Arthur Arz von Straussenburg

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Arz Artúr von Straussenburg
Arz Artúr von Straussenburg cs.és.kir. vezérezredes
Arz Artúr von Straussenburg cs.és.kir. vezérezredes
Született 1857. június 16.
Flag of Austria-Hungary (1869-1918).svg Nagyszeben,
Meghalt 1935. július 1. (78 évesen)
Flag of Hungary (1915-1918, 1919-1946).svg Budapest,
Nemzetisége Coa Romania Nationality Saxons.svg Erdélyi szász
Fegyvernem gyalogos
Szolgálati ideje 1878–1918
Rendfokozata cs.és kir. vezérezredes
Egysége 1908: budapesti 61. gyalogdandár
1912: miskolci 15. gyaloghadosztály
1914: kassai VI. hadtest
1916: cs.és.kir. 1. hadsereg
1917–1918: cs.és.kir. haderő vezérkari főnöke
Csatái I. világháború
Kitüntetései Mária Terézia-rend
Commons
A Wikimédia Commons tartalmaz Arz Artúr von Straussenburg témájú médiaállományokat.

Báró straussenburgi dr. Arz Artúr (németül: Arthur Freiherr Arz von Straussenburg), (Nagyszeben, 1857. június 16.Budapest, 1935. július 1.) erdélyi szász származású magyar katonatiszt, császári és királyi vezérezredes, az első világháború sikeres katonai vezetője, 191718-ig az Osztrák–Magyar Monarchia haderőinek vezérkari főnöke.[1]

Származása, ifjúkora[szerkesztés]

Az erdélyi szász nemesi származású strauszenburgi Arz család sarja. Arz Artúr 1857. június 16-án született Nagyszebenben, nagy múltú erdélyi szász család fiaként. A „von Straussenburg” nemesi előnevet még Arthur nagyapja, Martin Samuel Arz (1798–1851), keresztényszigeti lelkész kapta az uralkodótól, aki 1825 és 1835 között a nagyszebeni káptalan esperese, egyben császári-királyi pénzügyi tanácsos volt. Édesapja, Karl Arz von Straussenburg előbb postamester volt, majd magánzó (vállalkozó), később földbérlőként dolgozott.

Artúr a középiskolai tanulmányait a nagyszebeni evangélikus líceumban végezte, de 1870-ben Drezdában volt vendégtanuló. 1876-ban érettségizett, közepes eredménnyel. A nagyszebeni jogakadémián kezdett el tanulni, de már 1876 szeptemberében egyéves önkéntesi szolgálatra jelentkezett – a közös hadsereg egyik elitalakulatába – a 23. tábori vadászzászlóaljba ((Feldjäger-Bataillon)).

Katonatiszti pályája[szerkesztés]

A világháború előtt[szerkesztés]

Önkéntes katonai szolgálatának letöltése után sikeresen letette a tartalékos tiszti vizsgákat, és eldöntötte, hogy hivatásos tiszti pályára lép. 1878. június 1-jétől a vadászzászlóalj hivatásos hadnagya lett. 188587 között főhadnagyi rangban járt a bécsi Hadiiskolába (Kriegsschule). Ezt közepes eredménnyel végezte el. A vizsgák után rövid időre visszakerült szülővárosába a 23-asokhoz, majd 1888-ban Banja Lukára a 13. gyaloghadosztály vezérkarához osztották be.

Századosként szolgált, többféle beosztásban a vezérkarnál és csapattesteknél is. A 2. hadtest vezérkari osztályának tagjaként két éven át báró Anton von Schönfeld táborszernagynak (Feldzeugmeister), a hadsereg egyik főszemlélőjének (Generaltruppeninspekteur) szárnysegédjeként szolgált. Közben 1896. május 1-jén őrnaggyá léptették elő. 1898-ban ismét visszahelyezték a haderő vezérkarához, itt tevékenykedett a következő tíz éven át.

