Szerkesztő:12akd

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
2016. október 1. szombat, Aktuális szócikkszám: 396 406
Ü Z E N E T E K :


A L Á B B   A   S Z E R K E S Z T Ő   S A J Á T   M U N K A L A P J A   F O G L A L   H E L Y E T


Ha az embernek semmi gondja sincs maga miatt, az Isten iránta való szeretetéből fakadóan, és a jótétemények miatt sem, tudva azt, hogy az Isten törődik vele, – az ilyen remény igaz és bölcs. Ha pedig az ember önmaga gondoskodik saját dolgaiban, és Istenhez imádsággal csak akkor fordul, amikor bajba kerül, amivel önmaga erejéből nem képes megbirkózni, elkezd reménykedni Isten segítségében, – az ilyen remény puszta és hazug. Ugyanis az igazi reménység csupán csak egyedül az Isten Országát keresi … A szív addig nem talál békére, amíg nem birtokolja az ilyen reményt. Ez a remény pedig békét hoz számára, és öröm tölti el őt.

– Szárovi Szent Szerafim orosz remete (1759–1833)

A nyugati gondolkozás azonban már régóta egészen más irányba fordult. Leszokott arról, hogy befelé tekintsen és a végtelen sok jelenség közös gyökerét keresse, hanem kifelé, a jelenségek sokasága felé irányította figyelmét. Megedzette, kifejlesztette a kifelé irányuló gondolkozás eszközét, a kapcsolatokat kutató racionális észt, és meglepő, nagyszerű eredményeket ért el a jelenségvilág kutatásában. A világban rejlő lehetőségek hosszú sorát tárta fel, kifürkészte az anyag sok-sokféle alkalmazhatóságát, s önmagát szoros kapcsolatba hozta azzal az új, szándékosan teremtett világgal, amelyet elméje és találékonysága alakított ki. És eközben megszokta, hogy azt a szemléleti módot, amely mindezt lehetővé tette – az ésszerű, tapasztalható és logikusan ellenőrizhető tényekben való gondolkozást –, egyedül használhatónak tartsa. Leszokott arról, hogy befelé és önmagába tekintsen, s mert kifelé nézve, a jelenségek világában nem találta meg a lelkét, hovatovább arra a meggyőződésre jutott, hogy a lélek csak mese. S innen már csak egy kicsiny lépés odáig, hogy akkor az Isten is csak mese, mert a csupán kifelé tekintő, csak a kapcsolatok rendjében gondolkozó racionális agy semmi szükségét nem érzi ennek a "hipotézisnek".

– Baktay Ervin: előszó Paul Brunton "India titkai" c. művéhez

Bizonyára tudod, ó, Szókratész: amikor valaki már érzi halála közeledtét, elfogja őt a félelem és a gond olyanok iránt, amikkel eddig mit se törődött. Az alvilágról szóló meséket, hogy az itt igazságtalanul cselekvőknek majd bűnhődniök kell odaát, eddig csak kinevette, ám ezek most megrendítik a lelkét: hátha mégis igazak és maga - lehet, aggkori elesettségében vagy mert valóban közelebb került a túlvilághoz - mélyebben eltűnődik rajtuk. Eltelik lelkiismeret-furdalással és félelemmel, számon veszi és megvizsgálja, ugyan kinek tett valami rosszat; úgy találja, hogy életében bizony sok gonoszat cselekedett, gyakorta fölriad álmából, mint a gyermek, és retteg, rossz sejtelmek között él. Ám aki tudja, hogy semmi gonoszat nem követett el, az édes reménységben él.

– Platón: Az állam

Mégis-mégis, oly nehéz az sokszor,
Megtalálni itten az igazi utat.

– Aveszta

Óh, Isten, te tudhatod csak,
hogy mi legyen a helyes.
Én csak annyit tudok,
hogy minden tan és minden tanítás
lelkem súlyként nyomja
s közöttük el nem igazodom
s csak újabb vágyódással
ölöm a lelkemet
és segedelmedért,
megváltásomért kiáltozok.

– Aveszta

Értelem nélkül e világ se lehetne, –
de csak az Isten a tudója,
hogy mi mi végre van benne.
Egykoron majd kiviláglik mégis,
hogy mindehol
az eszme irányított mindent
s a rossznak és a jónak is
megvan az ő célja,
és hogy a kezdettel karöltve jár
a dolgoknak vége.

Hogyha gondolatban,
szóval s tetteidben
harcolsz szüntelen a hazugság ellen, –
s helyibe oltod az igazság szerelmét:
bizony megismerted a teremtés célját.

Jártadban, keltedben, utad ahogy hozza –
ha segítséget nyújtsz az embereknek,
ugy igazi munkát végezel a földön
s e munka gyümölcse
az egekben vár rád.

– Aveszta

I am not alone. God is here, as God is everywhere.

– Alaszkai Szent Hermann

Jaj, a szelek drótsövénye

szét ne szedje már, földet érjen, megpihenjen ez a zöld madár. Előbb ágra száll, aztán gyöpre száll, zöld erdőben, zöld mezőben sétál a madár. Micsoda madár! micsoda madár! kék a lába, zöld a szárnya, fűhegyen megáll. Idegen a táj, Továbbmenne már, véres még a bóbitája, tolla csupa sár. Ne menj el, madár, kilobban a nyár, sárga pernye hull a fákról, füstöl a határ. Nem megy a madár, marad a madár, sűrű eső lesz a rácsa, ketrece a táj. Holnap őszre vál, aztán télre jár, fehér fák közt, hómezőben sétál a madár. Micsoda madár! micsoda madár! kék a lába, zöld a szárnya, dér gyöngyén megáll.

– Zelk Zoltán: Micsoda madár

Sablon[szerkesztés]

 • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái I–XIV. Budapest: Hornyánszky. 1891–1914.   []
 • Magyar katolikus lexikon I–XV. Főszerk. Diós István; szerk. Viczián János. Budapest: Szent István Társulat. 1993–2010.   []
 • Bokor József (szerk.). A Pallas nagy lexikona. Arcanum: FolioNET. ISBN 963 85923 2 X (1893–1897, 1998.) 
12akd
a Magyar Királyság erdélyi vajdája
Hivatali idő
[[]]. [[.]][[]]. [[.]]
Előd [[]]
Utód [[]]

Vallás római katolikusElőde:
[[]]
Kalocsai érsek
Utóda:
[[]]
12akd
Csanád püspöke
Született [[]]. [[.]]
[[]]
Elhunyt [[]]. [[.]]
[[]]
Pappá szentelés
Püspökké szentelés
Püspökségi ideje
[[]]. [[.]] – [[]]. [[.]]
Püspökségi ideje
[[]]. [[.]] – [[]]. [[.]]
Püspökségi ideje
[[]]. [[.]] – [[]]. [[.]]
Előző püspök
Következő püspök
[[]]
[[]]


12akd
Erdély püspöke
Született [[]]. [[.]]
[[]]
Elhunyt [[]]. [[.]]
[[]]
Pappá szentelés
Püspökké szentelés
Püspökségi ideje
[[]]. [[.]] – [[]]. [[.]]
Püspökségi ideje
[[]]. [[.]] – [[]]. [[.]]
Püspökségi ideje
[[]]. [[.]] – [[]]. [[.]]
Előző püspök
Következő püspök
[[]]

[[]]
[[]]

[[]]

Ipari körzetek, ipari vasutak[szerkesztés]

PEST[szerkesztés]

Ferencvárosi-körzet[szerkesztés]
  1. Szerszámgépipari Vállalat
Pestszentimrei-körzet[szerkesztés]
  1. TEFU Rt.
  2. Település és Tisztasági Szolgáltató Vállalat
  3. Budapesti Kőolajipari Gépgyár
Ferihegyi-körzet[szerkesztés]
  1. Pestszentlőrinci Kavicsbánya
  2. Lombker Kft.
Pestszentlőrinci-körzet[szerkesztés]
  1. ZIM Lampart
  2. Richter Gyógyszergyár
  3. MÁV Vasútépítő Gépellátó és Szolgáltató Kft.
  4. Magnezit Ipari Művek
  5. ÉM Parafakő
  6. Chemimas
  7. BVG Vegyipari Gépgyár
  8. Radiátorgyár
  9. EM Kerámia
  10. Agyagbánya
  11. Kőbányai Textil
  12. EVIG 1.
  13. EVIG 2.
  14. EVIG 3.
  15. EVIG 4.
  16. Pestszentlőrinci Egyesült Vegyiművek (Műgyanta Kft.)
  17. ÁFOR/MOL
  18. Kispesti Hőerőmű
  19. Kőolajipari Gépgyár
  20. Magyar Építő Rt. (ÉM 21.)
  21. Lőrinci Fonó
  22. Téglagyár
Kőbányai-körzet[szerkesztés]
  1. FEFE
  2. ÉPTEK
  3. KIPSZER
  4. Sörgyár 1-es telep
  5. Sörgyár 2-es telep
  6. Sörgyár 3-as telep
  7. Sörgyár 4-es telep
  8. Sörgyár 5-ös telep
  9. Sörgyár 6-os telep
  10. Ganz-MÁVAG Kada utcai telepe („Sorg telep”)
  11. DÉLKER Kft.
  12. Globus Konzervgyár
  13. ERECO
  14. Hőtechnika
  15. MÉH
  16. Ráth Hungária
  17. Zalakerámia
  18. Orion
  19. CEREOL (Növényolajgyár)
Józsefvárosi-körzet[szerkesztés]
  1. GANZ ERDÉRT
  2. Honvédség
Rákosi-körzet[szerkesztés]
  1. Egyesült Gyógyszer és Tápszergyár (EGIS)
  2. MÁV Olajosztó
  3. ALUKER
  4. KAV
  5. Tejipar
  6. Ikarus
  7. EKV
  8. Rákos Mezeje TSZ
  9. Egyesült Vegyiművek
Mátyásföldi-körzet[szerkesztés]
  1. Ikarus
Vizafogói-körzet[szerkesztés]
 • É-i rész:
  1. Sóraktár
  2. Kender-Jutagyár
Rákossszentmihályi-körzet[szerkesztés]
  1. Porcelángyár
  2. Ferroglobus
  3. OVIT
  4. VEIKI
  5. AGROKER
  6. MEGÉV
  7. Elektromodul
  8. JULIUS MEINL
  9. ERŐKAR
Rákospalota-Kertvárosi-körzet[szerkesztés]
  1. UNILEVER-CEREOL
  2. Medimpex
  3. Domus
  4. ÁTI
  5. Compack
Újpesti-körzet[szerkesztés]
  1. MAHART
  2. Hajógyár (Magyar Hajó- és Darugyár (MHD) Angyalföldi Gyáregysége)
  3. Táncsics Bőrgyár
  4. Duna Cipőgyár
  5. Újpesti Bőrgyár
  6. Pannónia Szőrmegyár
  7. Falemezgyár
  8. Újpesti Növényolajgyár
  9. Hungári Vegyiművek
  10. Budalakk
  11. Porfestékgyár
  12. Egyesült Izzó
  13. Vízművek
  14. Hungária Papírgyár
  15. Cérnagyár
  16. Oxigéngyár
  17. Duclos Bányagépgyár
  18. Hazai Pamutszövőgyár
  19. Cserzőanyaggyár
  20. Újpesti Vágóhíd

Apokrifekre utalás a Bibliában?[szerkesztés]

 • Zakariás, Barakiás fia
 • Ézsaiás kettéfűrészeltetése (Zsid 11:37)
 • Jannész és Jambrész (2Tim 3:8)
 • Kiscsirkék összegyűjtése
 • Ézsaiás felemeltetése (In: Júdás levele)
 • Énók 1. könyve (In: Judás levele)
 • Arám targumok (In: Bölcsesség könyve)
 • Pál utalása apokrif levélre

Árak[szerkesztés]

Szerkesztő:12akd/próbalap


A mai nap az a holnap, amely miatt idegeskedtünk tegnap.

