Portál:Jog

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából


Üdvözlünk a jogportálon, kedves látogató!

A portál célkitűzései

  • A magyar Wikipédiában megtalálható jogi tárgyú szócikkek tematikus gyűjteményének kialakítása.
  • A szócikkek gyarapítása. A szócikkek megjelenítési elve a portálon az, hogy fekete vagy piros az a jogi fogalom, amely még nincs megírva szócikk formájában. Ennek indoka az, hogy el kell dönteni, szükség van-e a Wikipédiában arra a szócikkre, miközben tény az, hogy a jogrendszerben létezik a fogalom. Indokolja továbbá ezt a megjelenítési formát, hogy már meglévő szócikkek, amelyek illeszkednek a jogról alkotott fogalomrendszerbe pl. gyűjtőfogalomként bizonyos szükségszerű kiemelések miatt eleve pirosként jelenhetnek meg, s ez a portálon nem azt jelzi, hogy hiányzik a szócikk a Wikipédiából.
  • Legyen minden állampolgárnak segítségére a jog! Elsősorban a magyar jogrendszer szerkezetét mutatjuk meg a portálon, a nemzetközi jog érintőlegesen jelenik meg.
  • Közérthetővé kell tenni a nehezen emészthető szakmai nyelvet.

A jog fogalma

Caduceus
Caduceus

A jog az állam által megalkotott vagy szankcionált, kikényszeríthető, a társadalom tagjaira kötelező magatartási szabályok összessége. A jogtudomány nemcsak elemzi, kommentálja a jogszabályokat, hanem kutatja és leírja a jogot tudományos szempontból. A jogtörténet olyan történeti tudományterület, amely már nem aktuális, de történelmi fontosságú tényekkel foglalkozik.
A Wikipédia mint lexikon nem ad jogi tanácsokat, hanem a jog területéről olyan információt nyújt, amit bárki a saját kockázatára használhat fel.
A Wikipédia követi a jogszabályok változásait, de nem célja olyan naprakész információt adni, ami a jogi közlönyök elektronikus változatainak a meglátogatásával elérhető.

A cikkek

Jog

Jogtudomány általában Jogi terület foglalkozásai Intézményrendszer
Jogtörténet Jogász általában
Római jog, Magna carta libertatum, Corpus Juris Hungarici Jogtanácsos
Tripartitum – Werbőczy Hármaskönyve Bíró Magyarország bíróságai
Magyar Királyi Kúria Közjegyző Magyarország körjegyzőségei (A körjegyzőség több kisebb helyi ökormányzat hatósági munkáját szervező hivatal)
Lengyel–Litván Unió Jegyző Helyi önkormányzatok Magyarországon ill. Polgármesteri hivatal
Lublini unió Ügyész Magyarország ügyészségei
Jogelmélet Ügyvéd
Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata, Európai Unió Alapjogi Chartája, Sablon:1000 év törvényei
CompLex Jogtár vagy más néven Wolters Kluwer Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye , Nemzeti Jogszabálytár
Jogterületek és jogágak szerinti tagolás, valamint ismert jogrendszerek Právo a Spravedlnost
Közjog Magánjog Jogágak Jogrendszerek
Nemzetközi jog

NÉHÁNY ÁLLAM ALAPTÖRVÉNYÉNEK RÖVID LEÍRÁSA

Albánia statútuma
Az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya
Apatzingáni alkotmány
Az Egyesült Királyság alkotmánya
Franciaország alkotmánya
Japán alkotmánya
Kanada alkotmánya
Koszovó alkotmánya
A Németországi Szövetségi Köztársaság alkotmánya
Norvégia alkotmánya
Olaszország alkotmánya
Törökország alkotmánya

Más portálok