Ugrás a tartalomhoz

XXIII. János pápa és II. János Pál pápa szentté avatása

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
II. János Pál pápa (balra)
és XXIII. János pápa (jobbra)

XXIII. János pápa és II. János Pál pápa szentté avatása (a római katolikus egyház vezetői 1958–1963, illetve 1978–2005 között) 2014. április 27-én történt. A kereszténység történetében egyedülálló, hogy két pápa szentté avatására egy időben került sor, ebben az esetben a második vatikáni zsinat köti össze a két egyházfőt: XXIII. János volt, aki elindította az egyház életét átalakító zsinatot, II. János Pál pedig az, aki azt igazában valóra váltotta.[1]

A zsinatot összehívó és azt 1963. június 3-i haláláig vezető XXIII. János pápát a bíborosok és számtalan hívő azonnal szentté akarta avatni, de csak 2000-ben nyilvánították boldoggá, miután Caterina Capitani 1966-os meggyógyulását az illetékes bizottság a pápa közbenjárására történt csodának jelentette ki.

II. János Pál pápa szentté avatását a hívek egy csoportja már 2005. április 8-i temetésén kezdeményezte Santo subito! (’Azonnal avassák szentté!’) feliratú transzparensekkel.[2] A kanonizációs eljárás során Marie Simon-Pierre Normand meggyógyulásának körülményeit csodának ismerték el, ezután XVI. Benedek pápa 2011. május 1-jén boldoggá avatta.

A két pápa közös szentté avatásáról szóló hivatalos döntést Ferenc pápa 2013. július 5-én hozta, amikor aláírta a dekrétumot, mely igazolja a II. János Pál pápa közbenjárásával történt második csodát és kérte, hogy a bíborosok és püspökök járuljanak hozzá XXIII. János „pro gratia” szentté avatásához.

A kettős kanonizációt húsvét második vasárnapján, az Isteni irgalmasság ünnepén tartották. Az ünnepélyes szentmisén Ferenc pápával koncelebrált XVI. Benedek nyugalmazott pápa, körülbelül százötven bíboros és ezer püspök. A szertartáson nyolcszázezer zarándok vett részt és több mint száz állami delegáció volt jelen uralkodók, állam- és kormányfők tucatjaival.

Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció elrendelte, hogy XXIII. János pápa liturgikus emléknapja október 11., a II. vatikáni zsinat megnyitásának évfordulója; II. János Pálé pedig október 22., a pápai beiktatásának napja legyen.

Előzmények[szerkesztés]

A II. vatikáni zsinat

XXIII. János pápa boldoggá avatása[szerkesztés]

Az 1962. október 11-én megnyílt második vatikáni zsinatot összehívó és azt (1963. június 3-i haláláig) vezető XXIII. János pápát a zsinati bíborosok és számtalan hívő azonnal szentté akarta avatni.[3] Ennek ellenére az Olaszországban „jó pápaként” ismert XXIII. János kanonizációja ötven évnél tovább húzódott. Miután Caterina Capitani nápolyi apáca 1966-os meggyógyulását az illetékes bizottság csodának nyilvánította, II. János Pál 2000. szeptember 3-án boldoggá avatta.[4]

II. János Pál pápa boldoggá avatása[szerkesztés]

II. János Pál pápa temetése

II. János Pál pápa szentté avatását a hívek egy csoportja már 2005. április 8-i temetésén kezdeményezte Santo subito! (’Azonnal avassák szentté!’) feliratú transzparensekkel.[4] Ennek első lépcsőfokát, a boldoggá avatási ügyet 2005. június 28-án megnyitották,[5] és két évvel később az egyházmegyei szakasz le is zárult (az ügyirat ünnepélyes aláírására 2007. április 2-án kerül sor).[6] A szentté avatások szabályai szerint öt évet kell várni valakinek a halála után, hogy megkezdhessék a szentté avatási procedúrát, azonban ettől az előírástól el lehet térni.[7]

