Lengyelország uralkodóinak listája

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez a lap Lengyelország uralkodóinak a listája. A névsor a korai lengyel történelem legendabeli mitikus alakjaihoz nyúlik vissza, majd az első keresztény uralkodó által alapított dinasztia öröklődési sorát kíséri végig. A kora középkori Lengyelország szláv népessége alapvetően két jelentősebb államalakulatot hozott létre. Az egyiket Krakkó környékén az úgynevezett wiślanok (jelentése: Visztula mentiek) hozták létre, míg a másikat Gniezno központtal a polánok (vagyis: Mezeiek) alkották meg. Ez utóbbiban lépett trónra a később meghatározó Piast-dinasztia, amelynek legjelentősebb tagja I. Mieszko fejedelem lett, aki felvette a kereszténységet, és seregével meghódította a Balti-tenger partját, Sziléziát és Kis-Lengyelországot. Megalapította a független lengyel egyházat, amelynek központját a leigázott Krakkóba helyzte.

A dinasztia hatalma töretlen volt egészen 1138-ig, amikor III. Boleszláv úgy döntött, hogy országát felosztja négy gyermeke között. A feldarabolódott birodalom anarchiába süllyedt, legerősebb központja Krakkó vezetésével fennmaradt. Csak 1320-ban sikerült újra egyesíteni a régi területeket, bár Szilézia egy része Csehországhoz került.
A virágkorát élő Lengyel Királyságnak a Jagelló-ház uralma alatt szembe kellett néznie a keletről egyre nagyobb fenyegést jelentő Oroszországgal. 1569-ben Lengyelország és Litvánia úgy döntöttek, hogy közösen összefognak az orosz fenyegetés ellen, és 1569-ben létrehozták a lublini uniót, a két ország egyesülését. Erre a korra tehető a választott uralkodók időszaka is, vagy más néven a nemesi köztársaság (Rzeczpospolita) létrejötte. Az állandósuló politikai csatározások meggyengítették az ország védekező erejét. Bár a felvilágosodásra alapozva a nagy szejm (1788–1792) jelentős intézményi reformokat hajtott végre – megalkották pl. Európa első modern, kartális alkotmányát –, 1795-re három nagyobb szomszédja felosztotta Lengyelországot, megszüntetve az önálló államiságot.

Piast-házi fejedelmek és királyok (9. század1382)[szerkesztés]

Az első, mitikus Piastok (9. század963)[szerkesztés]

Portré
Dinasztia
Uralkodó
Uralkodott
Megjegyzés
Piast.PNG Piast Piast 9. század A Piast-dinasztia megalapítója, aki valószínűleg csak a legendákban élt.
Siemowit.PNG Piast Siemowit 9. század Piast fia. Történelmi hitelessége neki is kétséges.
Lestek.PNG Piast Leszek ?940 k. Siemowit fia. Valószínűleg mitikus alak.
Siemomysł.PNG Piast Siemomysł 940 k. – 964 Lestko fia. Története legendákkal itatódott át.

Az egységes lengyel fejedelemség (9631138)[szerkesztés]

N
Portré
Dinasztia
Uralkodó
Uralkodott
Megjegyzés
[1.] Mieszko I of Poland.jpeg Piast I. Mieszko
* 932 körül
992. május 25.
963992
(29 évig)
Siemomysł fia. Felvette a kereszténységet, és megteremtette a független Lengyelország alapjait.
[2.] Jan Bogumił Jacobi - Bolesław Chrobry.jpg Piast I. Vitéz Boleszláv
* 967
1025. június 17.
9921025
(33 évig)
I. Mieszko fia. Hatalmas területeket hajtott uralma alá. 1024-ben felvette a király címet.
[3.] Mieszko II.jpg Piast II. Mieszko Lambert
* 990
1034. május 10.
10251031
(6 évig)
I. Boleszláv ifjabb fia. Királyként lépett trónra.
[4.] Bezprym.jpeg Piast Bezprym (Veszprém)
* 986/987
1032 tavasza
10311032
(1 évig)
I. Boleszláv idősebb fia. Lemondott trónjáról Mieszko javára.
[3.] Mieszko II.jpg Piast II. Mieszko Lambert (2x)
10321034
(2 évig)
Második trónra lépése, fejedelemként.
[5.] Casimir I the Restorer.jpg Piast I. Megújító Kázmér
* 1016. július 25.
1058. november 28.
10341058
(24 évig)
II. Mieszko fia.
[6.] Boleslaw Smialy.jpg Piast II. Merész Boleszláv
* 1039 körül
1081. március 22.
10581079
(21 évig)
I. Kázmér idősebb fia. 1076-tól király.
[7.] Jan Matejko, Władysław I Herman.jpg Piast I. Ulászló Herman
* 1043 körül
1102. június 4.
10791102
(23 évig)
I. Kázmér ifjabb fia.
[8.] Zbigniew.JPG Piast Zbigniew
* 1073 körül
1113. július 8. (?)
11021106
(4 évig)
I. Ulászló idősb fia. Testvérével, Boleszlávval sikerült megdönteni az Ulászló trónjára támadó egyik vajda hatalmát.
[9.] Jacobi 1828 Boleslaw III Krzywousty.jpg Piast III. Ferdeszájú Boleszláv
* 1085. augusztus 20.
1138. október 28.
11061138
(32 évig)
I. Ulászló ifjabb fia. Halála előtt fiainak négy részre bontotta országát, amelyek közül a Krakkó központú fejedelemséget tette meg vezető hatalommá.

