Nagy Vilmos (katonatiszt)

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Nagy Vilmos
Nagy Vilmos vezérezredes
Nagy Vilmos vezérezredes
Született 1884. május 30.
Parajd
Meghalt 1976. június 21. (92 évesen)
Piliscsaba
Kitüntetései Világ Igaza
Iskolái Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia
Commons
A Wikimédia Commons tartalmaz Nagy Vilmos témájú médiaállományokat.

Vitéz lófő nagybaconi Nagy Vilmos (egyes forrásokban Nagybaczoni Nagy,[m 1] Nagybaczoni-Nagy) (Parajd, 1884. május 30.Piliscsaba, 1976. június 21.) református magyar katona, vezérezredes, honvédelmi miniszter, katonai szakíró, aki „ember maradt az embertelenségben”, ahogy Horthy Miklós írta róla.

Bátyjával együtt, a szegény családi háttér ellenére komoly katonai karriert futott be. Harcolt az első világháborúban és a Vörös Hadsereg tisztjeként részt vett a Magyarországi Tanácsköztársaság által folytatott hadműveletekben. 1934. május 1-jén vezérőrnaggyá léptették elő. 1942. szeptember 21-től 1943. június 8-ig honvédelmi miniszter volt, de a hungaristák nyomására lemondott, és nyugállományba került. A nyilas hatalomátvételt követően, 1944. november 16-án Szálasi Ferenc parancsára letartóztatták, defetizmus és hazaárulás vádjával. Más foglyokkal együtt a sopronkőhidai fegyintézetbe szállították, ahonnan a harci események közeledtével Bajorországba szállították, ott érte a második világháború vége és így elkerülte a neki szánt súlyos büntetést.

1946-ban tért haza, majd rövid ideig a tábornoki nyugdíjbizottság tagja volt. A fordulat éve (1948) után több más ludovikás katonatársához hasonlóan, őt is méltatlan támadások érték. Elvették a lakását és megvonták a szolgálati nyugdíját. Ezután kétkezi munkásként egy ideig a Pilisi Parkerdőgazdaságban dolgozott. Jó ismerőse volt Petru Groza román államelnök, akivel Szászvárosban együtt érettségiztek, ő az 1950-es években személyesen járt közbe azért, hogy visszakaphassa nyugellátását. 1965 decemberében a Jad Vasem Intézet – a magyarok közül az elsők között – a „világ igazának” ismerte el.[1] Idős korában is szellemi frissességben élt, sokat kertészkedett és írt. Kilencvenkét évesen hunyt el, 1976-ban.

Élete[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Székely református köznemesi családban született, ősei nemeslevelüket 1676-ban, Apafi Mihály erdélyi fejedelemtől kapták. A nagybaconi előnév a családi fészekre utal. Édesapja a korán elhunyt Nagy Zsigmond vagyontalan bányamérnök egy telegdibaconi[m 2] gyalogszékely[m 3] család sarja. Özvegységre jutott édesanyja, a német ősökkel is rendelkező, Hunyad megyéből származó Hermann Vilma, családja segítségével egyedül nevelte fel fiait.[2]

A családfő halála után az édesanya szüleihez, Szászvárosba költöztek, ott végezte el elemi és középiskoláit. Eredetileg építész szeretett volna lenni, de anyjának nem volt vagyona gyermekei taníttatására, így más lehetőség híján, Béla bátyjával együtt a díjmentes képzés miatt a katonatiszti iskolát választották.[3][2][4]

Pályája elején[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A szászvárosi református Kuún Kollégium főgimnáziumában, 1902-ben jeles eredménnyel érettségizett, ezért a Ludovika Akadémiát „teljesen díjmentesen” végezhette 1902 és 1905 között, ahol végig évfolyamelső volt. 1904. március 24-én parancsnoka, Vajna tábornok dicséretben részesítette az alábbi indoklássalː

„... a kötelességteljesítés útján jó példával járt elől, a helyes közszellem megteremtéséért buzdítással munkálkodott, gyengébb tehetségű társait pedig tanulmányaikban készséges igyekezettel támogatta.[5]

