Sipos Lajos

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Sipos Lajos
Született 1939. szeptember 5. (84 éves)
Kassa
Állampolgársága magyar
Nemzetisége magyar
Házastársa S. Takács Zsuzsa
SzüleiDr. Sipos Lajos, Neckuen Kornélia
Foglalkozása irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő, egyetemi tanár
Kitüntetései Apáczai Csere János-díj (1997), József Attila-díj (2017), A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (2007)
SablonWikidataSegítség

Sipos Lajos (Kassa, 1939. szeptember 5. –) József Attila-díjas magyar irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő, egyetemi tanár, az ELTE és a PPKE Irodalomtudományi Doktori Iskolájának alapító tagja. Kutatási területe a modern magyar irodalom, az irodalomfogalom változása és az irodalomtanítás funkció-váltása a világban és a Kárpát-medencében.

Életútja[szerkesztés]

Az újpesti Könyves Kálmán Gimnáziumban érettségizett 1957-ben. 1957-1962 között az Eötvös Loránd Tudományegyetemen magyar-orosz szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. 1963. január 5-től egykori gimnáziumában tanított. 1972-ben megvédte bölcsészdoktori disszertációját. 1974-1979 között az MTA Irodalomtudományi Intézetében ösztöndíjas aspiráns. 1979-től 1983-ig a Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Budapesti Kihelyezett Tagozatán főiskolai docensként az Irodalomtörténeti Tanszéket vezette. 1979-ben az irodalomtudomány kandidátusa lett. 2001-ben habilitált.

1983. január 1-től 2009. augusztus 31-ig az ELTE BTK XX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének docense, majd egyetemi tanára. 1985-ben megszervezte a Babits Kutatócsoportot, elindította a költő prózai és drámai műveinek, esszéinek, tanulmányainak, kritikáinak és levelezésének kritikai kiadását, a Babits Könyvtár és a Babits Kiskönyvtár sorozatát. 1985-től 2009-ig az Alkalmazott Irodalomtudományi Szakcsoportot vezette. Két nemzetközi projektet szervezett magyar, japán, orosz, holland, illetve romániai, szlovákiai, szerbiai, szlovéniai, ausztriai, magyar és ukrán szakemberek részvételével az irodalomtanítás nemzetközi, Kárpát-medencei és magyarországi tendenciáinak vizsgálatára. Főszerkesztőként és társszerzőként irányította négy irodalomtanítási egyetemi tankönyv elkészítését. 1993-1997 között a Bölcsészettudományi Kar dékánhelyettese volt.

1995/1996-ban a pozsonyi Comenius Egyetem vendégprofesszora. 1998-ban Fort Worth-ben (USA) előkészítette, majd kidolgozta a texasi Christian University és az ELTE szervezésében indítható Central European Studies továbbképzési programot.

1998-tól óraadóként, 2008-tól kinevezett egyetemi tanárként, 2010 őszétől professor emeritusként dolgozik a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán. 2009 szeptemberétől itt szervezi a Babits Kutatócsoport munkáját. A két egyetem Doktori Iskolájában vezetésével tizenöten szerezték meg a PhD fokozatot. Felesége S. Takács Zsuzsa pedagógus, szakíró, szerkesztő. Két fia van: László idegsebész, klinikai onkológus, c. egyet. docens, osztályvezető főorvos és Balázs, történész, habilitált egy. docens. Három unokája Gergő, Eszter, Gréta. 2009-ben „Látni, teremteni kell” Sipos Lajos 70. születésnapjára címmel ELTE-n dolgozókollégái és költőbarátai Fráter Zoltán, Fűzfa Balázs és Szabó B . István szerkesztésében, 2010-ben a PPKE BTK-án dolgozó kollégái, barátai és PhD hallgatói Finta Gábor gondozásában „... friss szellő eleven világból” Versértelmezések Sipos Lajos tiszteletére címmel emlékkönyvet adtak ki.[1]

Kötetei, legfontosabb munkái[2][szerkesztés]

 • Babits Mihály és a forradalmak kora, Bp., Akadémiai Kiadó, 1976
 • Beöthy Zsolttól Lukács Györgyig: az Irodalomtörténeti Társaság történetéből, Irodalomtörténet, 1982/2.
 • Az irodalomtanítás gyakorlata I-II. Egyetemi tankönyv [szerk., társszerző], Bp., Tankönyvkiadó, 1990
 • Irodalomtanítás Belgiumban, Franciaországban, Hollandiában, Japánban, Olaszországban, Portugáliában, Szovjetunióban és Magyarországon [szerk., társszerző], Bp., Honffy Kiadó, 1991
 • Pannon enciklopédia. Magyar nyelv és irodalom [főszerk., társszerző], Bp., Dunakanyar Kiadó, 1997
 • Irodalomtanítás az ezredfordulón I-II. [főszerk., társszerző], Celldömölk, 1998
 • Babits Mihály: „Engem nem látott senki még.” Babits Olvasókönyv, I-II. [a szövegeket vál., s.a.r., a jegyzeteket írta], Bp., Historia Litteraria Alapítvány – Korona Kiadó, 1999
 • Babits Mihály, Timár Virgil fia [kritikai kiadás, a szöveget gondozta, a jegyzeteket és a kísérő tanulmányt írta], Bp., Argumentum, 2001
 • „Életem egy kis vidéki városban kezdődött…” Részlet egy készülő Babits-monográfiából. – In: Tanulmányok T. Erdélyi Ilona tiszteletére, szerk. Kiczenko Judit, Thimár Attila, Piliscsaba,Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara, 2011
 • A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája [főszerk., társszerző], Bp., Magyar Könyvklub, 2002 [Az 1997. évi kiadás javított változata]
 • Új klasszicizmus felé … Válogatott tanulmányok, Bp., Argumentum, 2002
 • Iskolaszerkezet és irodalomtanítás a Kárpát-medencében [alkotó szerkesztő, társszerző], Bp. Pont Kiadó – Szombathely, Savaria University Press, 2003
 • Babits Mihály. Élet – kép, Bp., Elektra Kiadóház, 2003
 • Kultúrafogalom, iskolaszerkezet, irodalomtanítás. In:Értés – megértés. Kenyeres Zoltán Emlékkönyv, szerk. Szabó B. István, Bp., Anonymus Kiadó, 2004
 • Irodalomtanítás a harmadik évezredben[főszerkesztő, társszerző], Bp., Krónika Nova Kiadó, 2006
 • "... kínok és álmok közt ...” Czeizel Endre, Gyenes György, Harmati Lídia, Németh Attila, Rihmer Zoltán, Sipos Lajos, Szállási Árpád Babitsról [szerk., társszerző],Bp., Akadémiai Kiadó, 2006
 • Véges végtelen. Isten-élmény és Isten-hiány a XX. századi magyar irodalomban [társszerk., társszerző], Bp., Akadémiai Kiadó, 2006
 • Tamási Áron. Élet- és pályarajz, Bp., Elektra Kiadóház, 2006
 • Újraolvasó: Babits Mihály: A lírikus epilógja és az In Horatium, Tiszatáj, 2007/11.
 • Közelítések … Babits Mihály életművéről születésének 125. évfordulóján [társszerk., társszerző],Szombathely, Savaria University Press, 2008
 • Pannon enciklopédia. Magyar nyelv és irodalom [főszerk., társszerző], 2. kiadás, Bp., Dunakanyar Könyvkiadó, 2008
