Barsi Balázs

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Barsi Balázs
Barsi Balázs OFM
Barsi Balázs OFM
Életrajzi adatok
Születési név Teixler István
Született 1946. január 5. (74 éves)
Sióagárd
Munkássága
Vallás keresztény
Felekezet római katolikus

Barsi Balázs OFM (Sióagárd, 1946. január 5. –) Széchenyi-díjas ferences szerzetes, hitszónok, teológiai tanár.

Életpályája[szerkesztés]

1964-ben lépett be Szent Ferenc rendjébe. Teológiai tanulmányai mellett 1973-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett magyar-orosz szakos diplomát. 1971-ben szentelték pappá szülőfalujában. 1972-től az esztergomi Temesvári Pelbárt Gimnázium tanára és kollégiumi nevelője. 1980-ban felsőbb tanulmányokat folytatott Strasbourgban – biblikumból doktorált. Majd két évtizeden át a szécsényi rendház házfőnöke, és mellette a ferences rendbe belépő újoncok (novíciusok) vezetője is. 1982-től teológiai tanár. 1997-től a sümegi lelkigyakorlatos ház irányítója.

2019-ben hitszónoki és teológiai tevékenységéért Széchenyi-díjban részesült.

Művei[szerkesztés]

1999-ig[szerkesztés]

 • Étkezési imák. Asztali áldások családoknak, szemináriumoknak, szerzetesközösségeknek, lelkigyakorlatos házaknak; összegyűjt., szerk. Barsi Balázs, Hegedüs Kolos; Szent István Társulat, Bp., 1991
 • Vade mecum franciscanum; összeáll. Barsi Balázs; Novi Sad–Ferences Rendház, Agapé–Esztergom, 1991
 • Barsi Balázs–Gál Ferenc: Hozsannától allelujáig. Bevezetés a nagyhét misztériumaiba; Márton Áron, Bp., 1992
 • Úrjövet. Adventi gondolatok; Márton Áron, Bp., 1992
 • Adventtől pünkösdig. Konferenciabeszédek a pesti ferenceseknél az 1994-es egyházi évben; EFO, Bp., 1994
 • Bosco Szent János; EFO, Bp., 1995 (Az életszentség mesterei)
 • Négy adventi gyertyagyújtás; összeáll. Barsi Balázs; Agapé, Szeged, 1996
 • A szeretet misztériuma. Elmélkedések az Énekek énekéről; EFO, Bp., 1996
 • Pétery Balázs–Barsi Balázs: Világ világossága; Kapisztrán Szent Jánosról Nevezett Ferences Rendtartomány, Bp., 1996
 • Krisztus békéje. Naplótöredékek egy ferences kolostorból; Barsi Balázs, Szécsény, 1996
 • Az egyszülött fiú. Elmélkedések Jézus életéről; EFO, Bp., 1997
 • A Bárány menyegzője. Elmélkedések a Jelenések könyvéről; EFO, Bp., 1997
 • Théophile Desbonnets: Szent Ferenc nyomában. Assisi lelki útikalauz Barsi Balázs OFM fordításában (Assise et les ermitages sur les pas de Saint François); magyar szöveggond., függelék Telek Péter-Pál; EFO, Bp., 1998
 • Hitünk foglalata. Az Apostoli hitvallás magyarázata; EFO, Bp., 1998
 • Örökké megmarad. A Szeretethimnusz magyarázata; EFO, Bp., 1998
 • Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: Mélység a mélységet. Szentírási elmélkedések az 1999-es egyházi év minden napjára; Jel, Bp., 1999
 • A teremtő lélek. Elmélkedések a Szentlélekről; EFO, Bp., 1999
 • A megkísértés misztériuma. Mk 1,12–13; 3. kiad.; Márton Áron, Bp., 1999

2000–2009[szerkesztés]