A Ludovikát elvégezve hadnaggyá nevezték ki, és pályafutását a szabadkai 6. gyalogezrednél kezdte meg. Bár a Magyar Királyi Honvédséget (főleg karrierlehetőség szempontjából) annak idején hátrányosabbnak tekintették, mint a közös k. u. k. alakulatokat, azonban a honvédség magyarabb szellemű volt, és később innen is sok kitűnő katona került ki. A csapatszolgálat nem elégítette ki érdeklődését, ezért 1909–1912 között elvégezte a bécsi hadiakadémiát. 1912-ben kötött házasságot anyai ágon első fokú unokahúgával, sepsibaconi Nagy Zelmával, akitől hat gyermeke született, de közülük csak négy érte meg a felnőttkort. Gyermekeiket református hitben és magyar szellemben nevelték.[2][6]

1912-ben a 79. gyalogdandár vezérkari tisztje lett főhadnagyként, majd harmincévesen már századosként harcolt az első világháborúban. Részt vett a Szerbia elleni hadműveletekben, a Szurmay-hadtest tagjaként a Kárpátokban zajló téli csatákban, részese volt a gorlicei áttörésnek és a Volhíniában lezajlott küzdelmeknek, majd egy éven át a Keleti-Kárpátokban az orosz csapatok ellen védekező 16. honvéd gyalogdandár vezérkarának volt hadműveleti tisztje. A hadi események során tanúsított helytállásáért 3. osztályú hadi díszítményes katonai érdemkeresztet kapott, valamint három alkalommal részesült a legfelsőbb dicsérő elismerésben.[7]

1915 augusztusa és 1916 júniusa között és a háború végén, 1918 elejétől ismét a Honvédelmi Minisztériumban szolgált. Itt érte az forradalom. A tisztikar többségéhez hasonlóan korábbi pozíciójában maradt, remélve, hogy az új kormány legalább részlegesen megvédi az ország területi integritását, ezért is lett a fővárosban szervezett, területvédelmi célú Székely Nemzeti Tanács egyik vezetője. 1919 elején felderítési adatok alapján tanulmányokat, jelentéseket készített az Erdélyben előrenyomuló román erőkről, és sürgette ellenük a határozott katonai fellépést. Az erőviszonyokat figyelembevéve valószínűsíthető, hogy egy magyar támadás Erdély egy részének gyors felszabadítását jelenthette volna, de a Károlyi-kormány nem vállalta fel a katonai ellenállás veszélyeit.[8]

1919 márciusában, a Magyarországi Tanácsköztársaság átvette a hatalmat és a Vörös Hadsereg megkezdte a védekezést Stromfeld Aurél vezetésével, akihez Nagy Vilmost személyes jó kapcsolatok fűztek, így a területvédelem miatt ő is maradt a Vörös Hadseregben. Jelentős szerepe volt a május-júniusi északi hadjárat ellátásának megszervezésében de az állami szintre emlelt terrort mélyen elítélte.

Vezénylő főtiszt[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A háború és a trianoni sokk után formálódó új rendszer számított további szolgálataira: a minisztériumban, majd az újjászervezett Magyar Királyi Honvédség főparancsnokságán szolgált 1925-ig. Közben 1919-ben őrnaggyá, 1921-ben alezredessé, 1925-ben ezredessé léptették elő és a honvédelmi miniszter szárnysegédjének nevezték ki.[2][9] 1923-ban első világháborús érdemeiért felvették a vitézi rendbe (637-es sorolási számon).[2][10]

Rendszeresen publikált és foglalkozott a hadtudomány és a hadművészet aktuális kérdéseivel. A korszak háborúiból (abesszíniai háború, spanyol polgárháború) azt a következtetést vonta le, hogy a gyorsan mozgó alakulatoknak fontos szerepük lesz a jövendő háborúk során. A Magyar Katonai Szemle 1936. februári számában így vélekedett az elkövetkező háborúrólː „A mozgékonyság, a gyorsaság, a meglepetés új értelmet fog kapni a jövő háborújában, sikerre csak ezen lehetőségeket kihasználva számíthatunk a várható túlerő elleni harcban.”[11]

1927–31 között az I. vegyes dandár vezérkari főnöke, 1931–33-ban főparancsnoki szárnysegéd. 1934. május 1-jén vezérőrnaggyá léptették elő, majd a HM Katonai Közigazgatási Csoport főnöke. Altábornagyi rendfokozatát 1937. május 1-jén kapta, s a következő évtől a budapesti I. hadtest parancsnoka. Érdekelték a katonai sportok, személyesen is megjelent military lovaglásokon.[12] Az első bécsi döntést követően a Kassára bevonuló hadtestet, lovon ülve, ő vezette.[13]