Honlapok[szerkesztés]


'30-as, '40-es évek nevelési könyvei[szerkesztés]

Nincs meg:

 • Uraknak:
 1. Schmiedt Béla:
  • Tükör előtt
  • Isten atlétái
  • A megváltás szolgái
  • A fehér torony hívei
 1. Sólyom Sándor: A titokzatos élet
 2. Tomka Ágoston:
  • Mit beszéltem diákjaimmal az életről?
  • Mit beszéltem diákjaimmal Istenről?
 1. Szívós Donát:
  • Magyar vagyok!
  • A ma diákja
  • Diáklelkigyakorlatok
  • Emberek a mérlegen
  • Szülők, tanárok négyszemközt
 1. Koszterszitz József:
  • regények +
  • Kérdőjelek a fiúszivekben
  • Viharzóna
  • Nos rector...
  • Levelek a gólyához
  • Lépcsőima
 1. Mojzes Péter: Kételyek és kételkedők
 2. Tower Vilmos:
  • történeti művek +
  • Ha megöregszünk
  • Kihez menjek feleségül?
  • Kit vegyek el feleségül?
 1. Schnattner Szigfrid:
  • Tanárszem, diákszív... (szerzetestanár jegyzete)
  • Divatos bűnök
  • Máriáról sohasem elég...ű
 1. Simon Árkád: Krisztus a te példaképed! - Szentbeszédek az ifjúság számára
 2. Van der Meer: A végtelen igézetében
 3. Kovács Sándor: Egy lelked
 4. Wöhrmüller Bonifác: Férfias kereszténység
 5. Tarnóczi János: Ránk vár az élet...
 6. Radványi Kálmán: Család és élet
 • Hölgyeknek:
 1. Puszta Sándor: Levelek Anonymához
 2. Dán György: Ő meg én
 3. Gausz Tibor:
  • Két gyűrű egy boldogság
  • Ragyogó szemek
 1. P. Plus: Az életút előtt
 2. P. Wágner:
  • Mai lányok életstilusa
  • Lángoló szivecskék
 1. Gerely Jolán:
  • Add nekem a szívedet
  • Hivatás vagy robot?
  • Majd ha asszony leszek
  • Ha tudnád...
  • Ki vagyok?
 1. Stadler Frieda:
  • Mit, mikor, hogyan kell tenni, hogy szép, okos és helyes legyen
  • Keresgélés rövid hullámhosszon...


 • Egyéb:
  • Scupoli Lőrinc: Lelki harc
  • Schmidtmayr Mária: Gyermekek Isten útjain
  • Bognár Elek: A szavalás, színjátszás és rendezés művészete
  • Bognár Elek: A szónoklás és előadás művészete
  • Szabó József: Két gyűrű egy boldogság
  • Schütz Antal: Isten a történelemben

Régi szakkönyvek[szerkesztés]

 • FILOZÓFIA:
  • Pekár Károly: A filozófia története - Az emberi gondolkodás története, 1902, 468 p
  • Zivuska Jenő: A filozófia története - Thalestől Platonig, 1912, 331 p
 • JOG:
  • Timon Ákos: Magyar alkotmány- és jogtörténet tekintettel a nyugati államok fejlődésére, 1916
  • Hajnik Imre: Egyetemes jogtörténet a középkor kezdetétől a francia forradalomi, 1875
  • Wenzel Gusztáv: Egyetemes európai jogtörténet, 1869-1873
  • Schvarcz Gyula: Egyetemes alkotmányisme rövid vázlatban, 1880
 • TÖRTÉNELEM:
  • Gyárfás István: A jászkunok története I-IV. kötet, 1870-1885

Közepesen régi és újabb könyvek[szerkesztés]

 • Goldzicher: Az Arab Irodalom Rövid Története ( A kezdetektől a XIX. századig)
 • Képes történelmi világatlasz
 • Akik megváltoztatták a világot - 3000 rendkívüli nő és férfi élete és kora
 • A bizánci és az újgörög irodalom története
 • Patai József: A középső kapu - Héber költők
 • Ruchek Antal: A keresztény nő
 • Beniczkyné Bajza Lenke: Leányok tükre (nagy magyar nők élete)
 • Katholikus Levelek Egy Megtérő Nőhöz
 • M. Hesemann: Sötét alakok - Mítoszok,legendák és hazugságok a Katolikus Egyház történetéből
 • Tomka Ferenc. Az egyház bűnei
 • Harsányi Lajos: Az elragadott herceg - Szent Imre herceg életregénye
 1. Vatera
 • Nagy Magyarok élete I-II.
 • Nos rector...
 • Magyar mese és mondavilág (Mohai köz!)
 • Nietzsche
 • Vezércsillagok
 • Mikszáth Kálmán Az én kortársaim
 • Madzsar: A magyar népköltés versalakjai 1895
 • Modern magyar festőművészek - 1900
 • Ham Antal: Ifjú szentek élete
 • Nagy képes természetrajz
 • A lakásberendezés művészete
 • Gyöngyösi István válogatott poétikai munkái
 • A női szépség a festőművészetben
 • Leány olvasmányok
 • Asszonyok aranykönyve
 • Pénzügytan
 • Magyar irodalmi olvasókönyv
 • Hadtudományi enciklopédia
 • Hasznos könyv
 • Olasz Péter művek
 • Szalai László: A zsidó nők története
 • Miképp lehetünk hosszú életűek?
 • Keresztény katedrai tanítások a nevendék...
 • filozófia könyvcsomag 9 db
 • Szemelvények a magyar lyra és epikából
 • A hetedik házasság
 • Magyar szellemi élet
 • Balics Lajos: A római katholikus egyház története Magyarországban
 • Utazás Pestről Budapestre (reprint)
 • Edda-dalok (reprint)
 • Kozma A. Magyar symphoniák

Keresztény ókori és középkori írók[szerkesztés]

A keresztény ókor és középkor irodalma magyar nyelven.

 • 8.9. Giovanni Pozzi, Claudio Leonardi: Olasz misztikus írónők, Európa Könyvkiadó, Budapest, 2001, ISBN 963-07-6849-6, 554 p
 • ÓKORI KERESZTÉNY ÍRÓK (Nagy Szent Gergelyig [† 604] számítva)


4.1. Az életadó oszlop. Georgiai szentek és vértanúk legendái (vál., ford. Bíró Margit), Életünk Szerkesztősége, Szombathely, 1990, ISBN 963-02-8706-4, 176 p


 • KÖZÉPKORI KERESZTÉNY ÍRÓK (Luther fellépéségig [1517] számítva)

9. Bencés Kiadó 9.1. Szent Benedek Regulája, Bencés Kiadó, Pannonhalma, 1993, ISBN 963 7819 15 0, 80 p 9.2. Clairvaux-i Szent Bernát: Hitünk élete a szeretet, Bencés Kiadó, Pannonhalma, 1997, ISBN 963 7819 73 8, 119 p

10. L'Harmattan Kiadó : 10.1. Lectio Divina sorozatból: 10.1.1. Salernói János: Szent Odó élete, L'Harmattan Kiadó, Budapest, 978-963-7343-06-3, 119 p 10.1.2. Baán Izsák, Xeravits Géza (szerk.): A remeteélet iskolájában - Válogatott források és tanulmányok, L'Harmattan Kiadó, Budapest, 102 oldal, ISBN 963 7343 22 9, 102 p 10.1.3. Rievaulxi Boldog Eldréd: A tizenkét éves Jézusról és Lelkipásztorok imája, L'Harmattan Kiadó, Budapest, 978-963-7343-50-6, 58 p 10.1.4. Clairvaux-i Szent Bernát: Az alázat és a gőg fokairól. A megtérésről, L'Harmattan Kiadó, Budapest, ISBN 978 963 236 083 6, 116 p

11. Szent István Társulat: 11.1. Sarbak Gábor (szerk.): "Középkori keresztény írók"-sorozat. Budapest, Szent István Társulat. 11.1.1. Az első és második keresztes háború korának forrásai. Vál., ford. Veszprémy László. 1999. 11.1.2. Jan van Ruusbroec: A lelki menyegző. Misztikus írások. Ford. Balogh Tamás, Daróczi Anikó. 1999. 11.1.3. Magyarország virága. 13. sz.-i források Árpád-házi Szent Erzsébet életéről. Szerk. J. Horváth Tamás, Szabó Irén. 2001. 11.1.4. Ioannes Saresberiensis: Metalogicon. Ford. Adamik Tamás. 2003. 11.1.5. Hadewijch: A lélek nyelvén. Ford. Balogh Tamás, Daróczi Anikó, Beney Zsuzsa. 2005. 11.1.6. Canterburyi Szent Anzelm összes művei, Szerk. Sarbak Gábor, 2007 11.2. A jó élet módja. Clairvauxi Szent Bernát neve alatt ismert könyv, Szent István Társulat, Budapest, 1943, 268 p 11.3. Lelovics Lipót: Szent Tamás breviárium, Szent István Társulat, Budapest, 1968, 320 p 11.4. Szent Bonaventura misztikus művei (A lélek zarándokútja Istenbe/Élet fája/A hármas út, avagy a szeretet fellángolása/Beszélgetek a lelkemmel), Szent István Társulat, Budapest, 1991, ISBN 963-360-470-2, 211 p 11.5. Az egyszerűség útja – Assisi Szent Ferenc írásai (szerk. Szedő Dénes), Szent István Társulat, Budapest, 1981, ISBN 963-360-171-1, 337 p 11.6. Kecskés Pál: A lelki élet mesterei írásaiból, Szent István Társulat, Budapest, 1964, 303 p

12. Helikon Könyvkiadó: 12.1. Harmonia Mundi-sorozat: 12.1.1. Jacobus de Voragine: Legenda Aurea (ford. Veszprémi László), Helikon Könyvkiadó, Budapest, 1990, ISBN 963-2080-57-2, 333 p 12.1.2. Assisi Szent Ferenc Perugiai Legendája (ford. Varga Imre), Helikon Könyvkiadó, Budapest, 1990, ISBN 963-208-037-8, 144 p 12.1.3. Eckhart Mester: A Teremtés könyvének magyarázata, Helikon Könyvkiadó, Budapest, 1992, ISBN 963-208-090-4, 134 p 12.1.4. Aquinói Szent Tamás: A létezőről és a lényegről (ford. Klima Gyula), Helikon Könyvkiadó, Budapest, 1990, ISBN 963-208-039-4, 165 p

13. Ecclesia Könyvkiadó: 7.1. Lángolj és világíts – Válogatás Szent Bernát műveiből (ford. Golenszky Kandid), Ecclesia Könyvkiadó, Budapest, 1978, ISBN 963-363-907-7, 368 p 7.2. Kempis Tamás: Krisztus követése (ford. Jelenits István), Ecclesia Könyvkiadó, Budapest, 1977, ISBN 963-363-904-2, 584 p (Szalézi Szt. Ferenc Filoteájával együtt)

14. Agapé Kft. 14.1. Ferences források sorozat: 14.1.1. A három társ legendája, Agapé Kft., Szeged, 1995, ISBN 963-8112-70-0, 70 p 14.1.2. Assisi Szent Ferenc művei, Agapé Kft., Szeged, 1993, ISBN 963-8112-15-8, 150 p 14.1.3. Assisi Szent Ferenc Perugiai Legendája, Agapé Kft., Szeged, 1997, ISBN 963-458-083-1, 158 p 14.1.4. Celanói Tamás életrajzai Szent Ferencről, Agapé Kft., Szeged, 1996, ISBN 963-8112-07-7, 413 p 14.1.5. Fioretti – Assisi Szent Ferenc Virágoskertje, Agapé Kft., Szeged, 1999, ISBN 963-458-145-5, 199 p 14.1.6. Szent Klára művei és életének forrásai, Agapé Kft., Szeged, 1999, ISBN 963-8112-18-2, 207 p

