Jedlik Ányos-díj

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A Jedlik Ányos-díj a feltalálói tevékenységük, illetve iparjogvédelmi munkásságuk alapján miniszteri elismerésben részesülő személyek elismerése.

 • A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (akkoriban Magyar Szabadalmi Hivatal) centenáriuma alkalmából – a Hivatal elnökével egyetértésben kiadott – 16/1996. (III. 20.) IKM rendelettel alapított szakmai díj, amely a kimagaslóan sikeres feltalálói tevékenység, valamint a kiemelkedő színvonalú és hatékonyságú iparjogvédelmi munkásság elismeréseként adományozható. [2. § (1) bek.] Alapítása évében a Jedlik Ányos-díj adományozására a Magyar Szabadalmi Hivatal centenáriumának megünneplése alkalmával került sor.
 • A Jedlik Ányos-díjat – a Hivatal felett felügyeletet gyakorló miniszter által átruházott jogkörben – a Hivatal elnöke adományozza. [4. § (1) bek.]
 • A díjjal járó jutalom forrása a Hivatal költségvetése. [3. § (2) bek.]
 • Évente öt díj adományozható. Közös feltalálói tevékenység, illetve iparjogvédelmi munkásság esetén a díj megosztva is adományozható. [2. § (2) bek.]
 • A kitüntetett az adományozást igazoló oklevelet és plakettet kap. [2. § (3) bek.][1]

A plakett[szerkesztés]

A Magyar Szabadalmi Hivatal Jedlik Ányos-díja
 • A plakett 9 cm átmérőjű kétoldalas bronzérem. Formája kerek. Előlapját Jedlik Ányos domború mellképe díszíti, a Jedlik Ányos-díj körirattal. Hátlapja domború kráterszerű képződményt ábrázol, kipattanó – az alkotó gondolatot, a találmányt szimbolizáló – szikrákkal, valamint - 2011-től - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (eredetileg: Magyar Szabadalmi Hivatal 1896–1996) felirattal. Pereme a kitüntetett nevét és a plakettet alkotó művész, Asszonyi Tamás AT monogramját tünteti fel.

Az eddigi díjazottak[szerkesztés]

1996[szerkesztés]

1997[szerkesztés]

Honoris causa Jedlik Ányos-díj[szerkesztés]

1998[szerkesztés]

1999[szerkesztés]

2000[szerkesztés]

Honoris causa Jedlik Ányos-díj[szerkesztés]

2001[szerkesztés]

2002[szerkesztés]

Honoris causa Jedlik Ányos-díj[szerkesztés]

2003[szerkesztés]

Honoris causa Jedlik Ányos-díj[szerkesztés]

2004[szerkesztés]

Honoris causa Jedlik Ányos-díj[szerkesztés]

2005[szerkesztés]

 • Barna Árpád dr., villamosmérnök, fizikus, az MTA doktora, az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet tudományos tanácsadója
 • Erdős György a Magyar Szabadalmi Hivatal elbírálója
 • Kálmán Erika dr., a Bay Zoltán Anyagtudományi és Technológiai Intézet igazgatója, az MTA KK Felületmódosítás és Nanoszerkezetek Osztályának vezetője, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki Karának egyetemi magántanára
 • Priskin István, a Magyar Iparjogvédelmi Egyesület Békés megyei szervezetének elnöke és a MTESZ Békés Megyei Szervezete Egyesületi Tanácsának tagja

2006[szerkesztés]

Honoris causa Jedlik Ányos-díj[szerkesztés]

 • Antalovits Miklós dr., tanszékvezető egyetemi tanár, BMGE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

2007[szerkesztés]

 • Faigl Ferenc dr., vegyészmérnök, a kémiai tudomány doktora, a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szerves Kémiai Technológia Tanszékének egyetemi tanára
 • Havasi János, okleveles villamosmérnök, a Magyar Szabadalmi Hivatal Védjegy és Mintaoltalmi Főosztályának helyettes vezetője
 • Hidvégi Máté dr., biológus‑mérnök, a kémia habilitált doktora, a kémiai tudomány kandidátusa, a Biromedicina – Első Magyar Rákkutatási Részvénytársaság elnöke, c. egyetemi tanár
 • Sipos József okleveles gépészmérnök, magyar és európai szabadalmi ügyvivő
 • Vedres András dr., okleveles vegyész, a Magyar Feltalálók Egyesülete főtitkára, a Feltalálók Egyesületei Nemzetközi Szövetsége (IFIA) elnöke[5]

2008[szerkesztés]

