Magyarország uralkodóinak listája

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ezen a lapon Magyarország uralkodóinak listája látható, mely a törzsfőket, a Magyar Fejedelemség fejedelmeit és a Magyar Királyság királyait tartalmazza uralkodóházanként beosztva. A 800 körül uralkodó Ügyek törzsfőtől 1918. november 13-áig, az utolsó magyar király, IV. Károly jogainak felfüggesztéséig tartalmazza a magyarok uralkodóit, uralkodásuk idejét, koronázásuk idejét és helyszínét, valamint egyéb kiegészítő információkat. Az ellenkirályok, régensek és trónkövetelők nem szerepelnek a listában. A lista végén megtalálhatók a Magyar Királyság kormányzói is.

Törzsfők és törzsszövetségi vezetők (895 előtt)[szerkesztés]

Uralkodó Portré Életterminusa Uralkodása kezdete Uralkodása vége Megjegyzés
Ügyek
Magyar nemzetségfő
PictaA.jpg
8. század közepe

818 után
8. század vége
818 után
A monda szerint apja Ed, Csaba királyfi fia. Neve ismert még Ugyel, Ugek, Ugeg, Vger, Vgec alakváltozatban is.
Levedi
Magyar nemzetségfő
Levedi.jpg
8. század vége

9. század közepe
818 után
9. század közepe
A magyar törzsszövetség szakrális vezére. Egyes feltételezések szerint személye megegyezik Előd vezérrel. A magyarok vándorlásának egyik legfontosabb állomása, Levédia róla kaphatta nevét.
Álmos
Magyar vezér
Álmos (Chronicon Pictum 021).jpg
819 körül

895 körül
9. század közepe
895 körül
Apja Ügyek vagy Előd (esetleg Levedi), anyja Emese volt. Anonymus szerint a hét vezér egyike.

Magyar Fejedelemség[szerkesztés]

Árpád-ház (895–1000/1001)[szerkesztés]

Uralkodó Portré Életterminusa Uralkodása kezdete Uralkodása vége Megjegyzés
Árpád
A magyarok nagyfejedelme
Arpad Kepes Kronika.jpg
845 körül

907 körül
(62 éves kora körül)
895 körül
907 körül
Álmos vezér fia, a magyarok fejedelme a honfoglalás idején. Egyes vélemények alapján nem fejedelem, hanem valódi méltósága gyula volt. Kézai Simon szerint a hét vezér egyike.
Zolta
Magyarország fejedelme
Zoltan Litho 3.jpg
896 körül

949 körül
(53 éves kora körül)
907 körül
947 körül
Árpád fejedelem legkisebb fia. Neve ismert még Zsolt és Solt alakváltozatban is. A Magyar Fejedelemség második fejedelme, ám egyes vélemények szerint uralkodását Anonymus alaptalanul állította.
Falicsi
Magyarország fejedelme
Fajsz Litho 2.jpg
10. század eleje

949 körül
(53 éves kora körül)
947 körül
955 körül
Árpád fejedelem unokája, Jutocsa fia. Nevének másik alakváltozata: Fajsz. Uralkodásáról csak Bíborbanszületett Konstantin De administrando imperio című műve tesz említést, máshol erről nem írnak.
Taksony
Magyarország fejedelme
Taksony (Chronicon Pictum 033).jpg
931 körül

972 körül
(41 éves kora körül)
955 körül
972 körül
Zolta fejedelem fia. Feltehetően az augsburgi csata után vette át a hatalmat, miután a magyar csapatok vereséget szenvedtek a német seregtől (ekkor értek véget a kalandozások nyugaton).
Géza
Magyarország fejedelme
Géza on the throne (Chronicon Pictum 038).jpg
945 körül

997 körül
(52 éves kora körül)
972 körül
997 körül
Taksony fejedelem fia. Ő indította el azt a folyamatot, melynek során az ország nyugati típusú királysággá szerveződött át.
István
Magyarország fejedelme
Stephen I (Chronicon Pictum 041).jpg
969–980 között

1038. augusztus 15.
(69 éves kora körül)
997 körül
1000. december 25.
Géza fejedelem és Sarolt fejedelemasszony fia. Vajk néven született, az István nevet a keresztségben kapta. 1000 karácsonyán vagy 1001. január 1-jén királlyá koronáztatta magát, ezzel létrejött a Magyar Királyság.

Magyar Királyság[szerkesztés]

Árpád-ház (1000/1001–1301)[szerkesztés]

Uralkodó Portré Életterminusa Uralkodása kezdete Uralkodása vége Koronázása Megjegyzés
Coa Hungary Country History (855-1301).svg
I. István
Ragadványneve: Szent István
Magyarország 1. királya
Stephen I (Chronica Hungarorum).jpg
969–980 között

1038. augusztus 15.
(69 éves kora körül)
1000. december 25.
1038. augusztus 15.
Crown of Saint Stephen.svg
1000. december 25.
Esztergom vagy
Székesfehérvár
A keresztény magyar állam megteremtője, egyben első királya. Szentté avatására 1083-ban került sor.
Coa Hungary Country History (855-1301).svg
Péter
Ragadványneve: (Orseolo) Velencei Péter
Magyarország 2. királya
Peter (Chronica Hungarorum).jpg
1011 körül

