Magyarország védett állatai

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Magyarországon a vadon élő állatok védelmét az 1996. évi LIII. törvény szabályozza, eszerint:

Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A védett állatfajok listáját a 13/2001. (V. 9.) Környezetvédelmi Minisztériumi rendelet 2. melléklete tartalmazza, valamint meghatározza a feltételeket, amelyek fennállása esetén egyes fajok gyérítése vagy riasztása a védettsége ellenére megengedhető.

A védett fajokat a szócikk tudományos név, magyar név és természetvédelmi érték szerint listázza.

Puhatestűek (Mollusca)[szerkesztés]

Kék meztelencsiga.

Kagylók (Bivalvia)[szerkesztés]

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Pseudanodonta complanata lapos tavikagyló 5000 Ft
Unio crassus tompa folyamkagyló 10 000 Ft

Csigák (Gastropoda)[szerkesztés]

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Amphimelania holandri szávai vízicsiga 10 000 Ft
Anisus vorticulus apró fillércsiga (kis lemezcsiga) 5000 Ft
Bielzia coerulans kék meztelencsiga 5000 Ft
Borysthenia naticina (Valvata naticina) kúpos kerekszájúcsiga 5000 Ft
Bythiospeum hungaricum (Paladilhia hungarica) magyar vakcsiga 10 000 Ft
Cellariopsis deubeli (Oxychilus orientalis) keleti kristálycsiga 5000 Ft
Cepaea hortensis kerti csiga 5000 Ft
Cepaea nemoralis ligeti csiga 5000 Ft
Chilostoma banaticum (Drobacia banatica) bánáti csiga 50 000 Ft
Cochlodina cerata sima orsócsiga 10 000 Ft
Cochlodina orthostoma kis orsócsiga 10 000 Ft
Discus ruderatus barna korongcsiga 5000 Ft
Ena montana hegyi csavarcsiga 5000 Ft
Fagotia daudebartii (Fagotia acicularis) folyamcsiga 5000 Ft
Fagotia esperi pettyescsiga 5000 Ft
Helix lutescens ugarcsiga 5000 Ft
Helix pomatia éticsiga 2000 Ft
Isognomostoma isognomostoma háromfogú csiga 10 000 Ft
Kovacsia kovacsi (Hygromia kovacsi) dobozi pikkelyescsiga 100 000 Ft
Lozekia transsylvanica (Hygromia transsylvanica) erdélyi pikkelyescsiga 10 000 Ft
Mediterranea depressa (Oxychilus depressus) lapos kristálycsiga 5000 Ft
Monachoides vicinus (Perforatella vicinus) pikkelyes csiga 5000 Ft
Oligolimax annularis (Phenacolimax annularis) gyűrűs üvegcsiga 10 000 Ft
Orcula dolium hordócsiga 5000 Ft
Pagodulina pagodula pagodacsiga 5000 Ft
Perforatella bidentata nagyfogú csiga 5000 Ft
Perforatella dibothrion dibothrion-csiga 5000 Ft
Petasina unidentata (Trichia unidentata) egyfogú szőröscsiga 10 000 Ft
Pomatias elegans nyugati ajtóscsiga 10 000 Ft
Pomatias rivulare keleti ajtóscsiga 50 000 Ft
Ruthenica filograna karcsú orsócsiga 5000 Ft
Sadleriana pannonica tornai patakcsiga 10 000 Ft
Spelaeodiscus triarius észak-kárpáti csiga 5000 Ft
Theodoxus danubialis rajzos bödöncsiga 10 000 Ft
Theodoxus prevostianus fekete bödöncsiga 100 000 Ft
Theodoxus transversalis sávos bödöncsiga 50 000 Ft
Trichia lubomirskii Lubomirski-csiga 5000 Ft
Trichia striolata nagy szőröscsiga 5000 Ft
Vertigo angustior harántfogú törpecsiga 5000 Ft
Vertigo moulinsiana hasas törpecsiga 5000 Ft
Vestia gulo sudár orsócsiga 5000 Ft
Vestia turgida dagadt orsócsiga 10 000 Ft

Ízeltlábúak (Arthropoda)[szerkesztés]

Rákok (Crustacea)[szerkesztés]

Folyami rák
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Astacus astacus folyami rák 50 000 Ft
Astacus leptodactylus kecskerák 50 000 Ft
Austropotamobius torrentium kövi rák 50 000 Ft

Százlábúak (Chilopoda)[szerkesztés]

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Scolopendra cingulata öves szkolopendra 10 000 Ft

Pókok (Araneae)[szerkesztés]

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Araneus grossus óriás-keresztespók 5000 Ft
Argiope lobata karéjos keresztespók 5000 Ft
Argyroneta aquatica búvárpók 5000 Ft
Atypus affinis tölgyestorzpók 5000 Ft
Atypus muralis kövi torzpók 5000 Ft
Atypus piceus szurkos torzpók 5000 Ft
Dolomedes fimbriatus szegélyes vidrapók 5000 Ft
Dolomedes plantarius parti vidrapók 5000 Ft
Eresus cinnaberinus bikapók 5000 Ft
Lycosa singoriensis szongáriai cselőpók 5000 Ft
Lycosa vultuosa pokoli cselőpók 5000 Ft
Nemesia pannonica magyar aknászpók 10 000 Ft
Tetragnatha reimoseri farkos állaspók 5000 Ft
Tetragnatha shoshone rejtett állaspók 5000 Ft
Tetragnatha striata nádi állaspók 5000 Ft
Trebacosa europaea európai ál-kalózpók 10 000 Ft

Rovarok (Insecta)[szerkesztés]

A tiszavirág nevű kérész (Palingenia longicauda)[1]

Kérészek (Ephemeroptera)[szerkesztés]

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Ametropus fragilis vágotthasú kérész 5000 Ft
Brachycercus europaeus rövidhátú paránykérész 5000 Ft
Ephemerella mesoleuca fehérfoltú kérész 5000 Ft
Eurylophella karelica karéliai kérész 100 000 Ft
Isonychia ignota vastagkarmú kérész 10 000 Ft
Neoephemera maxima rábai kérész 10 000 Ft
Oligoneuriella keffermuellerae Keffermüller-denevérszárnyú-kérész 10 000 Ft
Oligoneuriella pallida sápadt denevérszárnyú-kérész 5000 Ft
Oligoneuriella rhenana rajnai denevérszárnyú-kérész 10 000 Ft
Palingenia longicauda tiszavirág 10 000 Ft
Polymitarcis virgo dunavirág 10 000 Ft

Álkérészek (Plecoptera)[szerkesztés]

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Agnetina elegantula díszes nagyálkérész 5000 Ft
Besdolus ventralis Frivaldszky-álkérész 10 000 Ft
Brachyptera braueri Brauer-álkérész 5000 Ft
Isogenus nubecula füstös álkérész 5000 Ft
Isoptena serricornis homokásó álkérész 5000 Ft
Marthamea vitripennis folyólakó nagyálkérész 5000 Ft
Rhabdiopteryx acuminata dombvidéki álkérész 5000 Ft
Rhabdiopteryx hamulata Mocsáry-álkérész 100 000 Ft
Taeniopteryx schoenemundi Schönemund-álkérész 5000 Ft

Szitakötők (Odonata)[szerkesztés]

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Aeshna viridis zöld acsa 100 000 Ft
Anaciaeschna isosceles lápi acsa 5000 Ft
Calopteryx virgo kisasszony-szitakötő 5000 Ft
Coenagrion hastulatum lándzsás légivadász 5000 Ft
Coenagrion lunulatum holdkék légivadász 5000 Ft
Coenagrion ornatum díszes légivadász 10 000 Ft
Coenagrion scitulum ritka légivadász 5000 Ft
Cordulegaster bidentata hegyi szitakötő 100 000 Ft
Cordulegaster heros kétcsíkos hegyiszitakötő (ritka hegyiszitakötő) 100 000 Ft
Epitheca bimaculata kétfoltú szitakötő 5000 Ft
Gomphus vulgatissimus feketelábú szitakötő 5000 Ft
Lestes dryas réti rabló 5000 Ft
Lestes macrostigma nagy foltosrabló 10 000 Ft
Leucorrhinia caudalis tócsaszitakötő 100 000 Ft
Leucorrhinia pectoralis lápi szitakötő 100 000 Ft
Libellula fulva mocsári szitakötő 5000 Ft
Onychogomphus forcipatus csermelyszitakötő 5000 Ft
Ophiogomphus cecilia erdei szitakötő 50 000 Ft
Orthetrum brunneum pataki szitakötő 5000 Ft
Somatochlora flavomaculata sárgafoltos szitakötő 5000 Ft
Stylurus flavipes sárgás szitakötő 50 000 Ft
Sympetrum depressiusculum lassú szitakötő 5000 Ft

Fogólábúak (Mantodea)[szerkesztés]

Imádkozó sáska
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Mantis religiosa imádkozó sáska 5000 Ft

Egyenesszárnyúak (Orthoptera)[szerkesztés]

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Acrida ungarica sisakos sáska 50 000 Ft
Acrotylus longipes önbeásó sáska 5000 Ft
Aiolopus strepens áttelelő sáska 5000 Ft
Arcyptera fusca szép hegyisáska 10 000 Ft
Arcyptera microptera rövidszárnyú hegyisáska 10 000 Ft
Calliptamus barbarus barbársáska 5000 Ft
Celes variabilis változó sáska 5000 Ft
Epacromius coerulipes pannon sáska 5000 Ft
Gampsocleis glabra tőrös szöcske 5000 Ft
Isophya brevipennis (Isophya camptoxypha) kárpáti tarsza 10 000 FT
Isophya costata magyar tarsza 100 000 Ft
Isophya modesta pusztai tarsza 10 000 Ft
Isophya modestior illír tarsza 10 000 Ft
Isophya pienensis pienini tarsza 50 000 Ft
Isophya stysi Stys-tarsza 100 000 Ft
Leptophyes discoidalis erdélyi virágszöcske 10 000 Ft
Locusta migratoria keleti vándorsáska 10 000 Ft
Modicogryllus truncatus déli homlokjegyestücsök 5000 Ft
Nemobius sylvestris erdei tücsök 5000 Ft
Odontopodisma rubripes vöröslábú hegyisáska 10 000 FT
Paracaloptenus caloptenoides ál-olaszsáska 100 000 Ft
Pholidoptera littoralis bújkáló avarszöcske 10 000 Ft
Pholidoptera transsylvanica erdélyi avarszöcske 50 000 Ft
Podisma pedestris tarka hegyisáska 10 000 Ft
Poecilimon brunneri Brunner-pókszöcske 100 000 Ft
Poecilimon fussii Fuss-pókszöcske 10 000 Ft
Poecilimon intermedius keleti pókszöcske 10 000 Ft
Poecilimon schmidtii Schmidt-pókszöcske 10 000 Ft
Polysarcus denticauda fogasfarkú szöcske 5000 Ft
Saga pedo fűrészeslábú szöcske 50 000 Ft
Stenobothrus eurasius eurázsiai rétisáska 50 000 Ft
Tettigonia caudata farkos lombszöcske 5000 Ft

