Szabadalom

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A szabadalom a találmányok egyik iparjogvédelmi oltalmi formája a használati minta mellett. Csak az a találmány szabadalmazható, amely megfelel a szabadalmazható találmány valamennyi alábbi ismérvének. A felfedezések sohasem minősülnek szabadalmazható találmánynak, mivel nem műszaki megoldások.

A szabadalmaztatható találmány Magyarországon:[szerkesztés]

Szabadalmazható minden

 1. új,
 2. feltalálói tevékenységen alapuló,
 3. iparilag alkalmazható műszaki megoldás.

Újdonság:[szerkesztés]

Új a találmány, ha nem tartozik a technika állásához.

A technika állásához tartozik mindaz, ami az elsőbbség időpontja előtt írásbeli közlés, szóbeli ismertetés, gyakorlatbavétel útján vagy bármilyen más módon bárki számára hozzáférhetővé vált.

Feltalálói tevékenység:[szerkesztés]

Feltalálói tevékenységen alapul a találmány, ha a technika állásához képest szakember számára nem nyilvánvaló.

A szabadalmas:[szerkesztés]

A szabadalom jogosultját szabadalmasnak nevezzük.

A szabadalmi oltalom:[szerkesztés]

 • A szabadalom jogosultjának kizárólagos joga van arra, hogy a találmányt hasznosítsa, vagy a hasznosításra másnak engedélyt (licenciát) adjon.
 • A szabadalmi oltalom időtartama a bejelentés napjától (nem a szabadalom engedélyezésének napjától!) számított húsz év.
 • A szabadalmi oltalom tartalmát a szabadalmi bejelentésben foglalt igénypontok határozzák meg.

A szabadalombitorlás:[szerkesztés]

A szabadalmi oltalom alatt álló találmány jogosulatlan hasznosítása szabadalombitorlásnak minősül és polgári jogi – esetleg büntetőjogi – következményekkel járhat. A szabadalombitorlási ügyek bírói útra tartoznak.

A szabadalmi eljárás:[szerkesztés]

A szabadalom fenntartása:[szerkesztés]

 • A szabadalmas köteles évente emelkedő, jogszabályban meghatározott mértékű fenntartási díjat (évidíjat) fizetni az államnak. Díjfizetés hiányában a szabadalom megszűnik.

A szabadalom megszűnése:[szerkesztés]

 • A szabadalom a törvényben meghatározott okokból megszűnik, így pl.
  • az oltalmi idő lejár,
  • az évi díjat nem fizetik meg,
  • a szabadalmat megsemmisítik.

Szabadalmi oltalom megszerzése külföldön:[szerkesztés]

A szabadalmi oltalmat érintő egyik elterjedt tévedés a világszabadalom kifejezés használata. Világszabadalom (vagyis a Föld valamennyi országára kiterjedő oltalmú szabadalom) nem létezik.[2]

Az iparjogvédelmi szempontból helytelen világszabadalom kategória helyett célszerű inkább "a világ számos országában érvényes szabadalomról" vagy (amennyiben a találmány még nem nyerte el a szabadalmi oltalmat), "nagyszámú országban bejelentett találmányról" beszélni.[3]

A szabadalmi oltalom alapvetően nemzeti kategória, amelynek érvényességi határai az adott ország határaival esnek egybe.

Több országra érvényes szabadalmi oltalmat akár az érintett országokban külön-külön tett bejelentéssel, akár – meghatározott feltételek teljesülése esetén – az érintett országok megjelölésével tett nemzetközi, illetve regionális bejelentéssel lehet igényelni. Fontos ugyanakkor, hogy az oltalom kizárólag az egyes tagországok iparjogvédelmi hatóságai előtt lefolytatott független eljárások során adható meg, a nemzetközi bejelentés közvetlenül nem nyújt oltalmat.[4]

A külföldi bejelentési folyamat egyszerűsíthető a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) illetve az Európai Szabadalmi Egyezmény (EPC) segítségével.

A szabadalmi jog története Magyarországon:[szerkesztés]

Magyarországon az első szabadalmi törvény az 1895 : XXXVII. tc. volt, amelyet módosított és kiegészített az 1927 : XX.tc., majd az 1932 : XVII. tc.

További információk[szerkesztés]

Források[szerkesztés]

Jegyzetek:[szerkesztés]

 1. A neve 2010 végéig Magyar Szabadalmi Hivatal volt
 2. https://www.sztnh.gov.hu/hu/szabadalom/gyakran-ismetlodo-kerdesek
 3. ttp://chemonet.hu/hun/hir/patent/szabadalom.html
 4. https://www.sztnh.gov.hu/hu/szabadalom/gyakran-ismetlodo-kerdesek