1046 vagy 1059
1038. augusztus 15.
1041 szeptembere
Crown of Saint Stephen.svg
1038
Székesfehérvár
I. István király unokaöccse, Ottone Orseolo fia. Mivel döntéshozatalai során mellőzte a magyar főurakat a saját, külföldi híveivel szemben, 1041-ben elűzték az országból.
Coa Hungary Country History (855-1301).svg
Sámuel
Ragadványneve: Aba Sámuel
Magyarország 3. királya
Samuel (Chronica Hungarorum).jpg
990 vagy 1009 körül

1044. július 5.
1041 szeptembere
1044. július 5.
Crown of Saint Stephen.svg
1044. április 22.
Csanád vagy
Székesfehérvár
I. István király húgának férje, az Aba nemzetség tagja. Az első választott magyar király. A ménfői csata során vesztette életét.
Coa Hungary Country History (855-1301).svg
Péter
Ragadványneve: (Orseolo) Velencei Péter
Magyarország 2. királya
Peter (Chronica Hungarorum).jpg
1011 körül

1046 vagy 1059
1044. július 5.
1046 szeptembere
másodszor nem
koronázták meg
1045-ben Péter jelképesen átadta az országot III. Henrik német-római császárnak, végül 1046-ban András herceg elfogatta és megvakíttatta.
Coa Hungary Country History (855-1301).svg
I. András
Ragadványneve: Fehér András
Magyarország 4. királya
Andrew I (Chronica Hungarorum).jpg
1015 körül

1060 decembere
(45 éves kora körül)
1046 szeptembere
1060 decembere
Crown of Saint Stephen.svg
1046 szeptembere
Székesfehérvár
Taksony fejedelem dédunokája, Vazul herceg fia. 1046-ban a Vata-féle lázadás során megdöntötték Orseolo Péter király uralmát. Nevéhez fűződik a Tihanyi alapítólevél kelte is.
Coa Hungary Country History (855-1301).svg
I. Béla
Ragadványneve: Bajnok Béla
Magyarország 5. királya
Béla I (Chronica Hungarorum).jpg
1015 körül

1063. szeptember 11.
(48 éves kora körül)
1060. december 6.
1063. szeptember 11.
Crown of Saint Stephen.svg
1060. december 6.
Székesfehérvár
I. András király testvére. Az 1061. évi székesfehérvári országgyűlés során leverte az utolsó pogány lázadást az országban. Halálát a ráomló trón okozta 1063-ban Dömösön.
Coa Hungary Country History (855-1301).svg
Salamon
Magyarország 6. királya
Solomon (Chronica Hungarorum).jpg
1053 körül

1087 márciusa
(34 éves kora körül)
1063. szeptember 11.
1074. március 14.
Crown of Saint Stephen.svg
1063 szeptembere
Székesfehérvár
I. András király és Kijevi Anasztázia királyné fia. Miután nagybátyja, I. Béla király megdöntötte apja hatalmát, német csapatokkal visszatért és visszaszerezte a koronát magának.
Coa Hungary Country History (855-1301).svg
I. Géza
Ragadványneve: Magnus Géza
Magyarország 7. királya
Géza I (Chronica Hungarorum).jpg
1040 körül

1077. április 25.
(37 éves kora körül)
1074. március 14.
1077. április 25.
Crown of Saint Stephen.svg
1075 körül
Székesfehérvár
I. Béla király és Lengyelországi Richeza királyné fia. A mogyoródi csata során döntő vereséget tudott mérni Salamon királyra, ezzel megszerezve a trónt magának.
Coa Hungary Country History Ladislaus Sanctus (1074-1077).svg
I. László
Ragadványneve: Szent László
Magyarország 8. királya
Ladislaus I (Chronica Hungarorum).jpg
1040 körül

1095. július 29.
(55 éves kora körül)
1077. április 24.
1095. július 29.
Crown of Saint Stephen.svg
1081 körül
Székesfehérvár
I. Géza király testvére. Fiúörökös nélkül hunyt el, leánya, Piroska hercegnő II. Ióannész bizánci császár felesége lett. 1192-ben avatták szentté.
Coa Hungary Country History (855-1301).svg
Kálmán
Ragadványneve: Könyves Kálmán
Magyarország 9. királya
Coloman (Chronica Hungarorum).jpg
1074 körül

1116. február 3.
(42 éves kora körül)
1095. július 29.
1116. február 3.
Crown of Saint Stephen.svg
1095
Székesfehérvár
I. Géza király és Loozi Zsófia királyné fia. Meghódította a Horvát és a Dalmát Királyságot. A kor egyik legműveltebb uralkodójának számít.
Coa Hungary Country History (855-1301).svg
II. István
Magyarország 10. királya
Stephen II (Chronica Hungarorum).jpg
1101 körül

