UNESCO

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
UNESCO
(Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete)
UNESCO logo English.svg

Alapítva 1945. november 16.
Típus ENSZ szakosodott szervezete
Székhely Párizs, Franciaország
Tagság 195 ország
Főigazgató Bulgária Irina Bokova
Elhelyezkedése
Az UNESCO
weboldala
Commons
A Wikimédia Commons tartalmaz UNESCO
témájú médiaállományokat.

Az UNESCO – (angolul: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete 1945. november 16-án alakult meg.

Tevékenységének célja, hogy megteremtse a civilizációk, kultúrák és emberek közötti, a közös értékek iránti tiszteleten alapuló párbeszédhez szükséges körülményeket. Ez a szerep napjainkban különösen fontos, mert az egész emberiséget fenyegeti, és az Egyesült Nemzetek Alapokmányában megfogalmazott elveket és értékeket tagadja a terrorizmus. A világnak sürgető szüksége van olyan, az UNESCO küldetésének és tevékenységének fókuszában álló, a fenntartható fejlődést előtérbe helyező jövőképre, amely magában foglalja a béke megteremtését, az emberi jogok betartását, a kölcsönös tiszteletet, a szegénység megszüntetését, a kultúrák közötti párbeszédet az oktatás, a tudomány, a kultúra és a kommunikáció segítésével.

Szervezete[szerkesztés]

Jelenleg 195 ország a tagja. Központja Párizs, itt székel a Végrehajtó Tanács és Titkárság, valamint itt tartják a közgyűléseket is.

Több mint 50 szervezete van a világ különböző részein. Partnerei a tagállamok kormányzati és civilszervezetei, amelyeket a párizsi UNESCO titkárság a tagállamokban működő nemzeti bizottságokon keresztül ér el.

Az 1984–85-ös évben az USA, Nagy-Britannia és Szingapúr kilépett a Szervezetből, mert nem értettek egyet az UNESCO céljaival, adminisztrációjának hatékonyságával, de Nagy-Britannia 1997, az USA 2003 és Szingapúr 2007 óta újra tagja a Szervezetnek.

A tagállamok igényei alapján a párizsi titkárság kétéves munkaterv szerint dolgozik, pályázatokat írnak ki képzési programokra, ösztöndíjakra, civil szervezetek támogatására, de konferenciákra, kutatásokra, kiadványokra és szakértői munkák finanszírozására is, melyek több tagország által közösen támogatott akciók, vagy nemzeti programok. A szervezet keretegyezményeket hoz létre szektorain belül adott célok elérése érdekében, amelyekhez a tagállamok csatlakozhatnak. A részes államok hozzájárulásaiból létrehozott alapokból történik az egyes pályázatok finanszírozása.

Az UNESCO főigazgatói[szerkesztés]

Nemzeti bizottságok[szerkesztés]

Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága[szerkesztés]

A Magyar UNESCO Bizottság logója

Magyarország 1948. szeptember 14. óta tagja az UNESCO-nak. Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság (UMNB) az UNESCO programjainak, elveinek magyarországi megvalósítására alakult kormánytanácsadó testület. A Bizottság célja, hogy a világ többi nemzeti bizottságával, a kormányzati és nem kormányzati szervezetekkel, a civil társadalommal, intézményekkel, iskolákkal együttműködve segítse az UNESCO munkáját az oktatás, a tudomány, a kultúra valamint az információ-kommunikáció területén, és elősegítse a magyar tudománynak és kultúrának az UNESCO révén való népszerűsítését. Ennek megvalósítását szolgálják az UNESCO kétévente meghirdetett „Részvételi program” (Participation Programme) pályázatai és az UNESCO-ösztöndíjak, melyek célja, hogy a kiemelt UNESCO-s területeken az emberi erőforrásokat és a nemzeti képességfejlesztést támogassák.

A UMNB elnöke: Dr. Réthelyi Miklós

2009-től 2014-ig a Magyar Köztársaság Állandó UNESCO Képviseletének munkáját Bogyay Katalin nagykövet irányította.

Nevelésügy[szerkesztés]

2010/2011

 • Az „Oktatást mindenkinek” (EFA - Education for All) program megvalósítása az elmaradott országokban.
 • Az UNESCO oktatási törekvéseinek érvényesítése globális és regionális szinten.

