Ugrás a tartalomhoz

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje[1] a magyar állam által adományozható legmagasabb kitüntetésnek, a Magyar Érdemrendnek az osztálya. A Magyar Érdemrend fehér zománcozású görög kereszt.

Magyarország 2011. évi új Alaptörvényének 9. cikk (4) pontja értelmében a köztársasági elnök a törvényben meghatározott kitüntetéseket, díjakat és címeket adományozhatja. A 2011. évi CCII. törvény elfogadásával az addig 1991 óta adományozott és a 2000. évi XI. törvényben „Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje” névről átnevezett Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje elnevezésű állami kitüntetés megszűnt.[2]

A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett személy jogosult magát a megfelelő állami kitüntetés tulajdonosának nevezni. A Magyar Érdemrend lovagkeresztjéből évenként legfeljebb kettőszáznyolcvan adományozható. Kiváltság az adományozással nem jár.[3]

A Köztársasági Elnöki Hivatal 2016-os állásfoglalása szerint „a hatályos jogszabályok nem biztosítják egy kitüntetés visszavonásának lehetőségét, és azt sem teszik lehetővé, hogy a kitüntetés birtokosát a kitüntetettek listájáról töröljék. Ha valaki visszaküldi a kitüntetését, azzal lemond a kitüntetés viselésének jogáról – de ezt a döntését bármikor módosíthatja”.[4]

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje[5][szerkesztés]

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje 40 mm széles szalagján a 34 mm széles sötét smaragdzöld sávot jobbról-balról 1,5 mm széles fehér és 1,5 mm széles vörös sáv szegélyezi (polgári tagozat).
A Magyar Érdemrend fehér zománcozású görög kereszt, a Magyar Érdemrend lovagkeresztje 42 mm átmérőjű
A Magyar Érdemrend lovagkeresztje 42 mm átmérőjű. A polgári tagozat lovagkeresztjének a háromszög alakban összehajtott 40 mm széles szalagján a 34 mm széles sötét smaragdzöld sávot jobbról-balról 1,5 mm széles fehér és 1,5 mm széles vörös sáv szegélyezi. A katonai tagozat lovagkeresztjének háromszög alakban összehajtott 40 mm széles szalagján a 34 mm széles vörös sávot jobbról-balról 1,5 mm széles fehér és 1,5 mm széles zöld sáv szegélyezi.
– 2011. évi CCII. törvény

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről

Díjazottak[szerkesztés]

2024[szerkesztés]

2024. március 15.[6] [7][szerkesztés]

 • Berhidai Piusz ferences szerzetes, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tartományfőnöke, nagy elhivatottsággal végzett oktatói, nevelői és lelkipásztori szolgálata, a régi magyar irodalom kutatásában elért eredményei, valamint ferences források, különösen Szent Bonaventura Legenda Maiorjának magyar nyelvre fordítása érdekében végzett értékes munkája elismeréseként,
 • Derdák Éva festőrestaurátor művész, hazánk középkori, új- és legújabb kori freskóinak, falképeinek és festményeinek feltárásában, illetve restaurálásában vállalt szerepe elismeréseként,
 • Dr. Dienes Dénes református lelkész, a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteménye igazgatója, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológiai és Egyháztörténeti Tudományok Intézete vezetője, a Sárospataki Református Kollégium intézményeinek nemzetközileg is elismert szellemi és tudományos központtá alakításában vállalt meghatározó szerepe, valamint az európai és a magyar kora újkor teológiatörténetének kutatásában elért eredményei elismeréseként,
 • Pejtsik Péter zeneszerző, karmester, előadóművész, az After Crying zenekar alapító tagja, nemzetközi szinten is nagyra értékelt, korok, kultúrák és zenei stílusok összehangolódása ihlette zeneszerzői munkája, valamint a zenei formáció meghatározó alakjaként több mint negyed százada végzett sikeres előadói tevékenysége elismeréseként,
 • Dr. Soós Viktor Attila egyháztörténész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Történettudományi Intézete oktatója, a 20. századi magyar történelem és egyháztörténet területén végzett kiemelkedő kutatói-oktatói munkája elismeréseként,
 • Ágh Ernő Péterné, a Vas Vármegyei Kormányhivatal nyugalmazott főigazgatója;
 • Kádár Ignác táncművész, koreográfus, a Veszprém-Bakony Táncegyüttes művészeti vezetője;
 • Kecze István közlekedésgépész-mérnök, mérnöktanár, közoktatási vezető, Kisújszállás város polgármestere;
 • Markovits Alíz közgazdász, a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója;
 • dr. Melis János, a Szarvasi Polgármesteri Hivatal címzetes főjegyzője;
 • Molnár István, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér Vármegyei Igazgatósága igazgatója;
 • dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke;
 • Müncz László, a Budapesti Zsidó Hitközség Hegedűs Gyula utcai körzete elnöke, a Budapesti Zsidó Hitközség elöljárója;
 • Piszter Péter Pál, a Balatongyöröki Honismereti Kör Egyesülete elnöke.

2023[szerkesztés]

2023. augusztus 20.[szerkesztés]

2023. március 15.[9][szerkesztés]

Polgári tagozat[szerkesztés]
 • Albacker Vilmos etológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézete Természetmegőrzési Tanszékének egyetemi tanára,
 • Arató András gyermekgyógyász, gasztroenterológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Gyermekklinikájának volt igazgatóhelyettese, egyetemi tanár,
 • Bécsi Tamás közlekedésmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kara Közlekedés- és Járműirányítási Tanszékének egyetemi docense,
 • Boda Dezső fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pannon Egyetem Mérnöki Kara Természettudományi Központjának igazgatója, egyetemi tanár,
 • Bodó Mária zongorapedagógus, a Temesvári Tudományegyetem Művészeti Karának nyugalmazott egyetemi docense,
 • Bóna Krisztián okleveles közlekedésmérnök, logisztikai rendszertervező, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kara Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense,
 • Csiki Gábor karnagy, a Magyar Állami Operaház Énekkarának karigazgatója,
 • Ekler Elemér, a Zalatáj Kiadó kiadó-főszerkesztője,
 • Fári Miklós Gábor kertészmérnök, biológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Növénytudományi Intézete Alkalmazott Növénybiológiai Tanszékének egyetemi tanára,
 • Fehér Helga, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Számvitel és Pénzügy Intézeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense,
 • Flaskó Tibor orvos, a Debreceni Egyetem Klinikai Központja Urológiai Klinikájának igazgatója, egyetemi docens,
 • Füzesi Zsuzsanna orvos, szociológus, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézete Orvosi Oktatásfejlesztési és Kommunikációs Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,
 • Gácser Attila biológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara Biológia Intézetének vezetője, egyetemi tanár,
 • Gál Zoltán, a Magyar Regionális Tudományi Társaság elnöke, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara Pénzügyi és Számviteli Intézetének egyetemi tanára, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontja Regionális Kutatások Intézetének tudományos főmunkatársa,
 • Galli Csaba Béla gépészmérnök, a Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Kara Járműgyártás és Technológia Tanszékének főiskolai docense, szakmai tanácsadó,
 • H. Bagó Ilona Móra Ferenc-díjas irodalomtörténész, a Petőfi Irodalmi Múzeum Kiállítás-szervezési és Rendezési Főosztályának nyugalmazott főosztályvezetője, főmuzeológusa,
 • Hevesi Attila Lajos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem professor emeritusa,
 • Kállai János klinikai szakpszichológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa,
 • Kálmán Endre klinikai főorvos, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Pathológiai Intézetének igazgatóhelyettese,
 • Kaposi Zoltán történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának egyetemi tanára,
 • Kárpát István belgyógyász, nephrológus, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézete Nephrológiai Tanszékének egyetemi docense,
 • Kéri Laura Zita, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének igazgatóhelyettese,
 • Kissné Zsámbori Réka, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának tudományos és külügyi dékánhelyettese, Neveléstudományi és Pszichológiai Intézetének egyetemi docense,
 • Klivényi Péter neurológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Neurológiai Klinikájának igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanár,
 • Kristóf Tamás vegyészmérnök, a Pannon Egyetem Mérnöki Kara Természettudományi Központja Korróziós Kutatócsoportjának vezetője, egyetemi docens,
 • Lengyel Péter, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának dékánja és Képzőművészeti Intézete Szobrászat Tanszékének egyetemi docense,
 • Lőrinc Katalin Harangozó Gyula-díjas táncművész, a Magyar Táncművészeti Egyetem Modern Tánc és Színházi Tánc Tanszékének egyetemi tanára,
 • Lőrincz Katalin, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának általános dékánhelyettese és Üzleti Tudományok Intézetének intézetigazgatója, egyetemi docens,
 • Lőte Attila Jászai Mari-díjas színművész.
 • Mader Béla, a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtárának nyugalmazott főigazgatója
 • Mandics György József Attila-díjas költő, író,
 • Mezősi Emese endokrinológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Klinikai Központja I.sz. Belgyógyászati Klinikájának általános igazgatóhelyettese, egyetemi tanár,
 • Neumayer Károly Liszt Ferenc-díjas trombitaművész, fúvószenekari karnagy, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának nyugalmazott egyetemi docense,
 • Neveda Amália Márta, az Agóra Veszprém Kulturális Központ igazgatója, a Kulturális Központok Országos Szövetségének alelnöke,
 • Pap József, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének igazgatója, Új- és Jelenkori Történeti Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanára,
 • Pécsváradi Ferenc Attila, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara Növénybiológiai Tanszékének egyetemi docense,
 • Pósánné Rácz Annamária, a Debreceni Egyetem oktatási igazgatója,
 • Pődör Dóra, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Anglisztika Intézetének intézetvezető-helyettese, Angol Nyelvészeti Tanszékének egyetemi docense,
 • Salamon Konrád történész, muzeológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézete Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének volt főiskolai tanára,
 • Ifj. Sarkady Sándor tudományos kutató, a Soproni Egyetem főkönyvtárosa,
 • Stettner Eleonóra a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Matematika és Természettudományi Alapok Intézete Matematika és Modellezés Tanszékének egyetemi docense,
 • Szabó Gábor, a biológiai tudomány doktora, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Biofizikai és Sejtbiológiai Intézete Sejtbiológiai Tanszékének egyetemi tanára,
 • Szabó Imre, a Miskolci Egyetem professor emeritusa,
 • S. Szabó Péter, ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökhelyettese, az Európai Ügyvédi Kamarák Szövetsége magyar delegációjának tagja,
 • Szathmári Miklós belgyógyász, endokrinológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Klinikai Központja Orvosszakmai Főigazgatósága Egészségügyi Irányítási Igazgatóságának igazgatója, egyetemi tanár,
 • Szauter Ferenc közlekedésmérnök, a Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Kara Közúti és Vasúti Járművek Tanszékének egyetemi docense, a Járműipari Kutatóközpontjának vezetője,
 • Szekrényes András gépészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Műszaki Mechanikai Tanszékének egyetemi docense,
 • Szíj Enikő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete Finnugor Tanszékének nyugalmazott egyetemi docense,
 • Szlávik János, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professor emeritusa,
 • Trunkos András producer, az Omega együttes menedzsere.

Katonai tagozat[10]

 • Bogányi Gábor Ádám ezredes, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat referatúravezetője
 • Dominek Attila ezredes, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat felderítő csoportfőnök-helyettese
 • Gazsi Béla ezredes, a Honvéd Vezérkar Vezérkari Irodája Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának osztályvezetője
 • dr. Haid Tibor ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztálya Jogi Képviseleti Osztályának osztályvezetője
 • Horváth Géza Endre rendőr ezredes, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ igazgatója
 • Molnár József tűzoltó alezredes, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének polgári védelmi felügyelője
 • Orgován Csaba alezredes, a Magyar Honvédség Parancsnoksága Személyzeti Csoportfőnökségének vezető szakreferense
 • dr. Palik Mátyás ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtitsztképző Karának katonai repülési dékánhelyettese, Repülésirányító és Repülő-hajózó Tanszékének egyetemi docense
 • dr. Szilágyi József rendőr ezredes, a Terrorelhárítási Központ Műveleti Igazgatóságának igazgatója
 • Tornai Antal nyugállományú ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. biztonsági vezetője
 • dr. Vendrei Gábor ezredes, az Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház orvosigazgatója

2022[szerkesztés]

2022. március 15.[11][szerkesztés]

Polgári tagozat
 • Abonyi János vegyészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pannon Egyetem Mérnöki Karának tudományos és stratégiai dékánhelyettese, Bio-, Környezet- és Vegyészmérnöki Kutató-Fejlesztő Központjának egyetemi tanára
 • Ádám Laska, a Magyar–Norvég Kereskedelmi Kamara elnöke
 • Ágoston István, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara Egészségbiztosítási Intézetének egyetemi docense, dékáni megbízottja
 • Almási Gábor fizikus, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának dékánhelyettese és Fizikai Intézetének igazgatója, egyetemi docense
 • Antal Ildikó, a Johnson and Johnson Gyógyszeripari Intézete Immunológia Project Managementjének igazgatója
 • Bácsfainé Hévizi Józsa történész, nyugalmazott középiskolai tanár, nemzetiségkutató, az Erdélyi Szövetség elnöke
 • Bajdik Péter, az Országos Magyar Vadászkamara főtitkára
 • Balczár Lajos orvos, a Csolnoky Ferenc Kórház Pszichiátriai Gondozójának vezető főorvosa, a Horgony Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke, a Magyar Pszichiátriai Gondozók Regionális Egyesületének alelnöke
 • Baliga Kornél Ferenczy Noémi-díjas tervezőművész, építész
 • Balogh László televíziós rendező, operatőr
 • Bara Sándor, a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója
 • Barcsák Marianna, a Katolikus Pedagógiai Intézet intézetvezetője
 • Bartha Zoltán biztosítástechnikai szakértő, a Willbot & Kopking’s Hungary Zrt. tulajdonos vezérigazgatója, a Társ A Bajban Személyi Sérültekért Egyesület alapítója és elnöke, a Biztosítási Almanach és a Biztosítás magazin alapítója
 • Betlehem József, a Pécsi Tudományegyetem rektorhelyettese, az Egészségtudományi Kar Sürgősségi Ellátási és Egészségpedagógiai Intézetének igazgatója, egyetemi tanára
 • Bognár Árpád építőmérnök, a Swietelsky Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója
 • Bóna István DLA Munkácsy Mihály-díjas festő-restaurátor művész, egyetemi docens, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszékének megbízott tanszékvezetője
 • Borda Ferenc, a Bács-Kiskun Megyei Kórház, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórház Diabetes Szakrendelésének főorvosa, a Magyar Orvosi Kamara Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezetének volt elnöke
 • Eberhard Klemens Borghoff, a Meschedei Bencés Gimnázium tanára és tanulmányi igazgatója
 • Borszéki János vegyészmérnök, a Pannon Egyetem Mérnöki Kar Környezettudományi Intézete Föld- és Környezettudományi Intézeti Tanszékének korábbi egyetemi docense
 • Borvendég Zsuzsanna történész, a Magyarságkutató Intézet Történeti Kutatóközpontjának tudományos munkatársa
 • Julie Bynens, a Flamand Külügyi Hivatal főtitkára
 • Claessens Peter, a Claessens Group alapító ügyvezetője
 • Czár Gergely Harangozó Gyula-díjas táncművész, a Szegedi Kortárs Balett koreográfus-asszisztense, próbavezetője
 • Czibere Károly, a Református Szeretetszolgálat főigazgatója, a Károli Gáspár Református Egyetem címzetes egyetemi tanára, volt államtitkár
 • Czigány Tamás DLA Ybl Miklós- és Pro Architectura díjas építészmérnök, a Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kara Épülettervezési Tanszékének egyetemi docense
 • Czomba Csaba, az Első Keleti Műszaki Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. alapító tulajdonosa, ügyvezetője, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének társelnöke, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei elnöke
 • Császár Ildikó belgyógyász, nefrológus, a Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely Intézménye Sürgősségi Betegellátó Osztályának és a Covid Beteggyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa
 • Csendes Tibor matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Informatikai Intézete Számítógépes Optimalizálás Tanszékének egyetemi tanára
 • Csepregi Beáta, az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet – Nyírő Gyula Kórház osztályvezető főorvosa, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat önkéntes orvosa
 • Csernák Árpád színművész, író, szerkesztő, a Búvópatak című havilap alapító főszerkesztője
 • Csernyus Lőrinc Ybl Miklós-díjas építész, művészeti szakíró, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, Csenger és Makó város főépítésze, a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolájának volt vezetője
 • Csigás Zoltán Ede, az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetségének elnöke
 • Dabóczi Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszékének vezetője, egyetemi tanára
 • Decsi István Sándor vívó, mesteredző, a junior kardválogatott korábbi vezetőedzője, a Kertvárosi Vívó Sport Egyesület alapító elnöke
 • Detre Szabolcs Lóránt olimpiai bronzérmes, Európa-bajnoki kétszeres arany-, ezüst- és bronzérmes, harmincszoros magyar bajnok vitorlázó
 • Detre Zsolt Álmos olimpiai bronzérmes, Európa-bajnoki kétszeres arany-, ezüst- és bronzérmes, harminckétszeres magyar bajnok vitorlázó
 • Dobos Endre Zsolt, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara Földrajz-Geoinformatika Intézetének tanszékvezetője és egyetemi docense
 • Doszpolyné Mészáros Melinda munkajogi szakjogász, a LIGA Szakszervezetek elnöke
 • Dudás Zoltán Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium Parlamenti Államtitkári Titkárságának főosztályvezetője
 • Dunai János olimpiai bronzérmes, válogatott labdarúgó, szakedző
 • Estók János történész, muzeológus, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár főigazgatója, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézete Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszékének főiskolai tanára
 • Fábián Éva énekes-mesemondó, az Óbudai Népzenei Iskola népi énektanára
 • Feller Antal okleveles vegyészmérnök, a Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. vezérigazgatója
 • Ferenc Postma, az Amszterdami Szabadegyetem nyugalmazott professzora
 • Ferenczi Attila Mihály háziorvos, egészségügyi menedzser
 • Fórizs Etelka fogorvos, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat önkéntes orvosa
 • Földi Béla Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus, a Budapest Táncszínház alapító igazgatója
 • Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnöke, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara Egyháztörténeti Tanszékének vezetője, egyetemi docens
 • Frenyó Zoltán Tamás filozófus, a történettudomány doktora, a Tomori Pál Főiskola Bölcsészettudományi Tanszékének vezetője, a Szent István Tudományos Akadémia tagja
 • Francis Emmanuel Fynn-Thompson nyugalmazott orvos, Magyarország volt ghánai tiszteletbeli konzulja
 • Gábos Judit zongoraművész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kara Zenei Intézetének egyetemi tanára, volt tanszékvezetője
 • Gárdonyi Zsolt zeneszerző, orgonaművész, a Würzburgi Zeneművészeti Főiskola nyugalmazott professzora
 • Gelencsér Gábor Balázs Béla-díjas esztéta, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének egyetemi docense
 • Gesztes Éva aneszteziológiai és intenzív terápiás szakorvos, a Magyar Gyermekmentő Alapítvány szakmai igazgatója
 • Gyenes Ádám, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Kossuth Klub Egyesület elnöke, a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács Civil Oldal elnöke
 • Gyorgyevics Benedek Tamás, a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. vezérigazgatója
 • Hadnagy Gábor tengerészkapitány, motoros és vitorlás hajóvezető, a Magyar Tengerészek Egyesületének első elnökhelyettese
 • Hamari Zsuzsanna biológus, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara Biológiai Intézete Mikrobiológiai Tanszékének egyetemi docense
 • Harangozó Vilmos, a Kőszegi Római Katolikus Egyházközség nyugalmazott esperes-plébánosa
 • Hardi Gábor Titusz bencés szerzetes, középiskolai tanár, a Pannonhalmi Főapátság oktatási igazgatója
 • Harsányi Pál Ottó ferences szerzetes, biológia-kémia szakos középiskolai tanár, erkölcsteológus, a római Pápai Szent Antal Egyetem Hittudományi Karának dékánhelyettese
 • Hegedüs Ákos István, a Linde Gáz Magyarország Zrt. vezérigazgatója
 • Hegyi Csaba festőművész, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának dékánhelyettese, a Képzőművészeti Intézet Festészet Tanszékének egyetemi docense
 • Heinerné Barzó Tímea Tünde, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézete Polgári Jogi Intézeti Tanszékének vezetője, egyetemi tanára, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kara Civilisztikai Tanszékének egyetemi tanára
 • Herboly Domonkos, a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatója, a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének elnöke
 • Horváth-Lugossy Gábor, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója
 • Hóz Erzsébet okleveles közlekedésmérnök, közgazdasági szakokleveles mérnök, a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. vezető kutatója, tudományos főmunkatársa
 • Igyártó Gabriella Bessenyei György-díjas kulturális menedzser, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének ügyvezető igazgatója, a Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetségének alelnöke, a Magyar Népművészeti Tanács tagja
 • Incze Benjamin címzetes esperes, nyugalmazott plébános
 • Insperger Tamás Antal gépészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Műszaki Mechanikai Tanszékének vezetője, egyetemi tanára
 • Jánoskuti Levente, a McKinsey & Company Budapesti Irodájának ügyvezető partnere
 • Jarjabka Ákos közgazdász, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara Vezetés- és Szervezéstudományi Intézetének igazgatója, egyetemi docense és a Diaszpóra Projekt Hálózat vezetője, rektori megbízottja
 • José Carlos Fernandes Justino agrármérnök, az Angolai Köztársaság Mezőgazdasági és Halászati Minisztériumának miniszteri főtanácsadója
 • Ivanović Josip, az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának dékánja
 • Jüllich Ádám mérnök, a Jüllich Glas Holding Zrt. alelnöke
 • Kaiser Ottó fotográfus, fotóriporter, a Könyvjelző és a Hungaricum című kulturális magazinok alapító főszerkesztője
 • Káldi Gyula Pro Architectura és Forster Gyula-díjas építész, a Teleki László Alapítvány kurátora
 • Karácsonyi Miklós Béla nyugalmazott építész, az Ausztriai Magyarok Gazdasági Érdekközössége – Kaláka Club alapító tagja, elnökhelyettese
 • Karamánné Pakai Annamária okleveles ápoló, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézete Védőnői és Prevenciós Tanszékének vezetője, egyetemi docense, valamint Szombathelyi Képzési Központjának igazgatója
 • Karátson Endre író, irodalomtörténész, a Charles de Gaulle – Lille 3 Egyetem professor emeritusa
 • Katona Gábor háziorvos, üzemorvos
 • Kerékgyártó Attila építőmérnök, a Dömper Kft. projektvezetője, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ volt vezetője
 • Kerpits Miklós, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának elnöke
 • Király László informatikus, matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének nyugalmazott főosztályvezetője
 • Kis István bíró, a Szolnoki Törvényszék nyugalmazott tanácselnöke
 • Kiss Zoltán, a Pécsi Tudományegyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrumának kutatóorvosa, az MSD Pharma Hungary Kft. orvosi szakértője, tudományos munkatársa, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Epidemiológiai és Klinikai Kutatási Munkacsoportjának elnökhelyettese
 • Klemm József, a Vajdasági Rádió és Televízió vezérigazgató-helyettese, a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciójának egyik társelnöke
 • Klima Gyula, a Magyarságkutató Intézet Eszmetörténeti Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársa, tanácsadója, igazgatója és a New York-i Fordham University filozófiaprofesszora
 • Kóczy Á. László, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézetének tudományos tanácsadója, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyek Tanszékének egyetemi tanára, valamint Kvantitatív Társadalom- és Gazdaságtudományi Központjának igazgatója
 • Kocserha István gépészmérnök, a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara Kerámia- és Polimermérnöki Intézetének igazgatója, Kerámia- és Szilikátmérnöki Tanszékének egyetemi docense
 • Kocsis Imre Tibor gépészmérnök, a Debreceni Egyetem Műszaki Karának tudományos dékánhelyettese, az Ipari folyamatmenedzsment Intézet Műszaki Alaptárgyi Tanszékének vezetője, egyetemi tanára
 • Kovács István Lukács mesteredző, a Szolnoki Dózsa Vízilabda Kft. szakmai igazgatója
 • Kozlovszky Miklós programtervező matematikus, informatikus, az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának volt dékánja, egyetemi tanár, a Bio-Tech Kutatóközpont vezetője
 • Kozma Pál Fleischmann Rudolf és Darányi Ignác-díjas szőlőnemesítő, a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének korábbi igazgatója, Szőlőnemesítési és Génmegőrzési Osztályának vezetője
 • Köbli Norbert Balázs Béla-díjas forgatókönyvíró, érdemes művész, a Magyar Forgatókönyvírók Egyesületének alapító elnöke
 • Kövecsesné Gősi Viktória, a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karának egyetemi docense, Tanárképzési és Módszertani Főigazgatóságának főigazgatója
 • Kraft Zsolt ortopéd szakorvos, a Csíkszeredai Sürgősségi Kórház Ortopédia – Traumatológia Osztályának nyugalmazott osztályvezető főorvosa
 • Krizsán Gyuláné olimpiai ezüst- és bronzérmes nyugalmazott nemzetközi sakknagymester
 • Kurali Zoltán közgazdász, az Államadósság Kezelő Központ Zrt. vezérigazgatója
 • Lányi György, a Népművészet Ifjú Mestere díjas népzenész, zenetanár, a Magonc és a Téka Együttes alapító tagja
 • Léko István, a Lidové noviny napilap vezető munkatársa, volt főszerkesztője
 • Lukács Attila gépészmérnök, a Pannon Egyetem Mérnöki Kara Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézetének igazgatója, egyetemi docense
 • Lukács Imre Róbert, a Gyulafehérvári Főegyházmegye általános és bírósági helynöke, a Megtestesült Bölcsességről nevezett Szeminárium jogtanára, verespataki és abrudbányai plébános
 • Madaras Botond építőmérnök, a Magyar Mérnöki Kamara volt alelnöke
 • Major Balázs régész-történész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Régészettudományi Intézetének vezetője, az Arab Tanszék egyetemi docense
 • Martorelli Renato ügyvéd, Magyarország torinói tiszteletbeli konzulja
 • Mátyássy Andrea újságíró-szerkesztő, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. főtanácsadója
 • Mits Gergely jazz-zenész, a Kodolányi János Egyetem Kreatív Iparágak Intézete Modern Zene Tanszékének vezetője és marketing kapcsolatok igazgatója
 • Jean Monney, a Laurastar SA alapító elnöke
 • Motsai Géza, a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Országos Elnökségének elnökhelyettese és a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Budapesti Szervezetének III. kerületi elnöke
 • Nagy Balázs Vince gépészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszékének egyetemi docense
 • Nagy Ferenc tudománytörténész és tudományszervező, a Tudóslexikon A-tól Z-ig megteremtője
 • Nagy István volt országgyűlési képviselő, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának képviselője, korábbi alpolgármestere
 • Nagy Kálmán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vidékfejlesztésért felelős megyei alelnöke, a Zalaerdő Zrt. Igazgatóságának korábbi elnöke
 • Nagy Sándor, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének, valamint a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesületének elnöke, az Országos Fogyatékosügyi Tanács társelnöke
 • Nagy Sándor Alex hidrobiológus, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Biológiai és Ökológiai Intézete Hidrobiológiai Tanszékének tudományos főmunkatársa
 • Armash Nalbandian a Damaszkuszi Örmény Apostoli Egyházmegye prímás püspöke
 • Navarrete József olimpiai ezüstérmes, kétszeres világbajnok kardvívó, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem – Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club Vívószakosztályának vezetőedzője
 • Németh Pál Liszt Ferenc-díjas fuvolaművész, karmester, a Savaria Barokk Zenekar alapítója
 • Obermayer Nóra, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Menedzsment Intézete Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszékének vezetője, egyetemi docense
 • Orbán Csaba, a Nagyatádi Kórház Belgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa, a Csurgói Egészségügyi Centrum ügyvezető igazgatója
 • Paár Attila, a West Hungária Bau Kft. ügyvezető igazgatója
 • Pietrzak Marek Andrzej építőmérnök, a BAUPOL Sp. z.o.o ügyvezető alelnöke, Magyarország bydgoszczi tiszteletbeli konzulja
 • Polgár Lőrinc, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének elnöke
 • Polonkai Mária, a Budapesti Corvinus Egyetem címzetes egyetemi docense, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének alelnöke
 • Pusztai Tamás régész, a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóságának főigazgató-helyettese
 • Rácz Pál aranykoszorús hegedűkészítő mester, a Paganini Music Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. vezetője
 • Rezi-Kató Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum általános főigazgató-helyettese
 • Rojkovich Bernadette orvos, a Budai Irgalmasrendi Kórház Reumatológia I. – Rehabilitáció Osztályának osztályvezető főorvosa, a Magyar Bioetikai Társaság elnöke
 • Sándor József Batthyány-Strattmann László-díjas sebész, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikája, Sebészeti Tanszéki Oktató Csoportjának nyugalmazott egyetemi tanára, valamint a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Tanszékének tudományos szaktanácsadója
 • Schnaider Lászlóné, az Osztrák–Magyar Akció Alapítvány ügyvezető igazgatója
 • Sepsi Enikő műfordító, művészetelméleti szakíró, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Művészettudományi és Szabadbölcsészet Intézetének vezetője, a Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium alapító igazgatója, egyetemi tanára
 • Seres István, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Matematika és Természettudományi Alapok Intézete Fizika Tanszékének vezetője, egyetemi docense
 • Soós Gyula nyugalmazott bíró
 • Szabics István, a Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat igazgatója
 • Szabó István fizikus, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának egyetemi docense
 • Szabó János, a Veszprémi Főegyházmegye gazdasági helynöke, főesperes, a veszprémi Szent László Plébánia plébánosa
 • Szabó Lajos agrármérnök, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem professor emeritusa, valamint Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézetének témavezető oktatója
 • Szabó László kommunikációs szakember, producer, a Magyar Teátrumi Társaság Közhasznú Egyesület titkára, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Magyar Sakkszövetség és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetségének elnöke
 • Szabó Szilárd geográfus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara Földtudományi Intézetének vezetője, Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszékének vezetője, egyetemi tanára
 • Szabó Zoltán közgazdász-tanár, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézete Fenntartható Turizmus Tanszékének egyetemi docense
 • Szabó Zoltán Béla programtervező matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete Rendszer és Irányításelméleti Kutató Laboratóriumának tudományos tanácsadója és a Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára
 • Szalai Marianna belgyógyász, kardiológus, háziorvos, foglalkozás-egészségügyi szakorvos
 • Szarvas Zsuzsanna Veronika, a Néprajzi Múzeum főmuzeológusa, volt főigazgató-helyettes
 • Szente Béla Bánffy Miklós-díjas közművelődési szakember, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója
 • Szentkereszty Zoltán aneszteziológiai és intenzív terápiás szakorvos, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campusa Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályának vezető főorvosa
 • Szepessy Béla István grafikusművész, a Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézetének igazgatója, egyetemi tanár, a Nemzetközi Fametsző Művésztelep vezetője
 • Szerencsés Károly történész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézete Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének egyetemi docense
 • Tamás T. László, a győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház Fül-Orr-Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Osztályának főorvosa
 • Tancsik Rudolf ügyész, a Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztálya Igazgatási Osztályának vezetője
 • Tarcali Gábor, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara Növényvédelmi Intézetének tudományos főmunkatársa, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara alelnöke
 • Tarnai Julianna Katalin, a Nemzeti Egészségügyi Kutatási Ügynökség Nonprofit Kft. igazgatója
 • Giresse Justin Tella, Magyarország elefántcsontparti tiszteletbeli konzulja
 • Tercsi Mátyás nyugalmazott okleveles gépészmérnök, okleveles hegesztő szakmérnök, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége kecskeméti csoportjának elnöke
 • Lawrence Tetteh, a World Miracle Outreach karizmatikus lelkipásztora
 • Johan Thijs, a KBC Group vezérigazgatója
 • Tomka Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Főigazgatóságának gyűjteményi főigazgató-helyettese
 • Andrej Tóth, a Prague University of Economics and Business egyetemi kancellárja, a prágai Charles University és a University of South Bohemia előadója, kutatója
 • Tóth István címzetes legfőbb ügyészségi ügyész, a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség főügyészhelyettese
 • Tóth László József Attila-díjas költő, író, műfordító, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja
 • Totha Péter Joel, a Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálata Tábori Rabbinátusának vezető tábori főrabbija
 • Valérie Tóthová, a University of South Bohemia Faculty of Health and Social Sciences tudományos dékánhelyettese
 • Tőke László Zoltán, a Pannon-Víz Zrt. nyugalmazott elnök-vezérigazgatója, a Magyar Víziközmű Szövetség elnökségi tagja
 • Karsegenov Urazgalij Tuleugalievics, a kazahsztáni Atirau-Zsarik Rt. Igazgatóságának elnöke, Magyarország atiraui tiszteletbeli konzulja
 • Ugron András Gábor nyugalmazott építészmérnök
 • Uray Zoltán biológus, radiológus, vívó, sportíjász, a biológia tudományok doktora, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Ion Chiricuta Onkológiai Intézet sugárbiológusa
 • Urr Anita, a Magyar Paralimpiai Bizottság főtitkára
 • Varga Gábor állatorvos, a Hegykői Mezőgazdasági Zrt. elnök-igazgatója, a gödöllői Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karának címzetes egyetemi docense
 • Varga László kohómérnök, a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara Öntészeti Intézetének igazgatója és Járműipari Öntészeti Intézeti Tanszékének egyetemi docense
 • Varga Péter Miklós mezőgazdasági gépészmérnök, a Digitális Jólét Nonprofit Kft. megbízott tanácsadója, az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége Agrárinformatikai Munkacsoportjának vezetője
 • Vasáros Zsolt Pro Architectura és Ybl Miklós-díjas építészmérnök, vezető tervező, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kara Exploratív Építészeti Tanszékének vezetője, egyetemi tanára, a Narmer Építészeti Stúdió alapító ügyvezető igazgatója
 • Végh Attila József Attila-díjas költő, próza- és esszéíró
 • Leidi Veskis, az Észt Nyelv Intézetének nyugalmazott munkatársa, volt felelős szerkesztő
 • Veszprémy László bölcsész, történelem–könyvtár–latin szakos kutató, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Intézet Medievisztika Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára
 • Virág Emese Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Ének Tanszékének egyetemi docense
 • Vizi Elemér jezsuita szerzetes, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának tartományfőnöke
 • Volceanov George, a filológia doktora, műfordító, lexikográfus, a Bukaresti Spiru Haret és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karának egyetemi tanára
 • Vörös János, a bioelektronika professzora, a Zürichi Műszaki Egyetem egyetemi professzora, Bioszenzorok és bioelektronikai Laboratóriumának vezetője
 • Weisz Róbert parakenu szövetségi kapitány, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség regionális működéséért felelős alelnöke
 • Zóka Katalin, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanulmányi rektorhelyettese, Anyanyelvi, Művészeti és Egyházzenei Tanszékének vezetője, főiskolai tanára
 • Zsávolya Zoltán József Attila- és Gérecz Attila-díjas író, költő, irodalomtörténész, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának könyvtárosa
 • Zsigmond László Ybl Miklós-díjas építészmérnök, Veresegyház, Rácalmás és Mátészalka főépítésze, a Kvadrum Építésziroda, a Kós Károly Egyesülés és a Makona Egyesülés alapító tagja
Katonai tagozat
 • Aulechla József ezredes, a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Kulturális és Rekreációs Igazgatóság igazgatója
 • Babud Jenő tűzoltó ezredes, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetője
 • Bozóki János ezredes, a Magyar Honvédség Légijármű Javítóüzem parancsnoka
 • Csató Kornélia büntetés-végrehajtási ezredes, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Hivatalának vezetője
 • Földi Pál hadtörténeti író, a Magyar Honvédség nyugalmazott ezredese, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség alapítója és korábbi vezetője
 • Görög István nyugállományú ezredes, a Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
 • Hangya Gábor ezredes, a Magyar Honvédség Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ parancsnoka
 • Kocsi László ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Katonai és Társadalmi Kapcsolatok és Életpálya Menedzsment Főosztályának főosztályvezető-helyettese, Társadalmi Kapcsolatok Osztályának vezetője
 • Koller József dandártábornok, a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis parancsnoka
 • Kozmér István ezredes, a Magyar Honvédség Parancsnoksága Személyzeti Csoportfőnökség megbízott csoportfőnöke
 • Könczöl Ferenc ezredes, a Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezredének parancsnoka
 • Ladányi István ezredes, a Magyar Honvédség Parancsnoksága Jogi és Igazgatási Főnökségének főnöke
 • Major Béla nyugállományú alezredes, a VIV Villanyszerelőipari Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Zrt. biztonsági vezetője
 • Mudra József ezredes, a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár dandárparancsnoka
 • Nagy Sándor ezredes, a Magyar Honvédség Transzformációs Parancsnokságának törzsfőnöke
 • Palicz András rendőr ezredes, a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese
 • Szabó Károly ezredes, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat igazgatója
 • Szászi Gábor Sándor ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának oktatási dékánhelyettese és Hadtáp Pénzügyi és Katonai Közlekedési Tanszékének egyetemi docense
 • Szloszjár Balázs dandártábornok, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoka
 • Tóth István ezredes, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandárának dandárparancsok-helyettese, Hódmezővásárhely helyőrségparancsnoka
 • Ugrik Csaba Iván dandártábornok, a Magyar Honvédség kecskeméti 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázisának bázisparancsnoka
 • Uzonyi Attila Sándor rendőr ezredes, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Debreceni Rendőrkapitányságának vezetője
 • Varga Attila Ferenc ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Igazgatási Főosztályának vezetője

