Ugrás a tartalomhoz

Portál:Történelem

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Történelemportálszerkesztés 

A történelem a múltbeli események összessége. Az emberiség múltjának tudományos ismerete. A történelem latin neve, a historia a görög ιστορία szóból származik, ami a hisztorein („kutatni, kérdezősködni”) főnevesülése, szó szerinti jelentése: „kikutatott tudás, elbeszélés, beszámoló” (ugyancsak az alapigéből képzett nomen agentis a hisztór, jelentése: „bölcs”, „szemtanú”, „bíró”). A megfelelő magyar szó a tizenkilencedik századból származik, megalkotója Döbrentei Gábor.

Történeti korszakok: Őskor  •  Ókor  •  Középkor  •  Újkor

Történelem földrészek szerint: Európa történelme  •  Afrika történelme  •  Amerika történelme  •  Ázsia történelme  •  Ausztrália és Óceánia történelme

Történelem témák szerint: Gazdaságtörténet  •  Hadtörténet  •  Jogtörténet  •  Kultúrtörténet  •  Politikatörténet  •  Társadalomtörténet  •  Technikatörténet  •  Tudománytörténet  •  Vallástörténet

Történelemmel kapcsolatos portálok: Ókor  •  Ókori Róma  •  Középkor  •  Francia forradalom  •  Napóleon  •  Heraldika  •  Numizmatika  •  Hadtudomány  · 1848–49-es forradalom és szabadságharc  •  Első világháború  •  Második világháború

Válogatás új cikkeinkbőlszerkesztés 
Kiemelt cikkeink közül ajánljukszerkesztés 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye zászlaja
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye zászlaja

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye története a nevében említett három régi vármegye által képviselt magyarországi régió történetét foglalja magába, beleértve a történelmi Ung és Ugocsa vármegye históriáját is. Földrajzilag a terület a Nagyalföld északkeleti részén a mai Kárpátaljához csatlakozik.

Már az újkőkor embere birtokba vette a terület gazdag természeti erőforrásait. A honfoglalás ezen a tájon kezdődött, a kor leleteinek nagy része itt került elő. Az államalapítás után I. István három királyi vármegyét hozott létre ebben a régióban, Szabolcs, Borsova és Szatmár néven. A török nem hódoltatta meg a területet, de gyakori rablótámadásaival szétzilálta a gazdasági életet. Hasonló hatása volt annak, hogy a vidék egyben a Habsburgok uralta királyi Magyarország és Erdély ütköző zónájában is feküdt, és rendszeresen sarcolták az átvonuló hadak.

A 16. században az itteni megyék a magyarországi reformáció egyik központját adták, majd ettől nem függetlenül, a Habsburg-ellenes függetlenségi harcok bázisai közé tartoztak. A függetlenségi küzdelmek bukása utáni béke idején, a 18. században szerény gazdasági fejlődés indult a térségben.

A 19. század derekán, a jobbágyfelszabadítás és a Tisza szabályozásával együtt járó nagy természetátalakító munkák során alapvetően megváltozott a térség társadalma is. A birtokszerkezet átalakult, a külterjes gazdálkodást folytató új nagybirtokok nem tudták felszívni a fölös munkaerőt. Az elégedetlenség gyakran öltött erőszakos formákat.

A két világháború között sem sikerült javítani az életkörülményeken. Az új háború előtt és annak első szakaszában a bécsi döntések révén jelentősen változott az ország és ezzel a megye területe is, de ez nem volt tartós.

A második világháború után a megyében is megtörtént a kommunista hatalomátvétel. Itt is sor került a mezőgazdaság erőltetett szövetkezetesítésére. Az ipari fejlődés csak az 1960-as években indult meg, addig a megye munkaerő-feleslege az ország más vidékein vett részt a nagy ipari építkezéseken, elvándorlás vagy ingázás révén. A nyolcvanas évek elejére már jelentős létszámú munkásság és első generációs értelmiségi réteg alakult ki a megyében is. tovább a cikkre

Jó szócikkeink közül ajánljukszerkesztés 
Az 1791-es kolozsvári kiadás címlapja
Az 1791-es kolozsvári kiadás címlapja

A Supplex libellus Valachorum Transsilvaniae (magyarul: „Az erdélyi oláhok kérelme”) két 18. századi folyamodvány címe, melyekkel az erdélyi románok II. Lipót császárhoz fordultak. Az első változatot 1791 márciusában Ignatie Darabant (Darabant Ignác) nagyváradi görögkatolikus püspök, a másodikat 1792. március 30-án Ioan Bob (Babb vagy Bobb János) balázsfalvi görögkatolikus püspök és Gherasim Adamovici (Adamovics) erdélyi ortodox püspök nyújtotta be. A beadvány, amely egyes szerzők szerint a francia forradalom eszméin alapul, a többi erdélyi nemzettel egyenlő jogokat kért a románok számára.

