Jelentős középkori történetírók listája

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Az alábbi lista a jelentősebb középkori (nagyrészt európai) történetírókat tartalmazza a VI. század elejétől a 15. század végéig.

Évszázados bontásban[szerkesztés]

VI. század[szerkesztés]

Név Nemzetiség
Műve
Magyar fordítás
Epiphaniai Eusztathiosz
(? – 518 után)
bizánci Khronologikal Epitomé nincs
Cassiodorus
(487583 körül)
római Krónika, A gótok története nincs
Iordanes
(? – 553 után)
gót A gótok története, A rómaiak története
Jóannész Malalasz
(491578)
bizánci Khronográfia Részlet IN: BIK, 77–87. o.
Szent Gildas
(500570 körül)
britanniai Britannia romlásáról Gildas: Britannia romlásáról (Sajtó alá rendezte és a bevezetést írta: Novák Veronika. Documenta Historica 32.), Szeged : JATEPress, Szeged, 1997
Prokopiosz (történetíró)
(500565 körül)
bizánci A háborúk könyve, Titkos történet Prokopios: Titkos történet. Helikon Kiadó. Budapest, 1984; Részlet IN: BIK
Evagriosz Szkholasztikosz
(537600 körül)
szír Egyháztörténet nincs
Tours-i Szent Gergely
(538594)
frank Korunk története Tours-i Gergely: Korunk története. A frankok története. Ford.: Adamik Tamás és Mezey Mónika. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2010, ISBN 9788081013232, 678 p
Iohannes Biclarensis
(540621 körül)
gót Krónika Horváth Emőke: Iohannes Biclarensis krónikája (Aetas 23. évf. 2008. 1. szám)

VII. század[szerkesztés]

Név Nemzetiség
Műve
Magyar fordítás
Sevillai Szent Izidor
(556636)
hispániai A gótok, vandálok és szvévek története Sevillai Izidor: A gótok, vandálok és szvévek története, Szeged, Hispánia Kiadó 1998. Fordította: Székely Melinda. Új, bővített kiadás: Szeged, JATEPress 2008.
nem ismert
(7. század)
frank Fredegar-krónika Részlet IN: Sz. Jónás, [1]
Antiochiai János
(7. század)
bizánci Krónika nincs

VIII. század[szerkesztés]

Név Nemzetiség
Műve
Magyar fordítás
Beda Venerabilis
(672735)
angolszász Angol egyháztörténet Részletek IN: Róma utódai, 37–39. o. + Sz. Jónás, [2]
Paulus diakónus
(725 körül – 799 körül)
longobárd A rómaiak története, A langobardok története A langobardok története. Közreadja Galamb György. Budapest : L'Harmattan, 2012
Geórgiosz Szünkellosz
(? – 810 után)
bizánci Kivonat a khronográfiából nincs

IX. század[szerkesztés]

Név Nemzetiség
Műve
Magyar fordítás
Hitvalló Szent Theophanész
(758817)
bizánci Krónika Részlet IN: BIK, 95–115. o.
Einhard
(775 körül – 840)
frank Nagy Károly élete Einhard: Nagy Károly császár élete – Einhard műve a Magyar Elektronikus Könyvtárban
Nithard
(795 körül – 843)
francia Jámbor Lajos fiainak széthúzásáról Részletek IN: Róma utódai, 152–156, 159–162. o.
Anastasius Bibliotecarius
(800 körül – 879)
itáliai Liber Pontificalis (Pápai évkönyvek, részben) Részlet IN: Sz. Jónás, [3]
Hinkmar
(806? – 882)
frank A Szent Bertin kolostor évkönyvei Részletek IN: Kristó, 183-185. old
nem ismert
(9. század)
angolszász Angolszász krónika Részlet IN: Sz. Jónás, [4] + Rimaszombati Károly (szerk.): Vikingek az Angolszász Krónikában (Documenta Historica 31.), Szeged, JATE Történész Diákkör, 1998
Regino
(842 körül – 915)
német Krónika Részlet IN: Róma utódai, 68–69. o. + Kristó, 194–201. o.