Poloskák (Heteroptera)[szerkesztés]

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Gerris najas nagy molnárpoloska 5000 Ft
Notonecta lutea sárgapajzsú hanyattúszó-poloska 5000 Ft
Odontoscelis hispidula szőrös pajzsospoloska 5000 Ft
Phyllomorpha laciniata lándzsás karimáspoloska 5000 Ft

Kabócák (Auchenorrhynca)[szerkesztés]

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Cicada orni mannakabóca 5000 Ft
Tibicina haematodes óriás-énekeskabóca 5000 Ft

Növénytetvek (Sternorrchyncha)[szerkesztés]

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Porphyrophora polonica lengyel bíborpajzstetű 5000 Ft

Csőrösrovarok (Mecoptera)[szerkesztés]

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Bittacus hageni Hagen-csőrösrovar 50 000 Ft
Bittacus italicus hosszúlábú csőrösrovar 10 000 Ft

Recésszárnyúak (Neuroptera)[szerkesztés]

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Mantispa aphavexelle mediterrán fogólábú-fátyolka 10 000 Ft
Mantispa perla füstösszárnyú fogólábú-fátyolka 10 000 Ft
Mantispa styriaca kétszínű fogólábú-fátyolka 50 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Osmylus fulvicephalus foltosszárnyú partifátyolka 10 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Acanthaclisis occitanica pusztai hangyaleső 10 000 Ft
Myrmecaelurus punctulatus kunsági hangyafarkas 10 000 Ft
Myrmeleon bore északi hangyaleső 50 000 Ft
Myrmeleon formicarius erdei hangyaleső 10 000 Ft
Myrmeleon inconspicuus homoki hangyaleső 5000 Ft
Neuroleon nemausiensis kis hangyaleső 10 000 Ft
Distoleon tetragrammicus négyfoltos hangyaleső 5000 Ft
Creoleon plumbeus rozsdás hangyaleső 5000 Ft
Megistopus flavicornis kétfoltos hangyaleső 5000 Ft
Dendroleon pantherinus párducfoltos hangyaleső 50 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Libelloides macaronius keleti rablópille 100 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Inocellia braueri déli kurta-tevenyakú 5000 Ft

Bogarak (Coleoptera)[szerkesztés]

Aranyos bábrabló
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Acinopus ammophilus nagy aknásfutó 10 000 Ft
Acinopus picipes kis aknásfutó 10 000 Ft
Brachinus bipustulatus kétfoltos pöfögőfutó 10 000 Ft
Calomera littoralis sziki homokfutrinka 10 000 Ft
Calosoma auropunctatum aranypettyes bábrabló 5000 Ft
Calosoma inquisitor kis bábrabló 5000 Ft
Calosoma sycophanta aranyos bábrabló 5000 Ft
Carabus arvensis sokszínű futrinka 10 000 Ft
Carabus auronitens aranyfutrinka 10 000 Ft
Carabus cancellatus ragyás futrinka 5000 Ft
Carabus clathratus szárnyas futrinka 10 000 Ft
Carabus convexus selymes futrinka 5000 Ft
Carabus coriaceus bőrfutrinka 5000 Ft
Carabus germarii dunántúli kékfutrinka 5000 Ft
Carabus glabratus domború futrinka 5000 Ft
Carabus granulatus mezei futrinka 5000 Ft
Carabus hampei sokbordás futrinka 100 000 Ft
Carabus hortensis aranypettyes futrinka 5000 Ft
Carabus hungaricus magyar futrinka 100 000 Ft
Carabus intricatus kék laposfutrinka 5000 Ft
Carabus irregularis alhavasi futrinka 10 000 Ft
Carabus linnei Linné-futrinka 10 000 Ft
Carabus marginalis szegélyes futrinka 50 000 Ft
Carabus montivagus balkáni futrinka 10 000 Ft
Carabus nemoralis ligeti futrinka 5000 Ft
Carabus nodulosus dunántúli vízifutrinka 100 000 Ft
Carabus obsoletus pompás futrinka 10 000 Ft
Carabus problematicus láncos futrinka 10 000 Ft
Carabus scabriusculus érdes futrinka 5000 Ft
Carabus scheidleri változó futrinka 10 000 Ft
Carabus ulrichii rezes futrinka 5000 Ft
Carabus variolosus kárpáti vízifutrinka 100 000 Ft
Carabus violaceus keleti kékfutrinka 5000 Ft
Carabus zawadszkii zempléni futrinka 100 000 Ft
Chlaenius decipiens azúr bűzfutó 10 000 Ft
Chlaenius festivus díszes bűzfutó 10 000 Ft
Chlaenius sulcicollis szomorú bűzfutó 50 000 Ft
Cicindela campestris mezei homokfutrinka 5000 Ft
Cicindela hybrida öves homokfutrinka 10 000 Ft
Cicindela soluta alföldi homokfutrinka 10 000 Ft
Cicindela sylvicola erdei homokfutrinka 10 000 Ft
Cicindela transversalis nyugati homokfutrinka 10 000 Ft
Cychrus attenuatus sárgalábú cirpelőfutó 5000 Ft
Cychrus caraboides fekete cirpelőfutó 5000 Ft
Cylindera arenaria parti homokfutrinka 10 000 Ft
Cylindera germanica parlagi homokfutrinka 5000 Ft
Cymindis miliaris kékes laposfutó 50 000 Ft
Dixus clypeatus nagyfejű futó 10 000 Ft
Duvalius gebhardti Gebhardt-vakfutinka 50 000 Ft
Duvalius hungaricus magyar vakfutrinka 50 000 Ft
Leistus terminatus vöröslő szívnyakúfutó 10 000 Ft
Ophonus sabulicola homoki bársonyfutó 10 000 Ft
Poecilus kekesiensis hortobágyi gyászfutó 50 000 Ft
Scarites terricola vájárfutó 10 000 Ft
Stenolophus steveni Steven-turzásfutó 10 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Omoglymmius germari fogasvállú állasbogár 10 000 Ft
Rhysodes sulcatus kerekvállú állasbogár 10 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Dytiscus latissimus óriás-csíkbogár 50 000 Ft
Graphoderus bilineatus széles tavicsíkbogár 100 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Aesalus scarabaeoides szőrös szarvasbogár 5000 Ft
Dorcus parallelipipedus kis szarvasbogár 5000 Ft
Platycerus caprea nagy fémesszarvasbogár 5000 Ft
Lucanus cervus nagy szarvasbogár 10 000 Ft
Platycerus caraboides kis fémesszarvasbogár 5000 Ft
Sinodendron cylindricum tülkös szarvasbogár 10 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Glaresis rufa vörhenyes csorvány 10 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Bolbelasmus unicornis szarvas álganéjtúró 50 000 Ft
Lethrus apterus nagyfejű csajkó 10 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Cheironitis ungaricus magyarföldi ganajtúró 10 000 Ft
Copris lunaris közönséges holdszarvú-ganajtúró 5000 Ft
Copris umbilicatus déli holdszarvú-ganajtúró 50 000 Ft
Gnorimus variabilis nyolcpettyes virágbogár 50 000 Ft
Oryctes nasicornis orrszarvúbogár 50 000 Ft
Osmoderma eremita remetebogár 250 000 Ft
Protaetia aeruginosa pompás virágbogár 5000 Ft
Protaetia affinis smaragdzöld virágbogár 10 000 Ft
Protaetia fieberi rezes virágbogár 50 000 Ft
Protaetia lugubris márványos virágbogár 5000 Ft
Protaetia ungarica magyar virágbogár 10 000 Ft
Scarabaeus pius jámbor galacsinhajtó 10 000 Ft
Scarabaeus typhon óriás-galacsinhajtó 10 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Acmaeodera degener sárgafoltos zömökdíszbogár 5000 Ft
Acmaeoderella mimonti homoki zömökdíszbogár 5000 Ft
Agrilus guerini Guerin-karcsúdíszbogár 10 000 Ft
Anthaxia candens cseresznyefa-virágdíszbogár 10 000 Ft
Anthaxia hackeri Hacker-virágdíszbogár 10 000 Ft
Anthaxia hungarica magyar virágdíszbogár 10 000 Ft
Anthaxia plicata redős virágdíszbogár 10 000 Ft
Anthaxia tuerki Türk-virágdíszbogár 10 000 Ft
Capnodis tenebrionis kökény-tükrösdíszbogár 5000 Ft
Chalcophora mariana nagy fenyvesdíszbogár 5000 Ft
Coraebus fasciatus szalagos díszbogár 10 000 Ft
Coraebus undatus hullámos díszbogár 50 000 Ft
Dicerca aenea nyárfa-díszbogár 10 000 Ft
Dicerca alni égerfa-díszbogár 10 000 Ft
Dicerca berolinensis bükkfa-díszbogár 10 000 Ft
Dicerca furcata nyírfa-díszbogár 50 000 Ft
Eurythyrea aurata aranyos díszbogár 10 000 Ft
Eurythyrea quercus tölgyfa-díszbogár 100 000 Ft
Kisanthobia ariasi Arias-díszbogár 10 000 Ft
Lamprodila decipiens nyírfa-tarkadíszbogár 10 000 Ft
Lamprodila festiva boróka-tarkadíszbogár 50 000 Ft
Lamprodila mirifica szilfa-tarkadíszbogár 10 000 Ft
Lamprodila rutilans hársfadíszbogár 10 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Macronychus quadrituberculatus négypúpú karmosbogár 50 000 Ft
Potamophilus acuminatus nagy karmosbogár 50 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Otho sphondyloides vaskos tövisnyakúbogár 50 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Ampedus quadrisignatus négyfoltos pattanó 50 000 Ft
Elater ferrugineus fűzfapattanó 50 000 Ft
Lacon querceus tarka pikkelyespattanó 10 000 Ft
Limoniscus violaceus kék pattanóbogár 100 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Psilothrix femoralis pusztai karimásbogár 10 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Dermestoides sanguinicollis hengeres szúfarkas 50 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Xerasia meschniggi téli zuzmóbogár 50 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Cucujus cinnaberinus skarlátbogár 5000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Macrosiagon bimaculata sarkantyús fészekbogár 50 000 Ft
Ptilophorus dufourii szürke darázsbogár 50 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Hycleus tenerus kis hólyaghúzó 5000 Ft
Meloe autumnalis őszi nünüke 50 000 Ft
Meloe brevicollis tar nünüke 10 000 Ft
Meloe cicatricosus óriásnünüke 10 000 Ft
Meloe decorus díszes nünüke 50 000 Ft
Meloe hungarus magyar nünüke 50 000 Ft
Meloe mediterraneus déli nünüke 10 000 Ft
Meloe rufiventris vöröshasú nünüke 50 000 Ft
Meloe rugosus ráncos nünüke 5000 Ft
Meloe scabriusculus érdes nünüke 5000 Ft
Meloe tuccius gödörkés nünüke 50 000 Ft
Meloe uralensis uráli nünüke 50 000 Ft
Meloe variegatus pompás nünüke 50 000 Ft
Mylabris pannonica pannon hólyaghúzó 5000 Ft
Stenoria apicalis keskenyfedős élősdibogár 10 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Blaps abbreviata déli bűzbogár 10 000 Ft
Cryphaeus cornutus szarvas gyászbogár 10 000 Ft
Hymenalia morio magyar alkonybogár 50 000 Ft
Oodescelis melas alföldi gyászbogár 50 000 Ft
Oodescelis polita sima gyászbogár 50 000 Ft
Pedinus hungaricus pannóniai gyászbogár 10 000 Ft
Platyscelis hungarica pusztai gyászbogár 10 000 Ft
Probaticus subrugosus ráncos gyászbogár 100 000 Ft
Tenebrio opacus fogastorkú lisztbogár 10 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Agnathus decoratus éger-bíborbogár 50 000 Ft
Schizotus pectinicornis kis bíborbogár 5000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Pytho depressus lapos sárkánybogár 50 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Prostomis mandibularis európai fogasállúbogár 50 000 Ft
Nagy hőscincér
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Acanthocinus aedilis nagy daliáscincér 5000 Ft
Aegosoma scabricorne diófacincér 5000 Ft
Agapanthia maculicornis harangvirágcincér 5000 Ft
Agapanthiola leucaspis magyar zsályacincér 5000 Ft
Akimerus schaefferi szilfacincér 10 000 Ft
Aromia moschata pézsmacincér 5000 Ft
Calamobius filum hosszúcsápú szalmacincér 5000 Ft
Cardoria scutellata sarlófűcincér 10 000 Ft
Cerambyx cerdo nagy hőscincér 50 000 Ft
Cerambyx miles katonás hőscincér 50 000 Ft
Cerambyx scopolii kis hőscincér 5000 Ft
Cerambyx welensii molyhos hőscincér 50 000 Ft
Chlorophorus hungaricus magyar darázscincér 5000 Ft
Clytus tropicus tölgy-darázscincér 10 000 Ft
Cortodera flavimana boglárkacincér 5000 Ft
Cortodera holosericea selymes cserjecincér 10 000 Ft
Deroplia genei keskeny tölgycincér 10 000 Ft
Dorcadion decipiens homoki gyalogcincér 5000 Ft
Dorcadion fulvum cervae pusztai gyalogcincér 100 000 Ft
Dorcadion fulvum fulvum barna gyalogcincér 5000 Ft
Ergates faber ácscincér 50 000 Ft
Herophila tristis selymes alkonycincér 10 000 Ft
Leiopus punctulatus feketemintás gesztcincér 10 000 Ft
Leptura annularis szalagos karcsúcincér 5000 Ft
Lioderina linearis mandulacincér 10 000 Ft
Morinus funereus gyászcincér 50 000 Ft
Musaria argus árgusszemű cincér 10 000 Ft
Necydalis major nagy fürkészcincér 50 000 Ft
Necydalis ulmi aranyszőrű fürkészcincér 50 000 Ft
Neodorcadion bilineatum kétsávos földicincér 5000 Ft
Oberea euphorbiae magyar kutyatejcincér 5000 Ft
Oberea pedemontana varjútöviscincér 10 000 Ft
Pilemia hirsutula macskaherecincér 10 000 Ft
Pilemia tigrina atracélcincér 100 000 Ft
Pronocera angusta keskeny luccincér 10 000 Ft
Purpuricenus budensis bíborcincér 5000 Ft
Purpuricenus globulicollis kerekpajzsú vércincér 10 000 Ft
Purpuricenus kaehleri hosszúcsápú vércincér 10 000 Ft
Rhamnusium bicolor kétszínű nyárfacincér 5000 Ft
Ropalopus insubricus kékeszöld facincér 10 000 Ft
Ropalopus ungaricus magyar facincér 10 000 Ft
Ropalopus varini vöröscombú facincér 10 000 Ft
Rosalia alpina havasi cincér 50 000 Ft
Saperda similis kecskefűzcincér 50 000 Ft
Saperda octopunctata nyolcpontos cincér 10 000 Ft
Saperda perforata díszes nyárfacincér 10 000 Ft
Saperda punctata pettyes szilcincér 10 000 Ft
Saperda scalaris létracincér 10 000 Ft
Semanotus russicus borókacincér 5000 Ft
Theophilea subcylindricollis hengeres szalmacincér 5000 Ft
Trichoferus pallidus sápadt éjicincér 5000 Ft
Vadonia steveni alföldi virágcincér 5000 Ft
Xylotrechus pantherinus párducfoltos darázscincér 5000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Macroplea mutica balatoni hínárbogár 50 000 Ft
Tituboea macropus dárdahere-zsákhordóbogár 5000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Brachysomus mihoki bakonyi gyepormányos 10 000 Ft
Camptorrhinus simplex sima holttettetős-ormányos 10 000 Ft
Camptorrhinus statua bordás holttettetős-ormányos 10 000 Ft
Gasterocercus depressirostris laposorrú ormányos 10 000 Ft
Herpes porcellus bütyköshátú ormányos 50 000 Ft
Otiorhynchus roubali Roubal-gyalogormányos 50 000 Ft