A folyamodvány arra épül, hogy a román nemzet korábban rendelkezett a kért jogokkal, amelyektől nem törvény, „csupán azon idők mostoha sorsa” fosztotta meg. Az oláh nemzet csak a 17. században vesztette el jogait, amikor is a magyarok, székelyek és szászok megújították az 1437-ben megkötött uniót, és az egyezséget rögzítették az Approbatae Constitutiones-be. tovább a cikkre

Tudtad-eszerkesztés 
  • …hogy a tizenkét táblás törvények értelmében a pater familias rendelkezett a vitae necisque potestas hatalmával, azaz a felesége, gyermekei, rabszolgái és életkortól függetlenül minden további családtag esetében élet és halál fölött dönthetett?
  • …hogy Spártában a klasszikus kor szokásaitól eltérően nagy tisztelet övezte a nőket?
Történelmi idézetekszerkesztés 
A magyar kormánynak fő feladata ebben az európai háborúban az, hogy Magyarország katonai, anyagi és népi erejét a háború végéig konzerválja.
Teleki PálTörténelem képekbenszerkesztés 
A magyar fősereg visszafoglalja a budai Várat a császáriaktól 1849-ben a szabadságharc idején. Than Mór festménye.
Kiemelt szócikkeinkszerkesztés 

A magyar Wikipédián 2006 óta vannak kiemelt cikkek, melyek a legjobb minőséget képviselik a cikkek között. Jelenleg 1057 kiemelt cikk van, ezek közül a felsorolt 265 tartozik a történelem és határtudományai témakörébe.

