III. Béla magyar király

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
III. Béla
III. Béla ábrázolása a Képes krónikában
III. Béla ábrázolása a Képes krónikában

Magyarország királya
Uralkodási ideje
1172. március 4.1196. április 23.
Koronázása Székesfehérvár
1173. január 13.[1]
Elődje III. István
Utódja Imre
Életrajzi adatok
Uralkodóház Árpád-ház
Született 1148 vagy 1149
Esztergom
Elhunyt 1196. április 24.
(47-48 évesen)
Székesfehérvár
Nyughelye Nagyboldogasszony-bazilika, Székesfehérvár
1862-től
Mátyás-templom, Budapest
Házastársa 1. Châtillon Anna
2. Capet Margit
Gyermekei Imre, Konstancia, András, István, Salamon, Margit, ismeretlen nevű leány
Édesapja II. Géza
Édesanyja Eufrozina

Commons
A Wikimédia Commons tartalmaz III. Béla témájú médiaállományokat.
III. Béla megalapítja a szentgotthárdi apátságot (Dorffmaister István)

III. Béla (Esztergom, 1148? – Székesfehérvár, 1196. április 24.) Magyarország királya 1172-től 1196-ig. Apja II. Géza király, anyja Eufrozina királyné. Az egyik legjelentősebb magyar király, az írásbeliség elterjesztője, a királyság területének gyarapítója. Uralkodása alatt a Magyar Királyság lett a vezető nagyhatalom Közép- és Délkelet-Európában.

A fiatal Béla herceg korán bizonyította rátermettségét: 1163-ban Bizáncba költözött, ahol I. Manuél császár deszpotésza, majd trónörököse lett, és eljegyezte a császár leányát, Máriát. A császárnak azonban 1169-ben fia született, így Bélát megfosztotta méltóságától és fölbontotta Máriával kötött jegyességét, viszont hozzáadta Châtillon Anna antiókhiai hercegnőt.

Béla herceg fivére, III. István halálát követően került a magyar trónra. A király idősebbik fiát, Imrét szánta utódjául, de harmadik gyermeke, Endre ezt nem fogadta el, így halála után a két testvér trónviszálya következett. Endre nem tudta megdönteni Imre uralmát, így csak fivére fiának korai halála után került trónra, és vált apjához hasonlóan az egyik legtöbbet emlegetett magyar uralkodóvá.

Élete a trón előtt[forrásszöveg szerkesztése]

A század kilenc Árpád-házi uralkodója közül talán a legjelentősebb volt. Apja II. Géza magyar király, anyja Eufrozina kijevi hercegnő volt. 1161 körül horvát-dalmát herceg lett, testvére, III. István volt a trónörökös, apja azt kívánta elérni, hogy ne folytatódjanak az országban a belső viszályok. Géza király halálát követően azonban III. István nagybátyjai, IV. István és II. László ellenkirályok elsősorban bizánci támogatással kívánták megszerezni a magyar trónt. A bizánci császár elsősorban az általa támogatott ellenkirályok által kívánta megerősíteni befolyását Magyarországon. A magyar trónharcok akkor vettek fordulatot, amikor 1163. június 6-án Székesfehérvárnál III. István serege legyőzte IV. Istvánt és támogatóit. Ezt követően az ellenkirály Bizáncba menekült a császár támogatásában bízva. I. Mánuel császár sereggel indult Magyarország felé, a harcok azonban elmaradtak, mivel III. Istvánnak sikerült kiegyeznie vele. Béla herceg Bizáncba költözött, felvette az Alexiosz nevet és eljegyezték a császár Mária nevű leányával. Új méltóságot hoztak létre számára: ő lett a császár első embere, a deszpotész. I. Mánuel fiúgyermek hiányában, látva a magyar herceg tehetségét, 1165-ben trónörökösévé nyilvánította.

I. Manuél bizánci császárnak később azonban fia született, ezért Bélát megfosztották méltóságától, jegyességét felbontották. Kárpótlásul I. Manuél feleségének féltestvérét, Châtillon Anna antiochiai hercegnőt vehette feleségül 1170-ben. Manuél oldalán harcolt testvére, III. István ellen.

Bátyja, egyes feltételezések szerint mérgezés miatt bekövetkezett halála (1172. március 4.) után hívei neki ajánlották fel a trónt. 1172 tavaszán hazaérkezve szembesült azzal, hogy a Bizánchoz fűződő kapcsolatai miatt nem egységes a támogatottsága. Egyesek – így saját anyja is – öccsét, Gézát látták volna szívesen a trónon, ezért Béla félreállította testvérét: miután Géza fellázadt, börtönbe záratta.

A kalocsai érsek 1173 januárjában koronázta meg. 1176-ban csapatokat küldött I. Manuél császár megsegítésére Ampud nádor és a Rátót nembeli Leusták erdélyi vajda vezérletével. A bizánciak a magyar és más támogatás ellenére elbuktak a müriokephaloni ütközetben. Szövetsége a Bizánci Birodalommal I. Manuél haláláig fennállt.

Uralkodása[forrásszöveg szerkesztése]

Uralkodása során mindvégig következetes pápabarát politikát folytatott, amely eredményeképpen megszerezte a főpapság támogatását. Erősödtek az ország nyugati kapcsolatai, Béla idejében mind többen tanulhattak külföldi egyetemeken – így a rejtélyes sorsú krónikás, Anonymus. A francia-magyar kapcsolatok erősödését jelzi a ciszterci rend magyarországi szerepének erősödése (a franciaországi anyakolostorokra támaszkodva) is, akiknek III. Béla széles kiváltságokat biztosított a már meglévő és az újonnan alapított apátságoknak (Cikádor, Pilis, Pásztó, Zirc, Szentgotthárd).