Tegzesek (Trichoptera)[szerkesztés]

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Apatania muliebris páratlan alpesitegzes 50 000 Ft
Ceraclea nigronervosa szürke hosszúcsápú-tegzes 10 000 Ft
Chaetopteryx rugulosa nyugati őszitegzes 100 000 Ft
Drusus trifidus karsztforrástegzes 10 000 Ft
Limnephilus elegans elegáns mocsáritegzes 10 000 Ft
Melampophylax nepos kárpáti forrástegzes 5000 Ft
Oligotricha striata lomha lápipozdorján 50 000 Ft
Platyphylax frauenfeldi drávai tegzes 100 000 Ft
Plectrocnemia minima balkáni pálcástegzes 10 000 Ft
Rhyacophila hirticornis márványos örvénytegzes 5000 Ft

Lepkék (Lepidoptera)[szerkesztés]

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Pharmacis fusconebulosus északi gyökérrágólepke 10 000 Ft
Triodia amasina balkáni gyökérrágólepke 10 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Catopta thrips sztyeplepke 250 000 Ft
Lamellocossus terebrus nyárfarontólepke 10 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Glyphipterix loricatella budai szakállasmoly 100 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Adscita geryon ritka fémlepke 5000 Ft
Jordanita graeca görög fémlepke 5000 Ft
Zygaena fausta nyugati csüngőlepke 10 000 Ft
Zygaena laeta vörös csüngőlepke 100 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Coleophora hungariae magyar zsákosmoly 5000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Chamaesphecia colpiformis délvidéki szitkár 5000 Ft
Chamaesphecia hungarica magyar szitkár 5000 Ft
Chamaesphecia palustris mocsári szitkár 5000 Ft
Synansphecia affinis napvirágszitkár 5000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Pammene querceti magyar tölgymakkmoly 10 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Algedonia luctualis fehérfoltos kormosmoly 10 000 Ft
Ostrinia palustralis mocsári tűzmoly 5000 Ft
Palmitia massilialis cifra fényilonca 5000 Ft
Reskovitsia alborivularis keleti kormosmoly 50 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Agdistis intermedia magyar egytollúmoly 10 000 Ft
Calyciphora xanthodactyla hangyabogáncs-tollasmoly 5000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Eriogaster catax sárga gyapjasszövő 50 000 Ft
Eriogaster lanestris tavaszi gyapjasszövő 10 000 Ft
Eriogaster rimicola vörhenyes gyapjasszövő 10 000 Ft
Phyllodesma ilicifolia cserlevélpohók 10 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Lemonia dumi sávos pohók 10 000 Ft
Lemonia taraxaci pitypangszövő 10 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Endromis versicolora tarkaszövő 5000 Ft
Halálfejes lepke
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Acherontia atropos halálfejes lepke 10 000 Ft
Marumba quercus tölgyfaszender 10 000 Ft
Hemaris fuciformis dongószender 10 000 Ft
Hemaris tityus pöszörszender 10 000 Ft
Proserpinus proserpina törpeszender 50 000 Ft
Hyles galii galajszender 5000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Saturnia pavonia kis pávaszem 10 000 Ft
Saturnia spini közepes pávaszem 50 000 Ft
Saturnia pyri nagy pávaszem 50 000 Ft
Aglia tau t-betűs pávaszem 5000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Archiearis parthenias nagy nappaliaraszoló 10 000 Ft
Archiearis notha vörhenyes nappaliaraszoló 5000 Ft
Archiearis puella kis nappaliaraszoló (kis tavasziaraszoló) 5000 Ft
Orthostixis cribraria pettyes fehéraraszoló 50 000 Ft
Epirranthis diversata rezgőnyár-araszoló 50 000 Ft
Eucrostes indigenata homoki zöldaraszoló 10 000 Ft
Scopula nemoraria ligeti sávosaraszoló 10 000 Ft
Euphya scripturata (Camptogramma scripturata) vonalkás hegyiaraszoló 10 000 Ft
Entephria cyanata bükki hegyiaraszoló 100 000 Ft
Entephria caesiata szürke hegyiaraszoló 10 000 Ft
Larentia clavaria nagy mályvaaraszoló 5000 Ft
Coenocalpe lapidata csipkés iszalagaraszoló 10 000 Ft
Rheumaptera undulata (Hydria undulata) hullámvonalas araszoló 5000 Ft
Mesotype didymata sötétfoltos araszoló 50 000 Ft
Perizoma minorata szemvidító araszoló 10 000 Ft
Gagitodes sagittata (Perizoma sagittata) nyílfoltos tarkaaraszoló 10 000 Ft
Eupithecia actaeata békabogyó-törpearaszoló 10 000 Ft
Eupithecia graphata hangyabogáncs-törpearaszoló 5000 Ft
Eupithecia denticulata sárgásszürke törpearaszoló 5000 Ft
Chesias legatella szürkés zanótaraszoló 10 000 Ft
Chesias rufata vöröses zanótaraszoló 10 000 Ft
Odezia atrata fekete araszoló 10 000 Ft
Schistostege decussata hálós rétiaraszoló 50 000 Ft
Discoloxia blomeri szilfaaraszoló 10 000 Ft
Hydrelia sylvata havasi lápiaraszoló 5000 Ft
Acasis appensata békabogyó-araszoló 10 000 Ft
Lignyoptera fumidaria füstös ősziaraszoló 100 000 Ft
Ennomos quercarius molyhostölgy-levélaraszoló 5000 Ft
Chondrosoma fiduciarium magyar ősziaraszoló 100 000 Ft
Erannis ankeraria Anker-araszoló 100 000 Ft
Paraboarmia viertlii magyar faaraszoló 5000 Ft
Peribatodes umbraria fagyal-faaraszoló 5000 Ft
Arichanna melanaria tőzegáfonya-araszoló 10 000 Ft
Eumannia lepraria sávos zuzmóaraszoló 10 000 Ft
Phyllometra culminaria csüngőaraszoló 100 000 Ft
Odontognophos dumetatus csücskös sziklaaraszoló 5000 Ft
Charissa intermedia változó sziklaaraszoló 50 000 Ft
Charissa pullata mészkő-sziklaaraszoló 5000 Ft
Charissa ambiguata havasi sziklaaraszoló 10 000 Ft
Charissa variegata tarka sziklaaraszoló 50 000 Ft
Chariaspilates formosarius pompás lápiaraszoló (lápi tarkaaraszoló) 10 000 Ft
Dyscia conspersaria sziklaüröm-araszoló 5000 Ft
Perconia strigillaria fehérszárnyú aranyaraszoló 10 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Dicranura ulmi szilfa-púposszövő 5000 Ft
Furcula bicuspis apáca-púposszövő 5000 Ft
Leucodonta bicoloria aranyfoltos púposszövő 10 000 Ft
Drymonia velitaris hegyi púposszövő 10 000 Ft
Notodonta torva ritka púposszövő (kormos púposszövő) 10 000 Ft
Pheosia gnoma nyírfa-púposszövő 5000 Ft
Odontosia carmelita barátka-púposszövő 10 000 Ft
Phalera bucephaloides magyar púposszövő (sárgaholdas púposszövő) 10 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Hypenodes pannonica pannon karcsúbagoly (lápi karcsúbagoly) 50 000 Ft
Idia calvaria sárgafoltú kuszabagoly 5000 Ft
Polypogon gryphalis láperdei karcsúbagoly 5000 Ft
Odice arcuinna réti törpebagoly 10 000 Ft
Eublemma rosea rózsaszínű törpebagoly 50 000 Ft
Eublemma panonica magyar gyopárbagoly 250 000 Ft
Metachrostis dardouini palakék törpebagoly 10 000 Ft
Ocneria rubea rőt gyapjaslepke 10 000 Ft
Ocnogyna parasita csonkaszárnyú medvelepke 50 000 Ft
Diaphora luctuosa gyászos medvelepke 50 000 Ft
Epatolmis luctifera (Phragmatobia luctifera) cigány-medvelepke 50 000 Ft
Arctia festiva díszes medvelepke 10 000 Ft
Pericallia matronula óriás-medvelepke 100 000 Ft
Parasemia plantaginis útifű-medvelepke 10 000 Ft
Rhyparioides metelkanus Metelka-medvelepke 250 000 Ft
Euplagia quadripunctaria csíkos medvelepke 5000 Ft
Tyria jacobaeae jakabfű-lepke 5000 Ft
Coscinia cribraria pettyes molyszövő 10 000 Ft
Nudaria mundana csupasz medvelepke 10 000 Ft
Paidia rica májmoha-medvelepke 10 000 Ft
Lygephila ludicra keskenyszárnyú csüdfűbagoly 50 000 Ft
Arytrura musculus keleti lápibagoly 250 000 Ft
Catocala conversa füstös övesbagoly 10 000 Ft
Catocala diversa (Ephesia diversa) kőrisfa-övesbagoly 10 000 Ft
Catocala fraxini kék övesbagoly 5000 Ft
Catocala dilecta (Astiotes dilecta) nagy övesbagoly 10 000 Ft
Abrostola agnorista sziklalakó csalánbagoly 10 000 Ft
Diachrysia chryson nagyfoltú aranybagoly 50 000 Ft
Diachrysia zosimi vérfű-aranybagoly (nemes aranybagoly) 50 000 Ft
Diachrysia nadeja szélessávú aranybagoly 50 000 Ft
Euchalcia variabilis sisakvirág-aranybagoly 10 000 Ft
Euchalcia modestoides zöld aranybagoly 10 000 Ft
Polychrysia moneta szélesszárnyú aranybagoly 50 000 Ft
Panchrysia deaurata pompás aranybagoly 50 000 Ft
Lamprotes c-aureum c-betűs aranybagoly 50 000 Ft
Autographa jota i-betűs aranybagoly 10 000 Ft
Autographa bractea aranyfoltú aranybagoly 10 000 Ft
Apaustis rupicola szirti törpebagoly 10 000 Ft
Mesotrosta signalis fehérjegyű törpebagoly 50 000 Ft
Shargacucullia thapsiphaga fakó csuklyásbagoly 5000 Ft
Shargacucullia gozmanyi Gozmány-csuklyásbagoly 10 000 Ft
Shargacucullia prenanthis tavaszigörvélyfű-csuklyásbagoly 5000 Ft