II. János Pál kanonizációs eljárása során megvizsgálták a Parkinson-kóros Marie Simon-Pierre Normand meggyógyulásának körülményeit, és azt hivatalosan is megtörtént csodának ismerték el.[8] A francia apáca betegsége előrehaladtával már nem tudott írni, autót vezetni, sőt, járni is alig. A nővérnek erőt adott a szintén Parkinson-kórban szenvedő II. János Pál példája, ezért a pápa halála után imádkozott hozzá, ami két hónappal később meghallgatásra került: 2005. június 2-án egy belső hang sugallatára elkezdett írni és megdöbbenve tapasztalta, hogy írása megjavult, másnapra pedig egész teste teljesen meggyógyult.[9] 2009 decemberében XVI. Benedek pápa „tiszteletreméltó” címmel ruházta fel II. János Pált,[10] majd 2011. május 1-jén boldoggá avatta.

A közös szentté avatás előkészítése[szerkesztés]

Floribeth Mora Díaz a szentté avatáson

2013. április 25-én a Floribeth Mora Díaz Costa Rica-i asszony II. János Pál pápa közbenjárására történő gyógyulását vizsgáló orvosi bizottság kijelentette, hogy az eset tudományosan megmagyarázhatatlan, ezzel a szentté avatáshoz szükséges második csoda is bizonyítottá vált.[4] A 2011-ben 48 éves négygyerekes asszony gyógyíthatatlan agyi aneurizmában(wd) szenvedett. Az orvosok – bár mindent megtettek érte – csak egy hónapot adtak neki. A nő egyfolytában II. János Pálhoz imádkozott gyógyulásért, és amikor a pápa boldoggá avatását nézte a televízióban, illetve látta a képét egy magazinban, meggyógyult. Dr. Alejandro Vargas Roman, a kezelőorvosa is megerősítette, hogy az eset orvosilag megmagyarázhatatlan.[11][12]

A kanonizációról szóló hivatalos döntést Ferenc pápa 2013. július 5-én hozta, amikor aláírta a dekrétumot, mely igazolja a II. János Pál pápa közbenjárásával történt csodát és kérte, hogy a bíborosok és püspökök járuljanak hozzá XXIII. János „pro gratia” szentté avatásához. Ezzel Ferenc pápa elfogadta a Szenttéavatási Ügyek Kongregációja előterjesztését, hogy hivatalosan elismert csoda nélkül történjen meg a kanonizáció, aminek két indoka is van: egyrészt a „zsinat atyjának” tisztelete az egész világon elterjedt, másrészt egyedülálló, hogy az azonnali szentté avatását már a zsinaton kérték a jelenlevők.[3]

2013. szeptember 30-án Ferenc pápa a napközi imaóra keretében kihirdette, hogy a két boldog pápát 2014. április 27-én, húsvét második vasárnapján, az Isteni irgalmasság ünnepén avatják szentté.[13]

Ferenc pápának az a döntése, hogy egyazon napra tette a két szentté avatást, több okkal magyarázható. Ezzel kikerülte, hogy a II. János Pál életét kísérő népszerűség személyi kultusszá váljon, miközben Stanisław Dziwisz krakkói érsek, korábban II. János Pál magántitkára, akinek nem elhanyagolható szerepe volt a Santo subito kihirdetésében, külön szentté avatást szeretett volna.[14] Philippe Maxence szerint a kettős szentté avatás azt is lehetővé teszi Ferenc pápa számára, hogy túllépjen a második vatikáni zsinaton, amelynek XXIII. János volt a kezdeményezője és II. János Pál a legfőbb alkalmazója.[15] John L. Allen vatikáni szakértő szerint Ferenc azzal, hogy társította a két pápát, megpróbált összhangot teremteni a katolikus egyház liberális és konzervatív irányzatai között,[16] míg David Willey, a BBC római tudósítója szerint ezzel elkerülte, hogy állást kelljen foglalnia.[17] Végül a döntést részben az is indokolta, hogy a szertartás mintegy 7,8 millió euróra becsült költsége ne duplázódjon.[18]