Első szolgálati megbízatása a vezérkari összekötő tiszti beosztás volt, a II. hadtest főhadiszállásán, Bécsben. 1898. november 1-jén alezredessé léptették elő. Jenő főherceg, hadtestparancsnok felfigyelt széles látókörű, világos látásmódjára, kiváló helyzetmegítélési és döntési képességeire. 190102 között csapatszolgálatot teljesített a 34. gyalogezrednél, majd 1902. május 1-jén ezredessé léptették elő, és visszahelyezték a haderő vezérkarának igazgatási irodájába (Direktionsbüro), amely személyügyekkel és a katonai közigazgatás ügyeivel foglalkozott. 1903 májusában ennek az irodának a vezetőjévé nevezték ki. Békülékeny viselkedése és jó emberismerete révén a személyi kérdéseket nagy hatékonysággal tudta megoldani, felettesei teljes megelégedésére.

Ugyanebben az évben (1903-ban) megnősült. Magyar nemesi család leányát, Tomkaházy és Falkusfalvy Thomka Stefániát vette feleségül, egy leányuk született, Arz Stefánia (Steffy).

1908. november 1-jén Arz Artúr ezredest vezérőrnaggyá (Generalmajor) léptették elő, és kinevezték a budapesti 61. gyalogdandár (Infanteriebrigade) parancsnokává. Az 1911. őszi hadgyakorlatok értékelésekor kimagasló minősítést kapott Jenő főherceg altábornagytól, a XIV. hadtest parancsnokától. Ennek eredményeképpen 1912-ben magasabb beosztásba került, kinevezték a miskolci 15. gyaloghadosztály (Infanterietruppendivision) parancsnokának. Ezt hamarosan követte az altábornagyi kinevezés (1912. május 12-én). Egy évvel később, 1913-ban a bécsi Hadügyminisztériumba helyezték osztályvezetőnek (Sektionschef).

Arz altábornagy (1912)

Az világháború kitörésekor[szerkesztés]

1914-ben, a világháború kitörésekor Arz altábornagy azonnal jelentkezett frontszolgálatra. Szeptember 2-án ismét a 15. gyalogos hadosztály parancsnokának nevezték ki, a parancsnokságot Alfred Edler von Schenk altábornagytól vette át. Ennek élén vett részt a keleti fronton az oroszok ellen vívott komarówi ütközetben. Mindössze néhány napnyi hadosztályparancsnoki ténykedés után, szeptember 4-én azonban még magasabb parancsnoki beosztásba helyezték. A 15. hadosztály parancsnokságát Joseph Mark ezredesnek adta át, aki mindössze három hétig ténykedett ebben a beosztásban, utána Schenk altábornagy vette vissza a hadosztály parancsnokságát.

A kassai VI. hadtest parancsnokaként[szerkesztés]

1914. szeptember 7-én Arz tábornok átvette Svetozar Borojević gyalogsági tábornoktól a kassai VI. hadtest parancsnokságát. (Boroević-et a 3. hadsereg parancsnokává nevezték ki.) A kassai VI. hadtest, amelyet Arz altábornagy egészen 1916-ig irányított, sikeres harcokat vívott a keleti fronton.

A limanowai csatában Arz – a 4. hadsereg jobbszárnyának irányítójaként – különösen kitüntette magát. Határozott beavatkozása révén az orosz hadsereg szárnytámadását a Roth seregcsoport ellen sikeresen visszaverték. Az ellenség balszárnyának bekerítését Arz altábornagy tervezte meg, és döntő mértékben az ő csapatai hajtották végre. A hadművelet az oroszok elleni győzelemmel végződött, az egész keleti frontot a központi hatalmak számára átmenetileg sikerült stabilizálni.

1914 novemberétől 1915 áprilisáig Arz volt a gorlicei terület parancsnoka. Csapatai kiemelkedő szerepet játszottak a vállaltak az 1915 májusában vívott Gorlice-Tarnów-i csatában, amely gorlicei áttörés néven került be a hadtörténelembe. Júniusban Grodek-Magierow-i csatában harcoltak sikeresen. Augusztusban részt vettek Breszt-Litovszk elfoglalásában. 1915. augusztus 23-án gyalogsági tábornokká léptették elő. Az August von Mackensen tábornagy (Generalfeldmarschall) parancsnoksága alatt álló német 11. hadsereg alárendeltségében ténykedve Arz kivívta a szövetséges parancsnokság elismerését is.

Erdély védelme 1916–17.

