Ugrás a tartalomhoz

Európai Unió Alapjogi Chartája

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Az Európai Unió Alapjogi Chartáját egy Konvent dolgozta ki, melynek részvevői a nemzeti kormányok és az Európai Bizottság egy-egy tagja és az Európai Parlament tagjai voltak. Hét fejezetben, 54 cikkelyen keresztül határozták meg az Európai Unió alapvető értékeit. A Chartát a 2000. december 7-én írták alá a nizzai csúcstalálkozón. Ezeket a polgári, politikai, gazdasági és szociális jogokat az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége védelmezi, mely 2007. március 1-jétől működik Bécsben. Az ügynökség célja továbbá az, hogy az európai polgárokat megismertesse az őket megillető jogokkal, emellett összefogja az emberi jogok védelmében tevékenykedő szervezeteket. A korábbi, Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpont nevű intézmény feladatait veszi át, de tevékenységét más területekre is kiterjeszti.

A Charta fontosabb elemei több ország törvényeibe beépültek, így néhány hazaiban is megtalálhatóak. Azonban a fontosabb elemek Martonyi János ígérete ellenére a 2012-ben elfogadott Alaptörvénybe nem kerültek bele.

I. fejezet: Méltóság[szerkesztés]

 • 1. cikk: Az emberi méltóság
 • 2. cikk: Az élethez való jog
 • 3. cikk: A személyi sérthetetlenséghez való jog
 • 4. cikk: A kínzás és az embertelen vagy megalázó bánásmód és büntetés tilalma
 • 5. cikk: A rabszolgaság és a kényszermunka tilalma

II. fejezet: Szabadságok[szerkesztés]

 • 6. cikk: A szabadsághoz és biztonsághoz való jog
 • 7. cikk: A magán- és a családi élet tiszteletben tartása
 • 8. cikk: A személyes adatok védelme
 • 9. cikk: A házasságkötéshez és a családalapításhoz való jog
 • 10. cikk: A gondolat-, a lelkiismeret- és a vallásszabadság
 • 11. cikk: A véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága
 • 12. cikk: A gyülekezés szabadsága és az egyesülés szabadsága
 • 13. cikk: A művészet és a tudomány szabadsága
 • 14. cikk: Az oktatáshoz való jog
 • 15. cikk: A foglalkoztatás megválasztásának szabadsága és a munkavállaláshoz való jog
 • 16. cikk: A vállalkozás szabadsága
 • 17. cikk: A tulajdonhoz való jog
 • 18. cikk: A menedékjog
 • 19. cikk: Védelem a kitoloncolással, a kiutasítással és a kiadatással szemben

III. fejezet: Egyenlőség[szerkesztés]

 • 20. cikk: A törvény előtti egyenlőség
 • 21. cikk: A megkülönböztetés tilalma
 • 22. cikk: A kulturális, vallás és nyelvi sokféleség
 • 23. cikk: A férfiak és a nők közötti egyenlőség
 • 24. cikk: A gyermekek jogai
 • 25. cikk: Az idősek jogai
 • 26. cikk: A fogyatékkal élő személyek beilleszkedése

IV. fejezet: Szolidaritás[szerkesztés]

 • 27. cikk: A munkavállalók joga a vállalkozásnál a tájékoztatáshoz és konzultációhoz
 • 28. cikk: A kollektív tárgyaláshoz és fellépéshez való jog
 • 29. cikk: A munkaközvetítői szolgáltatások igénybevételéhez való jog
 • 30. cikk: Az indokolatlan elbocsátással szembeni védelem
 • 31. cikk: Tisztességes és igazságos munkafeltételek
 • 32. cikk: A gyermekmunka tilalma és a fiatalok munkahelyi védelme
 • 33. cikk: A család és a munka
 • 34. cikk: A szociális biztonság és a szociális segítségnyújtás
 • 35. cikk: Egészségvédelem
 • 36. cikk: Az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokhoz való hozzáférés
 • 37. cikk: Környezetvédelem
 • 38. cikk: A fogyasztók védelme

V. fejezet: A polgárok jogai[szerkesztés]

 • 39. cikk: Aktív és passzív választójog az európai parlamenti választásokon
 • 40. cikk: Aktív és passzív választójog a helyhatósági választásokon
 • 41. cikk: A megfelelő ügyintézéshez való jog
 • 42. cikk: A dokumentumokhoz való hozzáférés joga
 • 43. cikk: Az ombudsman
 • 44. cikk: A petíciós jog
 • 45. cikk: A mozgás és a tartózkodás szabadsága
 • 46. cikk: A diplomáciai és konzuli védelem

VI. fejezet: Igazságszolgáltatás[szerkesztés]

 • 47. cikk: A hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jog
 • 48. cikk: Az ártatlanság vélelme és a védelemhez való jog
 • 49. cikk: A bűncselekmény és a büntetések törvényességének és arányosságának elvei
 • 50. cikk: A kétszeres eljárás alá vonás és a kétszeres büntetés tilalma

VII. fejezet: Általános rendelkezések[szerkesztés]

 • 51. cikk: Alkalmazási kör
 • 52. cikk: A biztosított jogok hatálya
 • 53. cikk: A védelem szintje
 • 54. cikk: A joggal való visszaélés tilalma

Referenciák, források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

 • Egy európai alkotmány felé. A nizzai Alapvető Jogok Chartája és a Konvent. Konferencia előadások; szerk. Frivaldszky János; Faludi Akadémia–OCIPE Magyarország, Bp., 2003 (Agóra)
 • Az Európai Unióról szóló szerződés. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés. Egységes szerkezetbe foglalt változat a Lisszaboni szerződés módosításaival. Az Európai Unió Alapjogi chartája; szerk. Schenk Borbála; Dialóg Campus, Bp.–Pécs, 2010 (Conpendiarium)
 • Az Európai Unió alapdokumentumai, 2010. A Lisszaboni szerződés által bevezetett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és a korábbi szöveggel egybeszerkesztett alapító szerződések, valamint az Európai Unió Alapjogi chartája; összeáll., szerk. Szalayné Sándor Erzsébet; PTE ÁJK Európa Központ, Pécs, 2010 (Studia Europaea Fontes juris)