1131. március 1.
(30 éves kora körül)
1116. február 3.
1131. március 1.
Crown of Saint Stephen.svg
1116
Székesfehérvár
Kálmán király és Szicíliai Felícia királyné fia. Trónkövetelő vele szemben apja el nem ismert fia, Borisz Kalamanosz. Fiúutód nélkül hunyt el, ezért örököse unokaöccse, Saul herceg lett.
Coa Hungary Country History (855-1301).svg
II. Béla
Ragadványneve: Vak Béla
Magyarország 11. királya
Bela2 UH.jpg
1108 körül

1141. február 13.
(33 éves kora körül)
1131. március 1.
1141. február 13.
Crown of Saint Stephen.svg
1131. április 28.
Székesfehérvár
I. Géza király unokája, Álmos herceg és Kijevi Predszláva hercegné fia. Vaksága okán hitvese, Ilona királyné kormányozta az országot.
Coa Hungary Country History (855-1301).svg
II. Géza
Magyarország 12. királya
Gejza2 UH.jpg
1130 körül

1162. május 31.
(32 éves kora körül)
1141. február 13.
1162. május 31.
Crown of Saint Stephen.svg
1141. február 16.
Székesfehérvár
II. Béla király és Szerbiai Ilona királyné fia. Kiterjedt külpolitikájával és sikeres hadjárataival erősítette az országa befolyását a korabeli Európában.
Coa Hungary Country History (855-1301).svg
III. István
Magyarország 13. királya
Stepan3.jpg
1147 nyara

1172. március 4.
(24 évesen)
1162. május 31.
1172. március 4.
Crown of Saint Stephen.svg
1162 júniusa
Székesfehérvár
II. Géza király és Kijevi Eufrozina királyné fia. Uralkodását trónviszályok követték, ellenkirályként léptek fel vele szemben nagybátyjai, László és István hercegek.
Coa Hungary Country History Bela III (1172-1196).svg
III. Béla
Ragadványneve: Nagy Béla
Magyarország 16. királya
Bela3 UH.jpg
1148 körül

1196. április 23.
(47 éves kora körül)
1172. március 4.
1196. április 23.
Crown of Saint Stephen.svg
1173. január 13.
Székesfehérvár
III. István király testvére. Uralkodása az Árpád-kor egyik csúcspontját jelentette a gazdaság és kultúra tekintetében is.
Coa Hungary Country History Imre (1196-1204).svg
Imre
Magyarország 17. királya
ImrichEmeric of Hungary.jpg
1174 körül

1204. november 30.
(29 éves kora körül)
1196. április 23.
1204. november 30.
Crown of Saint Stephen.svg
1194
Székesfehérvár
III. Béla király és Antiókhiai Anna királyné fia. Még apja életében ifjabb királlyá koronázták 1182-ben.
Coa Hungary Country History Ladislaus III (1204-1205).svg
III. László
Magyarország 18. királya
Ladislaus III (Chronica Hungarorum).jpg
1200 körül

1205. május 7.
(5 éves kora körül)
1204. november 30.
1205. május 7.
Crown of Saint Stephen.svg
1204. augusztus 26.
Székesfehérvár
Imre király és Aragóniai Konstancia királyné fia. Gyermekként koronázták királlyá még apja életében, de mindössze öt éves kora körül váratlanul elhunyt.
Coa Hungary Country History Andrew II (1205-1235).svg
II. András
Ragadványneve: Jeruzsálemi András
Magyarország 19. királya
Andrew II (Chronica Hungarorum).jpg
1176 körül

1235. szeptember 21.
(59 éves kora körül)
1205. május 7.
1235. szeptember 21.
Crown of Saint Stephen.svg
1205. május 29.
Székesfehérvár
Imre király testvére, III. László király nagybátyja. Uralkodása alatt adták ki 1222-ben az nemesség jogait magába foglaló Aranybullát.
Coa Hungary Country History Béla IV (1235-1270).svg
IV. Béla
Ragadványneve: Második honalapító
Magyarország 20. királya
Béla IV (Chronica Hungarorum).jpg
1206. november 29.

1270. május 3.
(63 évesen)
1235. szeptember 21.
1270. május 3.
Crown of Saint Stephen.svg
1235. szeptember 25.
Székesfehérvár
II. András király és Meráni Gertrúd királyné fia. A tatárjárást követően újjáépítette a Magyar Királyságot, megalapítva többek között a Budavári királyi várat is.
Coa Hungary Country History István V (1239-1272).svg
V. István
Magyarország 21. királya
Stephan V (Chronica Hungarorum).jpg
1239. október 18.

1272. augusztus 6.
(32 évesen)
1270. május 3.
1272. augusztus 6.
Crown of Saint Stephen.svg
1270. május 13.
Székesfehérvár
IV. Béla király és Laszkarisz Mária királyné fia. 1262-től ifjabb király apja mellett, és még az ő életében az ország keleti részének de facto független uralkodója.
Coa Hungary Country History Ladislaus IV (1262-1290).svg
IV. László
Ragadványneve: Kun László
Magyarország 22. királya
Ladislaus IV (Chronica Hungarorum).jpg
1262. augusztus 5.