2021[szerkesztés]

2021. augusztus 20.[12][szerkesztés]

Polgári tagozat
 • Adorján Zoltán, kétszeres Európa-bajnok salakmotor-versenyző részére,
 • Agyaki Gábor, az Országos Magyar Vadászkamara Baranya Megyei Területi Szervezetének és a Baranya Megyei Vadásztársaságok Szövetségének elnöke, a Karasica Völgye Vadásztársaság hivatásos vadásza részére,
 • Ando György, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója részére,
 • Apostu Adrian Dănuț, a Romsilva Országos Erdészeti Igazgatóság Igazgatótanácsának elnöke, a Marsenmart Kft. ügyvezetője részére,
 • Aradi András Péter, a Békéscsabai Evangélikus Egyházközség nyugalmazott lelkésze részére,
 • dr. Ballagi Farkas belgyógyász, angiológus, mozgásszervi rehabilitátor, a Lumniczer Sándor Kórház–Rendelőintézet nyugalmazott kórházigazgató főorvosa részére,
 • dr. Balogh Ágnes vegyészmérnök, közgazdász, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Menedzsment Intézete Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszékének egyetemi docense részére,
 • dr. Barabás László, az Osztrák Köztársaság tiszteletbeli konzulja részére,
 • dr. Bánhidi Olivér okleveles vegyész, a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara Kémiai Intézetének nyugalmazott címzetes egyetemi tanára részére,
 • Bánkuti Gyula építőmérnök, a Magyar Államvasutak Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóságának korábbi műszaki igazgatóhelyettese részére,
 • Bányai György, a Felcsúti Letenyey Lajos Gimnázium Technikum és Szakképző Iskola igazgatója részére,
 • dr. Bátai Mária nyugalmazott gyermekorvos, címzetes főorvos részére,
 • dr. Bednanics Gábor irodalomtörténész, az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kara Magyar Irodalomtudományi Tanszékének habilitált főiskolai tanára részére,
 • Bellai Eszter operaénekes részére,
 • Bogár Rózsa pedagógus, a Sárvári Tinódi Gimnázium volt tanára, kollégiumvezetője részére,
 • Brückner Ákos Előd ciszterci szerzetes, a székesfehérvári Nagyboldogasszony–Nepomuki Szent János Plébánia plébánosa részére,
 • dr. Budavári Ágota sportpszichológus részére,
 • dr. Burián László Imre jogász, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Nemzetközi Magánjogi Tanszékének egyetemi tanára részére,
 • Buzai Sándor, a szegedi Forrás Felnőttoktatási Gimnázium biológia–kémia szakos középiskolai tanára részére,
 • dr. Chován János Tibor, a Pannon Egyetem Mérnöki Karának korábbi dékánhelyettese, a
 • Czabarka Péter operatőr, rendező, forgatókönyvíró részére,
 • Czellér András mesterpedagógus, a debreceni Lilla Téri Általános Iskola intézményvezetője, matematika szakos tanára részére,
 • Dányi Gábor Zoltán, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkára részére,
 • dr. Dér Katalin klasszika-filológus, teológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Ókortudományi Intézete Latin Tanszékének nyugalmazott egyetemi docense, a Mária Rádió és a Magyar Katolikus Rádió munkatársa részére,
 • dr. Dobozy Imre pedagógus, a Sárvári Tinódi Gimnázium volt tanára részére,
 • dr. Dobrowiecki Tadeusz Paweł, a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara Méréstechnikai és Információs Rendszerek Tanszékének egyetemi tanára részére,
 • Dorozsmai Éva Borbála, a Magyar Államvasutak Zrt. nyugalmazott humánerőforrás vezérigazgató-helyettese részére,
 • Doucha Ferenc György, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Zala Megyei Szervezetének elnöke, a World-2000 Kft. tulajdonosa, ügyvezető igazgatója részére,
 • Dumovits István, a Győri Egyházmegye horvátzsidányi Keresztelő Szent János Római Katolikus Plébániájának plébániai kormányzója, a Horvát Katolikus Ifjúság Vallási és Kulturális Egyesület elnöke részére,
 • dr. Egresits Ferenc székesegyházi kanonok, pápai prelátus, teológiatanár, a győri Szent István Király Római Katolikus Plébánia plébánosa részére,
 • dr. Elter József mérnök-fizikus, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese részére,
 • dr. Fehér Sándor faipari mérnök, a Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kara Faanyagtudományi Intézetének egyetemi docense részére,
 • dr. Fejér Tibor Zoltán családorvos, üzemorvos, belgyógyász, a Non Nobis Pro Homine Bt. tulajdonosa részére,
 • Fitos Zoltán mérnök-közgazdász, a Ganz Gépgyár Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója részére,
 • Fűke Géza klarinétművész, a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatója részére,
 • Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért elnöke, az Emberi Erőforrások Minisztériumának korábbi család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkára részére,
 • Gagyi István, az Országos Magyar Vadászkamara Vas Megyei Területi Szervezetének elnöke, a Vasi Vadgazdálkodók Védegyletének elnöke, az Ethofer Mezőgazdasági Termelő- és Szolgáltató Kft. Hegyfalu telephelyének telepvezetője részére,
 • dr. Gasparics Gyula, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Anyanyelvi, Művészeti és Egyházzenei Tanszékének főiskolai tanára részére,
 • dr. Gereben Ferenc szociológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nyugalmazott docense részére,
 • dr. Gerendy Jenő tervezőgrafikus-művész, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának kapcsolati és arculatért felelős dékánhelyettese, a Design és Médiaművészeti Intézet Tervezőgrafika Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,
 • dr. Gergely István, a Gyulai Törvényszék nyugalmazott bírája, címzetes táblabíró részére,
 • dr. Göböl Zsolt Viktor, a Semmelweis Egyetem Szent Rókus Klinikai Tömb orvos főigazgatója, rektori biztosa, a Semmelweis Egyetem Minimál Invazív és Egynapos Sebészeti Klinika megbízott igazgatója részére,
 • Gömbös Lóránd Csaba, a Tracon Budapest Kft. ügyvezetője részére,
 • Gregersen-Labossa György, a Johannita Lovagrend Magyar Tagozatának káplánja, a Keresztyén Ifjúsági Egyesület és a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület elnöke részére,
 • dr. Gulyás Béla állami díjas gépészmérnök, az egykori Magyar Hűtőipari Vállalat vezérigazgatója részére,
 • Gulyás Gábor közgyűjteményi szakember, a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum, a debreceni MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ, illetve a Műcsarnok volt igazgatója részére,
 • dr. Gyárfás Ágnes magyarnyelv- és irodalomtanár, kutató, szerkesztő, a Miskolci Bölcsész Egyesület alapító elnöke részére,
 • dr. Gyémánt Gyöngyi vegyész, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézete Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékének egyetemi docense részére,
 • Győri Józsefné, a Kőszikla Alapítvány munkatársa részére,
 • dr. Gyurácz Ferenc író, a Vasi Szemle nyugalmazott főszerkesztője, a Magyar Nyugat Könyvkiadó vezetője részére,
 • Hajdu János főesperes, szentszéki tanácsos, a sepsiszentgyörgyi III. Szent Benedek Plébánia plébánosa részére,
 • Haraszti Gyula, az Ipoly Erdő Zrt. műszaki és erdőgazdálkodási vezérigazgató-helyettese, az Erdészeti Lapok Szerkesztőbizottságának elnöke részére,
 • Harsányi István építészmérnök, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány korábbi főépítésze részére,
 • Hegyiné Mladoniczki Éva, a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője, a Nemzeti Pedagógus Kar megyei elnöke részére,
 • Horváth Anikó csembaló- és zongoraművész, a Clavicembalo Alapítvány elnöke, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem nyugalmazott egyetemi docense részére,
 • dr. Horváth Erzsébet geográfus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézete Természetrajzi Tanszékének egyetemi docense részére,
 • dr. Horváth Mária Sarolta, a Miskolci Törvényszék nyugalmazott bírája, címzetes táblabíró részére,
 • dr. Imre Attila Rikárd fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára részére,
 • dr. Isépy István botanikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Botanikus Kertjének korábbi igazgatója és az egyetem volt egyetemi docense részére,
 • dr. Jenei Terézia, a Nyíregyházi Egyetem Óvó- és Tanítóképző Intézetének főiskolai tanára részére,
 • dr. Juhász György András szülész-nőgyógyász szakorvos, a csepeli Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat nyugalmazott főigazgatója részére,
 • Kalmár Miklós építészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kara Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének címzetes egyetemi tanára részére,
 • Kapin István, a Debreceni Görögkatolikus Parókia parókusa részére,
 • Kaan Karakaya, Magyarország antalyai tiszteletbeli konzulja részére,
 • dr. Karlócai Kristóf András kardiológus, a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikájának főorvosa részére,
 • dr. Kathó Ágnes, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézete Fizikai Kémiai Tanszékének nyugalmazott tudományos főmunkatársa részére,
 • Károlyi Angelica, a Károlyi József Alapítvány kulturális igazgatója részére,
 • dr. Keglevich György Tibor vegyészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara Szerves Kémia és Technológia Tanszékének egyetemi tanára részére,
 • Kelemen János, a Coop Szeged Zrt. elnök-vezérigazgatója részére,
 • dr. Keresztes Péter Mihály villamosmérnök, a Széchenyi István Egyetem Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kara Automatizálási Tanszékének korábbi egyetemi docense, tanszékvezetője részére,
 • Kereszty Rókus ciszterci szerzetes, a dallasi Miasszonyunk Ciszterci Apátság lelkésze részére,
 • Keszeyné dr. Say Emma építőmérnök, az Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Építőmérnöki Intézete Geotechnikai és Tartószerkezeti Tanszékének egyetemi docense részére,
 • Kiss-Borlase Egon, a Genfi Magyar Egyesület tiszteletbeli elnöke, a G. Salerno & Associes SA elnöke, a Genfi Magyar Protestáns Gyülekezet gondnoka részére,
 • Koblencz Attila, a Szalézi Intézmény Fenntartó képviselője, a Don Bosco Keresztény Pedagógiai Szakkollégium vezetője részére,
 • dr. Kocsis Gabriella fogorvos, szájsebész, az Ép Fogakért Bt. tulajdonosa részére,
 • Komárominé dr. Horváth Ilona Ildikó legfőbb ügyészségi tanácsos, a Legfőbb Ügyészség Büntetőbírósági Ügyek Főosztálya Törvényességi Ügyek Osztályának osztályvezető ügyésze részére,
 • dr. Kondorosy Előd István agrármérnök, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campusának egyetemi tanára részére,
 • Kosztyu János András, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézetének nyugalmazott igazgatója részére,
 • Kothencz János szociológus, a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója részére,
 • Kovács Ágnes, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége és a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa elnöke részére,
 • dr. Kovács Éva fogorvos, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóságának igazgatóhelyettese, egészségügyi intézményegység-vezetője részére,
 • Koválszki Peter Antal orvos, az amerikai egyesült államokbeli Magyar Baráti Közösség elnöke részére,
 • dr. Kozák Miklós László geológus mérnök, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara Ásvány- és Földtani Tanszékének korábbi egyetemi docense részére,
 • dr. Kozma László matematikus, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Matematikai Intézete Geometriai Tanszékének egyetemi docense részére,
 • Kőszeghy Tamásné nyugalmazott tanár, evangélikus teológus, a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola alapítója és volt igazgatója részére,
 • Kristóf Krisztián artistaművész, zsonglőr, a Recirquel Társulat nemzetközi menedzsere részére,
 • dr. Kristófné dr. Kontra Erzsébet Márta, a Pesti Központi Kerületi Bíróság nyugalmazott csoportvezető bírója részére,
 • dr. Kristófné dr. Makó Éva vegyészmérnök, a Pannon Egyetem Mérnöki Kara Műszaki Tudományok Kutató-Fejlesztő Központjának egyetemi docense részére,
 • dr. Kuki Ákos villamosmérnök, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézete Alkalmazott Kémiai Tanszékének egyetemi docense részére,
 • dr. Kurimay Tamás pszichiáter, pszichoterapeuta, addiktológus, az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő Budai Családközpontú Lelki Egészség Centrumának osztályvezető főorvosa, az Eötvös Loránd Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára részére,
 • Rev. Msgr. Frank Leo Jr., a Kanadai Katolikus Püspöki Konferencia főtitkára részére,
 • Lipthay Antal Miklós, a Pro Arte et Natura Alapítvány alapítója részére,
 • Lucza Gyula építész, műszaki ellenőr, a Magorkút Kft. ügyvezetője részére,
 • Ludmány Emil brácsaművész, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Zeneművészeti Intézete Vonós hangszerek Tanszékének egyetemi docense részére,
 • dr. Lukács Erzsébet matematikus, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Matematika Intézete Algebra Tanszékének egyetemi docense részére,
 • Lukács Gábor festőművész, a Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézetének főiskolai docense részére,
 • Makkai László görögkatolikus áldozópap, a Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon és Roma Szakkollégium igazgatója, egyetemi lelkész, a Miskolci Egyházmegye volt cigánypasztorációs helynöke részére,
 • Marton Bernát ciszterci szerzetes, a dallasi Miasszonyunk Ciszterci Apátság lelkésze, zirci perjel részére,
 • dr. Marton József egyháztörténész, pápai prelátus, nagyprépost, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karának alapítója és professor emeritusa, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem alapító kuratóriumának tagja részére,
 • dr. Mertinger Valéria kohómérnök, anyagtudományi mérnök-fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézetének intézetigazgatója, egyetemi tanár részére,
 • dr. Mezős Tamás építőmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kara Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének egyetemi tanára, az M&M Architektész Építésziroda Kft. ügyvezetője, vezető tervezője részére,
 • dr. Miklósné dr. Magyar Márta címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, a Somogy Megyei Főügyészség Civil Ügyek Csoportjának főügyészségi csoportvezető ügyésze részére,
 • dr. Minorics Marianna Tünde, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézete Művelődéstudományi Tanszékének adjunktusa részére,
 • Mohayné Keresztes Ilona újságíró, szerkesztő, műsorvezető, az Egy.hu internetes oldal munkatársa, a Kossuth Rádió volt munkatársa részére,
 • dr. Molnár Károly, Mezőkövesd 7. számú Háziorvosi Rendelőjének háziorvosa részére,
 • David Treharne Morgan ügyvéd, a The Maritime Heritage Trust elnöke részére,
 • David Moucheron, a K&H Bank Zrt. volt vezérigazgatója részére,
 • Murányi Sándor logopédus, oligrofrén- és pszichopedagógus, az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola nyugalmazott intézményvezetője, címzetes igazgatója részére,
 • H. Nándori Klára Ybl Miklós-díjas építészmérnök, a déBert Építészek Kft. ügyvezetője részére,
 • Nagy Gyula okleveles gépészmérnök, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke részére,
 • Nagy Sándor közművelődési szakember, a Pécsi Ifjúsági Ház nyugalmazott címzetes főigazgatója részére,
 • dr. Nébald György olimpiai bajnok és hatszoros világbajnok kardvívó részére,
 • Németh István népzenegyűjtő, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Zenetudományi Intézetének nyugalmazott munkatársa részére,
 • dr. Ordasi Péter karnagy, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának főiskolai tanára részére,
 • dr. Orlóci László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Füvészkertjének igazgatója, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Dísznövénytermesztési és Zöldfelület-gazdálkodási Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Szent István Egyetem címzetes egyetemi docense részére,
 • Ónodi-Szabó Lajos építészmérnök, a Bicske Építő Kft. ügyvezetője, vezető tervezője részére,
 • dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Gusztáv orvos, a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának megbízott stratégiai és gazdasági alelnöke, korábbi egészségügyért felelős államtitkár részére,
 • Palotai Gábor grafikusművész, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem címzetes egyetemi tanára részére,
 • dr. Pap Ferenc református lelkész, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karának dékánja, Alapozó Teológiai Tanszékének tanszékvezetője, a Hittudományi Kar Újszövetségi Tanszékének egyetemi tanára részére,
 • dr. Papp Mária közgazdász, a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség Felügyelő Bizottságának elnöke részére,
 • dr. Parti Tamás közjegyző, a Budapesti Közjegyzői Kamara elnöke, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökhelyettese részére,
 • dr. Pálfi György biológus, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Biológiai Intézete Embertani Tanszékének tanszékvezetője, egyetemi docens részére,
 • dr. Pálos Gábor belgyógyász, infektológus, az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő főorvosa, a Semmelweis Egyetem címzetes egyetemi docense részére,
 • dr. Pázmány Annamária pszichiáter, neurológus, egészségügyi szakközgazdász, Szentendre Város Egészségügyi Intézményeinek nyugalmazott főigazgatója részére,
 • Pereira Ruttkay Veronica, Magyarország Porto Alegre-i tiszteletbeli főkonzulja részére,
 • Peter Albert Verhalen ciszterci szerzetes, a dallasi Miasszonyunk Ciszterci Apátság apátja részére,
 • dr. Petraskó István közjegyző, a Miskolci Közjegyzői Kamara elnöke, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökhelyettese részére,
 • dr. Pintér Ákos matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem általános rektorhelyettese, a Természettudományi és Technológiai Kar Matematikai Intézete Algebra és Számelmélet Tanszékének egyetemi tanára részére,
 • dr. Pintér Márta Zsuzsanna irodalom- és színháztörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Karának dékánja, a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Irodalomtudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,
 • dr. Ráczné dr. Schneider Ildikó erdőmérnök, a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara Erdészeti, Faipari és Földméréstörténeti Gyűjteményének volt igazgatója részére,
 • Rusvay Balázs Kálmán, az Országos Mentőszolgálat Váci Mentőállomásának nyugalmazott vezető mentőtisztje részére,
 • Sándor József ortopéd-traumatológus főorvos, a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház nyugalmazott kórházigazgatója részére,
 • dr. Sándor József közjegyző, a Szegedi Közjegyzői Kamara elnöke részére,
 • dr. Sáringer János történész, a Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kara Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének egyetemi docense, a Budapesti Gazdasági Egyetem Társadalomtudomány és Pedagógia Intézetének vezetője részére,
 • dr. Sárosi György brácsaművész-tanár, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara Vonós Tanszékének egyetemi docense részére,
 • Schumicky András Jenő gépészmérnök, az SCH-PS Kft. ügyvezető igazgatója, külügyminiszteri diplomáciai megbízott részére,
 • dr. Sipos Gyula háziorvos, a Dr. Sipos Egészségügyi Szolgáltató Bt. ügyvezetője részére,
 • Sipos József filmrendező, producer, forgatókönyvíró, a PCN Kommunikációs Kft. ügyvezetője részére,
 • dr. Siska Judit Magdaléna, a Bükkábrányi Orvosi Rendelő háziorvosa részére,
 • Somogyi János, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgárőr Szövetség elnöke részére,
 • dr. Somogyi László Géza élelmiszermérnök, az egykori Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Gabona és Iparinövény Technológia Tanszékének tanszékvezetője részére,
 • dr. Ivo Staničić, Magyarország spliti tiszteletbeli konzulja részére,
 • Starkné dr. Werner Ágnes, a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karának dékánhelyettese, Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszékének egyetemi docense részére,
 • Stoll Gábor Péter, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságának nyugalmazott megyei igazgatója részére,
 • dr. Szabó Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Anglisztika Intézete Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének egyetemi docense részére,
 • Szalay Miklós olimpiai bajnok labdarúgó, edző, a Salgótarjáni Városi Sport és Létesítmény Igazgatóság egykori sportszakmai igazgatóhelyettese részére,
 • Szaniszló Róbert nyugalmazott mérnök részére,
 • dr. Szendrői Miklós ortopéd sebész, a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikájának egyetemi tanára részére,
 • dr. Szennyessy Judit közgazdász, az Edutus Egyetem professor emeritája részére,
 • Szepesfalvy Ákos építőmérnök, a HaNSa Építőipari Fővállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. projektmenedzsere részére,
 • Szilágyi N. Sándor nyelvtudományi szakíró, szerkesztő, közéleti író, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára részére,
 • dr. Szinetár Csaba Miklós, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központja Biológia Tanszékének főiskolai tanára részére,
 • dr. Szörényi Erzsébet, a Rajna–Ruhr-vidéki Német–Magyar Társaság alelnöke részére,
 • Szűcs Lászlóné, az 1956 Öröksége Alapítvány alapító tagja és elnöke, a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének humánpolitikai elnökhelyettese részére,
 • Tegzes Katalin, a Segítő Nővérek Kongregációjának szerzetesnővére, pasztorális asszisztens, a gyászolók lelki segítője részére,
 • Teresa Worowska műfordító, filológus, a Magyar Diplomáciai Akadémia oktatója részére,
 • dr. Tolnay Lajos szülész-nőgyógyász szakorvos, a Magyar Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórháza Keresztény Családi Centrum Nőgyógyászati Szakrendelésének ambulanciavezető főorvosa részére,
 • dr. Tóth János, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kara Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszékének tanszékvezetője részére,
 • Tóth László ötvös, tervezőgrafikus-művész, a Műtér Kft. ügyvezetője részére,
 • Tsedev Unurbayan, a Mongol Pedagógiai Egyetem egyetemi tanára, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Mongol és Belső-ázsiai Tanszékének volt mongol nyelvi lektora részére,
 • Ugray Tamás magashegyi vadász, író, a Torontói Magyar Ház volt alelnöke részére,
 • dr. Ujj József közjegyző, a Pécsi Közjegyzői Kamara elnöke részére,
 • dr. Urbán Róbert pszichológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézete Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,
 • Vancsura Miklós mérnök-közgazdász, vízépítő mérnök, a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő korábbi igazgatója, a Sárvári Szent László Kórház volt főigazgatója, a Pannon Egyetem címzetes egyetemi docense részére,
 • dr. Viczián Edit Anna háziorvos, a Dr. Viczián Edit – Felnőtt Háziorvosi Praxis tulajdonosa, a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékének oktatója részére,
 • dr. Vigh Annamária, a Szépművészeti Múzeum általános főigazgató-helyettese részére,
 • Wagner Csijo, az Academia Humana Wagner Nándor Művész Hagyatékát Ápoló Alapítvány alapító elnöke részére,
 • Wéber László okleveles építészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címzetes egyetemi docense, a Wéber és Társa Tanácsadó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője részére,
 • Winkler Csaba, a Széchenyi István Egyetem címzetes egyetemi docense, a Kommunikációs és Alumni Iroda társadalmi kapcsolatokért felelős titkára részére,
 • Zsigmond Győző néprajztudós, etnomikológus, a Bukaresti Tudományegyetem Idegen Nyelvek és Irodalmak Kara Hungarológiai, Judaisztikai és Romológiai Intézetének egyetemi tanára részére,
 • Zsukovszky Miklós református esperes-lelkész, a Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság alapítója és parancsnoka részére.
Katonai tagozat
 • Arató Gábor László rendőr ezredes, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese részére,
 • dr. Bozsó Zoltán büntetés-végrehajtási dandártábornok, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka részére,
 • dr. Budai István büntetés-végrehajtási dandártábornok, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön volt intézetparancsnoka részére,
 • Fekete László ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Katonai Irányítási és Válságkezelési Főosztály Katonai Irányítási Osztályának vezetője részére,
 • dr. Horváth Csaba János ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeumának parancsnokhelyettese, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájának egyetemi docense részére,
 • Király János István ezredes, a Magyar Honvédség Parancsnoksága Pénzügyi Gazdasági Főnökségének főnöke részére,
 • Kovács János ezredes, a Magyar Honvédség Parancsnoksága Tervezési és Vezetési Főnökség főnöke részére,
 • Kovács Krisztián ezredes, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat igazgatója részére,
 • Makádi Katalin rendőr ezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányságának kapitányságvezetője részére,
 • dr. Mógor Mária Judit tűzoltó dandártábornok, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának hatósági főigazgató-helyettese részére,
 • Németh Éva büntetés-végrehajtási ezredes, a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka részére,
 • Papp Károly rendőr ezredes, a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság gazdasági rendőrfőkapitány-helyettese részére,
 • Szabó Ferenc rendőr ezredes, a Készenléti Rendőrség Nyugat-magyarországi Határrendészeti Igazgatóságának megbízott igazgatója, parancsnokhelyettese részére.

2021. március 15.[13][szerkesztés]

