I. Lipót magyar király

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Jump to navigation Jump to search
Lipót
Benjamin von Block 001.jpg

Német-római császár
Német király
Uralkodási ideje
1658. július 18. 1705. május 5.
KoronázásaFrankfurt
1658. augusztus 1.
Elődje III. Ferdinánd
Utódja I. József
Magyarország királya
Uralkodási ideje
1657. április 2. 1705. május 5.
KoronázásaPozsony
1655. június 27.
Elődje III. Ferdinánd
Utódja I. József
Csehország királya
Uralkodási ideje
1657. április 2. 1705. május 5.
KoronázásaPrága
1656. szeptember 14.
Elődje III. Ferdinánd
Utódja I. József
Életrajzi adatok
Uralkodóház Habsburg
Született 1640. június 9.
Bécs
Elhunyt 1705. május 5. (64 évesen)
Bécs
Édesapja Habsburg Ferdinánd
Édesanyja Spanyolországi Mária Anna
Házastársa Spanyolországi Margit Terézia (1666–1673)
Tiroli Klaudia Felicitász (1673–1676)
Pfalz–Neuburgi Eleonóra (1676–)
Gyermekei többek között:
Mária Antónia főhercegnő
József főherceg
Mária Erzsébet főhercegnő
Mária Anna főhercegnő
Károly főherceg
Mária Magdolna főhercegnő
Vallás római katolikus
Commons
A Wikimédia Commons tartalmaz Lipót témájú médiaállományokat.

Habsburg Lipót vagy Nagy Lipót[* 1] (németül: Leopold, teljes nevén Lipót Ignác József Baltazár Felicián, németül: Leopold Ignatius Joseph Balthasar Felician; Bécs, 1640. június 9. – Bécs, 1705. május 5.) Habsburg-házból származó uralkodó, I. Lipót néven német-római császár, német király, magyar és cseh király, VI. Lipót néven Ausztria uralkodó főhercege. Lipót III. Ferdinánd német-római császár, magyar és cseh király és Habsburg Mária Anna spanyol és portugál infánsnő második fiúgyermeke.

48 éven át regnált, ő volt a Habsburg monarchia második leghosszabb ideig uralkodó monarchája, egyben a harmadik leghosszabb ideig uralkodó magyar király. Uralkodását végigkíséri a XIV. Lajos francia királlyal való rivalizálás. I. Lipót alatt zajlott a török elleni visszafoglaló háború is.

Hosszú regnálása alatt vált a Habsburgok osztrák ágának belső ellentétekkel küzdő birodalma Európa-szerte számon tartott nagyhatalommá. I. Lipót alatt született meg a dunai Habsburg-állam állandó hadserege.[* 2] Ekkor lett a politikai központ Bécsből kulturális főváros, és ugyanerre az időre tehető a barokk uralkodói reprezentáció megjelenése.[1]

Származása[szerkesztés]

Arms of Leopold I, Holy Roman Emperor (variant).svg

Lipótot papi pályára szánták és később is jezsuita nevelőinek befolyása alatt maradt. Amikor bátyja, IV. Ferdinánd, 1654-ben elhunyt, ő lépett elő trónörökösként. 1655. június 27-én magyar királlyá koronázták, majd 1656-ban cseh király lett, ám apja, III. Ferdinánd sikertelenül próbálkozott azzal, hogy még az ő életében római királlyá válasszák a fiát. Lipótot 1658. augusztus 1-jén, többek között Frigyes Vilmos brandenburgi választófejedelem hathatós támogatásával – XIV. Lajos francia király akarata ellenére – német-római császárrá választották.

Belpolitikája[szerkesztés]

Lipót hadügyi reformjai[szerkesztés]

A harmincéves háború után Franciaország, Svédország és Brandenburg-Poroszország (valamennyien a Habsburg-ház ellenfelei) továbbra is jelentős hadakat tartottak fegyverben. Nyugat-Európában az ideiglenesen felfogadott zsoldoscsapatok helyét az állandó seregek vették át. Előrelátó ellenfeleivel szemben azonban III. Ferdinánd 1648 után gyakorlatilag feloszlatta hadseregét.[2]

Az állandó hadsereg hiánya súlyos problémaként jelent meg az 1663-as török invázió során, mikor a nagyvezír 70-80 ezer fős sereggel vonult Magyarország ellen.[3] Ezzel szemben a Habsburg Birodalom kevesebb mint 25-30 ezer fős katonaságot állított szembe, jelentős részük végvári katona vagy nemesi felkelő volt, nyílt terepre kivezényelni nem lehetett ütőképesebb sereget, legfeljebb 7–8 ezer főt. Ezenfelül a rablások és a hadsereg ellátására kivetett adók miatti zavargások, s a vallási forrongások miatt Felső-Magyarország területén hat–tízezer katona tartását szögezte le az Udvar. Az erőviszonyokat mutatja, hogy ezzel egy időben Brandenburg 20 ezer fős állandó sereget tudott felállítani, míg XIV. Lajos néhány évvel később százezer fős hadsereggel támadt Hollandiára.

Lipót a császári hadsereg reformjának levezénylését Montecuccoli grófra bízta, aki 1668-ban az Udvari Haditanács elnöke lett. Montecuccoli nagy hangsúlyt fektetett a hadsereg moráljára és ellátására. A főhadbiztosi hivatalt az Udvari Kamara alá vonta. A gyalogság kétharmadát egységes kaliberű tűzfegyverekkel látta el.[4] A Montecuccoli által létrehozott hadszervezett szilárdnak bizonyult, kisebb változtatásokkal egészen a napóleoni háborúkig (Habsburg–Lotaringiai Károly herceg haderőreformjáig) fennmaradt.