1290. július 10.
(27 évesen)
1272. augusztus 6.
1290. július 10.
Crown of Saint Stephen.svg
1272. szeptember 3.
Székesfehérvár
V. István király és Kun Erzsébet királyné fia. Feleségétől, Anjou Izabella királynétól nem születtek gyermekei.
Coa Hungary Country History Endre III (1290-1301).svg
III. András
Ragadványneve: Velencei András
Magyarország 23. királya
Andrew III (Chronica Hungarorum).jpg
1265 körül

1301. január 14.
(36 éves kora körül)
1290. július 10.
1301. január 14.
Crown of Saint Stephen.svg
1290. július 23.
Székesfehérvár
II. András király unokája, Utószülött István herceg és Morosini Tomasina fia. Az utolsó Árpád-házi magyar királyként „az utolsó aranyágacskának” is nevezik.

Vegyesháziak (1301–1526)[szerkesztés]

Přemysl-ház (1301–1305)[szerkesztés]

Uralkodó Portré Életterminusa Uralkodása kezdete Uralkodása vége Koronázása Megjegyzés
Coa Hungary Country History Venczel (1301-1305).svg
Vencel
Ragadványneve: Cseh Vencel
Magyarország 24. királya
Wenceslaus (Chronica Hungarorum).jpg
1289. október 6.

1306. augusztus 4.
(16 évesen)
1301 májusa
1305. október 9.
Crown of Saint Stephen.svg
1301. augusztus 27.
Székesfehérvár
IV. Béla király ükunokája, II. Vencel cseh király és Habsburg Juta királyné fia, 1305-ben lemondott Károly Róbert javára. Egyben Csehország és Lengyelország királya is volt.

Wittelsbach-ház (1305–1307)[szerkesztés]

Uralkodó Portré Életterminusa Uralkodása kezdete Uralkodása vége Koronázása Megjegyzés
Coa Hungary Country History Otto (1305-1307).svg
Ottó
Ragadványneve: Bajor Ottó
Magyarország 25. királya
Otto (Chronica Hungarorum).jpg
1261. február 11.

1312. szeptember 9.
(51 évesen)
1305. október 9.
1307 májusa
Crown of Saint Stephen.svg
1305. december 5.
Székesfehérvár
IV. Béla király unokája, XIII. Henrik bajor herceg és Magyarországi Erzsébet (1236–1271) fia, egyben Alsó-Bajorország hercege is.

Anjou-ház (1308–1395)[szerkesztés]

Uralkodó Portré Életterminusa Uralkodása kezdete Uralkodása vége Koronázása Megjegyzés
Coa Hungary Country History Charles I (1310-1342).svg
I. Károly
Ragadványneve: Károly Róbert
Magyarország 26. királya
Charles I (Chronica Hungarorum).jpg
1288

1342. július 16.
(54 éves kora körül)
1308. november 17.
1342. július 16.
Crown of Saint Stephen.svg
1301 tavasza
Esztergom
1309. június 15.
Buda
1310. augusztus 27.
Székesfehérvár
V. István király dédunokája, Martell Károly, Calabriai hercege és Habsburg Klemencia hercegné fia, az Capeting–Anjou-ház magyar királyi ágának tagja.
Coa Hungary Country History Lajos I (1364).svg
I. Lajos
Ragadványneve: Nagy Lajos
Magyarország 27. királya
Louis I (Chronica Hungarorum).jpg
1326. március 5.

1382. szeptember 10.
(56 évesen)
1342. július 16.
1382. szeptember 10.
Crown of Saint Stephen.svg
1342. július 21.
Székesfehérvár
I. Károly Róbert magyar király és Łokietek Erzsébet királyné fia, egyben Lengyelország királya (1370–). Fiúörökös nélkül hunyt el, így országait leánya örökölte.
Coa Hungary Country History Charles I 2 (1310-1342).svg
Mária
Magyarország 28. királya
Mary (Chronica Hungarorum).jpg
1371. április 14.

1395. május 17.
(24 évesen)
1382. szeptember 10.
1385. december. 31.
Crown of Saint Stephen.svg
1382. szeptember 17.
Székesfehérvár
I. Lajos magyar király és Kotromanić Erzsébet királyné legifjabb leánya, Hedvig lengyel királynő testvére, kezdetben Orléans-i Lajos jegyese, majd Luxemburgi Zsigmond felesége.
Coa Hungary Country History Endre (1342-1345).svg
II. Károly
Ragadványneve: Kis Károly
Magyarország 29. királya
Charles II (Chronica Hungarorum).jpg
1345

1386. február 24.
(41 éves kora körül)
1385. december 31.
1386. február 24.
Crown of Saint Stephen.svg
1385. december 31.
Székesfehérvár
Lajos, Durazzo hercege és Sanseverinói Margit fia, egyben Nápoly királya 1382-től. A legrövidebb ideig uralkodó magyar monarcha (55 nap), az Anjou-ház durazzói ágának tagja.
Coa Hungary Country History Charles I 2 (1310-1342).svg
Mária
Magyarország 28. királya
Mary (Chronica Hungarorum).jpg
1371. április 14.

1395. május 17.
(24 évesen)
1386. február 24.
1395. május 17.
másodszor nem
koronázták meg
1387-től társuralkodó mellette férje, Luxemburgi Zsigmond, ellenkirály vele szemben II. Károly király fia, Nápolyi László.