Polgári tagozat

 • Ablonczyné Dr. Mihályka Lívia, a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszékének társadalmi kapcsolatokért felelős elnöki megbízottja, egyetemi tanára részére,
 • DR. Adamik Béla, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Ókortudományi Intézete Latin Tanszékének egyetemi docense, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Nyelvtudományi Intézet Nyelvtörténeti és Uralisztikai Osztálya Lendület Számítógépes Latin Dialektológiai Kutatócsoportjának vezetője, tudományos tanácsadó részére,
 • Arany János karnagy, zenetanár, a Tiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatója, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem docense, a Psalterium Hungaricum Kórus alapítója és vezetője, a Kollégiumi Kórus karnagya részére,
 • Baán Tibor költő, kritikus, esszéista részére,
 • Babella Balázs, a szingapúri kajak-kenu válogatott vezetőedzője részére,
 • Dr. Bacsi Zsuzsanna, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Gazdaságtudományi Intézetének egyetemi tanára részére,
 • Bacsmai László, a Mohácsi Esperesi Kerület esperese, a Mohácsi Római Katolikus Plébánia plébánosa részére,
 • Bágyoni Szabó István költő, író, műfordítórészére,
 • Dr. Balázs Pál címzetes apát, nyugalmazott plébános, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola volt rektora részére,
 • Balogh F. András, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Germanisztikai Intézete Német Nyelvű Irodalmak Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense részére,
 • Bata János író, költő, műfordító, az Aracs című folyóirat főszerkesztője a délvidéki magyarság identitásának és kultúrájának megőrzését szolgáló példaértékű tevékenysége elismeréseként részére,
 • Beke Mihály András író, újságíró, műfordító, kultúrdiplomata részére,
 • Belénessy Csaba újságíró részére,
 • Dr. Bercsényi Lajos Batthyány-Strattmann László-díjas szülész-nőgyógyász, onkológus szakorvos, a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház nyugalmazott főigazgató főorvosa részére,
 • Dr. Berde Csaba, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézete Vezetéstudományi nem önálló Tanszékének egyetemi tanára részére,
 • Dr. Blatnitzky László gyermekdiabetológus, az Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő főorvosa részére,
 • Dr. Bodonovich Jenő ügyvéd, volt média- és hírközlési biztos, az Országos Katolikus Rádió Alapítvány Kuratóriumának elnöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia korábbi jogi képviselője részére,
 • Dr. Bognár Zalán történész, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Történettudományi Intézete Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense részére,
 • Boldoczki Pál, az Mb-I. Kertészeti Termelő, Kereskedő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője részére,
 • Dr. Burai-Kovács János, a Burai-Kovács, Perlaki, Stanka, Szikla és Társai Ügyvédi Iroda ügyvédje, a Kereskedelmi Választottbíróság elnöke részére,
 • Claus Bernhold, a CDU baden-württembergi Szenior Uniójának helyettes tartományi elnöke, az Európai Szeniorok Uniójának alelnöke részére,
 • Csécsi Barnabás Sándor gyógypedagógus, mestertanár, a pesterzsébeti Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Szakiskola nyugalmazott címzetes főigazgatója részére,
 • Dr. Csete Jenő okleveles gázmérnök, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézete Gázmérnöki Intézeti Tanszékének nyugalmazott tanszékvezető egyetemi docense, a Magyar Mérnöki Kamara Gázipari Tagozatának alapító elnöke részére,
 • Dávid György, a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király Plébánia plébánosa részére,
 • Dobozy Borbála Liszt Ferenc-díjas csembalóművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszékének egyetemi tanára részére,
 • Egyed Emese irodalomtörténész, egyetemi tanár részére,
 • Dr. Entz László érsebész, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszékének egyetemi tanára, az Egészségügyi Szakmai Kollégium Érsebészeti és Angiológiai Tagozatának volt vezetője részére,
 • Dr. Fodor László, az Eszterházy Károly Egyetem Agrártudományi és Vidékfejlesztési Karának dékánja, Agrártudományi és Környezetgazdálkodási Intézetének főiskolai tanára részére,
 • GALSI JÁNOS római katolikus lelkipásztor, az ajaki Nagyboldogasszony Plébánia lelkésze részére,
 • Dr. Görgényi Ilona jogász, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Bűnügyi Tudományok Intézetének egyetemi tanára, korábbi intézetigazgatója és tanszékvezetője, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszékének tanára részére,
 • DR. Gubán Miklós, a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karának főiskolai tanára, volt rektorhelyettese részére,
 • Dr. Gulyás László, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának egyetemi tanára, a Magyarságkutató Intézet tudományos tanácsadója részére,
 • GUO GUOXIONG, a Morgan Star Group vállalatcsoport igazgatósági tanácsának elnöke részére,
 • PROF. DR. DR. H.C. HACKI TAMÁS fül-orr-gégész, foniáter, audiológus, a Regensburgi Egyetem Fül-orr-gégészeti Klinikájának nyugalmazott professzora, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tagja részére,
 • DR. HAJNÓCZI PÉTER okleveles építészmérnök, a Magyar Építész Kamara elnöke, a Pest Megyei Építész Kamara alelnöke részére,
 • HAVAS ISTVÁN ZOLTÁN, a Brüsszeli Magyar Katolikus Közösség lelkipásztora részére,
 • DR. HEGEDÜS TIBOR fizikus, csillagász, a Szegedi Tudományegyetem Bajai Obszervatóriumának igazgatója, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézete Csillagászati Tanszékének vezetője, tiszteletbeli egyetemi docense részére,
 • DR. HEIMO SCHEUCH, a Wienerberger AG elnök-vezérigazgatója részére,
 • HELGE BENDA, a CDU észak-rajna-vesztfáliai Szenior Uniójának tartományi elnöke, a CDU Szenior Uniójának helyettes szövetségi elnöke, az Európai Szeniorok Uniójának elnökségi tagja részére,
 • DR. HORVÁTH FERENC, a Budapesti XX., XXI. és XXIII. kerületi Ügyészség nyugalmazott kerületi vezetőhelyettes ügyésze részére,
 • HORVÁTH GERGELY DOMONKOS gépészmérnök, mérnök-közgazdász, a Norma Instruments Zrt. vezérigazgatója részére,
 • HORVÁTH VILMOS, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara turizmusért felelős alelnöke részére,
 • HORVÁTH ZOLTÁN ISTVÁN protonotárius kanonok, esperes, az Avilai Nagy Szent Teréz Templom plébánosa, a budapesti Szent Margit Gimnázium volt hittantanára részére,
 • HUTH GERGELY, a Pesti TV programigazgatója, a PestiSrácok.hu főszerkesztője részére,
 • DR. HUZIÁN IDA tüdőgyógyász, a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet volt főorvosa részére,
 • DR. IHÁSZ FERENC, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Sporttudományi Intézet – Szombathely egyetemi tanára részére,
 • ILLÉS ALBERT jezsuita szerzetes részére,
 • IVANKA PAVLOVA költő, műfordító részére,
 • DR. JANÁKY CSABA vegyész, a  Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Kémiai Intézete Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékének egyetemi docense részére,
 • JENEINÉ DR. RUBOVSZKY CSILLA ZSUZSANNA, Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának társadalmi megbízatású alpolgármestere, volt miniszteri biztos részére,
 • JORDAN PETKOV JORDANOV, Magyarország várnai tiszteletbeli főkonzulja részére,
 • KÁLOMISTA GÁBOR Balázs Béla-díjas producer, a Thália Színház ügyvezető igazgatója részére,
 • DR. KECSKÉS LÁSZLÓ ISTVÁN Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Mellkassebészeti Osztályának osztályvezető főorvosa, címzetes egyetemi docens részére,
 • DR. KELEMEN ANDRÁS rektori tanácsos, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karának volt dékánja, egyetemi adjunktus részére,
 • KELEMEN JÁNOS vállalkozásfejlesztő közgazdász, a Magyar Református Cursillo Titkárságának elnöke, az SDG Konferenciaközpont műszaki igazgatója részére,
 • KIRÁLY ÁRPÁD, a Temesvári Egyházmegye főesperese, az arad-ségai Liseux-i Kis Szent Teréz Plébánia plébánosa részére,
 • KIS JÓZSEF, Zágon falu volt polgármestere részére,
 • KISS TAMÁS, a szolnoki McHale Hungária Mezőgazdasági Gépgyártó és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója részére,
 • DR. KLIMON ZSUZSANNA, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség csoportvezető ügyésze részére,
 • DR. KOSSA ATTILA, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Műszaki Mechanikai Tanszékének egyetemi docense, tanszékvezető-helyettese részére,
 • KOVÁCS P. JÓZSEF televíziós bemondó, műsorvezető, előadóművész, a Magyar Versmondók Egyesületének tagja részére,
 • DR. KOVÁCSNÉ DR. SZABÓ ÉVA ANNA, a Debreceni Egyetem Klinikai Központja Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Klinika Rehabilitációs Osztályának főorvosa részére,
 • DR. KOZÁRI JÓZSEF, a  Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézetének egyetemi docense részére,
 • DR. KÖHLER MIHÁLY Fleischmann Rudolf-díjas mezőgazdász, agronómus részére,
 • DR. KÖRNYEI JÓZSEF LÁSZLÓ, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Élettani Intézetének egyetemi docense részére,
 • DR. KRISTÓF GERGELY, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Áramlástan Tanszékének egyetemi docense részére,
 • KÜSMŐDI ATTILA, a szamosújvári Alkantarai Szent Péter Plébánia plébánosa részére,
 • Legeza József, a Budapest-Újpesti Görögkatolikus Parókia parókusa, a Görögkatolikus Szemle havilap egyik alapítója részére,
 • DR. LENGYEL CSABA ATTILA belgyógyász, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Belgyógyászati Klinikájának tanszékvezető egyetemi tanára, a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke részére,
 • LŐRINCZ GYÖRGY író, a székelyudvarhelyi Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány alapító elnöke részére,
 • MAGYARY ROZÁLIA közgazdász, a Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány ügyvezető igazgatója részére,
 • MAKOLDI MIKLÓS ZSOMBOR régész, a Magyarságkutató Intézet Régészeti Kutatóközpontjának igazgatója részére,
 • MÁNDY ZOLTÁN PÁL pápai prelátus, címzetes apát, főszékesegyházi kanonok, a Horti Római Katolikus Plébánia plébánosa részére,
 • DR. MÉSZÁROS LAJOS Batthyány-Strattmann László-díjas tüdő- és belgyógyász, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának emeritus főiskolai tanára részére,
 • MILOJE BRANKOVIC, Magyarország nisi tiszteletbeli konzulja részére,
 • MOLNÁR ALAJOS protonotárius, kanonok, pápai káplán, a budapesti Regnum Marianum Plébánia plébánosa részére,
 • DR. MOLNÁRNÉ DR. BARNA KATALIN, a Pannon Egyetem oktatási rektorhelyettese, a Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodási Intézete Számvitel és Controlling Intézeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense részére,
 • MONTANO-FILHO FRANCISCO, a Pedra Forte Brasil Construtora e Incorporadora tulajdonosa és igazgatója részére,
 • DR. NAGY GÉZA okleveles agrármérnök, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vidékfejlesztés, Regionális Gazdaságtan és Turizmusmenedzsment Intézete Vidékfejlesztési és Regionális Gazdaságtani nem önálló Tanszékének nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanára részére,
 • NAGYTÓTHY-TÓTH ÁBEL zeneszerző, gitárművész, az Amerikai Gitár Alapítvány alapítója és egykori igazgatója részére,
 • DR. NGUYEN LUU LAN ANH pszichológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézetének igazgatója, egyetemi docens részére,
 • DR. NOVÁK LÁSZLÓ idegsebész, neurológus, a Debreceni Egyetem Klinikai Központja Idegsebészeti Klinikájának egyetemi docense részére,
 • OROSZ ISTVÁN görögkatolikus pap, a Máriapócsi Nemzeti Kegyhely igazgatója részére,
 • DR. PAP TAMÁS okleveles vegyészmérnök, a kémiai tudomány kandidátusa, a Pannon Egyetem Mérnöki Karának nyugalmazott egyetemi docense részére,
 • PAPP ISTVÁN "GÁZSA", a Honvéd Együttes és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes zenekarának vezető prímása részére,
 • DR. PAPP MIKLÓS, a Hajdúdorogi Főegyházmegye parókusa, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Morálteológiai Tanszékének tanszékvezető főiskolai docense részére,
 • DR. PAPP TIBOR görögkatolikus pap, a Nyíregyházi Egyházmegye főhelynöke részére,
 • PÁSZTOR BAZIL TIBOR nyugalmazott görögkatolikus esperes-parókus, a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend káplánja részére,
 • DR. PRÉCSÉNYI ÁRPÁD ANDRÁS korábbi diplomata, konzul részére,
 • DR. PÜSPÖKI GABRIELLA Batthyány-Strattmann László-díjas gyermekgyógyász, a Pikler Intézet nyugalmazott igazgató főorvosa részére,
 • RADÓ TAMÁS, a kapuvári Szent Anna Római Katolikus Plébánia plébánosa részére,
 • RÁCZ JÓZSEF mérnök, a Magyar Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Tagozatának elnöke részére,
 • RUJSZ EDIT Harangozó Gyula-díjas táncművész, a Magyar Nemzeti Balett balettmestere és koreográfusa részére,
 • RYSZARD KAPUSCINSKI, a Gazeta Polska hetilap és a Gazeta Polska Codziennie napilap újságírója részére,
 • DR. SÓJA SZABOLCS CIRILL Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, Tállya község háziorvosa részére,
 • SOMOS LÁSZLÓ, a Kaposvári Egyházmegye általános helynöke, a kaposfői Szent Vendel Plébánia plébánosa részére,
 • DR. STANKOVICS ÉVA, a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet főigazgatója részére,
 • DR. SZÁNTHÓ MIKLÓS jogász, az Alapjogokért Központ jogi elemző- és kutatóintézet igazgatója részére,
 • DR. SZARVAS DALMA Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, a Heim Pál Gyermekkórház Sürgősségi Betegellátó Osztályának nyugalmazott osztályvezető főorvosa, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tagja részére,
 • DR. SZEKERES MÁRTA gyermekszemész szakorvos, a Budai Gyermekkórház nyugalmazott rendelésvezető főorvosa, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tagja részére,
 • DR. SZEPESI JÁNOS orvos, a Péterfy Sándor utcai Kórház Szülészeti- és Nőgyógyászati Osztályának nyugalmazott főorvosa, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Egészségügyi Bizottságának vezetője részére,
 • SZIDIROPULOSZ ARCHIMÉDESZ szociológus, a Trianon Kutatóintézet alapító elnöke, a Trianoni Szemle folyóirat alapítófőszerkesztője részére,
 • DR. SZIGETI ORSOLYA, a Szent István Egyetem Kaposvári Campusa Gazdaságtudományi Karának megbízott dékánja, Marketing és Menedzsment Intézetének igazgatója részére,
 • SZILVÁGYI ZSOLT püspöki helynök, a Temesvár-Józsefváros Római Katolikus Plébánia plébánosa részére,
 • DR. SZIRTES GÁBOR író, kritikus, irodalomtörténész, szerkesztő, a Pro Pannonia Kiadó igazgatója részére,
 • DR. SZONDI GYÖRGY József Attila-díjas költő, bolgarista, műfordító, szerkesztő részére,
 • SZTUPKAI MIHÁLY, a Magyarországi Metodista Egyház nyugalmazott lelkésze, médiaszerkesztő részére,
 • DR. SZUCHY RÓBERT jogász, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánhelyettese, a Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék tanszékvezető-helyettese, habilitált egyetemi docens részére,
 • TAMASIKNÉ DR. HELYES ZSUZSANNA klinikai farmakológus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének egyetemi tanára, a Szentágothai János Kutatóközpont elnöke részére,
 • THAISZ MIKLÓS, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványának ügyvezető igazgatója részére,
 • TOMASZ JÓZEF SAKIEWICZ, a Gazeta Polska hetilap és a Gazeta Polska Codziennie napilap főszerkesztője részére,
 • DR. TÓTH ZOLTÁN, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Növénytermesztési Tudományok Intézete Agronómia Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense részére,
 • DR. URBÁN LÁSZLÓ, a Mátrai Gyógyintézet főigazgató főorvosa részére,
 • VAD ZSIGMOND GYÖRGY esperes, a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség nyugalmazott lelkipásztora részére,
 • DR. VARGA ESZTER KLÁRA, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház főorvosa részére,
 • VARGA JÁNOS kanonok, főesperes, a budaörsi Nepomuki Szent János Plébánia plébánosa részére,
 • DR. VIRÁG RUDOLF, a Magyar Mérnöki Kamara főtitkára, az Országos Választási Iroda volt vezetője, az egykori Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium volt szakállamtitkára, a korábbi Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium volt helyettes államtitkára részére,
 • VIRÁGH LÁSZLÓ zeneszerző, költő, műfordító részére,
 • WEE HONG JIE, a Patec Precision Industry Co. Ltd. vezérigazgató-helyettese részére,
 • WETTSTEIN JÓZSEF piarista szerzetes, a Váci Piarista Rendház házfőnöke, a váci és a budapesti Piarista Gimnázium tanára részére,
 • DR. ZLINSZKY JÁNOS szakbiológus, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara Víz- és Környezetpolitikai Tanszékének egyetemi docense, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Környezetjogi és Versenyjogi Tanszékének egyetemi docense részére,
 • DR. ZSOMBIK LÁSZLÓ, a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Nyíregyházi Kutatóintézetének igazgatója, tudományos főmunkatárs részre

katonai tagozat

 • CZINEGE LÁSZLÓ rendőr dandártábornok, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság megyei rendőrfőkapitánya részére,
 • CSEPPENTŐ JÓZSEF ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatalának infrastrukturális főigazgatóhelyettese részére,
 • DEME TIBOR ENDRE ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Államtitkári Titkárságának vezetője részére,
 • FARKAS GÁBOR rendőr dandártábornok, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság megyei rendőrfőkapitánya részére,
 • FRANKÓ IMRE ezredes, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiájának parancsnokhelyettese, megbízott parancsnoka részére,
 • GARAS LÁSZLÓ vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Parancsnoksága Stratégiai Központjának parancsnoka, a Magyar Honvédség törzsfőnökének műveleti helyettese részére,
 • DR. IZSÁK PÉTER PÁL ezredes, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főosztályvezetője részére,
 • DR. LIPPAI PÉTER dandártábornok, a Magyar Honvédség Kiképzési Csoportfőnökségének csoportfőnöke részére,
 • NAGY LAJOS tűzoltó alezredes, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Megyei Főfelügyelőség polgári védelmi főfelügyelője részére,
 • DR. NEMES NAGY ANNA büntetés-végrehajtási orvos ezredes, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Egészségügyi Főosztályának vezetője részére,
 • VASVÁRI GÉZA ezredes, a Magyar Honvédség Parancsnoksága Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökség Elektronikus Információvédelmi Főnökség főnöke részére,
 • VOKLA JÁNOS ezredes, a Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezredének parancsnoka részére,
 • ZSIROS MIKLÓS ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Miniszteri Titkárságának vezetője részére.

Egyéb[szerkesztés]

Polgári tagozat
 • Lelóczky Gyula Donát ciszterci szerzetes, katolikus pap, a dallasi Miasszonyunk Ciszterci Apátság Előkészítő Iskolájának nyugalmazott tanára[14]

2020[szerkesztés]

2020. október 28.[15][szerkesztés]

 • Agócs Sándor költő, szerkesztő, az Antológia Kiadó és Nyomda Kft. ügyvezető igazgatója,
 • Amemija Isszei szobrászművész, a Japán-Magyar Baráti Társaság tanácsadó tagja,
 • Dr. Bajusz István régész, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem volt docense,
 • Balatoni Éva operaénekes
 • Bálint Lajos Loránt, a Romániai Magyar Cserkészszövetség elnöke,
 • Dr. Bélteczki János, az ózdi Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója,
 • Dr. Benedek Zoltán, a kapuvári Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet főigazgatója részére,
 • Dr. Bodnár József az Országos Magyar Vadászkamara Baranya megyei Területi Szervezetének korábbi elnöke részére,
 • Bodor Dezső a Csongrád-Csanád megyei Mérnöki Kamara elnöke részére,
 • Dr. Botlik József történész, teologus részére,
 • Dr. Christian J. Winder, Magyarország tiroli tiszteletbeli konzulja részére,
 • Császár Attila műsorvezető, szerkesztő-riporter részére,
 • Dr. Császár Gabriella Edit adjunktus részére,
 • Dr. Csiszér Eszter szakorvos részére,
 • Dr. Csizmadia László, a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány alapító kuratoriumi elnöke, a Civil Együttműködési Tanács alapítója, a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának volt elnöke, az Europai Uniós Civil Együttműködési Tanácskozás társalapítója részére,
 • Csorba Gábor igazgató részére,
 • Dr. Dányi Tamás háziorvos részére,
 • gróf Dezasse Miklós a Bajor-Magyar Fórum elnökségi tagja részére,
 • Dr. Diimaajav Erdenebaatar régész, történész részére,
 • Dóra Zoltán a budapesti Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola igazgatója részére,
 • Dusan Bavdek zeneszerző részére,
 • Egerházi Attila táncművész részére,
 • Elmer István iró, újságíró részére,
 • Dr. Erdélyszky Zsigmondné nyugalmazott pedagógus részére,
 • Dr. Erőss Loránd György idegsebész részére,
 • Fariz Iszmailzade, az Azerbaidzsáni Diplomáciai Akadémia rektorhelyettese részére,
 • Dr. Farkas Ákos László jogász részére,
 • Földesi István főépítész részére,
 • Földi-Kovács Andrea, a HirTV Zrt. szerkesztő-műsorvezetője részére,
 • Dr. Freska Ede orvos részére,
 • Frittmann János részére,
 • Galló Béla Endre szociológus részére,
 • Gatter János építész részére,
 • Dr. Gazsó L. Ferenc újságíró, író, jogász részére,
 • Dr. Gécs Sándor főorvos részére,
 • Gerhard Papke részére,
 • Dr. Gerzson Miklós vegyészmérnök részére,
 • Gianfranco Simonit részére,
 • Dr. Gödör Éva Paula villamosmérnök részére,
 • Gyene Piroska részére,
 • György Károly István néptáncos részére,
 • Dr. Sipos Árpád ügyvéd, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. Felügyelő Bizottságának volt elnöke részére,

2020. március 15.[szerkesztés]

 • dr. Ács Pongrác, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara Fizioterápiás és Sporttudományi Intézetének megbízott igazgatója, általános és stratégiai dékánhelyettese, egyetemi tanára részére,
 • Ahmed Al-Chihabi, Magyarország aleppói tiszteletbeli konzulja, az aleppói Alpha Gyógyszergyár alapító elnöke és tulajdonosa, a FRANSA Bank szíriai leányvállalatának elnöke részére,
 • Alexander Zajcev, a BreMiNo Group LLC és a SOHRA vállalatcsoport alapítója részére,
 • dr. Angi István zeneesztéta, kritikus, a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia nyugalmazott professzora részére,
 • dr. Aniszi Kálmán író, publicista, szerkesztő, a kolozsvári Képzőművészeti és Formatervezési Egyetem nyugalmazott egyetemi oktatója részére,
 • dr. Anka Tibor, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökhelyettese és Jogi Bizottságának elnöke részére,
 • Baja Sándor, a Randstad Hungary Kft. ügyvezető igazgatója részére,
 • Bándi János operaénekes, érdemes művész részére,
 • Barátné dr. Hajdu Ágnes, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézete Könyvtártudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,
 • Bartha Mihály Úz-völgyi veterán katona részére,
 • Basa Molnár Enikő, az Amerikai Magyar Tanárok Egyesületének alapítója és ügyvezető igazgatója, a washingtoni Magyar Piknik főszervezője részére,
 • Benedikty Tamás író, költő részére,
 • dr. Bereczky Ákos László, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – AUDI Hungaria Kooperációs Kutatóközpont igazgatója részére,
 • Boér Imre Úz-völgyi veterán katona, nyugalmazott pedagógus részére,
 • Boros Erzsébet Harangozó Gyula-díjas táncművész, a Magyar Táncművészeti Egyetem professor emeritája részére,
 • dr. Bozsonyi Károly szociológus, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézetének intézetvezető egyetemi docense részére,
 • Bruce Atkinson, Ausztrália Victoria államának parlamenti képviselője részére,
 • dr. Buzás Péter jogász, Makó város korábbi polgármestere, volt országgyűlési képviselő részére,
 • dr. Csanád Máté fizikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézete Atomfizikai Tanszékének habilitált egyetemi docense, a PHENIX-Magyarország és a STAR-Magyarország kutatócsoportok tudományos vezetője, CMS-ELTE kutatócsoport tagja részére,
 • Csanádiné dr. Pestality Ibolya címzetes főügyészségi ügyész, a Bajai Járási Ügyészség vezető ügyésze részére,
 • dr. Csapody Marcell, a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet Intenzív és Aneszteziológiai Osztályának részlegvezető főorvosa részére,
 • Darvasi Ilona, a Turay Ida Színház alapító igazgatója, díszlet- és jelmeztervező részére,
 • Depaula Flavio Silvio, a Szentszék Magyarországi Nagykövetségének korábbi titkára részére,
 • Dluhopolszky László grafikusművész, karikaturista részére,
 • dr. Domokos Andrea büntetőjogász, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Bűnügyi Tudományok Intézetének intézetvezető egyetemi tanára, a Kúria büntetőjogi főtanácsadója részére,
 • dr. Édes Veronika legfőbb ügyészségi tanácsos, a Legfőbb Ügyészség Személyügyi Továbbképzési és Igazgatási Főosztálya Jogszabály-előkészítő Osztályának osztályvezető ügyésze részére,
 • dr. Egresi István, a Győri Járásbíróság bírája részére,
 • Endrédy Cecília hitoktató, a Családakadémia-Óbudavár Egyesület társalapítója, a Magyar Schönstatti Családmozgalom egykori társelnöke részére,
 • Farkas Róbert zenész, a Budapest Bár zenekar alapítója és vezetője részére,
 • Fekete Attila Liszt Ferenc-díjas operaénekes részére,
 • Fekete J. József József Attila-díjas irodalomtörténész, író, kritikus, publicista, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére,
 • Frideczky János építészmérnök, a Vidéo Alapítvány alapítója, a Pozsonyi Casino újraindítója és elnöke, az Agentura Pacis Posonium Egyesület alapítója és elnöke részére,
 • dr. Galgóczy Gábor orvos, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének társelnöke, az egykori Országos Munka- és Üzemegészségügyi Intézet nyugalmazott igazgató főorvosa részére,
 • dr. Gerle János, a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara Oktatási Centrum Igazgatóságának igazgatója, a Kútvölgyi Kórház egyetemi adjunktusa és részlegvezető főorvosa, a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozatának alapítója és elnöke részére,
 • dr. Gyökeres Tibor, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház Gasztroenterológiai Osztályának részlegvezető főorvosa, a Magyar Gasztroenterológiai Társaság főtitkára részére,
 • Haál Gábor, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok igazgatója, a Magyar Lovassport Szövetség elnökségi tagja részére,
 • dr. Hangay György művészettörténész, rovartani kutató részére,
 • dr. Hermann Péter, a Semmelweis Egyetem oktatási rektorhelyettese, a Fogorvostudományi Kar Fogpótlástani Klinikájának igazgatója, egyetemi tanár részére,
 • Horst Westkämper, a Rajna-Ruhr-vidéki Magyar–Német Társaság alelnöke, Észak-Rajna–Vesztfália tartomány parlamentjének korábbi képviselője részére,
 • dr. Hudák István idegsebész szakorvos, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központja Idegsebészeti Osztályának főorvosa részére,
 • dr. Imreh Domonkos Zsolt sebész, a Szent Margit Kórház Sebészeti Osztályának osztályvezető főorvosa részére,
 • Janne Haaland Matlary, az Oslói Egyetem Politikatudományi Intézetének professzora részére,
 • Jens Højsager Damgaard, a Vestfrost Zrt. Igazgatótanácsának elnöke részére,
 • dr. Kanász Gábor Imre aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos, az esztergomi Vaszary Kolos Kórház főigazgató főorvosa részére,
 • dr. Károlyi László, a Magyar Posta Zrt. biztonsági főigazgatója, a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Módszertani és Informatikai Tanszékének főiskolai tanára, nyugállományú tűzoltó dandártábornok részére,
 • Katona Ádám Mihály irodalom- és művelődéstörténész, közíró, az Orbán Balázs Közművelődési Egyesület alapító elnöke részére,
 • dr. Kereki Ferenc, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére,
 • Kosztolánczy Gábor, a Müpa Budapest Nonprofit Kft. vezérigazgató-helyettese részére,
 • Kovács Aladár Úz-völgyi veterán részére,
 • dr. Kovács Imre közgazdász, a Rail Cargo Hungaria Zrt. igazgatóságának elnöke, a Rail Cargo Austria AG igazgatósági tagja és a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület elnökségi tagja részére,
 • Krzysztof Szczerski, a Lengyel Köztársasági Elnöki Hivatal Elnöki Kabinetjének vezetője részére,
 • Kun Ferenc, a Rákóczi Szövetség alelnöke részére,
 • dr. Lovassy Tamás jogász, a D.C. Magyarországi Alapítvány kuratóriumi tagja, főtitkára részére,
 • Malek Zein, Magyarország lattakiai tiszteletbeli konzulja, a Zein Brothers & Co. igazgatója részére,
 • Marcin Krupa, Katowice város főpolgármestere részére,
 • Maren Schoening, a Német–Magyar Ifjúságért Egyesület elnöke részére,
 • Máthé Lajos veterán honvéd részére,
 • dr. Mátrai Zoltán Tamás, az Országos Onkológiai Intézet Emlő- és Lágyrészsebészeti Osztályának osztályvezető főorvosa részére,
 • dr. Menyhei Gábor érsebész és általános sebész szakorvos, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Klinikai Központja Érsebészeti Klinikájának igazgatója, egyetemi tanár részére,
 • Milan Štindl, Zlatá Koruna falu polgármestere részére,
 • dr. Mocsári Endre, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságának nyugalmazott igazgatója részére,
 • dr. Molnár János református lelkész, történész, író, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem nyugalmazott egyetemi docense részére,
 • dr. Nagy Andrea csecsemő- és gyermekgyógyász, neonatológus, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikája Perinatológiai és Gyermek Idegsebészeti Osztályának vezetője, klinikai főorvosa részére,
 • dr. Nagy Lucia Mária, a Norvég–Magyar Egyesület elnöke részére,
 • dr. Nagy Sándor szülész-nőgyógyász szakorvos, klinikai genetikus, a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa, a Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Karának dékánja és tanszékvezető egyetemi docense részére,
 • dr. Nátyi Róbert művészettörténész, a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Karának dékánja részére,
 • dr. Németh Balázs, a Magyar Elöltöltő-Fegyveres Lövészek Szövetségének elnöke részére,
 • Németh László, a Győri Egyházmegye általános püspöki helynöke részére,
 • Olga Szviblova, a moszkvai Multimédia Art Múzeum alapítója és igazgatója részére,
 • Ordódi György rendező, műsorszerkesztő, a Duna Televízió korábbi koordinációs igazgatója részére,
 • Örvendi László József, a MAGOSZ alelnöke, a Hajdú-Bihar megyei Gazdakörök Szövetségének elnöke, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar megyei általános alelnöke, a Hajdúszoboszlói Gazdakör elnöke, volt országgyűlési képviselő részére,
 • dr. P. Tóth Béla Lukácsné, a Szentendrei Református Gimnázium nyugalmazott igazgatója részére,
 • dr. Pataki Gergely sebész, plasztikai sebész, a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány alapítója, a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Gyermeksebészeti és Traumatológiai Osztály gyermekplasztikai sebészeti, égésplasztikai ambulanciájának vezetője, a Bangladesi Népi Köztársaság tiszteletbeli magyarországi konzulja részére,
 • dr. Patrick Streiff, az Egyesült Metodista Egyház Közép- és Dél-Európai Centrálkonferenciájának püspöke részére,
 • dr. Podráczky Judit, a Kaposvári Egyetem oktatási rektorhelyettese, az egyetem Pedagógiai Kara Neveléstudományi Intézetének intézetigazgatója, egyetemi docens részére,
 • Ft. Msgr. Portik-Hegyi Kelemen pápai káplán, tiszteletbeli kanonok, a Gyergyói főesperesi kerület főesperese, a gyergyószentmiklósi Szent Miklós Plébánia plébánosa részére,
 • Sághi Attila építőmérnök, a Városliget Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ korábbi vezetője részére,
 • dr. Schweiczer Gábor, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete Piacgazdaság Magánjogi, Büntetőjogi és Közigazgatási Jogi Garanciái Kutatásának Osztálya tudományos főmunkatársa, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Alkotmányjogi Intézete Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi Tanszékének habilitált egyetemi docense részére,
 • dr. Sirák Péter orgonaművész, a diósdi Szent Anna Szeretetotthon intézményvezetője részére,
 • Somos János Csaba Liszt Ferenc-díjas karmester, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Karmester és Karvezető Tanszékének tanára, a Nemzeti Énekkar karigazgatója részére,
 • Szabó Arthur Árpád Marko, Magyarország calgary-i tiszteletbeli konzulja részére,
 • Szabó Zsolt László, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kara újságírás szakának nyugalmazott egyetemi docense részére,
 • Szabóné dr. Szitányi Judit, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara Matematika Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense részére,
 • dr. Szász István Tas általános pszichiáter szakorvos, Leányfalu nyugalmazott háziorvosa, a FAKOOSZ Alapellátó Orvosok Országos Szövetségének örökös tiszteletbeli elnöke, a kolozsvári Hitel című folyóirat leányfalui emlékmúzeumának alapítója részére,
 • dr. Szikora Veronika Tünde jogász, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja, egyetemi tanára részére,
 • Tietze Jenő teológus, apostoli protonotárius, a Nagybecskereki Egyházmegye nyugalmazott plébánosa részére,
 • dr. Tiszlavicz László, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központja Pathologiai Intézetének igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanára, a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ makói részlegvezető főorvosa részére,
 • Todor Antal veterán honvéd részére,
 • dr. Tossenberger János, a Kaposvári Egyetem kutatásfejlesztési és innovációs rektorhelyettese, Agrár- és Környezettudományi Karának dékánja részére,
 • dr. Tóth István, a Napfény Otthon Kiemelten Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke részére,
 • dr. Tóth Lajos, az Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézete Vékonyréteg-fizikai Osztályának tudományos főmunkatársa részére,
 • Tóth Páll Miklós színművész, rendező, az Ady Endre Társaság alapítója és elnöke részére,
 • dr. Varga Imre P. Kapisztrán ferences szerzetes, teológus, a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium lelki igazgatóhelyettese, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola főiskolai tanára részére,
 • dr. Vass László közgazdász, politológus, a Budapesti Metropolitan Egyetem főiskolai tanára, rector emeritusa részére,
 • dr. Véber Gyula, az Utrechti Egyetem professor emeritusa részére,
 • Wiedemann Bernadett Liszt Ferenc-díjas operaénekes részére,
 • Wolfgang Antoine Marie Plagge zeneszerző, zongoraművész, a Norvég Zeneakadémia professzora részére

2019[szerkesztés]

2019. március 15.[16][17][szerkesztés]

 • Ádám Gyula fotó- és grafikusművész részére,
 • Akdrasev Ibragim Sijapovics, a Neftestroiservice Ltd vállalat tulajdonos-vezérigazgatója részére,
 • András Sándor József Attila-díjas költő, író, irodalomtörténész, irodalomkritikus
 • Axt László Jászai Mari-díjas artistaművész
 • Bálint Péter József Attila-díjas író, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karának dékánja, az Irodalmi, Kommunikációs, Kulturális Antropológiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára
 • Béres Attila rendező, a Miskolci Nemzeti Színház ügyvezető igazgatója
 • Beatrix von Schönburg-Glauchau grófnő
 • dr. Becsek-Garda Dezső Kálmán szociológus, történész, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem egyetemi docense
 • Bíró Attila, a kecskeméti székhelyű Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. vezérigazgatója
 • Czeizel Barbara, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ intézményigazgatója
 • Czigler Ágoston László építőmérnök, a Hansa Kft. ügyvezető igazgatója
 • prof. David Patrick Venter, a Mathias Corvinus Collegium vendégprofesszora, nemzetközi tanácsadó testületének tagja, pszichológus, a University of Cape Town, a University of Stellenbosch és a Trinity Collage Dublin professzora, a Vlerick Business School tiszteletbeli professzora
 • Derczó István, a sárospataki Weinberg ’93 Építő Kft. alapítója és ügyvezető igazgatója
 • Doncsev Toso író, műfordító
 • Döme István, a Magyar Állami Operaház nyugalmazott főügyelője
 • dr. Embey-Isztin Dezső, az Országos Onkológiai Intézet Fájdalom Ambulanciájának osztályvezető főorvosa, a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi docense
 • Eötvös Tibor artistaművész, az Eötvös Cirkusz alapítója
 • Ertl Péter, a Nemzeti Táncszínház ügyvezető igazgatója
 • Farkas Boglárka újságíró, az ECHO TV volt vezérigazgatója
 • Farkas Gábor Ybl Miklós-díjas építészmérnök, a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára
 • Görbe László, a kecskeméti Szentháromság Plébánia plébánosa, a budapesti Szent Margit Gimnázium nyugalmazott igazgatója
 • Hajós Péter vegyészmérnök, a Pannon Egyetem Mérnöki Kar Kémia Intézete Analitikai Kémia Intézeti Tanszékének nyugalmazott egyetemi docense
 • Ibragimov Ikram Ibragimovich, a Hamkorbank elnök-tulajdonosa
 • Jámborné Benkei Ildikó, a Kossuth Rádió kiemelt szerkesztő-műsorvezetője, a Vasárnapi Iskola Alapítvány alapítója
 • Járányi Zsuzsanna érsebész, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikája Érsebészeti Tanszékének nyugalmazott egyetemi docense,
 • dr. Jarosław Szarek történész, a varsói Nemzeti Emlékezet Intézetének elnöke
 • José Luis Orella Martínez, a CEU San Pablo Egyetem és a spanyolországi Nemzeti Távoktatási Egyetem egyetemi tanára
 • Dr. Jung László EGERERDŐ Zrt. vezérigazgatója
 • Kismartony Katalin, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara Ének-zenei Tanszékének egyetemi docense, a Wéber István Női Kar kórusvezetője
 • Kocziszky György, a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézete Regionális Gazdaságtan Tanszékének egyetemi tanára
 • dr. Kolláth Anna, a Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének egyetemi tanára
 • Koncz Tibor zeneszerző, zongorista, dobos
 • Koren Tamás táncművész, balettmester, a Magyar Táncművészeti Egyetem Táncművészképző Intézete Klasszikus Balett Tanszékének professor emeritusa
 • Kovács István Liszt Ferenc-díjas operaénekes
 • Kővári Edit, az Autisták Országos Szövetségének elnöke
 • Kraitz Gusztáv szobrászművész
 • dr. Lipthay Erzsébet nyugalmazott gyermekorvos, a Szilágyi Erzsébet Nőegylet, a Pro Arte et Natura Alapítvány és az Iparművészeti Múzeum Baráti Kör társalapítója
 • Maczkó Mária népdalénekes, a turai Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár művészeti vezetője
 • Magay Tamás lexikográfus, a Károli Gáspár Református Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára
 • Magó Gábor Gyula nyugalmazott pedagógus, a Katolikus Diáksportért Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetségének alapítója és tiszteletbeli elnöke
 • Malcolm Gillies, az Australian National University professor emeritusa, a King’s College London tudományos főmunkatársa
 • Menachem Margolin, az Európai Zsidó Szövetség alapító elnöke
 • Mészárosné Darvay Sarolta, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara Természettudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense
 • Mikó Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Levéltár általános főigazgató-helyettese
 • Molnár Tamás képzőművész, író, publicista, az Inconnu művészcsoport alapítója
 • dr. Nagy Barnabás, a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontja Növényvédelmi Intézetének nyugalmazott tudományos tanácsadója, a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársa
 • dr. Nemcsók János, a biológiai tudomány doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Biológiai Intézete Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszékének egyetemi tanára
 • dr. Oláh Vilmos nyugalmazott sebész főorvos
 • Pearman Katalin, Magyarország seattle-i tiszteletbeli konzulja, a Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség korábbi alelnöke
 • Péterffy Kund, az Ausztráliai Magyar Református Egyház – Új-Dél-Walesi és Australian Capital Territory-i Egyházkerületének lelkésze
 • Phillip Aronoff, Magyarország volt houstoni tiszteletbeli főkonzulja és tiszteletbeli külgazdasági tanácsosa
 • Politidu Márta, az Országgyűlés Hivatalának szakértője
 • Rácz Lajos olimpiai ezüstérmes, világ- és kétszeres Európa-bajnok birkózó, mesteredző
 • Ramón Pérez-Maura García, az ABC spanyol napilap igazgatóhelyettese
 • Rostás László Ybl Miklós- és Pro Architectura díjas építész, Miskolc Megyei Jogú Város volt főépítésze
 • Dr. Sajtos István, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kara Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense
 • Schumacher István a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. nyugalmazott vezérigazgatója, a Zirci Erdészet volt igazgatója
 • Szalay Tihamér Ybl Miklós-díjas építész, az MD Studio Építész Iroda vezető tervezője
 • Székely Mózes fizikus-szociálpszichológus, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség főtitkára, a Felsőoktatási Tervezési Testület korábbi elnöke, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának tudományos főmunkatársa, tízszeres ironman,
 • Szarvas József Jászai Mari-díjas színművész, érdemes és kiváló művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja
 • Szólláth Tibor Zoltán, Hajdúnánás város polgármestere, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar megyei elnöke, volt országgyűlési képviselő
 • Szűcs Antal Gábor zeneszerző, a Skorpió és a Dinamit együttes gitárosa, a Latin Duó tagja
 • Szőnyi János birkózó mesteredző, egykori szövetségi kapitány, a Magyar Birkózó Szövetség Bajnokok és Mesteredzők Bizottságának elnöke,
 • Takeucsi Kacuhiko, a Denso Corporation ügyvezető igazgatója
 • dr. Tóth László István, Magyarország durbani tiszteletbeli konzulja
 • Vácity József, az egri Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet főigazgatója,
 • dr. Vágó Attila, Lukácsháza község alpolgármestere, a Vas Megyei Közgyűlés volt alelnöke
 • Viktor Anatoljevics Rizsakov rendező, színészpedagógus, díszlet- és jelmeztervező
 • Wácz Katalin, a Raoul Wallenberg Egyesület tiszteletbeli elnökségi tagja
 • Zachar Péter Krisztián, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kara Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Budapest-belvárosi csoportjának elnöke
 • Ziemowit Koźmiński, a Varsói Királyi Vár – Múzeum igazgatóhelyettese

