Laonikosz Khalkokondülész

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Laonikosz Khalkokondülész
Laonikos Chalkokondylis.JPG
Életrajzi adatok
Született 1423 körül
Halikarnasszosz
Elhunyt 1490 körül
Nemzetiség görög
Pályafutása
Szakterület történettudomány
Jelentős munkái Apodeixis historión (Történeti ábrázolás)

Laonikosz Khalkokondülész (latinul: Chalcocondyles), (1423 körül – 1490 körül) bizánci görög történetíró. A Laonikosz humanista utónév, eredetileg valószínűleg Nikolaos volt a keresztneve.

Életrajza[szerkesztés]

Athénban született 1423-ban vagy 1430-ban és ismeretlen helyen halt meg 1490-ben. Előkelő athéni családból származott, a család valószínűleg a 15. század közepén menekült át Itáliába, ahol Khalkokondülész a görög irodalmat tanulmányozta. Démétriosz Khalkokondülész unokatestvére volt. 1447-ben Pléthón tanítványaként nyelvészetet és filozófiát tanult Mistrában. Életének részleteit nem ismerjük.

Munkássága[szerkesztés]

Az 1480-as években írta meg történeti munkáját az Apodeixis historión-t (Történeti ábrázolás) tíz könyvben. A mű az 1298-tól 1463-ig tartó időszakot öleli fel, és a Bizánci Birodalom bukását, valamint az egyre erősödő oszmán török előrenyomulást örökíti meg. Részletesen tárgyalja az ottomán birodalom születését. Forrásait például a szultáni iratokból merítette, s így művéből tájékoztatást kaphatunk a török intézményekről is. Munkájának jelentősége Bizánc és az ottomán birodalom küzdelmének bemutatásában áll. Ennek alapja Hérodotosz görög-perzsa háborúkról szóló, Historiai (Történelem) című munkája. Követte az antik, illetve bizánci történetírás és földrajztudomány hagyományát. A hely-, illetve népneveket antik, ógörög formájukban írta le. Hérodotosz hatása művének egész szerkezetén érződik. Stílusában Thuküdidész-t követte és az ógörög szókincset használta. A műben részletesen kitér ismeretlen országokra és emberekre. Jelentősége a kitérőkben áll, ezekben említi többek között Oroszországot, Romániát, a szlávokat, Magyarországot és Erdélyt; név szerint pedig Zsigmondot (Zsigmond magyar király), Hunyadi Jánost és Mátyás királyt. Leírta az akkor ismert világ egészét. Khalkokondylés világnézetét minden bizonnyal nagymértékben befolyásolta a reneszánsz. Szinte biztosra vehető, hogy nemcsak antik történetírókra és a bizánci történetírás hagyományára támaszkodott, hanem a reneszánsz is nagy hatással volt rá. A műben személyes sorsa nem kerül felszínre, de világnézete világosan kitűnik. Nem értett egyet a középkori bizánci keresztény gondolkodással, inkább az antik kulturális hagyaték továbbörökítésében látta a történelmi esélyt. Régies (archaizáló) nyelve helyenként szinte érthetetlenné teszi írását. Művében többször hagyatkozik babonákra és elbeszélésekre is, valamint időrendi hiányosságok is felfedezhetőek a munkában.

Művei[szerkesztés]

 • Kiadás: DARKÓ J. (ed.): Laonici Chalcocondylae historiarum demonstrationes I-II. Budapest 1923-1927. Magyarul, szemelvények: HADZISZ, D. – KAPITÁNFFY I. (szerk.) A bizánci irodalom kistükre. Budapest 1974, 255-256; 801-808; 815-818.
 • William Miller: The Last Athenian Historian. JHS 42 (1922) 36-49.
 • DITTEN, H.: Der Russland Exkurs des Laonikos Chalkokondyles. Berlin 1968. WIFSTRAND. Albert: Laonikos Khalkokondyles, der letzte Athener. Ein Vortrag : nebst einem Lund 1972. VRYONIS, Speros: Laonikos Chalkokondyles and the Ottoman Budget. International Journal of Middle East Studies 7 (1976) 423-432.
 • Nikolaos Nikoloudis: Laonikos Chalkokondyles on the Council of Florence. Ekklesiastikos Pharos 3 (1992) 132-134.
 • Jonathan Harris: Laonikos Chalkokondyles and the Rise of the Ottoman Empire. BMGS 27 (2003) 153-170.

