Ugrás a tartalomhoz

Jóáház júdai király

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Jóáház

Júda királya
Uralkodási ideje
Kr. e. 609 augusztusa októbere
ElődjeJósiás
UtódjaJójákim
Életrajzi adatok
SzületettKr. e. 632 körül
Júdai Királyság
ElhunytKr. e. 609 (23 évesen)
Egyiptom
ÉdesapjaJósiás
ÉdesanyjaHamutál
Testvére(i)
SablonWikidataSegítség

Jóáház (héberül: יְהוֹאָחָז / Yəhôʼāḥāz ['megfogó, látó'[1]], görögül: Ιωαχαζ [Iōakhaz], latinul: Joachaz), más írásmóddal Jehoakház, születési nevén Sallum [1Krón 3:15] (Kr. e. 632 k.Kr. e. 609) Júda királya Kr. e. 609-ben.

Élete[szerkesztés]

Jósiás király fiaként született. Édesapja halála után bátyjával, Jójákimmal szemben őt tették meg királynak. De nemsokára II. Nékó egyiptomi fáraó Júdára adót vetett ki, és Jóakházt magával vitte Egyiptomba, királlyá pedig bátyját, Jójákimot tette. A Biblia ekképp ír róla:

30. [...] A föld népe pedig vevé Jóákházt, a Jósiás fiát, és felkenvén őt, királylyá tevé az ő atyja helyett.
31. Huszonhárom esztendős volt Jóákház, mikor uralkodni kezdett, és három hónapig uralkodott Jeruzsálemben, és az ő anyjának neve Hamutál, a Libnabeli Jeremiás leánya.
32. És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt mind a szerint, a mint az ő atyái cselekedtek volt.
33. De Faraó-Nékó bilincsekbe verte őt Riblában, Hámát földjén, a mikor Jeruzsálemben királylyá lett; és az országra adót vetett, száz talentom ezüstöt és egy tálentom aranyat.
34. [...] Jóákházt [...] pedig magával vivé, és az Égyiptomba megérkezvén, ott hala meg.”

– 2Kir, 23:30–34[2]

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. Hol van megírva?Segédkönyv ismertebb bibliai helyek megtalálásához; bibliai egyezményes szövegtár; vezérfonál a bibliai tanítások megértéséhez, többek közreműnködésével készítette Dohányos János. Nyomtatás előtt ujonnan átvizsgálta Cs. A., Budapest, 1916., Kiadja. A. M. O. B. Könyvnyomdája, VII., Hársfa-utca 33; Reprint kiadás: Egyetemi nyomda, Budapest, 1991, ISBN 963-400-454-7, 187. oldal
  2. Szent Bibliaazaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, magyar nyelvre fordította Károli Gáspár, Magyar Bibliatársulat, Budapest, 2001, ISBN 963-300-857-3, 415. oldal


Előző uralkodó:
Jósiás
Júda királya
Kr. e. 609
Következő uralkodó:
Jójákim