Balkány városrészei

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
(Vadászkert szócikkből átirányítva)
Balkány nagyobb városrészei térképen

Balkánynak 24 városrésze van. Mindegyik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nagykállói kistérségében található. A tanyák irányítószáma Balkányéval azonos, 4233. A telefonos körzethívószámuk kivétel nélkül 42. A városhoz tartozik a jelenleg 24 „élő” városrészből álló tanyavilág. Balkány lakosságának egyharmada itt él. Balkányhoz tartozik Abapuszta, Baloghtanya, Bay-tanya, Béke-telep, Cibakpuszta, Csiffytanya, Déssy tanya, Finánc tag, Görénypuszta, Jármy tanya, Kenderes, Kiskecskés, Kismogyorós, Nádaspuszta, Nagykecskés, Nagymogyorós, Ordastelep, Perkedpuszta, Petri tanya, Szitás, Tormáspuszta, Trombitás, Újhelyi tanya és Vecser.


Demográfiai adatok[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Balkány tanyáinak népessége diagramban (teljes méret)
Külterület neve Lélekszám [1]
Abapuszta 290
Baloghtanya 14
Bay-tanya 30
Béke-telep 120
Cibakpuszta 189
Csiffytanya 27
Déssy tanya 125
Felszabadulás telep 31
Görénypuszta 173
Jármy tanya 33
Kenderes 9
Kiskecskés 27
Külterület neve Lélekszám
Kismogyorós 15
Nádaspuszta 55
Nagykecskés 40
Nagymogyorós 67
Ordastelep 30
Perkedpuszta 263
Petri tanya 50
Szitás 14
Tormáspuszta 59
Trombitás 8
Újhelyi tanya 131
Vecser 33

Tanyák Balkánytól északra és nyugatra, vagyis az 1. számú körzet[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Görénypuszta

Görénypuszta 3 km-re Balkány központjától északra helyezkedik el. Helyén – az egykori feljegyzések szerint – a 14. században még falu állt. 1329-ben említik nevét először az oklevelek, Guryn néven, ekkor már lakott helyként tüntették fel. 1367-ben és még 1374-ben is Ónodi Czudar Péter és a Kállay család tagjainak közös birtoka volt. 1415-ben a Czudar család volt a település földesura, s egy része övék még a század közepén is. Az 1400-as évek vége felé azonban már csak mint puszta van említve, s ekkortól sorsa már Balkányéval azonos. 1578-ban a törökök el akarták foglalni a nagykállói várat. A csata küzdőterének Görénypusztát választották.

Budalapos
Görénypuszta és környékének a térképe

Budalapos Görénypuszta szórványa, a 4102-es közúton. Balkány központjától 3, Nagykállótól 28, Biritől 5, Görénypusztától 2 km-re található. A tanya valójában sosem létezett, csak a szóhasználatban, hiszen közigazgatásilag mindig Görénypusztához tartozott, viszont Balkány és környékén sokan azt hiszik, hogy a tanya közigazgatásilag önálló.

Perkedpuszta
Ökomenikus imaház Perkedpuszán

Perked a központtól 7 km-re északkeletre található, Balkány második legnépesebb tanyája. A Balog-Semjén nemzetség birtoka volt. Nevét az oklevelek 1325-ben említik első ízben Terra Perked formában. Ekkor osztozott meg rajta a Balog-Semjén nemzetség semjéni és biri ága, és az osztozkodáskor a Biri család kapta. Biri Mihály magvaszakadtával Perked egy része ismét visszaszállt a rokon semjéni ágra, másik része pedig nőági örökösödés útján a Domahidy család birtokába került. 1446-ban Perkedi Bálint Szabolcs vármegye alispánja volt, ekkor a Taktaközben fekvő Csobaj településen is volt birtoka. Az 1500-as évek közepe táján a Kállay család tagjaival rokon Domahidy család birtoka lett. 1556-ban még viszonylag népes település volt, de pár évtized múltán már csak mint puszta volt jegyezve. Birtokosai ekkor a Kállay és a Jármy családok voltak. Perked birtokosainak, a Kállayaknak és Jármyaknak a szomszédos Abán ás Balkányban is voltak birtokaik, így a későbbiekben Perked sorsa is azonos volt velük. Az 1800-as években Perked már népes puszta volt, s a Gencsyek birtokán élénk dohánytermesztés folyt, itt ekkor már 34 dohánykertész és cseléd élt. Az 1800-as években itt a Gencsyek mellett birtokos volt még a Jármy család is.

