Közjog

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A közjog a jogrendszer azon jogterülete, amely a közérdekű életviszonyokat szabályozza,[1] azaz a közjog az állami-önkormányzati, közhatalmi funkciók ellátására hivatott.[2]

Története[szerkesztés]

A közjog (ius publicum) és a magánjog megkülönböztetése a római jogban Ulpianustól származik.[1] Ez a megkülönböztetés a feudalizmusban azután okafogyottá vált, mert a közérdekű és magánérdekű életviszonyok nem váltak el így egymástól. A polgárosodás eredményeképpen azután a közjog és magánjog újra szétvált egymástól, majd a szocialista jogtudomány újra tagadta ezen szétválasztás létjogosultságát.[3]

A modern jogtudomány a közjog és a magánjog jogterületén túlmenően megkülönböztet egy komplex jogterületet is, amelyre a közjogi és magánjogi szabályozás együttes alkalmazása jellemző.[4]

Jellemzői[szerkesztés]

 • A közjog funkciója a közhatalom kiépítése, fenntartása, szabályozása.[5]
 • A közjogi életviszonyok alá-fölérendeltségi viszonyok.[5]
 • A közjogban a közhatalmat gyakorló szervet az alárendelttel szemben többletjogok illetik meg.[2]
 • A közjogban a kötelezettségek általában a kötelezettek akaratára tekintet nélkül beállnak, azaz nem érvényesül akaratautonómia.[2]
 • A közjogban elvileg fennáll a közérdekbeli érdekazonosság.[2]
 • A közjogban gyakori a közvetlen kényszer lehetősége is.[2]
 • A közjogot a szervezettség jellemzi.[2]
 • Alaki szempontból a közjogi jogszabályok imperatív, azaz kötelező vagy tiltó jogszabályok.[2]

Részterületei[szerkesztés]

Hivatkozások[szerkesztés]

Külső hivatkozások[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. a b Általános tanok, 18. o.
 2. a b c d e f g Általános tanok, 22. o.
 3. Általános tanok, 18-19. o.
 4. Általános tanok, 23. o.
 5. a b Általános tanok, 21. o.