2018[szerkesztés]

2018. március 15.[szerkesztés]

[18][19][20][21]

 • Ádók János, a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke
 • Antalné Dr. Szabó Ágnes, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete Mai Magyar Nyelvi Tanszéke egyetemi docense, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Szakmódszertani Központja vezetője
 • Árkossy István festő- és grafikusművész, író
 • Babos Tímea világbajnok és Grand Slam-győztes teniszező
 • Dr. Baji Balázs világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes gátfutó
 • Bak Julianna, az ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt. közgazdasági vezérigazgató-helyettese, az Országos Erdészeti Egyesület Ellenőrző Bizottságának elnöke,
 • Dr. Barla-Szabó Gábor, a dél-afrikai United Seeds növénynemesítési, vetőmagkutatási és termelési igazgatója, a Fitorex Kft. társtulajdonosa, a Szent István Egyetem címzetes egyetemi tanára,
 • Dr. Birkner Zoltán, a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszának igazgatója, egyetemi docens
 • Dr. Bisztray György Dénes kertészmérnök, a Szent István Egyetem Kertészettudományi Kara Szőlészeti Tanszékének egyetemi tanára
 • Borbély Lajos, a Bács-Tér Építésziroda Bt. ügyvezetője, vezető építész-tervezője, a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara volt elnöke
 • Csermely György táncművész, táncpedagógus, producer, a Váci Jeszenszky® Balett alapító igazgatója
 • Csermely Péter, a torontói Rákóczi Alapítvány kuratóriumának tagja, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség torontói Árpád Vezér Cserkészcsapatának tagja
 • Dévény Mária zenei szerkesztő, rendező, a Magyar Rádió nyugalmazott zenei munkatársa, a Magyar Rádió örökös tagja, a Magyar Katolikus Rádió Kulturális Szerkesztőségének alapító tagja
 • Dr. Dézsiné Szentes Veronika, a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház haemodinamikai laboratóriuma vezető asszisztense
 • Domokos András Levente világ- és Európa-bajnok vitorlázó
 • Fehér Anna, a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvoda, Általános Iskola igazgatója
 • Fidel László olimpiai ezüstérmes, ötszörös világbajnok kajakos
 • Földesi József újságíró, szerkesztő, a Kalangya Kkt. tulajdonosa
 • Fucsovics Márton Európa-bajnok teniszező
 • Fűzy Gábor énekes-zongorista
 • Dinnyés József zeneszerző, előadóművész
 • Dr. Gerstner Károly, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete Magyar Nyelvészeti Tanszéke egyetemi docense, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete tudományos főmunkatársa
 • Gulyás Márta Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kamarazene Tanszékének egyetemi docense, a madridi Szófia Királyné Zeneakadémia kamarazene-professzora
 • Dr. Hahner Péter, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézete Újkortörténeti Tanszékének egyetemi docense, a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének alelnöke
 • Dr. Héjj Gábor István, az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet nyugalmazott főigazgató-helyettese, a Módszertani és Minőségbiztosítási Osztály nyugalmazott osztályvezetője
 • Dr. Heltainé Dr. Nagy Erzsébet, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének egyetemi docense
 • Herman István Ervin, volt országgyűlési képviselő, a Grafotip Reklám és Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kézműves alelnöke
 • Dr. Hornyánszky Zoltán, az egykori Hotel Duna Intercontinental szálloda volt vezérigazgató-helyettese
 • Horváth Imre, a Székesfehérvári Egyházmegye nyugalmazott plébánosa, címzetes apát, főesperes és kanonok
 • Dr. Kiczenko Judit, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Irodalomtudományi Intézetének nyugalmazott egyetemi docense
 • Dr. Kocsi Emília, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának nyugalmazott igazgatóhelyettese,
 • Korioth, Daniel – a Robert Bosch Kft. ügyvezető igazgatója, a magyarországi Bosch csoport vezetője
 • Kormos Valéria újságíró
 • Dr. Kosztolányi József, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Bolyai Intézete Analízis Tanszékének egyetemi docense
 • Kovács Gergely okleveles posztulátor, a Magyarországi Mindszenty Alapítvány képviselője
 • Kovácsné Schulteisz Margit, a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. vezérigazgató-helyettese,
 • Kökényessy Ági színművész
 • Dr. Krankovics István, a Kravtex-Kühne Csoport ügyvezető igazgatója
 • Lengyel Zoltán, újságíró, a Kistermelők Lapja főszerkesztője,
 • Magyar Anna, a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke, az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa alelnöke
 • Majthényi Szabolcs világ- és Európa-bajnok vitorlázó
 • Dr. Murányi László, az 1956-os Magyarok Világszövetségének alelnöke, a Magyar Televízió volt főszerkesztője
 • Nagy Péter, a Budapest-Budafoki Református Egyházközség lelkipásztora
 • Dr. Németh István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központ szombathelyi koordinációs rektorhelyettese, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézet Savaria Fizikai Tanszékének egyetemi docense
 • Dr. Nováki Gyula muzeológus, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum nyugalmazott főosztályvezető-helyettese
 • Dr. Orosi Piroska, a Debreceni Egyetem Klinikai Központja Kórházhigiénés Osztályának osztályvezető higiénikus főorvosa, egyetemi docens
 • Dr. Pataki Béla József, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszékének egyetemi docense
 • Pánti Ildikó Anna, a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tagja, a karcagi Györffy István Katolikus Általános Iskola nyugalmazott igazgatója,
 • Pétery István nyugalmazott építészmérnök, volt cserkész rajparancsnok
 • Pinczinger József karvezető, zeneszerző, az Amor Sanctus énekegyüttes volt vezetője
 • Pintér Lajos József Attila-díjas költő, a Forrás című irodalmi folyóirat szerkesztője
 • Dr. Radics Éva karnagy, zenetörténész, a Gráci Zeneművészeti Egyetem tanára
 • Rákay Philip kommunikációs és médiaszakember, televíziós műsorvezető, producer, a Magyar Televízió volt vezérigazgató-helyettese
 • Richter Ilona Munkácsy Mihály-díjas grafikusművész, tudományos illusztrátor
 • Dr. Sándor Tamás, a Semmelweis Egyetem II. sz. Sebészeti Klinikájának önkéntes segítője, egyetemi magántanár
 • Stauder Mária bibliográfus, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete Bibliográfiai Osztálya vezetője, tudományos munkatársa
 • Sebestyén Ilona könyvkiadó, a Nap Kiadó igazgatója
 • Simon András grafikusművész
 • Dr. Sólyomvári Károly gépészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépjárműtechnológia Tanszékének nyugalmazott egyetemi adjunktusa, címzetes egyetemi docens
 • Sütő Lászlóné, a Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda-Bölcsőde és Óvoda Intézményének vezetője
 • Szabó György gyógynövényszakértő, "a bükki füvesember"
 • Száraz Miklós György József Attila-díjas író
 • Dr. Szieberth István, a volt Budapest Fővárosi, majd a Pest Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás nyugalmazott igazgató-főállatorvosa, a Magyar Állatorvosok Világszervezetének elnöke,
 • Szombathy Bálint költő, kritikus, képzőművész, művészeti író, multimediális művész
 • Szőnyi Ferenc triatlonista, ultrafutó, ironman, összetett ultratriatlon-világbajnok
 • Szűcs Gábor, néptáncművész, koreográfus, a Jászság Népi Együttes művészeti vezetője, a Csángó Fesztivál – Kisebbségek Folklór Fesztiválja igazgatója
 • Tallai Gábor író, újságíró, a Terror Háza Múzeum programigazgatója, a Fiatal Írók Szövetségének alapító tagja
 • Tarján Levente, a bajai Szent László Általános Művelődési Központ nyugalmazott igazgatója,
 • Torda József Ferencné Dr. Petneházy Judit Zsuzsanna, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület alelnöke, alapító tagja
 • Dr. Tóth Etelka, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara Pedagógiai Intézetének főiskolai docense, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete Mai Magyar Nyelvi Tanszékének főiskolai docense
 • Varga Zoltán koreográfus, a Cédrus Táncegyüttes művészeti vezetője
 • Dr. Veress Árpád, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kara Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszékének egyetemi docense
 • Dr. Veszprémi Béla szülész-nőgyógyász szakorvos, klinikai genetika szakorvos, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának egyetemi docense, a Prenatális Diagnosztikai Központ vezetője
 • Villányi László József Attila-díjas költő, a győri Műhely című folyóirat főszerkesztője
 • Zelinka Tamás, a Parlando című zenepedagógiai folyóirat felelős szerkesztője
 • Zimányi Árpád, az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelvészeti Tanszéke főiskolai tanára

2017.[szerkesztés]

Polgári tagozat
 • Amos J. Hochstein, az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériumának energiaügyekért felelős különmegbízottja[22]

2017. március 15.

 • dr. Bachmann Bálint, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának dékánja, egyetemi tanár
 • Bakó Annamária, a Litea Könyvesbolt és Teázó vezetője
 • Balázs Oszkár előadóművész, zeneszerző, zenetanár, hangszerkészítő, a Budapesti Ütőegyüttes alapítója és művészeti vezetője
 • Bánfi Péter János, a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség világi vezetője, felügyelője, a Dominó Trans Kft. alapítója és nyugalmazott ügyvezetője
 • Barna Zoltán előadóművész, a Bojtorján együttes dobosa
 • dr. Bartha Csilla nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének tudományos tanácsadója, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete Mai Magyar Nyelvi Tanszékének habilitált egyetemi docense
 • dr. Battistig Gábor villamosmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, az Intézet Mikrotechnológiai Osztályának vezetője
 • Bércziné dr. Molnár Judit, a Fővárosi Főügyészség osztályvezető ügyésze, címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész
 • dr. Biró Friderika, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum nyugalmazott főmuzeológusa és volt megbízott főigazgató-helyettese
 • Borbás Mária televíziós szerkesztő-műsorvezető
 • Buchwarth László előadóművész, a Bojtorján együttes gitárosa
 • Budai Ferenc, a törökszentmiklósi Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója
 • dr. Cserba Lajos, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara elnöke, a Magyar Jogász Egylet elnökségének tagja
 • Diósi András nyugalmazott vízépítő mérnök
 • Dobos András, a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye papja, a Magyarországi Apostoli Nunciatúra volt másodtitkára
 • dr. Dobos László, a VERITAS Történetkutató Intézet nyugalmazott főigazgató-helyettese, a Jászok Egyesületének ügyvivője
 • Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, az MTVA volt tartalom-előállítási vezérigazgató-helyettese
 • Dráfi Kálmán Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára
 • dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára
 • Fodor Artur kürtművész, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának volt tagja
 • Gyaraki József, a REGIO Játékkereskedelmi Kft. alapító tulajdonosa és ügyvezetője
 • Győri László József Attila-díjas költő, prózaíró, bibliográfus
 • Hornung Judit Anna, a Legfőbb Ügyészség csoportvezetője
 • dr. Horváth József, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem főtitkára
 • Jobbágy Valér Liszt Ferenc-díjas karnagy, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára, a Szekszárdi Madrigálkórus, a Schola Cantorum Sopianensis és a Pécsi Székesegyház Palestrina Kórusának vezetője
 • dr. Juhász András, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézete Anyagfizikai Tanszékének nyugalmazott egyetemi docense
 • Juhász János, a csengeri Szamos Cipőipari Kft. ügyvezető igazgatója
 • Kabay Sándor, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság nyugalmazott igazgatója
 • dr. Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója, a Hungarikum Bizottság Kulturális Örökség Szakbizottságának elnöke
 • Kemény Győző muzsikus, producer, a Bojtorján együttes alapítója
 • dr. Kőrös András, a Kúria nyugalmazott tanácselnöke, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának címzetes egyetemi docense, a Nemzetközi Családjogi Társaság tagja
 • Létay Kiss Gabriella operaénekes
 • Lovas Attila, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója, a Magyar Hidrológiai Társaság Szolnoki Területi Szervezetének vezetője
 • dr. Lovász Emese régész, a Magyar Régész Szövetség alapító tagja
 • Magyar Éva ötvösművész, restaurátor részére, a kárpátaljai magyarság megmaradása, anyanyelvének és kultúrájának megőrzése, valamint hitéletének gazdagítása érdekében végzett odaadó lelkészi szolgálata és közösségépítő tevékenysége elismeréseként
 • Magyar Gergely ferences szerzetes, a Nagyszőlősi Ferences Rendház házfőnöke, nagyszőlősi plébános
 • Magyar József, a HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. elnöke
 • dr. Mangel László Csaba orvos, a Magyar Onkológusok Társaságának elnöke, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Kara és Klinikai Központja Onkoterápiás Intézetének igazgatója, egyetemi docense
 • Molitórisz Károly, az Univer-Product Zrt. vezérigazgatója
 • Nagy Csaba tárogatóművész, a Rákóczi Tárogató Egyesület alapító elnöke
 • Oláh Csaba, a Vadászati Kulturális Egyesület elnöke
 • Papanek László, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztályának vezetője
 • Péter Imre, a Karácsony Sándor Művelődési Társaság elnöke, a Földesi Nagyközségi Népfőiskolai Egyesület egyik alapítója
 • dr. Philipp Ernst Gudenus, a belvárosi Szent Anna Templom templomigazgatója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetének egyetemi docense
 • Pomázi Zoltán zeneszerző, dalszövegíró, a Bojtorján együttes énekes-gitárosa
 • Sági Lajos, a Kiskunmajsa-Kígyóspusztai Lelkészség nyugalmazott plébánosa, a Hit és Kultúra Alapítvány alapítója
 • dr. Sándor István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszékének habilitált egyetemi docense
 • dr. Simonyi Sándor, a TRIGON Electronica Fejlesztő és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója, a Miskolci Egyetem Gép- és Terméktervezési Intézetének címzetes docense
 • dr. Szeredi Péter állami díjas matematikus, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara Számítástudományi és Információelméleti Tanszékének címzetes egyetemi tanára
 • Szőke László, a Honvédelmi Minisztérium Rehabilitációs Bizottságának volt elnöke
 • Takács Zoltán, a mezőtúri TAKÖV Transz Hungária Kft. ügyvezető igazgatója
 • Timár Judit földrajztudós, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpontja Regionális Kutatások Intézetének tudományos főmunkatársa
 • Tompa Mária, a Szentkuthy Miklós Alapítvány kuratóriumi elnöke
 • dr. Tóth Ernő János nyugalmazott okleveles építőmérnök és szakmérnök, a Budapesti Műszaki Egyetem Út- és Vasútépítési Tanszékének volt óraadó tanára
 • dr. Verebics János egyetemi docens, a Páneurópa Jogász Unió elnökhelyettese és Európai Magánjogi Szekciójának vezetője, a Magyar Jogász Egylet Civilisztikai Szakosztályának elnöke
 • Vörös Andor előadóművész, zeneszerző, a Bojtorján együttes billentyűse
 • Vörös Imre András, a Magyar Sarutlan Kármelita Rendtartomány tartományfőnöke

Katonai tagozat

 • Börcsök András ezredes, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat igazgatója
 • dr. Farkas László rendőr dandártábornok, a Nemzeti Védelmi Szolgálat Közigazgatási Szervek Védelmi Szolgálata Igazgatóságának igazgatója, rendőrségi főtanácsos
 • dr. Fekecs Dénes nyugállományú rendőr ezredes, az Országos Polgárőr Szövetség gazdasági és pénzügyi elnökhelyettese, a Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke
 • Huszár Tibor tűzoltó ezredes, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese, tűzoltósági főtanácsos
 • Schmidt Zoltán dandártábornok, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság logisztikai erők főnöke, parancsnok-helyettes
 • dr. Sticz László ezredes, a Honvéd Vezérkar Haderőtervezési Csoportfőnökségének csoportfőnök-helyettese
 • Szívos István ezredes, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokságának személyzeti főnöke
 • Tóbis Gábor Béla tűzoltó ezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdasági igazgatóhelyettese, tűzoltósági főtanácsos
 • Vass Sándor dandártábornok, a Honvéd Vezérkar Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfőnökségének csoportfőnöke

2017. augusztus 20.[23][szerkesztés]

 • Ajtós József László, címzetes prépost, esperes, Paloznak, Felsőörs plébánosa, a Veszprémi Főegyházmegye papja,
 • Almási-Tóth András rendező, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Ének Tanszékének egyetemi docense, az Opera Program vezetője,
 • Bálintné Füleky Jolán, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának szaktanácsadója,
 • Becker György László, az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft., a Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. és a FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. vezérigazgatója,
 • Benedek István Gábor író, újságíró, a Remény folyóirat főszerkesztője,
 • Berczelly István Liszt Ferenc-díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész, a Magyar Állami Operaház örökös tagja,
 • Beregszászi Olga színművész, zeneszerző, előadóművész,
 • Berkesi Gábor, a Budapest-Pozsonyi úti Református Egyházközség lelkipásztora, a budapesti Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium iskolalelkésze,
 • Csere István, a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola igazgatója,
 • Csernák István nyugalmazott lelkész, a Magyarországi Metodista Egyház korábbi szuperintendense,
 • Dr. Csóka Levente, professzor, Soproni Egyetem
 • Csima László, a Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Egyesület Alapítvány elnöke, a Balatonfüredi KSE volt elnöke,
 • Dávid Gábor István, a Stony Brook University kutatóprofesszora, a Debreceni Egyetem vendégprofesszora, a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont külső munkatársa,
 • Dékány Árpád Sixtus, a Zirci Ciszterci Apátság kiérdemesült főapátja,
 • Dobszay Marton Benedek, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tartományfőnöke,
 • Dorozsmai Péter előadóművész, a Korál együttes dobosa, a Tom-Tom Stúdió vezetője, a Tom-Tom Kiadó ügyvezető igazgatója,
 • Fekete Tibor előadóművész, a Korál együttes és a Budapesti Operettszínház basszusgitárosa,
 • Fischer László Tamás előadóművész, a Korál együttes szólógitárosa,
 • Egerszegi Edit, a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság ügyvezető titkára, Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Oktatási, Kulturális és Sport Igazgatóságának volt vezető főtanácsosa, kulturális főmunkatársa,
 • Ember Csaba, a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, a Balassagyarmati Dalegylet elnök-karnagya,
 • Dr. Enghy Sándor református lelkipásztor, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia egyetemi tanára,
 • Dr. Farkas Elek onkológus főorvos, belgyógyász, az esztergomi Vaszary Kolos Kórház Hospice Ápolási Osztályának nyugalmazott vezetője,
 • Dr. Gaál Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Teológiai Intézet Missziói és Felekezettudományi Tanszékének egyetemi docense, a Tiszántúli Református Egyházkerület Nyírségi Egyházmegyéjének esperese,
 • Hartmann Jozsefné Nagy Rózsa Klára egykori Gulag-fogoly,
 • Dr. Horváth H. Attila, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetének egyetemi docense,
 • Jávor Zoltán Árpád, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ nyugalmazott főiskolai tanára,
 • Dr. Kálmán Peregrin ferences szerzetes és plébános, a Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhely volt igazgatója,
 • Kántor Pál, a hamiltoni Kálvin János Magyar Református Egyház lelkésze, költő,
 • Keresztes Ildikó előadóművész,
 • Koltay Gergely zenész, zeneszerző, a Kormorán együttes alapító tagja,
 • Kósa Géza, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont osztályvezetője, a Nemzeti Botanikus Kert vezetője,
 • Dr. Kucsera Tamás Gergely, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára,
 • Lantosné Ducza Anikó olimpiai és világbajnoki bronzérmes tornász,
 • Dr. Márkus Éva, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar dékánhelyettese, egyetemi docens,
 • Dr. Nagy Ferenc, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetének egyetemi tanára,
 • Nagy György, a Magyar Sportlövők Szövetségének elnöke,
 • Nagyné Pintér Jolán, a GULÁG-okban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány elnöke,
 • Dr. Nyári István, a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Idegsebészeti Osztályának osztályvezető-helyettese, szakmai tanácsadója, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Idegsebészeti Tanszékének professzor emeritusa,
 • Dr. Pák Gábor belgyógyász, gasztroenterológus, nefrológus, az esztergomi Vaszary Kolos Kórház volt orvosigazgatója, nyugalmazott osztályvezető főorvosa,
 • Pálinkás Miklósné Dr., a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézetének volt gazdasági igazgatója,
 • Dr. Perger Éva Ildikó, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézetének tudományos főmunkatársa,
 • Pozsgai Zsolt drámaíró, színházi és filmrendező, forgatókönyvíró, a Pátria Kiadó alapítója és vezetője,
 • Rácz Árpád, a Rubicon Történelmi Magazin főszerkesztője,
 • Radnai Jenő, a Magyar Katolikus Családegyesület alelnöke,
 • Dr. Sátori Gabriella, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjának nyugalmazott tudományos tanácsadója,
 • Dr. Stella Leontin kanonok, címzetes prépost, főesperes, a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika plébánosa, a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház igazgatója, a Váci Egyházmegye papja,
 • Dr. Sütő Zoltán, a Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar Állattudományi Intézet Állattenyésztés-technológia és Menedzsment Tanszékének egyetemi tanára,
 • Szalma László, a Magyar Atlétikai Szövetség alelnöke, a Testnevelési Egyetem Sportági Intézet Atlétika Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense,
 • Dr. Szentannai Pál, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszékének tanszékvezető-helyettese, egyetemi docens,
 • Dr. Szentváry-Lukács János Alfréd, a Magyar Cserkészszövetség volt ügyvezető elnöke és főtitkára, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nyugalmazott egyetemi adjunktusa,
 • Török Ádám előadóművész, dal- és szövegíró, producer, a Mini zenekar vezetője,
 • Dr. Ujváry Gábor történész-levéltáros, a Veritas Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársa, intézet- és kutatócsoport-vezetője,
 • Wettstein János, a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének kancellárja.

2016[szerkesztés]

2016. augusztus 20.[szerkesztés]

 • Dr. Bajzik Gábor, neuroradiológus, a Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar, Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézetének igazgatója
 • Dr. Baranyi Károly, fizikus, matematikus, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, valamint a szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskola volt tanára, a Nemzeti Pedagógus Műhely elnöke
 • Dr. Bars Ruth, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékének címzetes egyetemi tanára
 • Bayer Zsolt, író, újságíró, szerkesztő, a Magyar Hírlap munkatársa
 • Dr. Csőke Barnabás, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar, Nyersanyag-előkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézetének professor emeritusa
 • Deák Miklósné, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyugalmazott vezetője[24]
 • Deme Tamás PhD, költő, művelődéskutató, kultúraszervező, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar, Andragógia Tanszékének nyugalmazott egyetemi docense, a Károli Gáspár Református Egyetem óraadó tanára
 • Dessewffy László, publicista, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító ügyvezető alelnöke, a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségének örökös tagja
 • Dr. Döbrössy János, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar, Ének-zenei Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense
 • Dr. Gál Tibor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékének címzetes egyetemi tanára
 • Galbács Gábor, kémikus, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense
 • Gerencsér Etelka, a müncheni Széchenyi Kör vezetőségi tagja
 • Gergely Lajos PhD a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet Haematológiai Nem Önálló Tanszékének egyetemi docense
 • Gittai István, költő, író, újságíró
 • Gyarmati György, történész, az MTA doktora, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet Modern Történeti Tanszékének egyetemi tanára
 • Dr. Győri Lajos, a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet Napfizikai Obszervatóriumának nyugalmazott tudományos főmunkatársa
 • Dr. Györök György, villamosmérnök, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának dékánja
 • Hirth Ferenc, a pécsi KONTAKT-ELEKTRO Ipari, Kereskedelmi Kft. ügyvezetője[24]
 • Dr. habil. Iványi Miklósné PhD, villamosmérnök, az MTA doktora, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatika Karának professor emeritája, a Pollack Periodica című tudományos folyóirat társszerkesztője
 • Dr. Kovács József Gábor, gépészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar, Polimertechnika Tanszékének tanszékvezető-helyettese, egyetemi docens, a Műanyagipari Mérnökök Egyesületének elnöke
 • Dr. Kozma Gábor, geográfus, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar, Földtudományi Intézet Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense
 • Dr. Krasznai Zoltán, sejtbiológus, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Biofizikai és Sejtbiológiai Intézetének egyetemi docense
 • Lakner Zoltán Lehel, a Szociálpolitikai Szemle főszerkesztője, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Szociológiai Intézetének nyugalmazott egyetemi adjunktusa
 • Lilla Fourrier, a párizsi Alcyon – Külföldön Élő Magyarok Egyesülete alapítója és elnöke
 • Ludmány András, a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont nyugalmazott tudományos főmunkatársa
 • Magyar Margit, szolfézs-zeneelmélet tanár, karvezető, a Budapest VI. kerületi Tóth Aladár Zeneiskola intézményvezetője és Ifjúsági Szimfonikus Zenekarának alapítója, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem módszertan és gyakorlatvezető tanára
 • Markos András, szociológus
 • Dr. Meszéna György, matematikus, villamosmérnök, közgazdász, a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszékének professor emeritusa
 • Modláné Görgényi Ildikó, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal nyugalmazott főigazgató-helyettese, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet volt főigazgatója[24]
 • Dr. Nagy Gergely, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar, Lakóépülettervezési Tanszékének címzetes egyetemi docense
 • Papp Endre, címzetes kanonok, nyugalmazott plébános
 • Pásztor Győző, olvasó-kanonok, címzetes prépost, a Váci Egyházmegye Dabas kerületi esperese, Dabas-Sári plébánosa és a Szent János Katolikus Általános Iskola spirituálisa
 • Patkó Béla "Kiki", énekes, az Első Emelet zenekar frontembere
 • Dr. Pethő László, szociológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Intézetének nyugalmazott egyetemi docense
 • Dr. Rácz Pál, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának tudományos dékánhelyettese, az Anyag- és Gyártástudományi Intézet Anyagtechnológiai Intézeti Tanszékének egyetemi docense
 • Dr. Röhlich Pál professor emeritus, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet nyugalmazott egyetemi tanára[25]
 • Dr. Sári László, József Attila-díjas író, műfordító, tibetológus, a Kelet Könyvkiadó irodalmi vezetője
 • Siklós László Sándor, az MTA doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biofizikai Intézetének tudományos tanácsadója
 • Szabadi Edit, Liszt Ferenc-díjas balettművész, Érdemes Művész, a Magyar Nemzeti Balett volt magántáncosa
 • Dr. Szabados György, történész, az MTA–HIM–SZTE–MOL Magyar Medievisztikai Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa
 • Szabó István Sándor, pedagógus, a kecskeméti Katona József Gimnázium igazgatója
 • Szalai Zsuzsanna, az ipolytölgyesi Katolikus Szeretetszolgálat Szent Erzsébet Otthonának intézményvezetője
 • Szász András, író, újságíró
 • Dr. Szász Károly, a Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Kardiológia Rehabilitációs Osztályának főorvosa, a Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság volt elnöke
 • Dr. Szelényi Zoltán, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Transzlációs Medicina Intézetének professor emeritusa
 • Szenthe Anna, a Kanadai Magyar Kulturális Tanács elnöke, a Kanadai Magyar Nők Országos Szövetségének alapítója és elnöke, a Diaszpóra Tanács kanadai társelnöke
 • Szondy György, a nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola nyugalmazott címzetes igazgatója, a Nyíregyházi Vasutas Sport Club úszó szakosztályának volt vezetője, a Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Úszó Szövetség volt elnöke, versenybíró
 • Vámos György, balettművész, koreográfus, a Budapesti Táncművészeti Főiskola tiszteletbeli professzora
 • Winkler Barnabás, Ybl Miklós-díjas építész, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karának címzetes egyetemi tanára

2016. március 15.[szerkesztés]

Polgári tagozat[26][27]
 • Baráth Julianna, a Dunántúli Református Egyházkerület lelkipásztora, (külön határozat alapján: 85/2016. (III.17.) KE határozat kitüntetés adományozásáról),
 • Bábiné Szottfried Gabriella, védőnői szolgálatért felelős volt miniszteri biztos, volt országgyűlési képviselő és polgármester,
 • Dr. Bagoly Katalin, a pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő osztályvezető főorvosa,
 • Bajári Levente, Harangozó Gyula-díjas balettművész, koreográfus, a Magyar Állami Operaház első magántáncosa,
 • Dr. Balogh Zoltán, reumatológus főorvos, az egykori Állami Gyógyfürdőkórház nyugalmazott főigazgató főorvosa,
 • Dr. Bánóczyné Dr. Paller Judit, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalának megbízott országos tisztifőorvosa,
 • Bencsik András, újságíró, a Magyar Demokrata főszerkesztője,
 • Dr. Bense Tamás, a Sanatio Art Gyermek, Háziorvosi, Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyermekgyógyásza,
 • Bonifert Katalin, Harangozó Gyula-díjas táncművész, a Duna Művészegyüttes táncos szólistája, női tánckari asszisztense,
 • Boross Csilla, a Magyar Állami Operaház szerződéses operaénekese,
 • Buda Attila, irodalomtörténész, bibliográfus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet Toldy Ferenc Könyvtárának vezetője,
 • Dr. Charaf Hassan, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense,
 • Dr. Cholnoky Győző Miklós, a Kisebbségkutatás című folyóirat alapító főszerkesztője, a Lucidus Kiadó ügyvezető igazgatója,
 • Czebe Tünde, Harangozó Gyula-díjas táncművész, a Pécsi Balett balettmestere,
 • Dr. Cs. Varga István, irodalomtörténész, író, szerkesztő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára,
 • Dr. Cselik Zsolt, klinikai onkológus és sugárterápiás szakorvos, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrum, Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézetének főorvosa,
 • Dr. Cseplák György, nyugalmazott bőrgyógyász főorvos,
 • Cserta József, Harangozó Gyula-díjas táncművész, a Magyar Állami Operaház első magántáncosa,
 • Csóka Péter, az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete Erdészeti Részlegének osztályvezetője,
 • Dégi András, a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Felügyelő Bizottságának elnöke,
 • Dobosi Dániel borász, a szentantalfai Dobosi Pincészet tulajdonosa,
 • Dr. Dubéczi Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank Oktatási igazgatóságának vezetője, a Magyar Rektori konferencia főtitkára, a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának címzetes egyetemi docense,
 • Dr. Dúll Andrea Magdolna, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet Gazdaság- és Környezetpszichológia Tanszékének vezetője, egyetemi docens,
 • Dunai Zoltán, a Stadler Trains Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója,
 • Endrédi Józsefné, a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium igazgatója,
 • Dr. Erdős Zoltán, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Gyümölcstermesztési Kutatóintézetének igazgatója, a Budapesti Corvinus Egyetem címzetes egyetemi docense,
 • Farkas Zoltán "Batyu", Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus, érdemes művész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének oktatója, a Budapest Kortárs Táncfőiskola tanára,
 • Dr. Feczné dr. Gál Edit, az Egri Járási és Nyomozó Ügyészség vezető ügyésze,
 • Fekete Marianna, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány gazdasági igazgatója,
 • Fusz György, Ferenczy Noémi-díjas keramikusművész, szobrászművész, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának dékánhelyettese, egyetemi tanár,
 • Fülöp Gergely római katolikus lelkipásztor,
 • Dr. Gálla Zoltán, belgyógyász szakorvos, háziorvos,
 • Dr. Gellérthegyi István, a Gellérthegyi Ügyvédi Iroda vezetője, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatástudományi Doktori Iskolájának oktatója, egyetemi docens,
 • Halmai László, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány szerzetese, a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium nyugalmazott tanára és kollégiumi nevelője,
 • Dr. Hegedűs Ida, a Debreceni Egyetem Kardiológiai Intézet, Kardiológiai Klinika Ambulancia és Echokardiográfiás Laborának vezetője, egyetemi docens,
 • Hoffman Pál, Tököl város polgármestere,
 • Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária Zrt. igazgatósági tagja,
 • Dr. Jánoska Ferenc, a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának oktatási dékánhelyettese, a Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet egyetemi docense,
 • Dr. Jordán Miklós, a Legfőbb Ügyészség Nemzetközi és Európai Ügyek Főosztályának nyugalmazott legfőbb ügyészségi ügyésze,
 • Karger Kocsis László János, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkári Kabinet sport-diplomáciai főtanácsadója,
 • Kasza Lajos János, a Jász Plasztik Kft. ügyvezető igazgatója,
 • Kékesi Mária, Liszt Ferenc-díjas táncművész, Kiváló és Érdemes művész,
 • Láng Gusztáv, József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus,
 • Dr. Lovászy László Gábor, az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogaival Foglalkozó Bizottság szakértője, az Európai Parlament akkreditált tanácsadója, (Semjén Zsolt adta át májusban[28])
 • M. Román Béla, a Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola nyugalmazott igazgatója,
 • Majoros Béla, a Csaba Metál Öntödei Zrt. tulajdonos vezérigazgatója,
 • Menyhárt János, gitáros, dalszövegíró, zeneszerző,
 • Dr. Mikó János, a Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért Felelős Helyettes Államtitkárságának nyugalmazott közigazgatási főtanácsadója,
 • Nagy Feró, énekes, zeneszerző, dalszövegíró, a Beatrice és az Ős-Bikini frontembere,
 • Nagy Gyula, a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Építőmérnöki Intézetének főiskolai tanára, a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok volt főszerkesztője,
 • Nagy Miklós, a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet igazgatója,
 • Dr. Nagy Károly, háziorvos,
 • Nagy Róbert, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. vezérigazgatói főtanácsadója,
 • Dr. Németh Attila, a Nyírő Gyula Kórház Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatója, a Magyar Pszichiátriai Társaság volt elnöke,
 • Dr. Oborni Teréz, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa,
 • Papp Gábor, Hévíz város polgármestere,
 • Dr. Pesti Ferenc, gyógyszerész, volt országgyűlési képviselő,
 • Pintér Katalin, a Gerbeaud cukrászda, az Onyx étterem és az Émile-Buda tulajdonos-ügyvezetője,
 • Pongráczné dr. Csorba Éva, a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara elnöke,
 • Dr. Réthy László, a Gyermelyi Holding Zrt. igazgatósági tagja,
 • Rományi László, iparművész, belsőépítész,
 • Dr. Sánta Sándor, háziorvos, Makó város volt polgármestere,
 • Serley Istvánné Pattantyús Anna Margit, Liszt Ferenc-díjas balettmester, a Budapesti Operettszínház koreográfus asszisztense,
 • Dr. Szabó Csaba, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara Kőzettani és Geokémiai Tanszékének egyetemi docense,
 • Szabó Róza, az Oktatási Hivatal Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központjának vezetője,
 • Szabóné Csökmei Edit, a Törökszentmiklósi Református Egyházközség lelkésze, a Bethlen Gábor Református Általános Iskola vallástanára,
 • Szalayné Farkas Julianna, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatója,
 • Téglásy Ferenc, filmrendező, szerkesztő,
 • Dr. Temesi Mária, a Magyar Állami Operaház operanagykövete, Liszt Ferenc-díjas szerződéses operaénekese, a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának tanszékvezető professzora,
 • Tóth Gy. László, politológus, publicista,
 • Tóth János, a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum igazgatója,
 • Tóth József Balázs Béla-díjas fotóművész, kiváló és érdemes művész, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Fotóművészeti Tagozatának volt elnöke,
 • Dr. Uhri László Imre, a Magyar Távhőszolgáltató Zrt. nyugalmazott vezérigazgatója, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének nyugalmazott elnöke, az Európai Távhő Szövetség volt elnökségi tagja,
 • Dr. Vajda Zsolt, a Kaposvári Egyetem címzetes egyetemi tanára, az Egyetem Egészségügyi Központjának igazgatóhelyettese, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Idegsebészeti Klinikájának címzetes egyetemi docense,
 • Váradi Zita, a Magyar Állami Operaház szerződéses operaénekese,
 • Dr. Vörös Győző ókorkutató, egyiptológus, a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli tagja,
 • Dr. Zalai Károly, gyógyszerész, a Magyar Gyógyszerészi Kamara főtitkára, a Richter Gedeon Gyógyszergyár Rt. PR és kommunikációs főmunkatársa.
Katonai tagozat[27]
 • Dr. Belső Lászlóné dr. Dombi Irén nyugállományú rendőrorvos ezredes, a Nemzeti Védelmi Szolgálat alapellátó főorvosa,
 • Erdélyi István tűzoltó ezredes, a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese,
 • Nagy József dandártábornok, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgató-helyettese,
 • Dr. Pap Gyula ezredes, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága Jogi Igazgatási és Repülésbiztonsági Osztályának vezetője,
 • Piros Ottó ezredes, a Magyar Honvédség Rekreációs Kiképzési és Konferencia Központjának parancsnoka ,
 • Rózsás József rendőr alezredes, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága Gazdaságvédelmi Osztályának osztályvezető-helyettese,
 • Dr. Ruszin Romulusz ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkara Hadműveleti Csoportfőnökségének megbízott csoportfőnöke, a Szárazföldi Haderőnemi Osztály vezetője,
 • Sándor Tamás ezredes, a Magyar Honvédség 2. Különleges Rendeltetésű Ezredének parancsnoka,
 • Soltész András rendőr alezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Edelényi Rendőrkapitányságának vezetője,
 • Szabó András ezredes, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága Parancsnoki Irodájának vezetője,
 • Dr. Unger István Zoltán tűzoltó ezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdasági igazgatóhelyettese,
 • Vörös Ferenc rendőr ezredes, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóságának rendőrfőkapitány-helyettese.

2015[szerkesztés]

2015. augusztus 20.[szerkesztés]

Polgári tagozat[29]
 • Ádám Károly gordonkaművész, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának nyugalmazott főiskolai tanára,
 • Apáti-Nagy Andrásné, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola egyik alapítója, magyar-történelem szakos tanára,
 • Csudai Bertalan, a volt Zirci Gimnázium nyugalmazott alapító igazgatója,
 • Debreczeni Tiborné Kósa Vilma, a fővárosi volt Kiscelli utcai Általános Iskola nyugalmazott igazgató-helyettese, drámapedagógus,
 • Erdélyi Tibor, Erkel Ferenc-díjas táncművész, koreográfus, fafaragó művész, a Népművészet Mestere, a Magyar Állami Népi Együttes örökös tagja,
 • Dr. Érsek Tibor, a mezőgazdasági tudomány doktora, a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Növénytermesztési Intézet Növényvédelmi Intézeti Tanszékének professor emeritusa,
 • Dr. Fazekas István, a Magyar Országos Levéltár Bécsi Magyar Levéltári Kirendeltségének volt főlevéltárosa, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetének egyetemi docense,
 • Fixl Renáta, a Hanns-Seidel Alapítvány irodavezetője,
 • Hazsik Endre Tivadar, magyar bajnok kajakozó, kajak-kenu szakedző, testnevelő tanár, a Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület ügyvezető elnöke,
 • Dr. Hopp Béla, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Fizikus Tanszékcsoport Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,
 • Dr. Horváth Lajos, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház nyugalmazott szemész főorvosa, a Videoton Labdarúgó csapatának volt sportorvosa,
 • Dr. Hős Csaba, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidrodinamikai Rendszerek Tanszékének egyetemi docense,
 • Imre Károly, a Nemzeti Művelődési Intézet Bács-Kiskun Megyei Irodájának nyugalmazott területi koordinátora,
 • Dr. Juhász Gábor, az MTA doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézet Proteomikai Csoportjának tudományos tanácsadója,
 • Kertész István hegedűművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Vonós Tanszékének egyetemi tanára,
 • Kiss Ferenc, Európa- és magyar bajnok birkózó, edző,
 • Dr. Kovács Antal, a Kemenesaljai Egyesített Kórház Szülészet-nőgyógyászati Osztályának részlegvezető főorvosa,
 • Dr. Kövesdy Pál, a Tolna Megyei Balassa János Kórház Krónikus Belgyógyászati Osztályának osztályvezető-helyettese és főorvosa, az Átalvető folyóirat főszerkesztője, az Erdélyi Körök Országos Szövetségének tiszteletbeli elnöke,
 • Kulcsár Edit, az Erdély Művészetéért Alapítvány ügyvezetője, a Vármegye Galéria vezetője,
 • Dr. Kullmann László, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszékének címzetes egyetemi tanára,
 • Dr. Lengyel Imre, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézetének vezetője, egyetemi tanár,
 • Dr. Molnár Katalin, a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Társadalom-, Szociális és Kommunikációtudományok Intézetének intézetigazgatója, a Szociálpedagógia Tanszék egyetemi docense,
 • Dr. Molnár Lajos, az MTA doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Matematikai Intézet Analízis Tanszékének egyetemi tanára,
 • Dr. N. Szabó József, a Nyíregyházi Főiskola Társadalom- és Kultúratudományi Intézet Nemzetközi Kapcsolatok Intézeti Tanszékének professor emeritusa,
 • Nagy András grafikusművész, könyvtervező,
 • Nagy János orgonaművész, karnagy, a Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola címzetes igazgatója,
 • Nemes László, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének alapítója és tiszteletbeli elnöke, a Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola alapítója és címzetes igazgatója,
 • Palotai Károly, olimpiai és magyar bajnok labdarúgó, nemzetközi labdarúgó-játékvezető, sportvezető,
 • Dr. Reisinger Péter, a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Növénytermesztési Intézet Növényvédelmi Intézeti Tanszékének egyetemi tanára,
 • Rieger Tibor szobrászművész,
 • Dr. Scholz László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszékének egyetemi tanára,
 • Dr. Simon János, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum tudományos tanácsadója, a Kodolányi János Főiskola Nemzetközi Tanulmányok és Történelem Intézeti Tanszékének egyetemi tanára,
 • Sudár Balázs, a Magyar Tudományos Akadémia – Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa,
 • Dr. Szabó András előadóművész,
 • Dr. Szabolcs Éva, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetének egyetemi tanára,
 • Szabóné Dr. Révész Piroska, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszertechnológiai Intézetének vezetője, egyetemi tanár,
 • Dr. Szalay Tibor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Gyártástudomány és -technológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense
 • Szappanos István festőművész, a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karának nyugalmazott főiskolai tanára,
 • Szentmártoni Szabó Géza irodalomtörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi oktatója,
 • Dr. Szepessy Tibor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának nyugalmazott professzora,
 • Dr. Szörényiné Dr. Kukorelli Irén, az MTA doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézetének tudományos tanácsadója, a Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára,
 • Dr. Tamás János, az MTA doktora, a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Víz- és Környezetgazdálkodási Intézetének vezetője, egyetemi tanár,
 • Dr. Tóth Gábor, a kémiai tudomány doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára, a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára,
 • Dr. Tóth Imre, az MTA doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézet Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékének egyetemi tanára,
 • Dr. Tóthné Dr. Szita Klára, a Miskolci Egyetem egyetemi tanára,
 • Tubaro Renato, a Közép-európai Kulturális Találkozók Egyesületének alapítója,
 • Turai János, a Váci Zsidó Hitközség elnöke,
 • Dr. Vámos Ágnes, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetének egyetemi tanára,
 • Vásáry István, az MTA levelező tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Orientalisztikai Intézet Török Filológiai Tanszékének professor emeritusa,
 • Dr. Virágos Márta, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának főigazgató-helyettese.

Katonai tagozat [30]

 • dr. Béres János vezérőrnagy, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgató-helyettese,
 • Farkas Ferenc József ezredes, a Magyar Honvédség Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központjának parancsnoka,
 • dr. Fülöp Zoltán rendőr alezredes, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatósága
 • Igazgatásrendészeti Osztályának vezetője,
 • Géczi Béla tűzoltó ezredes, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetője,
 • dr. Kovács Vilmos ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka,
 • Lakatos Tibor rendőr ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatósága Közrendvédelmi Főosztályának vezetője,
 • Rausz István rendőr alezredes, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Tapolcai Rendőrkapitányságának vezetője.

Ugyancsak augusztus 20-a alkalmából kapták kézhez a kitüntetést:[31]

 • Alfred Theodorus Dubbeling, Magyarország volt winsumi tiszteletbeli konzulja,
 • Arvo Valton író, költő, műfordító,
 • Baraksó János, a Vancouveri Magyar Kulturális Egyesület volt elnöke,
 • Baricz Lajos lelkész, szentszéki tanácsos,
 • Bekir Bülent Özsoy, Magyarország antalyai tiszteletbeli konzulja,
 • Benkő Pál nemzetközi sakknagymester, magyar és amerikai bajnok, az amerikai Hírességek Csarnokának tagja, a Vasas SC örökös tagja
 • Bodolai Gyöngyi újságíró, szerkesztő,
 • dr. Bognár Béla, az ohiói Wright State University Departments of Social Work professor emeritusa,
 • Burus-Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke, Hargita megye Tanácsának megyei tanácsosa,
 • Charles Krombach, a Landewyck Group Sarl nyugalmazott főigazgatója,
 • Cornelis Hendrik Boer, Magyarország volt amszterdami tiszteletbeli konzulja,
 • Dinesh Thampi, a Tata Consultancy Services Ltd. elnökhelyettese, Magyarországi Fiókjának vezérigazgatója,
 • dr. Dirk Müller-Wieland, a hamburgi Asklepios Klinik St. Georg vezető belgyógyász professzora,
 • Elshout Leo, a wassenaari Keresztelő Szent János Katolikus Általános Iskola nyugalmazott igazgatója,
 • Erika Teoman-Brenner kereskedelmi tanácsos, az Osztrák Gazdasági Kamara Budapesti Külgazdasági Irodájának volt vezetője,
 • Esterházy Antal, a Közép-Európai Club Pannonia Közhasznú Egyesület tiszteletbeli elnöke,
 • dr. Gharbi Abdelaziz sebész szakorvos, a Tunéziai–Magyar Baráti Társaság és a Tunéziai–Magyar Üzleti Tanács alapító tagja,
 • Hans-Joachim Falenski, a Bundestag CDU/CSU-frakciójának külpolitikai tanácsadója, a frakció kül-, biztonság- és védelempolitikai kérdésekért felelős helyettes vezetőjének irodavezetője,
 • Harkó Gyöngyvér, a New Jersey-i Middlesex County College professzora, a New Brunswick-i Vers Hangja Irodalmi Kör alapítója
 • Hattori Sadao, az Aichi Japán–Magyar Baráti Társaság alelnöke,
 • Hutagt Chuluun Gantulga, Magyarország ulánbátori tiszteletbeli konzulja,
 • Irsay György nyugállományú ezredes
 • Ivar Sinimets irodalomtörténész, a Tallini Egyetem Észt Nyelv és Kultúra Intézete Finn Nyelv és Kultúra Tanszékének egyetemi oktatója,
 • Johannes Andreas Maria Reijnen, Magyarország volt ’s-Hertogenboschi tiszteletbeli konzulja,
 • dr. Kövesdy Pál, a Tolna Megyei Balassa János Kórház Krónikus Belgyógyászati Osztályának osztályvezető-helyettese és főorvosa, az Átalvető folyóirat főszerkesztője, az Erdélyi Körök Országos Szövetségének tiszteletbeli elnöke,
 • Mahtab Hassan Mohiuddin, Magyarország lahorei tiszteletbeli konzulja,
 • dr. Mukoyama Takeshi, a Kiotói Egyetem tiszteletbeli professzora, a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézetének vendégprofesszora, a Kanszai–Magyar Baráti Társaság elnöke, a Japán–Magyar Baráti Társaság vezetőségi tagja
 • Sándor Anna, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének egyetemi docense,
 • dr. Sorger Erzsébet, a müncheni Bajor–Magyar Fórum vezetőségi tagja és főtitkára,
 • Teraoka Barbara, a KUMBIA Marketing & Communications elnöke,
 • Tesfay Haile, Eritrea Állam budapesti tiszteletbeli konzulja,
 • Tubaro Renato nyugalmazott bankigazgató, a Közép-európai Kulturális Találkozók Egyesülete egyik alapítója,
 • Wolfgang Röhrs, Magyarország klagenfurti tiszteletbeli konzulja

2015. március 15.[szerkesztés]

Polgári tagozat[32][33]
 • Agárdi László előadóművész
 • Alföldy Jenő József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő
 • Dr. Balla József belgyógyász, az MTA doktora, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézet Nephrológiai Nem Önálló Tanszék vezetője
 • Bánffy Miklós a Johannita Rend Magyar Tagozatának volt vezérlő kommendátora
 • Bárdi Nándor történész
 • Dr. Barótfi István, gépészmérnök, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Környezetipari Rendszerek Intézet tanszékvezető egyetemi tanára
 • Dr. Bartha László a Bánffy-kör elnöke
 • Dr. Bartucz Sándor kormányhivatalnok
 • Dr. Becker Gábor építészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára
 • Dr. Bereczki Ibolya a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese
 • Buji Ferenc filozófiai író, műfordító, szerkesztő
 • Cseke Ákos a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Művészettudományi Intézet Esztétika Tanszékének egyetemi docense
 • Debreczeni Tibor drámapedagógus, szakíró, a Magyar Drámapedagógiai Társaság örökös tiszteletbeli elnöke, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar címzetes főiskola tanára
 • Dücső Csaba vegyész
 • Dr. Fehér Károly a Magyar Lovassport Szövetség kommunikációs igazgatója, a Szent István Egyetem címzetes egyetemi tanára
 • Dr. Ferencz Győző az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet Anglisztika Tanszék egyetemi tanára
 • Ferencz Mária a Hagyományok Háza-Magyar Állami Népi Együttes menedzserigazgatója
 • Dr. Fischerné Dr. Dárdai Ágnes a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont főigazgatója
 • Dr. Gera István Imre a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Parodontológiai Klinika egyetemi tanára
 • Dr. Gerner Zsuzsanna a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Germanisztika Intézet intézetigazgatója, a Német Nyelvészeti Tanszék docense
 • Gőz László harsonaművész, zenetanár, a Budapest Music Center alapítója és vezetője
 • Dr. Gróf Gyula István gépészmérnök
 • Gúth Ferenc, a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola címzetes igazgatója, a Kecskeméti Főiskola és a Szolnoki Főiskola címzetes docense
 • Dr. Hajnal Ferenc egyetemi tanár, az SzT ÁOK Családorvosi Intézet és Rendelő intézetvezetője
 • Dr. Halmai Péter Tamás közgazdász
 • Harazdy Miklós zongoraművész, a Magyar Állami Operaház korrepetitora, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi adjunktusa
 • Dr. Harmatta János az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Tündérhegyi Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás Rehabilitációs Osztály osztályvezető főorvosa
 • Káldy Mária a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Képzési Központ igazgatója
 • Alpaslan Kaya török üzletember, Magyarország tiszteletbeli konzulja[34]
 • Kemény Gyula grafikus, a Petőfi Irodalmi Múzeum kiállításrendezője
 • Dr. Kiss Tamás József a kémia tudomány doktora, az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékének tanára
 • Kocsis István József Attila-díjas író, drámaíró
 • Kovács Gyula a kecskeméti Katona József Színház színművésze
 • Laklóth Aladár színművész, a Soproni Petőfi Színház örökös tagja
 • Dr. Liebmann Lajos a Károly Róbert Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának volt dékánja, egyetemi docense
 • Lőrincz Vitus festőművész
 • Mátyus Alice író, szociológus, szerkesztő
 • Dr. Mázi Béla Imre történész
 • Molnár Pál újságíró, a Kossuth Rádió volt vezető szerkesztője
 • Id. Nagy Zoltán Liszt Ferenc-díjas balettmester, érdemes művész
 • Dr. Nemes Péter a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Kémiai Tanszékének tanszékvezető tanára
 • Sárkány Győző Ferenczy Noémi-díjas grafikusművész, érdemes művész
 • Sterbinszky László Liszt Ferenc-díjas balettmester
 • Dr. Sutarski Konrad a Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára nyugalmazott múzeumigazgatója, költő, író, műfordító
 • Dr. Szabó Csaba Attila a műszaki tudomány doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának egyetemi tanára
 • Szabó József rendező, a nagyváradi Szigligeti Színház örökös tagja
 • Szalay Tamás Attila táncpedagógus, koreográfus, a Magyar Táncművészek Szövetségének ügyvezető titkára
 • Szigeti Ferenc előadóművész, a Karthago Együttes alapító tagja
 • Tarnai Kiss László előadóművész, tanár, a Dankó Rádió vezetőszerkesztő-műsorvezetője
 • Dr. Tick József az Óbudai Egyetem informatikai rektorhelyettese, egyetemi docense
 • Dr. Tóth Ákos Tamás a Magyar Úszó Szövetség alelnöke, Testnevelési Egyetem Úszás, Vízi- és Küzdősportok Tanszék – nyugalmazott tanszékvezetője, egyetemi docense
 • Tóth Ferenc Liszt Ferenc-díjas karnagy
 • Urbán József a budapesti Piarista Gimnázium igazgatója
 • Vadász Ágnes a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségének főtitkára
 • Varasdy Ernőné Bérczes Mária Harangozó Gyula-díjas balettmester, a Magyar Táncművészeti Főiskola egyetemi docense
 • Dr. Varga József nyelvész
 • Vashegyi György Liszt Ferenc-díjas karmester, az MMA levelező tagja, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, a Purcell Kórus és Orfeo Zenekar művészeti vezetője,
 • id. Dr. Virágh Gábor művelődés- és helytörténész
 • Vitkayné Kovács Vera magánénekes, zenepedagógus
 • Zsilák György Jászai Mari-díjas artistaművész

2014[szerkesztés]

Egyéb alkalom[szerkesztés]

Polgári tagozat
 • Marghescu Tamás, a (CIC) Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács vezérigazgatója[35]
 • Toni Vrščaj, a Nemzetközi Vadvédelmi Tanács Közép- és Délkelet-európai Koordinációs Fórumának elnöke[35]
 • Jordi Xuclà i Costa, a spanyol képviselőház parlamenti képviselője[36]

2014. március 15.[szerkesztés]

Polgári tagozat[37][38]
 • Bagyinka Csaba, az MTA doktora, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadója részére,
 • Bakó Levente az Ewald Rézfúvós Együttes vezetője részére,
 • Dr. Beke Albert nyugalmazott egyetemi tanár, irodalomtörténész részére,
 • Bohn Krisztina Emőke építészmérnök
 • Dr. Botos József közgazdász, egyetemi tanár részére,
 • Dr. Csernoch László József, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar Élettani intézet igazgatója, egyetemi tanár részére,
 • Dr. Csillag Gusztáv Gábor, a Magyar Katolikus Rádió Felügyelőbizottsági tagja, ügyvéd, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége kaposvári csoportjának vezetője részére,
 • Dr. Csima Péter, a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar tanszékvezető egyetemi tanára részére,
 • Deme László Kálmán a LISYS Fényrendszer Zrt. műszaki igazgatója
 • Déri András Béla karmester, orgonaművész
 • Dományné Szebellédi Valéria Zsuzsanna, zenetanár részére,
 • Dr. Erdőhelyi András, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem TTIK, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék egyetemi tanára részére,
 • Faludi Sándor hangmérnök [39]
 • Fazekas László Károly, nyugalmazott rendőr ezredes, az Iparművészeti Múzeum Biztonsági Osztályának nyugdíjazott vezetője részére,
 • Fehér Béla Zoltán, esszéíró, prózaíró, újságíró részére,
 • Dr. Fehér János a Nutripharma Hungaria Táp- és Gyógyszer Előállító Kft. kutatás-fejlesztési igazgatója, a Sapienza Tudományegyetem (Róma) professor emeritusa
 • Fekete Győr István, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola művésztanára részére,
 • Fekete Péter rendező, a Békéscsabai Jókai Színház igazgatója részére,
 • Dr. Fodor László, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanára részére
 • Dr. Gilányi Tibor György, az MTA doktora, az ELTE Természettudományi Kar egyetemi tanára részére,
 • Gudenus János József genealógus részére,
 • Győri-Dani Lajos Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke részére,
 • Hegyi Sándor, nyugalmazott református lelkipásztor részére
 • Dr. Herczeg Béla, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet osztályvezető főorvosa részére,
 • Dr. Hübner Mátyás, a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar professor emeritusa részére
 • Dr. Jancsó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem ÁOK Élettani Intézetének tszv. egyetemi tanára részére,
 • Jantyik Zsolt István, a Debreceni Művelődési Központ igazgatója részére,
 • ifj. Kállai Kiss Ernő, előadóművész, a Danubius Grand Hotel Margitsziget zenekarvezető prímása részére,
 • Keönch Boldizsár, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem nyugalmazott egyetemi oktatója részére,
 • Dr. Kiss J. László, a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karának egyetemi tanára részére,
 • Dr. Kordos László (geológus), az MTA doktora, a Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi Kar egyetemi tanára részére,
 • Köntös László, a Dunántúli Református Egyházkerület főjegyzője, a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek igazgatója részére,
 • Littvay Imre, a 100 Folk Celsius zenésze részére,
 • feLugossy László festő, színész, rendező, író, énekes részére,
 • Dr. Lukács Béla, az MTA doktora, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézet nyugalmazott tudományos tanácsadója,
 • Dr. Lukács Ferenc NaturMed Hotel Carbona (Hévíz) nyugalmazott vezetője
 • Dr. Mészáros Kálmán, a Magyarországi Baptista Egyház országos elnöke, a Budapesti Baptista Teológiai Akadémia és a Word of Life – Élet Szava Nemzetközi Bibliaintézet tanára, a Magyar Baptista Világszövetség társelnöke részére,
 • Michelisz Norbert autóversenyző részére,
 • Mózessy Gergely, a Székesfehérvári Egyházmegyei Gyűjtemény igazgatója, püspöki levéltáros részére,
 • Nagy István, az Országos Magyar Vadászkamara Fővárosi és Pest Megyei Területi Szervezetének kamarai titkára részére,
 • Nagy Margit, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke, az Apáczai diákotthon igazgatója részére,
 • Dr. Pál Ferenc, az ELTE BTK Romanisztikai Intézet Portugál Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, dékánhelyettes részére,
 • Pálfy Margit színművész részére
 • Pálinkó Gyula Józsefné, pedagógus, Kiskőrös Járás Tankerületének igazgatója részére,
 • Peller József Kálmán, postagalambász részére,
 • Peták István újságíró, televíziós szerkesztő [39]
 • Petres Pál technikus [39]
 • Péterfai Attila gyártásvezető [39]
 • Pézsa Tibor, a Pézsa Tibor Vívóakadémia vívóedzője részére,
 • Romhányi Török Gábor, műfordító részére,
 • Sáfrány József az MTVA rendezője [39]
 • Sarusi Mihály György író, költő részére,
 • Dr. Siklósi Gyula, régész, történész részére,
 • Stenszky Gyula operatőr [39]
 • Szabados Tamás nyugalmazott operatőr [39]
 • Szabó György labdarúgó részére
 • Szalay László Pál, a Magyarországi Református Egyház lelkipásztora részére,
 • Dr. Székács Béla, belgyógyász, egyetemi tanár, a Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság elnöke, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház Geriátriai Tanszéki csoportjának szerződéses megbízottja részére,
 • Szentmártoni Imre /ST. MARTIN/, zeneszerző, előadóművész, szaxofon és pánsíp művész részére,
 • Dr. Szűcs István, a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar egyetemi tanára részére,
 • Takács Balázs az Epcos Kft. ügyvezető igazgatója
 • Dr. Takács János Gábor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar egyetemi tanára részére
 • Tárnok Mária, a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány kuratóriumi elnöke részére,
 • Dr. Váradi Károly, az MTA doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar, Gép- és Terméktervezés Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára részére,
 • Varga László, az Eötvös József Gimnázium nyugalmazott testnevelő tanára részére,
 • Dr. Vörös Ferenc, a BME Építészmérnöki Kar, Épületszerkezettani Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára részére,
 • Záboji Péter Balázs a European Entrepreneurship Foundation (EEF) alapító elnöke
 • Zsuráfszkyné Vincze Zsuzsanna, a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. művészeti főmunkatársa részére

2014. augusztus 20.[szerkesztés]

 • Arday András, a Népjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezető főorvosa
 • Baky Péter, festőművész, grafikus
 • Baldauf Csaba, a Kolping Hotel Spa & Family Resort ügyvezető igazgatója
 • Bognár Jenő Norbert, Bátaszék polgármestere[40]
 • Dr. Czalbert-Halasi János, Acsa-Csővár háziorvosa
 • Déri Balázs, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Ókortudományi Intézet Latin Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára
 • Dobos József, Sopron jegyzője
 • Donáth Tibor, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének professor emeritusa
 • Dr. Feldné Dr. Knapp Ilona, nyelvész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Germanisztikai Intézet Német Nyelvoktató és Szakdidaktikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense
 • Gaál Jenő, verbita szerzetes
 • Gyenis Gyula, biológus, antropológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Doktori Iskolájának nyugalmazott egyetemi tanára
 • Gyüdi Sándor, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója, a Szegedi Szimfonikus Zenekar vezető karmestere, művészeti vezetője
 • Hári Lenke, Balatonfüred alpolgármestere
 • Juhász Mária, a Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási és Fejlesztési Koordinációs Osztályának vezetője[41]
 • Kelecsényi Ágnes, az MTA Könyvtár és Információs Központ Keleti Gyűjteményének osztályvezetője
 • Kovács Katalin, az MTA Regionális Kutatások Központ Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézetének osztályvezetője
 • Kováts Dániel, a Comenius Tanítóképző Főiskola nyugalmazott főiskolai tanára, a Kazinczy Ferenc Társaság alapító elnöke
 • Dr. Légrádi József, az Országos Sportegészségügyi Intézet szakorvosa
 • Lukács Ferenc, jogász, könyvvizsgáló, a Rákóczi Szövetség pénzügyi titkára
 • Dr. Maródi László, az orvostudomány doktora, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar Infektológiai és Gyermekimmunológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára
 • Mélykúti Gábor, a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Karának egyetemi docense
 • Dr. Mohos Nagy Éva, operaénekes, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának tanszékvezető főiskolai tanára
 • Monori Csaba Bálint, az Épkar Zrt. főépítésvezetője
 • Nagy Ervin, korábbi országos főépítész
 • Nagy Károly, kapornaki címzetes apát, székesegyházi kanonok, a veszprémi Szent Mihály Főangyal Plébánia plébánosa
 • Orendi Mihály, a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
 • Orgoványi László, Galgaguta polgármestere
 • Osztovits Ágnes, újságíró, a Heti Válasz főmunkatársa, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára
 • Poprády Géza, az Országos Széchényi Könyvtár nyugalmazott főosztályvezetője
 • Peter Raviol, a Ludwigsburgi Közigazgatási Főiskola docense
 • Rácz Margit, az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársa
 • Romwalter Béla, fővilágosító, a Sparks Camera&Lightning Ltd. ügyvezetője
 • Salamon Ildikó, az Állami Számvevőszék számvevő tanácsosa
 • Schanda János, a műszaki tudomány doktora, a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek tanszékének professzor emeritusa
 • Simon György, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Kórélettani Intézet nyugalmazott egyetemi tanára
 • Sipos János, az MMA levelező tagja, az MTA Zenetudományi Intézetének főmunkatársa, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének tanára
 • Dr. Szabó Csaba Attila, a műszaki tudomány doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának egyetemi tanára
 • Szabó Szilárd, a Miskolci Egyetem Áramlás és Hőtechnikai Gépek Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára
 • Szepesi László, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának tanára, a Kárpáti Rudolf Vívó Klub mesteredzője
 • Takaró Mihály, irodalomtörténész, tanár
 • Tárkányi Ferenc Tibor, a fizikai tudomány kandidátusa, az MTA Atommagkutató Intézetének nyugalmazott külső munkatársa
 • Dr. Turmezei Péter, villamosmérnök, számítógépes elektronikai tervező és gyártó szakmérnök, címzetes egyetemi tanár, az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának volt dékánja
 • Váradi Péter Pál, fotográfus, a PéterPál Könyvkiadó ügyvezetője
 • Vargáné Kleeberg – Strohmayer Róza, a Magyar Államkincstár gazdasági vezetője
 • Vereczkey Zoltán, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének vezetője, a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
 • Dr. Vincze Pál, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Testnevelő Központjának igazgatója
 • Wittinger Zoltán, a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ Műemléki Tervezési Osztály vezetője
 • Zsoldos Ferenc, a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke
Katonai tagozat