Cucullia scopariae seprősüröm-csuklyásbagoly 10 000 Ft
Cucullia farmosa díszes csuklyásbagoly 100 000 Ft
Cucullia argentea ezüstfoltos csuklyásbagoly 10 000 Ft
Cucullia gnaphalii aranyvessző-csuklyásbagoly 50 000 Ft
Cucullia lucifuga hamvas csuklyásbagoly 10 000 Ft
Cucullia balsamitae homoki-csuklyásbagoly 10 000 Ft
Cucullia campanulae harangvirág-csuklyásbagoly 50 000 Ft
Cucullia chamomillae székfű-csuklyásbagoly 5000 Ft
Cucullia mixta vértesi csuklyásbagoly 100 000 Ft
Cucullia xeranthemi vasvirág-csuklyásbagoly 10 000 Ft
Cucullia tanaceti vonalkás csuklyásbagoly 5000 Ft
Cucullia dracunculi lilásszürke csuklyásbagoly 50 000 Ft
Cucullia asteris őszirózsa-csuklyásbagoly 5000 Ft
Epimecia ustula ördögszem-apróbagoly 50 000 Ft
Amphipyra cinnamomea (Pyrois cinnamomeá) ritka fahéj bagoly 10 000 Ft
Asteroscopus syriacus magyar őszi-fésűsbagoly (Kovács-bundásbagoly) 100 000 Ft
Periphanes delphinii szarkalábbagoly 10 000 Ft
Pyrrhia purpurina ezerjófűbagoly 50 000 Ft
Schinia cardui keserűgyökér-nappalibagoly 5000 Ft
Schinia cognata nyúlparéj-nappalibagoly 5000 Ft
Methorasa latreillei gyöngypettyes bagoly 10 000 Ft
Caradrina gilva (Eremodrina gilva) platina-vacakbagoly (ezüstös apróbagoly) 5000 Ft
Mormo maura gyászbagoly 5000 Ft
Phlogophora scita halványzöld csipkésbagoly 10 000 Ft
Oxytripia orbiculosa nagyfoltú bagoly 250 000 Ft
Staurophora celsia buckabagoly 5000 Ft
Gortyna borelii nagy szikibagoly 250 000 Ft
Hydraecia petasitis nagy vízibagoly 5000 Ft
Amphipoea lucens törékeny lápibagoly 5000 Ft
Fabula zollikoferi (Luperina zollikoferi) óriás-szürkebagoly 10 000 Ft
Phragmatiphila nexa lángszínű nádibagoly 50 000 Ft
Oria musculosa szalmasárga búzabagoly 10 000 Ft
Photedes captiuncula hegyi törpebagoly 50 000 Ft
Apamea platinea platina-dudvabagoly 10 000 Ft
Apamea syriaca Tallós-dudvabagoly 5000 Ft
Enargia abluta fakó nyárfabagoly 10 000 Ft
Atethmia ambusta körtebagoly 10 000 Ft
Lithophane semibrunnea keskenyszárnyú fabagoly 5000 Ft
Orbona fragariae óriás-télibagoly 5000 Ft
Spudaea ruticilla tölgyfa-őszibagoly 5000 Ft
Rileyiana fovea zörgőbagoly 10 000 Ft
Scotochrosta pulla sötét őszibagoly 5000 Ft
Dichonia aeruginea hamvas tölgybagoly 10 000 Ft
Polymixis rufocincta villányi télibagoly 100 000 Ft
Anarta myrtilli csarabbagoly 50 000 Ft
Saragossa porosa sziki ürömbagoly 50 000 Ft
Saragossa implexa ázsiai szegfűbagoly 10 000 Ft
Hyssia cavernosa feketejegyű rétibagoly 10 000 Ft
Dioszeghyana schmidtii magyar tavaszi-fésűsbagoly (magyar barkabagoly) 100 000 Ft
Actebia praecox homoki zöldbagoly 10 000 Ft
Actebia fugax (Parexarnis fugax) pusztai földibagoly 10 000 Ft
Dichagyris musiva szegélyes földibagoly 10 000 Ft
Dichagyris candelisequa szigonyos földibagoly 10 000 Ft
Euxoa distinguenda keleti földibagoly 10 000 Ft
Euxoa vitta dolomit-földibagoly 50 000 Ft
Euxoa hastifera fehérsávos földibagoly 5000 Ft
Euxoa birivia ezüstös földibagoly 10 000 Ft
Euxoa decora selymes földibagoly 10 000 Ft
Diarsia dahlii barnáspiros földibagoly 5000 Ft
Lycophotia porphyrea porfírbagoly 10 000 Ft
Chersotis fimbriola kökörcsinvirág-földibagoly 50 000 Ft
Chersotis cuprea rézfényű földibagoly 10 000 Ft
Divaena haywardi Hayward-sárgafűbagoly 10 000 Ft
Xestia sexstrigata hatcsíkú földibagoly 10 000 Ft
Naenia typica hálózatos sóskabagoly 5000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Carcharodus lavatherae tisztesfű-busalepke 50 000 Ft
Heteropterus morpheus tükrös busalepke 10 000 Ft
Spialia orbifer törpebusalepke 10 000 Ft
Spialia sertorius lápi busalepke (nyugati törpebusalepke) 10 000 Ft
Pyrgus alveus hegyi busalepke 10 000 Ft
Pyrgus serratulae homályos busalepke 10 000 Ft
Thymelicus acteon csíkos busalepke 10 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Zerynthia polyxena farkasalmalepke 50 000 Ft
Parnassius mnemosyne kis apollólepke 50 000 Ft
Iphiclides podalirius kardoslepke 10 000 Ft
Papilio machaon fecskefarkú lepke 10 000 Ft
Citromlepke
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Colias chrysotheme dolomit-kéneslepke 100 000 Ft
Colias myrmidone narancsszínű kéneslepke (narancslepke) 100 000 Ft
Gonepteryx rhamni citromlepke 5000 Ft
Leptidea morsei keleti mustárlepke 50 000 Ft
Pieris mannii magyar fehérlepke 50 000 Ft
Pieris ergane sziklai fehérlepke 50 000 Ft
Pieris bryoniae hegyi fehérlepke 50 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Lycaena dispar nagy tűzlepke 50 000 Ft
Lycaena thersamon kis tűzlepke 10 000 Ft
Lycaena hippothoe havasi tűzlepke 50 000 Ft
Lycaena alciphron ibolyás tűzlepke 10 000 Ft
Neozephyrus quercus tölgyfalepke 5000 Ft
Thecla betulae nyírfa-csücsköslepke 5000 Ft
Satyrium w-album szilfa-csücsköslepke 10 000 Ft
Satyrium pruni szilvafa-csücsköslepke 5000 Ft
Satyrium spini kökény-csücsköslepke 10 000 Ft
Satyrium ilicis tölgyfa-csücsköslepke 10 000 Ft
Cupido osiris hegyi törpeboglárka 50 000 Ft
Cupido alcetas (Everes alcetas) palakék boglárka 5000 Ft
Cupido decolorata (Everes decolorata) fakó boglárka 5000 Ft
Pseudophilotes schiffermuelleri apró boglárka 10 000 Ft
Scoliantides orion szemes boglárka 5000 Ft
Jolana iolas magyar boglárka 250 000 Ft
Glaucopsyche alexis nagyszemes boglárka 5000 Ft
Maculinea alcon (Phengaris alcon) szürkés hangyaboglárka 50 000 Ft
Maculinea arion (Phengaris arion) nagyfoltú hangyaboglárka 50 000 Ft
Maculinea nausithous (Phengaris nausithous) sötét hangyaboglárka (zanótboglárka) 50 000 Ft
Maculinea teleius (Phengaris teleius) vérfű-hangyaboglárka 50 000 Ft
Plebejus idas északi boglárka 10 000 Ft
Plebejus sephirus fóti boglárka 100 000 Ft
Aricia agestis szerecsenboglárka 5000 Ft
Aricia artaxerxes bükki szerecsenboglárka 50 000 Ft
Aricia eumedon gólyaorr-boglárka 10 000 Ft
Polyommatus thersites ibolyaszín boglárka 10 000 Ft
Polyommatus dorylas fénylő boglárka 5000 Ft
Polyommatus damon csíkos boglárka 100 000 Ft
Polyommatus admetus bundás boglárka 10 000 Ft
Polyommatus amandus csillogó boglárka 10 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Libythea celtis csőröslepke 5000 Ft
Limenitis populi nagy nyárfalepke 100 000 Ft
Limenitis camilla kis lonclepke 10 000 Ft
Limenitis reducta kék lonclepke 50 000 Ft
Neptis rivularis nagy fehérsávoslepke 10 000 Ft
Neptis sappho kis fehérsávoslepke 10 000 Ft
Argynnis paphia nagy gyöngyházlepke 5000 Ft
Argynnis laodice keleti gyöngyházlepke 50 000 Ft
Argynnis pandora zöldes gyöngyházlepke 5000 Ft
Argynnis niobe ibolya-gyöngyházlepke 10 000 Ft
Brenthis daphne málna-gyöngyházlepke 5000 Ft
Brenthis ino lápi gyöngyházlepke 50 000 Ft
Brenthis hecate rozsdaszínű gyöngyházlepke 5000 Ft
Boloria euphrosyne árvácska-gyöngyházlepke 5000 Ft
Boloria selene fakó gyöngyházlepke 10 000 Ft
Apatura ilia kis színjátszólepke 10 000 Ft
Apatura iris nagy színjátszólepke 50 000 Ft
Apatura metis magyar színjátszólepke 100 000 Ft
Euphydryas aurinia lápi tarkalepke 50 000 Ft
Euphydryas maturna díszes tarkalepke 50 000 Ft
Melitaea diamina kockás tarkalepke 10 000 Ft
Melitaea ornata magyar tarkalepke 50 000 Ft
Melitaea trivia kis tarkalepke 5000 Ft
Melitaea aurelia recés tarkalepke 10 000 Ft
Melitaea britomartis barnás tarkalepke 10 000 Ft
Aglais io (Inachis io) nappali pávaszem 5000 Ft
Aglais urticae (Nymphalis urticae) kis rókalepke 50 000 Ft
Nymphalis polychloros nagy rókalepke 10 000 Ft
Nymphalis xanthomelas vörös rókalepke 50 000 Ft
Nymphalis vau-album l-betűs rókalepke 50 000 Ft
Nymphalis antiopa gyászlepke 50 000 Ft
Nymphalis c-album (Polygonia c-album) c-betűs lepke 5000 Ft
Vanessa atalanta atalantalepke 5000 Ft
Lopinga achine sápadt szemeslepke 100 000 Ft
Pyronia tithonus kis ökörszemlepke 10 000 Ft
Coenonympha oedippus ezüstsávos szénalepke 250 000 Ft
Hyponephele lycaon erdei ökörszemlepke 50 000 Ft
Hyponephele lupina homoki ökörszemlepke 50 000 Ft
Erebia ligea fehércsíkú szerecsenlepke 10 000 Ft
Erebia medusa tavaszi szerecsenlepke 5000 Ft
Erebia aethiops közönséges szerecsenlepke 50 000 Ft
Hipparchia semele barna szemeslepke 10 000 Ft
Hipparchia statilinus homoki szemeslepke 10 000 Ft
Arethusana arethusa közönséges szemeslepke 5000 Ft
Chazara briseis tarka szemeslepke 50 000 Ft