 • Húsvéti stációk. Találkozások a Feltámadottal; ill. Xantus Géza; Új Ember, Bp., 2000
 • Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: Magasság és mélység. Szentírási elmélkedések az egyházi év minden napjára; Alfadat-press, Tatabánya, 2000–
  • 2013/1. Advent 1. vasárnapjától Úrnapjáig; 2012
  • 2013/2. Évközi 9-34. hét; 2013
  • 3. Szentírási elmélkedések az évközi idő minden napjára; aktualizált kiad.; 2014
 • John Henry Newman; Vágó Lajos Gábor, Oroszlány, 2001 (Az életszentség mesterei)
 • Az irgalmas Atya. Elmélkedések a mennyei Atyáról; Vágó Lajos Gábor, Sümeg, 2001
 • Barsi Balázs–Dobszay László: "Íme, most fölmegyünk Jeruzsálembe". Hitünk misztériumai a nagyheti liturgiában; Márton Áron, Bp., 2001 (Fons et culmen)
 • Krisztus, a mi reménységünk; Barsi Balázs, Sümeg, 2002
 • Barsi Balázs–Földváry Miklós István: "Belépek Isten oltárához". Bevezetés a templom misztériumába; Vágó Lajos Gábor, Sümeg, 2003 (Fons et culmen)
 • Örökké megmarad. A Szeretethimnusz magyarázata; 2. jav. kiad.; Vágó Lajos Gábor, Sümeg, 2003
 • Hitünk foglalata. Az Apostoli hitvallás magyarázata; 2. jav. kiad.; VLG, Sümeg, 2003
 • A szent liturgia. Barsi Balázs fordításában; 2. jav. kiad.; Szent Gellért, Bp., 2004
 • Názáret iskolája. Elmélkedések az Úr Jézus rejtett életéről; Barsi Balázs, Sümeg, 2004
 • "Neked adom az élet koronáját". A Jelenések könyvének magyarázata; Barsi Balázs, Sümeg, 2005
 • Az életszentség titka. Elmélkedések; Barsi Balázs, Sümeg, 2006
 • Jézus pere; Barsi Balázs, Sümeg, 2008
 • És az Ige testté lőn. Elmélkedések és imádságok karácsony misztériumáról; Barsi Balázs, Sümeg, 2008
 • "Énekemmé lettek igazságaid". Telek Péter-Pál beszélgetőkönyve; Telek Péter-Pál, Sümeg–Kecskemét, 2009
 • Nagyhét. Segédkönyv és szöveggyűjtemény "A liturgikus év" c. tantárgyhoz; 2. átdolg. kiad.; Barsi Balázs, Tatabánya, 2009

2010–2019[szerkesztés]

