Wikipédia:Kategóriák

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Tudnivalók

A kategóriák a Wikipédia-szócikkek csoportosítását segítik. Egy cikket tetszés szerinti számú kategóriába lehet sorolni, ha szeretnénk; a kategóriák maguk is kategóriákba sorolhatók. A kategóriáknak ugyanúgy lehet szövege, mint bármilyen szócikknek, de a szöveg alatt automatikusan megjelenik azon cikkek és alkategóriák betűrendes listája, amik a kategóriába tartoznak.

Az alkategória a kategóriába sorolt másik kategória. Minden kategóriának lehetnek alkategóriái, és ő maga is lehet alkategóriája más kategóriáknak. A kategórialapokon először a kategóriába tartozó alkategóriák, utána a szócikkek listázódnak.

A Wikipédia összes kategorizálási módszerének és szempontjainak összefoglalását lásd a Wikipédia:Kategorizálási módszerek oldalon!

Cikkek kategorizálása[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Kategorizálni nagyon egyszerű: csak be kell írni a szócikk végére (a cikk szövege alá, de a nyelvi hivatkozások fölé) azt a kategóriát, amelybe a szócikk tartozik, az alábbi formában:

[[Kategória:Budapest III. kerülete]]

Ha a cikk több kategóriába is tartozik, akkor azokat érdemes egymás alá írni, például:

[[Kategória:Költők, írók]]
[[Kategória:Politikusok]]

Ennyi az egész! Amint ezzel elkészültél, a szócikk címszava megjelenik a kategória betűrendes lapján, a beszúrt kategóriák pedig a szócikk végén olvasási nézetben is megjelennek.

Új kategóriák[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Ha olyan kategóriát adsz meg, ami még nem létezik, akkor piros színnel jelenik meg a szócikk végén. A piros linkre kattintva a szócikkekhez hasonló módon szerkesztheted a kategória lapját. Ha bármit ráírsz, például egy pár szavas ismertetőt, vagy ha bekategorizálod magát a kategórialapot abba a magasabb szintű kategóriába, ahova tartozik, akkor azzal már létre is hoztad a kategóriát, és többé nem pirosan jelenik meg a lapokon. Azokat a lapokat pedig, amiket ebbe az új kategóriába már besorolt valaki, azonnal automatikusan felsorolja a kategórialap a ráírt ismertető szöveget és a kategória ugyancsak automatikusan listázott alkategóriáit követően. A lap alján pedig a fölérendelt kategória válik láthatóvá, akárcsak a közönséges lapokon.

Mielőtt ilyen módon egy új kategóriát hoznál létre, nézz utána, hogy nem létezik-e már más néven, és gondold meg, tényleg szükség van-e rá. A Kategóriajavaslatok lapon tudod az új kategóriádat másoknak is jelezni; így ott hozzá tud bárki szólni, ha javaslata van hozzá (pl. már létezik más néven, stb.).

Szemben a szócikkekkel, amelyeket majdcsak megír valaki egyszer, a piros kategóriáknak nem sok értelmük van, mert nem segítik a szócikk (vagy a hasonló témájú más szócikkek) megtalálását. Ezért új kategóriát csak akkor adj meg egy cikkben, ha utána létre is akarod hozni.