Luxemburgi-ház (1387–1437)[szerkesztés]

Uralkodó Portré Életterminusa Uralkodása kezdete Uralkodása vége Koronázása Megjegyzés
Sigismund Arms Hungarian Czech per pale.svg
Zsigmond
Ragadványneve: Luxemburgi Zsigmond
Magyarország 30. királya
Pisanello 024.jpg
1368. február 14.

1437. december 9.
(69 évesen)
1387. március 31.
1437. december 9.
Crown of Saint Stephen.svg
1387. március 31.
Székesfehérvár
Mária magyar királynő férje, IV. Károly német-római császár és Pomerániai Erzsébet császárné fia, egyben cseh király és német-római császár. 1395-ig hitvese társuralkodója.

Habsburg-ház (1437–1457)[szerkesztés]

Uralkodó Portré Életterminusa Uralkodása kezdete Uralkodása vége Koronázása Megjegyzés
Arms of Albert II of Habsbourg (Variant).svg
Albert
Ragadványneve: Habsburg Albert
Magyarország 31. királya
Albrecht II. von Habsburg.jpg
1397. augusztus 16.

1439. október 27.
(42 évesen)
1437. december 18.
1439. október 27.
Crown of Saint Stephen.svg
1438. január 1.
Székesfehérvár
Luxemburgi Zsigmond veje, IV. Albert osztrák herceg és Bajorországi Johanna Zsófia fia, egyben német király és osztrák herceg. Halála után régens hitvese, Luxemburgi Erzsébet.
Coa Hungary Country History Ladislaus V (1440 – 1457).svg
V. László
Ragadványneve: Utószülött László
Magyarország 33. királya
Anonymous - Ladislaus the Postumous.jpg
1440. február 22.

1457. november 23.
(17 évesen)
1440. május 15.
1457. november 23.
Crown of Saint Stephen.svg
1440. május 15.
Székesfehérvár
Habsburg Albert király és Luxemburgi Erzsébet királyné fia, egyben az első osztrák uralkodó főherceg, valamint cseh király.

Jagelló-ház (1440–1444)[szerkesztés]

Uralkodó Portré Életterminusa Uralkodása kezdete Uralkodása vége Koronázása Megjegyzés
Coa Hungary Country History Vladislaus I (1440–1444).svg
I. Ulászló
Ragadványneve: Várnai Ulászló
Magyarország 32. királya
Toruń - Władysław III.(2).jpg
1424. október 31.

1444. november 10.
(20 évesen)
1440. július 17.
1444. november 10.
Crown of Saint Stephen.svg
1440. július 17.
Székesfehérvár
II. Ulászló lengyel király és Holszański Zsófia királyné fia, egyben lengyel király is. A törökök ellen vívott várnai csata során vesztette életét.


Hunyadi-ház (1458–1490)[szerkesztés]

Uralkodó Portré Életterminusa Uralkodása kezdete Uralkodása vége Koronázása Megjegyzés
Coa Hungary Country History Mathias Corvinus (1458-1490) big.svg
I. Mátyás
Ragadványneve: Corvin Mátyás
Magyarország 34. királya
Matthias Corvinus.jpg
1443. február 23.

1490. április 6.
(47 évesen)
1458. január 24.
1490. április 6.
Crown of Saint Stephen.svg
1464. március 29.
Székesfehérvár
Hunyadi János kormányzó és Szilágyi Erzsébet fia, egyben Csehország királya és Ausztria főhercege. A Hunyadi-ház tagja.

Jagelló-ház (1490–1526)[szerkesztés]

Uralkodó Portré Életterminusa Uralkodása kezdete Uralkodása vége Koronázása Megjegyzés
Coa Hungary Country History Vladislas II (1490–1516).jpg
II. Ulászló
Ragadványneve: Dobzse László
Magyarország 35. királya
Vladislav Jagellonský.jpg
1456. március 1.

1516. március 13.
(60 évesen)
1490. július 15.
1516. március 13.
Crown of Saint Stephen.svg
1490. szeptember 18.
Székesfehérvár
I. Ulászló király unokaöccse, IV. Kázmér lengyel király és Habsburg Erzsébet királyné fia, egyben Csehország királya is.
Coa Hungary Country History (14th century).svg
II. Lajos
Magyarország 36. királya
Hans Krell - Portrait of King Louis II of Hungary (c.1526).jpg
1506. július 1.

1526. augusztus 29.
(20 évesen)
1516. március 13.
1526. augusztus 29.
Crown of Saint Stephen.svg
1508. június 4.
Székesfehérvár
II. Ulászló király és Foix–Candale-i Anna királyné fia, a törökökkel szemben zajló, súlyos veszteségekkel járó mohácsi csata során vesztette életét 1526-ban.

Szapolyai-ház (1526–1571)[szerkesztés]

Uralkodó Portré Életterminusa Uralkodása kezdete Uralkodása vége Koronázása Megjegyzés
Coa Hungary Country History John I of Hungary (Szapolyai) (1526-1540).svg
I. János
Magyarország 37. királya
Szapolyai János VU.jpg
1487

1540. július 17/21.
(53 éves kora körül)
1526. november 10.
1540. július 17/21.
Crown of Saint Stephen.svg
1526. november 11.
Székesfehérvár
Szapolyai István nádor és Tescheni Hedvig hercegnő fia, az 1526. évi székesfehérvári országgyűlés királlyá választotta.
Zapolyia siedmiogrodzki2.png
II. János
Ragadványneve: János Zsigmond
Magyarország 38. királya
János ZsigmondVU.jpg
1540. július 7.