15. Kairosz Kiadó: 15.1. Hildegard von Bingen: Égi harmóniák. Az Isteni Erők játéka., Paulus Hungarus – Kairosz Kiadó, Budapest, 2003, ISBN 963-9484-36-9, 166 p 15.2. Frankfurti Névtelen: Német teológia, Kairosz Kiadó, 2005, ISBN 9789637510267, 178 p 15.3. Clairvauxi Szent Bernát: A kegyelemről és a szabad elhatározásról, Paulus Hungarus – Kairosz Kiadó, Budapest, 2002, ISBN 963-9406-79-1, 220 p 15.4. Clairvauxi Szent Bernát: A megfontolásról, Kairosz Kiadó, 2005, ISBN 9789637510601, 208 p 15.5. Johannes Duns Scotus: Párizsi előadások, Kairosz Kiadó, Budapest, 2011, ISBN 9789636624903, 198 p 15.6. Karthauzi Dénes: Ha valaki üdvözülni akar – Az Atanáz-hitvallás kifejtése, Kairosz Kiadó, 2013, ISBN 9789636626686, 130 p 15.7. Paschasius Radbertus: Az Úr testéről és véréről, Kairosz Kiadó, 2001, ISBN 9789639302983, 228 p 15.8. A templomos lovagrend regulája, Kairosz Kiadó, 2002, ISBN 9789639484085, 336 p 15.9. Teologia sorozat: 15.9.1. Sienai Szent Katalin: Dialógus, Paulus Hungarus – Kairosz Kiadó, Budapest, 2003, ISBN 963-956-811-2, 477 p 15.9.2. Eckhart Mester: Az értelem fénye. Fiatalkori művek, német prédikációk, tanköltemény és értekezések, Kairosz Kiadó, Budapest, 2010, ISBN 978-963-662-411-8, 438 p 15.9.3. Johannes Tauler: A hazatérés útjelzői. Beszédek a misztikus útról, Paulus Hungarus – Kairosz Kiadó, Budapest, 2002, ISBN 963-940-654-6, 475 p 15.9.4. Eckhart Mester: Beszédek, Paulus Hungarus – Kairosz Kiadó, Budapest, 2003, ISBN 963-948-442-3, 117 p 15.9.5. Sienai Szent Katalin: Misztikus levelek I-II., Kairosz Kiadó, Budapest, 2012, ISBN 978-963-662-536-8, 964 p

16. Egyéb kiadók: 16.1. Aquinói Szent Tamás: A teológia foglalata (Első rész), Gede Testvérek, 2002, ISBN: 963929828X, 841 p 16.2. Aquinói Szent Tamás: A teológia foglalata (Második rész 1.) , Gede Testvérek, 2008, 792 p 16.3. Aquinói Szent Tamás: A teológia foglalata (Második rész 2.), Gede Testvérek, 2014, 729 p 16.4. Aquinói Szent Tamás: Catena aurea I. Kommentár Máté evangéliumához, JATEPress, 2000, ISBN 9789634823452, 852 p 16.5. Tours-i Gergely: Korunk története. A frankok története. Ford.: Adamik Tamás és Mezey Mónika. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2010. 16.6. Szent Konstantin-Cirill és Szent Metód élete, Kalligram Kiadó, 2012, 64 p 16.7. Mózes bar Képha: Paradicsomkommentár, Magyar Könyvklub, 2001, 224 p 16.8. Szent a szentről – Szent Bonaventura: Assisi Szent Ferenc életrajza, Szentföldi Ferencrendi Zárda, Budapest, 1942, 158 p 16.9. Evezz a mélyre – Clairvauxi Szent Bernát műveiből elmélkedési anyag, Korda R. T., Budapest, é.n. (1940 k.), 206 p 16.10. Sík Sándor: Himnuszok könyve – A keresztény himnuszköltészet remekei, Kairosz Kiadó, Budapest, é.n., 963-85632-9-X, 346 p 16.11. Babits Mihály: Amor Sanctus – Szent szeretet könyve. Középkori himnuszok latinul és magyarul, Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 1996, 224 p 16.12. Paolai Szent Ferenc élete, Editorale progetto 2000, 2007, 96 p 16.13. Nikolaosz Kabaszilasz liturgia-magyarázata (ford. Orosz László), Szent Atanáz Gör. Kat. Hit. Főiskola, Nyíregyháza, 1996, 142 p 16.14. Az első monachusok nevelése – A Kármel ősi írásaiból (ford. Diós István), Sarutlan Kármelita Nővérek, Magyarszék, 2006, 63 p 16.15. Az égi és a földi szépről – Források a későantik és a középkori esztétika történetéhez (közreadja Redl Károly), Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1988, ISBN 963-281-843-1, 518 p 16.16. Norwichi Julianna: Az isteni szeretet kinyilatkoztatásai, JEL Kiadó, Budapest, 2013, ISBN 9786155147333, 256 p 16.17. Csodatévő Takla Hajmánót (vál., ford. Ormos István), Helikon Kiadó, Budapest, 1986, ISBN 963-207-606-0, 164 p 16.18. Assisi Szent Ferenc Virágos kertje – Fioretti (ford. Kaposy József), Athenaeum, é.n., (1940 k.), 446 p (különlegessége a függelékben Fráter Egyed testvér élete és mondásai) 16.19. A lelki élet ferences mesterei sorozat: 16.19.1. Szt. Bonaventura: A lélek útjai Istenhez. 1940. 16.19.2. Meyer, Wendelin: Szt. Bonaventura lelkigyakorlatos vázlatai. 1941. 16.19.3. Szt. Bonaventura: A tökéletesség kis tükre. 1941. 16.19.4. Milánói Jakab: Stimulus amoris. A szeretet zsarátnoka. (1941) 16.19.5. Philomena: Régi ferences himnuszok. (szerk. Szedő Dénes.) 1942. (2. kiad. Ferences himnuszok. Uo., 1944) 16.19.6. Szt. Bonaventura: Beszélgetek a lelkemmel. 1941. 16.19.7. Szt. Bonaventura: Elöljárók aranykönyve. 1944. 16.19.8. Virágszálak Szt. Ferenc és társai életéből. 3. kiad. 1943. 16.19.9. Lull, Ramon: Imádónak és imádottnak könyve. 1943. 16.19.10. Lyra Coelestis. Szerk. Váth János. 1944.

Keresztény újkori írók[szerkesztés]

A keresztény újkor irodalma magyar nyelven. (1517-től számítva)


1. ORTODOX KERESZTÉNYSÉG

1.1. Hodigitria Kiadó 1.1.1. Hészükhaszta József 1.1.2. Áthoszi Porfiriosz atya élete 1.1.3. Áthoszi Porfiriosz atya tanításai 1.1.4. Kronstadti Szent János: Életem Krisztusban 1.1.5. Szofronyij Szaharov apát: A Szent Hegy titka 1.1.6. A moldvai szerzetesek élete 1.1.7. Három beszélgetés moldvai sztarecekkel 1.2. Egyéb kiadók 1.2.1. Szárovi Szent Szerafim [1759–1833]: A Szentlélek megszerzése, Terebint, 1996, ISBN 963-046-481-0, 63 p 1.2.2. Szárovi Szent Szerafim élete és tanítása, Nyolc Boldogság Katolikus Közösség (Péliföldi-Szentkeres), 1996, ISBN 963-002-017-3, 112 p 1.2.3. A zarándok elbeszélései, Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2003, ISBN 963-86294-0-1, 215 p

2. KATOLIKUS KERESZTÉNYSÉG

2.1. Sarulan Karmelita Nővérek 2.1.1. Avilai Szent Teréz [1515–1582]: A tökéletesség útja, Sarutlan Karmelita Nővérek, Magyarszék 2.1.2. Avilai Szent Teréz: A belső várkastély, Sarutlan Karmelita Nővérek, Magyarszék 2.1.3. Avilai Szent Teréz: Önéletrajz, Sarutlan Karmelita Nővérek, Magyarszék 2.1.4. Lisieux-i Szent Teréz: Levelek paptestvéreimnek, Sarutlan Karmelita Nővérek, Magyarszék 2.1.5. Lelki tanácsok Avilai Szent Teréz leveleiből, Sarutlan Karmelita Nővérek, Magyarszék 2.1.6. A Szeretet rejtekében – Lisieux-i Szent Teréz [1873–1897] levelei nővéréhez, Céline-hez, Sarutlan Karmelita Nővérek, Magyarszék

2.2. Szent István Társulat 2.2.1. Szalézi Szent Ferenc [1567–1622]: Filótea, Szalézi Szent Ferenc, Szent István Társulat, Budapest, 2004, ISBN 9633615989 2.2.2. Rotterdami Erasmus [1466–1536]: Krisztus fegyverzetében, Szent István Társulat, Budapest, 2000, ISBN 9789637688478, 193 p 2.2.3. Francois Fénelon [1651–1715]: Értekezés Isten létéről és tulajdonságairól, Szent István Társulat, 2002, ISBN 9789633613436, 368 p 2.2.4. Loyolai Szent Ignác [1491–1556] lelkigyakorlatos könyve, István Társulat, 1986, ISBN 9633603706, 383 p 2.2.5. A Római Martyrologium, Szent István Társulat, Budapest, 2010, ISBN 9789633615928, 440 p


2.3. Egyéb kiadók 2.3.1. Adolph Kolping [1813–1865]: Az élet hitre épül, Somogy megyei nyomda, 1991, 95 p 2.3.2. Pascal [1623–1662]: Gondolatok, Szukits Könyvkiadó, Szeged, 1996, ISBN 963-9020-25-7, 262 p 2.3.3. P. Quadrupani [1740–1807]: Útmutatás jámbor lelkek számára, Kairosz Kiadó, Budapest, 2001, ISBN 963 9406 14 7, 216 p 2.3.4. Ligouri Szent Alfonz: Megegyezés Isten akaratával, JEL Kiadó, Budapest, 2011, ISBN 978 615 5147 04 3, 111 p 2.3.5. Lisieux-i Szent Teréz önéletrajza, Ecclesia Könyvkiadó (Budapest) , 2005, ISBN 963-363-292-7 , 345 p 2.3.6. Teréz anya gondolatai, Új Ember Kiadó, Budapest, 2003, ISBN 963 9527 26 2, 69 p 2.3.7. Keresztes Szent János [1542–1591] összes versei és válogatott prózája, Európa Kiadó, Budapest, 1992, 205 p

2.4. Régi kiadású könyvek 2.4.1. Porto Mauritio Leonard [1676–1751]: Szent beszédek nagyböjtre, Székesfehérvár, 1857, 247+314 p 2.4.2. Rodriguez Alfonz [1526–1616]: A keresztény tökéletesség gyakorlása I-III., 1910 2.4.3. Vogel, Matthäus SJ [1695–1766]: Szentek élete I-III., Kalocsa, 1866-1868 (Átdolgozva: Szentek élete I-IV., Budapest, 1908-1912) 2.4.4. P. Doss Adolf [1825–1886]: Gondolatok és tanácsok – A műveltebb ifjúság számára, Kalocsa, 1905, 724 p 2.4.5. P. Doss Adolf: Az okos hajadon – Gondolatok és tanácsok, Kalocsa, 1906, 430 p 2.4.6. Scaramelli János [1687–1752]: Lelki vezér I-II., A keresztény tökéletesség útján, Temesvár, 1903, 551 p 2.4.7. Lehen: Útmutatás a lelki béke megszerzésére és megőrzésére, Szatmár, 1898, 482 p 2.4.8. Ligouri Szent Alfonz [1696–1787]: Örök igazságok – Az imádság, Korda Kiadás, Budapest, 1924, 58 p 2.4.9. Ligouri Szent Alfonz: A Jézus Krisztus iránt való szeretet gyakorlása, Szent István Társulat, Budapest, 1922 2.4.10. Liguori Szent Alfonz: Szentség-látogatások – a hónap minden napjára, Szent István Társulat, Budapest, 1922 2.4.11. Ligouri Szent Alfonz: Kálvária járás vagyis szent keresztút, Pest, 1861 2.4.12. Ligouri Szent Alfonz: Vezérkönyv az Oltáriszentség látogatásáról, Pest, 1867 2.4.13. Ligouri Szent Alfonz: Az üdvösség útja, Cegléd, 1896 2.4.14. Ligouri Szent Alfonz: Szentséglátogatók könyve, Budapest, 1902 2.4.15. Ligouri Szent Alfonz: Jézus Krisztus keserves kínszenvedése és halála. A 4. evangélium nyomán. Budapest, 1903 2.4.16. Ligouri Szent Alfonz: A krisztusi lélek, 1913 2.4.17. Ligouri Szent Alfonz: Mentsd meg a lelkedet, Kiskunmajsa, 1913 2.4.18. Ligouri Szent Alfonz: A Jézus Krisztus iránt való szeretet gyakorlása, Budapest, 1922 2.4.19. Ligouri Szent Alfonz: Szűz Mária dicsősége, Kalocsa, 1924 2.4.20. Ligouri Szent Alfonz: A Boldogságos Szűz Mária erényei, Rákospalota, 1930 2.4.21. Ligouri Szent Alfonz: Gondolatkincsek Ligouri Szent Alfonz műveiből, Budapest, 1946 2.4.22. Páli Szent Vince [1581–1660] gondolatai az év minden napjára (benne még: Páli Szent Vince vigasztaló gondolatai szenvedők részére + Az Isten akaratához való alkalmazkodásról), Esztergom, 1902, 184 p 2.4.23. Szent alapítóink levelezése – Depaul Szent Vincének és De Marillac Szent Lujzának [1591–1660] egymáshoz és első nővéreinkhez intézett levelei, Budapest, 1940, 606 p 2.4.24. Bourdaloue [1632–1704] tisztelendő pater predikátzioi…, I-VII., Pest, 1814-1815 2.4.25. Bossuet [1627–1704] egyházi beszédei I-II., 1902, 691 p + 748 p 2.4.26. XII. Pius [1876–1958] élete és válogatott beszédei, Budapest, 1943, 478 p 2.4.27. Római martirologium, Székesfehérvár, 1928, 327 p