Mire ügyelj a kategóriák létrehozásánál?[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 • Mielőtt létrehozol egy új kategóriát, jelezd a Wikipédia:Kategóriajavaslatok lapon. Így pl. ha más szerkesztők más nevet vagy struktúrát tartanak szerencsésnek, akkor ezt meg lehet beszélni velük.
 • Ellenőrizd, hogy van-e már olyan kategória, amibe tartozik a cikk ahelyett, hogy rögtön új kategóriát csinálsz neki! Keress hasonló cikkeket, hátha azok megmutatják a kategória nevét. Nézd meg a kategóriák listáját is.
 • Ne csinálj fölösleges kategóriákat. Ha nagyon sok kategóriát csinálunk, az nem rendszerezni, hanem összezavarni fogja a lapokat. Mielőtt új kategóriát nyitsz, gondold át: vajon lesz-e várhatóan sok olyan cikk, ami ebbe a kategóriába kerül? Ha nincs a kategóriában már kb. 5 létező szócikk, akkor minden valószínűség szerint egyelőre felesleges, nyugodtan használhatod a megfelelő tágabb kategóriákat helyette (pl. "Afrikai tavak" helyett az "Afriká"-t és a "Tavak"-at). Ha várhatóan soha nem lesz 5-nél több szócikk a kategóriában ("Jamaicai női bobcsapatok") akkor inkább egyáltalán ne hozd létre.
 • A kategóriák neve legyen többes számban, kivéve akkor, ha nem néz ki jól vagy nincs értelme. Példa: Könyvek többes számban, de Kereszténység egyes számban.
 • Gondold át, hogy a kategória nem túl szűk-e. Lehet, hogy ha általánosabban fogalmazod meg a kategórianevet, jobban használható. Például a Debreceni írók helyett inkább a Magyar költők, írók, vagy egyszerűen a Költők, írók kategóriát használhatod.
 • Tervezd meg, hogy az új kategóriának lesznek-e alkategóriái, és ha igen, rendelj azokhoz is cikkeket, hogy a többi wikipédista lássa, hogy mire gondoltál. Másik módszer (ajánlott!) a kategória lapjára leírni, hogy mi a tervezett használati módja. Ebben az esetben azt is el tudod dönteni, hogy egy szócikk a kategóriába vagy annak egy alkategóriájába való.
 • A kategóriák esetén nincs átirányítás, ezért minden azonos jelentésű cikk ugyanazon nevű kategóriába kerül. Ha a kategóriának vannak szinonim elnevezései, akkor ezeket szerepeltetheted a kategóriához tartozó leírásban, vagy azon szócikkekben, melyek a kategóriára mint cikkeket tartalmazó listára hivatkoznak (lásd lentebb).

Szócikkek kategórián belüli betűrendbe sorolása[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Az egyes kategórialapokon a szócikkek címük ábécésorrendjében szerepelnek. Alapértelmezésben a Wikipédia az ASCII-kódolás szerint jeleníti meg őket, amely az írásjeleket és a számokat előre sorolja, ezeket követik a mellékjel nélküli nagybetűk, majd mellékjeles változataik, végül a kisbetűk zárják a sort (azaz: „ → 1 → A → Z → Á → a → z → á).

A helyes betűrend kialakításához a szócikkbe rendezési kulcsot kell beszúrnunk, amelyet kétféleképpen használhatunk:

 1. rendezési kulcs beszúrása a kategóriahivatkozásba, egy | jellel elválasztva, pl. [[Kategória:Magyar utónevek (A, Á)|Abel]];
 2. rendezési kulcs beszúrása a DEFAULTSORT parancsba, kettősponttal elválasztva, pl. {{DEFAULTSORT:Abel}}.

A DEFAULTSORT parancs előnye, hogy elegendő egyszer betenni a szócikkbe ahhoz, hogy az valamennyi kategóriájában a megfelelő betűrendi helyére kerüljön, a kategóriahivatkozással beszúrt kifejezéssel ugyanakkor a DEFAULTSORT-ot felülíró, egyedi besorolást is meghatározhatunk, pl.:

  {{DEFAULTSORT:Magyarabece}}
  [[Kategória:Magyar nyelv|Abece]]
  [[Kategória:Latin eredetű ábécék]]

A rendezési kulcs kialakításának alapvető szempontjai a következők:

1. Szóközök és írásjelek kezelése. A lexikonszerkesztési gyakorlatban (pl. Magyar nagylexikon ) az ún. szoros betűrend kialakítására törekszenek a kiadók, azaz a szóköznek és az írásjeleknek nincs betűrendi helyük. Ezeket egyszerűen ki kell hagynunk a rendezési kulcsból, az egyetlen kivételt a személynevek képezik, amelyeket előbb családnevük, majd keresztnevük betűrendjében szokás besorolni, ezért itt a két névelem közötti szóközt meg kell hagynunk:

  magzat:          {{DEFAULTSORT:Magx~at}}
  Magyar László:       {{DEFAULTSORT:Magyar Laszlo}}
  Magyar Zoltán:       {{DEFAULTSORT:Magyar Zoltan}}
  Magyar agár:        {{DEFAULTSORT:Magyaragar}}
  Magyarkékes:        {{DEFAULTSORT:Magyarkekes}}
  Magyar Közlöny:      {{DEFAULTSORT:Magyarko~zlo~ny}}
  Magyar–szlovák kis háború: {{DEFAULTSORT:Magyarszlovakkishaboru}}
  Magyar tyúk:        {{DEFAULTSORT:Magyartyuk}}
  Magyarvalkó:        {{DEFAULTSORT:Magyarvalko}}

