Ugrás a tartalomhoz

Lengyelország uralkodóinak listája

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Ez a lap Lengyelország uralkodóinak a listája. A névsor a korai lengyel történelem legendabeli mitikus alakjaihoz nyúlik vissza, majd az első keresztény uralkodó által alapított dinasztia öröklődési sorát kíséri végig. A kora középkori Lengyelország szláv népessége alapvetően két jelentősebb államalakulatot hozott létre. Az egyiket Krakkó környékén az úgynevezett wiślanok (jelentése: Visztula mentiek) hozták létre, míg a másikat Gniezno központtal a polánok (vagyis: Mezeiek) alkották meg. Ez utóbbiban lépett trónra a később meghatározó Piast-dinasztia, amelynek legjelentősebb tagja I. Mieszko fejedelem lett, aki felvette a kereszténységet, és seregével meghódította a Balti-tenger partját, Sziléziát és Kis-Lengyelországot. Megalapította a független lengyel egyházat, amelynek központját a leigázott Krakkóba helyzte.

A dinasztia hatalma töretlen volt egészen 1138-ig, amikor III. Boleszláv úgy döntött, hogy országát felosztja négy gyermeke között. A feldarabolódott birodalom anarchiába süllyedt, legerősebb központja Krakkó vezetésével fennmaradt. Csak 1320-ban sikerült újra egyesíteni a régi területeket, bár Szilézia egy része Csehországhoz került.
A virágkorát élő Lengyel Királyságnak a Jagelló-ház uralma alatt szembe kellett néznie a keletről egyre nagyobb fenyegést jelentő Oroszországgal. 1569-ben Lengyelország és Litvánia úgy döntöttek, hogy közösen összefognak az orosz fenyegetés ellen, és 1569-ben létrehozták a lublini uniót, a két ország egyesülését. Erre a korra tehető a választott uralkodók időszaka is, vagy más néven a nemesi köztársaság (Rzeczpospolita) létrejötte. Az állandósuló politikai csatározások meggyengítették az ország védekező erejét. Bár a felvilágosodásra alapozva a nagy szejm (1788–1792) jelentős intézményi reformokat hajtott végre – megalkották pl. Európa első modern, kartális alkotmányát –, 1795-re három nagyobb szomszédja felosztotta Lengyelországot, megszüntetve az önálló államiságot.

Piast-házi fejedelmek és királyok (9. század1382)

[szerkesztés]

Az első, mitikus Piastok (9. század963)

[szerkesztés]
Portré
Dinasztia
Uralkodó
Uralkodott
Megjegyzés
Piast Piast 9. század A Piast-dinasztia megalapítója, aki valószínűleg csak a legendákban élt.
Piast Siemowit 9. század Piast fia. Történelmi hitelessége neki is kétséges.
Piast Leszek ?–940 k. Siemowit fia. Valószínűleg mitikus alak.
Piast Siemomysł 940 k. – 964 Lestko fia. Története legendákkal itatódott át.

Egységes Lengyelország (963–1138)

[szerkesztés]
Bővebben: a Lengyelország az első Piastok korában 1138-ig cikkben

Piast-dinasztia

[szerkesztés]
Főcikk: Piast-dinasztia
Uralkodó Portré Életterminusa Uralkodása kezdete Uralkodása vége Megjegyzés
I. Mieszko
lengyelül: Mieszko I
Lengyelország fejedelme
930 körül

992. május 25.
(62 éves kora körül)
960 körül
992. május 25.
Siemomysł fia, családja első bizonyítottan létező tagja, aki felvette a kereszténységet és ezzel megteremtette az egységes középkori Lengyelországot.
I. Vitéz Boleszláv
lengyelül: Bolesław I Chrobry
Lengyelország fejedelme majd királya
967 körül

1025. június 17.
(58 éves kora körül)
992. május 25.
1025. június 17.
I. Mieszko fejedelem és Csehországi Dobrawa fejedelemné fia, létrehozta a Gnieznói főegyházmegyét, ezzel függetlenedve a német egyháztól. 1025-ben királlyá koronáztatta magát.
II. Mieszko Lambert
lengyelül: Mieszko II Lambert
Lengyelország királya majd fejedelme
990 körül

1034. május 10/11.
(44 éves kora körül)
1025. június 17.
1034. május 10/11.
I. Vitéz Boleszláv király és Lausitzi Emnilda fia, 1032-ben lemondatták a királyi címről. Csehországi fogsága idején az ország irányítója testvére, Bezprym.
I. Megújító Kázmér
lengyelül: Kazimierz I Odnowiciel
Lengyelország fejedelme
1016. július 25.