Ezután rövid ideig a hadsereg főparancsnokának gyalogsági szemlélője, majd egy év múlva, 1940. március 1-jén kinevezték az újonnan felállított 1. magyar hadsereg parancsnokává, két hónap múlva megkapta a legmagasabb magyar tábornoki rendfokozatot, vezérezredessé léptették elő. A második bécsi döntés nyomán visszaszerzett magyar területre léphetett, 1940. szeptember 10-én a honvédek élén lovon vonult be Marosvásárhelyre. Az 1. hadsereg parancsnokaként szervezte az új határok biztosítását, az ideiglenes katonai közigazgatást és a lakosság élelmiszer-ellátását. Meglepő módon azonban, az 57 éves tábornokot 1941. március 31-ei hatállyal nyugállományba helyezték. Úgy látszott, ezzel katonai karrierje a végéhez érkezett.[14]

A miniszter[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

„Megszüntettem a munkásszázadok fogolyként való kezelését. Elrendeltem, hogy a betegeket és szolgálatra alkalmatlanokat azonnal le kell szerelni. Megköveteltem, hogy a munkaszolgálatosok ellátása megfelelő legyen... eltiltottam a rossz bánásmódot és a testi fenyítést. A legszigorúbb vizsgálatot indíttattam, majd súlyos büntetéseket szabattam ki azokra, akik a munkásszázadok embereivel brutálisan bántak, azokat bántalmazták, ütötték-verték vagy – megzsarolták. Ezek az intézkedések azonban a minisztérium tisztikarának egy részében igen nagy ellenszenvet váltottak ki irányomban. Ezek az urak egyetértettek a nyilasokkal.”[15]

Horthy Miklós kormányzó 1942. szeptember 21-én felkérte a honvédelmi miniszteri tárca vezetésére. Meggyőződéséhez híven mindent megtett, hogy a honvédséget távol tartsa a politikától. Törekedett az itthon maradt csapatok modernizálására és megőrzésére, hogy az 1918 végéhez hasonlatos összeomlás még egyszer ne következhessen be. Még minisztersége előtt küldték a keleti frontra azt a 2. magyar hadsereget, amely azután Voronyezsnél tragikus módon megsemmisült. A harcban álló csapatokat ugyan nem volt módja hazahozni, de nem feledkezett meg a honvédekről a fegyveres katonákról és a munkaszolgálatosokról az úgynevezett „muszosokról” sem.[16] Több intézkedést hozott a munkaszolgálatosok helyzetének, a velük való bánásmód javítására. Például, amikor miniszterként a Kijev környéki szemléje során tapasztalta az ott szolgáló munkaszolgálatos katonák egyenruházatának hiányosságait, elrendelte, hogy az elesettek „végleg kihordott” téli ruházatát osszák ki köztük.[15]

Ezek az intézkedések azonban a minisztérium tisztikarában, és a politikusok egy részében ellenszenvet váltottak ki. Politikai megítélése egyre romlott, hiszen akadályozta a hadseregen belüli antiszemitizmus és a muszosokkal való embertelen bánásmód érvényesülését. Élesen tiltakozott az ellen, hogy a németek kérésére 10 000 magyar zsidó munkaszolgálatost a szerbiai Bor rézbányáiba küldjenek. 1943 februárjában határozottan ellenezte, hogy eleget téve a németek követelésének, magyar csapatokat küldjenek a Balkánra.[17] Személye egyenesen veszélyessé vált ellenfelei számára. Zsidóbérencnek titulálták, „tengelyellenességgel” vádolták, interpelláltak ellene, a szélsőjobbos politikusok folyamatosan támadták.