Piast-ház (1138–1296)[szerkesztés]

Bővebben: Piast-ház
Uralkodó Életterminusa Uralkodása kezdete Uralkodása vége Uralkodóháza Megjegyzés Portré
II. Száműzött Ulászló
lengyelül: Władysław II Wygnaniec
Krakkói fejedelem
1105 körül

1159. május 30.
(54 éves kora körül)
1138
1146
Piastok
wrocławi ág
III. Ferdeszájú Boleszláv fejedelem és Zbysława Szvjatopolkovna fia, egyben sandomierzi, nagy-lengyelországi, kujáviai, wrocławi és pomerániai herceg
Jan Matejko, Władysław II Wygnaniec.jpg
IV. Göndörhajú Boleszláv
lengyelül: Bolesław IV Kędzierzawy
Krakkói fejedelem
1120 körül

1173. január 5.
(53 éves kora körül)
1146
1173
Piastok
III. Ferdeszájú Boleszláv és Salome bergi grófnő fia, II. Száműzött Ulászló féltestvére, valamint mazóviai, wrocławi, sandomierz herceg
Jan Matejko, Bolesław IV Kędzierzawy.jpg
III. Öreg Mieszko
lengyelül: Mieszko III Stary
Krakkói fejedelem
1122 körül

1202. március 13.
(80 éves kora körül)
1173
1177
Piastok
nagy-lengyel ág
III. Ferdeszájú Boleszláv és Salome bergi grófnő hatodik fia, IV. Göndörhajú Boleszláv testvére, felesége Erzsébet magyar királyi hercegnő
Mieszko stary.jpg
II. Igazságos Kázmér
lengyelül: Kazimierz II Sprawiedliwy
Krakkói fejedelem
1138 körül

1194. május 5.
(56 éves kora körül)
1177
1191
Piastok
kis-lengyel ág
III. Ferdeszájú Boleszláv és Salome bergi grófnő legifjabb fia, IV. Göndörhajú Boleszláv és III. Öreg Mieszko testvére
Kazimierz 2 Sprawiedliwy.jpg
Fehér Leszek
lengyelül: Leszek Biały
Krakkói fejedelem
1186 körül

1227. november 23.
(41 éves kora körül)
1194
1202
Piastok
kis-lengyel ág
II. Igazságos Kázmér fejedelem és Ilona znojmói hercegnő harmadik fia, ez volt első uralkodói terminusa
Jan Matejko, Leszek Biały.jpg
III. Hosszúlábú Ulászló
lengyelül: Władysław III Laskonogi
Krakkói fejedelem
1186 körül

1227. november 23.
(41 éves kora körül)
1202
1206
Piastok
nagy-lengyel ág
III. Öreg Mieszko fejedelem és Jevdokija Izjaszlavna harmadik fia, ez volt első uralkodói terminusa
Jan Matejko, Władysław Laskonogi.jpg
Fehér Leszek
lengyelül: Leszek Biały
Krakkói fejedelem
1186 körül

1227. november 23.
(41 éves kora körül)
1206
1210
Piastok
kis-lengyel ág
Ez volt második uralkodói terminusa
Jan Matejko, Leszek Biały.jpg
IV. Görbelábú Mieszko
lengyelül: Mieszko IV Plątonogi
Krakkói fejedelem
1186 körül