1058. november 28.
(42 évesen)
1034 körül
1058. november 28.
II. Mieszko Lambert fejedelem és Lotaringiai Richeza fia, az apja halála utáni zűrzavaros időszakot sikerült rendezni, ám nem merte királlyá koronáztatni magát.
II. Jólelkű Boleszláv
lengyelül: Bolesław II Szczodry
Lengyelország fejedelme majd királya
1042 körül

1081/82. április 2/3.
(40 éves kora körül)
1058. november 28.
1079 körül
I. Megújító Kázmér fejedelem és Kijevi Marija Dobronyega fia, 1076-ban királlyá koronázták. Uralkodása alatt gyakran avatkozott be a szomszédos országok, Csehországi és a Kijevi Rusz trónviszályaiba.
I. Ulászló Herman
lengyelül: Władysław I Herman
Lengyelország fejedelme
1044 körül

1102. június 4.
(58 éves kora körül)
1079 körül
1102. június 4.
II. Jólelkű Boleszláv király testvére. Uralkodása alatt meggyengült a központi hatalom tekintélye, megszilárdult a többközpontúság az országban. Nem törekedett arra, hogy királlyá koronázzák.
III. Ferdeszájú Boleszláv
lengyelül: Bolesław III Krzywousty
Lengyelország fejedelme
1086. augusztus 20.

1138. október 28.
(52 évesen)
1107 körül
1138. október 28.
I. Ulászló Herman fejedelem és Csehországi Judit fejedelemné fia, 1102-től társuralkodó mellette féltestvére, apja törvénytelen fia, Zbigniew herceg. Országát szétosztotta fiai között.

Piast-ház (1138–1296)

[szerkesztés]
Bővebben: Lengyelország a területi széttagoltság korában
Uralkodó Életterminusa Uralkodása kezdete Uralkodása vége Uralkodóháza Megjegyzés Portré
II. Száműzött Ulászló
lengyelül: Władysław II Wygnaniec
Lengyel nagyfejedelem
1105 körül

1159. május 30.
(54 éves kora körül)
1138
1146
Piastok
III. Boleszláv lengyel fejedelem és Kijevi Szbiszlava Szvjatopolkovna fia
IV. Göndörhajú Boleszláv
lengyelül: Bolesław IV Kędzierzawy
Lengyel nagyfejedelem
1120 körül

1173. január 5.
(53 éves kora körül)
1146
1173
Piastok
II. Ulászló lengyel fejedelem féltestvére, III. Boleszláv fejedelem és Bergi Salome fejedelemné fia
III. Öreg Mieszko
lengyelül: Mieszko III Stary
Lengyel nagyfejedelem
1122 körül

1202. március 13.
(80 éves kora körül)
1173
1177
Piastok
IV. Boleszláv lengyel fejedelem testvére, III. Boleszláv fejedelem és Bergi Salome fejedelemné fia
II. Igazságos Kázmér
lengyelül: Kazimierz II Sprawiedliwy
Lengyel nagyfejedelem
1138 körül

1194. május 5.
(56 éves kora körül)
1177
1191
Piastok
III. Mieszko lengyel fejedelem testvére, III. Boleszláv fejedelem és Bergi Salome fejedelemné fia
Fehér Leszek
lengyelül: Leszek Biały
Lengyel nagyfejedelem
1186 körül

1227. november 23.
(41 éves kora körül)
1194
1202
Piastok
kis-lengyel ág
II. Kázmér lengyel fejedelem és Znojmói Ilona fejedelemné fia, ez volt első uralkodói terminusa
III. Hosszúlábú Ulászló
lengyelül: Władysław III Laskonogi
Lengyel nagyfejedelem
1186 körül

