Lengyelország uralkodóinak listája

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Az alábbi táblázat Lengyelország uralkodóinak sorát tartalmazza. A névsor a korai lengyel történelem alakjaihoz nyúlik vissza, majd az első keresztény uralkodó által alapított dinasztia öröklődési sorát kíséri végig.
A kora középkori Lengyelország szláv népessége alapvetően két jelentősebb államalakulatot hozott létre. Az egyiket Krakkó környékén az úgynevezett wiślanok (jelentése: Visztula mentiek) hozták létre, míg a másikat Gniezno központtal a polánok (vagyis mezeiek) alkották meg. Ez utóbbiban lépett trónra a később meghatározó Piast-dinasztia, amelynek legjelentősebb tagja I. Mieszko fejedelem lett, aki felvette a kereszténységet, és seregével meghódította a Balti-tenger partját, Sziléziát és Kis-Lengyelországot. Megalapította a független lengyel egyházat, amelynek központját a leigázott Krakkóba helyzte.

A dinasztia hatalma töretlen volt egészen 1138-ig, amikor III. Boleszláv úgy döntött, hogy országát felosztja négy gyermeke között. A feldarabolódott birodalom anarchiába süllyedt, legerősebb központja Krakkó vezetésével fennmaradt. Csak 1320-ban sikerült újra egyesíteni a régi területeket, bár Szilézia egy része Csehországhoz került.
A virágkorát élő Lengyel Királyságnak a Jagelló-ház uralma alatt szembe kellett néznie a keletről egyre nagyobb fenyegést jelentő Oroszországgal. 1569-ben Lengyelország és Litvánia úgy döntöttek, hogy közösen összefognak az orosz fenyegetés ellen, és 1569-ben létrehozták a lublini uniót, a két ország egyesülését. Erre a korra tehető a választott uralkodók időszaka is, vagy más néven a nemesi köztársaság (Rzeczpospolita) létrejötte. Az állandósuló politikai csatározások meggyengítették az ország védekező erejét. Bár a felvilágosodásra alapozva a nagy szejm (1788–1792) jelentős intézményi reformokat hajtott végre – megalkották pl. Európa első modern, kartális alkotmányát –, 1795-re három nagyobb szomszédja felosztotta Lengyelországot, megszüntetve az önálló államiságot.

Piast-házi fejedelmek és királyok (9. század1382)[szerkesztés]

Az első, mitikus Piastok (9. század963)[szerkesztés]

Portré
Dinasztia
Uralkodó
Uralkodott
Megjegyzés
Piast.PNG Piast Piast 9. század A Piast-dinasztia megalapítója, aki valószínűleg csak a legendákban élt.
Siemowit.PNG Piast Siemowit 9. század Piast fia. Történelmi hitelessége neki is kétséges.
Lestek.PNG Piast Leszek ?940 k. Siemowit fia. Valószínűleg mitikus alak.
Siemomysł.PNG Piast Siemomysł 940 k. – 964 Lestko fia. Története legendákkal itatódott át.

Az egységes lengyel fejedelemség (9631138)[szerkesztés]