1227. november 23.
(41 éves kora körül)
1206
1210
Piastok
wrocławi ág
II. Száműzött Ulászló fejedelem és Babenbergi Ágnes osztrák hercegnő második fia
Mieszko IV.JPG
Fehér Leszek
lengyelül: Leszek Biały
Krakkói fejedelem
1186 körül

1227. november 23.
(41 éves kora körül)
1211
1227
Piastok
kis-lengyel ág
Ez volt harmadik uralkodói terminusa
Jan Matejko, Leszek Biały.jpg
III. Hosszúlábú Ulászló
lengyelül: Władysław III Laskonogi
Krakkói fejedelem
1186 körül

1227. november 23.
(41 éves kora körül)
1227
1229
Piastok
nagy-lengyel ág
Ez volt második uralkodói terminusa
Jan Matejko, Władysław Laskonogi.jpg
I. Mazóviai Konrád
lengyelül: Konrad I mazowiecki
Krakkói fejedelem
1187 körül

1247. augusztus 31.
(60 éves kora körül)
1229
1232
Piastok
mazóviai ág
II. Igazságos Kázmér és Ilona znojmói hercegnő fia, Fehér Leszek testvére, egyben mazóviai és kujáviai herceg, ez volt első uralkodása
Konrad I Mazowiecki.jpg
I. Szakállas Henrik
lengyelül: Henryk I Brodaty
Krakkói fejedelem
1163 körül

1238. március 19.
(75 éves kora körül)
1232
1238
Piastok
wrocławi ág
Hosszú Boleszláv és Krisztina német grófnő fia, egyben wrocławi, opolei, kaliszi és lubiszi herceg
Jan Matejko, Henryk I Brodaty.jpg
II. Jámbor Henrik
lengyelül: Henryk II Pobożny
Krakkói fejedelem
1196 körül

1241. április 9.
(45 éves kora körül)
1238
1241
Piastok
wrocławi ág
I. Szakállas Henrik fejedelem és Sziléziai Szent Hedvig fia, egyben sziléziai és nagy-lengyelországi herceg
Henryk pobozny.jpg
I. Mazóviai Konrád
lengyelül: Konrad I mazowiecki
Krakkói fejedelem
1187 körül

1247. augusztus 31.
(60 éves kora körül)
1241
1243
Piastok
mazóviai ág
Ez volt második uralkodói terminusa
Konrad I Mazowiecki.jpg
V. Szemérmes Boleszláv
lengyelül: Bolesław V Wstydliwy
Krakkói fejedelem
1226. június 21.

1279. december 7.
(53 évesen)
1243
1279
Piastok
kis-lengyel ág
Fehér Leszek fejedelem és Grzymisława Igorovna fia, egyben sandomierzi herceg
Jan Matejko, Bolesław Wstydliwy.jpg
Fekete Leszek
lengyelül: Leszek Czarny
Krakkói fejedelem
1241 körül

1288. szeptember 30.
(47 éves kora körül)
1279
1288
Piastok
kujáviai ág
Mazóviai Konrád unokája, I. Kázmér kujáviai herceg és Konstancia wrocławi hercegnő fia, egyben inowrocławi és sandomierzi herceg
Jan Matejko, Leszek Czarny.jpg
IV. Törvényes Henrik
lengyelül: Henryk IV Prawy
Krakkói fejedelem
1258 körül

1290. június 23.
(32 éves kora körül)
1288
1290
Piastok
wrocławi ág
II. Jámbor Henrik unokája, III. Fehér Henrik wrocławi herceg és Judit mazóviai hercegnő fia, egyben wrocławi herceg
HenrykPrawy.jpg
II. Przemysł
lengyelül: Przemysł II
Lengyelország királya
1257. október 14.

1296. február 8.
(38 évesen)
1290
1296
Piastok
nagy-lengyel ág
Apai nagyanyai unokája II. Jámbor Henriknek, Przemysł poznańi fejedelem és Erzsébet wrocławi hercegnő fia, Erzsébet Richeza cseh királyné édesapja
Jan Matejko, Przemysł II.jpg

Přemysl-ház (1300–06)[szerkesztés]

Bővebben: Přemysl-ház
Uralkodó Életterminusa Uralkodása kezdete Uralkodása vége Uralkodóháza Megjegyzés Portré
II. Vencel
lengyelül: Wacław II
Lengyelország 5. királya
1271. szeptember 17.

1305. június 21.
(33 évesen)
1300. július 25.
1305. június 21.
Přemyslidák
II. Nagy Ottokár cseh király és Halicsi Kunigunda Rosztyiszlavna fia, Csehország királya
Jan Matejko, Wacław II Czeski.jpg
III. Vencel
lengyelül: Wacław III
Lengyelország 6. királya
1289. október 6.