A nyilaskeresztes párti képviselők interpellációs tervezetet nyújtottak be a parlamentben, amelyben egyrészt bátyja, Nagy Béla feleségének zsidó származását, másrészt azt kifogásolták, hogy Nagy Vilmos, két részvénytársaságnál meglévő igazgatótanácsi tagságát átadta bátyjának, amit a nyilasok összeegyeztethetetlennek tartottak a honvédelmi miniszteri tisztséggel. Az interpelláció végül nem hangzott el, mert az ülést elnapolták, de már a szándék is hatott, hiszen a kormányzó és a kormányfő sem állt ki mellette.[4]

Látva, hogy Kállay miniszterelnök nem képes, vagy nem akarja őt megvédeni, 1943. június 8-án benyújtotta lemondását. Utódjává vitéz csataji Csatay Lajos vezérezredest nevezték ki. A napilapok méltatták a távozó miniszter személyét, a szociáldemokrata Népszava június 16-ai számában szokatlan elismeréssel írt róla. Bajcsy-Zsilinszky Endre június 10-ei, a kormányzóhoz intézett emlékirata szintén figyelemre méltó módon értékeli a volt minisztert. Marosvásárhely díszpolgárává választotta, de a németek 1944. március 19-ei bevonulása (Margarethe hadművelet) az oklevél átadását már nem tette lehetővé.[14]

Nehéz évek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Nagy Vilmos a háttérből továbbra is támogatta a különbékéért munkálkodókat. A szélsőjobb azonban nem elégedett meg eltávolításával; a nyilasok hatalomátvételét követően, 1944. november 16-án Szálasi Ferenc parancsára csendőrök jelentek meg klotildligeti lakásán és letartóztatták. Defetizmus és hazaárulás vádjával illették és a legsúlyosabb hadbírósági ítéletet akarták kimondatni rá.[15] Két napot a svábhegyi Lomnic szállodában lévő nyilas fogházban töltött, majd korábban letartóztatott bátyjával, Bélával és más foglyokkal együtt a sopronkőhidai állami fegyintézetbe szállították. Onnan az oroszok közeledtének hírére, Barcsay Árpád csendőr alezredes vezényletével, keserves körülmények között először a bajorországi Passauba, onnan Pfarrkirchenbe került. Innen gyalogmenetben Gschaidre terelték. A Honvédelmi Minisztérium azonban közbelépett, és az időközben Simbachba került foglyokat teherautókon Tannba, a minisztérium állomáshelyére vitték. Ismét szabad emberek lettek. Tannból 1945. április 28-án, vasárnap bátyjával együtt Zimmernbe mentek, ahol egy bajor gazda tanyáján kaptak szállást. Itt érték őket az amerikai csapatok 1945. május 1-jén.[14]

Magyarországra 1946-ban tudott csak visszatérni. A koalíciós időkben, rövid ideig a tábornoki nyugdíjbizottság tagja volt. A fordulat éve (1948) után sok más társához hasonlóan őt is méltatlan támadások érték, lakását elvették és a nyugdíját is megvonták. Olyannyira kiesett a kommunista rezsim által még viszonylag megtűrtek csoportjából is, hogy esetleges munkavállalását is megnehezítették, a Magyar Néphadseregben katonatisztként szolgáló fiát pedig évekre börtönbe vetették.[2]

Más lehetőség nem lévén, kétkezi munkásként a Pilisi Parkerdőgazdaságban ültette-gondozta a facsemetéket, majd mikor innen is kitették az akkor már szövetkezetté szervezett szegkovácsok közé került és ott dolgozott szegkovácsként.[18] Az ötvenes évek elején azonban aligha várt esemény következett be az életében. Az ötvenéves érettségi találkozót dr. Petru Groza, az akkori román államelnök szervezte, akivel annak idején osztálytársak voltak. Természetesen Nagy Vilmos is kapott meghívót, aki válaszlevelében közölte, hogy sem pénze, sem útlevele nincs, így a találkozón nem vehet részt. A román államelnök szavának azonban súlya volt az akkori magyar politikai élet szereplői előtt, így Rákosi Mátyás kényszeredett segítségével ugyan, de mégis eljutott az ünnepségre. Groza elnök további közbenjárására visszakapta nyugdíját is.[14]

Talán némi vigaszt nyújtott a keserűségben, hogy a jeruzsálemi Jad Vasem Intézet 1965. december 14-én a „Világ Igaza” címmel tüntette ki.[1] Az idős tábornok szellemi frissességben élt haláláig, sokat kertészkedett, írt és olvasott. 1964-ben dolgozta át a még 1947-ben megjelentetett „Végzetes esztendők” című művét. A hosszú életű katona röviddel kilencvenkettedik születésnapja után, 1976. június 21-én távozott az élők sorából Piliscsabán, ahol ma utca őrzi emlékét.[14]