2.5. Egyéb 2.6. II. János Pál [1920–2005] pápa több művei 2.7. XVI. Benedek pápa [1927–] több művei 2.8. Ferenc pápa [1936–] több művei

3. PROTESTÁNS KERESZTÉNYSÉG

3.1. Evangélikus 3.1.1. Luther Márton [1483–1546] több művei

3.2. Református 3.2.1. Kálvin János [1509–1564] több művei

3.3. Egyéb 3.3.1. John Bunyan [1628–1688]: A zarándok útja – Bővölködő kegyelem, Evagéliumi Kiadó, Budapest, 1995, ISBN 963 85446 7 8, 262 p 3.3.2. Comenius [1592–1670]: A világ útvesztője és a szív paradicsoma, Bibliaiskolák Közössége, Budapest, 1990 (2. kiadás), ISBN 963 7427 00 7, 225 p


[ Kérdéses: Alacoque Szent Margit ]


Későbbi források[szerkesztés]

K e l e t i[szerkesztés]

 • Orosz, egyéb szláv, szír, kopt, stb.:
 1. Szárovi Szent Szerafim élete és tanítása (összeáll. és ford. Hidász Ferenc), Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, Homokkomárom, 1996, ISBN 963-002-017-3, 112 p
 2. A zarándok elbeszélései (ford. Korzenszky Richárd), Bencés Kiadó, Pannonhalma, 1994, ISBN 963-781-941-x, 269 p
 3. Bălan, Ioanichie: A moldvai szerzetesek élete (ford. Korányi Mária és Pikler Mihály) Budapest, Odigitria–Osiris, 2002, ISBN 9633893283, 144 p
 4. Bălan, Ioanichie: Három beszélgetés moldvai sztarecekkel, L'Harmattan Kiadó, 2008, ISBN 9789632361130, 124 p
 • Muszlim:
 1. Nizámi Arúzi: Ritkaságok gyűjteménye, Európa kÖnyvkiadó, Budapest, 1984, ISBN 9630734664, 179 p

Egyéb[szerkesztés]

 1. Dr. Weisz Ker. János: Világtörténet 1-22., Temesvár, 1905
 2. (Huber Lipót: A vérvád és vérgyilkosságok története + Sulchan Aruch, München, 1998)
 3. (Colette Sirat: A zsidó filozófia a középkorban, Logos Kiadó, Bp., 1999)
 4. (Regnault, Lucien: Így éltek a 4. századi egyiptomi szerzetesek. Fordította Bódogh-Szabó Pál. Budapest, Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, 2004.)
 5. Pintér Jenő magyar irodalomtörténete I-VIII., Budapest, 1943
 6. Püski Levente: Magyarország a XX. században I-V., Babits Kiadó, 2000 ([1])

Régi könyvek[szerkesztés]

1. Tudományok 1.1. Társadalomtudományok 1.1.1. Történettudomány 1.1.1.1. Egyetemes történelem 1.1.1.2. Általános 1.1.1.2.1. Bajza József: Új Plutarch (1845) 1.1.1.2.2. Hunfalvv János: Egyetemes történelem I-III. (1850) 1.1.1.2.3. Cantu Caesar: Világtörténet (1860 k.) 1.1.1.2.4. Marczalli Henrik (szerk.): Nagy képes világtörténet 1.1.1.2.5. Weisz János Világtörténet I.-XXII. (1905) 1.1.1.2.6. Tolnai világtörténelme (1910 k.) 1.1.1.2.7. Hóman Bálint – Szekfű Gyula (szerk.): Egyetemes történet (1935-37) 1.1.1.3. Különös 1.1.1.3.1. Lázár Gyula : India története, 1878, 123 p 1.1.1.3.2. Lázár Gyula: A török birodalom története, 1890, 563 p 1.1.1.3.3. Lázár Gyula: Az orosz birodalom történelme I-IV., 1891 1.1.1.3.4. Lázár Gyula: Angolország történelme I-IV., 1893 1.1.1.3.5. Szabolcsi Miksa: A zsidók egyetemes története (1905 k.) 1.1.1.3.6. Gebé Andor: Bosnyákország történelme (1908) 1.1.1.3.7. Pilch Jenő: A hírszerzés és kémkedés története I-III. (1936) 1.1.1.4. Nemzeti történelem 1.1.1.4.1. Általános 1.1.1.4.1.1. Szilágyi Sándor (szerk.): A magyar nemzet története 1.1.1.4.1.2. Hóman Bálint – Szekfű Gyula (szerk.): Magyar történet (1935) 1.1.1.4.1.3. Magyarország történelme, földje, népe, élete, gazdasága, irodalma, művészete Vereckétől napjainkig I-V. 1.1.1.4.2. Különös 1.1.1.5. Wenzel Gusztáv: Magyarország bányászatának kritikai története (1880) 1.1.1.4. Wenzel Gusztáv: Magyarország mezőgazdaságának története (1887) 1.1.1.5. Angyal Dávid (szerk.) A magyar történet kútfőinek kézikönyve (1901) 1.1.1.6. Gracza György: Az 1848-49-iki magyar szabadságharcz története I-V. (1900 k.) 1.1.1.7. Tower Vilmos: A pápák szerepe hazánk megmentésében és fennmaradásában (1935)


1.1.2. Irodalomtudomány 1.1.2.1. Irodalomtörténet 1.1.2.1.1. Egyetemes irodalomtörténet 1.1.2.1.1.1. Henrich Gusztáv (szerk.): Egyetemes irodalomtörténet I-IV. (1911) 1.1.2.1.2. Nemzeti irodalomtörténet 1.1.2.1.2.1. Horváth Cirill: A magyar nemzeti irodalom története (1896) 1.1.2.1.2.2. Bayer József: A magyar drámairodalom története I-II. (1897) 1.1.2.1.2.3. Szilágyi Sándor, Radó Antal: A magyar irodalom története I-II. (1907) 1.1.2.1.2.4. Pintér Jenő magyar irodalomtörténete I-VIII. (1943) 1.1.2.2. Irodalomelmélet 1.1.2.2.1. Sebestyén Károly: Dramaturgia (1919) 1.1.2.3. Filológia

1.1.3. Nyelvtudomány

1.1.4. Szociológia 1.1.4.1. Láng Lajos: A statisztika története (1913) 1.1.4.2. Buday László: A statisztika elmélete és története (1923)


1.1.5. Közgazdaság-tudomány

1.1.6. Politikatudomány

1.1.7. Pszichológia 1.1.7.1. XIX. SZÁZAD 1.1.7.1.1. Diessel Gerhard: A munka a hit világosságában (1898) 1.1.7.1.2. Payot Gyula: Az akarat nevelése (1898) 1.1.7.2. XX. SZÁZAD ELSŐ FELE 1.1.7.2.1. Lester F. Hard: A haladás lelki tényezői (1906) 1.1.7.2.2. Bognár Cecil: Pszichológia (1935) 1.1.7.2.3. Rohracher Hubert: Karakterológia (1942) 1.1.7.2.4. Harkai Schiller Pál: Bevezetés a lélektanba (1944) 1.1.7.3. ÉV NÉLKÜLI 1.1.7.3.1. Perlaky Lajos: A magány lélektana (é. n.) 1.1.7.3.2. Lux Gyula: A nyelv – Nyelvlélektani tanulmány (é. n.) 1.1.7.3.3. Kornis Gyula: A pszichológia és logika elemei (é. n.) 1.1.7.3.4. Sebestyén Jenő: A református nő lelkivilága I-III. (é. n.) 1.1.7.3.5. Richard Baerwald: Okkultizmus és spiritizmus – A természettudomány megvilágitásában (é. n.)


1.2. Alkalmazott tudományok 1.2.1. Neveléstudomány 1.2.1.1. XIX. SZÁZAD 1.2.1.1.1. Lesnyánszky András: Didaktika, és methodika, avvagy a' tanitásnak közönséges tudománnya, és a' tanitás módgyának tudománnya (1832) 1.2.1.1.2. Niemayer Ágoston Hermann: A' nevelésnek és tanitásnak tudománya I-II. (1833) 1.2.1.1.3. Rimler Károly: Néptanitók könyve (1857) 1.2.1.1.4. Dobos János: A gyermek imái és első vallásos érzelmei (1861) 1.2.1.1.5. Sasku Károly: Neveléstan (1867) 1.2.1.1.6. Szilasy János: A nevelés tudománya (1872) 1.2.1.1.7. Garamszeghy Lubrich Ágost: Neveléstudomány I-IV. (1874) 1.2.1.1.8. Bartalus István: Ének-tanító vezérkönyv (1878) 1.2.1.1.9. Riecke G. A.: Anyák könyve (1878) 1.2.1.1.10. Fonyó Pál: Módszertani hitelemzések (1881) 1.2.1.1.11. Spencer Herbert: Értelmi, erkölcsi s testi nevelés (1875) 1.2.1.1.12. Erdődi János: Neveléstan (1882) 1.2.1.1.13. Verédy Károly: Paedagogiai encyclopaedia (1886) 1.2.1.1.14. Legouvé Ernő: Az olvasás művészete (1886) 1.2.1.1.15. Deharbe József: A római katolikus káté alapos és könnyen felfogható értelmezése válogatott történelmi példákkal I-V. (1886) 1.2.1.1.16. Kiss Áron: A nevelés- és oktatás-történet kézikönyve (1887) 1.2.1.1.17. Környei János: A tanító az iskolában (1887) 1.2.1.1.18. Orbók Mór: Paedagogiai plutarch I-II. (1887) 1.2.1.1.19. Goerth A.: A tanitás művészete (1888) 1.2.1.1.20. Mihályfi Ákos: A papnevelés története és elmélete I-II. (1896) 1.2.1.1.21. Schöberl X. F. : A katholikus hitoktatás kézikönyve I-III. (1891) 1.2.1.1.22. Gegus Ida: Virágos kert – Dalok, játékok és mesék óvodák, anyák és nevelők számára (1891) 1.2.1.1.23. Nagy Antal: Katholikus hitoktatók kézikönyve I-III. (1891) 1.2.1.1.24. Székely István: Ösztön és Ész I-II. (1897) 1.2.1.1.25. Wundt Vilmos: A lélektan alapvonalai (1898) 1.2.1.2. XX. SZÁZAD ELSŐ FELE 1.2.1.2.1. Finánczy Ernő: Neveléstörténet I-IV. (1906-1927) 1.2.1.2.2. Cziklay Lajos: Kath. hajadonok könyve (1909) 1.2.1.2.3. Ifj. Leopold Lajos: A presztizs (1912) 1.2.1.2.4. Hattler Xav. Ferenc: Jézus legszentebb szivének háza (1913) 1.2.1.2.5. Imre Sándor: A családi nevelés főkérdései (1925) 1.2.1.2.6. Imre Sándor: Neveléstan (1928) 1.2.1.2.7. Böngérfi János: Nevelés I-II., (1938) 1.2.1.3. ÉV NÉLKÜLI 1.2.1.3.1. Kenedy Géza: Problémák (é. n.) 1.2.1.3.2. Smiles-Shramm: A boldogulás útja (é. n.) 1.2.1.3.3. Alexy E.: A siker és boldogulás titka (é. n.)

