Ugrás a tartalomhoz

Portál:Matematika

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
 

Matematikaportál

A matematika speciális, absztrakt tudomány, mely részben a többi tudomány által vizsgált, részben pedig a matematika „belső” fejlődéséből, differenciálódásából adódóan létrejött rendszereket, struktúrákat, azok közös tulajdonságait, összefüggéseit vizsgálja.

Régebben a „mennyiség és a tér tudományaként” (a számok és geometriai alakzatok tanaként) határozták meg, a múlt század elejétől kezdve pedig a matematikáról azt tartották, hogy az a halmazelmélet absztrakt struktúráinak formális logikai szemlélettel és a javarészt erre épülő matematikai jelölésrendszerrel való vizsgálata.

Ma már nemcsak az első, hanem a második álláspontot is túlhaladottnak tartják egyes didaktikai szakemberek. A matematikát nehéz pontosan meghatározni, mibenlétének kérdése még manapság is, sőt manapság különösen, vita tárgya, élő és nem lezárt tudományos probléma, mellyel a matematikafilozófia foglalkozik.

szerkesztés  

Kiemelt szócikk

Négyszín-tétel

Példa egy négy színnel színezett térképre

A matematikában a négyszín-tétel azt állítja, hogy egy tetszőleges régiókra osztott síkot, akár egy politikai térképet egy ország megyéiről, ki lehet úgy színezni legfeljebb négy szín felhasználásával, hogy ne legyen két azonos színű szomszédos régió. Két régiót akkor nevezünk szomszédosnak, ha nem csak egy pontban, hanem egy határszakaszban érintkeznek. A régióknak összefüggőeknek kell lenniük: tehát nem állhatnak különálló részekből, mint nem kevés ország, pl. Angola, Azerbajdzsán vagy az Amerikai Egyesült Államok.

 

szerkesztés  

Kiemelt kép

Penrose-féle csempézés
Penrose-féle csempézés

Penrose-féle csempézés

Nemperiodikus csempézés alatt a síknak véges sokféle csempével (síkidommal) való, átfedés- és hézagmentes lefedését értjük úgy, hogy nincs olyan része a síknak, aminek ismételt eltolásával a végtelen sík mintázata megkapható lenne (azaz nincs két, a síkon értelmezett, nem párhuzamos eltolási szimmetria). Azokat a csempehalmazokat, amikkel nemperiodikusan lehet csempézni a síkot, de periodikusan nem, aperiodikusnak nevezzük.

szerkesztés  

Híres matematikusok

szerkesztés  

Kategóriák

szerkesztés  

Tudtad, hogy…

szerkesztés  

Hírek

szerkesztés  

Nevezetes sejtések

szerkesztés  

Tennivalók

Nagyon fontos lenne kezdetnek az alábbi szócikkek színvonalas megírása:
Elemi algebra | Absztrakt algebra | Univerzális algebra | Gyűrűelmélet | Testelmélet || Valós analízis | Komplex analízis | Vektoranalízis | Differenciálegyenlet | Funkcionálanalízis || Topológia | Euklideszi geometria | Nemeuklideszi geometria | Differenciálgeometria || Numerikus analízis || A matematika alapjai || Diszkrét matematika | Gráfelmélet | Diszkrét geometria || Matematikatörténet


Ha segítségre van szükséged a matematikai képletek szerkesztéséhez, akkor azt a Wikipédia:Képletleíró nyelv lapon megtalálod. A Matematikai műhely a matematika iránt érdeklődő szerkesztőket gyűjti össze.

szerkesztés  

Wikipédia kiemelt szócikkek voltak

szerkesztés  

A matematika területei

A matematika alapjai
Algebra
Analízis
Geometria és topológia
Számelmélet
Diszkrét matematika
Alkalmazott matematika
Általános
 

További portálok