N
Portré
Dinasztia
Uralkodó
Uralkodott
Megjegyzés
[1.] Mieszko I of Poland.jpeg Piast I. Mieszko
* 932 körül
992. május 25.
963992
(29 évig)
Siemomysł fia. Felvette a kereszténységet, és megteremtette a független Lengyelország alapjait.
[2.] Jan Bogumił Jacobi - Bolesław Chrobry.jpg Piast I. Vitéz Boleszláv
* 967
1025. június 17.
9921025
(33 évig)
I. Mieszko fia. Hatalmas területeket hajtott uralma alá. 1024-ben felvette a király címet.
[3.] Mieszko II.jpg Piast II. Mieszko Lambert
* 990
1034. május 10.
10251031
(6 évig)
I. Boleszláv ifjabb fia. Királyként lépett trónra.
[4.] Bezprym.jpeg Piast Bezprym (Veszprém)
* 986/987
1032 tavasza
10311032
(1 évig)
I. Boleszláv idősebb fia. Lemondott trónjáról Mieszko javára.
[3.] Mieszko II.jpg Piast II. Mieszko Lambert (2x)
10321034
(2 évig)
Második trónra lépése, fejedelemként.
[5.] Casimir I the Restorer.jpg Piast I. Megújító Kázmér
* 1016. július 25.
1058. november 28.
10341058
(24 évig)
II. Mieszko fia.
[6.] Boleslaw Smialy.jpg Piast II. Merész Boleszláv
* 1039 körül
1081. március 22.
10581079
(21 évig)
I. Kázmér idősebb fia. 1076-tól király.
[7.] Jan Matejko, Władysław I Herman.jpg Piast I. Ulászló Herman
* 1043 körül
1102. június 4.
10791102
(23 évig)
I. Kázmér ifjabb fia.
[8.] Zbigniew.JPG Piast Zbigniew
* 1073 körül
1113. július 8. (?)
11021106
(4 évig)
I. Ulászló idősb fia. Testvérével, Boleszlávval sikerült megdönteni az Ulászló trónjára támadó egyik vajda hatalmát.
[9.] Jacobi 1828 Boleslaw III Krzywousty.jpg Piast III. Ferdeszájú Boleszláv
* 1085. augusztus 20.
1138. október 28.
11061138
(32 évig)
I. Ulászló ifjabb fia. Halála előtt fiainak négy részre bontotta országát, amelyek közül a Krakkó központú fejedelemséget tette meg vezető hatalommá.

A széttagolt Lengyelország krakkói nagyfejedelmei (1138–1291)[szerkesztés]

Uralkodó Uralkodott Megjegyzés Címere
10.
Władysław II Wygnaniec by Aleksander Lesser.PNG
II. Ulászló
1138 – 1146
III. Boleszláv legidősb fia. Testvérei elűzték a krakkói trónról. A „Száműzött” jelzővel illetik.
Coat of arms of Poland-official.png
11.
Bolesław IV Kędzierzawy by Aleksander Lesser.PNG
IV. Boleszláv
1146 – 1173
III. Boleszláv fia és II. Ulászló féltestvére. A „Göndörhajú” néven ismeretes.
Coat of arms of Poland-official.png
12.
Mieszko III of Poland.PNG
III. Mieszko
1173 – 1177
III. Boleszláv hatodik fia. II. Ulászló és IV. Boleszláv testvére. Az „Öreg” néven ismeretes.
Coat of arms of Poland-official.png
13.
Casimir II of Poland.PNG
II. Kázmér
1177 – 1194
III. Boleszláv legifjabb fia, II. Ulászló, IV. Boleszláv és III. Mieszko öccse. Felvette a Krakkó hercege címet. Az „Igazságos” néven ismeretes.
Coat of arms of Poland-official.png
14.
Leszek Biały by Aleksander Lesser.PNG
I. Leszek
1194 – 1202
II. Kázmér harmadik fia. Első trónra lépése Krakkó hercegeként. A „Fehér” jelzővel illetik.
Coat of arms of Poland-official.png
15.
Władysław Laskonogi.PNG
III. Ulászló
1202 – 1206
III. Mieszko harmadik fia. Ez volt első trónra lépése. A „Hosszúlábú” jelzővel illeti.
Coat of arms of Poland-official.png
14.
Leszek Biały by Aleksander Lesser.PNG
I. Leszek
1206 – 1210
A második trónra lépése Krakkó hercegeként.
Coat of arms of Poland-official.png
16.
Mieszko IV.JPG
IV. Mieszko
1210 – 1211
II. Ulászló második fia. A „Görbelábú” jelzővel illetik.
Opolscy-herb.png
14.
Leszek Biały by Aleksander Lesser.PNG
I. Leszek
1211 – 1227
Harmadik trónra lépésekor tizenhat évet uralkodott, míg végül meggyilkolták.
Coat of arms of Poland-official.png
15.
Władysław Laskonogi.PNG
III. Ulászló
1227 – 1229
Második trónra lépése.
Coat of arms of Poland-official.png
17.
Konrad I Mazowiecki.jpg
Konrád
1229 – 1232
II. Kázmér fia, I. Leszek öccse. Ez volt első trónra lépése. A „Mazóviai” néven ismeretes.
Coat of arms of Poland-official.png
18.
Henryk Brodaty.jpg
I. Henrik
1232 – 1238
II. Ulászló unokája. A „Szakállas” néven ismeretes.
Brodaty-herb.png
19.
Henryk II Pobożny tomb effigy.PNG
II. Henrik
1238 – 1241
I. Henrik fia. A „Jámbor” néven ismeretes.
Olesniccy-herb.png
17.
Konrad I Mazowiecki.jpg
Konrád
1241 – 1243
Második trónra lépése.
Coat of arms of Poland-official.png
20.
Bolesław V Wstydliwy by Aleksander Lesser.PNG
V. Boleszláv
1243 – 1279
I. Leszek fia. A „Szemérmes” néven ismeretes.
Coat of arms of Poland-official.png
21.
Leszek Czarny by Aleksander Lesser.PNG
II. Leszek
1279 – 1288
I. Konrád unokája. A „Fekete” jelzővel illetik.
Kujawy-herb.png
22.
Henryk IV Probus by Aleksander Lesser.PNG
IV. Henrik
1288 – 1290
II. Henrik unokája. Apja, III. „Fehér” Henrik Boroszló fejedelme volt, de nem volt lengyel nagyfejedelem. A „Törvényes” néven ismeretes.
Slascy-herb2.png
23.
Przemysł II by Aleksander Lesser.PNG
II. Przemysł
1290 – 1296
III. Mieszko ükunokája. I. Przemysł poznań-i herceg utószülőtt fia, innen ered a sorszámneve. 1295-től a Lengyel Királyság királya.
Coat of arms of Poland-official.png