1.2.2. Illemtan 1.2.2.1. XIX. SZÁZAD 1.2.2.1.1. Szablyár Ferenc: A pesti művelt társalgó (1872) 1.2.2.1.2. Whol Janka: Illem (1891) 1.2.2.1.3. Harkai Aladár: Titkár (1897) 1.2.2.2. XX. SZÁZAD ELSŐ FELE 1.2.2.2.1. Gömbösné Galamb Margit: Az uriasszony (1906) 1.2.2.2.2. Brankovics György: A legujabb magyar általános levelező (1907) 1.2.2.2.3. Ifj. Gonda Béla: A jó modor (1918) 1.2.2.2.4. Vida Vilmos: Így szebb az élet! (1943) 1.2.2.3. ÉV NÉLKÜLI 1.2.2.3.1. Szerelemhegyiné Móczár Jolán: A társalgás művészete (é. n.) 1.2.2.3.2. Schidlof : Az érvényesülés művészete – A megnyerő modor könyve (é. n.) 1.2.2.3.3. Szabó István Andor: Az uriember (é. n.) 1.2.2.3.4. Özv. Báthory Nándorné: Asszonyi Életművészet (é. n.) 1.2.2.3.5. Károly Pál: Egy kis illemtan mindenkinek (é. n.) 1.2.2.3.6. Vajda László: Legujabb és Legteljesebb általános levelező (é. n.) 1.2.2.3.7. Szabóné Nogáll Janka: A jó modor (é. n.) 1.2.2.3.8. Kassay Adolf: Legújabb levelező, önügyvéd, házi titkár (é. n.) 1.2.2.3.9. Széplaki Ede: Magyar felköszöntők könyve (é. n.) 1.2.2.3.10. ? Pohárköszöntők (é. n.) 1.2.2.3.11. Nádai László: Szerelmi levelező (é. n.) 1.2.2.3.12. Evva Ádám: Szív írja szívnek – szerelmi levelező (é. n.) 1.2.2.3.13. Havas István: Jó gyermekek köszöntő könyve (é. n.) 1.2.2.3.14. Méhes András: Társalgó – Az ildom tankönyve az élet minden viszonyaira (é. n.) 1.2.2.3.15. Váradi András: Tolnai kis köszöntő (é. n.) 1.2.2.3.16. ?: Hölgyek titkára (é. n.) 1.2.2.3.17. Fóti J. Lajos: A gyermek illemtana (é. n.)


1.2.3. Jogtudomány 1.2.3.1. Wenzel Gusztáv: Egyetemes európai jogtörténet (1869-73) 1.2.3.2. Timon Ákos: Magyar alkotmány- és jogtörténet (1903) 1.2.3.3. Király János: Magyar alkotmány- és jogtörténet különös tekintettel a nyugateurópai jogfejlõdésre (1908)

1.2.4. Orvostudomány 1.2.4.1. Békésy Géza: Az egészség könyve (1897) 1.2.4.2. Forel Ágost: A hypnotismus (1914)


1.2.5. Mezőgazdaságtudomány

1.3. Matematika

1.4. Logika

1.5. Természettudományok 1.5.1. Fizika

1.5.2. Kémia

1.5.3. Biológia 1.5.3.1. Brehm Alfréd: Az állatok világa


1.5.4. Csillagászat

1.5.5. Földrajz 1.5.5.1. Hunfalvv János: Magyarország és Erdély képekben I-III. (1856) 1.5.5.2. Hunfalvv János: Budapest és környéke (Pest, 1859) 1.5.5.3. Hunfalvv János: A Magyar Birodalom természeti viszonyainak leirása I-III.( 1863–1865) 1.5.5.4. Hunfalvv János: Az Osztrák Birodalom rövid statisztikája (1867) 1.5.5.5. Hunfalvv János: Ég és föld, csillagászati földrajz (1873) 1.5.5.6. Hunfalvv János: Egyetemes földrajz (1881–1889) 1.5.5.7. Cholnoky Jenő (szerk.): A Föld felfedezői és meghódítói I-V. (1938)


2. Filozófia 2.1. Általános művek 2.1.1. Lewes György Henrik: A philosophia története I-III. (1876-78) 2.1.2. Kecskés Pál: A bölcselet története főbb vonásaiban (1943)

2.2. Etika

2.3. Esztétika 2.3.1. Purgstaller Kal. József: Szépészet, azaz aesthetica elemző módszer szerint (1875)

2.4. Ismeretelmélet

2.5. Metafizika


3. Teológia, egyháztörténet

3.1. Bibliák 3.1.1. Károlyi Biblia (1590) 3.1.2. Káldi Biblia (1626) 3.1.3. (Díszkötéses) Káldi Biblia I-VI. (1834) 3.1.4. Arany Biblia (1890 k.)

3.2. Keresztény egyháztörténelem 3.2.1. Pauer János: Az egyházi rend érdeme Magyarország történetében, Árpádok idõszakától korunkig (1847) 3.2.2. Cherrier Miklós: A magyar egyház története (1856) 3.2.3. Heiszler József: Egyháztörténelmi kézikönyv (1862) 3.2.4. Lányi Károly magyar egyháztörténelme I-II. (1866-69) 3.2.5. Karcsú Antal Arzén: A szerzetes rendek egyetemes történelme I-V. (1867) 3.2.6. Karcsú Antal Arzén: A római pápák történelme szent Pétertől korunkig I-VIII. (1869-71) 3.2.7. Robitsch Mátyás: Egyháztörténelem I-II (1874) 3.2.8. Brück Henrik: A keresztény egyháztörténelem kézikönyve I-III. (1877) 3.2.9. Rapaics Rajmund: Egyetemes egyháztörténelem I-III. (1879-1889) 3.2.10. Farkas József: Keresztyén egyháztörténelem (1882) 3.2.11. Balics Lajos: A római katholikus egyház története Magyarországban I-II. (1890) 3.2.12. Zeller Árpád: A magyar egyházpolitika, 1847-1894 (1894) 3.2.13. Mihalovics Ede: A katholikus predikáczió története Magyarországon I-II. (1901) 3.2.14. Sziklay János: A katholikus Magyarország 1001-1901 I-II. (1902) 3.2.15. Karácsonyi János: Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban (1906) 3.2.16. Zsilinszky Mihály: A magyarhoni protestáns egyház története (1907) 3.2.17. Chobot Ferenc: Jézus Krisztus egyházának története I-III. (1907) 3.2.18. Petró József: A szetmise története (1931) 3.2.19. Marx Ignác: A katolikus Egyház története (1932)

3.3. Keresztény teológia 3.3.1. Somosy János: Keresztyén hittudomány (1836) 3.3.2. Szeremlei Gábor: Keresztyén vallástudomány (1859) 3.3.3. Mihályfi Ákos: Az igehirdetés (1912) 3.3.4.


3.4. Keresztény egyházi beszédek, példatárak 3.4.1. Bourdaloue Tisztelendő pater predikátzioi I-VII. (1814-15) 3.4.2. Nagy Antal: Mindennapi lelki kenyér (1889) 3.4.3. Pázmány Péter bíbornok, esztergomi érsek összes munkái (I–VII., 1894-1905)

3.5. Keresztény egyházjog 3.5.1. Kazaly Imre: A katholikus egyházjogtan kézi könyve I-II. (1882) 3.5.2. Mikler Károly: Magyar evangelikus egyházjog (1906)


3.6. Keresztény szentek élete 3.6.1. llyés András: A keresztényi életnek példája vagy tükör. (1813) 3.6.2. Zalka János (szerk.): Szentek élete. I-V. (1859-1876) 3.6.3. Bedeő Pál: Szentek élete, melyet a zsenge ifjúság számára írt (1847) 3.6.4. Vogel, Matthäus SJ: Szentek élete I-III. (1866-68, átdolg. 1908-12) 3.6.5. Dedek Crescens Lajos: Szentek élete I-II. (1900) 3.6.6. Szentek élete. Népies kiadás (1901) 3.6.7. Hizsa Gyula: Szentek élete. (A naptár szentjeinek rövid életrajza) Gyula, 1925. 3.6.8. Schütz Antal (szerk.): Szentek élete az év minden napjára. I-IV. (1932) 3.6.9. Stolz, Alban: Szentek élete. A keresztény tökéletesség útja. I-XII. (1932-1933) 3.6.10. Radó Polikárp (szerk.): Az Egyház szentjei. (1940)

1.1. Más vallások 1.1.1. Deutsch Tamás (szerk.): Mózes Öt Könyve I.-V. (1887-90) 1.1.2. Maimonidész: A tévelygők útmutatója, (1890 k.) 1.1.3. Slomo Ganzfried: A Sulchan Aruch kivonata I-III. (1890 k.) 1.1.4. Huber Lipót: A Talmúd (1897)


1.2. Egyéb


2. Művészetek 2.1. Képzőművészetek 2.1.1. Általános művek 2.1.1.1. Pasteiner Gyula: A művészetek története (1885) 2.1.1.2. Beöthy Zsolt (szerk.): A művészetek története I-III. (1912) 2.1.1.3. Gerevich Tibor (szerk.): Magyarország művészeti emlékei I-III. (1938-9)

2.1.2. Festészet

2.1.3. Szobrászat

2.1.4. Építészet


2.1.5. Iparművészet 2.1.5.1. Marczalli Henrik (szerk.) Az iparművészet könyve I-III. (1902) 2.1.5.2. Malonyai Dezső: A magyar nép művészete, I – V. (1907-22)

2.2. Szépirodalom 2.2.1. Verne Gyula összes munkái, Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt. 2.2.2. Báró Eötvös József összes munkái I-XX. 2.2.3. Magyar remekírók (1900 k.) 2.2.4. Herczeg Ferenc munkái I.-XX. (1925) 2.2.5. Arany János munkái 2.2.6. Garay János összes munkái

2.3. Zene 2.3.1. Ábrányi Kornél: Általános zenetörténet (1886) 2.3.2. Hofecker Imre: Általános zenetörténelem (1894) 2.3.3. Kacsóh Pongrác: A zene fejlődéstörténete (1909) 2.3.4. Molnár Géza: Általános Zenetörténet I-II. (1911) 2.3.5. Gál György Sándor: A zene története (1940) 2.3.6.

2.4. Színészet

3. Lexikonok 3.1. A magyar család aranykönyve 3.2. Újabb kori ismeretek tára I.-VIII. (1850-es évek) 3.3. Somogyi Ede (szerk.): Magyar lexikon I-XVI. (1879-85) 3.4. Pallas nagy lexikona 3.5. Révai nagy lexikona 3.6. Gutenberg nagy lexikona

4. Sorozatok 4.1. A műveltség könyvtára 4.2. Wenzel Gusztáv: Árpád kori új okmánytár I-XIII. 4.3. Történelmi életrajzok 1.-61. 4.4. Szent István könyve 4.5.

5. Újságok 5.1. Kisdednevelés 5.2. Hitszónoklati folyóirat

6. Egyéb 6.1. Radnai Béla: Az egységes magyar gyorsírás tankönyv (1928)

RENDSZEREZETLENEK Irodalom Radó Antal (szerk.): Idegen költők albuma, 1891, 367 p Beöthy Zsolt: A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése I-II., 1892 Deme Károly: Magyar olvasókönyv, 1897, 212 p Radó Antal (Szerk.): Költők albuma, 1902, 284 p Szántó Kálmán: Költészettan olvasókönyvvel, é.n., 200 p Révy Ferenc – Lengyel Miklós: Retorika és Poetika, 1908, 253 p Riedl Frigyes: Poétika, 1927 Történelem Cantu Caesar: Világtörténelem I.-XV.?, 1850-1870 k. Szalay László: Magyarország története I-V., 1857 Horváth Mihály: Huszonöt év Magyarország történelméből I-V., 1868 Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harczának története I-III., 1872 Marczali Henrik, Márki Sándor: Aradi vértanúk albuma, 1892, 246 p Szalay József, Dr. Baróti Lajos: A magyar nemzet története I-IV., 1890 k. Szécsi Ferenc: Ami a történelemből kimaradt, én., 247 p Természettudomány Czógler Alajos: A fizika története életrajzokban I-II., 1882 Amédée Guillemin: A mágnesség és elektromosság, 1885, 875 p Nuricsán József: Utmutató a chemiai kísérletezésben, 1906, 254 p Mágocsy-Dietz Sándor: A növények táplálkozása, 1909, 716 p Walther Johannes: A Föld és az élet története, 1911, 671 p Aujeszky Aladár: A baktériumok természetrajza, 1912, 920 p Richard J.: Oczeánográfia, 1912, 576 p Soddy Frederick: A rádium, 1912, 151 p Scheiner J.: Népszerű asztrofizika, 1916, 840 p

Matematika Ábel Károly: Mértan a középiskolák felsőbb osztályai számára, 1904., 236 p Grész Leó: Algebra és geométria, 1912, 339 p

Földrajz Deme Károly: Földrajz, 1902, 69 p Vallás Munkay J.: Istennek földi országa Európában 1840 óta I-II., 1856 A humanitás bálványa – avagy a szabadkőművesség, 1877, 430+471 p Répászky József: Általános dogmatika I-II., 1878, 1968 p Sardá y Salvany Félix: A liberalismus bün, 1888, 216 p Nogáll János: Liliomszálak,1896, 400 p Balics Lajos: A római katholikus egyház története Magyarországban I-II., 1900 Schlőr Alajos: Elmélkedések az evangélium egész tartalma fölött I-III., 1900 M. Louvet: A tisztítóhely, 1904, 367 p Csiky Lajos: Lelkipásztorkodástan, 1908, 512 p


Történelmi életrajzok[szerkesztés]

1. kötet Pór Antal: Csák Máté (1260-1321) Terjedelme: 170 oldal + 6 tabló Ára: 3.800 Ft

2. kötet Szabó Károly: Kún László (1272-1290) Terjedelme: 192 oldal + 4 tabló + 2 melléklet Ára: 3.900 Ft

3. kötet Pór Antal: Keszei Miklós (13??-1366) Terjedelme: 126 oldal + 4 tabló Ára: 3.200 Ft

4. kötet Áldási Antal: Alsáni Bálint (13??-1408) Terjedelme: 136 oldal + 6 tabló Ára: 3.500 Ft

5. kötet Pór Antal: Nagy Lajos (1326-1382) Terjedelme: 628 oldal +19 tabló Ára: 11.700 Ft

6. kötet Márki Sándor: Mária, Magyarország királynéja (1370-1395) Terjedelme: 192 oldal +7 tabló +3 melléklet Ára: 6.500 Ft

7. kötet Fraknói Vilmos: Hunyadi Mátyás király (1440-1490) Terjedelme: 416 oldal + 15 tabló + 4 melléklet Ára: 8.500 Ft

8. kötet Fraknói Vilmos: Bakócz Tamás (1442-1521) Terjedelme: 220 oldal + 12 tabló Ára: 5.400 Ft

9. kötet Berzeviczy Albert: Beatrix királyné (1457-1508) Terjedelme: 696 oldal +18 tabló +1 melléklet Ára: 12.900 Ft

10. kötet Tóth- Szabó Pál: Szatmári György (1457-1524) Terjedelme: 316 oldal + 8 tabló + 1 melléklet Ára: 6.000 Ft

11. kötet Fraknói Vilmos: Werbőczi István (1458-1541) Terjedelme: 380 oldal + 11 tabló Ára: 7.900 Ft

12. kötet Márki Sándor: Dózsa György (1470-1514) Terjedelme: 536 oldal + 15 tabló Ára: 9.900 Ft

13. kötet Schönherr Gyula: Hunyadi Corvin János (1473-1504) Terjedelme: 332 oldal + 9 tabló + 5 melléklet Ára: 7.000 Ft

14. kötet Kretschmayr Henrik: Gritti Lajos (1480-1534) Terjedelme: 160 oldal +4 tabló + 2 melléklet Ára: 3.900 Ft

15. kötet Majláth Béla: Maylád István (1502-1550) Terjedelme: 120 oldal + 4 tabló + 1 melléklet Ára: 3.400 Ft

16. kötet Dézsi Lajos: Tinódi Sebestyén (1505-1556) Terjedelme: 230 oldal +11 tabló Ára: 5.800 Ft

17. kötet Ortvay Tivadar: Mária, II. Lajos magyar király neje (1505-1558) Terjedelme: 458 oldal + 18 tabló Ára: 9.600 Ft

18. kötet Thallóczy Lajos: Zay Ferenc (1505-1570) Terjedelme: 172 oldal + 10 tabló + 2 melléklet Ára: 4.600 Ft

19. kötet Szádeczky Lajos: Kovacsóczy Farkas (1576-1594) Terjedelme: 140 oldal + 8 tabló Ára: 3.900 Ft

20. kötet Veress Endre: Izabella királyné (1519-1559) Terjedelme: 516 oldal + 14 tabló + 2 melléklet Ára: 9.500 Ft

21. kötet Szádeczky Lajos: Békés Gáspár (1520-1579) Terjedelme: 104 oldal + 11 tabló + 1 melléklet Ára: 9.500 Ft

22. kötet Szabó László: Forgách Ferencz (1535-1577) Terjedelme: 228 oldal + 10 tabló Ára: 5.500 Ft

23. kötet Veress Endre: Berzeviczy Márton (1538-1596) Terjedelme: 228 oldal + 7 tabló Ára: 5.000 Ft

24. kötet Erdélyi Pál: Balassa Bálint (1551-1594) Terjedelme: 252 oldal + 5 tabló 5 melléklet Ára: 5.900 Ft

25. kötet Veress Endre: Kakas István (1558-1603) Terjedelme: 168 oldal + 6 tabló Ára: 4.200 Ft

26. kötet Mika Sándor: Weiss Mihály (1569-1612) Terjedelme: 220 oldal + 8 tabló Ára: 5.500 Ft

27. kötet Fraknói Vilmos: Pázmány Péter (1470-1637) Terjedelme: 344 oldal + 14 tabló + 9 melléklet Ára: 9.600 Ft

28. kötet Ferenczi Zoltán: Rimay János (1573-1631) Terjedelme: 264 oldal + 8 tabló Ára: 5.200 Ft

29. kötet Dézsi Lajos: Szenczi Molnár Albert (1574-1633) Terjedelme: 244 oldal + 3 tabló + 1 melléklet Ára: 4.600 Ft

30. kötet Gindely Antal és Acsády Ignácz: Bethlen Gábor (1580-1629) Terjedelme: 264 oldal + 15 tabló Ára: 5.700 Ft

31. kötet Deák Farkas: Forgách Zsuzsánna (1582-1632) Terjedelme: 108 oldal + 4 tabló + 1 melléklet Ára: 3.500 Ft

32. kötet Szilágyi Sándor: I. Rákóczy György, (1593-1648) Terjedelme: 424 oldal + 6 tabló + 4 melléklet Ára: 8.500 Ft

33. kötet Kubinyi Miklós: Thurzó Imre (1598-1621) Terjedelme: 172 oldal + 11 tabló + 2 melléklet Ára: 4.600 Ft

34. kötet Ipolyi Arnold: Nyáry Krisztina, (1604-1641) Terjedelme: 132 oldal + 5 tabló + 3 melléklet Ára: 3.600 Ft

35. kötet Acsády Ignácz: Széchy Mária (1610-1679) Terjedelme: 268 oldal + 10 tabló Ára: 5.700 Ft

36-37. kötet Széchy Károly: Zrínyi Miklós (1620-1664) Terjedelme: 1526 oldal + 30 tabló + 4 melléklet Ára: 30.000 Ft

38. kötet Szilágyi Sándor: II. Rákóczy György (1621-1660) Terjedelme: 212 oldal + 10 tabló + 2 melléklet Ára: 4.900 Ft

39. kötet Deák Farkas: Béldi Pál (1621-1679) Terjedelme: 216 oldal + 13 tabló + 2 melléklet Ára: 4.900 Ft

40. kötet Szilágyi Sándor: Rákóczy Zsigmond (1622-1652) Terjedelme: 184 oldal + 5 tabló + 2 melléklet Ára: 4.500 Ft

41. kötet Merényi Lajos: Esterházy Pál (1635-1713) Terjedelme: 282 oldal + 11 tabló Ára: 6.700 Ft

42. kötet Dézsi Lajos: Misztótfalusi Kis Miklós (1650-1702) Pápai Páriz Ferencz (1649-1716) Terjedelme: 332 oldal + 6 tabló Ára: 6.600 Ft

43. kötet Angyal Dávid: Thököly Imre (1657-1705) Terjedelme: 582 oldal + 32 tabló + 3 melléklet Ára: 13.500 Ft

44-45-46. kötet Márki Sándor: II. Rákóczi Ferenc (1676-1735) Terjedelme: 2054 oldal + 88 tabló + 1 melléklet Ára: 45.000 Ft

47. kötet Marczali Henrik: Mária Terézia (1717-1780) Terjedelme: 332 oldal + 17 tabló + 23 melléklet Ára: 7.500 Ft

48. kötet Széchy Károly: Gvadányi József (1728-1801) Terjedelme: 320 oldal + 13 tabló + 5 melléklet Ára: 7.500 Ft

49. kötet Fest Aladár: Dévay Pál (1735-1800) Terjedelme: 414 oldal + 8 tabló Ára: 7.800 Ft

50. kötet Morvay Győző: Fekete János (1741-1803) Terjedelme: 248 oldal + 11 tabló Ára: 5.500 Ft

51. kötet Fraknói Vilmos: Széchenyi Ferencz (1754-1820) Terjedelme: 384 oldal + 118 tabló Ára: 7.900 Ft

52. kötet Császár Elemér: Ányos Pál (1756-1784) Terjedelme: 256 oldal + 6 tabló Ára: 5.400 Ft

53. kötet Szinnyei Ferencz: Bacsányi János (1763-1845) Terjedelme: 210 oldal + 48 tabló + 1 melléklet Ára: 4.700 Ft

54. kötet Vértesy Jenő: Kölcsey Ferenc (1790-11838) Terjedelme: 210 oldal + 61 tabló + 2 melléklet Ára: 5.000 Ft

55-56. kötet Zichy Antal: Széchenyi István (1791-1860) Terjedelme: 1008 oldal + 12 tabló + 3 melléklet Ára: 18.900 Ft

57. kötet Meller Simon: Ferenczy István (1792-1856) Terjedelme: 402 oldal + 10 tabló Ára: 7.900 Ft

58. kötet Dézsi Lajos: Jósika Miklós (1794-1865) Terjedelme: 452 oldal + 8 tabló Ára: 8.200 Ft

59. kötet Bodnár István és Gárdonyi Albert: Bezerédj István (1796-1856) Terjedelme: 832 oldal + 6 tabló Ára: 13.500 Ft

60. kötet Márki Sándor: Horváth Mihály (1809-1878) Terjedelme: 388 oldal + 6 tabló Ára: 7.400 Ft

61. kötet Ferenczi Zoltán: Eötvös József (1813-1871) Terjedelme: 304 oldal + 8 tabló + 3 melléklet Ára: 6.700 Ft

Fáraó újítás[szerkesztés]

Szerkesztő:12akd/Fáraók

Világtérképek[szerkesztés]

Idézet[szerkesztés]

Kolumbán[szerkesztés]

San Colombano.jpg
Az erényes életet csak következetes szigorral valósíthatod meg. Ne engedj az elhatározásodból, és rendszeres önmegtagadásokkal, természeted kérlelhetetlen fékentartásával küzdj kitartóan. Persze eleinte nem lesz sikerélményed, de lassanként le fogod győzni magad!