1571. március 14.
(30 évesen)
1540. szeptember 13.
1571. március 14.
nem koronázták meg
I. János király és Jagelló Izabella királyné fia, kezdetben régens mellette édesanyja, Izabella királyné és Fráter György váradi püspök.

Habsburg-ház (1526–1780)[szerkesztés]

Uralkodó Portré Életterminusa Uralkodása kezdete Uralkodása vége Koronázása Megjegyzés
Coat of Arms of Ferdinand I, Holy Roman Emperor-Or shield variant.svg
I. Ferdinánd
Magyarország 37. királya
Portrait of Ferdinand de Habsburg (1503-1564) by Hans Maler zu Schwaz.jpg
1503. március 10.

1564. július 25.
(61 évesen)
1526. december 17.
1564. július 25.
Crown of Saint Stephen.svg
1527. november 3.
Székesfehérvár
IV. Fülöp, Burgundia hercege és II. Johanna kasztíliai királynő fia, a Habsburg–Jagelló házassági szerződés értelmében tartott igényt a magyar trónra. Egyben német-római császár is.
Ornamented Coat of Arms of Maximilian II, Holy Roman Emperor.svg
Miksa
Magyarország 38. királya
Maximilian II, Holy Roman Emperor.jpg
1527. július 31.

1576. október 12.
(49 évesen)
1564. július 26.
1576. október 12.
Crown of Saint Stephen.svg
1563. szeptember 8.
Pozsony
I. Ferdinánd császár és király és Jagelló Anna királyné fia. A kora újkori magyar történelemben ő volt az első Habsburg-házi uralkodó, aki a magyar trónt megörökölte.
Ornamented Coat of Arms of Rudolf II, Matthias and Ferdinand II, Holy Roman Emperors.svg
Rudolf
Magyarország 39. királya
Joseph Heintz d. Ä. 002.jpg
1552. július 18.

1612. január 20.
(59 évesen)
1576. október 12.
1608. június 25.
Crown of Saint Stephen.svg
1572. szeptember 22.
Pozsony
II. Miksa császár és király és Spanyolországi Mária császárné fia. Elmeháborodottság gyanúja miatt megfosztották uralkodói címeitől.
Ornamented Coat of Arms of Rudolf II, Matthias and Ferdinand II, Holy Roman Emperors.svg
II. Mátyás
Magyarország 40. királya
Matthias - Holy Roman Emperor (Hans von Aachen, 1625).jpg
1557. február 24.

1619. március 20.
(62 évesen)
1608. június 25.
1619. március 20.
Crown of Saint Stephen.svg
1608. november 19.
Pozsony
Rudolf császár és király testvére, lemondatta fivérét előbb a magyar, 1611-ben a cseh, 1612-ben pedig a német-római császári címről.
Ornamented Coat of Arms of Rudolf II, Matthias and Ferdinand II, Holy Roman Emperors.svg
II. Ferdinánd
Magyarország 41. királya
Ferdinand II, Holy Roman Emperor.jpg
1578. július 9.

1637. február 15.
(58 évesen)
1618. július 1.
1637. február 15.
Crown of Saint Stephen.svg
1618. július 1.
Pozsony
II. Mátyás császár és király unokatestvére, II. Károly osztrák főherceg és Bajorországi Mária Anna fia.
Ornamented Coat of Arms of Ferdinand III, Holy Roman Emperor.svg
III. Ferdinánd
Magyarország 42. királya
Ferdinand III (1608-1657).jpg
1608. július 13.

1657. április 2.
(48 évesen)
1637. február 15.
1657. április 2.
Crown of Saint Stephen.svg
1625. december 8.
Sopron
II. Ferdinánd császár és király és Bajorországi Mária Anna fia. Ő volt az egyetlen magyar uralkodó, akit Sopronban koronáztak meg.
Coat of arms of Ferdinand III and Ferdinand IV as Kings of the Romans.svg
IV. Ferdinánd
Magyarország 43. királya
Frans Luyckx - Ferdinand IV, King of the Romans.jpg
1633. szeptember 8.

1654. július 9.
(20 évesen)
1647. június 16.
1654. július 9.
Crown of Saint Stephen.svg
1647. június 16.
Pozsony
III. Ferdinánd császár és király és Spanyolországi Mária Anna fia. Még apja életében cseh és magyar, német királlyá koronázták, ám idő előtt elhunyt.
Ornamented Coat of Arms of Leopold I, Holy Roman Emperor.svg
I. Lipót
Magyarország 44. királya
Portrait of Emperor Leopold I National Museum Warsaw.jpg
1640. június 9.