Társult iskolák (ASP Net)[szerkesztés]

Az UNESCO Associated Schools Project Network („társult iskolák projekthálózat”) programját 1953-ban hozták létre azzal a céllal, hogy hatékonyabbá tegyék az ifjúság UNESCO-s célkitűzések szellemében történő nevelését. Napjainkra 179 ország mintegy 8500 oktatási intézménye csatlakozott a nemzetközi hálózathoz, amelynek tagjai nem különleges vagy kivételezett intézmények, hanem olyan iskolák, amelyek vállalják, hogy mindennapi munkájuk keretében fokozott figyelmet fordítanak a tanulók nemzetközi érdeklődésére és a fenntartható fejlődés iránti érzékenységére, továbbá a békés együttélésre törekvésre és a kultúrák közötti párbeszéd elősegítésére.[1]

UNESCO Tanszékek Hálózata[szerkesztés]

Az UNESCO Tanszékek Hálózatát 1992-ben hívták életre az UNESCO Közgyűlésének 26. ülése határozatai alapján (1991). A program jelenleg az UNESCO legfontosabb szektorközi tevékenysége a felsőoktatás területén. Célja a világ egyetemei közötti együttműködés elősegítése, valamint az UNESCO kompetenciájába tartozó területeken történő képzési, kutatási és információs tevékenységek fejlesztése.[2]

UNESCO Klubok[szerkesztés]

Az UNESCO Klubok, Központ és Egyesületek alatt különböző társadalmi hátterű emberek csoportjait kell érteni, akik szilárdan hisznek az UNESCO programjában és célkitűzéseiben. Az UNESCO számára különösen fontosak a civil kezdeményezések, mivel így a lakosság is aktívan bekapcsolódik a Szervezet programjaiba, elősegíti a béke építését és a kölcsönös elfogadásra való törekvést. Jelenleg körülbelül 3700 UNESCO Klub működik világszerte. Az UNESCO Klubok kezdetben iskolákhoz és egyetemekhez kötődve alakultak meg, de manapság a társadalom minden szegmenséből, kortól függetlenül születnek kezdeményezések. Az UNESCO Klubok tevékenységük tekintetében széles skálán mozognak, mindazonáltal abban egyeznek, hogy az UNESCO Alkotmánya és Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata szellemében működnek.[3]

Természettudomány[szerkesztés]

2010/2011

 • A fenntartható fejlődés és a szegénység megszüntetése érdekében új stratégiák kidolgozása, a gazdasági teljesítménynövelés biztosítása a tudomány, technológia és a fejlesztések terén.
 • Fenntartható édesvíz-, tenger- és földgazdálkodás, illetve felkészülés a természeti csapások megelőzésére és kárainak enyhítésére.

Ember és bioszféra[szerkesztés]

Az UNESCO 1970-ben Man and Biosphere (MAB), azaz Ember és bioszféra címmel kutatási programot indított a természeti környezet megóvásáért. 1972. június 5-én, a Stockholmban tartott, „Ember és bioszféra” címet viselő ENSZ környezetvédelmi világkonferencián szentesítették a részt vevő országok, és ezt a napot határozatukban a nemzetközi környezetvédelem világnapjává nyilvánították.[4]

Fenntartható Fejlődésre Nevelés Évtizede[szerkesztés]

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 57. közgyűlése 2002. december 20-án a 2005–15 közötti évtizedet a Fenntarthatóságra Nevelés Évtizedének nyilvánította. A nemzetközi közösség egy teljes évtizedet szán annak a célnak az elérésre, hogy az oktatás minden szintjét és formáját áthassák a fenntarthatóság alapelvei. Ennek keretében a páneurópai régióban az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (UNECE) az UNESCO-val együttműködve megalkotta és elfogadta „A tanulás a fenntartható fejlődés érdekében” stratégiát a régió számára. A stratégia célja, hogy a fenntarthatóság elvei, céljai, módszerei, az ezzel kapcsolatos értékek jelenjenek meg életünk minden színterén, az iskolában, munkahelyen, otthon és a különböző közösségekben.[5]

Társadalomtudomány[szerkesztés]

2010/2011

 • A kritikus, globális társadalmi változásokra való reagálás
 • Az egyre aktuálisabb, egész világot érintő etikai kérdések megválaszolása