Írásai[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Nagybaczoni Nagy Vilmos néven katonai-elméleti szakíróként jelentős tevékenységet végzett. Elemzéseket készített a második világháború során folytatott szerbiai hadműveletekről és többkötetes tanulmányt írt a Románia elleni hadjáratról. A hadművészet elméletével is foglalkozott, például a gyorsan mozgó csapatok jelentőségével.[17] Számos, saját harctéri és vezérkari tapasztalatai alapján írt műve nélkülözhetetlen forrás korának jobb megismeréséhez, melyek közül több nyomtatásban is megjelent:[19]

 • Szerbia meghódítása, események a Balkánon 1915-1918, Budapest, 1929
 • Az 1914 évi szerbiai hadjárat, Budapest, 1930
 • A Románia elleni hadjárat, 1-3. kötet A M KIR. HONVÉDELMI MINISTERIUM KIADÁSA, Budapest, 1923
 • A támadás, Budapest, 1926
 • Végzetes esztendők, 1938–1945 (emlékirat, Budapest, 1947; 2., átdolgozott kiadás, Gondolat Kiadó, Budapest, 1986)
 • Pór Dezső és Zsadányi Oszkár: Te vagy a tanú! Ukrajnától Auschwitzig c. könyv előszavát írta nagybaczoni Nagy Vilmos, Budapest, Kossuth Irodalmi és Könyvkiadó Vállalat, 1947[20]
 • Megkésett riport Nagybaczoni Nagy Vilmos (1884-1976) ny. vezérezredes volt honvédelmi miniszterrel Piliscsaba-Klotildliget 1974. augusztus 12. 2007, 75-138. o.

Emlékezete[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A református templom Klotildligeten
Sírja Piliscsabán

Nagy Vilmos egyike a magyar katonai hivatás, a hazafiság és az önfeláldozás legkiválóbbjainak. Mégis a szovjet megszállók és a magyar kommunista hatalom is bosszúhadjáratot folytatott ellene. A méltatlan körülmények között élt és sokáig elfeledett honvédtábornok elismerésére csak az 1990-es években bekövetkezett politikai változások adtak némi lehetőséget.[17] Kezdeményezésére – és tervei alapján – épült fel ifjúkori álmait megvalósítva, 1939-ben, Klotildliget református temploma.[21] A templom melletti utca is róla lett elnevezve.[18]

 • A jeruzsálemi Jad Vasem Intézet 1965. december 14-én a „Világ Igaza” címmel tüntette ki, az intézet kertjében emléktábla őrzi a nevét (Nagybaczoni-Nagy).[1]
 • A második évezred utolsó évében, 2000. szeptember 9-én tartották a „Piliscsabaiak Első Világtalálkozója” ünnepséget, ahol Nagybaczoni Nagy Vilmos „Piliscsaba Díszpolgára” (posztumusz) kitüntetést kapott a községért tett nagylelkű felajánlásaiért, áldozatos munkájáért. A régi piliscsabaiaknak - akik még személyesen ismerték és tisztelték őt - régi vágya teljesült azzal, hogy Piliscsaba Önkormányzata a díszpolgárok sorába emelte. A kitüntetést a tábornok unokái, Fáy Andrásné és Nagy Károlyné vették át.[22][23]
 • 2003. június 18-án a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság – azonosulva a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége és a Munkaszolgálatosok Országos Egyesülete javaslatával – emléktáblát állított a volt honvédelmi miniszter emlékének megörökítésére. A már említett szervezetek és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum együttműködése eredményeként az emléktábla ünnepélyes felavatására és megkoszorúzására a múzeum díszudvarán került sor. Az emléktábla szövege azt hirdeti: „ember maradt az embertelenségben”[24]
 • 2004-ben születésének 120. évfordulója alkalmából, származási helyén, a háromszéki Nagybaconban emléktáblát avattak tiszteletére.[25]
 • 2006. szeptember 9-én a piliscsabai temetőben katonai tiszteletadás mellett nyughelyét a Nemzeti Sírkerthez tartozó temetkezési hellyé nyilvánították.[17]

Megjegyzések[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 1. Műveit ezen a néven adták ki, és sírfeliratán is ez szerepel. Bölöny József archontológus a Magyarország kormányai 1848-1992 című kötet Kormánytagok személyi adatai fejezetében Nagy Vilmos, nagybaczoniként, a kormányok összetételét taglaló fejezetben pedig Nagy Vilmosként említi.
 2. Nagybacon (Bățanii Mari) 1877-ben egyesült Sepsibaconból (Csinód) és a Barót-patak északi partján fekvő Telegdibaconból. Az egyik részt a sepsiszékelyek a másikat a telegdiszékelyek alapították, ezért használtak a nevek esetén is megkülönböztetést (alapértelmezésként nagybaconiként sepsiszékelyeket értettek). A félreismert falu, Nagybacon
 3. A székelységnek három társadalmi rétege volt: gyalogok, lófők és előkelők (primor).

