Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Székhely Budapest
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala weboldala

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH; a köznyelvben gyakran, régi neve után Szabadalmi Hivatal) a szellemi tulajdon védelméért (ezen belül az iparjogvédelemért és a szerzői jogért) felelős magyar kormányhivatal.

Elnöke 2019. március 15-étől Pomázi Gyula Zoltán.[1]

A Hivatal angol nyelvű elnevezése: Hungarian Intellectual Property Office (HIPO).

Székháza[szerkesztés]

1952 és 2015 között[szerkesztés]

Székháza 1952-től 2015-ig Budapest V. kerületében, a Garibaldi u. 2. alatt volt található.

A Dunára néző, a Kossuth téri metróállomás épületének hátához támaszkodó négyemeletes épületben eredetileg több intézmény kapott helyet (pl. a VOSZK). Az épületet több mint 20 éven át a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala[2] kizárólagos használatában áll. Ezen időszakban – a Hivatal napi munkájának megszakítás nélküli folyatása mellett – az épület nagy mértékű felújítást kapott. Az udvar nagy részét étteremmé és konferenciateremmé alakították – e konferenciaterem volt a színhelye nemcsak a hivatali ünnepségéknek, hanem a Jedlik Ányos-díj átadásának és az SZTNH által vagy részvételével szervezett nemzetközi szellemi tulajdonvédelmi szimpóziumoknak és egyéb rendezvényeknek.

Az épület rekonstrukciója során helyreállították a Hivatal tevékenységére utaló színes üvegablakokat, az aulában pedig 2014-ben Zsolnay-porcelános faliszekrényeket állítottak fel.

Jelenlegi székháza[szerkesztés]

A Hivatal 2015 végén Budapest VIII. kerületében, a II. János Pál pápa tér 7. sz. alatt kapott új helyet, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) egykori székházában.[3]

Jogállása[szerkesztés]

 • A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala jogállására, gazdálkodására, feladat- és hatáskörére vonatkozó részletes, jelenleg hatályos szabályokat a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény[4] XIV/C. fejezetének 115/D-115/L. §-ai, valamint a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (Ksztv.) rendelkezései tartalmazzák.
 • Elnökét a miniszterelnök nevezi ki, és menti fel. Két helyettesét az elnök javaslatára a miniszter nevezi ki, és menti fel. A gazdasági szervezet vezetője, a gazdasági főigazgató felett a munkáltatói jogokat a Hivatal elnöke gyakorolja.
 • A Hivatal a működését saját bevételeiből fedezi, bevételeivel önállóan gazdálkodik.

Címrendi besorolása[szerkesztés]

Az 1637/2016. (XI. 17.) Korm. határozat 1. pontja értelmében a Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – 2016. november 1-jei fordulónappal – a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 2. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala cím besorolását a Kvtv. 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 17. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala címre változtatta.[5]

Története[szerkesztés]

 • A Hivatal elődje, a Szabadalmi Bíróság a találmányi szabadalmakról szóló 1895. évi XXXVII. tc. 23. §-a alapján jött létre 1896-ban. A második világháború után az államigazgatás részeként működő Országos Találmányi Hivatal lett az intézmény neve. 1996 és 2010. december 31-e között neve Magyar Szabadalmi Hivatal. 2011. január 1-jétől neve Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala[6]

Vezetői[szerkesztés]

A Hivatal elnökét a miniszterelnök nevezi ki, és menti fel. Két helyettesét az elnök javaslatára a miniszter nevezi ki, és menti fel. A gazdasági szervezet vezetője, a gazdasági főigazgató felett a munkáltatói jogokat a Hivatal elnöke gyakorolja.[7]

Elnökei[szerkesztés]

Országos Találmányi Hivatal (1950-1996)[szerkesztés]

 • Hevesi Gyula dr. (1949-1951)
 • Balázs Anna (1951-1952)
 • Dunai Ernő (1952-1954)
 • Perédi Károly dr. (1954-1958)
 • Tasnádi Emil (1958-1979)
 • Pusztai Gyula dr. (1979-1989)
 • Iványi István (1990-1992)
 • Szarka Ernő dr. (1993-1997)

Magyar Szabadalmi Hivatal, majd Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala[szerkesztés]

A Hivatal feladat- és hatásköre[szerkesztés]

 • A szabadalmi törvény alapján a Hivatal hatás- és feladatkörébe tartozik a szabadalmi törvény (Szt.) 115/G. § szerint:
  • a) az iparjogvédelmi hatósági vizsgálatok és eljárások lefolytatása;
  • b) a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggő egyes feladatok ellátása;
  • c) az állami dokumentációs és információs tevékenység a szellemi tulajdon területén;
  • d) a szellemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabályok előkészítésében való részvétel;
  • e) a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület működtetése (külön jogszabály alapján), emellett egyéb módon való közreműködés a szellemi tulajdonjogok hatékony érvényesítéséhez szükséges feltételrendszer kialakításában és továbbfejlesztésében; (2011. január 1-jétől)
  • f) a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása és érvényesítése, az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása; 2011. január 1-je előtt e) pont
  • g) a szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve európai együttműködés szakmai feladatainak ellátása 2011. január 1-je előtt f) pont
  • h) annak az elősegítése, hogy a szellemi tulajdon védelmének eszközeit megfelelően használják fel az országkép formálásához, az egységes országmárka kialakításához, valamint a jellegzetes magyar termékek ismertségének javításához és hírnevének megóvásához. (2011. január 1-jétől)

Szervezete[szerkesztés]

Szervezetét lásd

Felügyelete[szerkesztés]

 • A korábbi minisztériumi struktúrában a felügyeleti jogokat a 8/2006. (XII. 23.) ME rendelet 1. §-ának f) pontjában foglaltaknak megfelelően az igazságügyi és rendészeti miniszter gyakorolta.
 • Kormányhivatalként a 2010. évi XLII. törvény értelmében a Kormány irányítja. A kormányhivatal feletti meghatározott felügyeletet a miniszterelnök által kijelölt miniszter látja el. A törvény szerint felügyeleti jogok gyakorlására a miniszterelnök által kijelölt közigazgatási és igazságügyi miniszter jogosult.

