Műfordító

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Műfordító, az aki különböző műfajú irodalmi alkotásokat fordít egyik nyelvről a másikra.

A szöveget nyelvileg helyesen, műfajához illően, tartalmilag, művészileg és stílusához hűen tudják átültetni egy másik nyelvre. Ezeket forrásnyelvnek (FNY) illetve célnyelvnek (CNY) nevezik.

A műfordító megfelelő szakmai és művészeti ismeretekkel kell hogy rendelkezzen, különösképpen ami a két érintett nyelv kulturális és irodalmi életét tekinti. Azonkívűl, tájékozott kell legyen a kulturális és irodalmi irányzatok terén.

Elengedhetetlen feltétel a megfelelő nyelvészeti tudás valamint kritikai és műelemzési ismeretek. Azt tartják, hogy a legjobb fordítást az tudja csinálni aki ugyanabban az irodalmi ágazatban szerzőként is aktív. Például, egy vers hangulatát csak egy költő tudja igazán visszadani a másik nyelven.

A művészi tolmácsoláson kívül fontos, hogy a műfordító tisztában van az ide vonatkozó jogi és erkölcsi szabályokkal. A művek szerzői joga országonként változhat ezért elengedhetetlen, hogy ismerje a fordítással kapcsolatos jogokat.

Magyarországon[szerkesztés]

A Műfordítók Egyesülete (MEGY) 2003 szeptemberében alakult és az első ilyen szervezet Magyarországon.

A MEGY elsősorban fórumot óhajt biztosítani a tagjainak az egyesületi élethez és ugyanakkor lehetőséget adni a szakmai információk kicserélésére.

Az egyesület igyekszik ismerté tenni és elismerést szerezni a magyar műfordításnak. Ennek érdekében támogatja a fordítók továbbképzését és harcol az olcsó, gyenge minőségű fordítások elterjedése ellen s ezzel javítva a szakma méltányosabb anyagi értékelését is.

A MEGY tagja a Műfordítói Egyesületek Európai Tanácsának, a CEATL-nak (Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires). Az egyesület kapcsolatot tart külföldi társszervezetekkel, többek között a görög, spanyol és cseh műfordítókkal.

A egyesületnek jelenleg 210 tagja van (2016-os adat).

Külső hivatkozások[szerkesztés]