Jegyzetek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 1. ^ a b c The Righteous Among The Nations - Nagybaczoni Vilmos (1884 - 1976 ) (angol nyelven). Jad Vasem, 2012. február 20. (Hozzáférés: 2015. október 7.)
 2. ^ a b c d e f Nagybaczoni Molnár Ferenc: Vitéz Nagybaczoni Nagy Vilmosra emlékezünk. 3szek.ro, 2010. október 11. (Hozzáférés: 2015. október 9.)
 3. Károlyfalvi József 5. old.
 4. ^ a b Nagybaczoni Molnár Ferenc: Egy elfelejtett tábornok, Nagybaczoni Nagy Béla. erdely.ma, 2012. február 20. (Hozzáférés: 2015. február 23.)
 5. Károlyfalvi József 5. old.
 6. Károlyfalvi József 6. old.
 7. Károlyfalvi József 7. old.
 8. Károlyfalvi József 8. old.
 9. Károlyfalvi József 8. old.
 10. A Vitézi rend tiszti állomány névsora, kereső. hungarianarmedforces.com. (Hozzáférés: 2015. február 23.)
 11. Károlyfalvi József 11. old.
 12. Károlyfalvi József 11. old.
 13. Károlyfalvi József 11. old.
 14. ^ a b c d e Károlyfalvi József Szakály Sándor
 15. ^ a b c Bokor László: A Nagybaczoni. 168ora.hu, 2010. június 20. (Hozzáférés: 2015. október 7.)
 16. Tábori századok. Lapátos Hadsereg - Munkaszolgálat a II. világháború alatt. (Hozzáférés: 2015. február 24.)
 17. ^ a b c d vitéz lófő nagybaczoni Nagy Vilmos élete. vitezirend.co.hu. (Hozzáférés: 2015. október 10.)
 18. ^ a b N. Kósa Judit: Tervezte: Nagybaczoni Nagy Vilmos (magyar nyelven). nol.hu, 2002. március 30. (Hozzáférés: 2015. október 17.)
 19. Nagybaczoni Nagy Vilmos írásai. odrportal.hu. (Hozzáférés: 2015. február 23.)
 20. Pór Dezső és Zsadányi Oszkár; előszavát írta: nagybaczoni Nagy Vilmos: Te vagy a tanú! : Ukrajnától Auschwitzig - Online Katalógus. SZTE Egyetemi Könyvtár. (Hozzáférés: 2015. február 23.)
 21. Csízi Katalin: Gyülekezetünk története. reformatuspiliscsaba.hu. (Hozzáférés: 2015. február 23.)
 22. Szőcs Lajos: A nemzet s az ország érdekeit szolgálta - Emlékezés Sóvidék jeles szülöttére, Nagybaczoni Nagy Vilmosra. Hargita Népe, 2003. június 18. (Hozzáférés: 2015. október 31.)
 23. Kitüntetettjeink. Piliscsaba város honlapja, 2014. július 10. (Hozzáférés: 2015. október 31.)
 24. Emléktáblát avattak nagybaczoni Nagy Vilmos tiszteletére. gondola.hu, 2003. június 18. (Hozzáférés: 2015. február 24.)
 25. Sylvester Lajos: Nagybaczoni Nagy Vilmos emléktáblája alá. gondola.hu, 2004. május 28. (Hozzáférés: 2015. október 10.)

Források[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 • Károlyfalvi József: A református tábornok: Nagybaczoni-Nagy Vilmos katonai-politikai pályája Szövege a MEK-ben
 • Szakály Sándor: A magyar katonai elit 1938-1945. Osiris kiadó

További információk[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]


Elődje:
Vitéz dálnokfalvi Bartha Károly
Honvédelmi miniszter
1942. szeptember 24.1943. június 12.
Insignia Hungary Army shield v2.svg
Utódja:
csataji Csatay Lajos