X. század[szerkesztés]

Név Nemzetiség
Műve
Magyar fordítás
Flodoard
(893966)
francia Évkönyvek Részlet IN: Kristó, 207–209. o.
Szümeón Metaphrasztész
(900 körül – 987)
bizánci Krónika nincs
Bíborbanszületett Konstantin
(905959)
bizánci A birodalom kormányzásáról Bíborbanszületett Konstantin: A birodalom kormányzásáról. Ford.: Moravcsik Gyula. Lectum Kiadó. Szeged, 2003. ISBN 9638625821
Liudprand
(922972)
longobárd Antapodosis, Nagy Ottó császár viselt dolgai,
A konstantinápolyi követség története
Liutprand: A konstantinápolyi követség története, Budapest, 1908.; Részlet IN: Kristó, 211-217; Részlet IN: Kristó 2, 13-21. old
Corvey-i Widukind
(925 körül – 973)
német A szász történet három könyve Widukindus Corbeius: A szász történet három könyve. Ford. Magyar László András, szerk., az előszót és a jegyzeteket írta Lőkös Péter. Budapest, Eötvös József kiadó, 2009. Részlet IN: Kristó, 219-228. o.
Richer
(10. század)
francia Történelem Részlet IN: Róma utódai, 87–90, 172–179. o.

XI. század[szerkesztés]

Név Nemzetiség
Műve
Magyar fordítás
Merseburgi Thietmar
(9751018)
német Krónika Részlet IN: Kristó 185-188, Részlet IN: Kristó 2: 107-115.
Raoul Glaber
(9851046)
normann Krónika Részlet IN: Sz. Jónás, [5] + Krónikások II.
Guillaume de Jumièges
(1000 körül – 1070)
francia A normann hercegek viselt dolgai Részlet IN: Sz. Jónás, [6] + Krónikások II., 75–76. o.
Hermannus Contractus
(10131054)
német Világkrónika nincs
Mikhaél Pszellosz
(10171078)
bizánci Khronographia Részlet IN: BIK, 149–153. o.
Brémai Ádám
(? – 1081)
német Hamburgi egyháztörténet Részlet IN: Kristó, 257–259. o.
Geórgiosz Kedrénosz
(11. század)
bizánci Történeti áttekintés Részlet IN: BIK, 159–161. o.
Marianus Scotus
(10281082/1083)
ír Chronicon nincs
Sigebert de Gembloux
(1030 körül – 1112)
francia Chronographia Részlet IN: Krónikások, II. 37-41
Ióannész Szkülitzész
(1040 körül – 1101 után)
bizánci Krónika Részlet IN: Kristó, 151–155. o. + BIK, 744–747. o.
Prágai Kozmasz
(1045 körül – 1125)
cseh Cseh krónika Részlet IN: Kristó, 261–263. o.

XII. század[szerkesztés]

Név Nemzetiség
Műve
Magyar fordítás
Nogent-i Guibert
(1055 körül – 1124)
francia Isten tettei a frankok által Részlet IN: Makk, 215–217. o.
Nyesztor
(1056 körül – 1114)
orosz Régmúlt idők elbeszélése Régmúlt idők elbeszélése – A Kijevi Rusz első krónikája, Balassi Kiadó, 2015, ISBN 9789635069705, 400 p + [7]
Foucher de Chartres
(1059 körül – 1127 körül)
francia Gesta Francorum Jherusalem Peregrinantium Részlet IN: Mezey László (szerk.): Krónikások - krónikák I-II. Gondolat Kiadó, 1960.
Gallus Anonymus
(1065 körül – 1116 körül)
lengyel A lengyel fejedelmek és hercegek tetteinek krónikája Gall Névtelenː A lengyel fejedelmek avagy hercegek krónikája és tettei, Budapest, Argumentum Kiadó, 2008. ISBN 9789634464655
Ióannész Zónarasz
(1074 körül – 1159 körül)
bizánci A történelem összefoglalása Részlet IN: BIK, 185–187. o.
Orderic Vitalis
(10751142)
angol Egyháztörténet, A normann hercegek viselt dolgai Részlet IN: Kulcsár, 87–90. o., Krónikások, II. 112-126
Aacheni Albert
(1080 előtt? – 1119 után)
német vagy francia Historia Hierosolymitanae expeditionis Részlet IN: Makk, 295–314. o.
Honoré d’Autun
(1080 körül – 1154)
francia Világkrónika nincs
Anna Komnéné
(10831153)
bizánci Alexiasz Komnena Anna: Alexiasz. Szeged: Lectum kiadó. 2002. ISBN 9638625813
Malmesburyi Vilmos
(1096 körül – 1143)
angol Öt könyv az angol királyok tetteiről Részlet IN: Kulcsár, 173-174.
Annalista Saxo
(12. század)
német A magdeburgi érsekek viselt dolgai nincs
Geoffrey of Monmouth
(1100 körül – 1155 körül)
angol Britannia királyainak története Arthur király krónikája. Attraktor Kiadó, Máriabesnyő, 2011.
Petrus Comestor
(1100 körül – 1178)
francia Tudós történelem nincs
Freisingi Ottó
(11141158)
német Dolgok változandóságáról, Frigyes császár viselt dolgai
 • Freisingi Ottó Krónikája / ford. Gombos F. Albin, Irsik József és Vajda György ; bev. és jegyzetekkel ellátta Gombos F. Albin
  Budapest : Athenaeum, 1912. Online: Freisingi Ottó krónikája "
 • I. Frigyes császár tettei. Középkori Krónikások XV-XVI. kötet. Budapest, Atheneum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat Kiadása, 1913. Online: itt
Helmold
(1120 körül – 1177)
német A szlávok krónikája Részlet IN: Sz. Jónás, [8]
Ragewin (Rahewin)
(? – 1177)
német Frigyes császár viselt dolgai Részlet IN: Krónikások, II. 49-51
Türoszi Vilmos
(1130 körül – 1186)
francia A tengerentúl(i részeken) viselt dolgok története Részlet IN: Sz. Jónás, [9]
Kónsztantinosz Manasszész
(1130 körül – 1187)
bizánci Krónika összegzés Részlet IN: Kristó, 163–165. o.
Anonymus
(műk. 1200 körül)
magyar Gesta Hungarorum Anonymus gestája a Magyar Elektronikus Könyvtárból
János szerzetes
(12. század)
angol Chronicon ex chronicis nincs