 • „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron útja Farkaslakától Farkaslakáig [A 2006-ban megjelent könyv átdolgozott kiadása.], Bp., Elektra Kiadóház 2008
 • Babits Mihály [A 2003-ban megjelent könyv bőv. kiadása], Szekszárd, Babits Kiadó, 2008
 • Szendrey Júlia „apotheóziosa” mint a Petőfi kultusz része. In: Szeptember végén, szerk Fűzfa Balázs, Szombathely, Savaria University Press, 2008
 • A Napkelettől a Magyar Szemléig, Tekintet, 2009/5.
 • A Nyugat párbeszédei. A magyar irodalmi modernizáció kérdései [társszerk., társszerző], Bp., Argumentum, 2011
 • Babits Mihály levelezése 1918-1919 [kritikai kiadás, a leveleket összegyűjtötte, s.a.r., a jegyzeteket és a kísérő tanulmányt írta], Bp.,Argumentum, 2011
 • A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 100 éve. In: A 100 éves Magyar Irodalomtörténeti Társaság. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság kecskeméti vándorgyűlésének előadásaiból, szerk. Bárdos József, Kecskemét, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, 2012
 • Babits Mihály és a kulturális-társadalmi-politikai modernizáció kísérlete 1918 februárja és 1919 márciusa között, 1-4. Tekintet, 2013, 1., 6., 2014, 2., 4
 • Közös múltunk … Sipos Lajossal beszélget Finta Gábor és Szénási Zoltán; Kairosz, Bp., 2014 (Magyarnak lenni)
 • Tamási Áron, Bölcső a hegyek között [a Bölcső és Bagoly c. regényt s.a.r., a Bölcső a hegyek között c. „költői elbeszélés”-t kéziratból közölte, s.a.r., a bev. tanulmányt írta], Bp., Helikon, 2014
 • Babits és kortársai [társszerk., társszerző], Bp., Napkút Kiadó, 2015
 • Tamási Áron, Szülőföldem [a Szülőföldem és a Vadrózsa ága c. szövegeket gondozta, a bev. tanulmányt írta], Bp., Helikon, 2015
 • „... a könyvteremtő ember ...”. Írások Babits Mihályról Téglás János tiszteletére [társszerk., társszerző], Szombathely, Savaria University Press, 2016
 • Modernitások, alkotók, párbeszédek. Válogatott tanulmányok és kritikák, Szombathely, Savaria University Press, 2016
 • Berda József. Kritikai pályarajz, Bp., Napkút Kiadó, 2016
 • Etnikum, ország, haza. Szlovákia 1918 őszén www.ujiras.hu [2018. nov. 1.]
 • Élményközpont. Fűzfa Balázs 60 éves [társszerk., társszerző], Szombathely, Balogh és Társa, 2018
 • „Minden vers önnön elérhetetlensége is.” Jegyzetek Báger Gusztáv válogatott és új verseiről, Tiszatáj, 2018/11.
 • „Dallammá alakítjuk a dilemmákat”. Esszék, tanulmányok, kritikák, e-mailek Báger Gusztáv költészetéről [szerk., társszerző], Szeged, Tiszatáj könyvek, 2018
 • Babits Mihály nemzettudatának alakulástörténete, Magyar Napló, 2020/6.