Az újraegyesített Lengyel Királyság[szerkesztés]

Lásd még: a Lengyelország az utolsó Piastok és az Anjouk korában és a a Lengyelország a Jagellók korában cikkeket

Přemysl-ház[szerkesztés]

Uralkodó Uralkodott Koronázása Megjegyzés Pecsétje
24.
Wenceslaus II of Poland and Bohemia.PNG
II. Vencel
1300 – 1305
Koronamala.png
1300. július 25.
Krakkó
1278-tól cseh király.
Wacław II Czeski seal 1292.PNG
25.
Wenceslaus (Chronica Hungarorum).jpg
III. Vencel
1305 – 1306
nem koronázták meg
II. Vencel fia. Cseh és magyar király is.
WacławII.JPG

Piast-ház[szerkesztés]

Uralkodó Uralkodott Koronázása Megjegyzés Pecsétje
26.
Wladislaus I of Poland.PNG
I. Ulászló
1306 – 1333
Koronamala.png
1320. január 20.
Krakkó
Konrád unokája. A „Kis” jelzővel illetik.
Władysław Łokietek seal 1320.PNG
27.
Kazimierz III Wielki 1.PNG
III. Vencel
1333 – 1370
Koronamala.png
1333. április 25.
Krakkó
I. Ulászló fia. A „Nagy” néven ismeretes.
PL Gloger-Encyklopedja staropolska ilustrowana T.3 355b.jpg

Anjou-ház[szerkesztés]

Uralkodó Uralkodott Koronázása Megjegyzés Címere
28.
Ludwik d'Anjou.jpg
I. Lajos
1370 – 1382
Koronamala.png
1370. november 17.
Krakkó
1342-től magyar király. A „Magyar” jelzővel illetik.
Coa Hungary Country History Lajos I.svg
29.
Aleksander Lesser, Jadwiga.jpg
Hedvig
1384 – 1399
Koronamala.png
1384. október 16.
Krakkó
I. Lajos lánya. 1386-tól férje, Ulászló társuralkodója. Szent Hedvigként is ismeretes.
Coat of arms of Jadwiga of Poland.svg

