei[szerkesztés]

 • Parlamenti felelős kormány és megyei rendszer; Ráth Mór, Pest, 1865
 • Tisza Kálmán zárbeszéde a baloldal 1869-ki felirata mellett. Junius 2-án; Kertész József, Pest, 1869

Származása[szerkesztés]

Tisza Kálmán családfája[5][6]
Tisza Kálmán
(Nagyvárad, 1830. dec. 16.–
Budapest, 1902. márc. 23.)
politikus,
miniszterelnök
Apja:
Tisza Lajos
(Nagyvárad, 1798. aug. 5.–
Geszt, 1856. aug. 23.)
alispán, cs. kir. kamarás
Apai nagyapja:
Tisza László
(Geszt, 1765 –
Nagyvárad, 1831. okt. 4.)
cs. kir. kamarás
Apai nagyapai dédapja:
borosjenői Tisza László
Apai nagyapai dédanyja:
Szénásy Rebeka
Apai nagyanyja:
gr. széki Teleki Katalin
(Nagyszeben, 1777. okt. 24.–
Váradolaszi, 1820. aug. 7.)
Apai nagyanyai dédapja:
gr. széki Teleki Lajos
főkormányszéki tanácsos
Apai nagyanyai dédanyja:
gr. nagyszalontai és feketebátori
Tholdy Sára
(1756. március 6.-1813. január 20.)
Anyja:
gr. széki Teleki Júlia
(1805. szept. 29.–
Geszt, 1863. febr. 16.)
Anyai nagyapja:
gr. széki Teleki József
(Szirák, 1777. dec. 25.–
Kolozsvár, 1817. ápr. 7.)
erdélyi kir. tábla elnöke
Anyai nagyapai dédapja:
gr. széki Teleki József
(Huszt, 1738. dec. 21.–
Szirák, 1796. szept. 1.)
főispán, költő
Anyai nagyapai dédanyja:
királyfalvi Róth Janka
(Szirák, 1741. aug. 1.–
1814. okt. 12.)
Anyai nagyanyja:
gr. széki Teleki Zsófia
(1784. dec. 4.–
Gernyeszeg, 1844. aug. 10.)
Anyai nagyanyai dédapja:
gr. széki Teleki Lajos
főkormányszéki tanácsos
Anyai nagyanyai dédanyja:
gr. nagyszalontai és feketebátori
Tholdy Sára
(1756. március 6.-1813. január 20.)

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Országos Széchényi Könyvtár - gyászjelentések - Tisza Lajos
 2. Országos Széchényi Könyvtár - gyászjelentések - Tisza Lajosné gróf Teleki Julianna
 3. K 19 - Király Személye Körüli Minisztérium Levéltára - Királyi könyvek - 68. kötet - 526 - 532. oldal
 4. K 19 - Király Személye Körüli Minisztérium Levéltára - Királyi könyvek - 70. kötet - 8 - 9. oldal
 5. Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája SZ–ZS, Heraldika Kiadó, Budapest, 1998., 94., 99., 129-130. o. ISBN 963-858-538-2
 6. Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal: XI. kötet [Taaffe - Török]. Pest: Ráth Mór. 1865. 158., 227. o.  

Források[szerkesztés]

Ajánlott irodalom[szerkesztés]

 • Antal Géza: Koloman von Tisza. (Utrecht)
 • Gratz Gusztáv: Modern magyar államférfiak. Tisza Kálmán In: Huszadik Század (1902)
 • Vécsey Tamás: Tisza Kálmán (Celldömölk, 1931)
 • M. Kondor Viktória: Az 1875-ös pártfúzió In. Értekezések a történettudomány köréből (Budapest, 1959)
 • Magyarország története III. (Budapest, 1964)
 • Mikszáth Kálmán: Az én kortársaim (Budapest, 1904)
 • Kozári Monika: Tisza Kálmán és kormányzati rendszere (Budapest, 2003. Napvilág Kiadó)
 • Kozári Monika: Tisza Kálmán (Budapest, 2019. Gondolat Kiadó)

További információk[szerkesztés]

 • Síremléke a Tisza család kriptájában, Geszten
 • Pfendeszak Károly: Észrevételek Tisza Kálmánnak "Parlamenti felelős kormány és megyei rendszer" czímű munkája felett; Pfeifer, Pest, 1866
 • Mezei Ernő: Tisza Kálmán 1877-ben; Rosenberg biz., Bp., 1877
 • [Jakab Elek]: Tisza Kálmán. Válaszul a habarék-korszak Kákay-jának. Egy Elfogulatlantól; Athenaeum Ny., Bp., 1878
 • Kákai Aranyos II. [Ábrányi Kornél]: Tisza Kálmán. Politikai élet- és jellemrajz; Athenaeum Ny., Bp., 1878
 • Visi Imre: Tisza Kálmán. Politikai jellemrajz. A tízéves miniszterelnöki jubilaeum alkalmából; Stampfel, Pozsony–Bp., 1885
 • A dicsőség napjai. Emlékkönyv. A Tiszajubileum rövid áttekintése; szerk. ifj. Magyar Dávid, Magyar Testvérek, Temesvár, 1885
 • Busbach Péter: Az utolsó öt év. Tisza – Szapáry – Wekerle. Parlamenti visszaemlékezések; Országgyűlési Értesítő Ny., Bp., 1895
 • Hernádvécsei Vécsey Tamás: Emlékbeszéd. Borosjenői Tisza Kálmán; Hornyánszky Ny., Bp., 1905
 • Klein Ödön: Tiszától – Tiszáig. Visszaemlékezések és adalékok; Budapesti Hírlap Ny., Bp., 1922
 • Tisza Kálmán: A Tisza-család krónikája; Scolar, Bp., 2019
Elődje:
Széll Kálmán ideiglenesen
Magyarország pénzügyminisztere
1878
Utódja:
Szapáry Gyula
Elődje:
Szapáry Gyula
Magyarország pénzügyminisztere
1887-1889
Utódja:
Wekerle Sándor
Elődje:
Wenckheim Béla
Magyarország miniszterelnöke
1875–1890
A magyar miniszterelnöki pecsét 1848-ból
Utódja:
Szapáry Gyula
Elődje:
A Szabadelvű Párt elnöke
1875. március 1.1875. október 20.
Utódja:
Gorove István