 • Hét szó a kereszten. Bábel Balázs, Kerényi Lajos, Jelenits István, Barsi Balázs, Czakó Gábor, Frenyó Zoltán, Prohászka Ottokár írásai; szerk. Frenyó Zoltán; Szent Gellért Kiadó, Bp., 2010
 • "Jó fény, vezess!". Boldog John Henry Newmann lelkisége; Newman Központ, Bp., 2010
 • Örökké megmarad. A Szeretethimnusz magyarázata; 3. jav. kiad.;Telek Péter-Pál, Kecskemét, 2010
 • Krisztus békéje gy ferences novíciusmester naplójából; bőv., átdolg. kiad.; Telek Péter-Pál, Kecskemét, 2010
 • Boldog John Henry Newman templom Sümegcsehi; ill. Udvardi Erzsébet képei, ford. Somogyi György; Patrióták a Közjóért Egyesület, Bp., 2010
 • És az ige testté lőn. Elmélkedések és imádságok karácsony misztériumáról; 3. jav. kiad.; Telek, Kecskemét, 2011
 • 13 kérdés a liturgiáról; Telek András, Kecskemét, 2011 (Balázs atya válaszol)
 • 13 kérdés a végső napokról; Telek András, Kecskemét, 2011 (Balázs atya válaszol)
 • Mily kedvesek hajlékaid. Bevezetés a templom misztériumába; Telek, Kecskemét, 2011
 • Ádám és Éva; Telek András, Kecskemét, 2011 (Balázs atya a Biblia szentjeiről)
 • 13 kérdés a családról; Telek András, Kecskemét, 2011 (Balázs atya válaszol)
 • Az irgalmasság misztériuma. Elmélkedések a Lk 15,11–32 alapján; Telek Péter-Pál, Kecskemét, 2011
 • Hitünk foglalata. Az Apostoli hitvallás magyarázata; 3. jav. kiad.; Telek Péter-Pál, Kecskemét, 2011
 • Húsvéti stációk. Találkozások a Feltámadottal; ill. Xantus Géza; Új Ember, Bp., 2011
 • Názáret iskolája. Elmélkedések az Úr Jézus rejtett életéről; 2. bőv., átdolg. kiad.; Telek Péter-Pál, Kecskemét, 2011
 • A lélek ajándékai; Telek Péter-Pál, Kecskemét, 2011
 • Beszédes képek; Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium, Esztergom, 2012
 • Jézus 33 szava; Telek Péter-Pál, Kecskemét, 2012
 • Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: Magasság és mélység. Szentírási elmélkedések az egyházi év minden napjára; Telek Péter-Pál, Kecskemét, 2012–
  • 1. Szent idők. Advent, karácsony, nagyböjt, húsvét; 2000
  • 2. Évközi idő I-XII. hét; 2000
  • 2/A. 2000. január 10–március 7.; 2000
  • 3. Évközi idő XIII-XXIII. hét; 2001
  • 4. Évközi idő XXIV-XXXIV. hét; 2002
 • Barsi Balázs–Keppel Márton: Szombat esti elmélkedések; Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium, Esztergomm 2012
 • 13 kérdés a gyónásról; Telek , Kecskemét, 2013 (Balázs atya válaszol)
 • És az ige testté lőn. Elmélkedések a karácsony misztériumáról; 4. átdolg. kiad.; Telek András, Kecskemét, 2013
 • Hét szó a kereszten. Bábel Balázs, Kerényi Lajos, Jelenits István, Barsi Balázs, Czakó Gábor, Frenyó Zoltán, Prohászka Ottokár írásai; 2. jav. kiad.; szerk. Frenyó Zoltán; Szent Gellért Kiadó, Bp., 2013
 • A liturgikus év; 3. kiad.; Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport–Magyar Egyházzenei Társaság, Bp., 2013 (Egyházzenei füzetek I. sorozat. Tankönyvek)
 • Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: Jézus, világ megváltója. Elmélkedések és imádságok nagyböjt idejére; Telek András, Kecskemét, 2014
 • Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: Krisztus, virágunk, szép termő águnk. Elmélkedések és imádságok a húsvéti időre; Telek András, Kecskemét, 2014
 • Názáret iskolája. Elmélkedések az Úr Jézus rejtett életéről; 4. jav. kiad.; Telek Péter-Pál, Kecskemét, 2014
 • "Neked adom az élet koronáját". A Jelenések könyvének magyarázata; Telek Péter-Pál, Kecskemét, 2014
 • Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: Ó jöjj, ó jöjj, Emmánuel! Elmélkedések és imádságok adventre és karácsonyra; 2. jav., átdolg. kiad.; Telek Péter-Pál, Kecskemét, 2014
 • "Szerelmes szellők suttogása". A lelki élet hármas útja az Énekek éneke fényében, Keresztes Szent János értelmezése szerint; 2. jav. kiad.; Sarutlan Karmelita Nővérek, Magyarszék, 2014 (A Kármel látóhatára)
 • Újjáteremtő lélek; Telek Péter-Pál, Kecskemét, 2014
 • Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: Új magasság és mélység 1–2. Szentírási elmélkedések az egyházi év minden napjára; BB Librifer, Kecskemét, 2016–2017

Díjak, elismerések[szerkesztés]

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

 • Barsi Balázs OFM, barsibalazs.hu
 • Sümegi ferences templom és kolostor , sumeg.ferencesek.hu
 • Testvéreim szolgálatában. P. Dr. Barsi Balázs OFM provinciális 60. születésnapjára; összeáll. Rácz Piusz; Szűz Máriáról nevezett Ferences Provincia, Zalegerszeg, 2006 (Ferences írások, 3.)
 • Barsi Balázs emlékkönyv. Ünnepi kötet Balázs atya 70. születésnapja alkalmából, rendtársai, barátai, tanítványai és tisztelői írásaival; szerk., szöveggond. Telek Péter-Pál; BB Librifer, Kecskemét, 2015