1306. augusztus 4.
(16 évesen)
1305. június 21.
1306. augusztus 4.
Přemyslidák
II. Vencel cseh és lengyel király és Habsburg Juta osztrák hercegnő fia, egyben cseh és magyar király
Wenceslaus (Chronica Hungarorum).jpg

Piast-ház (1306–70)[szerkesztés]

Bővebben: Piast-ház
Uralkodó Életterminusa Uralkodása kezdete Uralkodása vége Uralkodóháza Megjegyzés Portré
I. Kis Ulászló
lengyelül: Władysław I Łokietek
Lengyelország 7. királya
1261 körül

1333. március 2.
(72 éves kora körül)
1306. szeptember 1.
1333. március 2.
Piastok
kujáviai ág
Mazóviai Konrád fejedelem unokája, I. Kázmér kujáviai herceg és Eufrozina opolei hercegnő fia, Łokietek Erzsébet magyar királyné édesapja
Lokietek.jpg
III. Nagy Kázmér
lengyelül: Kazimierz III Wielki
Lengyelország 8. királya
1310. április 30.

1370. november 5.
(60 évesen)
1333. március 2.
1370. november 5.
Piastok
kujáviai ág
I. Kis Ulászló lengyel király és Kaliszi Hedvig királyné fia, egyben az utolsó Piast-házi uralkodó a lengyel trónon
CasimirtheGreat.jpg

Anjou-ház (1372–99)[szerkesztés]

Bővebben: Capeting–Anjou-ház
Uralkodó Életterminusa Uralkodása kezdete Uralkodása vége Uralkodóháza Megjegyzés Portré
Magyar Lajos
lengyelül: Ludwik Węgierski
Lengyelország 9. királya
1326. március 5.

1382. szeptember 10.
(56 évesen)
1370. november 17.
1382. szeptember 10.
Capeting–Anjouk
magyar királyi ág
Károly Róbert magyar király és Łokietek Erzsébet lengyel királyi hercegnő fia, egyben magyar király
Wegierski.jpg
Anjou Hedvig
lengyelül: Jadwiga Andegaweńska
Lengyelország 10. királynője
1374. február 18.

1399. július 17.
(25 évesen)
1384. október 16.
1399. július 17.
Capeting–Anjouk
magyar királyi ág
I. Lajos magyar és lengyel király és Kotromanić Erzsébet királyné leánya, Mária magyar királynő húga, kezdetben társuralkodója hitvese, II. Jagelló Ulászló
Jadwiga Jan Matejko (Poczet).jpg

Jagelló-ház (1399–1572)[szerkesztés]

Bővebben: Jagelló-ház
Uralkodó Életterminusa Uralkodása kezdete Uralkodása vége Uralkodóháza Megjegyzés Portré
II. Jagelló Ulászló
lengyelül: Władysław II Jagiełło
Lengyelország 11. királya
1352/1362

1434. június 1.
1386. március 4.
1434. június 1.
Jagellók
Algirdas litván nagyfejedelem és Tveri Julianna Alexandrovna fia, kezdetben Anjou Hedvig királynő társuralkodója
Jagiello.jpg
III. Várnai Ulászló
lengyelül: Władysław III Warneńczyk
Lengyelország 12. királya
1424. október 31.

1444. november 10.
(20 évesen)
1434. június 1.
1444. november 10.
Jagellók
II. Jagelló Ulászló lengyel király és Holszański Zsófia királyné fia, egyben magyar király is, aki fiatalon vesztette életét a várnai csatában
Warnenczyk.jpg
IV. Jagelló Kázmér
lengyelül: Kazimierz IV Jagiellończyk
Lengyelország 13. királya
1427. november 30.

1492. június 7.
(64 évesen)
1444. november 10.
1492. június 7.
Jagellók
II. Jagelló Ulászló lengyel király és Holszański Zsófia királyné fia, III. Várnai Ulászló lengyel és magyar király fivére
Kjagiellonczyk.jpg
I. János Albert
lengyelül: Jan I Olbracht
Lengyelország 14. királya
1459. december 27.

1501. június 17.
(41 évesen)
1492. szeptember 23.
1501. június 17.
Jagellók
IV. Jagelló Kázmér lengyel király és Habsburg Erzsébet osztrák hercegnő legidősebb fia
JanOlbracht.jpg
Jagelló Sándor
lengyelül: Aleksander Jagiellończyk
Lengyelország 15. királya
1461. augusztus 5.