Jagelló-ház[szerkesztés]

Uralkodó Uralkodott Koronázása Megjegyzés Címere
30.
Wladislaus II of Poland.PNG
II. Ulászló
1386 – 1434
Koronamala.png
1386. március 4.
Krakkó
Hedvig férje. 1399-ig társuralkodó felesége mellett.
Coat of Arms of Vladislav Jagaila as king of Poland.svg
31.
Władysław III Warneńczyk by Aleksander Lesser.PNG
III. Ulászló
1434 – 1444
Koronamala.png
1434. július 25.
Krakkó
II. Ulászló fia negyedik feleségétől. 1440-től magyar király is. A várnai csatában vesztette életét, a „Várnai” jelzővel illetik.
Coat of Arms of Vladislav Warnenczyk.svg
32.
Casimir IV of Poland.PNG
IV. Kázmér
1447 – 1492
Koronamala.png
1447. június 25.
Krakkó
II. Ulászló fia és III. Ulászló öccse.
Coat of Arms of Casimir Jagiellon as king of Poland.svg
33.
Aleksander Lesser, Jan Albert.jpg
I. János
1492 – 1501
Koronamala.png
1492. szeptember 23.
Krakkó
IV. Kázmér fia.
Coat of Arms of Jagiellon kings of Poland.svg
34.
Aleksander Lesser, Aleksander Jagiellończyk.jpg
Sándor
1501 – 1506
Koronamala.png
1501. december 12.
Krakkó
IV. Kázmér fia és I. János öccse.
Coat of Arms of Alexander Jagiellonczyk.svg
35.
Zygmunt I Stary by Aleksander Lesser.PNG
I. Zsigmond
1506 – 1548
Koronamala.png
1507. január 24.
Krakkó
IV. Kázmér fia, I. János és Sándor öccse.
Coat of Arms of Jagiellon kings of Poland.svg
36.
Sigismund II August of Poland.PNG
II. Zsigmond Ágost
1548 – 1572
Koronamala.png
1530. február 30.
Krakkó
I. Zsigmond fia. Még apja életében megkoronázták. Uralkodása alatt a Lengyel Királyság perszonálunióra lép a Litván Nagyfejedelemséggel.
Coat of Arms of Jagiellon kings of Poland.svg

Lengyel–Litván Unió[szerkesztés]

