Takács Péter (jogász)

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Takács Péter
Takács Péter 2012 március 31.jpg
Született 1955június 3. (67 éves)
Eger, Magyarország
Állampolgársága magyar
Foglalkozása jogász, jogfilozófus, az államelmélet művelője, egyetemi oktató

SablonWikidataSegítség

Takács Péter (Eger, 1955. június 3. –) magyar jogász, egyetemi oktató; jogfilozófus, az államelmélet művelője.

Életpályája[szerkesztés]

Egyetemi tanulmányait 1974 és 1979 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karon végezte, ahol jogi diplomát szerzett, majd az ELTE Bölcsészettudományi Karon filozófia szakra járt 1981 és 1984 között, ahol bölcsész diplomát kapott. Oktatói pályáját a Miskolci Egyetem jogi karán kezdte az 1980-as években. 1989-ben és 1992-ben kétszer fél évet töltött kutatóként az Oxfordi Egyetemen. 1990-től 2010-ig a budapesti ELTE Állam- és Jogtudományi Karán oktatott. 2010-től a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának oktatója volt, mely 2012. január 1-jétől a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kara lett. 2013-tól a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának oktatója.

Kutatási területe[szerkesztés]

Kutatási területe: állam- és jogbölcselet. Azon belül elsősorban államelmélettel, valamint az államra és a politikára vonatkozó eszmék történetével foglalkozik. A jogbölcselet terén a jogászi érvelés és a jog művészeti reprezentációjának feldolgozása terén tett lépéseket. Kutatási területén szakfordítói tevékenységet is folytat.

Tudományos fokozatai[szerkesztés]

 • az állam- és jogtudományok kandidátusa (1992)
 • habilitáció az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon (állam- és jogtudomány) (2004)

Főbb publikációi[szerkesztés]