Mivel a zsinat résztvevői, illetve II. János Pál temetésén jelen levő hívek tömege mindkettőjük azonnali oltárra emelését szorgalmazta, majd ezután is a keresztény világ mindkét pápát szentnek tartotta, a hivatalos szentté nyilvánítás „csak” megerősíti a pápák eddigi tiszteletét.[19]

A szertartás[szerkesztés]

A Szent Péter-bazilika bejárata a szentté avatottak képével
A szertartáson részt vevő püspökök

A szentté avatási szertartást 2014. április 27-én, az Isteni irgalmasság vasárnapján tartották. A szentmise előkészületeként kilenc órától az isteni irgalmasság rózsafüzér imáját mondták a résztvevők, ezután a mindenszentek litániája hangzott el a Sixtus-kápolna kórusa, a római és a (XXIII. János szülőhelyének számító) bergamói egyházmegye kórusa, valamint a krakkói filharmonikusok kórusa előadásában.[20]

A hivatalos szertartás előtt Ferenc pápa megölelte az első sorban, a bíborosok között helyet foglaló nyugalmazott pápát, XVI. Benedeket, akit a téren ünneplő tömeg nagy örömujjongással fogadott.[21]

Tíz órakor Ferenc pápa a vele együtt miséző papokkal a Szent Péter-bazilika előtt felállított oltárhoz vonult, ezzel megkezdődött a szentmise. A jelentősebb koncelebrálók között volt Agostino Vallini bíboros, a pápa római helynöke, Stanisław Dziwisz krakkói érsek, II. János Pál egykori személyi titkára és Francesco Beschi, Bergamo püspöke. A koncelebráló papoknak 70 diakónus adta át az ostyát. Az áldoztatást a Szent Péter téren 600 pap, az Angyalvár felé vezető sugárúton további 200 végezte.[22]

Ferenc pápa akaratából a kanonizáció rítusa egyszerű volt: Angelo Amato bíboros, a szentté avatási kongregáció prefektusa háromszor egymás után kérte a pápát, avassa szentté XXIII. Jánost és II. János Pált, mire az egyházfő latin nyelven elmondta az ünnepélyes szentté avatási formulát:[21]

Hosszas gondolkodás után, többször is Isten segítségét kérve és meghallgatva sok testvérünk véleményét a püspökségben, szentté nyilvánítjuk és szentként határozzuk meg Boldog XXIII. Jánost és II. János Pált, beírjuk nevüket a szentek katalógusába, és elrendeljük, hogy az egész egyházban odaadóan tiszteljék őket a szentek sorában.

A bejelentésre egész Rómában megkondultak a templomok harangjai, a téren jelen levő több százezer hívő óriási örömujjongásba és hosszas tapsba fogott, magasba emelték a zászlóikat és a szent pápák (főleg II. János Pál) képeit.[21]

A szertartás folytatásaként bemutatták a két pápa ereklyetartóit. XXIII. Jánosnak ugyanolyat készítettek, mint II. János Pálé volt a 2011-es boldoggá avatásán. A relikviatartókat a két szenthez közel álló személyek vitték az oltárhoz: XXIII. Jánosét rokonai, II. János Pálét pedig Floribeth Mora Díaz, aki csodás gyógyulását az ő közbenjárásának köszönheti. Ezután Angelo Amato hálát adott Ferenc pápának a szentté avatásért, majd az örömének után az ünnepi szentmise a rendes menetben folytatódott. Az Evangélium részleteit görög és latin nyelven olvasták fel. A mise folyamán már szent XXIII. Jánoshoz és szent II. János Pálhoz is szóltak imák.[22]

Az ünnepi szentmisén Ferenc pápával koncelebrált XVI. Benedek nyugalmazott pápa, körülbelül százötven bíboros és ezer püspök, köztük Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, Ternyák Csaba egri érsek, Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök, Böcskei László nagyváradi megyés püspök, Keresztes Szilárd ny. hajdúdorogi püspök, Palánki Ferenc egri segédpüspök és Tamás József gyulafehérvári segédpüspök.[23]