Sorozatszerkesztés[szerkesztés]

Babits Mihály műveinek kritikai kiadása[szerkesztés]

Regények[szerkesztés]

 • A gólyakalifa; Kártyavár. S.a.r., a jegyzeteket és a kísérő tanulmányokat írta Éder Zoltán, Sipos Lajos at al, Bp., Historia Litteraria Alapítvány; Korona, 1997
 • Timár Virgil fia. S.a.r., a jegyzeteket és a kísérő tanulmányt írta Sipos Lajos, Bp., Magyar Könyvklub, 2001
 • Elza pilóta, vagy a tökéletes társadalom. S.a.r., a jegyzeteket és a kísérő tanulmányt írta Buda Attila, Bp., Magyar Könyvklub, 2002
 • Halálfiai I-II. S.a.r., a jegyzeteket és a kísérő tanulmányt írta Szántó Gábor András, Némediné Kiss Adrienn, T. Somogyi Magda, Bp., Argumentum, 2006

Drámák[szerkesztés]

 • Drámák. S.a.r., a jegyzeteket és a kísérő tanulmányt írta Vilcsek Béla, Bp., Magyar Könyvklub, 2003

Levelezés[szerkesztés]

 • Babits Mihály levelezése 1890-1906. S.a.r., a jegyzeteket és a kísérő tanulmányt írta Zsoldos Sándor, Bp., Historia Litteraria Alapítvány – Korona Kiadó, 1998
 • Babits Mihály levelezése1907-1909. S.a.r., a jegyzeteket és a kísérő tanulmányt írta Szőke Mária, Bp., Akadémiai Kiadó, 2005
 • Babits Mihály levelezése 1909-1911. S.a.r., a jegyzeteket és a kísérő tanulmányt írta Sáli Erika, Tóth Máté, Bp., Akadémiai Kiadó, 2005
 • Babits Mihály levelezése 1911-1912. S.a.r., a jegyzeteket és a kísérő tanulmányt írta Sáli Erika, Bp., Magyar Könyvklub, 2003
 • Babits Mihály levelezése 1912-1914. S.a.r., a jegyzeteket és a kísérő tanulmányt írta Pethes Nóra, Vilcsek Andrea, Bp., Akadémiai Kiadó, 2007
 • Babits Mihály levelezése 1914-1916. S.a.r., a jegyzeteket és a kísérő tanulmányt írta Fodor Tünde, Topolay Ágnes, Bp., Argumentum, 2008
 • Babits Mihály levelezése 1916-1918. S.a.r., a jegyzeteket és a kísérő tanulmányt írta Majoros Györgyi, Tompa Zsófia,Bp., Argumentum, 2011
 • Babits Mihály levelezése 1918-1919. S.a.r., a jegyzeteket és a kísérő tanulmányt írta Sipos Lajos, Bp., Argumentum, 2012
 • Babits Mihály levelezése 1919-1921. S.a.r., a jegyzeteket és a kísérő tanulmányt írta Majoros Györgyi, Tompa Zsófia, Bp., Argumentum, 2012
 • Babits Mihály levelezése 1921-1923. S.a.r., a jegyzeteket írta Szőke Mária, a kísérő tanulmány Sipos Lajos munkája, Bp., Argumentum, 2014
 • Babits Mihály levelezése 1923-1925. S.a.r., a jegyzeteket írta Szőke Mária, a kísérő tanulmány Sipos Lajos munkája, Bp., Magyar Napló Kiadó, 2018
 • Babits Mihály levelezése 1925-1927. S.a.r., a jegyzeteket és a kísérő tanulmányt írta Csábi Domokos, Káposztay János, Bp., Magyar Napló Kiadó,2018

Esszék, tanulmányok, kritikák[szerkesztés]

 • Babits Mihály: Esszék, tanulmányok, kritikák 1900-1900. S.a.r., a jegyzeteket és a kísérő tanulmányt írta Hibsch Sándor, Pienták Attila, Bp., Argumentum, 2009
 • Riportok, nyilatkozatok, interjúk,vallomások. S.a.r., a jegyzeteket és a kísérő tanulmányt írta Téglás Andrea, Téglás János, Bp., Magyar Napló Kiadó, 2018

Babits Könyvtár[szerkesztés]

