A buddhizmus időrend szerint

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Ennek a szócikknek az a célja, hogy a történelmi Buddha születésétől jelen korunkig végig vezesse a főbb történéseket kronológiai sorrendben.

Idővonal[szerkesztés]

Idővonal: Buddhista hagyományok fejlődése és terjedése (i.e. 450 körül – i.sz. 1300 körül)

  i. e. 450 i.e. 250 100 500 700 800 1200

 

India

Korai
szangha

 

 

 

Korai buddhista iskolák Mahájána Vadzsrajána

 

 

 

 

 

Srí Lanka és
Délkelet-Ázsia

 

 

 

 

Théraváda buddhizmus

 

 

 

 

Tibet

 

Nyingma

 

Kadam
Kagyü

 

Dagpo
Szakja
  Dzsonang

 

Kelet-Ázsia

 

Korai buddhista iskolák
és a Mahájána
( a selyemúton keresztül
Kínába, óceáni
kapcsolattal Indiába
és egészen Vietnámig)

Tangmi / Han-csuan Mi-cung

Nara

Singon

Csan

 

Thiền, Szon
  Zen
Tientaj

 

Tendai

 

 

Nicsiren

 

Dzsódo

 

Közép-Ázsia és Tarim-medence

 

Gréko-buddhizmus

 

 

A buddhizmus terjedése a selyemúton

 

  i.e. 450 i.e. 250 100 500 700 800 1200
  Magyarázat:   = Théraváda   = Mahájána   = Vadzsrajána   = Vegyes / szinkretikus


Az alapítástól az időszámítás kezdetéig[szerkesztés]


Korai
buddhizmus
Szövegek

Gandhárai szövegek
Ágamák
Páli kánon

Zsinatok

1. zsinat
2. zsinat
3. zsinat
4. zsinat

Iskolák

Első szangha
 Mahászánghika
 ├ Ekavjávahárika
 ├ Lokottaraváda
 ├ Bahusrutíja
 ├ Pradzsnaptiváda
 └ Csaitika
 Szthaviraváda
 ├ Mahísászaka
 ├ Dharmaguptaka
 ├ Kásjapíja
 ├ Szarvásztiváda
 └ Vibhadzsjaváda
 └ Théraváda

.

Egyes források i. e. 563-ra teszik Buddha születését, mások i. e. 624-re. A théraváda buddhista országokban ez utóbbi a használatos. Ez 61 évvel visszafelé átalakítja a következő táblázatot. Lásd Théraváda buddhizmus.

Nincs egyetértés a buddhista időszak alap dátumában, ugyanis két lehetséges dátum jelöli Buddha parinirvánáját: i. e. 544 és i. e. 483. Wilhelm Geiger német keletkutató szerint a Srí Lanka-i krónikák, a Dípavamsza és a Mahávamsza számít elsődleges forrásként az ókori Dél-Ázsia időrendjénél. Ők Asóka király felszentelését a parinirvána utáni 218. évre teszik. Csandragupta Maurja 56 évvel ezelőtt került a trónra, azaz 162 évvel a parinirvána után. Csandragupta koronázásának hozzávetőleges dátumáról tudva levő, hogy i. e. 321 köré tehető egy-két év eltéréssel (Megaszthenész ókori görög etnográfus írásaiból). Így a parinirvána i. e. 485 és i. e. 481 között kellett, hogy legyen - ez egybehangzik a mahájána dátummal, ami i. e. 483.[1]

Úgy tűnik, hogy a két felfogás közötti különbség III. Udaja (946–954 vagy 1007–1015) és Parakkama Pandja (kb. 1046–1048) Srí Lanka-i királyok idején történt, amikor rengeteg zúgolódás ment végbe az országban.[1]

Az időszámítás kezdetétől[szerkesztés]