 • Antalffy-Zsíros András dr., okleveles villamosmérnök, jogász, a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda munkatársa
 • Gönczi Csaba dr., okleveles vegyészmérnök, műszaki doktor, a Chinoin Zrt. (Sanofi–Aventis Csoport) vezető kutatója, a Szintetikus Fejlesztési Laboratórium vezetője
 • Kéri György dr., okl. vegyész, biológiaprofesszor a Semmelweis Egyetemen, a Vichem Chemie Kutató Kft. ügyvezető igazgatója
 • Kürtös József okl. építőmérnök, vízépítő szakmérnök, főosztályvezető-helyettes, Magyar Szabadalmi Hivatal, Szabadalmi Főosztály
 • Várhelyi Olivér dr., jogász, főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály)

Honoris causa Jedlik Ányos-díj[szerkesztés]

2009[szerkesztés]

2010[szerkesztés]

 • Jamrik Péter villamosmérnök, a Novofer Távközlési Zrt. vezérigazgatója, a Novofer Alapítvány alapítója
 • Molnár Imre vegyész, magyar és európai szabadalmi ügyvivő, a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. ügyvezetője
 • Orbán Gyula vegyészmérnök, a humán és állati gyógyhatású készítmények kutatás-fejlesztésére szakosodott CHEMOR Kft. igazgató-tulajdonosa,
 • Szabó Zoltán gépészmérnök, a GEA EGI Energiagazdálkodási Zrt. elnöki tanácsadója,
 • Veisz Ottó agrármérnök, az MTA doktora, az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet igazgatóhelyettese,

Honoris causa Jedlik Ányos-díj[szerkesztés]

2011[szerkesztés]

A díjakat a Hivatal elnöke 2011. március 16-án adta át. (Honoris causa Jedlik Ányos-díj átadására nem került sor.)
 • Almási Gyula őrnagy, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Szellemi Tulajdonjog-védelmi Osztályának osztályvezetője, a Magyar Védjegy Egyesület elnökségi tagja
 • Kecskeméthy Géza okleveles gépészmérnök, a Kompozitor Műanyagipari Fejlesztő Kft. alapító tulajdonosa és ügyvezető igazgatója
 • Lantos Mihály okleveles villamosmérnök, gazdasági mérnök, magyar és európai szabadalmi ügyvivő, a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. ügyvezető igazgatója, a Magyar Védjegy Egyesület elnökségi tagja
 • Mátyus László dr., egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara Biofizikai és Sejtbiológiai Intézetének tanszékvezető professzora
 • Vilmos András okleveles közgazdász, a SafePay Systems Kft ügyvezető igazgatója.

2012[szerkesztés]

Honoris causa[szerkesztés]

2013[szerkesztés]

Honoris causa[szerkesztés]

2014[szerkesztés]

Honoris causa[szerkesztés]

 • Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség alapító elnöke

2015[9][szerkesztés]

Honoris Causa Jedlik Ányos-díj[szerkesztés]

 • dr. Jeszenszky Sándor okleveles villamosmérnök, tudománytörténész, a műszaki tudományok kandidátusa, a Magyar Elektrotechnikai Múzeum nyugalmazott igazgatója

2016[11][szerkesztés]

 • Dr. Czibula László ny. osztályvezető, kutató, Richter Gedeon Gyógyszerészeti Gyár Nyrt.
 • Dr. Hebling János fizikus, a Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára
 • Dr. Marton L. Csaba agrármérnök, az Akadémia Mezőgazdasági Intézetének osztályvezetője
 • Őri János magyar és európai szabadalmi ügyvivő, a Szabadalmi Ügyvivői Kamara elnökségi tagja

Posztumusz Jedlik Ányos-díj[szerkesztés]

 • Dr. Szántay Csaba (1928-2016) vegyészmérnök, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja

Honoris Causa Jedlik Ányos-díj[szerkesztés]

2017[12][szerkesztés]

 • Farkas József gépészmérnök, menedzser gazdasági mérnök, a Sanatmetal Kft. tulajdonos igazgatója
 • Glódi István, villamosmérnök, ny. szabadalmi elbíráló
 • Ilku Lívia, dr., gyógyszerész, jogász, a Magyarországi Gyógyszergyártók Szövetségének igazgatója
 • Mészáros Antal, a CSOMIÉP Betonmelior Kft. ügyvezető igazgatója
 • Takáts Zoltán dr., az Imperial College, London professzora

2018[13][szerkesztés]

Honoris Causa Jedlik Ányos-díj[szerkesztés]

2019 [14][szerkesztés]