– Szent Kolumbán

Mutass példát,
élj bűntelenül,
légy következetes.

– Szent Kolumbán

Imádkozz napjában
Böjtölj napjában
Tanulj napjában
Munkálkodj napjában

– Szent Kolumbán

Jacopo Todi[szerkesztés]

Hívságos fény után
A világ mért lohol,
Amely ma még ragyog,
S holnap már nincs sehol,
Oly könnyen elhasad,
Oly gyorsan szétomol,
Mint fazekas müve,
A rossz agyagcsupor.

Megbízhatóbb a jég
Hátára írt betű,
Mint a világi fény,
Ha még oly gyönyörű.
Édeseket ígér
De magja keserű.
Hogy bízzál benne, hisz
Arasznyi idejű!

Törékeny üvegen
Lépdelni biztosabb,
Mint a hitvány világ
Amikkel csalogat.
Csak illanó gyönyört,
Csak üres álmokat,
Csak hazug szenvedélyt,
Csak hiúságot ad.

Mondd, hol van Salamon.
A hajdan glóriás?
Hát Sámson hova lett,
A bajnok óriás?
S az ékes Absolon,
Aki szép volt, csodás?
S a nyájas jóbarát,
A kedves Jonatás?

Mondd, Caesar hova tünt,
Császárok elseje?
Hát Xerxes hova lett
S a lakomák vele?
Hova ment Tullius,
A szónokok feje?
És Aristoteles,
Mesterek mestere?


Olyannyi századok,
Oly sok nagyúr, kevély,
Erős birodalom
És büszke hadvezér,
Gőgös világnagyok
És annyi szenvedély:
Csak egy szemvillanás,
És mindez véget ér.

Világi pompa, fény,
Jaj, kurta ünnepély!
Öröme, mint a test
Árnyéka, annyit ér.
Attól von el, ami
Örökös jót igér.
Nyomában életed
Rossz tévutakra tér.

Férgek falatja te,
Egy markolásnyi por,
Harmatcsepp, semmiség;
Miért fuvalkodol?
Hogy holnap élsz-e még,
Ennyit sem tudhatol:
Addig míveld a jót,
Mig itt sáfárkodol!

Mi néked oly becses,
A test hát ennyit ér.
Mint a mezők füve:
Az Irás így beszél,
Úgy elsodortatik,
Ha jő könnyűcske szél,
Az emberélet is,
Akár a falevél.

Ne mondd, hogy a tiéd,
Mi elveszíthető.
Mit a világ adott,
Vissza is kéri ő.
Hát fölfelé legyen
Szíved reménykedő:
Csak egy a boldog itt,
A világmegvető.


– Todi Jakab (1230–1306) A világ hiúságáról.

Ady Endre: Kis, karácsonyi ének[szerkesztés]

Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnapután az angyalok
Gyémánt-havat hoznak.

Szeretném az Istent
Nagyosan dicsérni,
De én még kisfiú vagyok,
Csak most kezdek élni.

Isten-dicséretére
Mégis csak kiállok,
De boldogok a pásztorok
S a három királyok.


Én is mennék, mennék,
Énekelni mennék,
Nagyok között kis Jézusért
Minden szépet tennék.

Új csizmám a sárban
Százszor bepiszkolnám,
Csak az Úrnak szerelmemet
Szépen igazolnám.

(Így dúdolgattam én
Gyermek hittel, bátran
1883
Csúf karácsonyában.)


Családfa[szerkesztés]

Sablonok[szerkesztés]

Családfa sablonok[szerkesztés]

1[szerkesztés]

 
 
 
 
 
 
 
cseh fejedelem
* [[]]
† [[]]. [[.]]
 

* [[]]
† [[]]. [[.]]
 

* [[]]
† [[]]. [[.]]
 

* [[]]
† [[]]. [[.]]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cseh fejedelem
* [[]]
† [[]]. [[.]]
 
 
 
 
 

* [[]]
† [[]]. [[.]]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'
* [[]]
† [[]]. [[.]]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2[szerkesztés]

havasalföldi fejedelem
*

 
 
*

 
 
*

 
 
*

 
         
     
  havasalföldi fejedelem
*

 
 
*

 
 
     
   
1

*

 
OO   
'
*

 
2

*

 OO   
                   
   1    1    1    1    1

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 
   1    1    1    1    1

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

Más sablonok[szerkesztés]

Előd:
Frank Birodalom
(843962) Utód:
Német Királyság
Előző
Az állam helyreállítása Oszmán fennhatóság alatt
Bolgár fejedelem
Coat of arms of Bulgaria (1881-1927).svg

1879 – 1886
Következő
I. Ferdinánd
12akd
Lengyelország királya
Uralkodási ideje
[[]]. [[.]][[]]. [[.]]
Elődje lengyel király
Utódja lengyel király
Lengyelország királya
Uralkodási ideje
[[]]. [[.]][[]]. [[.]]
Elődje lengyel király
Utódja lengyel király
Életrajzi adatok
Született [[]]. [[.]]
[[]]
Elhunyt [[]]. [[.]]
[[]]
Édesapja lengyel király
Édesanyja [[]]
12akd
Spárta királya
Uralkodási ideje
Kr. e.Kr. e.
Elődje spártai király
Utódja spártai király
Életrajzi adatok
Született Kr. e.
Elhunyt Kr. e.
Édesapja spártai király
12akd
Havasalföld fejedelme
Uralkodási ideje
[[]]. [[.]][[]]. [[]]
Elődje havasalföldi fejedelem
Utódja havasalföldi fejedelem
Havasalföld fejedelme
Uralkodási ideje
[[]]. [[.]][[]]. [[.]]
Elődje havasalföldi fejedelem
Utódja havasalföldi fejedelem
Havasalföld fejedelme
Uralkodási ideje
[[]]. [[.]][[]]. [[.]]
Elődje havasalföldi fejedelem
Utódja havasalföldi fejedelem
Havasalföld fejedelme
Uralkodási ideje
[[]]. [[.]][[]]. [[.]]
Elődje havasalföldi fejedelem
Utódja havasalföldi fejedelem
Életrajzi adatok
Született [[]]
Elhunyt [[]]. [[.]]
[[]]
Édesapja havasalföldi fejedelem
Édesanyja nem ismert a neve
12akd
Bolgár cár
Uralkodási ideje
[[]]. [[.]][[]]. [[]]
Elődje bolgár cár
Utódja bolgár cár
Bolgár cár
Uralkodási ideje
[[]]. [[.]][[]]. [[.]]
Elődje bolgár cár
Utódja bolgár cár
Életrajzi adatok
Született [[]]
Elhunyt [[]]. [[.]]
[[]]
Édesapja bolgár cár
Édesanyja nem ismert a neve


12akd
Moldva fejedelme
Uralkodási ideje
[[]]. [[.]][[]]. [[]]
Elődje moldvai fejedelem
Utódja moldvai fejedelem
Moldva fejedelme
Uralkodási ideje
[[]]. [[.]][[]]. [[.]]
Elődje moldvai fejedelem
Utódja moldvai fejedelem
Moldva fejedelme
Uralkodási ideje
[[]]. [[.]][[]]. [[.]]
Elődje moldvai fejedelem
Utódja moldvai fejedelem
Moldva fejedelme
Uralkodási ideje
[[]]. [[.]][[]]. [[.]]
Elődje moldvai fejedelem
Utódja moldvai fejedelem
Életrajzi adatok
Született [[]]
Elhunyt [[]]. [[.]]
[[]]
Édesapja moldvai fejedelem
Édesanyja nem ismert a neve
'
havasalföldi fejedelem
[[Kép:|220px]]
Uralkodásának ideje
[[]]. – [[]]. - alkalommal

Alap[szerkesztés]

Villamosok[szerkesztés]


 • MISSALE ROMANUM 1861..KAPCSOS, VERETES BŐR:
  • eladó: sandor46(1890)
  • termékkód: 2154530012
  • MISSALE ROMANUM 1861..HATALMAS 50 CENTIX 35 CENTI VASKOS 10 KILÓS SOK SZINES EREDETI KÉPEL, TELJES EREDETI BÖRKÖTÉSBEN,..GERINCET PÓTOLNI KEL,..VERETES ,...ARANYOZOT LAPÉLEK..LATIN NYELVÜ,...VALAMIKOR TEMPLOMI BIBLIA VOLT, 163 ÉV NEM SEMI

Könyvek[szerkesztés]

Szentek, kereszténység[szerkesztés]

Bible.malmesbury.arp.jpg Ez a szerkesztő olvassa a Szentírást.


Történelem[szerkesztés]

Magyar történelmi tár:


Révai Lexikon[szerkesztés]

Wikipedia-logo.png Ez a szerkesztő 3019 napja, 2008. június 26.. napján regisztrált.


 • 1. A-Arany, 1911
 • 2. Arány-Beke, 1911
 • 3. Béke-Brutto, 1911
 • 4. Brutus-Csát, 1912
 • 5. Csata-Duc, 1912
 • 6. Dúc-Etele, 1912
 • 7. Etelka-Földöv, 1913
 • 8. Földpálya-Grec, 1913
 • 9. Gréc-Herold, 1913
 • 10. Hérold-Jób, 1914
 • 11. Jób-Kontúr, 1914
 • 12. Kontúr-Lovas, 1915
 • 13. Lovas-Mons, 1915
 • 14. Mons-Ottó, 1916
 • 15. Ottó-Racine, 1922
 • 16. Racine-Sodoma, 1924
 • 17. Sodoma-Tarján, 1925
 • 18. Tarján-Vár, 1925

Középkori egyetemes történeti források[szerkesztés]

2005. május 20., 11:56

 • Szigorlatok – Források a középkori egytetemes történeti írásbeli szigorlatra. A szigorlati írásbeliben csak alább felsorolt források közül jelölünk ki forrásfelismerésre, illetve forráselemzésre szövegeket. Mindez nem érinti a szigorlati olvasmányjegyzéken található követelményeket, melyek a szigorlat szóbeli részére vonatkoznak. Források:
 1. Abaelardus, Szerencsétlenségeim története. Helikon, Bp. 1985.
 2. Assisi Szent Ferenc művei. Agapé, Újvidék, Szeged, Csíksomlyó, 1993.
 3. Celanói Tamás életrajzai Szent Ferencről. Újvidék, Szeged, Csíksomlyó, 1993. 21-143.
 4. Compagni, Dino, Krónikája korának eseményeiről. Bukarest, Kriterion, 1989.
 5. Duby, Georges – Duby, Andrée, Jeanne d'Arc perei. Európa, Bp. 1989.
 6. Einhard, Nagy Károly élete. Franklin Társulat, Bp. 1901.
 7. Froissart krónikája. Vál.: Kulcsár Zsuzsa, Gondolat, Bp. 1971.
 8. Gergely, Nagy Szent, Szent Benedek élete. Bencés K., Pannonhalma 1993. és In: Szennay András (szerk.), Népek nagy nevelője... . Szent István Társulat, Bp. 1981. 229–269.
 9. Izidor, Sevillai, A gótok, vandálok és szvébek története. Hispánia Kiadó, Szeged 1998.
 10. Iordanes, Getica. A gótok eredete és tettei. L’Harmattan, Bp. 2004.
 11. Komnéné Anna, Alexias. Officina, Bp. 1943. és Lectum, Szeged 2002.
 12. Liudprand, Történeti munkái. (Antapodosis, Nagy Ottó császár tettei, A konstantinápolyi követség története.) In: Középkori krónikások VI–VII. Athenaeum, Bp. 1908.
 13. Marosi Ernő (szerk.), A középkori művészet történetének olvasókönyve, XI–XV. század. Balassi, Bp., 1997. 89–115.: Suger: Könyve a kormányzása alatt történet dolgokról.
 14. Ottó, Freisingi, I. Frigyes császár tettei. In: Középkori krónikások. XV–XVI. kötet. Athenaeum, Bp. 1913.
 15. Ottó, Freisingi, Krónika. In: Középkori krónikások. XII–XIV. kötet. Athenaeum, Bp. 1912. 59-67., (Előszavak), 314-367. (VI. 32. – VII. 35.)
 16. Paulus Diaconus, A longobárdok története. In: Középkori krónikások. I. kötet, Brassói Lapok, Brassó, 1901.
 17. Piccolomini, Aeneas Silvius, Pápa vagy zsinat? Helikon, Bp. 1980.
 18. II. Piusz pápa feljegyzései. Balassi, Bp. 2001.
 19. Prokopios, Titkos történet. Helikon, Bp. 1984.
 20. Rimbertus, Anskarius. In: Középkori krónikások. X. kötet, Athenaeum, Bp. 1909. 37–106.
 21. Sulpicius Severus, Szent Márton élete. Bencés Kiadó, Pannonhalma 19982.
 22. Szent Benedek Regulája. In: Szennay András (szerk.), Népek nagy nevelője... . Szent István Társulat, Bp. 1981. 102–183. ld. még: Szent Benedek Regulája. Bencés Kiadó, Pannonhalma, 1993.
 23. Veszprémy László (vál.), Az első és második keresztes háború forrásai. Szent István Társulat, Bp. 1999. 13-128.: Névtelen krónikás, a frankok és a többi jeruzsálemi zarándok tettei.
 24. Villani testvérek, A három Villani krónikája. In: Középkori krónikások. VIII–IX. kötet, Athenaeum, Bp. 1909. 80-304.
 25. Villehardouin, Geoffroy, Bizánc megvétele. Európa, Bp. 1985.