Az 1667–1668-ban kirobbant spanyol–francia háború, majd az 1672–1679-ben vívott francia–holland háború tapasztalatainak hatására I. Lipót kormányzata jelentősen bővítette a császári hadak létszámát, egyúttal növelte az adókat is. A dunai Habsburg Birodalom évi bevétele 1660-ban mindössze 4 millió rajnai forint volt, 1699-re azonban elérte az évi 16 milliót. I. Lipótnak uralkodása kezdetén néhány ezer fős császári katonasága volt, a 17. század végére már 100 ezer fős állandó hadserege.[5] Ezzel a Habsburg Birodalom Európa nagyhatalmai közé emelkedett.

Pénzügyi és gazdasági reformok[szerkesztés]

Montecuccoli sokat idézett kijelentése szerint a háborúhoz három dolog szükséges: "pénz, pénz és pénz." Ez a megnövekedett pénzszükséglet állt a hatalom megerősödése mögött, „az abszolutizmus jórészt az adóztatás gyermeke volt”.[6] Mivel a császári hadsereg egyre jelentősebb lett, I. Lipót és tanácsadói az állami bevételek növelését tűzték ki célul.

Lipót az 1671. március 21-én kelt pátensben a Magyar Királyságra hárította az ott állomásozó katonaság anyagi s természetbeni ellátását (pl. takarmány). A király az évi hadiadót 870.000 forintra növelte, jóllehet az ország korábban a városok adójával együtt 90–120 ezer forint hadiadót fizetett évente. Augusztusban kivetésre került a fogyasztási adó (accisa), melyet a szeszes italok, a hús és a gabona eladása után kellett fizetni. A hiányzó összeget az udvar a nemesség megadóztatásával akarta előteremteni.

Míg az osztrák tartományok és a cseh korona országai be tudták fizetni a megnövekedett adókat, a tragikus demográfiai veszteséget elkönyvelő, a törökök által békeidőben is rendszeresen felprédált Magyar Királyságtól ez nagy áldozatot kívánt.

Magyarországi politikája[szerkesztés]

Első kísérlete az abszolutizmus bevezetésére[szerkesztés]

A magyarországi rendek a 17. század első felében mindvégig ellensúlyozni tudták a Habsburgok központosító törekvéseit, ugyanakkor az oszmán fenyegetés miatt a dinasztiával való együttműködésben voltak érdekeltek.[7] A rendek érdekérvényesítő képességét mi sem mutatta jobban, mint az 1604–1606-os Bocskai-felkelés,[8] illetve Rudolf császár és király 1608-as erőszakos lemondatása. A Habsburg Birodalmat sebezhetővé tette, hogy a rendektől függött az adómegajánlás (miközben a bécsi kincstár a 16–17. század fordulóján évente több millió rajnai forint adósságot halmozott fel). A harmincéves háborúnak köszönhetően azonban az osztrák tartományokban és a cseh korona országaiban megszűnt a rendiség, így a dinasztia pozíciói megerősödtek. Az 1660-as években ellenben a közgondolkodásban „cseh lábra állítás”-ként szereplő abszolutizmus kiépítése kevés nehézségbe ütközött: sem a kivérzett Erdélyi Fejedelemség, sem a rosszul fizetett végvári katonaság nem volt akadálya annak.

1664 után az országban több ezer külföldi katona maradt, a többféle módon megnyilvánuló központosító törekvések – amelyeket Lipót tanácsosainak (Lobkowitz, Kollonich) nyomása alatt foganatosított – elégedetlenséget szültek. Az általános közhangulat kifejezést nyert abban a főnemesi összeesküvésben (16641671), amelynek élén Wesselényi Ferenc nádor, majd ennek halála után Nádasdy Ferenc állt. A titkos szövetség felfedezése és tagjainak kivégzése (1671) jelezte a minden téren megkezdődő folyamatot, amelynek célja Magyarországon a rendi berendezkedésnek az abszolutizmus rendszerével való felváltása volt. Mivel az abszolutizmus megvalósítása ellentétben állott a Magyar Királyság íratlan alkotmányával, Lipót jogászai kidolgozták a jogeljátszás elméletét (Verwirkungstheorie)[9]: eszerint a magyarok törvényes uralkodójukkal szemben léptek fel, így a rendi jogok figyelmen kívül hagyhatóak.

Lipót 1671. december 11-én kelt uralkodói pátense 11 ezer végvári katona közül elbocsátott hétezret, helyükbe reguláris császári ezredeket hozott.

Lipót a nádori tisztség eltörlésével 1673. február 27-én Ampringen János Gáspárt nevezte ki teljhatalmú főkormányzónak. Az új kormányzat fellépett a protestánsokkal szemben: 300 lelkészt és tanítót törvényszék elé állítottak Pozsonyban (többeket gályarabságra ítéltek).

Az Erdélybe és a hódoltsági területekre húzódó, az abszolutizmussal és az ellenreformációval szemben álló bujdosók 1672-től kezdve több katonai akciót indítottak Felső-Magyarországon és a Felső-Tisza vidékén. A kurucoknak hívott felkelők 1673-ban Wesselényi Pált, 1680-ban Thököly Imrét választották vezetőjüknek. Thököly 1680-82-es győzelmei mellett külpolitikai szempontok is a megegyezés felé terelték Lipótot. Haderejét 1673 óta a holland–francia háború foglalta le. Lengyelországban a francia orientációjú Sobieski János lett a király, a franciák rajta keresztül támogatták az 1670-es években a Habsburg-ellenes magyar mozgalmat. További problémát jelentett Bécs számára, hogy a kurucok oldalán feltűnt a váradi pasa török katonasága.