Irodalom[szerkesztés]

Szakirodalom (1978-2006)[szerkesztés]

Rövidítések:

 • BMGS: Byzantine and Modern Greek Studies
 • BSl: Byzantinoslavica
 • BZ: Byzantinische Zeitschrift
 • JÖB: Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik
 • LMA: Lexikon des Mittelalters

Szakirodalom:

 • GAMILLSCHEG, Ernst: Der Kopist des Par. gr. 428 und das Ende der Großkomnenen. JÖB 36 (1986) 287-300.
 • GRÜNBART, Michael: [NIKOLOUDIS, Nikolaos: Laonikos Chalkokondyles: A Translation and Commentary of the “Demonstrations of Histories” (Books I-III). (Historical Monographs 16) Athens (Historical Publications St. D. Basilopoulos) 1996. pp. 391]. BSl 58 (1997) 418-421.
 • HARRIS, Jonathan: Laonikos Chalkokondyles and the Rise of the Ottoman Empire. BMGS 27 (2003) 153-170.
 • HUNGER, Herbert: Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner I-II. München 1978, I: 458-459.
 • KAKOULIDI, E.: Die griechischen Handschriften der Universitätsbibliothek München. BZ 63 (1970) (…)
 • KARAYANNOPULOS, J. -WEISS, G.: Quellenkunde zur Geschichte von Byzanz II. Wiesbaden 1982, 519-520.
 • KALIVODA, Jan – DOSTÁLOVÁ, R. (ford.): LAONIKOS CHALKOKONDYLES: Poslední zápas Byzance (Apodeixis historión). Praha (Odeon) 1988.
 • KAZHDAN, A. P.: CHALKOKONDYLES, Laonicos. LMA II (1983) 1655-1656.*
 • Moravcsik Gyula: Byzantinoturcica I: Die byzantinischen Quellen der Türkvölker. Berlin 19582 [Leiden (Brill) 19833].
 • NEHRING, K.: Matthias Corvinus, Kaiser Friedrich III. und das Reich. Zum Hunyadisch-habsburgischen Gegensatz im Donauraum. (Südosteuropäische Arbeiten 72) München 19892, 13-23.
 • NIKOLOUDIS, Nikolaos: Laonikos Chalkokondyles on the Council of Florence. Ekklestiastikos Pharos 3 (1992) 132-134.
 • NIKOLOUDIS, Nikolaos: Laonikos Chalkokondyles: A Translation and Commentary of the “Demonstrations of Histories” (Books I-III). (Historical Monographs 16) Athens (Historical Publications St. D. Basilopoulos) 1996. pp. 391.
 • REINSCH, Diether R.: [NIKOLOUDIS, Nikolaos: Laonikos Chalkokondyles: A Translation and Commentary of the “Demonstrations of Histories” (Books I-III). (Historical Monographs 16) Athens (Historical Publications St. D. Basilopoulos) 1996. pp. 391]. BZ 91 (1998) 566-571.
 • SCHMIDT, R.: Fridrich III. (1440-1493): In: BEUMANN H. von (hrsg.): Kaisergestalten des Mittelalters. München 19852, 320-321.
 • WURM, Herbert – GAMILLSCHEG, Ernst: Bemerkungen zu Laonikos Chalkokondyles. JÖB 42 (1992) 213-219.
 • WURM, Herbert: Der Codex Monacensis gr. 307a. Ein Beitrag zur Überlieferungsgeschichte des Laonikos Chalkokondyles. JÖB 44 [= ΑΝΔΡΙΑΣ. Festschrift für H. HUNGER zum 80.Geburstag.] (1994) 455-462.
 • WURM, Herbert: Handschriftliche Überlieferung der ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ des Laonikos Chalkokondyles. JÖB 45 (1995) 223-232.
 • ZÓGRAPHOPULOS/Ζωγραφόπουλος: Ο Λαόνικος Χαλκοκονδύλης και οι απόψεις του για τους Οθωμανούς Τούρκους. Επανέκδοση, Ξάνθη: ΣΠΑΝΙΔΗΣ 2002 pp. 120 [Laonikos Chalkokondyles and his Thoughts on the Ottoman Turcs].

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]