Dugó tanya
A tanyán áthaladó 49145-ös út
Perkedpuszta és környéke

Balkány központjától 4 kilométerre, Perkedpusztától 4, Biritől 5, Nagykállótól 19 kilométerre található. A szórványtelepülés Perkedpuszta és Balkány részét is képezi. Népessége 5 fő.

A képen látható út bal oldali ágánál található a balkányiak birtokában lévő méhész tanya.

Újhelyi tanya

Újhelyi tanya Balkány központjától 3 km-re, Geszterédtől 6 km-re, közvetlenül a Petőfitelep mellett található 124 fős lakosú tanya. A tanya régen az Újhelyi család, Újhelyi Zoltán tulajdona volt. 19451995-ig Liszenkó-telep volt a neve.

Petőfitelep

Petőfitelep Balkány központjától 3, Geszterédtől 5 kilométerre, Újhelyi tanya közvetlen szomszédságában található. Népessége 42 fő. A tanya régen Ujhelyi Zoltán tulajdona volt. 19451995 között Liszenkótelep volt a neve. Nevezetessége: Ujhelyi-kastély (egykor pálinkafőző)

Tanyák Balkánytól délkeletre, vagyis a 2. számú körzet[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Az abapusztai görög katolikus templom
Abapuszta és környéke
Abapuszta

Abapuszta a város centrumától délkeletre 9 km-re található. A középkorban község volt, melyről egy 11. századi oklevél is megemlékezik, mely a Forgách család levéltárában található. 1290-ben említik először, ekkor IV. László király, az utód nélkül elhalt June fia Abád birtokát a Kállay család ősének számító Mihály ispán fiainak adományozta. 1448-ban a guthi Országh család volt földesura, a családnak még a 15. században is birtokában volt a település, s az 1500-as évek közepe táján a környék legnépesebb falvai közé számították. Később egy ideig a Petneházy család tagjainak zálogbirtoka volt. A 19. században a Finta, Gencsy, Guthy, Jósa és Jármy családok voltak birtokosai. Az 1900-as évek elején a Jármy család birtoka volt. Később Abapusztát Balkányhoz csatolták, 2001-ben pedig a város legnépesebb tanyája 345 lakójával.

Finánc tag
Kismogyorós, egy házsor a tanyán
Kismogyorós, a tanya közepén álló kút

Finánc tag Balkány központjától 11, Abapusztától 3, Kismogyoróstól 5, Nagykállótól 25 km-re található. Csak földúton közelíthető meg. Abapuszta része volt a világháború előtt. Lakossága: 44 fő.

Kiskecskés

Kiskecskés Balkány központjától 5,5, Nagykecskéstől 2, Ordasteleptől 2, Nagykállótól 19 km-re található. Népessége 32 fő.

Régebben 1 km-rel távolabb volt a mostani helyétől, a 112-es vasútvonal mellett. A tanya a 4102-es út mellé került az első világháborút követően, amikor az akkor is csekély létszámú tanya kihalt, a későbbi lakói nem a vasút mellé, hanem a főút mellé települtek. Jelenleg 6 lakóépület található a tanyán, ebből az egyik a rendszerváltás előtt iskolaként üzemelt.

Kismogyorós

Kismogyorós Balkány központjától 12,5, Trombitástól 5, Tormáspusztától 7, Aradványpusztától 2, Nagykállótól 28 km-re. található. Népessége 26 fő.

Nagykecskés
A nagykecskési útelágazás

Kecskés a város centrumjától délkeletre 7 km-re található, az Abapuszta felé vezető út kereszteződésében. Nevével először 1589-ben találkozhatunk a korabeli iratokban. Ekkor a szomszédos Szakoly falu birtokosa, a Szakolyi család pereskedett a Guthy család tagjaival a Kecskés tisztája nevű határrész birtokjogáért. 1618-ban még az adózók között tartották számon: ekkor még egy és negyed porta után fizetett adót, de néhány évtized múltán már mint elnéptelenedett hely van számon tartva. 1720-ban a szomszédos Balkány lakói Szakoly lakosaival együtt területét részben szántóföldnek, részben legelőnek használták, a későbbiekben pedig már mint Balkány része, azzal együtt szerepel.

Az 1848-as jobbágyfelszabaduláskor már mint földesúri majorság és puszta, birtokosai ekkor a Gencsy, Jármy, Guthy, Jósa, és Finta családok voltak. A Balkány és Szakoly között fekvő település az 1900-as évek elején még Kecskéspusztaként volt ismert. Akkori tulajdonosa Gencsy Margit (Horváth Mihályné) volt. Az itt álló szép kastélyt még Gencsy Ferenc (1768–1851) tábornok építette a 18. században. Az épület ebédlőjét még az 1900-as évek elején is azok a festmények díszítették, melyeket a tábornok Lyon városától kapott érdemei elismeréseként.