1681. április 28-án I. Lipót által összehívott országgyűlés kezdődött Sopronban. A soproni országgyűlés döntéseinek ratifikálása véget vetett a nyolcévi abszolutista kormányzásnak. Az országgyűlésen megválasztották Esterházy Pált nádornak, helyreállítva az 1667 óta betöltetlen nádori hivatalt, Lipót pedig jóváhagyta. Korlátozott mértékben (megyénként két artikuláris helyen) engedélyezték a protestáns vallás gyakorlását.[10] Júniusban a frissen megválasztott Esterházy Pál nádortól meghívás érkezett a kurucok részére az országgyűlésen való részvételre. Ők azonban arra hivatkozva, hogy az összegyűlt képviselők nem első helyen tárgyalják a protestánsok ügyét, elutasították a részvételt.[11]

Magyarországi és erdélyi politikája 1683 után[szerkesztés]

A karlócai béke értelmében a Magyar Királyság egész területe – a Temesköz kivételével – felszabadult a török uralom alól. A Habsburg hadak előrenyomulása és magyarországi jelenlétük átrendezte a magyar rendek és a bécsi udvar közötti erőviszonyokat.

A magyar rendek már korábban, az 1687-i pozsonyi országgyűlésen (november 7. és november 10.) lemondtak az Aranybulla 31. pontjában foglalt ellenállási jogáról (ius resistendi), továbbá a Habsburg-családon belüli szabad királyválasztási jogáról, valamint törvénybe iktatta a Habsburg-ház német és spanyol férfiágának az elsőszülöttségi elv szerint való örökösödését. Azért küzdött teljes erejével a bécsi udvar a trónöröklés rendjének törvényi rögzítésére, mert félő volt, hogy a magyar rendek nem azt a Habsburgot választják meg magyar királynak (az 1547. évi 5.tc csak azt mondta ki, hogy mindig I. Ferdinánd utódai közül, de a sorrendet nem deklarálták), mint akit a birodalom többi koronaországában (erre egyszer sem került sor). A heves viták közt meghozott döntést leghatározottabban Draskovits Miklós országbíró ellenezte.[12] Lipót király hátralévő életében nem hívott többé össze országgyűlést,[* 3] ez részben visszatérést jelentett az 1671–81 közötti abszolutizmushoz.

A parasztságot elsősorban a háború szenvedései és a rendkívüli terhek fordították a Habsburg uralom ellen: 1697-ben Tokajban parasztfelkelés robbant ki, amit a császári és nemesi csapatok levertek. Azonban az udvar és a nemesség között is romlóban volt a kapcsolat, ugyanis a törököktől visszaszerzett területeken csak azoknak voltak hajlandóak birtokokat visszajuttatni, akik igazolni tudták jogosultságukat valamilyen dokumentummal, illetve képesek voltak megfizetni a birtok értékének 10%-át (fegyverváltság – ius armorum) az átvételért cserébe. Amennyiben ez nem sikerült, az udvar hitelezői és szállítói kapták meg a birtokokat. Az ügyeket intéző Újszerzeményi Bizottság (Neoacquistica Comissio) rendkívül népszerűtlenné vált a magyar nemesek körében. A végvári katonaságot menesztették, helyettük létrehozták a szerb Határőrvidéket az Oszmán Birodalom elleni védvonalként és Magyarország dél felől való sakkban tartására.

Az erdélyi viszonyokat is új módon rendezték. Lipót 1687-ben az Apafi Mihály fejedelemmel kötött egyezmény értelmében megszállta Erdélyt, ugyanakkor nem csatolta a Magyar Királysághoz. Miután az árnyékfejedelemmé vált Apafi Mihály 1690-ben meghalt, Thököly utolsó felkelése pedig elbukott, 1690. október 16-án Lipót kiadta a híressé vált Diploma Leopoldinumot. Ez a császári hitlevél magában foglalja a Habsburg-ház Erdély fölött való uralmának a rendekkel történt egyezkedés alapján létesített feltételeit. Az elhunyt fejedelem fia és örököse, II. Apafi Mihály – Lipót kegyelméből – 1697-ig viselhette a fejedelmi címet; Erdély a Habsburg császári koronának alávetett tartománnyá vált, amelyet az abszolutizmus szellemében, Bécsből kormányoztak.

Az udvarhű Kollonich Lipót esztergomi érsek vezette bizottság 500 oldalas tervezetet készített Einrichtungswerk des Königreichs Ungarn (A Magyar Királyság berendezkedéséről)[13] címmel, hogy eldöntse a Magyar Királyság jövőbeli sorsát. Az udvari párt vezetői, elsősorban Széchényi Pál kalocsai érsek és Esterházy Pál nádor tárgyalásokat folytattak az udvarral Magyarország jövőjéről. Esterházy szintén kidolgozott egy (figyelembe nem vett) tervezetet.[* 4]

A Kollonich-féle emlékirat indította el a németek első betelepítési hullámát, Dél- és Délnyugat-Németországból. A telepítést az Udvari Kamara és a nagybirtokosok végezték (1693: a Fekete-erdőtől délre eső területekről származó sváb telepesek érkeztek Pilisvörösvárra; 1694: az Esztergom melletti Dorogra Svábföldről jönnek az első telepesek; 1700: Grassalkovich földbirtokos Elzászból hív telepeseket a Dorog melletti Csolnokra).

A németek betelepítésénél nagyobb tömegeket érintett a szerbek török elöli menekülése, Magyarországra költözése, azaz „nagy vándorlása.” Ennek során Lipót, majd az őt követő Habsburg uralkodók (I. József; III. Károly) által adott, megerősített és kibővített kiváltságok[14] körülírták a Magyarországra érkezett, letelepedett és berendezkedett szerbek egyházi és az azzal szorosan összefüggő világi jogait. Vándorlásuk és letelepedésük azonban (a közhiedelemmel ellentétben) nem csupán az elpusztult vidékeket érintette, hanem magyarlakta területeket is, hozzájárulva a visszafoglaló háborúk által sújtott lakosság szenvedéseihez.[15]

Hasonló horderejű, hogy Lipót döntően megváltoztatta az arisztokrácia összetételét, tömegesen honfiúsítva és magyarországi birtokokhoz juttatva párthíveit.[16] (Létezett emellett az 1687. évi XXVI. törvénycikk a külföldiek befogadásáról], akik miután befizették az ezer vert aranyat a nádorispánnak és aláírásukkal tanúsították az eskütételt, a magyar udvari kancelláriától királyi oklevelet kaptak.)