COMEST[szerkesztés]

A „tudományos és technológiai etikai bizottságot" (Committee on Ethics of Science and TEchnology) az UNESCO 29. közgyűlése hívta életre 1997-ben azzal a céllal, hogy tudományos alapon dolgozza ki a tudomány- és technológiaetika irányelveit, ezzel megerősítse a tudósokat, kutatókat abban a törekvésükben, hogy szellemi munkájukat etikai dimenzióval is bővítsék.[6]

MOST[szerkesztés]

A MOST („Társadalmi átalakulások kezelése" - Management of Social Transformation) program azon nemzetközi, komparatív és a politikai vonatkozású kutatásokat mozdítja elő, amelyek a jelenkori társadalmi átalakulással kapcsolatosak, illetve globálisan nagy fontossággal bírnak.[7]

Kultúra[szerkesztés]

2010/2011

 • A tárgyi és szellemi kulturális javak védelme, felügyelete és megóvása.
 • A társadalmi összetartozás segítése a pluralizmus erősítésével, a kultúrák között párbeszéd előmozdítása, a béke kultúrájának megteremtése és terjesztése.

Kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló egyezmény[szerkesztés]

A Kulturális sokszínűségről szóló egyetemes nyilatkozat 2001-es elfogadása után 2005 októberében született meg a Kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló egyezmény. A Magyar Köztársaság Országgyűlése a 2008. évi VI. számú törvénnyel ratifikálta az Egyezményt. Az Egyezmény hazai megvalósításáért az Oktatási és Kulturális Minisztérium a felelős. A nemzetközi jogi normarendszerbe illeszkedő, széles körben elfogadott dokumentum hatékony érvrendszert biztosít mindazok számára, akik a kulturális politikák megalkotásáért harcolnak.[8]

Világörökség[szerkesztés]

Amióta 1972-ben az UNESCO megfogalmazta a Világörökség Egyezményt, 180 ország írta alá, ezzel kötelezettséget vállalva arra, hogy a saját területén fekvő világörökségi helyszíneket óvja és megőrzi a későbbi generációk számára, illetve hogy lehetősége szerint hozzájárul a Világörökségi Listán szereplő helyszínek védelméhez.[9]

Szellemi örökség[szerkesztés]

2003-ban az UNESCO elfogadta a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló egyezményt (Convention for the Safeguarding and Intangible Cultural Heritage). A mai napig valamivel több mint 100 ország csatlakozott a nemzetközi egyezményhez. A Magyar Parlament 2006-ban a XXXVIII. kihirdető törvény megalkotásával lehetővé tette az egyezmény ratifikálását, melynek eredményeképpen hazánk harminckilencedikként csatlakozott az egyezményben részes államok sorába.[10]

Információ és kommunikáció[szerkesztés]

2010/2011

 • A szólásszabadság és az információk szabad áramlásának biztosítása.
 • A tudás és az információk univerzális elérhetőségének érdekében az infrastrukturális háttér megteremtése.

IFAP és IPDC[szerkesztés]

Az IPDC („Nemzetközi kommunikáció-fejlesztési program" - International Programme for the Development of Communication) a kommunikáció és a „hagyományos" média területeinek a kulcskérdéseivel foglalkozik, míg az IFAP („Információt mindenkinek" - Information for All Program) az információkhoz való hozzáférést hivatott elősegíteni.

Világemlékezet[szerkesztés]

Az UNESCO Világemlékezet Programjával (Memory of World) meg kívánja őrizni a pusztulástól a világ archívum, könyvtári gyűjtemény és dokumentum örökségének legértékesebb részét. Listába veszi a világ dokumentált archív értékeit, s lehetővé teszi azok széles körben történő megismertetését és terjesztését.[11]

Világnapok, nemzetközi évek és évtizedek[szerkesztés]

Minden évben az UNESCO szervezésében világnapokat tartanak, nemzetközi éveket és évtizedeket hirdetnek.[12]

Nemzetközi évek a 21. században[szerkesztés]