1705. május 5.
(64 évesen)
1657. április 2.
1705. május 5.
Crown of Saint Stephen.svg
1655. június 27.
Pozsony
IV. Ferdinánd király testvére. Uralkodása alatt zajlott le a török kiűzése Magyarországról, egyben ő volt a harmadik leghosszabb ideg regnáló magyar király.
Ornamented Coat of Arms of Joseph I, Holy Roman Emperor.svg
I. József
Magyarország 45. királya
JosephI.1705.JPG
1678. július 26.

1711. április 17.
(32 évesen)
1705. május 5.
1711. április 17.
Crown of Saint Stephen.svg
1687. december 9.
Pozsony
I. Lipót császár és király és Pfalz–Neuburgi Eleonóra Magdolna fia. Uralkodása alatt robbant kit többek közt a spanyol örökösödési háború és a Rákóczi-szabadságharc is.
Ornamented Coat of Arms of Charles VI, Holy Roman Emperor.svg
III. Károly
Magyarország 46. királya
Anonymous - Kaiser Karl VI. - 5377 - Österreichische Galerie Belvedere.jpg
1685. október 1.

1740. október 20.
(55 évesen)
1711. április 17.
1740. október 20.
Crown of Saint Stephen.svg
1712. május 20.
Pozsony
I. József császár és király testvére. Fiúörökös hiányában elfogadtatta a Pragmatica sanctiot, hogy idősebb leánya is örökösévé válhasson.
Ornamented Coat of Arms of Maria Theresa, Holy Roman Empress.svg
Mária Terézia
Magyarország 47. királya
Martin van Meytens - Cesarica Marija Terezija.jpg
1717. május 13.

1780. november 29.
(63 évesen)
1740. október 20.
1780. november 29.
Crown of Saint Stephen.svg
1741. június 25.
Pozsony
III. Károly császár és király és Braunschweig–Wolfenbütteli Erzsébet Krisztina leánya, a felvilágosult abszolutizmus híve.

Habsburg–Lotaringiai-ház (1780–1918)[szerkesztés]

Uralkodó Portré Életterminusa Uralkodása kezdete Uralkodása vége Koronázása Megjegyzés
Ornamented Coat of Arms of Joseph II, Holy Roman Emperor.svg
II. József
Ragadványneve: a kalapos király
Magyarország 48. királya
Anton von Maron 006.png
1741. március 13.

1790. február 20.
(48 évesen)
1780. november 29.
1790. február 20.
nem koronázták meg
Lotaringiai Ferenc István császár és Habsburg Mária Terézia uralkodónő fia, hivatalosan már apja 1765-ös halálát követően társuralkodó anyja mellett.
Ornamented Coat of Arms of Leopold II and Francis II, Holy Roman Emperors.svg
II. Lipót
Magyarország 49. királya
Johann Daniel Donat, Emperor Leopold II in the Regalia of the Golden Fleece (1806).png
1747. május 5.

1792. március 1.
(44 évesen)
1790. február 20.
1792. március 1.
Crown of Saint Stephen.svg
1790. november 15.
Pozsony
II. József császár és király testvére, császárrá választását megelőzően Toscana uralkodó nagyhercege 1765-től. Két fia is, Sándor Lipót és József főherceg is magyar nádor lett.
Ornamented Coat of Arms of Joseph II, Holy Roman Emperor.svg
I. Ferenc
Magyarország 50. királya
Pörträt Kaiser Franz I von Österreich.jpg
1768. február 12.

1835. március 2.
(67 évesen)
1792. március 1.
1835. március 2.
Crown of Saint Stephen.svg
1792. június 6.
Buda
II. Lipót császár és király és Spanyolországi Mária Ludovika császárné fia, az első magyar uralkodó, akit Budán koronáztak meg.
Imperial Coat of Arms of the Empire of Austria (1815).svg
V. Ferdinánd
Ragadványneve: Jóságos Ferdinánd
Magyarország 51. királya
Ferdinand I, emperor of Austria.JPG
1793. április 19.

1875. június 29.
(82 évesen)
1835. március 2.
1848. december 2.
Crown of Saint Stephen.svg
1830. szeptember 28.
Pozsony
I. Ferenc császár és király és Nápoly–Szicíliai Mária Terézia császárné fia, gyengeelméjűsége okán a tényleges hatalom gyakorlója mellette Klemens von Metternich. Lemondatták.
Coat of Arms of Emperor Franz Joseph I.svg
I. Ferenc József
Magyarország 52. királya
Franz Joseph of Austria 1910 old.jpg
1830. augusztus 18.

1916. november 21.
(86 évesen)
1848. december 2.
1916. november 21.
Crown of Saint Stephen.svg
1867. június 8.
Buda
V. Ferdinánd császár és király unokaöccse, Ferenc Károly főherceg és Zsófia Friderika főhercegné fia, az európai történelem harmadik leghosszabb ideig regnáló monarchája.
Imperial Coat of Arms of the Empire of Austria.svg
IV. Károly
Ragadványneve: Boldog Károly
Magyarország 53. királya
Erzherzog Thronfolger Karl Franz Josef.jpg
1887. augusztus 17.

1922. április 1.
(34 évesen)
1916. november 21.
1918. november 13.
Crown of Saint Stephen.svg
1916. december 30.
Budapest
I. Ferenc József császár és király öccsének az unokája, Ottó Ferenc főherceg és Mária Jozefa főhercegné fia. Az utolsó magyar király, akit 2004-ben boldoggá avattak.