Az 1. hadsereg parancsnoka, Erdély védője[szerkesztés]

1916 augusztusára Románia sikeresen lezárta az antant hatalmakkal folytatott alkudozását a háború után neki juttatandó magyar területekről, és küszöbön állt a román hadsereg hadba lépése a központi hatalmak ellen. 1916. augusztus 16-án Arz tábornokot kinevezték az újonnan felállított 1. hadsereg parancsnokának, és Erdélybe küldték, a hadsereg szervezésére. Az új hadseregnek Erdély védelmét kellett ellátnia. Röviddel azután, hogy megérkezett Kolozsvárra, a hadsereg főhadiszállására, 1916. augusztus 28-án bekövetkezett a román támadás. Ekkor tette később szállóigévé vált, keserű megjegyzését: „Hadseregparancsnok vagyok, hadsereg nélkül”. A román hadüzenet időpontjában Arz parancsnoksága alatt álló 1. hadsereg alig 10 000 embert számlált, kevesebbet, mint egy fél hadosztály.

Szeptember elején az 1. hadsereg felvette a harcot az Erdélybe betörő románokkal, jelentős létszámbeli hátránya ellenére. Arz tábornok sikeres taktikával erőteljesen ellenállt, hadserege kitartóan lassította az ellenség előnyomulását, az erősítés megérkezéséig. Nyolc hét alatt a határon túlra szorították a román támadókat. A nagyszerű hadvezetési siker Arz közvetlen elöljárójából, Károly trónörökösből, a hadseregcsoport parancsnokából is tiszteletet és elismerést váltott ki, más magas rangú parancsnokok sem fukarkodtak a dicsérő jelzőkkel. Franz Conrad von Hötzendorf vezérkari főnök szerint Arz „bebizonyította, hogy energetikus és határozott vezető a legnehezebb helyzetekben is”. Az Isonzó-hadsereg legendás parancsnoka, Svetozar Borojević vezérezredes ezt írta róla: „Tiszteletre méltó, nemes jellem, kimagasló képességű vezénylő tábornok”.

A román támadás visszaszorítása után a háború a Regátban folyt tovább, Románia teljes legyőzéséig, 1917 februárjáig. Arz altábornagy továbbra is az 1. hadsereget vezette, a szövetséges német csapattestekkel Erich von Falkenhayn tábornok IX. hadseregével és August von Mackensen tábornok Dunai Hadseregével együttműködve. Romániát elfoglalták, területét megszállták.

Erich Ludendorff német tábornagy (X) és Arz Artúr k.u.k. vezérezredes, vezérkari főnök a badeni főhadiszálláson.

Vezérkari főnökként[szerkesztés]

1916. november 21-én elhunyt Ferenc József császár és király. Az új uralkodó, I. Károly császár (IV. Károly néven magyar király) már 1917 elején napirendre tűzte a különbéke kérdését, hogy még a katonai vereség előtt megegyezésre juthasson, megelőzze a háború utáni forradalmi megmozdulásokat, ezzel átmenthesse a birodalmat a háború utáni időkre. Első lépésként jelentős személycseréket hajtott végre a Monarchia vezetésében. Közös külügyminiszterré Burián István helyett Ottokar Czernint, a volt bukaresti követet nevezte ki. Az 1916. október 21-én meggyilkolt gróf Karl von Stürgkh osztrák miniszterelnök helyére Károly bizalmasa, Heinrich von Clam-Martinic gróf lépett, de 1917 elején Bécsben Tisza István magyar miniszterelnök menesztését is mérlegelték. Az uralkodó a főhadiszállást áthelyezte a sziléziai Teschen-ből (ma: Cieszyn és Český Těšín) az alsó-ausztriai Badenbe.

1917. március 1-jén az uralkodó leváltotta a vezérkar éléről Franz Conrad von Hötzendorf vezérezredest. Helyére sokak meglepetésére Arz tábornokot helyezte. Egyes (főleg brit) hadtörténészek szerint az új császár a vereség küszöbén nem egy innovatív és szárnyaló (de gyakorlati kudarcokat elszenvedő) géniuszt akart látni hadserege élén, hanem egy kisebb formátumú, módszeres szakembert, aki feltétlenül hű az uralkodó személyéhez és híven követi utasításait. Más elemzők szerint Károly azért választotta Arz tábornokot, mert személyében egy nagy tehetségű és sikeresen működő harctéri főparancsnokot talált. Ismét mások szerint Arz békülékeny jelleméből a fiatal uralkodó arra következtetett, hogy az új vezérkari főnök nem fog apáskodni fölötte. Arz beváltotta Károly reményeit, minden tekintetben megfelelt elvárásainak. Conraddal ellentétben ő nem kezdeményezett hosszú politikai vitákat, támogatta uralkodója törekvéseit és lojális volt a német szövetségeshez. A király még ebben az évben bárói rangra emelte. Strauszenbergi Arz Artúr, gyalogsági tábornok, vezérkari főnök 1917. április 19.-én bárói címet kapott IV. Károly magyar királytól.[2] Az 1. hadsereg parancsnokságát Rohr Ferenc báró, vezérezredes vette át Arz tábornoktól.

