Ugrás a tartalomhoz

Magánjog

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A magánjog a jogrendszer azon jogterülete, amely a magánérdekű életviszonyokat szabályozza,[1] olyan gyűjtőfogalom, amely a mellérendelt jogalanyok jogviszonyait foglalja magába,[2] azaz a magánjog az autonóm egyéni cselekvés és a civiltársadalmi önmozgás, önszerveződés jogterülete.[3]

Története

[szerkesztés]

A magánjog gyökerei a római jogba nyúlnak vissza, ahol a magánjog a római polgárok joga (ius civile) volt, ezek személyi és vagyoni viszonyait szabályozta.[4] A jogrendszeren belül már Ulpianus is megkülönböztette a közérdekű életviszonyokat szabályozó közjogot, a magánérdekű életviszonyokat szabályozó magánjogtól.[1] Ez a megkülönböztetés a feudalizmusban azután okafogyottá vált, mert a közérdekű és magánérdekű életviszonyok nem váltak el így egymástól. A polgárosodás eredményeképpen azután a közjog és magánjog újra szétvált egymástól, majd a szocialista jogtudomány újra tagadta ezen szétválasztás létjogosultságát.[5]

A modern jogtudomány a közjog és a magánjog jogterületén túlmenően megkülönböztet egy komplex jogterületet is, amelyre a közjogi és magánjogi szabályozás együttes alkalmazása jellemző.[4]

Jellemzői

[szerkesztés]
 • A magánjog funkciója a személyeket megillető alanyi jogok biztosítása.[6]
 • A magánjogi életviszonyok mellérendeltségi viszonyok.[6]
 • A magánjogban a felek egyenjogúsága jellemző.[3]
 • A magánjogban akaratautonómia érvényesül.[3]
 • A magánjogban az érdekellentét, illetve az érdekkiegyenlítés a jellemző.[3]
 • A magánjogban főszabályszerűen a közvetett kényszer érvényesül.[3]
 • A magánjogi viszonyokban az eshetőlegesség az általános.[3]
 • Alaki szempontból a magánjogi jogszabályok attributív, jogosító jogszabályok.[3]

Részterületei

[szerkesztés]

Hivatkozások

[szerkesztés]
 • Bíró György, Lenkovics Barnabás: Általános tanok, Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, 2010, Miskolc

Kapcsolódó szócikkek

[szerkesztés]

Jegyzetek

[szerkesztés]
 1. a b Általános tanok, 18. o.
 2. Általános tanok, 26. o.
 3. a b c d e f g Általános tanok, 22. o.
 4. a b Általános tanok, 23. o.
 5. Általános tanok, 18-19. o.
 6. a b Általános tanok, 21. o.