A Szent Péter téren ünneplő tömeg

Résztvevők[szerkesztés]

Rómában mintegy nyolcszázezren követték az eseményt a Szent Péter téren, az odavezető utakon és a város más helyszínein elhelyezett 17 óriáskivetítőn.[24] Több mint száz állami delegáció volt jelen.[25] Magyarországot hivatalosan Áder János köztársasági elnök és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes képviselte, a ceremónián rajtuk kívül részt vett Orbán Viktor miniszterelnök, Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter és Hölvényi György egyházügyi államtitkár is, valamint több ezer magyar zarándok.[23]

Hivatalos küldöttségek[szerkesztés]

Afrika[szerkesztés]

Ország A delegáció tagjai
 Egyenlítői-Guinea
 Elefántcsontpart
 Gabon
 Kamerun
 Zimbabwe

Amerika[szerkesztés]

Ország A delegáció tagjai
 Amerikai Egyesült Államok
 Argentína
 Chile
 Ecuador
 Salvador
 Guatemala
 Honduras
 Kolumbia
 Kuba
 Mexikó
 Paraguay
 Puerto Rico
 Venezuela

Ázsia[szerkesztés]

Ország A delegáció tagjai
 Kínai Köztársaság
 Libanon

Európa[szerkesztés]

Ország A delegáció tagjai
 Belgium
 Bulgária
 Franciaország
 Írország
 Lengyelország
 Liechtenstein
 Litvánia
 Luxemburg
 Magyarország
 Máltai lovagrend
 Egyesült Királyság
 Olaszország
 Portugália
 Spanyolország
 Ukrajna
 Európai Unió

Ausztrália[szerkesztés]

Ország A delegáció tagjai
 Ausztrália

A szent pápák tisztelete[szerkesztés]

2014. szeptember 11-én az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció a két pápa nem mindennapi voltát és a világ minden tájáról érkezett kéréseket figyelembe véve elrendelte, hogy XXIII. János pápa szabadon választható liturgikus emléknapja október 11. (a II. vatikáni zsinat megnyitásának évfordulója), II. János Pálé pedig október 22. (pápai beiktatásának napja) legyen.[50][51]

Kritikák[szerkesztés]