Az 1917-es év jelentős sikereket hozott a császári és királyi hadseregnek a keleti fronton. Felszabadították Kelet-Galíciát és Bukovinát is. A februári forradalom nyomán az Orosz Birodalom kilépett a háborúból. A legnagyobb győzelmet azonban az isonzói fronton aratták, az Olaszország ellen végrehajtott Caporettói áttöréssel, amelyet XII. isonzói csatának is neveznek. A két és fél éven át kitartó Isonzó-hadsereg erejét az olasz támadások (lásd Isonzói csaták) lassan felőrölték, Trieszt is veszélybe került. Arz tábornok ezért északon Cividale irányában nagy erejű, megelőző jellegű támadást tervezett, amely elődjének Conrad hadseregtábornok egy korábbi tervén alapult. Svetozar Borojević csapatai, az orosz frontról átszállított kilenc hadosztállyal és egy német csapattesttel (hét hadosztállyal) megerősítve 1917. október 24-én kitörtek a Tolmein-i (ma: Tolmin, Szlovénia) hídfőből. Caporetto (ma: Kobarid) és Flitsch (ma: Bovec) körzetében nagy erejű támadással áttörték az olasz frontot, átkeltek a hegyeken, kijutottak a síkságra, áttörték a Tagliamento folyóra támaszkodó olasz védelmet is. A támadást angol és francia csapaterősítések beérkezése után a Piave folyónál állították meg. Jelentős stratégiai győzelem volt ez, de teljes egészében nem sikerült kiaknázni, mert Arz vezérkari főnöknek nem sikerült rávennie a német főparancsnokságot további tartalék erők harcbavetésére. Ebben megmutatkozott békülékenységének, egyezkedő jellemének első hátránya.

1918. február 26-án Arz tábornokot vezérezredessé léptették elő. 1918 tavaszán újabb offenzívát terveztek Olaszország ellen. Mind Conrad, mind Borojević igényt tartott a hadművelet irányítására. Az uralkodó azt kérte Arz-tól és a haderő főparancsnokságától (AOK), hogy osszák meg a felelősséget a két hadvezér között. Arz nem mondott ellen Károlynak. A támadást két irányból indították meg: északkeletről a Piave folyón átkelve, és nyugat felől, a dél-tiroli hegyeken át. A kompromisszumos megoldás katasztrófához vezetett (második piavei csata). A kötelességtudó Arz tábornok vállalta a teljes felelősséget és felajánlotta lemondását, de az uralkodó ezt nem fogadta el annak ellenére sem, hogy Schönburg Hartenstein vezérezredes a császár szemébe mondta: a hadsereg elveszítette bizalmát Arz tábornokban.

1918 őszén Arz látta a központi hatalmak haderőinek elkerülhetetlen összeomlását Minden hatalmát latba vetette az azonnali fegyverszünet megkötéséért, hogy elejét vegye a további, értelmetlen vérontásnak. 1918. november 3-án a Monarchia megkötötte Olaszországgal a Padovai fegyverszüneti egyezményt, amely azonban csak 36 óra múlva lépett hatályba. A császári és királyi haderő főparancsnoksága azonnal elfogadta a tűzszünetet, csapatai megszüntették a harctevékenységet. Az olaszok azonban a fegyverszünet elfogadása után azonnal támadást indítottak, és a következő napokban csaknem 400 000 osztrák-magyar katonát ejtett hadifogságba, akik azt hitték, már béke van.