XIII. század[szerkesztés]

Név Nemzetiség
Műve
Magyar fordítás
Saxo Grammaticus
(1150 körül – 1220 körül)
dán A dánok cselekedetei nincs
Hélinand de Froidmont
(1150 körül – 1237?)
francia Világkrónika nincs
Geoffroy de Villehardouin
(1160 körül – 1213)
francia Bizánc elfoglalásának története Geoffroy de Villehardouin: Bizánc megvétele. Budapest, 1985. Európa Könyvkiadó. ISBN 9630734052
Kadłubek Boldog Vince
(11611223)
lengyel Lengyelország fejedelmeinek és királyainak krónikája nincs
Otto von St. Blasien
(? – 1223)
német A Freisingi Ottó püspök 7 könyvében leírt történelem folytatása nincs
Albericus Trium Fontium
(? – 1252)
francia Krónika Részlet IN: Tatárjárás, 194–195. o.
Párizsi Máté
(1195 körül – 1259)
angol Nagyobb Krónika Részlet IN: [10] + Sz. Jónás, részlet + Kulcsár, 16–17, 210–213. o.
Martinus Polonus
(1215 körül – 1278)
lengyel A császárok és pápák krónikája nincs
Jean de Joinville
(12241317)
francia Krónika Részlet IN: Krónikások II., 198–212. o. + Kulcsár, 70-71; 182–186. o.
Bar Hebraeus
(12261286)
szír Chronicon nincs
Kézai Simon
(műk. 1280 körül)
magyar A magyarok viselt dolgai Kézai Simon mester Magyar Krónikája MEK
Guillaume de Nangis
(? – 1302)
francia A francia királyok krónikája nincs

XIV. század[szerkesztés]

Név Nemzetiség
Műve
Magyar fordítás
Ptolomeo da Lucca
(12361327)
olasz Évkönyvek, Egyháztörténelem nincs
Dino Compagni
(1255 körül – 1324)
olasz Krónika Dino Compagni krónikája korának eseményeiről. Ford., a bevezetőt és a jegyzeteket írta Kiss András. Kriterion Kiadó, Bukarest. 1989. ISBN 963 07 4667 0
Nicholas Trivet
(12571334)
angol Évkönyvek nincs
Bernard Guidoni
(12611331)
olasz Krónikák gyűjteménye nincs
Ranulf Higden
(1280 körül – 1364)
angol Polychronicon nincs
Kálti Márk
(műk. 1360 körül)
magyar Képes krónika Geréb László. Képes Krónika. Magyar Hírlap és Maecenas (1993). ISBN 963 8164 07 7  – fordítás mek.oszk.hu-n
Hertfordi Henrik
(1300 körül – 1370)
német Az emlékezetre méltóbb dolgok krónikája nincs
Küküllei János
(1320 körül – 1394)
magyar Lajos király krónikája [11]
Villaniak
(14. század)
olaszok A három Villani krónikája A három Villani krónikája. Attraktor Kiadó. Gödöllő-Máriabesnyő, 2011. ISBN 9789639857445
Jean Froissart
(13371404)
francia Krónika Froissart krónikája (válogatás), Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1971, 406 p.
Dietrich von Nieheim
(13451418)
német Az egyházi egység ligete nincs