Birodalmi politikája[szerkesztés]

Háborúi[szerkesztés]

I. Lipót

Az északi háború és az erdélyi harcok[szerkesztés]

A harmincéves háború következményeként Franciaország megszerezte a nagyhatalmi státust és harcba indult az európai hegemóniáért, a Habsburgok mindkét ágának érdekeit fenyegetve. A megosztott Német-római Császárságban teret nyert a francia befolyás: Mazarin bíboros a francia érdekek támogatására létrehozta az 1658-as Rajnai Szövetséget, más néven Rajnai Ligát, melybe 50 rajnai herceg és a Mainzi Érsekség lépett be. A franciák a velük szövetségben álló Svédországot arra biztatták, hogy Közép-Európa felé terjeszkedjen.

Az északi háború kirobbanása, a Lengyel–Litván Uniót elfoglaló svéd támadás politikai és gazdasági szempontból is érzékenyen érintette a Habsburgokat. A velük rokonságban álló II. János Kázmér 1655-ben Sziléziába menekült, majd Magyarország érintésével tért haza Lengyelországba. II. Rákóczi György erdélyi fejedelem svéd szövetsége, majd 1657 januárjában kezdődő lengyelországi hadjárata Bécsben ellenzésre talált. III. Ferdinánd közvetlenül nem avatkozott be a harcokba, azonban 1657. április 2-i halála után Lipót aktívabban lépett fel, osztrák és magyar egységeket küldve II. János Kázmér támogatására.

Bár az északi háborúban a lengyel uralkodó győzött, a Magyar Királyságban elsődleges problémaként merült fel a török–erdélyi háború, mellyel párhuzamosan polgárháború zajlott II. Rákóczi György és a török orientációjú erdélyiek között. Rákóczi magától Lipóttól is segítséget kért. A török elleni háborút tervező magyarországi főurak egy csoportja, mindenekelőtt Nádasdy Ferenc országbíró és Zrínyi Miklós horvát bán jelentős diplomáciai offenzívát fejtett ki a Német-Római Császárságban, hogy elősegítsék Lipót császárrá választását. Zrínyi és Nádasdy elérték, hogy a Rajnai Szövetséget vezető János Fülöp érsek a császárválasztáson Lipótra adja voksát, azzal a feltétellel, hogy az megsegíti Erdélyt.[17] Az Erdélybe betörő Köprülü Mehmed eközben rengeteg várat elfoglalt és Rákóczi csatát vesztett Szászfenesnél. Mihelyst Lipótot német-római császárrá választották, birodalmi és magyarországi támogatóit meglepve kijelentette a Porta előtt, hogy nem akar beavatkozni a háborúba.

Várad eleste (1660) után Lipót Kemény Jánost támogatva egy kisebb gyalogsági erőt küldött Erdélybe, ami azonban a hatalmas török–tatár sereg ellen kevésnek bizonyult. Valójában sem a Porta, sem Bécs nem akarta a háborút. 1661 májusában a két hatalom olyan megállapodást kötött, amelyben többek közt az állt, hogy Zrínyiújvárat lerombolják és Lipót nem támogatja Keményt.[18] Komárom alól elindult ugyan egy Montecuccoli vezette 15 ezer fős császári sereg élén, mely Felső-Magyarországon keresztül Erdélybe érkezett, de Apafi Mihály hatalomra jutását követően a generális egy titkos utasítás értelmében kivonult Erdélyből.

1663–64-es Habsburg–török háború[szerkesztés]

Ugyan Bécs mindenáron kerülni akarta a háborút, de mivel 1662-ben nem kötötte meg a békét a Portával, így Isztambul rá egy évre hadat üzent. Köprülü Ahmed nagyvezír a császárváros meghódítását helyezte kilátásba, 1663-ban elfoglalta Érsekújvárt.

Zrínyi Miklós horvát bán látványos sikereket ért el az 1664. évi hadjáratokban, azonban utánpótlási nehézségek miatt nem tudta a sikereit kiaknázni. Már az egész háború sikere forgott kockán, és Zrínyiújvár június 30-i eleste miatt Zrínyi felháborodottan távozott a frontról. A bán a vereséget Raimondo Montecuccolinak, az osztrák hadsereg főparancsnokának tulajdonította.[19] Az erejét alaposan túlértékelő török sereg a Rába folyó irányában vonult Vas vármegyébe, hogy a folyót átlépve elfoglalja a császárvárost. A Szentgotthárdnál álló, többnemzetiségű keresztény erők 1596 óta először nyílt összecsapásba bocsátkoztak a török fősereggel, mely győzelemmel zárult. Az ezt követően aláírt vasvári béke alapvetően a szentgotthárdi csatával kialakuló status quo 20 évre szóló fenntartását irányozta elő, mert a Habsburgok és az oszmánok egyaránt fontosabbnak látták erőforrásait az egyéb frontokon folytatott konfliktusok céljára átcsoportosítani.

Szeptember 27-én óriási megdöbbenés és felháborodás fogadta a vasvári béke bejelentését, ugyan az udvar megpróbálta mentegetni magát, hogy „keservesen” és „szomorúan” ment bele. A franciák szerint Lipót megtagadta a keresztény szolidaritást ezzel a szégyenletes békével.[20] A vármegyék is erélyesen tiltakoztak, gyalázatosnak, helytelennek és teljességgel törvénytelennek tartva azt. A békeszerződés nemcsak a status quót állította vissza, hanem meghagyta Mehmed szultánnak azokat az 166064 között szerzett területeket, amelyek visszaszerzésére a magyar rendek annyira törekedtek (köztük Váradot is). Mindez teljesen kiábrándította Zrínyit az udvarba vetett hitéből, és Habsburg-ellenes szervezkedésbe kezdett.