Ordastelep

Ordastelep, becenevén Ordas Balkány középpontjától 5, Szakolytól 4 km-re (légvonalban), Abapusztától 5, és Nyíradonytól 8, Nagykállótól 19 km-re található 28 lakosú kertváros. Látnivalója a víztorony.

Szitás

Szitás Balkány középpontjától 7,1, Nyíradonytól 4, Nagykecskéstől 1, Nagykállótól 22 km-re található. Népessége 16 fő.

Tanyák Balkánytól délnyugatra, vagyis a 3. számú körzet[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Balkány 3. számú körzetének az északi része; a Béke-telep és környéke
Balkány 3. számú körzetének a déli része; Tormáspuszta és környéke
Baloghtanya

Balkány központjától 4, Cibakpusztától 1, Béketeleptől 2, Nagykállótól 17 km-re található. Népessége 22 fő. Nevezetességei:

Bay-tanya
Béketelep
Cibakpuszta

Cibakpuszta 3 km-re Balkány központjától, délre helyezkedik el. Az 1455-ben a szomszédos Szakoly település birtokosának, a Szakolyi családnak volt birtoka. Nevét a Szakolyon birtokos Szakolyi Gáspár unokájáról, Czibak Imréről kapta, aki anyja, Szakolyi Katalin révén kapta örökül a balkányi birtokrészt. Balkány határának e részét róla nevezték el Czibaknak, majd Czibakpusztának. A török időkben a környék majdnem teljesen elpusztult, majd később a Kállay család tagjai szerezték meg Balkánnyal együtt.

Csiffytanya
Déssy tanya

Déssytanya, becenevén Dézsi Balkány központjától 10, Cibakpusztától 8, Koczoghtanyától 4, Nagykállótól 24 km-re található. A Déssy család birtoka volt évekig. Népessége 134 fő. Itt lakik Balkány tanyagondnoka, Néző Ferenc.

Jármy tanya
Kenderes

Kenderes Balkány központjától 4,8, Baloghtanyától 1, Ordasteleptől 5, Ungártól 1 km-re található. Csak földúton közelíthető meg, a Balkány–Cibakpuszta–Baloghtanya–Kenderes és a Balkány–Cibakpuszta–Kenderes útvonalakon. Lakossága 15 fő. Nevezetessége: temető a Kenderes–Ordastelep út mellett.

Nádaspuszta

Nádaspuszta vagy Nádas Balkány központjától 9,5, Trombitástól 4, Tormáspusztától 2, Nagykállótól 25 km-re található. Lakossága 74 fő.

Nagymogyorós

Nagymogyorós Balkány központjától 11,5, Trombitástól 2, Tormáspusztától 3, Nagykállótól 26 km-re található. Népessége 74 fő.

Petri tanya

Petri tanya Balkány központjától 8,5, Tormáspusztától 1, Bay-tanyától 4, Nagykállótól 23 km-re található. Népessége 49 fő. A Petri család birtoka volt. Fő ipari cikke az alma.

Petri tanya
Tormáspuszta

Tormáspuszta, becenevén Tormás Balkány központjától 9, Jármy tanyától 3,5, Béke-teleptől 4, Hajdúsámsontól 14 km-re (földúton), Nagykállótól 23 km-re található 62 lakosú tanyahely. Vonzásköréhez tartozik még Petri tanya, Déssy tanya, Nádaspuszta, Nagymogyorós és Trombitás is.

Nevezetességei:

  • Ökumenikus imaház
  • Főtér
  • Temető
  • Az egykori TSZ-telep
Trombitás

Trombitás Balkány központjától 13, Tormáspusztától 4, Nagymogyoróstól 3, Abapusztától 7, Nagykállótól 27 km-re fekszik. Népessége 6 fő, ezzel Balkány leggyérebben lakott kertvárosa (2006).

Ungártanya

Ungártanya Balkány központjától 5,2, Kenderestanyától 1, Vecsertanyától 1, Nagykállótól 20 km-re található. Hozzácsatolták Vecsertanyához, lakosságát lásd ott.

Vecser

Balkány központjától 7,5, Ungártól 1, Abapusztától 4, Nagykállótól 20 km-re található. Lakossága: 32 fő.

Jegyzetek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Források[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Lábjegyzetek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

További információk[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]