XV. század[szerkesztés]

Név Nemzetiség
Műve
Magyar fordítás
Person Gobelinus
(13581421)
német Cosmidromius, azaz Egyházi és világi egyetemes krónika nincs
Thomas Walsingham
(? – 1422)
angol Normandia krónikája Részlet IN: Krónikások II. 61
Leonardo Bruni
(1370 körül – 1444)
olasz A firenzei nép története; Dante élete Lionardo Bruni Dante életrajza, Giovanni Villani firenzei krónikájának Dante rubrikája és a Boccaccio féle Vita intera néhány fejezete. Ford., bev., jegyz. Kaposy József. (Sajtó alá rend. Király György. [Ill.] Kozma Lajos).. - Gyomán : Kner, 1921.)
Biondo Flavius
(13921463)
olasz A rómaiak birodalmának lehanyatlásától számított történelem tizedei Flavius Blondus: Az újraálmodott Róma (Roma Instaurata), Pytheas, ISBN 963 7483 67 5 2
Jan Długosz
(14151480)
lengyel A lengyel királyság évkönyvei Részlet IN: A szomszéd népek irodalma, Tankönyvkiadó, Budapest, 1962, 158–161. o.
Laonikosz Khalkokondülész
(14231490 körül)
bizánci A történetek bizonyságai Részletek IN: BIK, 255–256; 801–808; 815–818. o.
Pietro Ranzano
(14281492)
olasz A magyarok történetének rövid foglalata Petrus Ransanus: A magyarok történetének rövid foglalata (Európa, 1985, ISBN 963-07-3599-7)
Antonio Bonfini
(14341502)
olasz A magyar történelem tizedei Antonio Bonfini: A magyar történelem tizedei. Fordította Kulcsár Péter. Balassi Kiadó, Bp., 1995. Online verzió
Thuróczi János
(1435? – 1489)
magyar Thuróczi-krónika A magyarok krónikája, Helikon Könyvkiadó, Budapest, 1986, ISBN 9632077032

Válogatások középkori történetíróktól[szerkesztés]

 • BIK = (szerk.) D. Hadzisz – Kapitánffy I.: A bizánci irodalom kistükre, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1974, ISBN 963-07-0345-9, 843 p
 • Bizánci források az árpád-kori magyar történelemhez - Kiegészítés Moravcsik Gyula: Az árpád-kori történet bizánci forrásai című forrásgyűjteményéhez. Szerk.: Olajos Terézia. Lectum Kiadó, 2015. ISBN 9789639640528
 • Kristó = (szerk.) Kristó Gyula: A honfoglalás korának írott forrásai, Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, 1995, ISBN 963-04-5166-2, 429 p
 • Kristó 2 = (szerk.) Kristó Gyula: Az államalapítás korának írott forrásai, Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, 1999, ISBN 963-482-393-9 , 470 p
 • Krónikások = Krónikások – krónikák I-II. (I.: Róma utódai, V-X. század, II.: Az új évezredben, XI-XIII. század), Gondolat Kiadó, Budapest, 1960, 397 p
 • Kulcsár = Kulcsár Zsuzsanna: A középkori élet, Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1964, 276 p
 • Makk = Makk Ferenc – Thoroczkay Gábor (szerk.): Írott források az 1050-1116 közötti magyar történelemről (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 22.), Szeged, 2006.
 • Moravcsik Gyula: A magyar történet bizánci forrásai. Szerk.: Hóman Bálint. Magyar Történelmi Társulat (Budapest) , 
 • 9630549670
 • OIK = (szerk.) Katona Erzsébet – Iglói Endre: Az orosz irodalom kistükre – Ilariontól Ragyiscsevig XI-XVIII. sz., Európa Könyvkiadó, Budapest, 1981, ISBN 963-07-2134-1, 793 p
 • Róma utódai = Róma utódai – Szemelvények középkori krónikákból (Olcsó Könyvtár sorozat), Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1986, ISBN 963 15 3249 6, 200 p
 • Sz. Jónás = Sz. Jónás Ilona: Középkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény, Osiris Kiadó, Budapest, 1999, ISBN 963-379-549-4, 579 p
 • Tatárjárás = A tatárjárás emlékezete, Magyar Helikon Kiadó, Budapest, 1981, ISBN 963-207-601-X, 356 p

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]