Kétszárnyúak (Diptera)[szerkesztés]

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Sphyracephala europaea európai nyelesszemű-légy 10 000 Ft

Hártyásszárnyúak (Hymenoptera)[szerkesztés]

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Batazonellus lacerticida pompás útonállódarázs 5000 Ft
Bombus argillaceus délvidéki poszméh 50 000 Ft
Bombus confusus bársonyos poszméh 10 000 Ft
Bombus fragrans óriásposzméh 100 000 Ft
Bombus humilis változékony poszméh 5000 Ft
Bombus laesus rozsdássárga poszméh 10 000 Ft
Bombus muscorum sárga poszméh 10 000 Ft
Bombus paradoxus ritka poszméh 10 000 Ft
Bombus pomorum vörhenyes poszméh 10 000 Ft
Bombus ruderatus ligeti poszméh 5000 Ft
Bombus silvarum erdei poszméh 5000 Ft
Bombus soroeensis bogáncsposzméh 5000 Ft
Bombus subterraneus rövidszőrű poszméh 5000 Ft
Dasypoda mixta ritka gatyásméh 5000 Ft
Ichneumon dispar gyapjaslepke-fürkész 5000 Ft
Megascolia maculata óriás-tőrösdarázs 50 000 Ft
Parnopes grandior pompás fémdarázs 5000 Ft
Protichneumon pisarius nagy szenderfürkész 10 000 Ft
Rhyssa persuasoria óriás-fenyőfürkész 5000 Ft
Sphex rufocinctus szöcskeölő darázs 5000 Ft
Stilbium cyanurum nagy smaragdfémdarázs 10 000 Ft
Fészeképítő hangyafajok védett fészkei (bolyok)
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Formica rufa erdei vöröshangya 50 000 Ft
Formica polyctena kis vöröshangya 50 000 Ft
Formica pressilabris kis vitézhangya 50 000 Ft
Formica exsecta nagy vitézhangya 50 000 Ft
Formica truncorum pirosfejű vöröshangya 50 000 Ft
Formica pratensis réti vöröshangya 50 000 Ft

Gerincesek (Vertebrata)[szerkesztés]

Ingolák (Cephalaspidomorphi)[szerkesztés]

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Eudontomyzon danfordi tiszai ingola 250 000 Ft
Eudontomyzon mariae dunai ingola 100 000 Ft
Eudontomyzon vladykovi Vladykov-ingola 100 000 Ft

Csontos halak (Osteichtyes)[szerkesztés]

Sugarasúszójú halak (Actinopterygii)[szerkesztés]