 • könyvek (önálló szerzői mű)
 1. A rózsa neve: Magyar Köztársaság. Az államok nevéről és a magyar állam átnevezé­séről. Budapest, Gondolat Kiadó (Recta Ratio, ISSN 2064-7107) 2015. 1–227. o. ISBN 978 963 693 598 6
 2. Államtan. Két fejezet az állam általános elmélete köréből. A modern állam és elmélete. Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar, 2011. [II.] 1–164. o. ISBN 978-963-503-468-0.
 3. Államtan. Négy fejezet az állam általános elmélete köréből. Az állam általános sajátosságai. Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar, 2011. [II.] 1–263. o. ISBN 978-963-503-469-7.
 4. John Austin és a klasszikus analitikus iskola jogelmélete. Budapest, ELTE ÁJK (Sisyphus. Állam- és jogbölcseleti előadások/Bibliotheca Iuridica. Publ. Cathed­rarum 41) 2010. 1–84. o. ISBN 978 963 284 142 7.
 5. Nehéz jogi esetek. Jogelmélet és jogászi érvelés. Budapest, Napvilág Kiadó, 2000. 1–400. o.; 2. változatlan kiad.: 2002. 1–399. o. ISBN 963 935 013 3.
 • jellegzetes tanulmányok
 1. On the Names of States: Naming System of States Based on the Country Names and on thePublic Law Components of State Titles. = German Law Journal [ISSN: 2071-8322. CUP] vol. 21. No. 6. (p.26), pp.1257–1282. DOI: https://doi.org/10.1017/glj.2020.71 és
 2. Renaming States – A Case Study: Changing the Name of the Hungarian State in 2011.: Its Background, Reasons, and Aftermath. = International Journal for the Semiotics of Law – Revue internationale de sémiotique juridique [ISSN: 0952-8059 (print) 1572-8722 (online). Springer] vol. 33 (3) Paper (2020) pp. 899–927. [https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11196-020-09692-y.pdf  DOI:https://doi.org/10.1007/s11196-020-09692-y
 3. Az államok nevéről. = Állam- és Jogtudomány. ISSN 0002-564X LVI. évf. 2015/1. szám, 44-74. o. -
 4. Elfeledett „Jogtudomány” [Gustav Klimt Jogtudomány c. művéről]. = Jog. Állam. Politika. Jog- és Politikatudományi Folyóirat. 1. évf. 2009/1. szám 147-166. o. ISSN 2060-4580.
 5. A rejtőzködő Picasso. Egy festő politikai értékei és szerepvállalása. = Jog Állam Politika. Jog- és Politikatudományi Folyóirat. 2013/1. szám. 3 –37. o. ISSN 2060-4580.
 6. Ruttkay György: Egy jogász-festőművész élete és munkássága. Két világ, két úr – két élet? = Miskolci Jogi Szemle. 2013/2. [ténylegesen megj.: 2014] 5-22. o. ISSN 1788-0386
 7. Egy politikai eszme a joggyakorlatban: az Altmann-ügy. Hogyan (nem) szerzett joghatóságot az Amerikai Egyesült Államok az Osztrák Köztársaság egyik intézménye felett [Gustav Klimt egyik képének jogi helyzetéről]. = Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Interdiszciplináris megközelítések. Szerk.: Takács Péter. Budapest – Győr, Gondolat Kiadó – MTA TK Jogtudományi Intézete – Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara (soroat: Juris Dictio, ISSN 2416-1500), 2015. ISBN 978 963 693 599 3 501–519.
 8. A király nélküli királyság = Jogtörténeti Szemle. 2017/3. szám [megj.: 2018] 80-89. o. ISSN 0237-7284
 9. Autokrácia és autoriter rezsim: Észrevételek két osztályozó kategória jelentéséhez és használatához. = Unitas multiplex: Ünnepi tanulmányok Szigeti Péter 65. születésnapjára. Szerk.: Takács Péter. Budapest –  Győr, Gondolat Kiadó (sorozat: Juris Dictio), 2017. (464) 385-410. o. ISBN 978-963-693-807-9
 10. Somló Bódog élet- és pályarajza dokumentumokkal illusztrálva. = Jog – Állam –Politika. Jog- és Politikatudományi Folyóirat. 8. évf. 2016/4. szám [megj.: 2017], 3–72. ISSN 2060-4580
 • könyvek (szerkesztett mű)
 1. Állambölcseleti töredék. Somló Bódog írásai és hátrahagyott jegyzetei egy megírni tervezett Állambölcseletből. Budapest, Gondolat, 2016. /Juris Dictio; Florilegium/ 264. o. ISBN 978 963 693 684 6
 2. Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Interdiszciplináris megközelí­té­sek. Budapest – Győr, Gondolat Kiadó – MTA TK Jogtudományi Intézete – Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara (sorozat: Juris Dictio, ISSN 2416-1500), 2015. 562. o. ISBN 978 963 693 599 3
 3. Államtan. Írások a XX. századi általános államtudomány köréből. Budapest, Szent István Társulat, 2003. /Bibliotheca Iuridica. Publicationes Cathedrarum 15/ /Jogfilozófiák/ XVI. + 962. o. ISBN 978-963-361-4754
 • fordított művek
 1. H. L. A. Hart: A jog fogalma [H. L. A. Hart: The Concept of Law című művének (Oxford, Clarendon Press, 21994) fordítása]. Ford. és a válogatott irodalom jegyzékét összeállította: Takács Péter. Budapest, Osiris, 1995. /Jogfilozófiák/ 1–375. o. ISBN 963-379-0743
 2. David Hume összes esszéje. [David Hume: Essays and Treatises on Several Subjects. Edinburgh, 1777. című művének fordítása]. 1–2 kötet. Budapest, Atlantisz Könyvkiadó, 1992–1994. 1. kötet [1992]: 1–298. o.; 2. kötet [1994]: 1–439. o. ISBN 963-7978-21-6 (ö.)

Díjai, elismerései[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]