Portál:Jog

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Jogportál

Üdvözlünk a jogportálon, kedves látogató!

A jog fogalma

Caduceus

A jog az állam által megalkotott vagy szankcionált, kikényszeríthető, a társadalom tagjaira kötelező magatartási szabályok összessége. A jogtudomány nemcsak elemzi, kommentálja a jogszabályokat, hanem kutatja és leírja a jogot tudományos szempontból. A jogtörténet olyan történeti tudományterület, amely már nem aktuális, de történelmi fontosságú tényekkel foglalkozik.
A Wikipédia mint lexikon nem ad jogi tanácsokat, hanem a jog területéről olyan információt nyújt, amit bárki a saját kockázatára használhat fel.
A Wikipédia követi a jogszabályok változásait, de nem célja olyan naprakész információt adni, ami a jogi közlönyök elektronikus változatainak a meglátogatásával elérhető.

A portál célkitűzései

  • A magyar Wikipédiában megtalálható jogi tárgyú szócikkek tematikus gyűjteményének kialakítása.
  • A szócikkek gyarapítása. A szócikkek megjelenítési elve a portálon az, hogy fekete az a jogi fogalom, amely még nincs megírva szócikk formájában. Ennek indoka az, hogy el kell dönteni, szükség van-e a Wikipédiában arra a szócikkre, miközben tény az, hogy a jogrendszerben létezik a fogalom. Indokolja továbbá ezt a megjelenítési formát, hogy már meglévő szócikkek, amelyek illeszkednek a jogról alkotott fogalomrendszerbe pl. gyűjtőfogalomként bizonyos szükségszerű kiemelések miatt eleve pirosként jelenhetnek meg, s ez a portálon nem azt jelzi, hogy hiányzik a szócikk a Wikipédiából.
  • Legyen minden állampolgárnak segítségére a jog! Elsősorban a magyar jogrendszer szerkezetét mutatjuk meg a portálon, a nemzetközi jog érintőlegesen jelenik meg.
  • Közérthetővé kell tenni a nehezen emészthető szakmai nyelvet.

A cikkek

CorpusJuris.jpg
Jogtudomány általában Scale of justice.png

Jogi terület foglalkozásai

Intézményrendszer
Jogtörténet Jogász általában
Corpus Juris Hungarici Jogtanácsos
Tripartitum – Werbőczy Hármaskönyve Bíró Magyarország bíróságai
Magyar Királyi Kúria Közjegyző Magyarország körjegyzőségei
Lengyel–Litván Unió Ügyész Magyarország ügyészségei
Lublini unió Ügyvéd
Jogelmélet
CompLex Jogtár

Právo a Spravedlnost

Jogterületek és jogágak szerinti tagolás, valamint ismert jogrendszerek
Közjog Magánjog Jogágak Jogrendszerek

Más portálok

Földrajz
Irodalom
Kultúrtörténet
Magyarország
Művészet
Sport
Társadalom
Technika
Természet
Történelem
Vallás
Wikipédia