 • 2000: A békekultúra nemzetközi éve – A hálaadás nemzetközi éve
 • 2001: A civilizációk közötti párbeszéd ENSZ éve – Önkéntesek nemzetközi éve – A rasszizmus, a rasszista diszkrimináció, a xenofóbia és az ezekhez kapcsolódó intolerancia ellen való mozgósítás nemzetközi éve
 • 2002: A kulturális örökség ENSZ éve – Az ökoturizmus nemzetközi éve – A hegyek nemzetközi éve
 • 2003: A friss víz nemzetközi éve – (Kirgizisztán államiságának éve)
 • 2004: A rizs nemzetközi éve – A rabszolgakereskedelem elleni kűzdelemről és annak eltörléséről való megemlékezés nemzetközi éve
 • 2005: A mikrohitel nemzetközi éve – A fizika nemzetközi éve – A sport és a testnevelés nemzetközi éve
 • 2006: A sivatagok és az elsivatagosodás nemzetközi éve
 • 2007-2008: A sarkkutatás nemzetközi éve
 • 2008: A Föld bolygó nemzetközi éve – A nyelvek nemzetközi éve – A higiénia nemzetközi éve – A burgonya nemzetközi éve
 • 2009: A csillagászat nemzetközi éve – A természetes rostok nemzetközi éve – Az egyeztetés nemzetközi éve – Az emberi jogok megismertetésének nemzetközi éve – (A gorilla éve)
 • 2010: A kultúrák közeledésének éve – A biodiverzitás nemzetközi éve – A tengerészek nemzetközi éve – Az ifjúság nemzetközi éve (2010. augusztus 12-től 2011. aug. 11-ig)
 • 2011: A kémia nemzetközi éve – Az erdők nemzetközi éve – Az afrikai gyökerekkel rendelkező leszármazottak nemzetközi éve – Az ifjúság nemzetközi éve (2010. augusztus 12-től 2011. aug. 11-ig)
 • 2012: A szövetkezetek nemzetközi éve – A mindenki számára megvalósítható fenntartható energia nemzetközi éve
 • 2013: A vízügyi együttműködések nemzetközi éve – A quinoa nemzetközi éve
 • 2014: A kristálytan nemzetközi éve – A családi gazdálkodás nemzetközi éve – A palesztín néppel való szolidaritás nemzetközi éve – A kis szigetek fejlődő államainak nemzetközi éve
 • 2015: A fény és a fény-alapú technológiák nemzetközi éve – A termőföld nemzetközi éve
 • 2016: A hüvelyes növények magvainak nemzetközi éve

Nemzetközi évtizedek a 21. században kezdődően[szerkesztés]

 • 2001-2010: A békekultúra és a világ gyermekeivel szembeni erőszakmentesség nemzetközi évtizede – A gyarmatosítás felszámolásának második nemzetközi évtizede – Évtized a malária visszaszorítására a fejlődő országokban, különösen Afrikában
 • 2003-2012: Az írni-olvasni tudás ENSZ évtizede: Oktatást mindenkinek
 • 2005-2014: A fenntartható fejlődés oktatásának ENSZ évtizede – A világ őslakos népeinek második nemzetközi évtizede
 • 2005-2015: A cselekvés nemzetközi éve: A víz élet! (A hidrológia nemzetközi évtizede)
 • 2006-2016: A csernobili katasztrófa által érintett területek felépülésének és fenntartható fejlődésének évtizede (A katasztrófa 30. évvfordulója alkalmából)
 • 2008-2017: A szegénység felszámolásának második ENSZ évtizede
 • 2010-2020: A sivatagok és az elsivatagosodás elleni kűzdelem ENSZ évtizede
 • 2011-2020: A biodiverzitás (biológiai sokszínűség) évtizede – A gyarmatosítás felszámolásának harmadik nemzetközi évtizede – (Az utak biztonságosságának évtizede)
 • 2013-2022: A kulturák közeledésének évtizede
 • 2014-2024: A mindenki számára megvalósítható fenntartható energia nemzetközi évtizede
 • 2015-2024: Az afrikai gyökerekkel rendelkező leszármazottak nemzetközi évtizede

Díjak[szerkesztés]

Az UNESCO számos díjat is átad, melyek pénzösszegekkel is járnak, a saját szakterületükön kiemelkedőt alkotó egyéneknek, csoportoknak vagy intézményeknek az oktatás, a természettudomány, a társadalomtudomány, a kultúra, a kommunikáció területén.

Jegyzetek[szerkesztés]

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]