Lásd még: az első Lengyel Köztársaság felvirágzása (1572–1697) és az első Lengyel Köztársaság hanyatlása (1697–1795) cikkeket
Uralkodó Uralkodott Koronázása Uralkodóház Megjegyzés Címere
37.
Aleksander Lesser, Henryk Walezy.jpg
Henrik
1573 – 1574
Koronamala.png
1574. február 22.
Krakkó
Valois
Egy évig uralkodott, majd lemondott a trónról. 1574-től francia király volt.
Coat of Arms of Henri de Valois as lifelong king of Poland.svg
38.
Kober Anna Jagiellon as a widow.png
Anna
1575 – 1586
Koronamala.png
1576. május 1.
Krakkó
Jagelló
I. Zsigmond lánya, férjével, Báthory Istvánnal közösen uralkodott.
Coat of Arms of Jagiellon kings of Poland.svg
39.
Aleksander Lesser, Stefan Batory.jpg
István
1575 – 1586
Koronamala.png
1576. május 1.
Krakkó
Báthory
Jagelló Anna férje, egyben erdélyi fejedelem.
Coat of Arms of Stephen Bathory as king of Poland.svg
40.
Aleksander Lesser, Zygmunt III.jpg
III. Zsigmond
1586 – 1632
Koronamala.png
1587. december 27.
Krakkó
Vasa
A svéd király, III. János és Jagelló Katalin fia, I. Zsigmond unokája és Jagelló Anna unokaöccse.
Coat of arms of Vasa kings of Poland.svg
41.
Aleksander Lesser, Władysław IV.jpg
IV. Ulászló
1632 – 1648
Koronamala.png
1633. február 6.
Krakkó
Vasa
III. Zsigmond legidősebb fia.
Coat of arms of Vasa kings of Poland.svg
42.
Aleksander Lesser, Jan Kazimierz.jpg
II. János Kázmér
1648 – 1668
Koronamala.png
1649. január 19.
Krakkó
Vasa
III. Zsigmond legifjabb fia. Lemondatták a trónról.
Coat of arms of Vasa kings of Poland.svg
43.
Aleksander Lesser, Michał Korybut.jpg
Mihály
1669 – 1673
Koronamala.png
1669. szeptember 29.
Krakkó
Wiśniowiecki
II. Ulászló öccsének leszármazottja.
Coat of Arms of Michal Korybut Wisniowiecki as king of Poland.svg
44.
Aleksander Lesser, Jan Sobieski.jpg
III. János
1674 – 1696
Koronamala.png
1676. február 2.
Krakkó
Sobieski
Tanult nemes, akiből előbb hadvezér, majd király lett.
Coat of Arms of Jan Sobieski as king of Poland.svg
45.
Aleksander Lesser, August II.jpg
II. Ágost
1697 – 1704
Koronamala.png
1697. szeptember 15.
Krakkó
Wettin
Első uralkodása. 1694-től szász választófejedelem is. Testi adottságai révén az „Erős” jelzővel illetik.
Coat of Arms of Wettin kings of Poland.svg
46.
Aleksander Lesser, Stanisław Leszczyński.jpg
I. Szaniszló
1704 – 1709
Koronamala.png
1705. október 4.
Krakkó
Leszczyński
Első uralkodása. 1709-ben azonban II. Ágost orosz támogatással visszaszerezte a trónt, őt lemondatták és száműzték, ám ő a trónigényéről lemondott, de királyi címéről nem.
Coat of Arms of Stanislaus Leszczynski as king of Poland.svg
45.
Aleksander Lesser, August II.jpg
II. Ágost
1709 – 1733
másodjára nem
koronázták meg
Wettin
Második uralkodása.
Coat of Arms of Wettin kings of Poland.svg
46.
Aleksander Lesser, Stanisław Leszczyński.jpg
I. Szaniszló
1733 – 1736
másodjára nem
koronázták meg
Leszczyński
Második uralkodása két évig tartott, a lengyel örökösödési háború során lemondatták, ám 1738-tól Lotaringia uralkodó hercege lett.
Coat of Arms of Stanislaus Leszczynski as king of Poland.svg
47.
Aleksander Lesser, August III.jpg
III. Ágost
1734 – 1763
Koronamala.png
1734. január 17.
Krakkó
Wettin
II. Ágost fia. A „Kövér” néven ismeretes.
Coat of Arms of Wettin kings of Poland.svg
48.
Aleksander Lesser, Stanisław August Poniatowski.jpg
II. Szaniszló Ágost
1764 – 1795
Koronamala.png
1764. november 25.
Krakkó
Poniatowski
Az utolsó lengyel király, akit lemondattak a Lengyelországon osztozkodó hatalmak.
Coat of Arms of Stanislaus Augustus as king of Poland.svg

Források[szerkesztés]

  • Ez a szócikk részben vagy egészben a List of Polish monarchs című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel.
  • Klaus-Jürgen Matz: Ki mikor uralkodott, kormányzott?: Uralkodói táblák a világtörténelemhez: császárok, királyok, államfők, miniszterelnökök és pártvezérek. Budapest: Springer Hungarica Kiadó Kft. 1994. ISBN 9637775439  , 300–302. oldal

Lásd még[szerkesztés]