 • 65: Liu Csing buddhista pártfogása alatt dokumentálták az első buddhista gyakorlatokat.
 • 67: A buddhizmust két pap hozta el Kínába: Moton és Csufarlan.
 • 68: A buddhizmus hivatalos vallássá válik Kínában, amikor megalapítják a Fehér Ló-templomot.
 • 78: Pan Csao, kínai tábornok leigázza a buddhista Khotan királyságot.
 • 78–101: A mahájána hagyomány szerint a negyedik buddhista tanácskozás Kaniska király uralma alatt történt Dzsalandar közelében, Indiában.
 • 116: A kusánok Kaniska idején létrehoztak egy királyságot Kasgar központtal, és hatalmat gyakoroltak Khotan és Jarkand területek fölött.
 • 148: An Si-kao, pártus herceg valamint buddhista szerzetes elérkezik Kínába és elkészíti az első théraváda fordítást kínai nyelvre.
 • 2. század/3. század: indiai és közép-ázsiai buddhisták érkeznek Vietnámba.
 • 3. század és 5. század: Kharosti írást használnak a déli selyemút városaiban (pl. Khotan vagy Nija).
 • 296: a legkorább kínai buddhista szöveg ebben az évben született (Csu Fo jao Csi csing. Talien kínai városban találtak rá 2005 végén).
 • 4. század: két kínai pap buddhista írásokat vitt Koreába. Ekkor alapozták meg az országban a papírgyártást.
 • 320–467: Nálanda egyeteme akkorára nőtt, hogy 3 000–10 000 szerzetest képes befogadni.
 • 5. század: A Funan királyság (központja a mai Kambodzsa területén) a hinduizmustól való eltávolodás mellett kezdi felvenni a buddhizmust. A legkorábbi buddhista bizonyítékok Mianmarban találhatók (páli nyelven) és Indonéziában (szobrok). Ekkor épült Dambullában a sztúpa (Srí Lanka).
 • 425: A buddhizmus elérte Szumátra szigetét.
 • 485: Öt pap utazott Gandhára ősi királyságból Fuszang földre (Japán, vagy talán az amerikai kontinens), ahol terjesztették a buddhizmust.
 • 6. század: Csan szerzetesek érkeztek Vietnámba Kínából. Dzsátaka meséket fordítottak le perzsára I. Huszrau zoroasztriai király parancsára.
 • 552: A buddhizmus először érkezik Japánba Koreán keresztül. Néhány tudós ezt 538-ra teszi.
 • 8. század: Buddhista születéstörténeteket, ún. dzsátakákat fordítottak le szírre és arabra egy gyűjteménybe, melynek címe Pancsatantra. Damaszkuszi Szent János görög nyelvre lefordította Buddha életét, amely népszerűvé vált a keresztények között is Barlám és Jozafát történeteként. A 14. századra ez a történet olyan közkedvelté vált, hogy a katolikusok szentté avatták. Triszong Deutszen király idején Padmaszambhava Afganisztánból elutazott Tibetbe, hogy ott megalapítsa a tantrikus buddhizmust (később Nyingma iskola néven vált ismertté), amely felváltotta az ősi Bonpo vallást. Gyorsan terjedt ezután tovább a buddhizmus Szikkimbe és Bhutánba.
 • kb. 760: Elkezdődött Borobudur, a híres indonéziai buddhista építmény építése. Először valószínűleg egy nem buddhista kegyhelyt akartak létrehozni. 830-ban készült el végül 50 év alatt buddhista épületként.
 • 804: Kammu japán császár négy hajót küldött Kínába a fedélzeten egy japán pappal, aki eltanulta a vadzsrajána buddhizmus tanításait. Japánba visszatérve megalapította a Singon iskolát. Egy másik hajón utazott Szaicsó, aki hasonlókképpen alapította meg Japánban a Tendai iskolát. Ez részben a kínai Tien-taj hagyományra épült.
 • 838–847: A Tendai iskolához tartozó Ennin pap Kínában utazgatott kilenc éven át. Az ő naplója rendkívül fontossá vált a kínai történelem számára.
 • 9. századi Tibet: A buddhizmus hanyatlása.
 • 10. század: Elkezdődött a Baganban (Mianmar) lévő buddhista templom építése. Tibetben újra felerősödik a buddhizmus.
 • 11. század: Marpa, Koncsog Gjalpo, Atísa, és mások megismertetik Tibetben a Szarma vonalat.
 • 1025: Srívidzsaja szumátrai buddhista királyságot lerohanta a dél-indiai Csola-dinasztia. A királyság ugyan nem pusztult el, mégis rengeteget veszít a jelentőségéből.
 • 1044–1077: Burmában Pagan első királya Anoratha uralkodott, aki áttért a théraváda buddhizmusra.
 • 1084–1113: Elkészül a pagani Svezigon Pagoda, egy szentély Buddha relikviákkal, köztük egy foggal, ami Srí Lankáról került oda.
 • 1133–1212: Hónen független szektaként megalapítja a Tiszta Föld buddhizmust Japánban.
 • 1181: VII. Dzsajavarman átveszi a Khmer Birodalom feletti irányítást és megalkotja a Bajon templomot, az Angkor templom komplexum legelegánsabb templomát. Ez később hozzájárult ahhoz, hogy a khmer emberek átvegyék a théraváda buddhizmust.
 • késő 12. század: Iszlám fosztogatók kirabolták és felégették a hatalmas Nálanda buddhista oktatási központot Indiában.
 • 1391–1474: Gyalva Gendun Drubpa, az első tibeti dalai láma.
 • 1578: Altan Kán a dalai láma címet adományozza Szönam Gyacónak (később 3. dalai láma néven vált ismertté).
 • 1615: Az ojrát mongolok áttérnek a tibeti buddhizmus Gelug iskolájára.