2. Ékezetek és mellékjelek kezelése. A magyar nyelv betűrendbe sorolási szabályai szerint a magán- és mássalhangzók mellékjeles és mellékjel nélküli változatai egyenértékűek (á = a, é = e, í = i, ó = o, ő = ö, ú = u, ű = ü; ä = a, ç = c, đ = d, ð = d, š = s, û = u stb.). Ezért ezeknek mindig mellékjel nélküli változatait adjuk meg a kulcsban. Kivétel a magyar ábécében külön betűrendi hellyel rendelkező ö/ő és ü/ű magánhangzók, amelyek megfelelő besorolását a mellékjel nélküli betű mögé tett tildével (~) érhetjük el:

  á → a, é → e, í → i, ó → o, ö → o~, ő → o~, ú → u, ü → u~, ű → u~
  Árvíztűrő tükörfúrógép:    {{DEFAULTSORT:Arviztu~ro~tu~ko~rfurogep}}

3. Többjegyű betűk kezelése. A helyesírási szabályok és a könyvkiadási gyakorlat szerint a magyar többjegyű betűk (cs, gy, ly stb.) külön betűrendi hellyel rendelkeznek (azaz pl.: cékla, cukorrépa, csalán, és nem cékla, csalán, cukorrépa). A megfelelő betűrend kialakításához azonban körültekintően kell eljárnunk, és e többjegyű betűk második tagja (s, y, z) határozza meg a szükséges rendezési kulcsot.

A cs, zs betűk esetén a két tag közé egy tildét szúrunk be, hogy a megfelelő betűrendet kapjuk:
  Becze András:  {{DEFAULTSORT:Becze Andras}}
  Bécs:      {{DEFAULTSORT:Bec~s}}
A gy, ly, ny, ty betűk esetében nem célszerű, ráadásul rendkívül munkaigényes a tilde használata. A fenti kettős betűk tömeges előfordulásához képest ugyanis viszonylag ritka az ábécésorrendben a kétjegyű betűket megelőző gz, lz, nz, tz betűkapcsolat. Ezért ilyen esetekben inkább ez utóbbiakat kell átalakítanunk a következőképpen:
  gz → gx~, lz → lx~, nz → nx~, tz → tx~
A z végű többjegyű betűk (dz, sz) átalakításának gyakorlati haszna nincs, hisz a z egyébként is az ábécé utolsó betűje, és az sz következetlen vagy részleges tildézése csak a sorrend felborulásához vezet.
A kettőzött kétjegyű betűket a betűrendbe sorolás szabályai szerint ketté kell bontanunk (pl. ccs = cs + cs) a megfelelő ábécérend eléréséhez (pl. Assakürt, Aszaló, Asszonyfalva):
  ccs → c~sc~s, ggy → gygy, lly → lyly, nny → nyny, ssz → szsz, tty → tyty, zzs → z~sz~s
  Asszuán:  {{DEFAULTSORT:Aszszuan}}
  Meggy:   {{DEFAULTSORT:Megygy}}
Az egyes nyelvekre jellemző ligatúrákat az alábbiak szerint oldhatjuk fel:
  æ → ae, ij → ij, œ → oe, ß → ss, þ → th

4. Kis- és nagybetűk kezelése. Az ASCII-kódolás betűrendbe soroláskor előreveszi a nagybetűket, s a kisbetűk sora csak ezek után következik, azaz DEFAULTSORT használata nélkül a sorrend például BMW → Bécs lenne. Ezért a rendezési kulcs kialakításakor a következő szempontokat kell érvényesítenünk: a rendezési kulcsban megadott kifejezés valamennyi különálló tagja nagybetűvel kezdődjön, illetve minden nem szókezdő helyzetben lévő betűje kisbetű legyen.

  Bécs:           {{DEFAULTSORT:Bec~s}}
  BMW:            {{DEFAULTSORT:Bmw}}
  május:           {{DEFAULTSORT:Majus}}
  MDF:            {{DEFAULTSORT:Mdf}}

5. Személynevek kezelése. Idegen nevek, illetve sorszámozott uralkodói nevek esetében arra kell figyelnünk, hogy a család- és uralkodói nevek megelőzzék a keresztneveket és az ún. névelőzékeket. Az előző pont értelmében azonban ezeket csak szóközzel, és ne vesszővel válasszuk el egymástól, ez ugyanis felborítja a betűrendbe sorolás rendjét. Az uralkodói sorszámokat vagy egyéb hasonló jellegű névelőzékeket (például idősebb, ifjabb) hátravetett arab számokkal válthatjuk ki:

  Jasszer Arafat:      {{DEFAULTSORT:Arafat Jaszszer}}
  Jankó János, id.:     {{DEFAULTSORT:Janko Janos 1}}
  Jankó János, ifj.:     {{DEFAULTSORT:Janko Janos 2}}
  IX. Lajos francia király: {{DEFAULTSORT:Lajos 09}}
  X. Lajos francia király:  {{DEFAULTSORT:Lajos 10}}
  II. Rákóczi Ferenc:    {{DEFAULTSORT:Rakoczi Ferenc 2}}

A személynevek esetében külön figyelmet érdemelnek a szóközzel vagy kötőjellel tagolt kettős családnevek, amelyeknél az 1. pont értelmében a szóközt vagy a kötőjelet egyaránt el kell hagynunk a rendezési kulcsból, s a 4. ponthoz igazodva az így adodó névközi nagybetű helyett kisbetűt kell alkalmaznunk. Azaz:

  Batthyány-Strattmann László → BatthyanyStrattmann Laszlo → {{DEFAULTSORT:Batthyanystrattmann Laszlo}}

Funkcionális rendezési kulcsok[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Adódhat olyan helyzet, hogy egy adott szócikket nem az ábécésorrend szerinti helyén szeretnénk szerepeltetni a kategórialapon, hanem a lista élén kívánjuk elhelyezni. Ennek akkor lehet gyakorlati jelentősége, amikor egy adott szócikk kiemelt jelentőségű egyik vagy másik kategóriája tekintetében. Ebben az esetben továbbra is ajánlott a DEFAULTSORT parancs használata, hogy a meglévő vagy a sablonokba épített kategóriahivatkozások megfelelően kezeljék a szócikk címét, a kiemelt kategória hivatkozásába viszont a | után rendezési kulcsnak egyetlen szóközt adunk meg.

A Pécs szócikk példáján szemléltetve: A szócikkben szerepelnek navigációs sablonok és infoboxox, saját rejtett kategóriahivatkozásokkal, ezért a DEFAULTSORT parancsban megadjuk a rendezési kulcsot. Ha viszont azt szeretnénk, hogy a megadott általános rendezési kulcsot felülírva a Pécs szócikk a Pécs kategórialap elején szerepeljen, saját kategóriájában egyetlen szóközt adunk meg:

  {{DEFAULTSORT:Pec~s}}
  [[Kategória:Baranya megye települései]]
  [[Kategória:Pécs| ]]

A Wikipédia szerkesztői körében elterjedt gyakorlat a legkülönfélébb kiemelő rendezési kulcsok (csillagok, keresztek, egyéb jelek) használata a szóköz mellett. Ezek alkalmazását semmi nem indokolja, a kategórialapot leghangsúlyosabb részén, a fejrészén töredezetté, áttekinthetetlenné teszik. Ha szükséges, és egy adott kategórialapon több szócikk is áll kiemelt helyzetben, a | jelet és a szóközt követően továbbra is módunkban áll a szükséges rendezési kulcsokat megadni:

  Háború szócikk:             [[Kategória:Háborúk| Haboru]]
  Polgárháború szócikk:          [[Kategória:Háborúk| Polgarhaboru]]
  Polgárháborúk listája szócikk:     [[Kategória:Háborúk| Polgarhaboruklistaja]]

A funkcionális rendezési kulcs további alkalmazási lehetősége, amikor a szócikk címének a kategória szempontjából redundáns elemét nem építjük be a rendezési kulcsba. Az például gyakorlati szempontból nem hatékony eljárás, ha a magyar ábécé, magyar hangtan stb. szócikkek a Magyar nyelv kategórialapon az M betűnél szerepelnek. Ez esetben a releváns kategóriahivatkozásban szintén célszerű ennek megfelelően kialakítani egy rendezési kulcsot:

  {{DEFAULTSORT:Magyarabece}}
  [[Kategória:Magyar nyelv|Abece]]
  [[Kategória:Latin eredetű ábécék]]

Alkategóriák[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A kategóriákat is szükséges kategorizálni, és így egy rugalmas, hierarchikus kategorizálás is kialakítható. Például a Költők, írók kategóriába tartozhatnak a Magyar költők, írók, illetve Angol költők, írók, stb. kategóriák, melyekbe pedig maguk a szócikkek. A kategorizálás éppen úgy történik, mint a cikkeknél.

Ha új alkategóriát készítesz, ne felejtsd el elhelyezni a megfelelő kategóriákban. A legfelső szintű kategória a kategóriák kategóriája.