1181-ben elrendelte, hogy minden elé kerülő ügyet foglaljanak írásba – ez volt a magyar hivatalos írásbeliség kezdete, ugyanakkor elrendelte a királyi kancellária felállítását, aminek feladata a központi hatalom okmányainak kezelése lett. Országlása alatt keletkezett legrégebbi összefüggő magyar nyelvemlékünk, a Halotti beszéd és könyörgés, továbbá a legrégebbi magyar uralkodói jövedelem-összeírás, s a legrégebbi magyar történeti mű, a Gesta Hungarorum.

Sikeres külpolitikát folytatott: visszaszerezte Bizánctól az 1160-as években elfoglalt területeket. Mánuel 1180-ban bekövetkezett haláláig hű szövetségese volt a császárnak, utána azonban megszállta Dalmáciát, majd megvédte Zárát a velenceiektől. 1186-ban újranősült, második felesége Capet Margit, Fülöp Ágost francia király testvére lett. 1188-ban elfoglalta Halicsot, ám ezt hamarosan kénytelen volt feladni. 1189-ben Barbarossa Frigyes látogatásakor kiengedte Gézát, aki csatlakozott a keresztesek seregéhez. Frigyest olyan pompás vendéglátással fogadta, hogy a császár fia később a palermói palota freskóján is megemlékezett a magyarországi látogatásról. 1192-ben az ő szorgalmazására avatták szentté I. László királyt. A központi hatalom megerősítése érdekében állandó királyi kancelláriát hozott létre.

III. Béla király arcrekonstrukciója. Szt. István Király Múzeum, Székesfehérvár

Imre fiát annak nyolcéves korában ifjabb királlyá megkoronáztatta. András fiát keresztes hadjárat vezetésére szólította fel végrendeletében, a trónt pedig idősebb fiára, Imrére hagyta. Béla idejében tűnt fel először a jelenlegi címerünkben is megtalálható kettős kereszt. Szintén uralkodása idejére esik a Magyar Szent Korona két darabból készítésének elméletét támogatók szerint a mai formájának kialakulása, a latin és a görög korona összeszerelése által. A Magyar Királyság III. Béla uralkodása alatt elismert európai nagyhatalommá fejlődött, erős, független központi irányítással. Székesfehérvárott, a királyi bazilikában temették el, feltételezett sírjára 1848. december 12-én bukkantak rá. Az Árpád-házi uralkodók közül az ő sírja az egyetlen, melyet épségben feltártak. A csontok 1848-ban a Nemzeti Múzeumba, majd 1862-ben a budapesti Mátyás-templomba kerültek. A díszes sírt 1898-ban Ferenc József király saját pénzén készíttette.

Családja[forrásszöveg szerkesztése]

1163-tól 1169-ig I. Manuél bizánci császár lányával Máriával járt jegyben, az eljegyzést azonban 1169-ben felbontották. Kétszer nősült, első feleségét a Magyarországon Annaként ismert Châtillon Ágnest (1154–1184), Konstancia antiochiai fejedelemnő és Châtillon Rajnald keresztes lovag lányát 1172-ben vette el. Második feleségét, Margit francia hercegnőt (1157–1197), VII. Lajos francia király és Kasztíliai Konstancia lányát, II. Henrik angol király legidősebb fiának, Henriknek özvegyét 1186-ban vette el. Gyermekei csak az első házasságából születtek:

  1. Imre magyar király
  2. Margit királyi hercegnő, II. Iszaakiosz bizánci császár felesége
  3. II. András magyar király
  4. Konstancia, I. Ottokár cseh király felesége
  5. egy ismeretlen nevű leánygyermek, aki valószínű, hogy még csecsemőként meghalt
  6. Salamon, fiatalon hunyt el
  7. István, fiatalon hunyt el

Sírja[forrásszöveg szerkesztése]

Béla és Anna királyné feltételezett sírját Fehérvárott találták meg. Ezután a párt újratemették a budai Mátyás-templomban

Feltételezett sírját 1848 decemberében tárták fel Érdy János vezetésével a székesfehérvári Nagyboldogasszony-bazilika területén. Mellette volt felesége, Anna királyné, és a velük eltemetett ékszerek, jelvények. Az eredeti piszkei vörös mészkőből készült sírok Székesfehérváron vannak kiállítva. A sír különlegessége, hogy a király és királyné testlenyomata látható a szarkofág fenéklapján. A királyi párt a budai Mátyás-templomban temették el, a sírmellékletek pedig a Magyar Nemzeti Múzeumban láthatók.

Alakja az irodalomban[forrásszöveg szerkesztése]

Fehér Tibor Aranyváros hercege című ifjúsági történelmi regénye III. Béla ifjúkoráról, bizánci éveiről és magyarországi hatalmának a megszilárdításáról szól. A regény a Delfin könyvek sorozatban jelent meg 1978-ban.

Galéria[forrásszöveg szerkesztése]

Jegyzetek[forrásszöveg szerkesztése]

Források[forrásszöveg szerkesztése]

További információk[forrásszöveg szerkesztése]


Előző uralkodó:
III. István
Magyarország uralkodója
1172 – 1196
A Szent Korona
Következő uralkodó:
Imre