Carlo Maria Martini egykori milánói érsek a kanonizációs eljárás során kritikájának is hangot adott. Andrea Riccardi történész 2014-ben kiadott könyvében említi, hogy a bíboros túl gyorsnak tartotta II. János Pál szentté avatását.[4] A Corriere della Sera olasz napilap 2014. április 9-i száma idézi Martini szavait: Karol Wojtyła „Isten szolgája volt, rendkívüli ember, költő, filozófus és a tettek embere, de ettől még nem szükséges szentté avatni.” Az újság Godfried Danneels belga bíboros nyilatkozatát is közli, aki szerint nem kell gyorsítani a folyamatot, mert „a szentségnek nincsen szüksége előzősávra”.[52][53]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. II. János Pál és XXIII. János szentté avatására készülve – Pápai Lajos megyés püspökkel beszélgettünk - Magyar Kurír
 2. Santo subito!, 2005. április 8. [2016. március 4-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. szeptember 3.)
 3. a b Hogyan avathatják szentté XXIII. Jánost bizonyított csoda nélkül?. Magyar Kurír, 2013. július 16. (Hozzáférés: 2014. október 2.)
 4. a b c d Santo subito! – II. János Pál gyors szentté avatása. Magyar Kurír, 2014. április 24. (Hozzáférés: 2014. október 2.)
 5. His Holiness John Paul II – Short Biography, Holy See Press Office, 2005. június 30. (letöltve: 2006. december 20.)
 6. Rekordgyorsasággal halad II. János Pál boldoggá avatása, Index, 2007. március 27. (letöltve: 2007. március 27.)
 7. Response of His Holiness Benedict XVI for the Examination of the Cause for Beatification and Canonization of the Servant of God John Paul II, Congregation for the Causes of Saints, 2005. május 9. (letöltve: 2006. december 20.)
 8. II. János Pálnak tulajdonítanak két csodát. Index, 2009. április 3. (Hozzáférés: 2009. április 3.)
 9. Kelj fel, és ne félj! II. János Pál két csodatétele - Origo
 10. Tiszteletreméltó címet kapott II. János Pál és XII. Pius. InfoRádió, 2009. december 20. [2009. december 22-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2009. december 20.)
 11. Meet the women behind the miracles credited to John Paul II and John XXIII - Religion News Service
 12. XXIII. János és II. János Pál életszentségének tanúságtevői - Vatikáni Rádió
 13. Április 27-én avatják szentté XXIII. Jánost és II. János Pált. Magyar Kurír, 2013. szeptember 30. (Hozzáférés: 2013. december 11.)
 14. Jean-Marie Guénois: Les derniers secrets d'une double canonisation. Le Figaro, 2014. április 26. (Hozzáférés: 2014. október 6.)
 15. Philippe Maxence: Canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II : la fin de Vatican II ?. Le Figaro, 2014. április 25. (Hozzáférés: 2014. október 6.)
 16. Double canonisation : le coup de maître du pape François. Le Point, 2014. április 27. (Hozzáférés: 2014. október 6.)
 17. Sainthood 'spectacular' draws faithful to the Vatican - BBC
 18. Alix Hardy: Jean XXIII et Jean-Paul II proclamés saints. franceinfo, 2014. április 27. (Hozzáférés: 2014. október 6.)
 19. Titkok és tévedések II. János Pál szentté avatása körül. Heti Válasz, 2014. április 27. [2014. április 27-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. április 28.)
 20. Szentté avatás: Áder, Semjén hivatalosan, Orbán magánemberként megy Archiválva 2014. október 6-i dátummal a Wayback Machine-ben - Hír24
 21. a b c Szentté nyilvánították XXIII. János és II. János Pál pápát - Híradó
 22. a b A Vatikán ismertette a szentté avatási szentmise programját Archiválva 2014. október 6-i dátummal a Wayback Machine-ben - Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
 23. a b Magyar delegációk és zarándokok a szentté avatáson. Vatikáni Rádió, 2014. április 27. (Hozzáférés: 2014. április 28.)
 24. Szentté nyilvánították II. János Pál és XXIII. János pápát. Gondola.hu (magazin), 2014. április 27. [2014. április 30-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. április 28.)
 25. a b c d e JOHN XXIII AND JOHN PAUL II INSCRIBED IN THE BOOK OF SAINTS (angol nyelven). Vatican Information Service, 2014. április 27. (Hozzáférés: 2014. április 28.)
 26. a b c d VATICAN-RELIGION-POPE-CANONISATION. gettyimages, 2014. április 27. (Hozzáférés: 2015. szeptember 9.)
 27. Canonisation du Pape Jean Paul II : le président Henri Konan Bédié représente ADO au Vatican. lebabi.net, 2014. április 26. [2016. március 7-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. szeptember 10.)