Mire ügyelj a szócikkek kategorizálásakor?[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 • Az ékezetes és mellékjeles betűket, írásjeleket tartalmazó, és egyéb szempontból speciális címszavak betűrendbe sorolásához a Szócikkek kategórián belüli betűrendbe sorolása fejezetben részletes útmutatót találhatsz.
 • A cikkek ne legyenek egyszerre tagjai ugyanazon kategóriának és annak alkategóriáinak, ha lehetséges. (Az ezzel kapcsolatos vitát lásd a vitalapon és a Kategóriák műhely vitalapján.)
 • Ha más nyelvű Wikipédiából fordítasz egy cikket, a kategórianeveket ne fordítsd le mechanikusan, mert nem biztos, hogy abban a formában léteznek nálunk is. Ellenőrizd, melyik kategória van meg a magyar Wikipédiában.

Átirányítások kategorizálása[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Az átirányítások kategorizálásának nincs elvi akadálya, indokoltnak viszont leginkább csak akkor tekinthető, ha

 1. összevont cikkben tárgyaltatik egy csomó téma (pl. Harry Potter szereplői): ilyenkor célszerű a szereplők nevéről átirányító lapot kategorizálni;
 2. nem egyértelmű a kapcsolat az elsődleges cím, amelyen a téma tárgyaltatik, és az átirányító lap címe között, ha tehát elképzelhető, hogy valaki az átirányítás kategorizálása nélkül nem találná meg a kategóriában az illetékes lapot.

Hivatkozás egy kategóriára[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Ha a cikkbe beírod, hogy [[Kategória:Akármi]] [[Kategória:Technikai útmutatók]] [[Kategória:Szerkesztéssel kapcsolatos irányelvek, útmutatók]], akkor az a cikket besorolja az adott kategóriába. Előfordulhat, hogy nem ezt szeretnéd, hanem magára a kategóriára mint szócikkre szeretnél hivatkozást készíteni. Ezt az alábbi módon teheted meg:

[[:Kategória:Akármi|Akármik listája]]

Például: Költők, írók listája.

Kategóriafa[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Egy kategória és összes alkategóriája a <categorytree>kategória neve</categorytree> paranccsal jeleníthető meg. Például a <categorytree>Kategóriák</categorytree> eredménye:


Bővebb leírását lásd a mw:Extension:CategoryTree lapon.

Átnevezés[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Kategóriák átnevezésére egyelőre nincs közvetlen módszer, bár a fejlesztők igen-igen régóta ígérik – lásd az erről szóló hibajelentést itt: bugzilla:3311 hiba –, egyenként át kell írni a nevüket minden egyes szócikkben. Ha erre van szükséged, kérd meg valamelyik botot a botgazdák üzenőfalán. A részleteket lásd a Wikipédia:Átirányítás lap megfelelő szakaszában.

Keresés a kategóriák között[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Az összes lap listája oldalon, a Névtér mezőben a Kategóriák-at választva a kategóriák között betűrend szerint kereshetünk.

Kategóriák metszete[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Két kategória közös elemeit lehet megkeresni a CatScan kategóriametsző eszköz segítségével.

Rejtett kategóriák[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Olyan kategóriák, melyek adminisztratív jellegük, illetve csak szerkesztés szempontjából jelentős voltuk miatt az átlagolvasó számára nem láthatóak, például a csonk szócikkeket születésük időrendjét figyelembe véve is listázó kategórialapok (a Figyelmet igénylő lapok karbantartó kategóriájának szinte minden alkategóriája rejtett). A rejtett kategóriák a „Beállításaim/Egyéb” beállító menüben láthatóvá tehetőek minden bejelentkezett szerkesztő számára. Teljes listájuk a Rejtett kategóriák kategóriaoldalon található.

Lásd még: Wikipedia:Wikipedia Signpost/2008-03-03/Hidden Categories.

Speciális lapok[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Külső eszközök[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 • CatScan – kategória tartalmának lekérdezése, különféle szempontok szerint szűrve
 • CoCat – az adott kategóriával gyakran együtt szereplő kategóriák
 • CatLadder – kategória ősei
 • CategoryTree – böngésző oldalsávjába integrálható kategóriafa
 • Catgraph – Kategóriafa grafikus ábrázolása.

Lásd még[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Kategóriákkal kapcsolatos fontos lapok[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Kategóriákkal kapcsolatos szerkesztői lapok[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]