 • A fentieken kívül a szöveggyűjteményből az megjelölt oldalakon szereplő szemelvények ismerete kötelező: Sz. Jónás Ilona (szerk.), Középkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. Európa és Közel-Kelet, IV-XV. század. Osiris, Bp. 1999.

A szöveggyűjtemény on-line változata elérhető: [3]

1. VII. Konstantin rendelete a katonabirtokok védelméről: 33-34.

2. Tours-i Gergely szemelvények (A frankok történetéből címen): 84-92.

3. Beda szemelvények (Kelták és germánok harca Britanniáért címen): 93-96.

4. A száli frankok törvénykönyve (Lex Salica részletek): 99-111.

5. Capitulare de litteris colendis: 153-154.

6. Capitulare de villis: 154-159.

7. Domesday Book részletek (Szemelvények a Domesday Bookból, illetve A Végítélet Könyvéből: Chester város számadása, valamint Oxford és Oxfordshire szokásai címeken): 179-180., 360-362.

8. Eudes blois-i gróf levele Róbert királyhoz: 184-185.

9. Raoul Glaber krónikájának részletei (Éhínség; Az Isten békéje intézmény szerveződése: Raoul Glaber Históriájából, valamint A templomok újjáépítése és Ereklyék feltalálása címeken): 187-189., 191-192.

10. A tulujes-i zsinat határozataiból: 189-191.

11. V. Vilmos, Aquitánia hercege (Adhémar de Chabannes krónikájából): 193-194.

12. A társadalom három rendje (Adalbéron de Laon): 194-195.

13. A velenceiek kiváltságai a jeruzsálemi királyságban (1124): 220-222.

14. Widukind szemelvények (I. Henrik megválasztása német királlyá, valamint I. Ottó német királlyá választása és megkoronázása címeken): 233-235.

15. A normann hódítás Angliában („Florence of Worcester” és Guillaume de Jumièges szemelvények): 236-239.

16. A Clarendoni Konstitúciók (1164): 253-256.

17. A Clarendoni Assize (1166): 256-258.

18. A Magna Carta-mozgalom (Az angol rendiség kialakulása címen, szemelvény Matthew Paris krónikájából): 263-264.

19. Szemelvények a Magna Cartából: 264-266.

20. IX. (Szent) Lajos: Enseignements (Tanácsok a jó kormányzáshoz címen részletek a műből): 269-270.

21. Az 1314-es francia nemesi ligamozgalom egyik szövetséglevele (IV. (Szép) Fülöp ellenzéke címen): 271-272.

22. II. Frigyes kiváltságlevele az egyházfejedelmek számára (1220): 272-273.

23. Szemelvények a Mainzi Konstitúciókból: 273-275.

24. Korai ciszterci szövegek (A ciszterci rend 1134. évi szabályzatából és Clairvaux címeken): 287-291. (Valamint lásd még: Lékai Lajos, Ciszterciek. Eszmény és valóság. Budapest, 1991, 414-432. és Redl Károly (szerk.), Az égi és földi szépről. Források a későantik és középkori esztétika történetéhez. Budapest, 1988, 275-284.)

25. A IV. lateráni zsinat eretnekek elleni rendelkezése (Eretnekek elleni törvény címen): 294-295.

26. I. Gelasius pápa levele Anastasios császárhoz (494): 296.

27. A Constantinusi Adománylevél (Donatio Constantini): 298-303.

28. I. Ottó kiváltságlevele a római egyház számára (Ottonianum): 304-307.

29. A pápaválasztást szabályozó dekrétum (1059): 307-309.

30. VII. Gergely a pápai hatalomról (Dictatus Papae): 313.

31. VII. Gergely és IV. Henrik küzdelmének dokumentumai: 314-319.

32. John of Salisbury szemelvények a pápaságról, illetve Bresciai Arnoldról: 320-324.

33. III. Ince Venerabilem kezdetű bullája (1202): 334-335.

34. VIII. Bonifác Unam sanctam kezdetű bullája (1303): 339-341.

35. Műveletlen területek termővé tétele (XII. század): 347-348.

36. Lucca város kiváltságlevele (1081): 359-360.

37. II. Fülöp megerősíti a beauvais-i kommuna szokásjogát (1182): 365-367.

38. A rajnai városok szövetsége (1254): 373-374.

39. A firenzei igazságszolgáltatás ordinamentumai (1293): 383-400.

40. A courtrai-i csata és előzményei az Annales Gandenses szerint (A flandriai városok és Franciaország címen): 400-406.

41. A firenzei céhstatútumokból: 426-427.

42. VIII. (Palaiologos) Mihály és a Genovai Köztársaság szerződése (1261): 449-451.

43. A Hanza első közös határozatai (1260-1264): 457-458.

44. Hitelügylet rendezése a champagne-i vásáron (1298): 474-475.

45. A reimsi érseki iskola és Gerbert d’Aurillac (Richer krónikájából): 493-494.

46. Robert de Courson párizsi egyetemi statútuma, 1215 (részletek): 495.

47. Franciaország, 1356-1358 (szemelvények az ún. Chronique Normande du XIVe siècle-ből és a Grandes Chroniques de France-ból, a szöveggyűjteményben A poitiers-i csata, A rendi gyűlés összehívása, A rendi gyűlés követelései, A párizsi zavargások 1357 áprilisában, valamint Felkelés Párizsban 1358 februárjában címeken): 498-504.

48. Jeanne d’Arc levele az angol királyhoz (1429): 508-509.

49. A francia parasztság és a Jacquerie (Jean de Venette krónikájából): 514-516.

50. Parasztfelkelés Angliában, 1381 (a yorki Mária-apátság krónikájából): 519-524.

51. A konstanzi zsinat bírósági tárgyalása Husz János ügyében (Poggio Bracciolini levele alapján): 528-533.

52. Jan Žižka levele a plzeni szövetséghez: 535.

53. IV. (Luxemburgi) Károly önéletrajza (részletek): 543-547.

54. A Német Aranybulla, 1356 (részletek): 547-548.

55. A grünwaldi csata, 1410 (Jan Długosz krónikájából): 550-553.

56. Philippe de Commynes: XI. Lajos jellemzése (részlet emlékirataiból): 570-571. ELTE BTK Történelem Szakos Portál E-mail:.szerkesztoseg@vipmail.hu

Családfák[szerkesztés]

Külső családfás képek[szerkesztés]

Lásd még[szerkesztés]

 • kings rulers&f=false
 • kings rulers&f=false
 • [4]
 • [5] 5-7. o.
 • [6] 12., 18., 22-23., 26., 27-28., 33., 52., 56., 69., 72., 99., 102., 107., 124., 134., 135., 141., 144., 145., 147., 148., 149., 151., 153., 155. o.
 • kings rulers&f=false, 179-186. o.
 • [7], 885-904. o.
 • [8], 47., 52., 78., 132., 154-5., 211., 249., 256., 336-7., 358., 382-3., 432-3., 462., 510., 536-7., 556-7., 608-9. o.
 • [9], 127-163. o.
 • [10] 90., 111., 153., 170., 172., 175., 178., 181., 182., 189., 193., 198., 217., 220., 222., 225., 227., 230., 232., 237., 242., 243., 248., 250., 251., 256.,
  257., 262., 263., 267., 270., 271., 275., 301., 318., 327., 338., 347., 350., 355., 361., 370., 378., 383., 453., 455., 457., 464., 486., 517., 519., 535., 538., 540., 542., 562., 571.
 • [11] 432-443. o.
 • [12]
 • [13]
 • [14] 222. o.
 • [15], XVI. o.
 • [16] 18-19., 70-71., 136-7., 214-5., 262-3., 326-7.
 • [17] 185. o.

A kozmosz 1 éve[szerkesztés]

A kozmosz története egy évben

A világegyetem története az ősrobbanástól napjainkig egyetlen évbe sűrítve (15 milliárd év - 365 nap)

 • január 1. ősrobbanás
 • május 1. a Galaxis kialakulása
 • szeptember 14. a Föld keletkezése
 • szeptember 25. az élet megjelenése
 • október 2. az első kőzetek
 • október 9. az első baktériumok és algák
 • november 12. az első fotoszintetizáló növények
 • december 1. jelentős oxigéntartalmú atmoszféra kialakulása
 • december 17. a gerinctelenek megjelenése
 • december 21. a rovarok megjelenése, az állatok letelepedése a szárazföldön
 • december 26. az emlősök megjelenése
 • december 27. a madarak megjelenése
 • december 30. az emberszabásúak megjelenése
 • december 31. az ember megjelenése
  • 13:30 a majmok és az ember közös őseinek felbukkanása
  • 22:30 az ember megjelenése
  • 23:00 a kőeszközök elterjedése
  • 23:59:00 a barlangfestészet megjelenése
  • 23:59:35 az első városok
  • 23:59:50 az ókori birodalmak létrejötte
  • 23:59:51 az ábécé feltalálása
  • 23:59:53 a trójai háború
  • 23:59:56 Krisztus születése
  • 23:59:57 a tizedesszámok feltalálása
  • 23:59:59 a reneszánsz
  • 24:00:00 napjaink

Biblia[szerkesztés]

Be nem vett, de a Bibliában megemlített iratok[szerkesztés]

 • Be nem vett iratok
Név
Az első szüleinek testamentuma
Éva apokalipszise (S) gnosztikus irat
Lámekh könyve
Énókh I. könyve[1] (S)
Jubileumok könyve[1] (S)
József és Asenáth[2] (S)
A 12 pátriárka végrendelete[1][2] (S)
Mózes apokalipszise[1] (S)
Illés apokalipszise (S)
Ezsdrás IV. könyve[1] (S)
Összetevői:
 • Ezsdrás V. könyve
 • Ezsdrás IV. könyve (héber apokalipszise)
 • Ezsdrás VI. könyve

Lásd még:

Iszlám államok[szerkesztés]

Iszlám államok.png

Cikklista[szerkesztés]

 • Sablonok kivételével.

2008.[szerkesztés]

2009.[szerkesztés]

2010.[szerkesztés]

2011.[szerkesztés]

2012.[szerkesztés]

2013.[szerkesztés]

2014.[szerkesztés]

2015. (VIII. 20-ig)[szerkesztés]

2015. (VIII. 21-től XI. 4-ig)[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. ^ a b c d e http://lexikon.katolikus.hu/A/apokrif%20iratok.html
 2. ^ a b Forráshivatkozás-hiba: Érvénytelen <ref> tag; nincs megadva szöveg a(z) slav nevű ref-eknek