 28. Cameroon: Canonisation of John XIII, John Paul II - President Biya At History-Making Event. All Africa, 2014. április 29. (Hozzáférés: 2015. szeptember 9.)
 29. Pope John Paul II And Pope John XXIII Are Declared Saints During A Vatican Mass. gettyimages, 2014. április 27. (Hozzáférés: 2015. szeptember 9.)
 30. a b Irish PM among delegates from over 90 countries at canonization of two Popes. Vatican Insider, 2014. április 26. [2014. szeptember 23-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. szeptember 9.)
 31. a b c d e f g h i j Personalidades mundiales en El Vaticano, entre ellas Angélica Rivera. Excelsior, 2014. április 27. (Hozzáférés: 2015. szeptember 9.)
 32. VATICAN-RELIGION-POPE-CANONISATION. gettyimages, 2014. április 27. (Hozzáférés: 2015. szeptember 9.)
 33. VATICAN-RELIGION-POPE-CANONISATION. gettyimages, 2014. április 27. (Hozzáférés: 2015. szeptember 9.)
 34. a b c VATICAN-RELIGION-POPE-CANONISATION. gettyimages, 2014. április 27. (Hozzáférés: 2015. szeptember 9.)
 35. Vice President Wu Den-yih and Madame Wu Attend the Canonization of Blessed John XXIII and Blessed John Paul II. Office of the President, Republic of China (Taiwan), 2014. április 27. (Hozzáférés: 2015. szeptember 9.)
 36. a b President meets Bulgarian church Patriarch ahead of trip to Rome for canonisation of Popes. Sofia Globe, 2014. április 25. (Hozzáférés: 2015. szeptember 9.)
 37. Pope John Paul II And Pope John XXIII Are Canonized During A Vatican Mass. gettyimages, 2014. április 27. (Hozzáférés: 2015. szeptember 9.)
 38. a b Valls, Fillon et Bernadette Chirac à la canonisation des deux papes. Journal du Dimanche, 2014. április 26. [2016. augusztus 25-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. szeptember 9.)
 39. VATICAN-RELIGION-POPE-CANONISATION. gettyimages, 2014. április 27. (Hozzáférés: 2015. szeptember 9.)
 40. a b c Prezydent Bronisław Komorowski na kanonizację Jana Pawła II uda się razem z Wałęsą i Kwaśniewskim, 2014. április 4. [2014. április 8-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. október 3.)
 41. Premier jednak poleci na kanonizację Jana Pawła II – poprosiła go żona. tvp.info, 2014. április 25. (Hozzáférés: 2014. október 3.)
 42. a b Delegacje polskich władz na uroczystości kanonizacyjne. niedziela.pl, 2014. április 17. (Hozzáférés: 2014. október 3.)
 43. Pope John Paul II And Pope John XXIII Are Declared Saints During A Vatican Mass. gettyimages, 2014. április 27. (Hozzáférés: 2015. szeptember 9.)
 44. John Paul II and John XXIII Canonization: the Grand Master participates in the celebrations. Order of Malta, 2014. április 28. [2015. szeptember 8-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. szeptember 10.)
 45. Przebieg jutrzejszej uroczystości kanonizacyjnej. niedziela.pl, 2014. április 26. (Hozzáférés: 2014. október 3.)
 46. 93 delegacje i 24 głowy państwa na kanonizacji. stefczyk, 2014. április 24. [2014. október 6-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. október 3.)
 47. Papa Francisco canoniza João XXIII e João Paulo II. Euronews, 2014. április 27. [2016. március 5-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. szeptember 10.)
 48. Pope Francis Meets Ukranian Prime Minister Arseniy Yatsenyuk. gettyimages, 2014. április 27. (Hozzáférés: 2015. szeptember 9.)
 49. A celebration of Australia’s relations with the Holy See. Australian Embassy to the Holy See, 2014. április 28. (Hozzáférés: 2015. szeptember 10.)
 50. Rendelet a szent pápák liturgikus emléknapjairól. Magyar Kurír, 2014. szeptember 12. (Hozzáférés: 2014. szeptember 19.)
 51. Per i santi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II (olasz nyelven). L'Osservatore Romano, 2014. szeptember 11. [2014. szeptember 13-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. szeptember 19.)
 52. Martini bíborosnak kétségei voltak II. János Pál szentté avatásáról Archiválva 2014. október 16-i dátummal a Wayback Machine-ben - Galamus-csoport
 53. i Dubbi di Martini su Wojtyla Santo La deposizione dell?ex cardinale di Milano: «La scelta dei collaboratori non è stata sempre felice Trascurò le Chiese locali a vantaggio dei movimenti» - Corriere della Sera (olasz nyelven)

Fordítás[szerkesztés]

 • Ez a szócikk részben vagy egészben a Canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II című francia Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.