1227. november 23.
(41 éves kora körül)
1202
1206
Piastok
nagy-lengyel ág
III. Mieszko lengyel fejedelem és Kijevi Jevdokija Izjaszlavna fejedelemné fia, ez volt első uralkodói terminusa
Fehér Leszek
lengyelül: Leszek Biały
Lengyel nagyfejedelem
1186 körül

1227. november 23.
(41 éves kora körül)
1206
1210
Piastok
kis-lengyel ág
Ez volt második uralkodói terminusa
IV. Görbelábú Mieszko
lengyelül: Mieszko IV Plątonogi
Lengyel nagyfejedelem
1186 körül

1227. november 23.
(41 éves kora körül)
1206
1210
Piastok
wrocławi ág
II. Ulászló lengyel fejedelem és Babenbergi Ágnes fejedelemné fia
Fehér Leszek
lengyelül: Leszek Biały
Lengyel nagyfejedelem
1186 körül

1227. november 23.
(41 éves kora körül)
1211
1227
Piastok
kis-lengyel ág
Ez volt harmadik uralkodói terminusa
III. Hosszúlábú Ulászló
lengyelül: Władysław III Laskonogi
Lengyel nagyfejedelem
1186 körül

1227. november 23.
(41 éves kora körül)
1227
1229
Piastok
nagy-lengyel ág
Ez volt második uralkodói terminusa
I. Mazóviai Konrád
lengyelül: Konrad I Mazowiecki
Lengyel nagyfejedelem
1187 körül

1247. augusztus 31.
(60 éves kora körül)
1229
1232
Piastok
mazóviai ág
I. Leszek lengyel fejedelem testvére, ez volt első uralkodói terminusa
I. Szakállas Henrik
lengyelül: Henryk I Brodaty
Lengyel nagyfejedelem
1163 körül

1238. március 19.
(75 éves kora körül)
1232
1238
Piastok
wrocławi ág
I. Boleszláv wroclawi herceg fia
II. Jámbor Henrik
lengyelül: Henryk II Pobożny
Lengyel nagyfejedelem
1196 körül

1241. április 9.
(45 éves kora körül)
1238
1241
Piastok
wrocławi ág
I. Henrik lengyel fejedelem és Sziléziai Szent Hedvig fia
I. Mazóviai Konrád
lengyelül: Konrad I mazowiecki
Lengyel nagyfejedelem
1187 körül

1247. augusztus 31.
(60 éves kora körül)
1241
1243
Piastok
mazóviai ág
Ez volt második uralkodói terminusa
V. Szemérmes Boleszláv
lengyelül: Bolesław V Wstydliwy
Lengyel nagyfejedelem
1226. június 21.

1279. december 7.
(53 évesen)
1243
1279
Piastok
kis-lengyel ág
I. Leszek lengyel fejedelem és Kijevi Grzymisława Igorovna fia
II. Fekete Leszek
lengyelül: Leszek Czarny
Lengyel nagyfejedelem
1241 körül

1288. szeptember 30.
(47 éves kora körül)
1279
1288
Piastok
kujáviai ág
Konrád lengyel fejedelem unokája, I. Kázmér kujáviai herceg és Wrocławi Konstancia fia
IV. Törvényes Henrik
lengyelül: Henryk IV Prawy
Lengyel nagyfejedelem
1258 körül

1290. június 23.
(32 éves kora körül)
1288
1290
Piastok
wrocławi ág
II. Henrik lengyel fejedelem unokája, III. Henrik wrocławi herceg és Mazóviai Judit fia
II. Przemysł
lengyelül: Przemysł II
Lengyel nagyfejedelem
1257. október 14.

1296. február 8.
(38 évesen)
1290
1296
Piastok
nagy-lengyel ág
II. Henrik lengyel fejedelem apai nagyanyai unokája, Przemysł poznańi fejedelem és Wrocławi Erzsébet fia

Přemysl-ház (1300–06)

[szerkesztés]
Bővebben: Přemysl-ház
Uralkodó Életterminusa Uralkodása kezdete Uralkodása vége Uralkodóháza Megjegyzés Portré
II. Vencel
lengyelül: Wacław II
Lengyelország 5. királya
1271. szeptember 17.