1506. augusztus 19.
(45 évesen)
1501. december 12.
1506. augusztus 19.
Jagellók
IV. Jagelló Kázmér lengyel király és Habsburg Erzsébet osztrák hercegnő fia, I. János Albert király fivére
Aleksander I Jagiellończyk.jpg
I. Öreg Zsigmond
lengyelül: Zygmunt I Stary
Lengyelország 16. királya
1467. január 1.

1548. április 1.
(81 évesen)
1506. december 8.
1548. április 1.
Jagellók
IV. Jagelló Kázmér lengyel király és Habsburg Erzsébet osztrák hercegnő fia, I. János Albert és Jagelló Sándor fivére
Cranach the Younger Sigismund I the Old.jpg
II. Zsigmond Ágost
lengyelül: Zygmunt II August
Lengyelország 17. királya
1520. augusztus 1.

1572. július 7.
(51 évesen)
1548. április 1.
1572. július 7.
Jagellók
I. Öreg Zsigmond lengyel király és Sforza Bona milánói hercegnő fia, az utolsó Jagelló-házi király
Cranach the Younger Sigismund II Augustus.jpg

Vegyes-háziak (1573–1795)[szerkesztés]

Lásd még: Lengyel–Litván Unió
Uralkodó Életterminusa Uralkodása kezdete Uralkodása vége Uralkodóháza Megjegyzés Portré
Valois Henrik
lengyelül: Henryk Walezy
Lengyelország 18. királya
1551. szeptember 19.

1589. augusztus 2.
(37 évesen)
1573. május 16.
1575. május 12.
Capeting–Valois
II. Henrik francia király és Medici Katalin firenzei hercegnő fia, lemondott a lengyel trónról, hogy francia király lehessen
Quesnel Henry III of France in Polish hat.jpg
Jagelló Anna
lengyelül: Anna Jagiellonka
Lengyelország 19. királynője
1523. október 18.

1596. szeptember 9.
(72 évesen)
1576. május 1.
1586. december 12.
Jagellók
I. Öreg Zsigmond lengyel király és Sforza Bona milánói hercegnő leánya, II. Zsigmond Ágost király testvére, hitvese, Báthory István társuralkodója
Kober Anna Jagiellon as a widow.png
Báthory István
lengyelül: Stefan Batory
Lengyelország 20. királya
1533. szeptember 27.

1586. december 12.
(53 évesen)
1576. május 1.
1586. december 12.
Báthoryak
somlyói ág
Báthory István erdélyi vajda és Telegdi Katalin fia, hitvese, Jagelló Anna társuralkodója, egyben erdélyi fejedelem
Riehl Portrait of Stephen Bathory.jpg
III. Vasa Zsigmond
lengyelül: Zygmunt III Waza
Lengyelország 21. királya
1566. június 20.

1632. április 30.
(53 évesen)
1587. augusztus 19.
1632. április 30.
Vasák
III. János svéd király és Jagelló Katalin lengyel királyi hercegnő fia, egyben Svédország királya
Zygmunt III Waza 1.jpg
IV. Vasa Ulászló
lengyelül: Władysław IV Waza
Lengyelország 22. királya
1595. június 9.

1648. május 20.
(52 évesen)
1632. november 8.
1648. május 20.
Vasák
III. Vasa Zsigmond svéd és lengyel király és Habsburg Konstancia osztrák főhercegnő fia, egyben orosz cár is
Rubens Władysław Vasa.jpg
II. Vasa János Kázmér
lengyelül: Jan II Kazimierz Waza
Lengyelország 23. királya
1609. március 22.

1672. december 16.
(63 évesen)
1648. november 20.
1668. szeptember 16.
Vasák
III. Vasa Zsigmond svéd és lengyel király és Habsburg Konstancia osztrák főhercegnő fia, IV. Vasa Ulászló testvére
Daniel Schultz - Portret króla Jana II Kazimierza Wazy.jpg
Wiśniowiecki Mihály
lengyelül: Michał Wiśniowiecki
Lengyelország 24. királya
1640. május 31.

1673. november 10.
(33 évesen)
1669. június 19.
1673. november 10.
Wiśniowieckiak
Jeremi Wiśniowiecki és Gryzelda Zamoyski fia, hitvese Habsburg Eleonóra főhercegnő
Michał Karybut Višniaviecki. Міхал Карыбут Вішнявецкі (XVII).jpg
III. Sobieski János
lengyelül: Jan III Sobieski
Lengyelország 25. királya
1629. augusztus 17.