Tokalakúak (Acipenseriformes)[szerkesztés]
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Huso huso viza 50 000 Ft
Acipenser gueldenstaedti vágótok 50 000 Ft
Acipenser nudiventris sima tok 50 000 Ft
Acipenser stellatus sőregtok 50 000 Ft
Heringalakúak (Clupeiformes)[szerkesztés]
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Alosa immaculata dunai hering 5000 Ft
Pontyalakúak (Cypriniformes)[szerkesztés]
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Rutilus pigus leánykoncér 10 000 Ft
Rutilus frisii gyöngyös koncér 5000 Ft
Leuciscus leuciscus nyúldomolykó 10 000 Ft
Leuciscus souffia (Telestes souffia) vaskos csabak 10 000 Ft
Phoxinus phoxinus fürge cselle 10 000 Ft
Leucaspius delineatus kurta baing 10 000 Ft
Alburnoides bipunctatus sujtásos küsz 10 000 Ft
Barbus meridionalis Petényi-márna (magyar márna) 100 000 Ft
Gobio gobio fenékjáró küllő 10 000 Ft
Gobio albipinnatus (Romanogobio albipinnatus) halványfoltú küllő 10 000 Ft
Gobio kesslerii (Romanogobio kesslerii) homoki küllő 100 000 Ft
Gobio uranoscopus (Romanogobio uranoscopus) felpillantó küllő 100 000 Ft
Rhodeus sericeus szivárványos ökle 5000 Ft
Réti csík
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Misgurnus fossilis réti csík 10 000 Ft
Cobitis taenia vágó csík 10 000 Ft
Sabanejewia aurata törpecsík 10 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Barbatula barbatula kövi csík 10 000 Ft
Pisztrángalakúak (Salmoniformes)[szerkesztés]
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Umbra krameri lápi póc 250 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Thymallus thymallus pénzes pér 5000 Ft
Hucho hucho dunai galóca 100 000 Ft
Sárkányfejűhal-alakúak (Scorpaeniformes)[szerkesztés]
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Cottus gobio botos kölönte 50 000 Ft
Cottus poecilopus cifra kölönte 5000 Ft
Sügéralakúak (Perciformes)[szerkesztés]
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Gymnocephalus baloni széles durbincs 5000 Ft
Gymnocephalus schraetser selymes durbincs 50 000 Ft
Zingel zingel magyar bucó 100 000 Ft
Zingel streber német bucó 100 000 Ft

Kétéltűek (Amphibia)[szerkesztés]

Farkos kétéltűek (Caudata)[szerkesztés]

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Salamandra salamandra foltos szalamandra 50 000 Ft
Triturus alpestris alpesi gőte 100 000 Ft
Triturus carnifex alpesi tarajosgőte 50 000 Ft
Triturus cristatus közönséges tarajosgőte 50 000 Ft
Triturus dobrogicus dunai gőte 50 000 Ft
Triturus vulgaris pettyes gőte 10 000 Ft

Békák (Anura)[szerkesztés]

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Bombina bombina vöröshasú unka 10 000 Ft
Bombina variegata sárgahasú unka 50 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Pelobates fuscus barna ásóbéka 10 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Bufo bufo barna varangy 10 000 Ft
Bufo viridis zöld varangy 10 000 Ft
  • Levelibéka-félék (Hylidae)
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Hyla arborea zöld levelibéka 10 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Rana arvalis mocsári béka 50 000 Ft
Rana dalmatina erdei béka 10 000 Ft
Rana temporaria gyepi béka 50 000 Ft
Rana lessonae (Pelophylax lessonae) kis tavibéka 10 000 Ft
Rana esculenta (Pelophylax esculentus) kecskebéka 10 000 Ft
Rana ridibunda (Pelophylax ridibundus) kacagó béka (tavibéka) 10 000 Ft

Hüllők (Reptilia)[szerkesztés]

Teknősök (Testudines)[szerkesztés]

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Emys orbicularis mocsári teknős 50 000 Ft

Pikkelyes hüllők (Squamata)[szerkesztés]

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Lacerta agilis fürge gyík 25 000 Ft
Lacerta viridis zöld gyík 25 000 Ft
Podarcis muralis fali gyík 25 000 Ft
Podarcis taurica homoki gyík 50 000 Ft
Zootoca vivipara (Lacerta vivipara) elevenszülő gyík 100 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Ablepharus kitaibelii pannon gyík (magyar gyík) 250 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Anguis fragilis lábatlan gyík 25 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Elaphe longissima (Zamenis longissimus) erdei sikló 50 000 Ft
Coluber caspius (Dolichophis caspius) haragos sikló 500 000 Ft
Coronella austriaca rézsikló 50 000 Ft
Natrix natrix vízisikló 25 000 Ft
Natrix tessellata kockás sikló 25 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Vipera berus keresztes vipera 250 000 Ft
Vipera ursinii parlagi vipera 1 000 000 Ft

Madarak (Aves)[szerkesztés]

Lúdalakúak (Anseriformes)[szerkesztés]

Kis lilik
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Cygnus columbianus kis hattyú 50 000 Ft
Cygnus cygnus énekes hattyú 50 000 Ft
Anser brachyrhynchus rövidcsőrű lúd 25 000 Ft
Anser erythropus kis lilik 1 000 000 Ft
Branta leucopsis apácalúd 25 000 Ft
Branta bernicla örvös lúd 50 000 Ft
Branta ruficollis vörösnyakú lúd 1 000 000 Ft
Tadorna ferruginea vörös ásólúd 25 000 Ft
Tadorna tadorna bütykös ásólúd 50 000 Ft
Anas penelope fütyülő réce 50 000 Ft
Anas strepera kendermagos réce 50 000 Ft
Anas crecca csörgő réce 50 000 Ft
Anas acuta nyílfarkú réce 50 000 Ft
Anas querquedula böjti réce 100 000 Ft
Anas clypeata kanalas réce 50 000 Ft
Marmaronetta angustirostris márványos réce 250 000 Ft
Netta rufina üstökösréce 50 000 Ft
Aythya ferina barátréce 50 000 Ft
Aythya nyroca cigányréce 500 000 Ft
Aythya fuligula kontyos réce 50 000 Ft
Aythya marila hegyi réce 50 000 Ft
Somateria mollissima pehelyréce 50 000 Ft
Somateria spectabilis cifra pehelyréce 25 000 Ft
Polysticta stelleri Steller-pehelyréce 250 000 Ft
Clangula hyemalis jegesréce 250 000 Ft
Melanitta nigra fekete réce 50 000 Ft
Melanitta fusca füstös réce 250 000 Ft
Bucephala clangula kerceréce 50 000 Ft
Mergus albellus kis bukó 50 000 Ft
Mergus serrator örvös bukó 50 000 Ft
Mergus merganser nagy bukó 50 000 Ft
Oxyura leucocephala kékcsőrű réce 500 000 Ft

Tyúkalakúak (Galliformes)[szerkesztés]

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Tetrastes bonasia (Bonasa bonasia) császármadár 500 000 Ft
Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix) nyírfajd 50 000 Ft
Tetrao urogallus siketfajd 50 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Coturnix coturnix fürj 50 000 Ft

Búváralakúak (Gaviiformes)[szerkesztés]

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Gavia stellata északi búvár 25 000 Ft
Gavia arctica sarki búvár 25 000 Ft
Gavia immer jeges búvár 25 000 Ft

Vöcsökalakúak (Podocopediformes)[szerkesztés]

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Tachybaptus ruficollis kis vöcsök 50 000 Ft
Podiceps cristatus búbos vöcsök 50 000 Ft
Podiceps grisegena vörösnyakú vöcsök 250 000 Ft
Podiceps auritus füles vöcsök 50 000 Ft
Podiceps nigricollis feketenyakú vöcsök 100 000 Ft

Gödényalakúak (Pelecaniformes)[szerkesztés]

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Pelecanus onocrotalus rózsás gödény 250 000 Ft
Pelecanus crispus borzas gödény 500 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Phalacrocorax pygmeus kis kárókatona 100 000 Ft

Gólyaalakúak (Ciconiiformes)[szerkesztés]

Kanalasgém
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Botaurus stellaris bölömbika 100 000 Ft
Ixobrychus minutus törpegém 100 000 Ft
Nycticorax nycticorax bakcsó 100 000 Ft
Ardeola ralloides üstökösgém 500 000 Ft
Bubulcus ibis pásztorgém 25 000 Ft
Egretta garzetta kis kócsag 250 000 Ft
Egretta alba (Ardea alba, Casmerodius albus) nagy kócsag 100 000 Ft
Ardea cinerea szürke gém 50 000 Ft
Ardea purpurea vörös gém 250 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Ciconia nigra fekete gólya 500 000 Ft
Ciconia ciconia fehér gólya 100 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Plegadis falcinellus batla 500 000 Ft
Platalea leucorodia kanalasgém 500 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Phoenicopterus ruber rózsás flamingó 50 000 Ft

Sólyomalakúak (Falconiformes)[szerkesztés]

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Pernis apivorus darázsölyv 100 000 Ft
Elanus caeruleus kuhi 50 000 Ft
Milvus migrans barna kánya 500 000 Ft
Milvus milvus vörös kánya 500 000 Ft
Haliaeetus albicilla rétisas 1 000 000 Ft
Neophron percnopterus dögkeselyű 250 000 Ft
Gyps fulvus fakó keselyű 250 000 Ft
Aegypius monachus barátkeselyű 250 000 Ft
Circaetus gallicus kígyászölyv 1 000 000 Ft
Circus aeruginosus barna rétihéja 50 000 Ft
Circus cyaneus kékes rétihéja 50 000 Ft
Circus macrourus fakó rétihéja 250 000 Ft
Circus pygargus hamvas rétihéja 500 000 Ft
Accipiter gentilis héja 50 000 Ft
Accipiter nisus karvaly 50 000 Ft
Accipiter brevipes kis héja 500 000 Ft
Buteo buteo egerészölyv 25 000 Ft
Buteo rufinus pusztai ölyv 100 000 Ft
Buteo lagopus gatyás ölyv 50 000 Ft
Aquila pomarina békászó sas 1 000 000 Ft
Aquila clanga fekete sas 500 000 Ft
Aquila nipalensis pusztai sas 250 000 Ft
Aquila heliaca parlagi sas 1 000 000 Ft
Aquila chrysaetos szirti sas 500 000 Ft
Hieraaetus pennatus (Aquila pennata) törpesas 500 000 Ft
Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata) héjasas 250 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Pandion haliaetus halászsas 500 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Falco naumanni fehérkarmú vércse 500 000 Ft
Falco tinnunculus vörös vércse 50 000 Ft
Falco vespertinus kék vércse 500 000 Ft
Falco columbarius kis sólyom 50 000 Ft
Falco subbuteo kabasólyom 50 000 Ft
Falco eleonorae Eleonóra-sólyom 250 000 Ft
Falco biarmicus Feldegg-sólyom 100 000 Ft
Falco cherrug kerecsensólyom 1 000 000 Ft
Falco rusticolus északi sólyom 100 000 Ft
Falco peregrinus vándorsólyom 500 000 Ft