1305. június 21.
(33 évesen)
1300. július 25.
1305. június 21.
Přemyslidák
II. Nagy Ottokár cseh király és Halicsi Kunigunda Rosztyiszlavna fia, Csehország királya
III. Vencel
lengyelül: Wacław III
Lengyelország 6. királya
1289. október 6.

1306. augusztus 4.
(16 évesen)
1305. június 21.
1306. augusztus 4.
Přemyslidák
II. Vencel cseh és lengyel király és Habsburg Juta osztrák hercegnő fia, egyben cseh és magyar király

Piast-ház (1306–70)

[szerkesztés]
Bővebben: Piast-ház
Uralkodó Életterminusa Uralkodása kezdete Uralkodása vége Uralkodóháza Megjegyzés Portré
I. Kis Ulászló
lengyelül: Władysław I Łokietek
Lengyelország 7. királya
1261 körül

1333. március 2.
(72 éves kora körül)
1306. szeptember 1.
1333. március 2.
Piastok
kujáviai ág
Mazóviai Konrád fejedelem unokája, I. Kázmér kujáviai herceg és Eufrozina opolei hercegnő fia, Łokietek Erzsébet magyar királyné édesapja
III. Nagy Kázmér
lengyelül: Kazimierz III Wielki
Lengyelország 8. királya
1310. április 30.

1370. november 5.
(60 évesen)
1333. március 2.
1370. november 5.
Piastok
kujáviai ág
I. Kis Ulászló lengyel király és Kaliszi Hedvig királyné fia, egyben az utolsó Piast-házi uralkodó a lengyel trónon

Anjou-ház (1372–99)

[szerkesztés]
Bővebben: Capeting–Anjou-ház
Uralkodó Életterminusa Uralkodása kezdete Uralkodása vége Uralkodóháza Megjegyzés Portré
Magyar Lajos
lengyelül: Ludwik Węgierski
Lengyelország 9. királya
1326. március 5.

1382. szeptember 10.
(56 évesen)
1370. november 17.
1382. szeptember 10.
Capeting–Anjouk
magyar királyi ág
Károly Róbert magyar király és Łokietek Erzsébet lengyel királyi hercegnő fia, egyben magyar király
Anjou Hedvig
lengyelül: Jadwiga Andegaweńska
Lengyelország 10. királynője
1374. február 18.

1399. július 17.
(25 évesen)
1384. október 16.
1399. július 17.
Capeting–Anjouk
magyar királyi ág
I. Lajos magyar és lengyel király és Kotromanić Erzsébet királyné leánya, Mária magyar királynő húga, kezdetben társuralkodója hitvese, II. Jagelló Ulászló

Jagelló-ház (1399–1572)

[szerkesztés]
Bővebben: Jagelló-ház
Uralkodó Életterminusa Uralkodása kezdete Uralkodása vége Uralkodóháza Megjegyzés Portré
II. Jagelló Ulászló
lengyelül: Władysław II Jagiełło
Lengyelország 11. királya
1352/1362

1434. június 1.
1386. március 4.
1434. június 1.
Jagellók
Algirdas litván nagyfejedelem és Tveri Julianna Alexandrovna fia, kezdetben Anjou Hedvig királynő társuralkodója
III. Várnai Ulászló
lengyelül: Władysław III Warneńczyk
Lengyelország 12. királya
1424. október 31.

1444. november 10.
(20 évesen)
1434. június 1.
1444. november 10.
Jagellók
II. Jagelló Ulászló lengyel király és Holszański Zsófia királyné fia, egyben magyar király is, aki fiatalon vesztette életét a várnai csatában
IV. Jagelló Kázmér
lengyelül: Kazimierz IV Jagiellończyk
Lengyelország 13. királya
1427. november 30.

1492. június 7.
(64 évesen)
1444. november 10.
1492. június 7.
Jagellók
II. Jagelló Ulászló lengyel király és Holszański Zsófia királyné fia, III. Várnai Ulászló lengyel és magyar király fivére
I. János Albert
lengyelül: Jan I Olbracht
Lengyelország 14. királya
1459. december 27.