1918. november 13-án az eckartsaui nyilatkozatában IV. Károly király lemondott az államügyekben való részvételi jogáról, de már októbertől is csak Habsburg–Lotaringiai József Ágost, volt Magyarország kormányzója mint homo regius. Pár napra rá november 16-án pedig Budapesten kikiáltották az első magyar köztársaságot. Az őszirózsás forradalom és a Magyarországi Tanácsköztársaság bukása után visszatérő ellenforradalmi[1] rendszer előbb helyreállította a királyságot, amelynek keretében 1920. március 1-jén kormányzóvá választották Horthy Miklóst. Károly többször is kísérletet tett a hatalom visszaszerzésére, ám 1921. november 6-án kimondták – immár végleges érvénnyel – a Habsburg–Lotaringiai-ház trónfosztását.

A Magyar Királyság tehát 1918-ban megszűnt, majd két évvel később újjáalakult. Uralkodó hiányában az államfői posztot sorban Horthy Miklós kormányzó, Szálasi Ferenc nemzetvezető, végül Miklós Béla ideiglenes államfő töltötték be.

A leghosszabb ideig uralkodó magyar királyok[szerkesztés]

Uralkodó Uralkodásának Időtartam
Kezdete Vége Nap Év, nap
1. I. Ferenc József 1848. december 2. 1916. november 21. 24 825 67 év, 355 nap
2. Zsigmond 1387. március 31. 1437. december 9. 18 515 50 év, 253 nap
3. I. Lipót 1657. április 2. 1705. május 5. 17 564 48 év, 33 nap
4. I. Ferenc 1792. március 1. 1835. március 2. 15 705 43 év, 1 nap
5. I. Lajos 1342. július 16. 1382. szeptember 10. 14 666 40 év, 56 nap
6. Mária Terézia 1740. október 20. 1780. november 29. 14 650 40 év, 40 nap
7. I. István 1000. december 25. 1038. augusztus 15. 13 747 37 év, 233 nap
8. I. Ferdinánd 1526. december 17. 1564. július 25. 13 735 37 év, 221 nap
9. IV. Béla 1235. szeptember 21. 1270. május 3. 12 643 34 év, 232 nap
10. I. Károly 1308. november 17. 1342. július 16. 12 294 33 év, 241 nap

A legrövidebb ideig uralkodó magyar királyok[szerkesztés]

Uralkodó Uralkodásának Időtartam
Kezdete Vége Nap
1. II. Károly 1385. december 31. 1386. február 24. 55
2. III. László 1204. november 30. 1205. május 7. 158
3. Ottó 1305. október 5. 1307. május kb. 599
4. Albert 1437. december 18. 1439. október 27. 678
5. IV. Károly 1916. november 21. 1918. november 13. 722
6. II. Lipót 1790. február 20. 1792. március 1. 740
7. V. István 1270. május 3. 1272. augusztus 6. 826
8. I. Béla 1060. december 6. 1063. szeptember 11. 1 009
9. Sámuel 1041. szeptember 1044. július 5. kb. 1 029
10. I. Géza 1074. március 14. 1077. április 25. 1 138

Kormányzók[szerkesztés]

Időkép[szerkesztés]

Eckartsaui nyilatkozatKiegyezésPozsareváci békeSpeyeri szerződésMohácsi csataI. IstvánHonfoglalásOszmán szultánok listájaHabsburg–Lotaringiai-házErdélyi fejedelmek listájaHabsburg-házSzapolyai-házHorthy-korszakHabsburg–Lotaringiai-házA vegyesházi királyok koraAnjou-házInterregnumÁrpád-ház

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. Az ellenforradalmi jelzőt a Horthy-korszak vezető politikusai (is) magukénak vallották, a kormányzótól, Bethlen Istvánon és Teleki Pálon keresztül Gömbös Gyuláig.

Források[szerkesztés]

Irodalom[szerkesztés]

  • Királyok könyve: Magyarország és Erdély királyai, királynői, fejedelmei és kormányzói. Szerk. Horváth Jenő. Budapest: Helikon. 2004 – 7., jav. kiad.
  • Korai magyar történeti lexikon : 9–14. század. Főszerk. Kristó Gyula. Budapest: Akadémiai Kiadó. 1994. ISBN 963 05 6722 9
  • Magyarország uralkodói. Budapest: Pannonica. 2003. = Magyar Századok. ISBN 963-9252-60-3
  • Klaus-Jürgen Matz: Ki mikor uralkodott, kormányzott: Uralkodók táblái a világtörténelemhez: Császárok, királyok, államfők, miniszterelnökök és pártvezérek. Budapest: Magyar Könyvklub. 2003. ISBN 963-547-849-6 – a Magyarországra vonatkozó részt Pálinkás Mihály állította össze.
  • Oborni Teréz: Erdély fejedelmei. Budapest: Pannonica. 2002.
  • Vég Gábor: Magyarország királyai és királynői. Budapest: Maecenas. 1997 – 4. bőv., jav. kiad.