Darualakúak (Gruiformes)[szerkesztés]

törpe vízicsibe
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Rallus aquaticus guvat 50 000 Ft
Porzana porzana pettyes vízicsibe 50 000 Ft
Porzana parva kis vízicsibe 50 000 Ft
Porzana pusilla törpe vízicsibe 500 000 Ft
Crex crex haris 500 000 Ft
Gallinula chloropus vízityúk 25 000 Ft
Porphyrio porphyrio kék fú 25 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Grus grus daru 50 000 Ft
Anthropoides virgo (Grus virgo) pártásdaru 50 000 Ft

Túzokalakúak (Otidiformes)[szerkesztés]

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Tetrax tetrax reznek 500 000 Ft
Otis tarda túzok 1 000 000 Ft

Lilealakúak (Charadriiformes)[szerkesztés]

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Haematopus ostralegus csigaforgató 25 000 Ft
Gólyatöcs
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Himantopus himantopus gólyatöcs 250 000 Ft
Recurvirostra avosetta gulipán 250 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Burhinus oedicnemus ugartyúk 500 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Glareola pratincola székicsér 500 000 Ft
Glareola nordmanni feketeszárnyú székicsér 500 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Charadrius dubius kis lile 50 000 Ft
Charadrius hiaticula parti lile 25 000 Ft
Charadrius alexandrinus széki lile 1 000 000 Ft
Charadrius leschenaultii sivatagi lile 25 000 Ft
Charadrius morinellus havasi lile 50 000 Ft
Pluvialis apricaria aranylile 25 000 Ft
Pluvialis squatarola ezüstlile 25 000 Ft
Vanellus spinosus (Hoplopterus spinosus) tüskés bíbic 25 000 Ft
Vanellus gregarius (Chettusia gregaria) lilebíbic 500 000 Ft
Vanellus leucurus (Chettusia leucurá) fehérfarkú lilebíbic 25 000 Ft
Vanellus vanellus bíbic 50 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Calidris canutus sarki partfutó 25 000 Ft
Calidris alba fenyérfutó 25 000 Ft
Calidris minuta apró partfutó 25 000 Ft
Calidris temminckii Temminck-partfutó 25 000 Ft
Calidris melanotos vándor partfutó 25 000 Ft
Calidris ferruginea sarlós partfutó 25 000 Ft
Calidris maritima tengeri partfutó 25 000 Ft
Calidris alpina havasi partfutó 25 000 Ft
Limicola falcinellus sárjáró 25 000 Ft
Tryngites subruficollis cankópartfutó 50 000 Ft
Philomachus pugnax pajzsos cankó 50 000 Ft
Lymnocryptes minimus kis sárszalonka 25 000 Ft
Gallinago gallinago sárszalonka 100 000 Ft
Gallinago media nagy sárszalonka 250 000 Ft
Limosa limosa nagy goda 500 000 Ft
Limosa lapponica kis goda 25 000 Ft
Numenius phaeopus kis póling 50 000 Ft
Numenius tenuirostris vékonycsőrű póling 1 000 000 Ft
Numenius arquata nagy póling 500 000 Ft
Tringa erythropus füstös cankó 25 000 Ft
Tringa totanus piroslábú cankó 250 000 Ft
Tringa stagnatilis tavi cankó 250 000 Ft
Tringa nebularia szürke cankó 25 000 Ft
Tringa ochropus erdei cankó 25 000 Ft
Tringa glareola réti cankó 25 000 Ft
Xenus cinereus terekcankó 25 000 Ft
Actitis hypoleucos billegetőcankó 50 000 Ft
Arenaria interpres kőforgató 25 000 Ft
Phalaropus lobatus vékonycsőrű víztaposó 25 000 Ft
Phalaropus fulicarius laposcsőrű víztaposó 25 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Stercorarius pomarinus szélesfarkú halfarkas 25 000 Ft
Stercorarius parasiticus ékfarkú halfarkas 25 000 Ft
Stercorarius longicaudus nyílfarkú halfarkas 25 000 Ft
Stercorarius skua nagy halfarkas 25 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Larus ichthyaetus (Ichtyaetus ichtyaetus) halászsirály 25 000 Ft
Larus ridibundus (Chroicocephalus ridibundus) dankasirály 50 000 Ft
Larus genei (Chroicocephalus genei) vékonycsőrű sirály 25 000 Ft
Larus melanocephalus szerecsensirály 100 000 Ft
Larus canus viharsirály 25 000 Ft
Larus audouinii korallsirály 50 000 Ft
Larus fuscus heringsirály 50 000 Ft
Larus argentatus ezüstsirály 25 000 Ft
Larus glaucoides sarki sirály 25 000 Ft
Larus hyperboreus jeges sirály 25 000 Ft
Larus marinus dolmányos sirály 25 000 Ft
Larus minutus (Hydrocoloeus minutus) kis sirály 25 000 Ft
Xema sabini fecskesirály 25 000 Ft
Rissa tridactyla háromujjú csüllő 25 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Gelochelidon nilotica kacagó csér 50 000 Ft
Sterna caspia (Hydroprogne caspia) lócsér 50 000 Ft
Sterna sandvicensis kenti csér 25 000 Ft
Sterna hirundo küszvágó csér 100 000 Ft
Sterna paradisaea sarki csér 25 000 Ft
Sterna albifrons (Sternula albifrons) kis csér 500 000 Ft
Chlidonias hybrida fattyúszerkő 100 000 Ft
Chlidonias niger kormos szerkő 250 000 Ft
Chlidonias leucopterus fehérszárnyú szerkő 250 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Alca torda alka 25 000 Ft
Fratercula arctica lunda 25 000 Ft

Galambalakúak (Columbiformes)[szerkesztés]

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Columba oenas kék galamb 50 000 Ft
Streptopelia turtur vadgerle 50 000 Ft
Streptopelia orientalis keleti gerle 10 000 Ft

Kakukkalakúak (Cuculiformes)[szerkesztés]

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Clamator glandarius pettyes kakukk 25 000 Ft
Cuculus canorus kakukk 50 000 Ft

Bagolyalakúak (Strigiformes)[szerkesztés]

Gyöngybagoly
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Tyto alba gyöngybagoly 100 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Otus scops füleskuvik 100 000 Ft
Bubo bubo uhu 500 000 Ft
Bubo scandiacus (Nyctea scandiaca) hóbagoly 100 000 Ft
Surnia ulula karvalybagoly 50 000 Ft
Glaucidium passerinum európai törpekuvik 50 000 Ft
Athene noctua kuvik 100 000 Ft
Strix aluco macskabagoly 50 000 Ft
Strix uralensis uráli bagoly 100 000 Ft
Asio otus erdei fülesbagoly 50 000 Ft
Asio flammeus réti fülesbagoly 250 000 Ft
Aegolius funereus gatyáskuvik 50 000 Ft

Lappantyúalakúak (Caprimulgiformes)[szerkesztés]

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Caprimulgus europaeus európai lappantyú 50 000 Ft

Sarlósfecske-alakúak (Apodiformes)[szerkesztés]

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Apus apus sarlósfecske 25 000 Ft
Apus pallidus halvány sarlósfecske 25 000 Ft
Apus melba havasi sarlósfecske 25 000 Ft

Szalakótaalakúak (Coraciiformes)[szerkesztés]

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Alcedo atthis jégmadár 50 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Merops apiaster gyurgyalag 100 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Coracias garrulus szalakóta 500 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Upupa epops búbos banka 50 000 Ft

Harkályalakúak (Piciformes)[szerkesztés]

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Jynx torquilla nyaktekercs 50 000 Ft
Picus canus hamvas küllő 50 000 Ft
Picus viridis zöld küllő 50 000 Ft
Dryocopus martius fekete harkály 50 000 Ft
Dendrocopos major nagy fakopáncs 25 000 Ft
Dendrocopos syriacus balkáni fakopáncs 25 000 Ft
Dendrocopos medius Közép fakopáncs 50 000 Ft
Dendrocopos leucotos fehérhátú fakopáncs 250 000 Ft
Dendrocopos minor kis fakopáncs 50 000 Ft

Verébalakúak (Passeriformes)[szerkesztés]