 • 1642: Güsi kán a szuverén Tibetet az 5. dalai lámának adományozza.
 • 1766–1767: Thaiföldön sok buddhista szöveget pusztítottak el amikor a burmaiak elfoglalták az Ajutthaja királyságot.
 • kb. 1860: Srí Lankán, nagy meglepetésre az egyházi és világi társaságok jelentősen felélesztik a buddhizmust. Ez a növekvő nacionalizmus mellett ment végbe. Idegen erők egy ideig üldözték ugyan, később a buddhizmus virágzott.
 • 1879: Mindon Min burmai király idején buddhista tanács jött össze, hogy átfogalmazza a Páli Kánont. A szövegeket a király 729 kőbe vésette, melyeket aztán egy Mandalaj közeli monostor földjén helyezték el.
 • 1882: Sanghajban megépült a Jade Buddha templom két burmai Jade Buddha szoborral.
 • 1893: Chicagóban ülésezett a Világ Vallásainak Parlamentje. Anagarika Dharmapala és Szojen Saku is részt vett.
 • 1896: Fa-hszien jegyzeteinek felhasználásával nepáli régészek felfedezték Asóka nagy kőoszlopát Lumbiniben.
 • 1899: Gordon Douglast Burmában felszentelték. Ezzel ő lett az első nyugati ember akit a Théraváda hagyomány felszentelt.
 • 1930: Megalapították Japánban a Szóka Gakkait.
 • 1950: Srí Lankán, Colombóban megalapították a Buddhista Világszövetség szervezetet.
 • 1954: Burmában, Rangunban tartották a hatodik buddhista tanácskozást, amelyet U Nu szervezett a történelmi Buddha halálának 2500. évfordulóján.
 • 1956: B. R. Ámbédkar indiai vallási vezető áttért a buddhizmusra több mint 350 000 követőjével egyetemben. Ezzel kezdetét vette a modern neo-buddhista mozgalom.
 • 1959: A 14. dalai láma megszökik Tibetből a zavargások közepette és Indiában telepedik le száműzetésben.
 • 1965: A burmai kormány több mint 700 papot tartóztatott le Hmavbiban, Rangun mellett mert megtagadták, hogy engedelmeskedjenek a kormány uralmának.
 • 1970: Az Indonéz Régészeti Szolgálat (Indonesian Archaeological Service) és az UNESCO helyreállították Borobudurt.
 • 1974: Burmában, U Thant temetésén történt tiltakozások alatt 600 papot tartóztattak le és néhányat lemészároltak a kormány erői.
 • 1975–1979: Pol Pot kambodzsai kommunistái megpróbálták teljesen elpusztítani a buddhizmust, ami majdnem sikerült is nekik. Kambodzsa 1978-as vietnámi megszállása előtt szinte minden szerzetest és vallási vezetőt vagy megöltek vagy száműztek és szinte az összes templomot és buddhista könyvtárat elpusztították.
 • 1976: Burmában, tüntetéseket követően a kormány mindent megtett, hogy egy ellenkező papot, La Bát rossz színben tüntessen fel. Kannibálnak és gyilkosnak próbálták beállítani.
 • 1978: Burmában további szerzeteseket tartóztattak és vetkőztettek le, majd bebörtönözték őket. A kolostorokat bezárták és a tulajdonukat lefoglalták. U Nayaka papot letartóztatták, aki meg is halt. A kormány állítása szerint öngyilkos lett.
 • 1980: A burmai katonai kormány kijelenti, hogy jogosultságot élvez a Szangha fölött és a papokkal szemben folytatta a kegyetlenkedéseket az egész évtizedben.
 • 1988: Az 1988-as felkelés során állami alakulatok gépfegyverrel mészárolnak le papokat.
 • 1990. augusztus 27. : Több mint 7000 szerzetes találkozott a burmai Mandalajban, hogy bojkottálja a hadsereget. Nem fogadtak el adományokat katona családoktól és szolgálatot sem teljesítettek nekik. A katonai kormány elfoglalta a kolostorokat és több száz szerzetest tartóztattak le, köztük olyan neves vezetőket is, mint U Szumangalát vagy U Jewatát. A szerzetesek hosszú időre börtönbe kerültek. A bojkottálókat csupaszra vetkőztették. Sokukat megkínozták a vallatások során.
 • 1992: Felállítottak Indiában egy Buddha-szobrot Hiderabadban. A 16 méter magas 350 tonnás kolosszus magasan a Huszain Szagar-tó fölé tornyosul. A szobrot a dalai láma is felszentelte.
 • 1998. január 25.: A Tamil Ílam Felszabadító Tigrisei (angolul LTTE) halálos áldozatokat követelő öngyilkos merényletet hajtottak végre Srí Lanka legszentebb buddhista helyén, az UNESCO világörökség területén: a fog templománál, ahol Buddha fog relikviája van eltemetve. Öt személy vesztette életét, 25-en szenvedtek sérülést és a templom szerkezetét is jelentős károk érték.
 • 2001. május: A világ két legmagasabb buddha-szobrát rombolták le az afganisztáni Bámiján-völgyben a tálibok.

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. a b c Geiger (Tr)Ārya 'ṣṭāṅga mārgaḥ Wilhelm - The Mahawamsa or Great Chronicle of Ceylon, Oxford University Press (for the Pali Text Society), 1912, Oxford, 300. oldal - http://lakdiva.org/culavamsa/vol_0.html Archiválva 2008. október 30-i dátummal a Wayback Machine-ben
 2. INDOLOGY - The Dating of the Historical Buddha: A Review Article. [2010. december 20-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. november 28.)

További információk[szerkesztés]