2013[szerkesztés]

[43][44][45][46]

Polgári tagozat
 • Serfőző Levente a Nagyszebeni Magyar Kulturális Központ igazgatója[47]
 • Dr. Ábrahám László PhD, üzletember
 • Antók Zoltán üzletember
 • Arató László közgazdász, könyv- és lapkiadó
 • Bernaś Arkadiusz, a stockholmi Lengyel Intézet igazgatója[48]
 • Dr. Bach István, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, nyugalmazott osztályvezető, óraadó egyetemi tanár
 • Bakos Rafael Attila tartományfőnök
 • Dr. Bakos Tóth Márta gyermek szakpszichológus
 • Balogh László Munkácsy Mihály-díjas festőművész
 • Dr. Bányász Csilla, a műszaki tudomány kandidátusa, tudományos főmunkatársa
 • Bárdy Péter igazgató
 • Dr. Bartha László a kémiai tudomány kandidátusa, egyetemi tanár
 • Dr. Báthory Katalin vegyészmérnök
 • Dr. Békés Csaba PhD, főmunkatárs
 • Benczúr László felügyelő, ügyvezető, vezető tervező
 • Berkes Kálmán Liszt Ferenc-díjas klarinétművész, karmester
 • Dr. Bíró György Balázs az állam- és jogtudomány kandidátusa, igazgató, tanszékvezető egyetemi tanár
 • Bizóné dr. Sárdi Katalin PhD, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi tanár
 • Blaskó János szobrászművész, nyugalmazott főiskolai tanár
 • Bodó Sándor festőművész
 • Peter Bogner művészettörténész, építész, kulturális menedzser, a bécsi Künstlerhaus volt igazgatója[49]
 • Bokros Zsigmond mezőgazdasági üzemgazdász, agrármérnök, címzetes egyetemi docens
 • Buffo Rigó Sándor prímás, művészeti vezető
 • Riccardo Certi operaénekes[50]
 • Dr. Czakó Erzsébet PhD. egyetemi docens, igazgató
 • Csepeli László építészmérnök, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem projektvezetője[51]
 • Cseri József térképész
 • Csermely Péter újságíró, főszerkesztő-helyettes
 • Csonka Ernő festőművész
 • Dr. Dancs Károlyné dr. Rozsnyay Zsuzsanna, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, tudományos tanácsadó
 • Dr. Dános Béla gyógyszerész, a biológiai tudomány kandidátusa, egyetemi docens
 • Deseő Csaba hegedű- és brácsaművész
 • Dolla Eszter Ráhel, igazgató
 • Ryoko Tajika Drei zongoraművész[50]
 • Dr. Dunkel Zoltán Árpád, elnök, címzetes egyetemi docens
 • Dr. Elek Sándor, a szociológiai tudomány kandidátusa, agrár-közgazdász, egyetemi docens, címzetes egyetemi tanár
 • Fazakas Zoltán Márton, prelátus, kormányzó perjel
 • Dr. Fedorcsák Imre Árpád idegsebész, főorvos, egyetemi docens
 • Frankó Tamás, polgármester
 • Dr. Friedrich Judit tanszékvezető egyetemi docens
 • Fülöp Zoltánné Dvorszky Erzsébet balettművész, professor emerita
 • Füri András, nemzeti park igazgató
 • Gajdics Ottó újságíró, ügyvezető, főszerkesztő
 • Garami József szakmai igazgató
 • Gém Erzsébet, közgazdász
 • Gerstl Péter, a Red Bull magyarországi és kelet-európai tanácsadója[49]
 • Dr. Gesztelyi Jenő[52]
 • Dr. Goda Gyula ügyvéd, fegyelmi megbízott
 • Haszmann Pál Péter nyugalmazott muzeológus
 • Havasi József tartományfőnök
 • Havasi Péter, külső munkatárs, könyvkiadó alapító
 • Dr. Hegedűs András, igazgató
 • Dr. Hencz Péter nyugalmazott főorvos, intenzívterápiás, csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvos
 • Dr. Herczegh Margit ügyvéd
 • Dr. Hetesi Erzsébet intézetvezető egyetemi docens
 • Dr. Hidán Csaba régész, történész, egyetemi adjunktus
 • Dr. Holics Klára elnök, főorvos
 • Dr. Horváth Iván PhD. ny. egyetemi docens
 • Dr. Horváth Margit, felügyeletvezető
 • Dr. Horváth Zoltán PhD, dékán, tanszékvezető egyetemi tanár, vendégprofesszor
 • Prof. dr. Ilyés István az orvostudomány kandidátusa, egyetemi tanár
 • Jámborné Balog Tünde író, grafikusművész
 • Dr. Jánosa András PhD, tanszékvezető főiskolai tanár
 • Jékely Zsolt nyugalmazott főosztályvezető
 • Juhász István vízkészlet-gazdálkodási szakmérnök, főtanácsadó
 • Dr. Káldi Zoltán, bányakapitány, főosztályvezető
 • Kátó Sándor színművész, rendező, színházalapító, művészeti vezető
 • Kelemen Béla, igazgató
 • Keresztessy Sándor Lajos nyugalmazott televíziós szerkesztő-rendező, a Magyar Néprajzi Társaság tagja[48]
 • Binod Khemka, Magyarország mumbai tiszteletbeli főkonzulja[53]
 • Dr. Kis Pintér Imre József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus, az irodalomtudomány kandidátusa, főszerkesztő
 • Kovács Árpád tájépítészmérnök
 • Dr. Kovács Barnabás stratégiai igazgató
 • Kovács Gergelyné, kultúrtörténész[54]
 • Dr. Kovács József, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, professor emeritus
 • Dr. Vlastimil Kozoň, a Bécsi Általános Kórház (AKH) Orvostudományi Egyetemi Kampuszának egyetemi docense[49]
 • Kövessy Angéla Harangozó Gyula-díjas balettművész, balettmester
 • Dr. Kőszeghy Péter PhD. irodalom- és művelődéstörténész, könyvkiadó-igazgató, tudományos munkatárs
 • Kukoda Nándor, elnök-igazgató
 • Dr. Kurucz Mihály, egyetemi docens
 • Dr. Laczkó András irodalomtörténész, társelnök
 • Lakatos Gergely villamosmérnök, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem műszaki menedzsere, főmérnök[51]
 • Dr. Láng Csaba ügyvéd, a freiburgi Jehle-Láng-Meier-Rudolph-Köberle Ügyvédi Iroda egyik vezetője, a Német-Magyar Jogász Egyesület elnöke, a Magyar-Német Társaság Elnökségének tagja.[55]
 • Lebó Ferenc érem- és szobrászművész
 • Dr. Lelkes Lajos a könyvkiadó-igazgató
 • Lendvai György hegedűművész, ügyvezető igazgató
 • Makó Lajos, a Bécsi Főegyházmegye nyugalmazott plébánosa[49]
 • Dr. Markovics Tibor, nemzeti park igazgató, címzetes egyetemi docens
 • Dr. Mészáros Miklós körzeti és üzemorvos
 • Monori Lili Jászai Mari-díjas színművész
 • Dr. Mosonyi Attila PhD, főorvos
 • Nadabánné Benyik Éva ügyvezető titkár
 • Nagy Katalin újságíró, szerkesztő-műsorvezető
 • Dr. Nagymihályi Géza görögkatolikus lelkész, művészettörténész
 • Németh Alajos előadóművész, zeneszerző
 • Dr. Németh Erzsébet PhD, osztályvezető
 • Nyulászi András nyugalmazott testnevelő tanár, öttusaedző
 • Orth István grafikusművész, lelkész[56]
 • Ökrös Oszkár cimbalomművész, szólista
 • Papp László, plébános, lelki vezető
 • Pataky Albert elnök, elnökhelyettes
 • Pongrácz Éva Márta, számvevő
 • Popovits Zoltán ékszertervező, szobrász, formatervező
 • Poznán Béla, püspök-lelkipásztor
 • Dr. Romváry Ferenc művészettörténész
 • Tiffany Rufini operaénekes[50]
 • Sághy Ildikó ügyvezető elnök, folyóirat-főszerkesztő
 • Dr. Sárdi Katalin PhD, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, egyetemi tanár
 • Sárkány Árpád erdőmérnök
 • Dr. Simor Ferenc, nyugalmazott főosztályvezető, ny. országos főállatorvos
 • Dr. Sirkka Aulikki Saarinen, egyetemi tanár
 • Snell György plébános
 • Sodró László Géza, a Falconbridge-Trelleborg Európai Igazgatóságának európai kereskedelmi és marketing igazgatója[55]
 • Solymosi Tari Emőke zeneirodalom tanár
 • Somlai Tibor belsőépítész, bútortervező, design-történész
 • Dr. Somogyi Tivadar, alpolgármester
 • Soós László ny. református lelkész, országgyűlési szakfőtanácsos
 • Dr. Stirling János PhD, egyetemi tanár
 • Dr. Szabó András PhD. a egyetemi docens
 • Dr. Szabó Géza főigazgató főorvos
 • Dr. Szabó Gyula PhD. egyetemi tanár
 • Dr. Szakács Ferenc PhD, pszichológus, rector emeritus, professor emeritus
 • Szelekovszky Ernő, volt főosztályvezető, elnök
 • Szerető Szabolcs újságíró, főszerkesztő-helyettes
 • Szikora Róbert zeneszerző, előadóművész
 • Szilágyi Imre Csokonai Vitéz Mihály-díjas grafikusművész
 • Szövényi Zsolt ny. főosztályvezető
 • Szűcs Imre fazekasmester
 • Szvétek László operaénekes, magánénekes
 • Dr. Tajthy József, ügyvezető igazgató
 • Tar Károly író, szerkesztő
 • Dr. Téglási Ágnes, főigazgató-helyettes
 • Dr. Tóth Gábor Sándor magánorvos
 • Tóth Lajosné dr. Tuzson Ágnes PhD, dékán-helyettes, egyetemi docens
 • Dr. Tölgyesi József, főiskolai docens, elnökségi tag
 • Dr. Török Ferenc, elnök, titkár
 • Vancsura József elnök
 • Varga Sándor újságíró, vezetőszerkesztő-műsorvezető
 • Vati Tamás Harangozó Gyula-díjas táncművész
 • Dr. Véha Antal PhD. a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, dékán, egyetemi tanár
 • Dr. Weiszburg Tamás Gábor PhD mineralógus, egyetemi docens
 • Alfonso S. Yuchengco III, tiszteletbeli főkonzul
 • Dr. Zay Andrea, igazgató
 • Dr. Záborszky László, egyetemi tanár, agykutató, laborvezető
 • Zelei Miklós író, újságíró, szerkesztő
 • Zombori Ottó csillagász, ny. igazgató
 • Dr. Zonda Tamás PhD. ideggyógyász, pszichiáter, író
Katonai tagozat
 • Csepely Zsigmond József tűzoltó ezredes
 • Dr. Gyurosovics József László rendőr dandártábornok
 • Horváth Csaba rendőr ezredes
 • Nagy Zoltán nyugállományú ezredes
 • Nyers József ezredes
 • Dr. Pozsgai Zsolt rendőr ezredes
 • Szatmári Imre tűzoltó ezredes
 • Dr. Töreki Sándor rendőr dandártábornok

2012[szerkesztés]

[57][58]

Polgári tagozat
 • Abaffy Zsigmond nyugdíjas ENSz Project Manager[59]
 • Albert Zsuzsa író, rádiószerkesztő
 • Dr. Augusto de Albuquerque de Athayde[60]
 • Bakos Klára könyvtárigazgató
 • Banner Zoltán művészeti író, művészettörténész, előadóművész
 • Barsi Balázs ferences házfőnök, tanár
 • Bálint Márta színművésznő
 • Dr. Benoist György nyugalmazott főigazgató-helyettes, főorvos
 • Bernád József, a Lendvai Plébánia püspöki tanácsosa, nyugalmazott lelkipásztor[61]
 • Böröczky Gáborné nyugalmazott magyar nyelv, irodalom és történelem szakos tanár
 • Wojciech Michał Brzeziński régész, muzeológus, a varsói Állami Archeológiai Múzeum igazgatója[61]
 • Cséve Magdolna nyugalmazott archívum igazgató
 • Csoma Gergely fotóművész, szobrász, író
 • Deák Bill Gyula zenész legenda
 • Dezső János, az MTVA/TEA kiemelt szerkesztője, az MR1 Kossuth Rádió Határok nélkül c. műsora rovatvezetője
 • Dobesch Gyula, a Budafoki labdarúgó Klub elnökhelyettese[62]
 • Dobozi Eszter író, költő
 • dr. Dörflinger Károly, a Budafoki Kosárlabda Klub volt elnöke[62]
 • Elek Dóra rendező, művészeti vezető
 • Eötvös Péter, a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete elnöke
 • Erkel Tibor zenei rendező, egyetemi tanár
 • Érdi Tamás zongoraművész
 • Farkas István a Földmérési és Távérzékelési Intézet ny. főigazgató-helyettese[59]
 • Dr. Fekete László, a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara elnöke
 • Ferenczi István belgyógyász szakorvos, nyugalmazott kórházi főigazgató
 • Forgács János, a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége elnökhelyettese
 • Gadóné Kézdy Edit iskolaigazgató
 • Gergely László rendező, művészeti igazgató
 • Dr. Gráfik Imre néprajzkutató[59]
 • Gránitz Miklós fotóművész
 • Hajdu Zsolt szülész-nőgyógyász szakorvos, főorvos
 • Dr. Harmath Károly, az Újvidéki Ferences Rendtartomány házfőnöke
 • Hermann István könyvtárigazgató
 • Dr. Horváth László az Országos Meteorológiai Szolgálat levegőkörnyezeti szakértője[59]
 • Dr. Illésné Dr. Kovács Máriána dékán, egyetemi docens
 • Ilosvai Péter, az IT Services Hungary ügyvezető igazgatója, az igazgatóság elnöke
 • Karsay Ferenc, Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának alpolgármestere[62]
 • Kiss Irén író, költő, irodalomtörténész
 • Kligl Sándor szobrász
 • Kozma István János festő- és iparművész
 • Dr. Körösényi András egyetemi tanár
 • Kujbusné Dr. Mecsei Éva levéltár igazgató
 • Lakatos Antal, a Kinizsi Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója
 • Lelbach Gyula, a Groupama-Garancia Biztosító Zrt. nyugalmazott mezőgazdasági üzletkötője
 • Dr. Löffler Erzsébet intézményigazgató
 • Dr. M. Csizmadia Béla egyetemi tanár
 • Madarász Katalin előadóművész
 • Máté János a Sióvölgye Mezőgazdasági Kft. ny. ügyvezető igazgatója[59]
 • Dr. Máté Zsolt a műszaki tudomány kandidátusa, építészmérnök. A történeti táj vizsgálatát, a települési értékvédelem tárgykörét és a világörökségi dokumentációk összeállítását felölelő műemlékvédő kutatási tevékenységéért, a Gödöllői Királyi Kastély helyreállítása érdekében végzett több évtizedes munkájáért.
 • Mátyás Ferenc rektorhelyettes, tanszékvezető főiskolai tanár
 • Dr. Mihály Szabolcs a Vidékfejlesztési Minisztérium szakmai főtanácsadója[59]
 • Dr. Nagy Mihály, középiskolai tanár; kutatótanár; egyetemi doktor; mineralógus; meteoritkutató
 • Németh Ildikó a Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatóhelyettesének, a Művészeti Iskola vezetője[59]
 • Nyerges Attila előadóművész, szövegíró, énekes
 • Ocskay Gábor szakosztály-igazgató
 • Dr. Orosz Ferenc, biokémikus
 • Pataky Attila előadóművész, szövegíró, énekes
 • Perjés Klára újságíró, vezető szerkesztő
 • Právetz Antal a Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Csákvári Erdészet igazgatója[59]
 • Dr. Probstner Ilona, a Budapesti Ügyvédi Kamara fegyelmi főmegbízottja
 • Dr. Radácsi László, a Hungarian Business Leaders Forum igazgatósági tagja
 • Dr. Révay Valéria tanszékvezető egyetemi docens
 • Erika Schneider, Berlin Kormányzó Polgármesteri Hivatal Nemzetközi Osztályának nyugalmazott közép-és kelet-európai referense[63]
 • Simányi Frigyes a Népi Műemlékért Alapítvány elnöke[59]
 • Szarka Istvánné, az Asszonyok a Nemzeti Egységért Mozgalom elnöke
 • R. Törley Mária szobrászművész
 • Samu László kürtművész
 • Simonné Dr. Pallós Piroska dékánhelyettes, egyetemi docens
 • Jan Skiba, Zwierzyniec város polgármestere[61]
 • Dr. Sohár Pálné dr. Bándi Judit az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet nyugalmazott főosztályvezetője[59]
 • dr. Soós János, a Budafoki Munkás Testedző Egyesület elnöke, a Hungarovin volt vezérigazgató-helyettese, címzetes egyetemi docens[62]
 • Szabó Győző János mellkassebész, traumatológus, nyugalmazott főorvos
 • Szabó István piarista rendházfőnök
 • Dr. Szalóki Gyula az Országgyűlés Hivatala Főtitkársága főtanácsadója[59]
 • Szigethy Gábor irodalom- és színháztörténész, rendező. író
 • Dr. Székely István az Országos Magyar Vadászati védegylet jogi képviselője[59]
 • Szijártó István
 • Szomráki Béla ny. újságíró, tolmács-fordító
 • Dr. Szöllősy Vágó László, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség főtitkára
 • Dr. Tóth Tamás rektor
 • Török Jolán ügyvezető igazgató
 • Várhelyi György szobrász- és éremművész
 • Vizi Sándor, a Budafoki Munkás Testedző Egyesület ügyvezető elnöke[62]
 • Zakar Péter főiskolai tanár, dékán
Katonai tagozat
 • Kedves Gyula hadtörténeti muzeológus, fegyvertörténész

2011[szerkesztés]

Polgári tagozata
 • Dr. Soós Kálmán kárpátaljai magyar történész, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora[64]
 • Dr. Horváth Lóránt Ödön Prépost, prelátus, a Csornai Premontrei Prépostság apátja
 • Ertunç Baykal,[65] az isztambuli Arel Egyetem egyetemi tanára
 • Dr. Grúber Károly nagykövet, a Magyar Köztársaság Európai Unió brüsszeli Állandó Képviselete Kül- és Biztonságpolitikai Hivatala vezetője[66]
 • Dr. Kátai Anikó, a Külügyminisztérium Belső Piaci és Jogi Főosztálya vezetője[66]
 • Dr. Stauber Péter, a Belügyminisztérium Európai Együttműködési Főosztálya vezetője[66]
 • Dr. Taubner Zoltán nagykövet, a külügyminiszter volt kabinetfőnöke[66]
 • Antal L. Szalay üzletember, a Provertha Electronic Components tulajdonosa[67]
 • Nyers István, a Zürichi Magyar Egyesület választmányi tagja[68]
 • Bene Ferenc, az ausztráliai Független Magyar Szabadságharcos Szövetség elnöke[69]
 • Márffy Attila, az ausztráliai Magyar Élet című hetilap tulajdonosa[69]
 • Ányok Károly, a Recski Szövetség elnökségi tagja[70]
 • Klébl Márton, a Recski Szövetség elnökségi tagja[70]
 • Kornis Ferenc, a Recski Szövetség aktivistája[70]
 • Bérczesi Mihályné, a Politikai Foglyok Országos Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete elnöke[70]
 • Fehérváry Zoltán, a Történelmi Igazságtétel Bizottság alelnöke, a Történelmi Igazságtétel Bizottság Győr-Moson-Sopron Megyei Tagozata elnöke[70]
 • Gábor Józsefné, az 56-os Szövetség Mosonmagyaróvár városi elnöke[70]
 • Stefka István újságíró, főszerkesztő[70]
 • Palla László, a Politikai Foglyok Országos Szövetsége Számvizsgáló Bizottság elnöke[70]
 • Rácz József Sándor, a Politikai Foglyok Országos Szövetsége 56-os Tagozat és Pest Megyei elnöke[70]
 • Fülöp János[71]
 • Kolcsár Géza, a Romániai Volt Politikai Foglyok Szövetsége tagja, a gyergyószárhegyi Székely Nemzeti Tanács elnöke[71]
 • Molnár Mihály, a Romániai Volt Politikai Foglyok Szövetsége tagja[71]
 • Rendes Lajos, a Maros Megyei Politikai Foglyok Szövetsége tagja[71]
 • Zakariás Dezső István, a Romániai Volt Politikai Foglyok Szövetsége Hargita Megyei Szervezete tagja[71]
 • Alan Henry George Walker, a MacMaster University professor emeritusa, tanszékvezető[72]
 • Krémer Sándor, a Chicagói Magyar Klub elnöke[73]
 • Dr. Gazsi Lajosné Laki Krisztina operaénekes, a brémai Hochschule für Künste tiszteletbeli professzora[74]
 • Bíró János Antal ferences atya[75]
 • Reisz Péter Pál, a szombathelyi assisi Szent Ferenc Kollégium igazgatója[76]
 • Tokár Imre, az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium gimnáziumi igazgatója[76]
 • Ádám Zita, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége alelnöke[77]
 • Balázs-Bécsi Gyöngyvér pszichopedagógus, a Kallós Zoltán Alapítvány elnöke, a válaszúti Mezőségi Szórványkollégium igazgatója[77]
 • Bíró Gábor festőművész, restaurátor[77]
 • Dukai Zoltán, a Ferences Rendház (Eszék) elöljárója[77]
 • Ďurčo Zoltán, Érsekújvár esperes-plébánosa, püspöki helynök[77]
 • Gazda József irodalom- és műkritikus, esszéíró, tanár[77]
 • Gergely Istvánné Tőkés Erzsébet nyugalmazott tanár, a Házsongárdi Alapítvány alapító igazgatója
 • Heim András képző és grafikusművész[77]
 • Dr. Herman M. János, a Királyhágómelléki Egyházkerület lelkipásztora[77]
 • Dr. Jakab Irén, az American Society of Psychopathology of Expression elnöke[77]
 • Jakabffy Zsolt Attila, a San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház lelkipásztora[77]
 • Dr. Juhász Tamás, a teológiai tudomány doktora, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet volt rektora[77]
 • Király László költő, műfordító, író, a Helikon irodalmi folyóirat szerkesztője[77]
 • Király László nyugalmazott tanár[77]
 • Kiss György Barnabás, a Szent Kereszt Magyar Egyházközség (Detroit) plébánosa[77]
 • Kristófi János festő- és képzőművész[77]
 • Damian MacPherson sportpszichológus, golfjátékos, edző, a tatai Old Lake Golf Klub igazgatója[77]
 • Dr. Németh László Imre pápai prelátus, a Pápai Magyar Intézet rektora[77]
 • Pallai Béla Miklós József, a Szatmárnémeti Parókia görögkatolikus parókusa, címzetes esperes[77]
 • Papp Ferenc, az Újvidéki Nagy Sándor Műemlékvédő és Hagyományápoló Egyesület elnöke[77]
 • Dr. Pusztai Árpád János biokémikus, nyugalmazott tudományos főkutató[77]
 • Valovits László festőművész, a Romániai Képzőművészek Szövetsége tagja[77]
 • Dr. Kapila Vatsyayan nyugalmazott kulturális államtitkár, az Indiai Parlament Felsőháza parlamenti képviselője[77]
 • Balsay Miklós erdőmérnök, a Magyar Vadgazdálkodók Egyesülete elnöke[78]
 • Barlay Tamás, a Médiaszolgáltatást Támogató és Vagyonkezelő Alap vallási főszerkesztője
 • Dr. Belgya Tamás, a fizikai tudomány kandidátusa, a Magyar Tudományos Akadémia Izotópkutató Intézet tudományos osztályvezetője
 • Dr. Bérces László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Polgári Eljárásjogi Tanszék egyetemi mestertanára, ügyvéd
 • Dr. Berényi Pál, az orvostudomány kandidátusa, a Fővárosi Szent István Kórház főorvosa, kutatóorvos
 • Dr. Biernacki Karol, a Csongrád Megyei Levéltár igazgatója
 • Dr. Bogár Péter László, címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, a Fővárosi Főügyészség osztályvezető ügyésze
 • Bozorády Zoltán Kornél, a Magyarországi Evangélikus Egyház nyugalmazott lelkésze
 • Dr. Börzsönyi József István, a Zempléni Református Egyházmegye esperese, a Magyarországi Református Egyház Zsinat – Teológiai Bizottság tagja
 • Chemez Edit, az Állami Számvevőszék főcsoportfőnök-helyettese
 • Molnár Gyula Mihály, az Állami Számvevőszék osztályvezetője
 • Cseffalvay Mária, a Közlekedéstudományi Intézet tudományos munkatársa
 • Dr. Csenger-Zalán Attila diplomata, jogász
 • Csenkey Éva, az Iparművészeti Múzeum Kerámia Osztály főmuzeológusa
 • Dr. Csörgő Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutató Intézet Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet tudományos tanácsadója
 • Érdiné dr. Szekeres Rozália, a Vidékfejlesztési Minisztérium Természetmegőrzési Főosztálya főosztályvezetője
 • Farkas István, a mosonmagyaróvári Piarista Általános Iskola és Középiskola igazgatója
 • Dr. Fekete György, a Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság nyugalmazott elnöke
 • Fokasz Nikosz, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar egyetemi tanára, a Magyarországi Görögök Kutatóintézete igazgatója[79]
 • Dr. Fuchs Erik György, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem nyugalmazott címzetes egyetemi tanára
 • Dr. Füleky György, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, a Szent István Egyetem egyetemi tanára
 • Fülöp Ferenc András, az Alba Geotrade Fővállalkozó Tervező és Földmérő Zrt. vezérigazgatója
 • Dr. Fülöp Rudolf, a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet főigazgatója
 • Dr. Ghiczy Tibor volt önkormányzati képviselő
 • Gombár Judit Jászai Mari-díjas díszlet- és jelmeztervező, a Magyar Táncművészeti Főiskola főiskolai magántanára
 • Dr. Gyarmati Károly, a HungaroControl Zrt. főosztályvezetője
 • Dr. Hainitsch-Bayer Katalin, a Pest Megyei Bíróság bírája
 • Dr. Kámán Évá, a Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróság elnöke
 • Dr. Tápai Piroska, a Bács-Kiskun Megyei Bíróság bírája
 • Hábel György erdőmérnök, nyugalmazott MÁV mérnök-főtanácsos, közíró
 • Harsányiné Vladár Ágnes Ybl-Miklós-díjas építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök
 • Hegedűs Endre zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Budapesti Tanárképző Intézete zongora professzora
 • Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége volt elnöke
 • Horváthné dr. Jaczkó Vilma, a Kisvárdai Városi Bíróság elnöke
 • Dr. Illés Béla, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar dékánja, egyetemi tanár
 • Jánosa Domokos Budapest Felsővíziváros – Szent Anna Plébánia plébánosa, pápai káplán
 • Jávor Mátyás, a Székesfehérvári Zsidó Hitközség elnöke
 • Kádár Iván, a Szent Szergej orosz ortodox templom parókusa
 • Dr. Kallai Árpád Norbert, a hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház és Rendelőintézet főigazgatója
 • Kalota József, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátus presbitere, érseki vikárius
 • Dr. Kaulics László, a Miskolci Exarchátus és a Zempléni Helynökség helynöke, parókus
 • Dr. Kiss Róbert Gábor, az orvostudomány kandidátusa, a Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ Fekvőbeteg Osztályok Kardiológiai Osztály osztályvezető főorvosa
 • Kisteleki Péter erdőmérnök, a Vadex Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója
 • Dr. Kovács János, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézet professor emeritusa
 • Dr. Lantos Béla, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Irányítástechnika és Informatika Tanszék egyetemi tanára
 • László Miklós, a Budapesti Zsidó Hitközség elöljárósága tagja, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége vezetősége tagja
 • Dr. Maczonkai Mihály, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékán-helyettese, egyetemi docens
 • Dr. Maróth Miklósné dr. Jeremiás Éva, a nyelvtudomány kandidátusa, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Orientalisztikai Intézet egyetemi tanára
 • Dr. Menich Péter, a Nemzeti Közlekedési Hatóság főosztályvezetője
 • Meskóné dr. Turcsányi Erika Júlia címzetes főügyészségi ügyésznek, a Budapest I. és XII. kerületi Ügyészsége vezető ügyésze
 • Mónus Ferenc, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal nyugalmazott főosztályvezetője
 • Nagy György, a Köztisztasági Egyesülés igazgatója
 • Dr. Nagyhaju Béla Sándor, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetője
 • Dr. Nemes György, az orvostudomány kandidátusa, a szentendrei Traumatológiai Szakrendelő főorvosa, a Semmelweis Egyetem címzetes egyetemi tanára
 • Ötvös Csilla, a Magyar Állami Operaház nyugalmazott magánénekese, a budapesti Weiner Leó Zeneiskola és Szakközépiskola magánének-tanára
 • Dr. Pálóczi Horváth András, a történelemtudomány kandidátusa, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető egyetemi docense
 • Papp István, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nyugalmazott főigazgató-helyettese
 • Rudas Ferenc volt válogatott labdarúgó
 • Rusz Milán, a Magyarországi Szerb Színház ügyvezető igazgatója, színművész, rendező
 • Dr. Schubert András, a Magyar Tudományos Akadémia Kutatásszervezési Intézet ügyvivő szakértője
 • Stelczer Péter, a Legfőbb Ügyészség Gazdasági Főigazgatósága osztályvezetője
 • Süllei László, Esztergom–Budapesti Főegyházmegye plébánosa
 • Szabó Iván, a Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda vezetője
 • Szabó Lászlóné dr. Borsos Olga botanikus, a biológiai tudomány kandidátusa, címzetes egyetemi docens
 • Szabóné dr. Kormos Edit, a Heves Megyei Bíróság csoportvezető bírája
 • Szakolczay Varga Lajos József Attila-díjas író, művészetkritikus
 • Szalai László, a Fehérgyarmati Református Egyházközség lelkipásztora
 • Szamos István László, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság megyei igazgatója
 • Dr. Szent-Imrey Tamás pszichológus, címzetes főiskolai tanár, a Humán Faktor Kanadai-Magyar Menedzserképző és Vezetési Tanácsadó Kft. igazgatója
 • Szentes László, a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal szakreferense
 • Dr. Szentiványi Péter, a mezőgazdasági tudomány doktora, nemesítő, kertészmérnök, az Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. tudományos főtanácsosa
 • Dr. Széles Klára, az irodalomtudomány doktora, József Attila-díjas irodalomtörténész
 • Dr. Thurzó László, az orvostudomány kandidátusa, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Onkoterápiás Klinika tanszékvezető egyetemi tanára
 • Dr. Toldi József, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar tanszékvezető egyetemi tanára
 • Tóthné dr. Andreánszky Judit, a Pesti Központi Kerületi Bíróság csoportvezető-helyettes bírája, címzetes megyei bírósági bíró
 • Dr. Udvarhelyi Nándor vasdiplomás nyugalmazott ügyvéd
 • Dr. Urbán László István, közgazdász, a Magyar Suzuki vezérigazgató-helyettese – Köztársasági Elnöki Hivatal: VIII-1/06273/97/2011.
 • Dr. Végh Zsuzsanna Judit, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal főigazgatója
 • Maciej Ludwik Wasilewski, a Telmex-Nowy Styl Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Máltai Lovagrend tagja
 • Wisnovszky Károly, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság igazgatója
 • Dr. Zámbori Tibor, a Békés Megyei Bíróság elnök-helyettese
 • Zelenka Pál, a Közlekedési Műszergyártó Zrt. vezérigazgatója
 • Barbara Maria Wiechno, a Lengyel Tájékoztató és Kulturális Központ volt igazgatója[80]
Katonai tagozat
 • Biczó László büntetés-végrehajtási dandártábornok, a Márianosztrai Fegyház és Börtön intézetparancsnoka
 • Dr. Bocsy Imre ezredes, a Győri Katonai Ügyészség ügyészségvezetője
 • Dombi Lőrinc nyugállományú ezredes
 • Fróna Imre rendőr alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság Köztársasági Őrezred Objektumvédelmi Főosztály Parlamenti Biztonsági Osztály Dísz- és Koronaőrző Őrségi Alosztály vezetője
 • Kampel Oszkár János nyugalmazott tűzoltó ezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
 • Dr. Miklós Irén Erzsébet nyugalmazott rendőr ezredes, a Rendőrtiszti Főiskola Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék főiskolai adjunktusa, szakcsoportvezető
 • Dr. Nagy László orvos ezredes, a Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ Fekvőbeteg Osztályok, Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály osztályvezető főorvosa
 • Dr. Vajda Adrienne orvos ezredes, a Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ Fekvőbeteg Osztályok, Bőrgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosa
 • Oláh József ezredes, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság Törzs-elemző-értékelő főnökség főnöke
 • Dr. Padányi József mérnök ezredes, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem stratégiai és intézményfejlesztési rektor-helyettese
 • Dr. Rusz József mérnök ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal Hadfelszerelési Igazgatóság, Haditechnikai Intézet intézetvezetője

_____
A jegyzetszám nélküli forrást lásd itt:[78]

2011. március 15.[szerkesztés]

[81]

Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje[szerkesztés]

A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje egy állami kitüntetés volt 1991 és 2000 között, majd 2011-ig a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje volt a neve

A Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemkereszt adományozása díjmentesen történik, kérelmezése nem engedhető meg. A lovagkeresztnek az Érdemrend két tagozatának, a polgárinak és katonainak, megfelelően kétféle alakja van; a kereszt átmérője mindkét esetben 42 mm.[84]

„A polgári tagozat lovagkeresztjének a háromszög alakban összehajtott 40 mm széles szalagján a 34 mm széles sötét smaragdzöld sávot jobbról-balról 1,5 mm széles fehér és 1,5 mm széles piros sáv szegélyezi.”