Francia háborúk[szerkesztés]

Lipót az európai főhatalom megszerzéséért folyó vetélkedésben három háborúban szállt szembe XIV. Lajos francia király törekvéseivel. I. Lipót uralkodása idején több nemzetközi szövetséget hozott létre XIV. Lajos ellen, bár politikájában eleinte franciabarát minisztereinek, Auersperg és Lobkowitz hercegeknek békítő befolyása érvényesült.

A Bourbon–Habsburg összecsapást egy ideig késleltette, hogy Lipót 1668-ban titkos szerződést írt alá a francia uralkodóval a spanyol örökség jövőbeli felosztásáról.

Azonban az erőszakos francia terjeszkedés arra kényszerítette Lipótot, hogy az 1672–1679-ben zajló francia–holland háborúban fellépjen Franciaország ellen a Német-római Birodalom fejeként, Spanyolországgal, Brandenburggal és a franciáktól fenyegetett Tizenhét Tartománnyal szövetségben. Lajos Turenne marsallt a Rajna mellé, Vesztfáliába, Condé hercegét Elzászba küldte, a felvonuló császári haderő megállítására és a német–holland csapatok egyesülésének megakadályozására. 1674 nyarán a Német-római Birodalom birodalmi háborút (Reichskreig) hirdetett Franciaország ellen. A francia vezérkar összefüggő frontot nyitott Hollandiától végig a Rajna mentén a Pfalzon át Elzászig. A Montecuccoli vezette császári haderő azonban mindenütt megakadályozta további előnyomulásukat.

Még 1674 végén a császári haderőnek és lotaringiai szövetségesének sikerült benyomulnia Elzászba, ahonnan hamarosan kiszorultak. A Rajna-vidéken a háború az egymást kerülgető hadseregek végtelen harcává vált, a területek többször is gazdát cseréltek. 1675. július 28-án Badeni Őrgrófság területén, a pusztító sasbachi csatában a franciák megütköztek Montecuccoli hadaival, a küzdelem során Turenne marsall is elesett.

A Rajna mellett 1678 júliusában Créquy marsall a badeni Rheinfeldennél vereséget mért a császári és brandenburgi erőkre. Starhemberg altábornagy csak nagy veszteségek árán, és a Rajna-híd lerombolásával tudta megakadályozni a francia betörést német területre. Ezzel XIV. Lajos olyan előnyös helyzetbe került, hogy szinte maga diktálhatta a békefeltételeket. A háború a császár és Brandenburg számára hátrányos nijmegeni (nymwegeni) békeszerződéssel végződött. XIV. Lajos megtarthatta hódításait, kivéve Spanyol Németalföldet, amelyet Lipót önmaga számára biztosított (utódai e tartományt a spanyol örökösödési háborúban meg is szerezték).

Az ún. „újraegyesítési háború” (1683–1684) során XIV. Lajos kiterjesztette és biztosította országáa északi és keleti határait. 1684-ben, amikor megkezdődött a Szent Liga háborúja (1684–1699), XIV. Lajos nem akart csapatokat küldeni szövetségese, az Oszmán Birodalom ellen, de a pápa kívánságára a regensburgi szerződésben 20 éves fegyvernyugvást kötött a Habsburgokkal. A Pfalzi Választófejedelemség megvédelmezésére I. Lipót, II. Károly spanyol király és II. Viktor Amadé savoyai herceg már 1686-ban létrehozta az augsburgi ligát. A franciaellenes katonai koalícióhoz csatlakoztak más olyan uralkodók is, akik érdekeit sértette Franciaország terjeszkedése.

1688-ban a Szent Liga háborúja már a történelmi Magyarország déli területein zajlott. Szeptember elején II. Miksa Emánuel bajor választófejedelem elfoglalta Nándorfehérvárt, Szendrőt és Galambócot. XIV. Lajost aggasztotta a császári hadak gyors térnyerése. Felmondta az 1684-es fegyverszüneti szerződést, csapataival még szeptemberben bevonult a Pfalzi Választófejedelemségbe, és birtokba vette a Rajnától nyugatra fekvő német területeket. A hadjáratot jól időzítette, hisz a Habsburg Birodalom erejének nagy részét a magyarországi hadszíntér kötötte le.

A francia támadás hírére Lipót másodszorra hirdetett birodalmi háborút. 1689-ben Anglia, Savoya és a Holland Egyesült Tartományok csatlakoztak a Habsburgok által vezetett augsburgi ligához, ezzel megalakult a „Nagy Szövetség” (Große Allianz, Grand Alliance). A császár és a német fejedelmek 1689-re mintegy 100 000 főnyi haderőt vonultattak fel a Rajnához. Három hadtestet alakítottak III. Frigyes brandenburgi választófejedelem, Lotaringiai Károly herceg, és II. Miksa Emánuel bajor választófejedelem parancsnoksága alatt. Feladatuk Mainz visszafoglalása, a Svábföld és Baden megvédelmezése volt.

A franciák a „felperzselt föld” taktikáját alkalmazták: az útjukba eső pfalzi és badeni városokat kirabolták, lerombolták és felégették. Lotaringiai Károly már május 30-án Mainzba indult, június 1-jén megtámadta és lerombolta a Rajna jobb (keleti) partján létesített francia hídfőállást (Mainz–Kastel). Mainz francia védőserege szeptember 8-án kapitulált.

A német államok területén folyó hadjáratban nyílt harctéri ütközetre nem is került sor. A francia csapatok arra törekedtek, hogy célzott pusztításokkal támadásra bírják ellenfeleiket. A török fronton lekötött birodalmi haderő csak arra szorítkozhatott, hogy meggátolja a franciák mélyebb előrenyomulását Svábföld és Frankföld felé, támadó jellegű hadműveletet csak a Rajna bal partján hajtott végre.