November 2-áról 3-ára virradó éjjel Károly császár és király lemondott a haderő főparancsnokának tisztéről. Kéziratos feljegyzést készített, amely megtalálható a Bécsi Hadilevéltárban (Kriegsarchiv): „Kedves Báró Arz vezérezredes! Kinevezem Önt legfelsőbb hadparancsnokomnak. Károly”. Arz elhárította a kinevezést, mert nem kívánt felelősséget viselni olyan tűzszünetért, amelyet a német szövetséges beleegyezése nélkül kötöttek, ezért Károly Kövess Hermann tábornagyot nevezte ki főparancsnoknak. Arz csak addig látta el ezt a tisztséget, amíg Kövess el nem foglalta új pozícióját.

A Nemzeti Hadsereg vezérkarában - 1921
Arz Artúr nyug. vezérezredes gyászjelentése

Visszavonulása, halála[szerkesztés]

A háború után Arz vezérezredes nyugdíjba vonult, és Bécsbe költözött. A Monarchia szétesése után román illetőségűnek minősítették, mivel szülővárosa, Nagyszeben, a Románia által megszállt és bekebelezett Erdély területére esett. Arz megtagadta, hogy Romániába költözzék, mert a románok elleni 1916-os hadi sikerei miatt a román hatóságok megtorlásával számolhatott. A Monarchia megszűnése következtében azonban tábornoki nyugdíját megvonták, és ő jövedelem nélkül maradt. Szegénységben élt, támogatására a császári és királyi vezérkar volt tisztjei egy pénzalapot adtak össze, amelyből szerény összegű havi segélyt kapott, hogy önállóan fenntarthassa magát. 1924-ben Arz kiadta visszaemlékezéseit, „Az 1914–1918-as nagy háború története” címmel.

Hosszas huzavona után a magyar kormány csak 1925. november 1-jétől folyósított számára kegydíjat, de csak azzal a feltétellel, hogy azt minden hónapban személyesen kell felvennie Budapesten. 1926-ban a tiszttársak által felállított pénzalapot ekkor átalakították „A volt vezérkari tisztek segélyalapjává” („Fonds der Offiziere des ehem. Generalstabs”).

Arz Artúr 1933-ban magyar állampolgárságot kért és kapott. Megírta és 1935-ben kiadta háborús visszaemlékezéseit, „A Birodalom harca és bukása” címmel. Arz műve – ellentétben sok korabeli hasonló visszaemlékezéssel – nem tartalmaz semmiféle politikai megnyilvánulást vagy önigazolási kísérletet. Arz-ot, mint a Katonai Mária Terézia-rend (MMThO) parancsnoki fokozatának birtokosát, bizottsági tagként (Kapitular) bevonták az MMThO-nak a háború után létrehozott érdemrend-odaítélő testületébe, amely a k.u.k. hadsereg volt tisztjeinek e kitüntetésre való felterjesztését vizsgálta ki. Arz Artúr von Straussenburg báró 1935. június végén Budapesten tartózkodott, nyugdíja ügyében. Szívrohamot kapott és kórházba szállították, ahol július 1-jén meghalt. Teljes katonai tiszteletadás mellett temették el Budapesten, a Kerepesi temetőben.

Arthur Arz von Straussenburg sírja Budapesten. Új köztemető: 84-7-31

Művei[szerkesztés]

  • Az 1914–18-as nagy háború történetéhez (Zur Geschichte des Grossen Krieges 1914–1918), Bécs, 1924.
  • A Birodalom harca és bukása (Kampf und Sturz des Kaiserreiches), BécsLipcse, 1935.

Irodalom[szerkesztés]

  • Bruno W. Knopp: Das Vermächtnis des Generalstabschefs A. Arz von Straussenburg. Die geistigen, politischen und religiös-sittlichen Grundlagen eines Vielvölkerstaates, ISBN 3928389076
  • Dr. Carl Freiherr von Bardolff: Der Militär-Maria Theresienorden (A Katonai Mária Terézia-rend), Bécs, 1944.
  • Steiner, Jörg C.: Schematismus der Generäle und Obersten der k.u.k. Armee, Stand 31.12.1918 (A császári és királyi hadsereg tábornokainak és ezredeseinek névjegyzéke, 1918. december 12-ei állapot,) Bécs, 1992.

További információk[szerkesztés]

  1. familysearch.org báró Arz Arthur gyászjelentése
  2. K 19 - Király Személye Körüli Minisztérium Levéltára - Királyi könyvek - 73. kötet - 368. oldal