 • Frankné Dr. Machytka Daisy szabadalmi ügyvivő, vegyészmérnök, partner a Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Irodánál
 • Dr. Huszthy Péter, az MTA Köztestületének tagja, a kémiai tudományok kandidátusa, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémia Tanszék Csoport csoportvezető egyetemi tanára. *
 • Dr. Sasvári Gabriella, ügyvéd, senior partner, elnökségi tag az SBGK Szabadalmi és Ügyvivői Irodánál
 • Sebő Gyula, vállalkozó, feltaláló, a Julius-K9 márka alapítója
 • Dr. Záray Gyula, a kémiai tudomány kandidátusa (MTA), a kémiai tudomány doktora, az ELTE TTK tanszékvezető egyetemi tanára

2020 [15][szerkesztés]

 • Balogh Géza hangsugárzást kutató villamosmérnök, az Interton Kft. ügyvezetője,
 • Kiss György Botond biológus-genetikus, a Mezőgazdasági Biotechnológiai Központ Genetikai Intézetének nyugalmazott igazgatója,
 • Dr. Mikófalvi Gábor iparjogvédelmi ügyvéd, a Magyar Védjegy Egyesület alelnöke,
 • Simig Gyula, vegyészmérnök kutató, az Egis Gyógyszergyár nyugalmazott kutatási igazgatója,
 • Vásárhelyi János, faipari mérnök, Ferenczy Noémi-díjas formatervező, egyetemi docens.

2021 [16][szerkesztés]

2022 [17][szerkesztés]

 • Dr. Dékány Gyula okleveles vegyészmérnök, kutató, a Glycom és CarboCode vállalatok alapítója
 • Dr. Fogassy Elemér egyetemi tanár, a kémia tudomány doktora
 • Dr. Gonda Imre iparjogvédelmi szakjogász, főosztályvezető (Richter Gedeon Nyrt. Iparjogvédelmi Főosztály)
 • Gyetvainé Virág Dóra okleveles gépészmérnök, az SZTNH műszaki elnökhelyettese
 • Dr. Rózsa J. Balázs orvos, fizikus a Femtonics Kft. alapítója, ügyvezető igazgatója

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. 16/1996. (III. 20.) IKM rendelet a Jedlik Ányos-díj alapításáról és adományozásáról. [2010. október 16-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. szeptember 1.)
 2. Jedlik Ányos-díjasok névsora 1997-ben. [2010. október 18-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. szeptember 1.)
 3. A Jedlik Ányos-díj átadása, 1998. [2010. október 15-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. szeptember 1.)
 4. Jedlik Ányos-díj átadási ünnepség a Magyar Szabadalmi Hivatalban, 1999. [2010. október 20-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. szeptember 1.)
 5. Jedlik Ányos-díj – 2007. [2010. október 13-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. szeptember 1.)
 6. Kiosztották a 2009. évi Jedlik Ányos-díjakat (Word), 2009. március 13. (Hozzáférés: 2010. szeptember 1.)[halott link]
 7. Átadták a Jedlik Ányos-díjakat, 2010. március 12. [2010. március 13-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. szeptember 1.)
 8. Átadták a Jedlik Ányos-díjakat. (Hozzáférés: 2012. szeptember 16.)
 9. Archivált másolat. [2015. április 3-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. március 27.)
 10. https://www.sztnh.gov.hu/hu/sztnh/a-hivatal-altal-adomanyozott-dijak/jedlik-anyos-dij/2015
 11. http://www.sztnh.gov.hu/hu/sztnh/a-hivatal-altal-adomanyozott-dijak/jedlik-anyos-dij/2016
 12. http://www.sztnh.gov.hu/hu/sztnh/a-hivatal-altal-adomanyozott-dijak/jedlik-anyos-dij/2017
 13. http://www.sztnh.gov.hu/hu/sztnh/a-hivatal-altal-adomanyozott-dijak/jedlik-anyos-dij/2018
 14. https://www.sztnh.gov.hu/hu/hirek/sajtoszoba/sajtokozlemenyeink-hireink/hirek-esemenyek/a-jedlik-anyos-dijak-atadasa-2019
 15. https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/tudas-es-innovacio-menedzsmentert-felelos-allamtitkarsag/hirek/atadtak-a-2020-evi-jedlik-anyos-dijakat
 16. https://www.sztnh.gov.hu/hu/hirek/sztnh-hirek/hirek-esemenyek/atadtak-az-idei-jedlik-anyos-dijakat
 17. https://www.sztnh.gov.hu/hu/sztnh/a-hivatal-altal-adomanyozott-dijak/jedlik-anyos-dij/2022

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]