A pfalzi örökösödési háborút 1697-ben a rijswijki (ryswicki) béke zárta le. Elzász megszerzése ellenére XIV. Lajos elégedetlen volt, mivel eredeti területi követeléseinek nem tudott érvényt szerezni, és több, korábbi háborúban megalapozott igényéről is le kellett mondania. A romokban heverő francia államháztartás konszolidálására sem maradt ideje, mivel 1700 novemberében a Habsburg-házból való II. Károly spanyol király (1661–1700) örökös nélkül elhunyt, és a spanyol trón öröklése fölött ismét összeütköztek Lipót és Lajos érdekei.

1701-ben kezdetét vette spanyol örökösödési háború. Lipót újabb jelentős nemzetközi szövetséget szervezett, hogy második fia, a későbbi III. (VI.) Károly számára megszerezze Spanyolország trónját, amelyet XIV. Lajos francia király a saját unokájának, Anjou Fülöp hercegnek akart biztosítani. A háború javában folyt, amikor Lipót elhunyt, de még megérte Savoyai Jenő és Marlborough herceg franciák feletti höchstädti győzelmét

A török kiűzése[szerkesztés]

1867. A nagyharsányi csata emlékére

Thököly a soproni országgyűlés ellenére folytatta a harcot, 1682-ben elfoglalta Kassát és Füleket, létrehozva a Felső-Magyarországi Fejedelemséget (16821685). Így rövid ideig az ország négy részből állt. Kara Musztafa, az új török fővezér 1683-as hadjáratával végveszéllyel fenyegette a Habsburgokat. Lipót Linzbe, majd Passauba menekült, Bécset pedig a hatalmas török sereg ostrom alá vette. De a városi polgárok ellenállása és a felmentésre siető lengyel és német csapatok hősiessége következtében a török kudarcot szenvedett 1683. szeptember 12-én. Bécs felszabadítását a császári haderő újabb győzelmi sorozata követte:

amelyek nyomán megszületett a karlócai békeszerződés (1699. január 26.).

Személyisége[szerkesztés]

Lipót egyéniségére jellemző volt a családja iránti szeretet, a vallásosság, amely a más hitűekkel szembeni türelmetlenséggel is párosult, a művészetek és tudományok iránti vonzalom, amely az innsbrucki, olmützi és boroszlói egyetemek alapítására késztette, valamint a spanyol etikett pontos megtartása.

A történetírás leginkább Lipót katolicizmusára emlékezik: 1658-ban Mária oltalma alá helyezte magát, családját és országát, majd 1687-ben a máriavölgyi kegyhelyen ajánlotta fel Magyarországot a Magyarok Nagyasszonyának,[21] amit 1693-ban, a török alóli fölszabadulásért hálából a bécsi Szent István-székesegyházban ünnepélyesen megújított.[22]

Visszahúzódó természete miatt a minisztereinek és tanácsadóinak engedte át az államügyek intézését. Halálos ágyán, amikor már nem állt tanácsadói befolyása alatt, József lelkére kötötte, hogy feltétlenül béküljön meg a magyarokkal.[12]

Házasságai és gyermekei[szerkesztés]

Lipót háromszor házasodott és két házasságából maradtak felnőttkort megélt gyermekei.

Első felesége a Habsburg-ház spanyol ágából származó Margit Terézia infánsnő, egyben első unokaestvére és unokahúga volt. Magit Terézia IV. Fülöp spanyol és portugál király (szintén rokona), és Habsburg Mária Anna osztrák főhercegnő (Lipót apai nagynénjének) volt a lánya. Házasságukra 1666. december 12-én került sor Bécset. Margit Terézia volt az, akit a híres spanyol festő, Diego Velázquez megfestett az ismert Las Meninas, azaz Az udvarhölgyek című portréján. A kapcsolatukból összesen négy gyermek született, akik közül egy érte meg a felnőttkort. Házasságkötésüket követően hét évvel, 1673. március 12-én, Margit Terézia golyva következtében huszonkét éves korában meghalt. Gyermekeik:

 • Ferdinánd Vencel főherceg (1667. szeptember 28. – 1668. január 13.), gyermekként meghalt.
 • Mária Antónia főhercegnő (1669. január 18. – 1692. december 24.), II. Miksa Emánuel bajor választófejedelem felesége lett.
 • János Lipót főherceg (1670. február 20.), születése napján meghalt.
 • Mária Anna főhercegnő (1672. február 9. – 1672. február 23.), gyermekként meghalt.

Második felesége egyben másod-unokatestvére, a Habsburg-ház tiroli ágából származó Klaudia Felicitász főhercegnő volt. Klaudia Felicitász Ferdinánd Károly osztrák főherceg és tiroli gróf (Lipót apai nagybátyja), és Anna de' Medici toszkánai hercegnő lánya volt. A házasságkötésre Grazban került sor 1673. október 15-én. A kapcsolatukból két, korán elhunyt leánygyermek született, és 1676. április 8-án Klaudia Felicitász is meghalt gümőkór következtében, Lipót első feleségéhez hasonlóan szintén huszonkét éves korában. Gyermekeik:

 • Anna Mária Zsófia főhercegnő (1674. szeptember 11. – 1674. december 21.), gyermekként meghalt.
 • Mária Jozefa Klementina főhercegnő (1675. október 11. – 1676. július 11.), gyermekként meghalt.

Harmadik felesége a Wittelsbach-házból való Eleonóra pfalz–neuburgi hercegnő volt. Eleonóra Fülöp Vilmos pfalzi választófejedelem és Erzsebet Amália hessen–darmstadti hercegnő leánya volt. Házasságuk 1676. december 14-én zajlott Passauban. Nagy műveltségének köszönhetően Eleonóra Lipót egyik legfontosabb segítője lett, aki nagy befolyást gyakorolt az udvarban és a politikai életben egyaránt. Kapcsolatukból összesen tíz gyermek született, közülük is öt érte meg a felnőttkort. Gyermekeik:

Feleségei

Titulusai[szerkesztés]

Címei[szerkesztés]

Örökös címei:

 • Ausztria főhercege
 • Habsburg fejedelmi grófja
 • Német, magyar és cseh királyi herceg

Magyarország királya mint I. Lipót: 1657. április 2. – 1705. május 5.

 • Horvátország, Dalmátország, Szlavonország, Ráma, Szerbország, Galiczia, Lodoméria, Kunország, Bolgárország királya
koronázása: Szent Márton-dóm, Pozsony, 1655. június 27.

Csehország királya mint I. Lipót: 1657. április 2. – 1705. május 5.

koronázása: Szent Vitus-székesegyház, Prága, 1656. szeptember 14.

Ausztria uralkodó főhercege mint VI. Lipót: 1657. április 2. – 1705. május 5.

A Szent Német-római Birodalom császára mint I. Lipót: 1658. augusztus 1. – 1705. május 5.

koronázása: Szent Bertalan-katedrális, Frankfurt, 1658. augusztus 1.

Címerei[szerkesztés]

Coat of Arms of Leopold I, Holy Roman Emperor-Or shield variant.svg
Middle Coat of Arms of Leopold I, Holy Roman Emperor.svg
Greater Coat of Arms of Leopold I, Holy Roman Emperor.svg
Lipót címre mint
a rómaiak királya
(1658–1705)
Lipót középcímre mint
német-római császár
(1658–1705)
Lipót nagycímere mint
német-római császár
(1658–1705)

Megítélése[szerkesztés]

Lipót magyarországi megítélése ellentmondásos, azonban a történeti kutatások nagyban árnyalták a róla alkotott képet.

A magyar emlékezet számontartotta Antonio Caraffa, Friedrich Cob von Neuding, Spork, Spankau vagy Sigbert Heister atrocitásait, melyet a 19. századi történetírás Lipót magyarellenességének tulajdonított. Ugyanakkor a 17. század más konfliktusaiban is jelen van a brutalitás. A császári katonaság viselkedése a kor hadseregeinek finanszírozási és ellátási módszerével, a civil lakosságra óriási terheket hárító „a háború önmagát táplálja” (bellum se ipsum alet) elvével is magyarázható. Ahogy az nyugatabbra is megfigyelhető: korábbi német munkák XIV. Lajos rablóháborúiról írnak, utalva azok nyíltan hódító jellegére és a francia csapatoknak a Német-római Birodalom területein zajló pusztításaira.[23] Egykorú nemzetközi analógiákból jól látszik, hogy egy Lipótnál tehetségesebb uralkodó esetén sem lett volna elkerülhető a Hódoltság jelentős részének pusztulása.

Lipót uralkodását részben más megvilágításba helyezi az európai nagypolitikában való részvétele. A Rajna vidékén támadó franciák mindvégig jelentős túlerőben voltak, mellettük álltak a kor legjobb mérnökei és hadelméleti írói, míg a keletről fenyegető oszmán haderő ugyancsak komoly számbeli fölénnyel bírt. Lipót uralkodása alatt ugyanakkor megnőttek a birodalom bevételei, jelentősen bővült a császári sereg létszáma, továbbá a török kiűzése számottevően megnövelte a dinasztia területeit.

Lipót személyének megítélését megnehezíti, hogy gyakran élt a propaganda (erősen idealizáló) eszközével, továbbá egyénisége sem világosan látszik a kor uralkodóideáljához való alkalmazkodása miatt. „Az uralkodó, Lipót császár és király több arculattal jelenik meg. Egyik arca a távolságot tartó uralkodóé. A per ideje alatt láthatatlan és elérhetetlen. Még Nádasdy leveleire sem válaszol. A másik a zenét szerző, érzékeny, az önsanyargatásig vallásos lelkületű uralkodó. A király harmadik arca a megbocsátó, jóságos atyáé. [...] Negyedik arca a nemzeti király. [...] Mindez az abszolút uralkodó megjelenésének kelléktára a korban. A korlátlan, ellenőrzés nélküli hatalmat törvényesítő ideológiai érv Zrínyi és Nádasdy ítéletében egyaránt elhangzik: a színlelés, ha magánember cselekszi, vétek, de ha az uralkodó, akkor erény.”[24]

Megjegyzések[szerkesztés]

 1. A „Nagy” melléknevet a törökök ellen indított visszafoglaló háború éveiben vette fel, de a névválasztásban a XIV. Lajos francia királlyal, azaz Nagy Lajossal való rivalizálása is szerepet játszott. Egykorú irodalmi szövegekben Leopoldus Magnus néven, emlékérmeken LEOP. M. rövidítéssal szerepel.
 2. A 16. században és a 17. század első felében az osztrák Habsburgok több tízezres seregeket tartottak fegyverben, de ezeket a haderőket a háborúk vége után rendszeresen feloszlatták (így tett pl. III. Ferdinánd a harmincéves háború lezárultával). A történelemben I. Lipót hozta létre először az állandó császári ezredeket.
 3. Legközelebb, 1709. augusztus 13-án a fia, I. József király hívta össze a magyar rendeket.
 4. Mind Esterházy Pál, mind Széchényi Pál feltétel nélkül Habsburg-hű volt. Ugyanakkor a két politikus a rendi alkotmány visszaállításában volt érdekelt, míg a szintén udvarhű Kollonich Lipót az abszolutista berendezkedést tartotta kívánatosnak.

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Goluobeva, Maria: The Glorification of Emperor Leopold I. in Image, Spactecle and Text, Mainz, 2000.
 2. Péter Katalin: A magyar romlásnak századában, Gondolat, 1975, 94. o.
 3. A korábbi szakirodalom túlzóan kétszázezer katonára teszi az ellenség létszámát. A Magyar Nemzet Története
 4. Czigány István: Hadügyi reformkísérletek a királyi Magyarországon, 1665–1682, Hadtörténelmi Közlemények 2001/2–3.
 5. R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc, Vaja, 2003, 25. o.
 6. Hahner Péter: Az abszolút monarchiáról mai szemmel. Az állam én vagyok, Rubicon
 7. Pálffy Géza: A szakítások és a kiegyezések évszázada: a Magyar Királyság 17. századi története új megvilágításban, Történelmi szemle, 2015. (57. évf.), 1. sz., 51-65. o.
 8. A történetírás hagyományosan függetlenségi harcként értékelte az eseményeket. Újabban felvetik a párhuzamot az osztrák örökös tartományoknak a tizenöt éves háború alatti és azt követő rendi megmozdulásaival. További problémát okozott a Habsburgoknak, hogy számos országuk rendjei szövetségre, konföderációra léphettek egymással, mint azt 1608-ban a magyar, a felső- és alsó-ausztriai, valamint a morva rendek tették, s nem véletlenül merült fel 1618–1621 között egy magyar-cseh rendi együttműködés terve.
 9. A teóriát 1849-ben másodjára is átültették a gyakorlatba.
 10. Bérenger, Jean, Kecskeméti KárolyOrszággyűlés és parlamenti élet Magyarországon, Osiris, 2000, 37. o.
 11. Thököly válaszában annak a nézetének adott hangot, hogy a bujdosók ügyük rendezését már kizárólag a töröktől remélhetik. „Keresztény királyok alkalmatosságával vékonyan remélhetni szabadulásunkat! Ily módon egyedül a török fegyver viheti haza a bujdosókat győzelmesen.” Ugyanakkor biztosítja róla Esterházyt, hogy céljaik végső soron közösek: „Én is hazámnak csendességét és boldogulását kívánó és abban fáradozó fia és tagja vagyok. Én is hazámnak tartom Magyarországot, és szívesen is kívánom a nyugodalmasabb életet.” Idézi Zachar József: A Thököly-szabadságharc hadtörténeti és hadművészeti szempontból, Hadtörténelmi Közlemények 2005/3. 400–411., 402. o.
 12. ^ a b Szilágyi Sándor A Magyar Nemzet Története
 13. Einrichtungswerk des Königreichs Hungarn (1688–1690). Herausgegeben von János Kalmár und János J. Varga; Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2010.
 14. uralkodói levél: 1690. április 6.; 1690. augusztus 21.; uralkodói pátens: 1691. augusztus 21.; 1695. március 4.; uralkodói levél: 1706. szeptember 26.; 1715. április 10.
 15. „Miközben Čarnojevićet és papjait a Buda mögötti Szentendrén helyezték el – ahol korábban nem laktak rácok, – a köznép a Duna két oldalán, Buda és Eszék között szóródott szét, ahol teljesen kaotikus viszonyokat okoztak. Az ide-oda hullámzó szerbek – akik hihetőleg magukkal ragadták korábban már letelepedettebb életmódhoz szokott társaikat is – használhatatlanná tették a közutakat, és állandó rettegésben tartották a török uralom alól felszabadult magyar lakosságot, amely az elköltözés gondolatával foglalkozott.” Szakály Ferenc: Szerbek Magyarországon – szerbek a magyar történelemben (Vázlat). In (szerk. Zombori István): A szerbek Magyarországon. Szeged, 1990. 11-50., 27. o.
 16. 1987. évi XXVII., XXVIII., és XXIX. törvénycikk.
 17. R. Várkonyi Ágnes: A királyi Magyarország. Budapest, 1999. 99. o.
 18. Markó László: A Magyar Állam Főméltóságai, 111. o.
 19. Az újabban kiadott könyvek is úgy vélekednek, hogy Montecuccoli szándékosan hagyta bevenni az erősséget. A rendszerváltás előtti történetírás is tehetetlen hadvezérnek tünteti fel a generálist, figyelmen kívül hagyva, hogy a seregben kaotikus állapotok uralkodtak. A katonák utánpótlás nélkül éheztek, és létszámuk sem volt elegendő. Montecuccoli nem tudta megoldani a súlyos problémákat, és ilyen hiányosságokkal nem próbálhatta meg a felmentő rohamot. Perjés Géza: A szentgotthárdi csata, 1964 (Szentgotthárd, helytörténeti, művelődéstörténeti, helyismereti tanulmányok), Szombathely, 1981, 124. o.
 20. R. Várkonyi Ágnes: Megújulások kora, 64. o.
 21. Bartók István: Szemelvények a Mária-kultusz történetéből
 22. Országfelajánlás - Magyar Katolikus Lexikon
 23. Eugen von Frauenholz: Deutsche Kriegsgeschichte, Leipzig, 1942, 113. o.; Siegfried Fiedler: Taktik und Strategie der Kabinettskriege 1650–1792, Bonn, 1986, 215. o.; D. v. Schaumberg: Kriege Ludwigs XIV., in: Bernhard von Poten: Handwörterbuch der gesamten Militärwissenschaften, Bd.5, Leipzig, 1878, 302. o.
 24. R. Várkonyi 1999. 124. o.

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

A német Wikiforrásban további forrásszövegek találhatók I. Lipót magyar király témában.

I. Lipót uralkodása alatt hozott törvények


Előző uralkodó:
III. Ferdinánd
Ausztria uralkodó főhercege
1657 – 1705
A cseh címer
Következő uralkodó:
I. József
Előző uralkodó:
III. Ferdinánd
Magyarország uralkodója
1655 – 1705
A Szent Korona
Következő uralkodó:
I. József
Előző uralkodó:
III. Ferdinánd
Csehország uralkodója
1656 – 1705
A cseh címer
Következő uralkodó:
I. József
Előző uralkodó:
III. Ferdinánd
Német király
1657–1705
Német-római császár
1658–1705
A német-római császári korona
Következő uralkodó:
I. József
Előző uralkodó:
Zsigmond Ferenc
Tirol (hercegesített) grófja
1665 – 1705
Habsburg-ház
A Tiroli Grófság címere
Következő uralkodó:
I. József