 • „Itt a halk és komoly beszéd ideje”: interjúk, nyilatkozatok, vallomások. A szövegeket összegyűjtötte, s.a.r., a jegyzeteket írta Téglás János, Celldömölk, Pauz-Westermann, 1997
 • A Babits család levelezése. A szövegeket összegyűjtötte, s.a.r., a jegyzeteket és a kísérő tanulmányt írta Buda Attila, Bp., Universitas, 1996
 • A vádlott: Babits Mihály. Dokumentumok 1915-1920. A szövegeket összegyűjtötte, s.a.r., a jegyzeteket és a kísérő tanulmányt írta Téglás János, Bp., Universitas, 1996
 • „Engem nem látott senki még.”Babits Olvasókönyv I-II. A szövegeket összegyűjtötte, s.a.r., a jegyzeteket és a kísérő tanulmányt írta Sipos Lajos, Bp., Historia Litteraria Alapítvány – Korona Kiadó, 1999
 • Babits Mihály Arany Jánosról. A szövegeket összegyűjtötte, s.a.r., a jegyzeteket és a kísérő tanulmányt írta Pienták Attila, Bp., ELTE Eötvös Kiadó, 2003
 • „…kínok és álmok közt …” Czeizel Endre, Gyenes György, Harmati Lídia, Németh Attila, Rihmer Zoltán, Sipos Lajos, Szállási Árpád Babitsról. Szerk. Sipos Lajos, Bp., Akadémiai Kiadó, 2004
 • A Baumgarten Alapítvány. Dokumentumok 1917-1941., I-III. A szövegeket összegyűjtötte, s.a.r., a jegyzeteket és a kísérő tanulmányt írta Téglás János., Bp., Argumentum, 2004
 • A Baumgarten Alapítvány. Dokumentumok 1941-1950. I-II. A szövegeket összegyűjtötte, s.a.r., a jegyzeteket és a kísérő tanulmányt írta Téglás János, Bp., Argumentum, 2007
 • „… áll az idő és máll a tér …” Babits István levelei a keleti frontról és a hadifogságból 1915-1920. A szövegeket összegyűjtötte, s.a.r., a jegyzeteket és a kísérő tanulmányt írta Buda Attila, Bp., Akadémiai Kiadó, 2005
 • Török Sophie naptárai I-II. A szövegeket összegyűjtötte, s.a.r., a jegyzeteket és a kísérő tanulmányt írta Papp Zoltán János, Bp., Argumentum, 2010
 • Téglás János: Séta Káp isten bölcsője körül, Savaria Univerity Press, 2020.

Babits Kiskönyvtár[szerkesztés]

 • Sipos Lajos, Új klasszicizmus felé …[Tanulmányok], Bp., Argumentum, 2002
 • Basch Lóránt, A Baumgarten Alapítvány történetéből: tanulmányok, cikkek, vál., szerk és a kiegészítő adatokat összegyűjtötte Téglás János, Bp., Argumentum, 2004
 • Rába György, Ünneptől a hétköznapi ünnepek felé: Babits és a százéves Nyugat költői [Tanulmányok], Bp., Argumentum, 2008
 • Közelítések … Babits Mihály életművérőlszületésének 125. évfordulóján [Tanulmányok], szerk. Nédli Balázs, Pienták Attila, Sipos Lajos, Szombathely, Savaria University Press, 2008
 • Vilcsek Béla, A drámaíró Babits Mihály, Bp., Argumentum, 2008
 • Némediné Kiss Adrien, A magyar „ördögregény”: Babits Mihály: Halálfiai, Bp., Argumentum, 2008
 • Csokonai-Illés Sándor, Babits és Fogaras, Bp., Argumentum, 2009
 • Mátyus Norbert, Babits és Dante, Bő., Szent István Társulat, 2015
 • Haász Gabriella, Babits és a San Reno-díj, Bp., Universitas Kiadó, 2016
 • Szénási Zoltán, Örökkék ég alatt. Tanulmányok, Szombathely, Savaria University Press, 2016

Nemzeti Klasszikusok[szerkesztés]

 • Rónay László: Márai Sándor, Bp., Akadémiai Kiadó, 2005
 • Kovács Sándor Iván: Az író Zrínyi Miklós. Bp., Akadémiai Kiadó, 2006
 • Horváth Béla, N.: A líra: logikája: József Attila. Bp., Akadémiai Kiadó, 2008

Tudományos tisztségei[szerkesztés]

 • Az MTA Köztestületének tagja, 1999–
 • Az Írószövetség tagja, 2007–
 • A Magyar Irodalomtörténeti Társaság elnöke (2007–2012), tiszteletbeli elnöke 2012–
 • Az Irodalomtörténet szerkesztőbizottságának tagja (2007–2012)
 • Az Irodalomismeret szerkesztőbizottságának tagja, 2012–

Díjak, elismerések[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Dudás Anikó által készített bibliográfia 2009 végéig tartalmaz minden adatot.
 2. Magyar Tudományos Művek Tára. m2.mtmt.hu. (Hozzáférés: 2020. szeptember 21.)

Források[szerkesztés]

 • Új magyar irodalmi lexikon, főszerk. Péter László, Bp., Akadémiai Kiadó, 1994, III, 1816. old.

További információk[szerkesztés]