1501. június 17.
(41 évesen)
1492. szeptember 23.
1501. június 17.
Jagellók
IV. Jagelló Kázmér lengyel király és Habsburg Erzsébet osztrák hercegnő legidősebb fia
Jagelló Sándor
lengyelül: Aleksander Jagiellończyk
Lengyelország 15. királya
1461. augusztus 5.

1506. augusztus 19.
(45 évesen)
1501. december 12.
1506. augusztus 19.
Jagellók
IV. Jagelló Kázmér lengyel király és Habsburg Erzsébet osztrák hercegnő fia, I. János Albert király fivére
I. Öreg Zsigmond
lengyelül: Zygmunt I Stary
Lengyelország 16. királya
1467. január 1.

1548. április 1.
(81 évesen)
1506. december 8.
1548. április 1.
Jagellók
IV. Jagelló Kázmér lengyel király és Habsburg Erzsébet osztrák hercegnő fia, I. János Albert és Jagelló Sándor fivére
II. Zsigmond Ágost
lengyelül: Zygmunt II August
Lengyelország 17. királya
1520. augusztus 1.

1572. július 7.
(51 évesen)
1548. április 1.
1572. július 7.
Jagellók
I. Öreg Zsigmond lengyel király és Sforza Bona milánói hercegnő fia, az utolsó Jagelló-házi király

Vegyesháziak (1573–1795)

[szerkesztés]
Lásd még: Lengyel–Litván Unió
Uralkodó Életterminusa Uralkodása kezdete Uralkodása vége Uralkodóháza Megjegyzés Portré
Valois Henrik
lengyelül: Henryk Walezy
Lengyelország 18. királya
1551. szeptember 19.

1589. augusztus 2.
(37 évesen)
1573. május 16.
1575. május 12.
Capeting–Valois
II. Henrik francia király és Medici Katalin firenzei hercegnő fia, lemondott a lengyel trónról, hogy francia király lehessen
Jagelló Anna
lengyelül: Anna Jagiellonka
Lengyelország 19. királynője
1523. október 18.

1596. szeptember 9.
(72 évesen)
1576. május 1.
1586. december 12.
Jagellók
I. Öreg Zsigmond lengyel király és Sforza Bona milánói hercegnő leánya, II. Zsigmond Ágost király testvére, hitvese, Báthory István társuralkodója
Báthory István
lengyelül: Stefan Batory
Lengyelország 20. királya
1533. szeptember 27.

1586. december 12.
(53 évesen)
1576. május 1.
1586. december 12.
Báthoryak
somlyói ág
Báthory István erdélyi vajda és Telegdi Katalin fia, hitvese, Jagelló Anna társuralkodója, egyben erdélyi fejedelem
III. Vasa Zsigmond
lengyelül: Zygmunt III Waza
Lengyelország 21. királya
1566. június 20.

1632. április 30.
(53 évesen)
1587. augusztus 19.
1632. április 30.
Vasák
III. János svéd király és Jagelló Katalin lengyel királyi hercegnő fia, egyben Svédország királya
IV. Vasa Ulászló
lengyelül: Władysław IV Waza
Lengyelország 22. királya
1595. június 9.

1648. május 20.
(52 évesen)
1632. november 8.
1648. május 20.
Vasák
III. Vasa Zsigmond svéd és lengyel király és Habsburg Konstancia osztrák főhercegnő fia, egyben orosz cár is
II. Vasa János Kázmér
lengyelül: Jan II Kazimierz Waza
Lengyelország 23. királya
1609. március 22.

1672. december 16.
(63 évesen)
1648. november 20.
1668. szeptember 16.
Vasák
III. Vasa Zsigmond svéd és lengyel király és Habsburg Konstancia osztrák főhercegnő fia, IV. Vasa Ulászló testvére
Wiśniowiecki Mihály
lengyelül: Michał Wiśniowiecki
Lengyelország 24. királya
1640. május 31.