1696. június 17.
(66 évesen)
1674. május 21.
1696. június 17.
Sobieskiek
Jakub Sobieski és Zofia Teofila Daniłowiczówna fia, hitvese Marie Casimire Louise de La Grange d’Arquien
Anonymous - Portrait of John III Sobieski (4th quarter of XVII century) - Google Art Project.jpg
II. Erős Ágost
lengyelül: August II Mocny
Lengyelország 26. királya
1670. május 12.

1733. február 1.
(62 évesen)
1697. szeptember 15.
1704. február 16.
Wettinek
alberti ág
III. János György választófejedelem és Dániai Anna Zsófia fia, ez volt az első uralkodói terminusa, de jure uralkodott 1706. szeptember 24-ig
August II (1670-1733).jpg
Leszczyński Szaniszló
lengyelül: Stanisław Leszczyński
Lengyelország 27. királya
1677. október 20.

1766. február 23.
(88 évesen)
1705. július 12.
1709. július 8.
Leszczyńskiek
Rafał Leszczyński és Anna Jabłonowska fia, ez volt első uralkodói terminusa
Stanisław Leszczyński, König von Polen (Pesne).jpg
II. Erős Ágost
lengyelül: August II Mocny
Lengyelország 28. királya
1670. május 12.

1733. február 1.
(62 évesen)
1709. augusztus 8.
1733. február 1.
Wettinek
alberti ág
Második uralkodói terminusa
August II (1670-1733).jpg
Leszczyński Szaniszló
lengyelül: Stanisław Leszczyński
Lengyelország 29. királya
1677. október 20.

1766. február 23.
(88 évesen)
1733. szeptember 12.
1734. június 30.
Leszczyńskiek
Második uralkodói terminusa, de jure uralkodott 1736. január 27-ig
Stanisław Leszczyński, König von Polen (Pesne).jpg
III. Szász Ágost
lengyelül: August III Sas
Lengyelország 30. királya
1696. október 17.

1763. október 5.
(66 évesen)
1733. február 1.
1763. október 5.
Wettinek
alberti ág
II. Erős Ágost lengyel király és Christiane Eberhardine von Brandenburg-Bayreuth fia, de jure uralkodott 1734. június 30-tól
Louis de Silvestre - Portrait of Augustus III of Poland - Google Art Project.jpg
II. Poniatowski Szaniszló Ágost
lengyelül: Stanisław II August Poniatowski
Lengyelország 31. királya
1732. január 17.

1798. február 12.
(66 évesen)
1764. szeptember 7.
1795. november 25.
Poniatowskiak
Stanisław Poniatowski és Konstancja Czartoryska fia, Nagy Katalin orosz cárnő szeretője
Stanislaw poniatowski bacciarelli.jpg

Wettin-ház (1807–1815)[szerkesztés]

Lásd még: Varsói Hercegség
Uralkodó Életterminusa Uralkodása kezdete Uralkodása vége Uralkodóháza Megjegyzés Portré
I. Wettin Frigyes Ágost
lengyelül: Fryderyk August I Wettyn
Varsó hercege
1750. december 23.

1827. május 5.
(76 évesen)
1807. július 22.
1815. május 22.
Wettinek
alberti ág
Frigyes Keresztély szász választófejedelem és Bajorországi Mária Antónia fia, később Szászország királya
Friedrich august 1.jpeg

A felosztott Lengyelország (1795–1918)[szerkesztés]

Bővebben: a Lengyelország három felosztása és a Lengyelország a felosztás korában cikkekben

Romanov-ház[szerkesztés]

Bővebben: Holstein-Gottorp–Romanov-ház
Lásd még: Kongresszusi Lengyelország

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

Források[szerkesztés]

  • Klaus-Jürgen Matz: Ki mikor uralkodott, kormányzott?: Uralkodói táblák a világtörténelemhez : császárok, királyok, államfők, miniszterelnökök és pártvezérek. Átdolgozott, felújított kiadás. Budapest: Magyar Könyvklub. 2003. ISBN 963 547 849 6  
  • John E. Morby: A világ királyai és királynői: Az idők kezdetétől napjainkig [ford.: Hideg János] (eredeti kiadás: J. E. Morby: Dynasties of the World. A Chronological and Genealogical Handbook, Oxford University Press, 1989.). Debrecen: Mæcenas. 1991. ISBN 963 7425 48 9