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Melanocorypha calandra kalandrapacsirta 25 000 Ft
Calandrella brachydactyla szikipacsirta 500 000 Ft
Galerida cristata búbospacsirta 50 000 Ft
Lullula arborea erdei pacsirta 50 000 Ft
Alauda arvensis mezei pacsirta 25 000 Ft
Eremophila alpestris havasi fülespacsirta 50 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Riparia riparia partifecske 50 000 Ft
Hirundo rustica füsti fecske 50 000 Ft
Hirundo daurica (Cecropis daurica) vörhenyes fecske 25 000 Ft
Delichon urbicum molnárfecske 50 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Anthus campestris parlagi pityer 50 000 Ft
Anthus trivialis erdei pityer 25 000 Ft
Anthus pratensis réti pityer 25 000 Ft
Anthus cervinus rozsdástorkú pityer 25 000 Ft
Anthus spinoletta havasi pityer 25 000 Ft
Motacilla flava sárga billegető 25 000 Ft
Motacilla citreola citrombillegető 25 000 Ft
Motacilla cinerea hegyi billegető 50 000 Ft
Motacilla alba barázdabillegető 25 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Bombycilla garrulus csonttollú 25 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Cinclus cinclus vízirigó 500 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Troglodytes troglodytes ökörszem 25 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Prunella modularis erdei szürkebegy 25 000 Ft
Prunella coliaris havasi szürkebegy 25 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Erithacus rubecula vörösbegy 25 000 Ft
Luscinia luscinia nagy fülemüle 100 000 Ft
Luscinia megarhynchos fülemüle 25 000 Ft
Luscinia svecica kékbegy 50 000 Ft
Tarsiger cyanurus kékfarkú 25 000 Ft
Phoenicurus ochruros házi rozsdafarkú 25 000 Ft
Phoenicurus phoenicurus kerti rozsdafarkú 50 000 Ft
Saxicola rubetra rozsdás csuk 25 000 Ft
Saxicola torquatus cigánycsuk 25 000 Ft
Oenanthe isabellina pusztai hantmadár 25 000 Ft
Oenanthe oenanthe hantmadár 50 000 Ft
Oenanthe pleschanka apácahantmadár 25 000 Ft
Oenanthe hispanica déli hantmadár 25 000 Ft
Monticola saxatilis kövirigó 500 000 Ft
Monticola solitarius kék kövirigó 25 000 Ft
Turdus torquatus örvös rigó 25 000 Ft
Turdus merula fekete rigó 25 000 Ft
Turdus pilaris fenyőrigó 25 000 Ft
Turdus philomelos énekes rigó 25 000 Ft
Turdus iliacus szőlőrigó 25 000 Ft
Turdus viscivorus léprigó 50 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Cettia cetti berki poszáta 25 000 Ft
Cisticola juncidis szuharbújó 25 000 Ft
Locustella naevia réti tücsökmadár 50 000 Ft
Locustella fluviatilis berki tücsökmadár 50 000 Ft
Locustella luscinioides nádi tücsökmadár 50 000 Ft
Acrocephalus melanopogon fülemülesitke 50 000 Ft
Acrocephalus paludicola csíkosfejű nádiposzáta 1 000 000 Ft
Acrocephalus schoenobaenus foltos nádiposzáta 25 000 Ft
Acrocephalus agricola rozsdás nádiposzáta 25 000 Ft
Acrocephalus palustris énekes nádiposzáta 25 000 Ft
Acrocephalus scirpaceus cserregő nádiposzáta 25 000 Ft
Acrocephalus arundinaceus nádirigó 25 000 Ft
Hippolais pallida (Iduna pallida) halvány geze 50 000 Ft
Hippolais icterina kerti geze 25 000 Ft
Sylvia cantillans bajszos poszáta 25 000 Ft
Sylvia melanocephala kucsmás poszáta 25 000 Ft
Sylvia nisoria karvalyposzáta 50 000 Ft
Sylvia curruca kis poszáta 25 000 Ft
Sylvia communis mezei poszáta 25 000 Ft
Sylvia borin kerti poszáta 50 000 Ft
Sylvia atricapilla barátposzáta 25 000 Ft
Phylloscopus proregulus királyfüzike 25 000 Ft
Phylloscopus inornatus vándorfüzike 25 000 Ft
Phylloscopus bonelli Bonelli-füzike 25 000 Ft
Phylloscopus sibilatrix sisegő füzike 25 000 Ft
Phylloscopus collybita csilpcsalpfüzike 25 000 Ft
Phylloscopus trochilus fitiszfüzike 25 000 Ft
Regulus regulus sárgafejű királyka 25 000 Ft
Regulus ignicapilla tüzesfejű királyka 25 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Muscicapa striata szürke légykapó 50 000 Ft
Ficedula parva kis légykapó 100 000 Ft
Ficedula albicollis örvös légykapó 25 000 Ft
Ficedula hypoleuca kormos légykapó 25 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Panurus biarmicus barkóscinege 50 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Aegithalos caudatus őszapó 25 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Parus palustris (Poecile palustris) barátcinege 25 000 Ft
Parus montanus (Poecile montanus) kormosfejű cinege 25 000 Ft
Parus cristatus (Lophophanes cristatus) búbos cinege 25 000 Ft
Parus ater (Periparus ater) fenyvescinege 25 000 Ft
Parus caeruleus (Cyanistes caeruleus) kék cinege 25 000 Ft
Parus major széncinege 25 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Sitta europaea csuszka 25 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Tichodroma muraria hajnalmadár 50 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Certhia familiaris hegyi fakusz 25 000 Ft
Certhia brachydactyla rövidkarmú fakusz 25 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Remiz pendulinus függőcinege 50 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Oriolus oriolus sárgarigó 25 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Lanius collurio tövisszúró gébics 25 000 Ft
Lanius minor kis őrgébics 50 000 Ft
Lanius excubitor nagy őrgébics 50 000 Ft
Lanius senator vörösfejű gébics 50 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Nucifraga caryocatactes fenyőszajkó 25 000 Ft
Pyrrhocorax graculus havasi csóka 25 000 Ft
Pyrrhocorax pyrrhocorax havasi varjú 25 000 Ft
Corvus monedula csóka 50 000 Ft
Corvus frugilegus vetési varjú 50 000 Ft
Corvus corone corone kormos varjú 25 000 Ft
Corvus corax holló 50 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Sturnus roseus (Pastor roseus) pásztormadár 50 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Passer montanus mezei veréb 25 000 Ft
Montifringilla nivalis havasipinty 25 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Fringilla coelebs erdei pinty 25 000 Ft
Fringilla montifringilla fenyőpinty 25 000 Ft
Serinus serinus csicsörke 25 000 Ft
Carduelis chloris zöldike 25 000 Ft
Carduelis carduelis tengelic 25 000 Ft
Carduelis spinus csíz 25 000 Ft
Carduelis cannabina kenderike 25 000 Ft
Carduelis flavirostris sárgacsőrű kenderike 25 000 Ft
Carduelis flammea zsezse 25 000 Ft
Carduelis hornemanni szürke zsezse 25 000 Ft
Loxia leucoptera szalagos keresztcsőrű 25 000 Ft
Loxia curvirostra keresztcsőrű 25 000 Ft
Carpodacus erythrinus karmazsinpirók 25 000 Ft
Pinicola enucleator nagy pirók 25 000 Ft
Pyrrhula pyrrhula süvöltő 25 000 Ft
Coccothraustes coccothraustes meggyvágó 25 000 Ft
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Calcarius lapponicus sarkantyús sármány 25 000 Ft
Plectrophenax nivalis hósármány 25 000 Ft
Emberiza leucocephalos fenyősármány 25 000 Ft
Emberiza citrinella citromsármány 25 000 Ft
Emberiza cirlus sövénysármány 50 000 Ft
Emberiza cia bajszos sármány 100 000 Ft
Emberiza hortulana kerti sármány 500 000 Ft
Emberiza rustica erdei sármány 25 000 Ft
Emberiza pusilla törpesármány 25 000 Ft
Emberiza schoeniclus nádi sármány 25 000 Ft
Emberiza melanocephala kucsmás sármány 25 000 Ft
Emberiza calandra (Miliaria calandra) sordély 25 000 Ft

Emlősök (Mammalia)[szerkesztés]

Méhlepényesek (Placentalia)[szerkesztés]

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Erinaceus concolor keleti sün 25 000 Ft

Cickányfélék (Soricidae)

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Crocidura leucodon mezei cickány 25 000 Ft
Crocidura suaveolens keleti cickány 25 000 Ft
Neomys anomalus Miller-vízicickány 50 000 Ft
Neomys fodiens közönséges vízicickány 50 000 Ft
Sorex alpinus havasi cickány 50 000 Ft
Sorex araneus erdei cickány 25 000 Ft
Sorex minutus törpecickány 25 000 Ft

Vakondfélék (Talpidae)

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Talpa europaea vakond 25 000 Ft

Patkósdenevér-félék (Rhinolophidae)

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Rhinolophus euryale kereknyergű patkósdenevér 250 000 Ft
Rhinolophus ferrumequinum nagy patkósdenevér 100 000 Ft
Rhinolophus hipposideros kis patkósdenevér 50 000 Ft

Simaorrúdenevér-félék (Vespertilionidae)

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Barbastella barbastellus nyugati piszedenevér 100 000 Ft
Eptesicus nilssonii északi késeidenevér 25 000 Ft
Eptesicus serotinus közönséges késeidenevér 25 000 Ft
Hypsugo savii alpesi denevér 50 000 Ft
Miniopterus schreibersii hosszúszárnyú denevér 250 000 Ft
Myotis alcathoe nimfadenevér 50 000 Ft
Myotis bechsteinii nagyfülű denevér 100 000 Ft
Myotis blythii hegyesorrú denevér 50 000 Ft
Myotis brandtii Brandt-denevér 50 000 Ft
Myotis dasycneme tavi denevér 100 000 Ft
Myotis daubentonii vízi denevér 50 000 Ft
Myotis emarginatus csonkafülű denevér 100 000 Ft
Myotis myotis közönséges denevér 50 000 Ft
Myotis mystacinus bajuszos denevér 50 000 Ft
Myotis nattereri horgasszőrű denevér 50 000 Ft
Nyctalus lasiopterus óriás koraidenevér 500 000 Ft
Nyctalus leisleri szőröskarú koraidenevér 50 000 Ft
Nyctalus noctula rőt koraidenevér 25 000 Ft
Pipistrellus kuhlii fehérszélű törpedenevér 50 000 Ft
Pipistrellus nathusii durvavitorlájú törpedenevér 25 000 Ft
Pipistrellus pipistrellus közönséges törpedenevér 25 000 Ft
Pipistrellus pygmaeus szoprán törpedenevér 25 000 Ft
Plecotus auritus barna hosszúfülű-denevér 50 000 Ft
Plecotus austriacus szürke hosszúfülű-denevér 50 000 Ft
Vespertilio murinus fehértorkú denevér 50 000 Ft

Mókusfélék (Sciuridae)

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Sciurus vulgaris mókus 25 000 Ft
Spermophilus citellus ürge 250 000 Ft

Hódfélék (Castoridae)

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Castor fiber eurázsiai hód 50 000 Ft

Pocokfélék (Microtidae)

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Microtus agrestis csalitjáró pocok 25 000 Ft
Microtus oeconomus északi pocok 500 000 Ft

Pelefélék (Gliridae)

Nagy pele
Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Dryomys nitedula erdei pele 100 000 Ft
Glis glis (Myoxus glis) nagy pele 50 000 Ft
Muscardinus avellanarius mogyorós pele 50 000 Ft

Egérfélék (Muridae)

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Micromys minutus törpeegér 25 000 Ft

Ugróegérfélék (Dipodidae)

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Sicista subtilis csíkos szöcskeegér 1 000 000 Ft

Földikutyafélék (Spalacidae)

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Nannospalax leucodon nyugati földikutya 1 000 000 Ft

Kutyafélék (Canidae)

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Canis lupus farkas 250 000 Ft

Medvefélék (Ursidae)

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Ursus arctos barna medve 250 000 Ft

Menyétfélék (Mustelidae)

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Mustela erminea hermelin 50 000 Ft
Mustela nivalis menyét 25 000 Ft
Mustela eversmanii molnárgörény 50 000 Ft
Martes martes nyuszt 50 000 Ft
Lutra lutra vidra 250 000 Ft

Macskafélék (Felidae)

Tudományos név Magyar elnevezés Természetvédelmi érték
Felis silvestris vadmacska 250 000 Ft
Lynx lynx hiúz 500 000 Ft

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. 13/2001. (V.9.) KöM rendelet - 2. melléklet. [2013. május 30-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2018. június 9.)

Források[szerkesztés]