– 1. számú melléklet az 1991. évi XXXI. törvényhez.

„A katonai tagozat lovagkeresztjének háromszög alakban összehajtott 40 mm széles szalagján a 34 mm széles piros sávot jobbról-balról 1,5 mm széles fehér és 1,5 mm széles zöld sáv szegélyezi.”

– 1. számú melléklet az 1991. évi XXXI. törvényhez

Díjazottak[szerkesztés]

2010. október 23.[szerkesztés]

[85]

 • Babella László edző
 • Beszprémy Katalin népművész
 • Csákváry Ferenc, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Közlemények Szerkesztősége főszerkesztője
 • Dr. Dinya Zoltán, a Nyíregyházi Főiskola egyetemi tanára
 • Dobra János, a Budapest Tomkins Énekegyüttes művészeti vezetője, karmester
 • Dr. Faust Dezső, a Szent István Egyetem professor emeritusa
 • Dr. Fischer Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanára
 • Frank Mária gordonkaművész
 • Hajdu Ráfis János, a mezőkövesdi Mezőgazdasági Gépmúzeum alapítója
 • Dr. Honfi László, az Eszterházy Károly Főiskola tanszékvezető főiskolai tanára, a Testnevelési és Sporttudományi Intézet igazgatója
 • Dr. Kocsis László, a Pannon Egyetem egyetemi tanára
 • Dr. Koncz Gábor, a Magyar Kultúra Alapítvány igazgatója
 • Dr. Körmendi Sándor, a Kaposvári Egyetem docense
 • Lengyel Pál, a Harlekin Bábszínház igazgató-főrendezője
 • Dr. Padisák Judit, a Pannon Egyetem egyetemi tanára
 • Páter Kiss Ulrich jezsuita atya, a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium rektora
 • Dr. Ringler András, a Szegedi Tudományegyetem docense
 • Dr. Rohály Gábor borászati publicista, nyugalmazott orvos
 • Strausz Kálmán, a Honvéd Férfikar vezető karnagya, művészeti vezető
 • Dr. Szarka László, az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet volt igazgatóhelyettese
 • Szenti Tibor néprajzkutató[86][87]
 • Dr. Tóth József, a Heim Pál Gyermekkórház gyermekurológusa, főorvos
 • Dr. Varga Ferenc, a Nyugat-magyarországi Egyetem professor emeritusa
 • Dr. Vígh László mesteredző, a Magyar Testnevelési Egyetem nyugalmazott tanára

2010[szerkesztés]

2009[szerkesztés]

Az oktatási és kulturális miniszter adta át:[91]

 • Andai Györgyi, a Budapesti Kamaraszínház Kht. Jászai Mari-díjas színművészének
 • Dénes László, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem nyugalmazott tanszékvezető főiskolai docensének, a Bartók Konzervatórium tanárának,
 • Dobos Kálmán Erkel Ferenc-díjas zeneszerzőnek,
 • Fábián György újságírónak, a Kisalföld című napilap Központi Mellékletszerkesztőség vezetőjének,
 • Fráter László csellóművésznek, a Mexikói Állami Konzervatórium főigazgatójának,
 • Hemző Károly Balázs Béla és Táncsics Mihály-díjas fotóriporternek, Érdemes és Kiváló Művésznek,
 • Kovács Sándor Erkel Ferenc-díjas zenetörténésznek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárának,
 • Lajos Mari gasztronómiai szakírónak, újságírónak, dramaturgnak, műfordítónak,
 • Dr. Lövétei István, a Budapesti Corvinus Egyetem főiskolai docensének,
 • Dr. Nábrádi András, a Debreceni Egyetem dékánjának, tanszékvezető egyetemi tanárnak,
 • Nagy Anna, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára igazgatójának,
 • Páll Lajos, a komlói Városi Művelődési Központ nyugalmazott igazgatójának,
 • Dr. Pénzes Béla, a Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezető egyetemi docensének,
 • Dr. Rechnitzer János, a Széchenyi István Egyetem általános és tudományos rektor-helyettesének, egyetemi tanárnak,
 • Dr. Sarbu Aladár, az ELTE egyetemi tanárának,
 • Szenthelyi Judit zongoraművésznek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi docensének,
 • Dr. Szörényi József, a Szegedi Tudományegyetem magister emeritusának, (aki augusztus 10-én töltötte be 100. életévét),
 • Dr. Sz. Jónás Ilona, az ELTE professor emeritusának
 • Dr. Tóth Bálint, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem intézet-igazgatójának, tanszékvezető egyetemi tanárnak,
 • Tövisházi Ambrus zeneszerzőnek, előadóművésznek,
 • Dr. Valter Ilona régésznek,
 • V. Kulcsár Ildikó, a Nők Lapja munkatársának.

2008[szerkesztés]

Polgári tagozat
 • dr. Angelus Iván, a Budapest Kortárstánc Főiskola, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója
 • dr. Ágostházi László építészmérnök
 • Bahget Iskander fotóművész
 • Baross Gábor, a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatója
 • Berényi Sándorné dr., az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgató-helyettese
 • Besenyei Péter műrepülő
 • Bogdán Zsolt romániai magyar színész
 • Boór János filozófus, újságíró
 • B. Turán Róbert, a Zsidó Múzeum és Levéltár igazgatója
 • dr. Csákány György Mátyás, az orvostudomány kandidátusa, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház osztályvezető főorvosa
 • Csepeli Lajos, a COOP-Szolnok Zrt. vezérigazgatója
 • Csiky András, romániai magyar színész
 • dr. Csíkos Zoltán, az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok megyei kirendeltség vezetője
 • dr. Dank Magdolna, a Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika egyetemi docense
 • Debreczeniné Mezey Alice művészettörténész, tudományos kutató
 • Dietrich Tamás Dénes, a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Rt. vezérigazgatója
 • Dr. Fehér György, a Budapesti Műszaki Főiskola Automatika Intézet igazgatója, főiskolai docens
 • Dr. Furka István, a Debrecen Egyetem egyetemi tanára
 • Dr. Gautier Barna, a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház főorvosa, főtanácsos
 • Gerendás Péter Liszt-díjas előadóművész
 • Gupcsó Gyöngyvér, a Magyar Állami Operaház Gyermekkarvezetője, a budapesti VII. kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola tanára
 • Hadik Gyula szobrászművész
 • Hága Mária újságíró, nyugalmazott igazgatóhelyettes, a XI. kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat és az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselője
 • Heinrich Péter, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. ügyvezető igazgatója
 • Hetey Katalin festő-és szobrászművész
 • Holl Imre régész, az MTA Régészeti Intézet nyugalmazott tudományos főmunkatársa
 • Dr. Horváth Gyula, a Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar tanszékvezető egyetemi docense
 • Jamrik Péter, a Novofer Távközlési Innovációs Zrt. vezérigazgatója
 • Dr. Jermendy György, az orvostudomány doktora, a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórháza osztályvezető főorvosa
 • Dr. Jobbágy Ákos, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Oktatási Igazgatósága igazgatója, egyetemi tanár
 • Dr. Kajtár István, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanára
 • Kecskés Gábor, a Debreceni Orvos- és Egészségtudományi Centrum gazdasági igazgatója
 • Kelemen László, a Hagyományok Háza főigazgatója
 • Dr. Keszi-Kovács László etnográfus
 • Keszthelyi Ferencné Osskó Katalin, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus nyugalmazott igazgatója
 • Dr. Kiscelli László, a Széchenyi István Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára
 • Dr. Kiss Jenő, az ELTE intézetigazgató egyetemi tanára
 • Kiss Sándor, a Szegedi Fonalfeldolgozó Rt. vezérigazgatója
 • Koncz Zsuzsa (fotóriporter)
 • Dr. Kovács Attila helyettes országos tiszti főorvos
 • Kovács István, a Győr-Moson-Sopron Megyei Sportigazgatóság vezetője
 • Dr. Kovács Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem intézetigazgatója
 • Küllői Péter András, a Bátor Tábor Alapítvány kuratóriumi elnöke
 • Kozák Danuta kajakozó
 • Lattman Béla basszusgitárművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem basszusgitár tanszékvezető tanára
 • Laux József előadóművész, a JLX Kiadó ügyvezető igazgatója
 • Lőcsei Jenő magántáncos, a Budapesti Operettszínház balettegyüttese vezetője
 • Mädl Pál, a Libro-Trade Kft. igazgatója
 • Dr. Molnár Sándor, Nyugat-magyarországi Egyetem professzora
 • Nagy Attila, az Állami Autópálya Kezelő Zrt. vezérigazgatója
 • Németh János Munkácsy-díjas keramikusművész
 • Németh Péter, a Népszava főszerkesztője
 • Novák István építész, Makó, Szeged és Szarvas város főépítésze
 • Dr. Ormay László nyugalmazott mesteredző, a Magyar Edzők Társasága elnöke
 • Papp Oszkár festőművész, grafikusművész
 • Dr. Paulin Ferenc, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanára
 • Pánczél Éva, a Magyar Állami Operaház magánénekese
 • Dr. Peja Márta, a Miskolci Egyetem dékánja, tanszékvezető főiskolai tanára
 • Dibusz Éva bemondó, tanár
 • Péterfy Bori magyar énekesnő, színésznő
 • Pozsár István, a Mefesz (Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége) volt vezetője
 • Rajhona Ádám, a Vígszínház Jászai Mari-díjas színművésze
 • Sauli Maurizio, az Ansaldo Sistemi Indistriali S.P.A. regionális igazgatója
 • Dr. Selényi Endre, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanára
 • Dr. Sipos Attila, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet volt alelnöke
 • Szabó András, a GYSEV Zrt. Igazgatóságának elnöke
 • Szalay-Berzeviczy Attila, a Budapesti Értéktőzsde Rt. volt elnöke, az Öngondoskodás Kuratóriuma tagja
 • Szántó András, a Magyar Távirati Iroda általános, szakmai alelnöke
 • Szegvári Katalin újságíró
 • Szirmai László, az Országos Szórakoztatózenei Központ igazgatója
 • Dr. Szlávik Lajos, az Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultása tanszékvezető főiskolai tanára
 • Szunyoghy András grafikusművész, festőművész
 • Dr. Tomácsi István, az orvostudomány doktora, az Állami Egészségügyi Központ osztályvezető főorvosa
 • Vagyóczky Tibor filmoperatőr
 • Ft. Vas László plébános, Passaici Szent István római katolikus magyar templom, New Jersey, Amerikai Egyesült Államok
 • Verebély Iván, a Vidám Színpad színművésze
 • Zala Péterné, a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Könyvtára vezetője
 • Zimmermann József, a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (Székesfehérvár) főigazgatója
A környezetvédelmi és vízügyi miniszter által augusztus 20. alkalmából átadott kitüntetések:[92]
 • Dr. Anda Angéla Rita, a Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanára,
 • Bánsági György környezetvédelmi szakember, az ÓZON Fejlesztı és Szolgáltató Kft. nyugalmazott ügyvezető igazgatója,
 • Dr. Holly László, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Agrobotanikai Központja vezetője,
 • Dr. Molnár Béla, a Szegedi Tudományegyetem nyugalmazott egyetemi tanára,
 • Sigmond István, a Veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Kht. nyugalmazott igazgatója,
 • Dr. Wolfgang Stalzer okleveles mérnök, egyetemi tanár, az Osztrák Szövetségi Mezőgazdasági és Erdészeti Minisztérium IV „Vízgazdálkodási és Vízépítési” Szekció volt vezetője.

2007[szerkesztés]

Polgári tagozat, (Hiller István által átadva)[93]
 • Dr. Angyalosi Gergely, az irodalomtudomány kandidátusa, irodalomtörténész, kritikus
 • Dr. Ballér Endre, a Budapesti Corvinus Egyetem professzor emeritusa
 • Báron György Balázs Béla-díjas filmesztéta, a Magyar Rádió vezető szerkesztője
 • Csáki Judit újságíró, kritikus
 • Dévényi Tibor műsorvezető, lemezlovas
 • Dr. Domokos Gábor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar tanszékvezető egyetemi tanára (külföldi útja miatt később vette át),
 • Ella István orgonaművész, karmester,
 • Erdős Gábor, a Magyar Televízió Kultúrház főszerkesztő-műsorvezetője
 • Fáy Miklós zenekritikus, újságíró (külföldi tartózkodása miatt később vette át)
 • Dr. Filó Erika, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi docense, az állam- és jogtudomány kandidátusa
 • Gyabronka József, a Krétakör Színház Jászai Mari-díjas színművésze
 • Gyurkó Henrik, a Budapest Bábszínház Jászai Mari-díjas színművésze, bábművésze, Érdemes Művésze
 • Dr. Hajdú Istvánné, a Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanára, a közgazdaságtudomány kandidátusa
 • Kepets András, az Ulpius-ház Könyvkiadó vezetője
 • Dr. Keszthelyi Tamás, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézet egyetemi docense, a fizikai tudomány kandidátusa
 • Koltai Tamás Jászai Mari-díjas színikritikus, a Színház c. folyóirat főszerkesztője
 • Dr. Kopper László, a Semmelweis Egyetem I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet egyetemi tanára, az orvostudomány doktora
 • Kukely Júlia, a Magyar Operaház Liszt Ferenc-díjas magánénekese
 • Kunczéné Fellegi Katalin, a szigetszentmiklósi Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola tanára
 • Lévai Balázs, a Magyar Televízió szerkesztő-rendezője
 • Mága Zoltán előadóművész, a Moulin Rouge művészeti igazgatója
 • Molnár Éva Németh Lajos-díjas művészettörténész, a Fészek Művészklub galéria alapító tagja
 • Mucsi Zoltán, a Krétakör Színház Jászai Mari-díjas színművésze
 • Náray Tamás divattervező
 • Palya Bea előadóművész
 • Péter Vladimir Érdemes Művész, Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész, ötvösművész, a Moholy Nagy László Iparművészeti Egyetem egyetemi tanára
 • Pintér Béla Jászai Mari-díjas színművész, rendező
 • Polgár Ernő író, dramaturg
 • Port Ferenc, a Budapest Film Zrt. vezérigazgatója
 • Schell Judit, a Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas színművésze
 • Scherer Péter, a Krétakör Színház színművésze
 • S. Hegyi Lucia divattervező, iparművész
 • Dr. Sipos Lajos, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar egyetemi tanára, az irodalomtudomány kandidátusa
 • Dr. Szűts István, a Budapesti Műszaki Főiskola dékánja, főiskolai tanár, a Keleti Károly Gazdasági Kar, Vállalkozásmenedzsment Intézet igazgatója, a közgazdaság-tudomány kandidátusa
 • Tabányi Mihály harmonikaművész, a Tabányi Harmonika Iskola alapító vezetője
 • Dr. Urbán Aladár, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar professzor emeritusa, a történelemtudomány doktora
 • Varga László, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökhelyettese
 • Dr. Várkonyi Péter László, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar egyetemi adjunktusa (külföldi útja miatt később vette át)
 • Wahorn András Munkácsy Mihály-díjas képzőművész
 • Wollák Katalin, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal régészeti és műtárgy-főfelügyelője
 • Zoób Katalin divattervező
 • Zsoldos Béla ütőhangszeres művész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszék egyetemi docense
Polgári tagozat, (Vizi E. Szilveszter által átadva)[94]

További díjazottak, amelyeket a két fenti forrás nem támaszt alá:

Katonai tagozat
 • Gáti Zoltán dr., tűzoltó ezredes, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője[96]
 • dr. Ambrus Vencel rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, rendőrfőkapitány-helyettes Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi szervek;
 • Dakos József határőr dandártábornok, igazgató Pécsi Határőr Igazgatóság;
 • Dávid Gyula rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, főkapitány-helyettes, bűnügyi igazgató Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság;
 • Dr. Farkas István rendőr alezredes, igazgatóhelyettes IRM Nemzetközi Oktatási Központ;
 • Frank Tibor büntetés-végrehajtási dandártábornok, parancsnok Budapesti Fegyház és Börtön;
 • Dr. Kozári László PV. ezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalvezetője;
 • Dr. Soós László hadbíró alezredes, főosztályvezető IRM büntetőjogi és rendészeti kodifikációs főosztály;
 • Tamás György Lajos rendőr ezredes, közbiztonsági igazgató, főkapitány-helyettes Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság, közbiztonsági szervek.

2006[szerkesztés]

Polgári tagozat[97]

2005[szerkesztés]

Polgári tagozat
 • Adámy István, sportoktató, a hazai karate-élet egyik alapítója
 • Bánky József, zongoraművész, a Pécsi Tudományegyetem ny. főiskolai tanára[100]
 • Békés Imre, az ELTE és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem ny. egyetemi tanára
 • Bogyay Katalin, a Londoni Magyar Kulturális Központ igazgatója
 • ifj. Boros Mátyás, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium tanácsadója
 • Brydl Endre Dr., tanszékvezető egyetemi tanár, Szent István Egyetem
 • Bugovics Elemér, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató-főorvosa
 • Csányi Sándor színművész
 • Csermely Péter biokémikus
 • Erdélyi Ágnes, az ELTE Filozófiai Intézete docense
 • Éles András, Hajdúnánás polgármestere
 • Fórián István, a Magyar Suzuki Zrt. vezérigazgató-helyettese
 • Füsti Molnár Andrásné, a Miniszterelnöki Hivatal Társadalom- és Humánpolitikai Helyettes Államtitkársága irodavezetője
 • Füzesi Kristóf, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyermekgyógyászati Klinika egyetemi tanára
 • Geszti Péter szövegíró, forgatókönyvíró, riporter, műsorvezető
 • Góg János költő[101]
 • Gyulai Iván Dr., intézeti vezető, kuratóriumi elnök, a Miskolci Ökológiai Intézet vezetője, A Fenntartható Fejlődésért Alapítvány Kuratóriuma
 • Hanti Vilmos, a Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma és az Éhező Gyermekekért Alapítvány elnöke
 • Hanusz Árpád, a Nyíregyházi Főiskola Földrajz Tanszéke tszv. tanára
 • Havas Péter, KÖRLÁNC Országos Egyesület a környezeti nevelésért elnöke, pedagógiai szakpszichológus, környezeti nevelő
 • Hegyi Barbara színművész
 • Jankovits György, a Nyugdíjasok Országos Tanácsa elnöke
 • Kállay György erdész, földmérő szakmérnök, egyesületi elnök, Nemzeti Földalap Kezelő Szervezet, Magyar Madártani Egyesület
 • Kovács Nimród, a UPC Közép-európai Csoportja elnöke
 • Kóthay László igazgató, Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
 • Kulcsár Imre, a szombathelyi Markusovszky Kórház belgyógyász főorvosa
 • Kuti Éva, az Általános Vállalkozási Főiskola nonprofit kutatója
 • Lerch István zeneszerző, előadóművész
 • Lévai Ferenc elnök-vezérigazgató, Aranyponty Halászati Rt.
 • Madarász Iván, zeneszerző
 • Mandur Ferencné a Magyar Országos Levéltár gazdasági igazgatója[102]
 • Megyik János, magyar szobrászművész, a neoavantgárd képzőművészet jeles képviselője
 • Mezey Barna, magyar jogtörténész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlési képviselője
 • Miklósi Jenő Ferencné dr. Pest Megyei Bíróság bírája
 • dr. Mlinarics József, ügyvezető elnök, Magyar Tartalomipari Szövetség
 • Molnár Györgyné, az Országos Foglalkoztatási Alapítvány kuratóriumának elnöke
 • Nagy Árpád, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára
 • Palugyai István tudományos újságíró, a Népszabadság szerkesztője
 • Pető Béla művészeti titkár, a Magyar Színház ügyvezetője[103]
 • Petrik Jánosné, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára főosztályvezetője
 • Reszler Ákos, a ScanSoft-Recognita Szoftverfejlesztő Rt. vezérigazgatója
 • Rózsa András, a TEVA Magyarország Rt. vezérigazgatója
 • Solti János könnyűzenész
 • Somos András, a Budapesti Ügyvédi Kamara főtitkára
 • Szabó Gábor újságíró, Heti Világgazdaság Kiadó
 • Szilágyi Miklós néprajzkutató, muzeológus
 • Szita Szabolcs, a Nyugat-magyarországi Egyetem Holokauszt Emlékközpont vezető tudományos munkatársa
 • Szoboszlai György ügyvéd, politológus, a politikatudomány kandidátusa
 • Ungár Anikó magyar bűvész, előadóművész
 • Vahl Tamás magyar üzletember, számítástechnikai szakember
 • Varasdy Frigyes trombitaművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi tanára
 • Vágvölgyi Erna, a kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórház orvos-igazgatója
 • dr. Várhegyi Éva, közgazdász, a Pénzügykutató Rt. egyik alapítója[104]
 • Viszló Levente természetvédelmi őrkerület vezető, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
 • Vitai Attila, a Vodafone Magyarország Rt. vezérigazgatója
 • Zalán Tibor, a Kolibri Színház dramaturgja, író[105]
Katonai tagozat
 • Orgován György, az MH Központi Honvédkórház osztályvezető főorvosa
 • Váradi Gyula, a Győri Katonai Ügyészség ügyészségvezetője

2004[szerkesztés]

Március 15-én[106][107][108]

Polgári tagozat
Katonai tagozat

Június 1-én

Katonai tagozat
 • Sramkó Mátyás alezredes MH 5. Bocskai István Gépesített Lövészdandár logisztikai főnöke

Augusztus 20-án[110][111][112][113][114][115]

Polgári tagozat
Katonai tagozat
 • Bódi István rendőr alezredes, a vásárosnaményi rendőrkapitányság vezetője
 • Csere László, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága dandártábornoka
 • Hajdú Sándor ezredes, a Magyar Honvédség Légierő Parancsnokság Felderítő Főnökség főnöke
 • Kristóf István tűzoltó ezredes, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főosztályvezetője
 • Létai Attila ezredes, a Magyar Honvédség Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola parancsnokhelyettese
 • Retkes Illés tűzoltó alezredes, Kiskunfélegyháza város tűzoltósága parancsnoka
 • Scharek Ferenc ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Személyügyi Csoportfőnökség csoportfőnök-helyettese
 • Szebeni Zoltán, a Történelmi Igazságtétel Bizottság Katonai Szervezete titkára.
 • Vinkovics János tűzoltó alezredes, Kapuvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága parancsnoka

2003[szerkesztés]

Polgári tagozat[116]
 • Aczél Anna, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Rákospalotai Javítóintézete igazgatója
 • Dr. Alberth Béla, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvosi Kar Szemklinika ny. egyetemi tanára
 • Dr. Ambrus Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója
 • Dr. Aradi Csaba ökológus, a Hortobányi Nemzeti Park igazgatója
 • Aradszky László előadóművész
 • Dr. Bácskai Vera, a történelemtudomány doktora, egyetemi tanár
 • Baranyai Kálmán, az IPOSZ Nógrád megyei Területi Szövetség ügyvezető igazgatója
 • Bárdos Judit, a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete főtitkára
 • Dr. Barkóczy Tamás, a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Igazgatási Főosztály vezetője
 • Bart István író, műfordító
 • Benke László újságíró, író, költő
 • Bernáth István irodalomtörténész, műfordító
 • Dr. Bicsérdy Gyula, az állatorvostudományok kandidátusa
 • Dr. Bihari Lajos háziorvos
 • Bíró András költő, újságíró, író, műfordító
 • Bodrogi Györgyné, Nagykáta polgármestere
 • Dr. Borbély György, a Debreceni Egyetem dékánja, tanszékvezető egyetemi tanár
 • Dr. Bottyán Ferenc főorvos
 • Bozóky Éva magyar író, újságíró, tanár, könyvtáros
 • Czövek Lajos karnagy
 • Dr. Csépe Valéria, az MTA Pszichológiai Intézete tudományos főmunkatársa
 • Cséri Lajos szobrászművész
 • Csiszár Imre színházi rendező
 • Dr. Daku Magdolna, a Magyar Országgyűlés Hivatala Főtitkárság Bizottsági Főosztály vezetője
 • Dániel Anna író, műfordító, irodalomtörténész
 • Dr. de Chátel Rudolf, az orvostudományok doktora
 • Demeter Gáborné, az orvostudományok kandidátusa
 • Dr. Domé Györgyné, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanára
 • Droppa Judit textiltervező iparművész
 • Erdei Grünwald Mihály filmrendező, szerkesztőriporter
 • Ezüst György festőművész
 • Dr. F. Dózsa Katalin, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgató-helyettese
 • Dr. Farkas György tanszékvezető egyetemi tanár, dékán
 • Dr. Ficsor Mihály, id., a Szerzői Jogi Szakértő Testület elnöke
 • Dr. Friedler Ferenc, a Veszprémi Egyetem intézetigazgató tanszékvezető egyetemi tanára, a kémiai tudomány doktora
 • Gáspár Károly, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium hivatalvezetője
 • Dr. Gáspár Rezső, a biológiai tudomány doktora, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Biofizikai Intézete igazgatója
 • Dr. Gegesy Ferenc matematikus, közgazdász, politikus
 • Dr. Gelencsér Katalin főiskolai docens
 • Gerendási István, a Rajkó zenekar és a Talentum Kulturális Fórum igazgatója
 • Dr. Gomba Szabolcs, a Debreceni Egyetem egyetemi tanára, az orvostudomány doktora
 • Dr. Guth László, a Szent István Egyetem főtitka, egyetemi docens, a közgazdaságtudomány kandidátusa
 • Gyöngyösi Pálné, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala főosztályvezető-helyettese
 • Dr. Györgyi Lajos, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Művelődési és Népjóléti Irodája vezetője
 • Dr. Hadházy Tibor, a Nyíregyházi Főiskola rektorhelyettese, főiskolai tanár
 • Dr. Harcsár István, a Magyar Sport Háza Rt. Elnöke
 • Hargita Árpád, a Külügyminisztérium Biztonságpolitikai Főosztálya főosztályvezető-helyettese
 • Hável László színművész
 • Hegyi Imre, a Nagy Imre Társaság Országos Elnöksége tiszteletbeli tagja
 • Hodics János, a MÁV Rt. Szombathelyi Területi Forgalmi Osztálya vezetője
 • Hollán Zsuzsanna akadémikus, Állami-díjas orvos
 • Dr. Horváth István, az esztergomi Balassa Bálint Múzeum igazgatója
 • Dr. Horváth László, a Magyar Iparművészeti Egyetem adjunktusa
 • Hudik Zoltán, az Állami Számvevőszék igazgatóhelyettese
 • Dr. Huszay Gábor, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség főigazgatója
 • Jaczó Győző, a Somogy Megyei Állami Közútkezelő Kht. Igazgatója
 • dr. Jakabné Zórándi Mária táncművész, a Magyar Táncművészeti Főiskola tanszékvezető főiskolai tanára
 • Ifj. Járóka Sándor hegedűművész, zeneszerző
 • Jávori Ferenc zongoraművész, a Budapest Klezmer Band vezetője
 • Jávorka Lajos római katolikus plébános
 • Jüptner Vilmosné táncművész, a Magyar Táncművészeti Főiskola főiskolai tanára
 • Dr. Kaló Ferenc, az Eszterházy Károly Főiskola rektorhelyettese, tanszékvezető főiskolai tanár
 • Dr. Kamuti Jenő vívó, orvos, sportvezető
 • Kassai Béla, Mezőhegyes volt polgármestere
 • dr. Kaufmanné Szirmai Katalin, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium főosztályvezetője
 • Dr. Kerekes János Károly ciszterci szerzetes, zirci apát
 • Kirschner Péter újságíró
 • Kovács László (politikus)
 • Kovalik Balázs rendező, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi tanára
 • Körtvélyessy Klára műfordító, szerkesztő, a Nagyvilág c. folyóirat rovatvezetője
 • Kövesdy Pál műgyűjtő, galériavezető
 • Lakatos Mihály előadóművész, prímás
 • Lehoczky László, a Duna Televízió szerkesztő-rendezője
 • Lengyel Lajos, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség elnöke
 • Varga Ferenc, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség társelnöke
 • Lorán Lenke színművész
 • Dr. Madarász Tiborné nyugalmazott tanszékvezető egyetemi docens
 • Dr. Makai Ferenc, az orvostudomány doktora, a pozsonyi Comenius Orvosi Egyetem Ortopédiai Klinika igazgatója
 • Malatinszky Istvánné, az Állami Számvevőszék osztályvezető főtanácsosa
 • Mandel Róbert tekerőlantművész, hangszerrestaurátor
 • Margócsy István irodalomtörténész, kritikus
 • Dr. Máthé Gábor kandidátus a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem tanszékvezető főiskolai tanára
 • Mécs Ernő, a Belügyminisztérium Építésügyi Hivatala vezető-főtanácsosa
 • Megyeri László, a Thália Színház igazgatója
 • Meszter László, a Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége elnöke
 • Dr. Mizsey Ágota, Budapest Csepel Önkormányzat Családsegítő Szolgálata ny. vezetője
 • Molnár Géza (író)
 • Dr. Molnár László, Püspökladány polgármestere
 • Dr. Müllner Jenőné, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium kabinetfőnöke
 • Dr. Nagy Attila, a Belügyminisztérium Személyügyi Főosztálya főosztályvezető-helyettese
 • Dr. Németh Péter, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatója
 • Némethy Mária, az Egymást Segítő Egyesület elnöke
 • Novák Katalin, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Nemzetközi és Európai Integrációs Koordinációs Főosztály vezetője
 • Dr. Obádovics J. Gyula matematikus
 • P. Szűcs Julianna, a Mozgó Világ c. folyóirat főszerkesztője, művészettörténész, egyetemi tanár
 • Dr. Pálinszki Antal, Budapest XV. kerülete alpolgármestere
 • Paulikovics Iván szobrászművész
 • Dr. Perédi József, a Szent István Egyetem egyetemi docense
 • Pilt Zoltánné, a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház ápolási igazgatója
 • Prokop Péter ny. római katolikus lelkész, festőművész
 • Dr. Rékási József, a természettudomány doktora, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium ny. gimnáziumi tanára
 • Rózsa István, a Rózsa Records ügyvezető igazgatója
 • Dr. Salamon Ferenc, a budapesti Szent János Kórház főorvosa
 • Sas István népművelő, a jászberényi Déryné Művelődési Központ igazgatója,
 • Schütz István újságíró, nyelvész, műfordító
 • Dr. Laslo Joseph Simon, a Kanadai Magyar Kutató Intézet igazgatója
 • Dr. Simon Tibor, a biológiai tudomány doktora, nyugalmazott egyetemi tanár
 • Skonda Ödön, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium főosztályvezető-helyettese
 • Dr. Soltész Anikó, a Seed Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatója
 • Dr. Somogyi Károly, Komló címzetes főjegyzője
 • Sulyok József, Tiszavasvári polgármestere
 • Dr. Sütő László, Marcali polgármestere
 • Dr. Szabó József, Bihartorda polgármestere
 • Szajki Mihály, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság pénzügyi-gazdasági főigazgató-helyettese
 • Dr. Szalai Júlia, a szociológiai tudomány kandidátusa, a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézete főmunkatársa
 • Szatmári Sándor, Létavértes volt polgármestere
 • Dr. Szeberényi Andor, a Békés Megyei Közlekedési Felügyelet igazgatója
 • Szelényi Károly fotóművész, a Magyar Képek Kiadó Kft. művészeti vezetője
 • Dr. Szeles Veronika ügyvéd, az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata vezetőségi tagja
 • Széll Péter, Baja polgármestere
 • Dr. Szíj Rezső művészettörténész, közíró, ny. református lelkész
 • Dr. Szintay István, a Miskolci Egyetem dékánja, egyetemi tanár
 • Szlavitsek Gizella hosszú távú úszónő
 • Dr. Szőnyi Eszter, a Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeum igazgatója
 • Dr. Sztanó Imre, a Budapesti Gazdasági Főiskola rektorhelyettese, tanszékvezető főiskolai docens
 • Dr. Szunyi Gábor, az Egri Városi Bíróság elnöke
 • Szűcs Ildikó színművész
 • Dr. Tarnay Katalin, a Veszprémi Egyetem egyetemi tanára, a műszaki tudomány doktora
 • Dr. Tima Lajos, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Anatómiai Intézete egyetemi tanára
 • Dr. Tóth Béla nyugalmazott főiskolai tanár
 • Totik Vilmos akadémikus, a Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézete tanszékvezető egyetemi tanára
 • Török András művelődéstörténész, író, kulturális menedzser
 • Török Gusztáv Andor, Kalocsa polgármestere
 • Török István, a Zala Megyei Bíróság gazdasági hivatala vezetője
 • Ungár Anikó bűvész
 • Dr. Vámosi-Nagy Szabolcs, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökhelyettese
 • Várady Szabolcs költő, író, műfordító
 • Varga István, a Monostori Erőd Hadkultúra Központ Kht. építészmérnöke, műemlékvédelmi szakértő
 • Dr. Vas Attila, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, a Szent István Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára
 • Vásárhelyi Miklós, a Baranya Megyei Területi Államháztartási Hivatal irodavezetője, igazgatóhelyettes
 • Végh Lajos, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal főosztályvezetője
 • Víg Mihály zeneszerző, szövegíró
 • Dr. Virág Miklós kandidátus, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem megbízott tanszékvezető egyetemi docense
 • Wirth Judit, a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület elnöke
 • Zalabai Péterné, a MOTIVÁCIÓ Mozgássérülteket Segítő Alapítvány ügyvezetője
 • Zentai Péter László, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete igazgatója
 • Dr. Zilahy Péter kandidátus, az MTA Titkársága főosztályvezetője
 • Katonai tagozat
 • Tukovics János tűzoltó alezredes Mosonmagyaróvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága parancsnoka