  • Őskor:
Albánia a bronzkorban · Nagada-kultúra · Neandervölgyi ember
  • Ókor:
Egyiptom:
I. Amenhotep · II. Amenhotep · III. Amenhotep · Gízai nagy piramis · Hadviselés az ókori Egyiptomban · Hafré-piramis · Hatsepszut · Királyok völgye · Királyok völgye 62 · Menkauré-piramis · Merenptah · Mindennapi élet az ókori Egyiptomban · Múmia · Nofertiti · Ramesszeum · II. Ramszesz · III. Ramszesz · III. Thotmesz · IV. Thotmesz · Tutanhamon · II. Uahibré
Hellász:
Arisztotelész · Déloszi Szövetség · Delphoi · Démokritosz · Lükurgosz (spártai arkhón) · Mindennapi élet Athénban Periklész korában · Periklész · Empedoklész · Görög–perzsa háborúk · Ión felkelés · Szibüllák · Thermopülai csata (i. e. 480)
Római Birodalom:
Augustus római császár · Iulianus római császár · Pénzverdék a római császárkorban · Pompei
Illíria:
Apollónia (Illíria) · I. Bardülisz illír király · Genthiosz illír király
Közel-Kelet:
Ali kalifa · Ékírás · Hattuszasz · Hettita Birodalom · Petra (romváros) · Sarrukín akkád király · Újasszír Birodalom · Újbabiloni Birodalom
Perzsia
I. Dárajavaus perzsa király · II. Kurus perzsa király · Méd Birodalom · Óperzsa Birodalom · Perszepolisz
Egyéb:
Gautama Sziddhártha · Kogurjo · Sang-dinasztia · Sárga Császár · Urartu
  • Középkor:
5–10. század:
Beda Venerabilis · Canterburyi Szent Ágoston · Kettős honfoglalás · Muhammad ibn Tugdzs al-Ihsíd · Tiahuanaco
11–12. század:
I. István magyar király · Dürrakhioni csata · II. Fülöp Ágost francia király · I. Henrik angol király · István angol király · János angol király · Jumièges-i Róbert · Második keresztes hadjárat · Mindaugas litván nagyfejedelem · Stigand · I. Vilmos angol király
13–14. század:
András calabriai herceg · Fekete halál · II. Eduárd angol király · V. Károly francia király · I. Károly magyar király · II. Károly magyar király · I. Lajos magyar király · IV. László magyar király · László nápolyi király
15–16. század:
Kálvin János · I. Mátyás magyar király · Mindennapi élet Mátyás király korában · Rózsák háborúja · Magyar–török háború (1521–26)
Egyéb:
Angkor · Boldogkői vár · Caernarfoni vár · Castel del Monte · Durhami vár · Füzéri vár · Heidelbergi várkastély · Jelling viking emlékei · Pápaság a középkorban · Korjo · Mindennapi élet Kínában a Ming-dinasztia idején · Szung-dinasztia · II. Ulászló lengyel király · Viking történelem
  • Újkor:
16. század:
Magyar belháború (1526–38) · Mindennapi élet Londonban I. Erzsébet korában · Lepantói csata · Málta török ostroma · Nádasdy Tamás (nádor)
17. század:
Apáczai Csere János · Buda visszafoglalása · Északi háború (1674–1679) · Fülöp orléans-i herceg (1674–1723) · Habsburg–török háború (1663–64) · II. Louis de Bourbon-Condé · Jules Mazarin · Szentgotthárdi csata (1664) · I. Péter orosz cár · Guido von Starhemberg · Szalánkeméni csata · Szekigaharai csata · Thököly Imre
18. század:
Bod Péter · Giacomo Casanova · Casertai királyi palota · Feketeszakáll · Illuminátus rend
19. század:
I. Ágoston mexikói császár · P. G. T. Beauregard · August Bebel · Louis Auguste Blanqui · Bosin-háború · George Armstrong Custer · Deák Ferenc (igazságügy-miniszter) · Fredericksburgi csata (1862) · Hasfelmetsző Jack · Karl Marx · George B. McClellan · Mexikói függetlenségi háború · Mikó Imre (politikus) · Mocsáry Lajos · Helmuth Karl Bernhard von Moltke · José María Morelos · José Antonio Páez · William Tecumseh Sherman · Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord · Teleki László (politikus, 1811–1861) · Tiencsini koncessziós zónák · Ludwig von Welden
Egyéb:
Hugenották
  • 20. század:
1900–1925:
1907-es amerikai bankpánik · Albán Fejedelemség (1913–1925) · Arthur Arz von Straussenburg · Aszahi (csatahajó) · Baranya–bajai Szerb–Magyar Köztársaság · Császári és Királyi Haditengerészet · Császári és Királyi Légierő · Első világháború ·  · Jüan Si-kaj · Vlagyimir Iljics Lenin · A Magyar Királyság az első világháborúban · Miskolci 10. honvéd gyalogezred · Nyugati front (első világháború) · Pancho Villa · Portugália az első világháborúban · Robert William Seton-Watson · Szarajevói merénylet · Török függetlenségi háború · Mihail Nyikolajevics Tuhacsevszkij · Vendvidéki Köztársaság · Weimari köztársaság
1926–1950:
Atlanti csata (második világháború) · Barbarossa hadművelet · Bougainville-i csata · Winston Churchill (miniszterelnök) · Dachaui koncentrációs tábor · Franciaországi hadjárat · Fülöp-szigeteki hadjárat (1941–1942) · Joseph Goebbels · Guadalcanali hadjárat · Adolf Hitler · Adolf Hitler politikai végrendelete · Horthy Miklós (kormányzó) · Hosszú kések éjszakája · Hosszú menetelés · Ivo Dzsima-i csata · Lengyelországi hadjárat · Második kínai–japán háború · Második világháború · Midwayi csata · Müncheni sörpuccs · Nagy Vilmos (katonatiszt) · Nürnbergi per · Spanyol polgárháború
1951–1999:
1956-os forradalom · Apollo–8 · Apollo–11 · Apollo–13 · Apollo–15 · Apollo-program · Berlini fal · Budapesti Harisnyagyár Felszabadulás Szocialista Brigádja · Tendzin Gyaco · Kistarcsai Központi Internálótábor · Rogyion Jakovlevics Malinovszkij · Mercury–Atlas–6 · Mercury-program · Mercury–Redstone–3 · Peng Tö-huaj · A szovjet csapatok kivonulása Magyarországról · Josip Broz Tito · Vietnámi háború · Vosztok-program · Vörös Hadsereg Frakció · Vukovári csata
  • Egyéb:
Országok és települések története:
Belgium történelme · Brit Birodalom · Csoszon · Csoszon történelme · Kínai Köztársaság · Korea történelme · Litvánia történelme · Málta történelme · Miskolc története · Törökország történelme
Hadtudomány:
F–16 Fighting Falcon · F–22 Raptor · Harckocsi · Harrier · JAS 39 Gripen · LT vz. 35 · LT vz. 38 · M1 Abrams · MiG–23 · MiG–25 · MiG–31 · Mirage III · Panzerkampfwagen VI · SMS Friedrich der Große (1911) · SMS Lützow · SMS Szent István · Szu–22 · Szu–27 · Tüzérség · USS Franklin (CV-13)
Egyéb:
Augusztus 20-i nemzeti ünnep · A brit uralkodók koronázása · A diósgyőri kohászat története · Becsületrend (Franciaország) · Iszlám · Kínai buddhizmus · Medal of Honor · Munkácsi vár · Német Lovagrend · A pápaság története · A Pápai Református Kollégium története · Római pápák listája · Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye története · Szent Korona-tan · A Szent Korona tudományos kutatásának története · Szlovenszka krajina
Jó szócikkeinkszerkesztés 

A magyar Wikipédián 2013 óta vannak jó cikkek, melyek nagyon jó, de nem kiemelt minőséget képviselnek a cikkek között. Jelenleg 499 jó cikk van, ezek közül a felsorolt 82 tartozik a történelem és határtudományai témakörébe.

Többi portál[{{fullurl:{{{2}}}|action=edit}} szerkesztés]