1673. november 10.
(33 évesen)
1669. június 19.
1673. november 10.
Wiśniowieckiak
Jeremi Wiśniowiecki és Gryzelda Zamoyski fia, hitvese Habsburg Eleonóra főhercegnő
III. Sobieski János
lengyelül: Jan III Sobieski
Lengyelország 25. királya
1629. augusztus 17.

1696. június 17.
(66 évesen)
1674. május 21.
1696. június 17.
Sobieskiek
Jakub Sobieski és Zofia Teofila Daniłowiczówna fia, hitvese Marie Casimire Louise de La Grange d’Arquien
II. Erős Ágost
lengyelül: August II Mocny
Lengyelország 26. királya
1670. május 12.

1733. február 1.
(62 évesen)
1697. szeptember 15.
1704. február 16.
Wettinek
alberti ág
III. János György választófejedelem és Dániai Anna Zsófia fia, ez volt az első uralkodói terminusa, de jure uralkodott 1706. szeptember 24-ig
Leszczyński Szaniszló
lengyelül: Stanisław Leszczyński
Lengyelország 27. királya
1677. október 20.

1766. február 23.
(88 évesen)
1705. július 12.
1709. július 8.
Leszczyńskiek
Rafał Leszczyński és Anna Jabłonowska fia, ez volt első uralkodói terminusa
II. Erős Ágost
lengyelül: August II Mocny
Lengyelország 28. királya
1670. május 12.

1733. február 1.
(62 évesen)
1709. augusztus 8.
1733. február 1.
Wettinek
alberti ág
Második uralkodói terminusa
Leszczyński Szaniszló
lengyelül: Stanisław Leszczyński
Lengyelország 29. királya
1677. október 20.

1766. február 23.
(88 évesen)
1733. szeptember 12.
1734. június 30.
Leszczyńskiek
Második uralkodói terminusa, de jure uralkodott 1736. január 27-ig
III. Szász Ágost
lengyelül: August III Sas
Lengyelország 30. királya
1696. október 17.

1763. október 5.
(66 évesen)
1733. február 1.
1763. október 5.
Wettinek
alberti ág
II. Erős Ágost lengyel király és Christiane Eberhardine von Brandenburg-Bayreuth fia, de jure uralkodott 1734. június 30-tól
II. Poniatowski Szaniszló Ágost
lengyelül: Stanisław II August Poniatowski
Lengyelország 31. királya
1732. január 17.

1798. február 12.
(66 évesen)
1764. szeptember 7.
1795. november 25.
Poniatowskiak
Stanisław Poniatowski és Konstancja Czartoryska fia, Nagy Katalin orosz cárnő szeretője

Wettin-ház (1807–1815)

[szerkesztés]
Lásd még: Varsói Hercegség
Uralkodó Életterminusa Uralkodása kezdete Uralkodása vége Uralkodóháza Megjegyzés Portré
I. Wettin Frigyes Ágost
lengyelül: Fryderyk August I Wettyn
Varsó hercege
1750. december 23.

1827. május 5.
(76 évesen)
1807. július 22.
1815. május 22.
Wettinek
alberti ág
Frigyes Keresztély szász választófejedelem és Bajorországi Mária Antónia fia, később Szászország királya

A felosztott Lengyelország (1795–1918)

[szerkesztés]
Bővebben: a Lengyelország három felosztása és a Lengyelország a felosztás korában cikkekben

Romanov-ház

[szerkesztés]
Bővebben: Holstein-Gottorp–Romanov-ház
Lásd még: Kongresszusi Lengyelország

Kapcsolódó szócikkek

[szerkesztés]

Források

[szerkesztés]
  • Klaus-Jürgen Matz: Ki mikor uralkodott, kormányzott?: Uralkodói táblák a világtörténelemhez : császárok, királyok, államfők, miniszterelnökök és pártvezérek. Átdolgozott, felújított kiadás. Budapest: Magyar Könyvklub. 2003. ISBN 963 547 849 6  
  • John E. Morby: A világ királyai és királynői: Az idők kezdetétől napjainkig [ford.: Hideg János] (eredeti kiadás: J. E. Morby: Dynasties of the World. A Chronological and Genealogical Handbook, Oxford University Press, 1989.). Debrecen: Mæcenas. 1991. ISBN 963 7425 48 9