Március 15-e alkalmából[117]

 • Golub Iván orvos;
 • Makai Ödönné József Etelka, a József Attila-hagyaték gondozója;
 • Kaán Miklós orvos;
 • Tordai Péter, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke;
 • Tóth Mihály polgármester;
 • Záborszky József művészeti vezető

Március 15-e alkalmából a magyar sakkválogatott tagjainak a XXXV. sakkolimpián nyújtott teljesítményükért[118]

2002[szerkesztés]

Polgári tagozat[119]
 • Almási Tamás, Kossuth-díjas filmrendező, érdemes művész, a Színház- és Filmművészeti Egyetem docense
 • Árva Péter, a Magyar Országgyűlés Hivatala Gazdasági Főigazgatósága műszaki igazgatója
 • Bakonyi László, a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona intézményvezetője
 • Dr. Blumenfeldné Dr. Mikola Júlia, a Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetsége Magyarországi Egyesülete elnöke
 • Bozsik Péter, magyar labdarúgó, edző
 • Búza Barna éremművész, szobrász
 • Csegzi Sándor erdélyi magyar politikus
 • Fekete László erősportoló
 • Gerendai Károly, magyar üzletember, kultúraszervező, a Sziget Fesztivál alapítója
 • Gergely Mihály József Attila-díjas magyar író, újságíró
 • Hollerung Gábor karmester
 • Horváth László Árpád, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Somogy Megyei Egyesülete igazgatója
 • Kedves Tamás gordonkaművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára
 • Keleti Éva fotográfus
 • Kollár Kálmán, a veszprémi Csermák Antal Zeneiskola nyugalmazott zenetanára
 • Dr. Kovács Tibor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója
 • Kováts Lajos, a MEO Kortárs Művészeti Gyűjtemény ügyvezető igazgatója
 • Dr. Kurta János, a Nagykanizsai Városi Bíróság városi bírósági elnöke, címzetes megyei bírósági bíró
 • Lehel László, a Petőfi Csarnok Ifjúsági Szabadidő Központ címzetes igazgatója
 • Lékó Péter magyar sakkozó, nemzetközi nagymester
 • Lestár Éva, a Magyar Országgyűlés Hivatala Főtitkársága Gyorsíró iroda vezető főtanácsosa
 • Mátyás Irén, a Zsámbéki Szombatok Nyári Színház és Művelődési Ház igazgatója
 • Mészáros Tamás Jászai Mari-díjas újságíró, színikritikus
 • Dr. Pajkossy Gábor, a történettudomány kandidátusa, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Esztétika Tanszék egyetemi tanára
 • Pongrácz Péter, Liszt Ferenc-díjas oboaművész-tanár, Kiváló Művész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektorhelyettese
 • Szabó János szociológus, szociálpolitikus
 • Dr. Szigeti Ernő, a földrajztudomány kandidátusa, a Magyar Közigazgatási Intézet kutatásvezetője
 • Talyigás Katalin, a Joint Alapítvány igazgatója
 • Tóth Ferenc, muzeológus, helytörténész
 • Tóth Ilona, a vizsolyi Kiss és Szabó Egészségügyi Szolgáltató Bt. körzeti ápolónője
 • Winkler Márton, a MEO Kortárs Művészeti Gyűjtemény alapítója
 • Dr. Zsakó László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Általános Számítástudományi Tanszék egyetemi docense, a 8. Közép-európai Informatikai Diákolimpia Nemzeti Bizottsága elnöke
Katonai tagozat
 • Mikita János mérnök dandártábornok

2001[szerkesztés]

2000[szerkesztés]

(ebben a szakaszban keveredés van, hogy ki volt kiskeresztes és ki volt lovagkeresztes)

Visszaadott állami kitüntetések[szerkesztés]

Bayer Zsolt 2016-os állami kitüntetése elleni tiltakozás[szerkesztés]

Bayer Zsolt újságíró, publicista kitüntetése komoly politikai vihart keltett, amelynek során számos korábbi állami kitüntetett (ezen kitüntetésen kívül a Magyar Érdemrend tisztikeresztje, a Magyar Érdemrend középkeresztje, illetve a Magyar Ezüst Érdemkereszt[120] kitüntetéssel rendelkezők közül) jelezte, hogy visszaadja a kitüntetését, okként megjelölve és visszautasítva az ugyanezzel a kitüntetéssel elismert Bayer Zsolt publicista – sokak szerint szélsőséges – szellemiségét, munkásságát.[121] A magyar állami jelképekkel díszített kitüntetésről jogilag nem lehet lemondani (azt bizonyos eseteket leszámítva vissza sem lehet vonni), ezért ez a cselekedet elsődlegesen gesztusjellegű, demonstratív tett.[122] 2016 novemberében egy magánszemély a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz (KEH) fordult közérdekű adatkéréssel a kitüntetésüket visszaadókról, ezt azonban a KEH nem tartotta közérdekű információnak és megtagadta az adatközlést. A kérelmet benyújtó magánszemély a bírósághoz fordult, amely elsőfokon, majd a KEH fellebbezése után másodfokon is a kérelmező javára döntött és kötelezte a Hivatalt a közérdekű adatok kiadására.[123][124]

 1. Báron György filmesztéta[125]
 2. Bernáth Gábor szociológus, a Roma Sajtóközpont egyik alapítója és volt igazgatója[126]
 3. Bíró András emberi jogi aktivista[127]
 4. Bolla Mária Európa-bajnoki ezüstérmes vitorlázórepülő[121]
 5. Böröcz József szociológus[126]
 6. Bruszt László szociológusprofesszor[128]
 7. Daróczi Ágnes kisebbségkutató, Az Európai Roma/Traveller Fórum alelnöke[126]
 8. Darvas Ágnes egyetemi docens, ELTE Társadalomtudományi Kar[126]
 9. Darvas Éva, a Művészetek Palotája Kft. rendezvényszervezője[129]
 10. Dés László előadóművész, dzsesszzenész, zeneszerző[126]
 11. Dióssy László, Veszprém volt polgármestere (a tisztikeresztjét)[126]
 12. Elbert Márta filmrendező, tanár[126]
 13. Erdélyi Ágnes filozófus[130]
 14. Erős Ferenc szociálpszichológus professzor, a bécsi Simon Wiesenthal Intézet senior ösztöndíjasa[126]
 15. Falus András immonológus, az MTA tagja[126]
 16. Farkas István közgazdász[126]
 17. Catherine Feidt, Magyarország korábbi tiszteletbeli konzulja[126]
 18. Felcsuti Péter, a Magyar Bankszövetség elnöke (a tisztikeresztjét)[125]
 19. Fischer Ádám Kossuth-díjas karmester[126]
 20. Fliegauf Benedek, filmrendező[126]
 21. Fodor Tamás színész, rendező[126]
 22. Fokasz Nikosz egyetemi tanár, ELTE Társadalomtudományi Kar[126]
 23. Földes Imre zenetörténész, nyugalmazott egyetemi tanár[126]
 24. Galkó Balázs színművész (a tisztikeresztet)[126]
 25. Garaczi László író[126]
 26. Gál Péter közgazdász, egyetemi tanár[126]
 27. György Péter esztéta, egyetemi tanár[126]
 28. Hanti Vilmos, a MEASZ elnöke[125]
 29. Haraszti Miklós író, újságíró, politikus[126]
 30. Hegyesi Gábor professor emeritus, ELTE Társadalomtudományi Kar[126]
 31. Heindl Péter jogász[126]
 32. Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke[131]
 33. Hodosán Róza tanár, politikus, szociológus[126]
 34. Horn Miklós, a Budapesti Gazdasági Főiskola ny. főigazgatója, főiskolai tanár[126]
 35. Hunčík Péter pszichiáter[126]
 36. Huseby-Darvas Éva Veronika kultúrantropológus[126]
 37. Inotai András, az MTA Világgazdasági Kutatóintézetének kutatóprofesszora[125]
 38. Iványi Gábor lelkész, volt parlamenti képviselő[126]
 39. Jávor István dokumentumfilmes, fotográfus, a Fekete Doboz egyik alapítója[126]
 40. Juhász R. József költő[126]
 41. Kabdebó György filmrendező (a tisztikeresztet)[126]
 42. Kaltenbach Jenő jogtudós[132]
 43. Kardos Péter főrabbi, az Új Élet folyóirat főszerkesztője[133]
 44. Karsai László történész, egyetemi tanár[125]
 45. Kálmán Zsófia, a De Iure Alapítvány elnöke[126]
 46. Kende János operatőr[125]
 47. Kenyeres István biotudós, Biopolus és Organica alapítója[134]
 48. Kerekes András rádióriporter[125]
 49. Kertesi Gábor közgazdász, az MTA doktora[135]
 50. Kicsiny Balázs képzőművész[126]
 51. Koncz E. Katalin ügyvezető igazgató, Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány[126]
 52. Kovács János Mátyás közgazdász[125]
 53. Köllő János közgazdász az MTA doktora[135]
 54. Krausz Péter politikai elemző[125]
 55. Krausz Tamás történész (a tisztikeresztet)[126]
 56. Kukorelly Endre író, költő[126]
 57. Kuti Éva, az Általános Vállalkozási Főiskola nonprofit kutatója[126]
 58. L. Ritók Nóra igazgató, Igazgyöngy alapítvány[126]
 59. Ladányi János szociológus[126]
 60. Katrina Lantos Swett, Tom Lantos magyar származású amerikai politikus lánya[126]
 61. Lennert László, a UPC Magyarország Kft. regionális igazgatója[126]
 62. Ligeti György szociológus[126]
 63. Lőcsei Jenő táncos, koreográfus, érdemes művész[126]
 64. Macskássy Izolda grafikus, festőművész[126]
 65. Márton László író[126]
 66. Megyik János szobrász[126]
 67. Mosonyi Aliz írónő, újságíró, dramaturg[136]
 68. Nagy Anna nyugalmazott könyvtárigazgató[126]
 69. Nahalka István oktatáskutató, az ELTE docense[126]
 70. Neményi Mária szociológus[126]
 71. Németh Péter, a Népszava főszerkesztője[129]
 72. Niedermüller Péter, a Demokratikus Koalíció alelnöke[126]
 73. Novák József baptista lelkipásztor[126]
 74. Ónodi György szerkesztő[126]
 75. P. Szűcs Julianna művészettörténész, egyetemi tanár, a Mozgó Világ főszerkesztője[137]
 76. Pásztory Dóra kétszeres paralimpiai bajnok úszó[126][138]
 77. Péter Vladimir ötvös- és szobrászművész[139]
 78. Péterfi Ferenc közösségfejlesztő[126]
 79. Polgár András üzletember[140]
 80. Polónyi István egyetemi tanár, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar[126]
 81. Rajk László építész (a középkeresztet)[126]
 82. Ripp Zoltán történész[129]
 83. Rózsa Péter újságíró[140]
 84. Snétberger Ferenc, gitárművész[126]
 85. Soltész Anikó, a Seed Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatója[125]
 86. Somlai Péter, az MTA doktora, a szociológiai tudomány kandidátusa, az ELTE Társadalomtudományi karának oktatója, professor emeritusa[121]
 87. Steiger Kornél filozófus, az ELTE professzor emeritusa (a nagykeresztet)[121]
 88. Szalai Erzsébet szociológus, az MTA doktora, egyetemi tanár (a tisztikeresztről)[126]
 89. Székely Anna, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének volt igazgatója[126]
 90. Székelyi Mária professor emeritus, ELTE Társadalomtudományi Kar[126]
 91. Székelyné Németh Mária volt isztambuli főkonzul[126]
 92. Szilágyi Sándor fotóművészeti író[126]
 93. Szomor Éva gyógypedagógus, Berlin Brandenburg International School[126]
 94. Szuhay Péter muzeológus[125]
 95. Takács Imre művészettörténész (a tisztikeresztjét)[126]
 96. Talyigás Katalin szociológus, szociálpolitikus, egyetemi tanár (a tisztikeresztjét)[126]
 97. Tamás Gáspár Miklós filozófus[126]
 98. Tausz Katalin egyetemi tanár, ELTE Társadalomtudományi Kar[126]
 99. Tóth Bálint matematikus[140]
 100. Tóth Mihály, Csepel volt polgármestere[126]
 101. Trencsényi László professzor, ELTE[126]
 102. Valcsicsák Imre, a Rendőrtiszti Főiskola tanszékvezetője, főiskolai tanár[126]
 103. Varga Júlia közgazdász[135]
 104. Varga Kálmán muzeológus (a tisztikeresztjét)[126]
 105. Vágvölgyi B. András újságíró[126]
 106. Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere[126]
 107. Zilahy Péter, az MTA elnöki titkárságának vezetője[126]
 108. Znamenák István színész, rendező[126]

Elhunyt kitüntetettek hozzátartozói[szerkesztés]

 1. Kertész Iván zenekritikus özvegye[126]
 2. Koltai Tamás színikritikus családja[125]
 3. Ranschburg Jenő pszichológus családja[126]
 4. Tardos Márton közgazdász, országgyűlési képviselő özvegye[126]

A tiltakozók közül tizenhatan elárverezték a kitüntetésüket,[141] 66-an visszaküldték a Köztársasági Elnöki Hivatalba, egy személy pedig az oklevelet postázta vissza.[142][143]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. A Magyar Érdemrend lovagkeresztje (Kép) Archiválva 2016. szeptember 16-i dátummal a Wayback Machine-ben, szeben.ro
 2. Kitüntetések keh.hu. [2019. július 26-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2020. január 1.)
 3. 2011. évi CCII. törvény Archiválva 2016. szeptember 19-i dátummal a Wayback Machine-ben, net.jogtar.hu
 4. Lovagkereszt-ügy: megszólalt Áder János hivatala Archiválva 2016. augusztus 25-i dátummal a Wayback Machine-ben, delmagyar.hu
 5. A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat Archiválva 2016. augusztus 28-i dátummal a Wayback Machine-ben, mnl.gov.hu
 6. A kultúra kiválóságait díjazták a nemzeti ünnep alkalmából (hu-HU nyelven). Fidelio.hu. (Hozzáférés: 2024. március 14.)
 7. Állami kitüntetések 2024. március 15-én (angol nyelven). https://kormany.hu, 2024. március 14. (Hozzáférés: 2024. március 16.)
 8. a b c d e f g h i Egyházi személyeket tüntettek ki nemzeti ünnepünk alkalmából (magyar nyelven). Magyar Kurír, 2024. június 9. (Hozzáférés: 2023. augusztus 19.)
 9. Magyar Közlöny 2023. 39. szám Magyarország hivatalos lapja 2023. március 20., hétfő (magyar nyelven). Magyar Közlöny. (Hozzáférés: 2023. június 9.)
 10. A köztársasági elnök 54/2023. (III. 20.) KE határozata In: Magyar Közlöny 2023. évi, 39. sz.. (Hozzáférés: 2023. április 18.)
 11. Kitüntetés adományozásáról szóló 79/2022. (III. 21.) KE határozat. In.: Magyar Közlöny. 2022. évi 54. szám, 1821–1838. oldal (2021. március 21., hétfő)
 12. A köztársasági elnök 422/2021. (VIII. 23.) KE határozata kitüntetés adományozásáról. In.: Magyar Közlöny. 2021. évi, 157. sz., 7398-7412. oldal
 13. Állami kitüntetések március 15-én. https://kormany.hu, 2021. március 16. (Hozzáférés: 2021. május 7.)
 14. A köztársasági elnök 281/2021. (VI. 2.) KE határozata. In.: Magyar Közlöny. 2021. évi, 101. sz., 4330. o.
 15. A köztársasági elnök 495/2020. (X. 28.) KE határozata kitüntetés adományozásáról. In.: Magyar Közlöny. 2020. évi, 232. sz., 7369-7380. oldal https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/89a09265d3b5ae51444ec40f1047ae5634257e22/megtekintes Hozzáférés: 2021.12.20
 16. Bálint, Kovács: Dózsa László (1942 – ) állami kitüntetést kapott (magyar nyelven). index.hu, 2019. március 12. (Hozzáférés: 2019. március 12.)
 17. Origo: Állami kitüntetéseket adott át Kásler Miklós a nemzeti ünnep előtt (magyar nyelven). https://www.origo.hu/. (Hozzáférés: 2019. március 12.)
 18. kozlonyok.hu. (Hozzáférés: 2024. június 2.)
 19. Medicalonline.hu
 20. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter által kitüntetettek névsora, 2018. március 13.
 21. Nemzetgazdasági Minisztérium. Miniszteri kitüntetésben részesülők 2018. március 15.
 22. A köztársasági elnök 8/2017. (I. 17.) KE határozat. In.: Magyar Közlöny. 2017. évi, 6. sz., 140. p
 23. Állami kitüntetéseket és szakmai díjakat adott át Balog Zoltán. (Hozzáférés: 2018. szeptember 9.)
 24. a b c Állami kitüntetéseket adott át Varga Mihály. kormany.hu, 2016. augusztus 19. (Hozzáférés: 2016. augusztus 27.)
 25. Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést kapott Dr. Röhlich Pál professor emeritus Archiválva 2016. augusztus 22-i dátummal a Wayback Machine-ben, semmelweis.hu
 26. Állami kitüntetéseket adott át Balog Zoltán – A távlatok közösek: szabadság és összetartozás Archiválva 2016. március 13-i dátummal a Wayback Machine-ben, (kormany.hu, 2016.03.11.)
 27. a b A köztársasági elnök határozata (77/2016. III.17.) kitüntetés adományozásáról. [2017. október 27-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. október 27.)
 28. Állami kitüntetéseket adott át Semjén Zsolt a Parlamentben (kormany.hu, 2016. május 17.)
 29. Kormány.hu. (Hozzáférés: 2015. szeptember 1.)
 30. Magyar Közlöny 2015. 119. szám. (Hozzáférés: 2021. augusztus 24.)
 31. (2015. augusztus 26.) „A köztársasági elnök 348/2015. (VIII. 26.) KE határozata kitüntetés adományozásáról”. Magyar Közlöny (119), 18928–18931. o. (Hozzáférés: 2015. november 26.)  
 32. kormany.hu. (Hozzáférés: 2015. március 20.)
 33. Kormány.hu. (Hozzáférés: 2014. január 8.)
 34. [http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15034.pdf A köztársasági elnök 141/2015. (III. 18.) KE határozata kitüntetés adományozásáról] (pdf)
 35. a b A köztársasági elnök 211/2014. (V. 29.) KE határozata. In.: Magyar Közlöny. 2014. évi, 75. sz., 10051-10052. p
 36. A köztársasági elnök 207/2014. (V. 29.) KE határozata. In.: Magyar Közlöny. 2014. évi, 75. sz., 10049. p
 37. Archivált másolat. [2014. március 17-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. március 17.)
 38. Kormány.hu. [2014. március 17-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. március 17.)
 39. a b c d e f g A Másfélmillió lépés Magyarországon című film alkotói: Állami kitüntetést kaptak. termeszetbarat.hu. Budapest: Magyar Természetjáró Szövetség (2014. március 5.) (Hozzáférés: 2013. március 8.) arch
 40. Pintér Sándor kiosztotta a kitüntetéseket. hvg.hu (2014. augusztus 19.) (Hozzáférés: 2014. augusztus 19.)
 41. Ők kaptak ma kitüntetést Varga Mihálytól. hvg.hu (2014. augusztus 19.) (Hozzáférés: 2014. augusztus 19.)
 42. a b c d Feith László: Hátország. In.: Magyar Honvéd. XXV. évf., 9. sz., 60. p.
 43. Magyar Nemzet Online. [2013. augusztus 21-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. augusztus 19.)
 44. A 2013. március 14-én átadott kitüntetésekről. [2013. december 29-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. január 8.)
 45. A külképviseleteken átadott kitüntetésekről
 46. http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13138.pdf
 47. A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje, polgári tagozata kitüntetést vehette át Serfőző Levente Archiválva 2016. szeptember 16-i dátummal a Wayback Machine-ben, szeben.ro
 48. a b A köztársasági elnök 300/2013. (VI. 12.) KE határozat. In.: Magyar Közlöny. 2013. évi, 95. sz., 54652. p
 49. a b c d A köztársasági elnök 473/2013. (X. 30.) KE határozat. In.: Magyar Közlöny. 2013. évi, 179. sz., 79625. p
 50. a b c A köztársasági elnök 470/2013. (X. 30.) KE határozat. In.: Magyar Közlöny. 2013. évi, 179. sz., 79623. p
 51. a b A köztársasági elnök 450/2013. (X. 30.) KE határozat. In.: Magyar Közlöny. 2013. évi, 179. sz., 79616. p
 52. A köztársasági elnök 471/2013. (X. 30.) KE határozat. In.: Magyar Közlöny. 2013. évi, 179. sz., 79623-79634. p
 53. A köztársasági elnök 475/2013. (X. 30.) KE határozata. In.: Magyar Közlöny. 2013. évi 179. sz., 79627-79628. p.
 54. Magas állami kitüntetések hegyvidéki szakembereknek Archiválva 2016. október 2-i dátummal a Wayback Machine-ben, hegyvidek.hu
 55. a b A köztársasági elnök 476/2013. (X. 30.) KE határozata. In.: Magyar Közlöny. 2013. évi 179. sz., 79628-79629. p.
 56. A köztársasági elnök 477/2013. (X. 30.) KE határozata. In.: Magyar Közlöny. 2013. évi 179. sz., 79630. p.
 57. Archivált másolat. [2012. augusztus 31-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. január 9.)
 58. http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12109.pdf
 59. a b c d e f g h i j k l Vidékfejlesztési Minisztérium. kormany.hu. [2017. február 10-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. szeptember 30.)
 60. Archivált másolat. [2014. január 9-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. január 9.)
 61. a b c Kitüntetés adományozásáról szóló 260/2012. (X. 11.) KE határozat. In.: Magyar Közlöny. 2012. évi 134. szám, 22677. oldal
 62. a b c d e Kitüntetés adományozásáról szóló 265/2012. (X. 11.) KE határozat. In.: Magyar Közlöny. 2012. évi 134. szám, 22682. oldal
 63. Kitüntetés adományozásáról szóló 261/2012. (X. 11.) KE határozat. In.: Magyar Közlöny. 2012. évi 134. szám, 22679. oldal
 64. Arcképek: Soós Kálmán (1962–2011) In: Szín közösségi művelődés 17. évf. 1. sz. (2012. február) pp. 54-55
 65. A köztársasági elnök 304/2011. (XI. 24.) KE határozat. In.: Magyar Közlöny. 2011. évi, 138. sz., 33306. p.
 66. a b c d A köztársasági elnök 276/2011. (XI. 10.) KE határozat. In.: Magyar Közlöny. 2011. évi, 131. sz., 32418. p.
 67. A köztársasági elnök 279/2011. (XI. 10.) KE határozat. In.: Magyar Közlöny. 2011. évi, 131. sz., 32420. p.
 68. A köztársasági elnök 280/2011. (XI. 10.) KE határozat. In.: Magyar Közlöny. 2011. évi, 131. sz., 32421. p.
 69. a b A köztársasági elnök 281/2011. (XI. 10.) KE határozat. In.: Magyar Közlöny. 2011. évi, 131. sz., 32421-32422. p.
 70. a b c d e f g h i A köztársasági elnök 284/2011. (XI. 10.) KE határozat. In.: Magyar Közlöny. 2011. évi, 131. sz., 32423-32424. p.
 71. a b c d e A köztársasági elnök 285/2011. (XI. 10.) KE határozat. In.: Magyar Közlöny. 2011. évi, 131. sz., 32425. p.
 72. A köztársasági elnök 286/2011. (XI. 10.) KE határozat. In.: Magyar Közlöny. 2011. évi, 131. sz., 32426. p.
 73. A köztársasági elnök 287/2011. (XI. 10.) KE határozat. In.: Magyar Közlöny. 2011. évi, 131. sz., 32426. p.
 74. A köztársasági elnök 217/2011. (IX. 20.) KE határozat. In.: Magyar Közlöny. 2011. évi, 108. sz., 28575. p.
 75. A köztársasági elnök 218/2011. (IX. 20.) KE határozat. In.: Magyar Közlöny. 2011. évi, 108. sz., 28576. p.
 76. a b A köztársasági elnök 219/2011. (IX. 20.) KE határozat. In.: Magyar Közlöny. 2011. évi, 108. sz., 28577. p.
 77. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v A köztársasági elnök 192/2011. (VIII. 31.) KE határozata. In.: Magyar Közlöny. 2011. évi, 100. sz., 27674-27676. p.
 78. a b A köztársasági elnök 193/2011. (VIII. 31.) KE határozata. In.: Magyar Közlöny. 2011. évi, 100. sz., 27680-27687. p
 79. Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje, elte.hu
 80. A köztársasági elnök 327/2011. (XII. 23.) KE határozata. In.: Magyar Közlöny. 2011. évi, 159. sz., 39060. p.
 81. Köztársasági Érdemrendeket és -kereszteket adtak át. Kultura.hu, 2011. március 11. [2010. december 20-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. március 16.)
 82. a b c d e f Vidékfejlesztési Minisztérium. kormany.hu. (Hozzáférés: 2015. október 21.)
 83. Március 15 – HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM, MÁRCIUS 11.. [2014. július 14-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. június 8.)
 84. 1. számú melléklet az 1991. évi XXXI. törvényhez. Gyarmati, Ildikó. Protokollkalauz. Budapest: Athenaeum, 144-145. o. (2007). ISBN 9789632291260 
 85. kultura.hu: A Nemzeti Erőforrás Minisztérium kitüntetései a nemzeti ünnepen, 2010. október 23. [2010. október 21-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. október 23.)
 86. A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kapta Szenti Tibor Archiválva 2016. augusztus 28-i dátummal a Wayback Machine-ben, hodmezovasarhely.hu
 87. Szenti Tibor Archiválva 2016. augusztus 28-i dátummal a Wayback Machine-ben, data.hodmezovasarhely.hu
 88. Ötéves a Művészetek Palotája. Nemzeti Erőforrás Minisztérium, 2010. március 15. [2012. január 19-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. október 23.)
 89. a b Kitüntetések az Akadémián – az idei legméltóbbak. infovilag.hu. [2016. március 12-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. szeptember 16.)
 90. 2016 augusztusában tiltakozásul Bayer Zsolt kitüntetése miatt kitüntetését visszaadta.
 91. Állami kitüntetések augusztus 20-a alkalmából. Nemzeti Erőforrás Minisztérium, 2009. augusztus 19. [2016. március 4-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. október 23.)
 92. Környezetvédelmi kitüntetések augusztus 20. alkalmából. KvVM Sajtóiroda, 2008. augusztus 19. [2016. december 20-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. december 7.)
 93. Archivált másolat. [2012. november 23-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. február 17.)
 94. https://index.hu/belfold/hirek/324905
 95. Állami kitüntetések március 15-e alkalmából Archiválva 2016. szeptember 11-i dátummal a Wayback Machine-ben, mno.hu
 96. Archivált másolat. [2013. május 22-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. október 25.)
 97. Kitüntetések 1956 évfordulóján (Hozzáférés: 2011. február 28.)
 98. [1][halott link]
 99. Magyar Közlöny, 103. szám, 2001.szeptember 24.. (Hozzáférés: 2012. május 15.)
 100. Nemzeti Erőforrás Minisztérium hírarchívuma: Díjátadások – művészeti díjak (2015. március) Archiválva 2016. október 9-i dátummal a Wayback Machine-ben (Megtekintve: 2016. 10. 08.)
 101. A költő önéletrajza (Megtekintve: 2011. II. 28.)
 102. Országos levéltár Díjazottaink Archiválva 2016. augusztus 28-i dátummal a Wayback Machine-ben, mnl.gov.hu
 103. http://nol.hu/kult/elhunyt_peto_bela
 104. [2]
 105. MNO, 2005.08.20.
 106. Kitüntetések március 15. alkalmából. Magyar Hírlap, 2004. március 16. [2013. május 18-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2024. június 9.)
 107. Kitüntetések március 15. alkalmából. (Hozzáférés: 2024. június 9.)[halott link]
 108. Kitüntetések március 15. alkalmából. [2016. március 5-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2024. június 9.)
 109. tolna.hu – Hittel és szívvel. [2014. július 14-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. október 21.)
 110. Kitüntetések augusztus 20. alkalmából. Magyar Nemzet Online, 2004. augusztus 21. [2010. február 3-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. október 2.)
 111. Bírák kitüntetése augusztus 20. alkalmából. Bíróságok Portál, 2004. augusztus 20. [2012. március 3-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. október 1.)
 112. Pedagógusok kitüntetése augusztus 20. alkalmából. Népszabadság Online, 2004. augusztus 17. [2013. május 22-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. szeptember 30.)
 113. Ügyvédek kitüntetése. Magyar Ügyvédi Kamara. [2016. március 5-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. október 2.)
 114. Az ELTE kitüntetettjei. ELTE Természettudományi Kar. (Hozzáférés: 2012. október 2.)
 115. Szegedi Tudományegyetem – dr. Visy Csaba tudományos önéletrajza. [2012. november 3-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. október 2.)
 116. Magyar Közlöny 101. szám, 2003. aug. 29.
 117. Állami kitüntetések március 15-én. Magyar Nemzet online, 2003. március 17. [2018. augusztus 11-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2018. augusztus 10.)
 118. Archivált másolat. [2014. november 9-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. április 21.)
 119. Augusztus 20-i kitüntetések[halott link]
 120. Lovagkereszt lesz a kiskeresztből, origo.hu
 121. a b c d Ők adják vissza a kitüntetésüket Bayer Zsolt lovagkeresztje miatt (index.hu, 2016.08.22.)
 122. Hiába küldik vissza, örökre egy listán maradnak Bayer Zsolttal (index.hu, 2016.08.22.)
 123. Magánszemély perelte ki Áder hivatalától, hányan adták vissza kitüntetésüket Bayer miatt (hvg.hu, 2017. május. 17.)
 124. Fővárosi Ítélőtábla, visszaadott kitüntetések Archiválva 2017. október 28-i dátummal a Wayback Machine-ben, Fellebbezés, (2017.04.06.)
 125. a b c d e f g h i j k l Hetven felett jár a lovagkeresztjüket visszaadók száma Archiválva 2016. augusztus 22-i dátummal a Wayback Machine-ben (24.hu, 2016.08.22.)
 126. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz anarki: Visszaadott lovagkereszt-számláló. 444.hu, 2016. augusztus 22. [2018. április 12-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. augusztus 22.)
 127. Helyreigazítás lovagkereszt-ügyben (index.hu, 2016.09.01.)
 128. "Nem tartok igényt olyan állami kitüntetésre, amelyet egy rasszista, a magyar politikai kultúra lerohasztásában élenjáró bértollnok megkaphat" Archiválva 2016. augusztus 23-i dátummal a Wayback Machine-ben (444.hu, 2016.08.22.)
 129. a b c 100 felett azok száma, akik visszaadták a kitüntetésüket Bayer miatt (hvg.hu, 2016.08.23.)
 130. Tamás, Botos: Bayer Lovagkeresztje miatt Erdélyi Ágnes is visszaadja kitüntetését. 444, 2016. augusztus 22. [2016. augusztus 23-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. augusztus 22.)
 131. Nem állt le a lovagkeresztvisszaadási hullám, a Mazsihisz pedig gratulál Bayer kitüntetéséhez (index.hu, 2016.08.22.)
 132. Bayer kitüntetése miatt visszaadja sajátját Kaltenbach Jenő (nol.hu, 2016.08.19.)
 133. Kardos Péter főrabbi az Új Élet folyóirat főszerkesztője is visszaadja állami kitüntetését Archiválva 2016. augusztus 27-i dátummal a Wayback Machine-ben, mazsihisz.hu
 134. "Visszaadom. Vállalhatatlan" – újabb kiborulás Bayer kitüntetése miatt. index.hu
 135. a b c MTA-s közgazdászdoktorok is visszaadják a lovagkeresztjüket a „fajvédő, uszító és minősíthetetlen hangvételű” Bayer miatt Archiválva 2016. augusztus 23-i dátummal a Wayback Machine-ben (444.hu, 2016.08.22.)
 136. Mosonyi Aliz rajzot is közzétett arról, hogyan adja vissza a lovagkeresztjét. magyarnarancs.hu. [2016. augusztus 23-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. augusztus 22.)
 137. Bayer-ügy: Ausztriából, Londonból és Berlinből is üzentek a kormánynak (hvg.hu, 2016.08.23, Hozzáférés: 2016. augusztus 25.)
 138. „Megdolgoztam érte, mindent megtettem azért, hogy örömet és büszkeséget szerezzek a hazámnak" Archiválva 2016. augusztus 23-i dátummal a Wayback Machine-ben (444.hu, 2016.08.23.)
 139. "Ez így nincs rendjén" – Újabb nagyágyú adta a vissza a keresztjét Bayer kitüntetése miatt (hvg.hu, 2016.08.21.)
 140. a b c Még több kitüntetést kap vissza Áder (index.hu, 2016.08.21.)
 141. Elárverezték a lovagkereszteket, két és fél millió jött össze belőle (hvg,hu, 2016.09.13.)
 142. A lovagkeresztjüket visszaadók jelentős része lódított Archiválva 2018. április 10-i dátummal a Wayback Machine-ben (mno.hu, 2017.05.18.)
 143. A Köztársasági Elnöki Hivatal közleménye a visszaküldött kitüntetésekről Archiválva 2017. október 28-i dátummal a Wayback Machine-ben (KEH, 2017.05.18.)

Források[szerkesztés]