Szakkönyvtára[szerkesztés]

A Hivatal szakkönyvtára 2011 májusában vette fel egykori segédhivatali főigazgatójának, a Szabadalmi közlöny első felelős szerkesztőjének a nevét (Frecskay János Szakkönyvtár).

A könyvtár címe: 1054 Budapest, Akadémia u. 21. Fő gyűjtőköre a szellemitulajdon-védelmi, vagyis az iparjogvédelmi és szerzői jogi szakirodalom.[10]

Források[szerkesztés]

 • Az SZTNH honlapja
 • 33/2017. (IV. 18.) ME határozat A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének kinevezéséről

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. 31/2019. (III. 20.) ME határozat
 2. illetve jogelődei
 3. https://index.hu/belfold/2015/11/27/rogan_miniszteriuma_miatt_repul_a_szellemi_tulajdon_nemzeti_hivatala/
 4. szokásos rövidítése: Szt.
 5. 1637/2016. (XI. 17.) Korm. határozat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala címrendi besorolásának megváltoztatásáról
 6. a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvénnyel összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXLVIII. törvény
 7. https://www.sztnh.gov.hu/hu/sztnh/a-szellemi-tulajdon-nemzeti-hivatalarol
 8. 33/2017. (IV. 18.) ME határozat
 9. 31/2019. (III. 20.) ME határozat
 10. https://www.sztnh.gov.hu/hu/mivel-fordulhatok-a-hivatalhoz/frecskay-janos-szakkonyvtar

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

 • napi.hu (2019)
 • Szarka Ernő írása, 1996
 • Alapító okirat, 2012 (hatályon kívül)
 • Alapító okirat, 2016. júl. 26.
 • 1/2016. (I. 22.) IM utasítás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról
 • 8/2015. (XI. 19.) SZTNH utasítás a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítéséről
 • 9/2015. (XII. 23.) SZTNH utasítás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala pénzügyi-számviteli-gazdálkodási ellenőrzési nyomvonala kézikönyvének kötelező alkalmazásáról
 • A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének 1/2016. (II. 10.) SZTNH közleménye az „IDEA-EXPO 2016 Hódmezővásárhely” nemzetközi kiállításon és vásáron bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről
 • 1028/2016. (II. 9.) Korm. határozat A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elhelyezéséhez és működéséhez szükséges eszközbeszerzések során alkalmazandó eljárási mentességről
 • Egy hivatás 120 éve. A Magyar Királyi Szabadalmi Hivataltól a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivataláig (szerk. Tószegi Zsuzsanna) Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala – TYPOTEX, Budapest, 2016 ISBN 978 963 279 881 3
 • 1/2016. (II. 10.) SZTNH utasítás a kormányügyeleti rendszerhez kapcsolódó hivatali ügyeleti rendszerről
 • 2/2016. (V. 27.) SZTNH utasítás az Oktatási Bizottság tevékenységéről és összetételéről
 • 3/2016. (VI. 17.) SZTNH utasítás a Közszolgálati Szabályzatról szóló 9/2012. (X. 27.) SZTNH utasítás módosításáról
 • 4/2016. (VI. 30.) SZTNH utasítás a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás rendjéről
 • 5/2016. (VII. 5.) SZTNH utasítás a szakmai díjra történő jelöléssel és az adományozással összefüggő intézkedésekről
 • 6/2016. (VII. 5.) SZTNH utasítás a leltározási és leltárkészítési szabályokról
 • 7/2016. (VII. 5.) SZTNH utasítás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Frecskay János Szakkönyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról
 • Ignéczi Lilla: Az SZTNH megújult honlapja (2016)
 • 338/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet, valamint a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről szóló 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
 • 17/2019. (II. 22.) ME határozat A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének felmentéséről
 • 31/2019. (III. 20.) ME határozat A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének kinevezéséről

Kiadványok[szerkesztés]

 • Iparjogvédelem; szerk. Posteinerné Toldi Márta; SZTNH, Bp., 2012
 • Káldos Péter: Szellemivagyon-értékelés a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában; ford. Mészáros Eleonóra; SZTNH, Bp., 2013
 • A szerzői jog gyakorlati kérdései. Válogatás a Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményeiből (2010–2013) fennállásának 130. évfordulója alkalmából; szerk. Legeza Dénes; SZTNH, Bp., 2014
 • Egy hivatás 120 éve. A Magyar Királyi Szabadalmi Hivataltól a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivataláig; szerk. Tószegi Zsuzsanna; Typotex, Bp., 2016
 • Simon Dorottya: Iparjogvédelem-intenzív szakágazatok Magyarországon; SZTNH, Bp., 2016 (Szellemitulajdon-védelem számokban)
 • Szerzői jog mindenkinek; szerk. Legeza Dénes; SZTNH, Bp., 2017
 • Simon Dorottya: Feltaláló nők és szabadalmak. A női feltalálók szerepének vizsgálata a nemzeti szabadalmi bejelentésekben, 2000–2015; SZTNH, Bp., 2017 (Szellemitulajdon-védelem számokban)
 • Műtárgyhamisítás magyar szemmel. Ocsút a búzától; szerk. Bendzsel Miklós, Emőd Péter, Kármán Gabriella; SZTNH–Országos Kriminológiai Intézet–Kieselbach Galéria, Bp., 2019

 • Jog Jogportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap