Barsi Balázs

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Barsi Balázs
Életrajzi adatok
Születési név Teixler István[1]
Született 1946. január 5. (77 éves)
Sióagárd
Munkássága
Vallás keresztény
Felekezet római katolikus

Barsi Balázs OFM (Sióagárd, 1946. január 5. –) Széchenyi-díjas ferences rendi szerzetes, hitszónok, teológiai tanár.

Életpályája[szerkesztés]

1964-ben lépett be Szent Ferenc rendjébe. Teológiai tanulmányai mellett 1973-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett magyar–orosz szakos tanári diplomát. 1971-ben szentelték pappá szülőfalujában. 1972-től az esztergomi Temesvári Pelbárt Gimnázium tanára és kollégiumi nevelője. 1980-ban felsőbb tanulmányokat folytatott Strasbourgban – biblikumból doktorált. Majd két évtizeden át a szécsényi rendház házfőnöke, és mellette a ferences rendbe belépő újoncok (novíciusok) vezetője is. 1982-től teológiai tanár. 1997-től a sümegi lelkigyakorlatos ház irányítója. 2021 júliusától a szécsényi ferences rendház lakója.[2]

2019-ben hitszónoki és teológiai tevékenységéért Széchenyi-díjban részesült.

Művei[szerkesztés]

1999-ig[szerkesztés]

 • Étkezési imák. Asztali áldások családoknak, szemináriumoknak, szerzetesközösségeknek, lelkigyakorlatos házaknak; összegyűjt., szerk. Barsi Balázs, Hegedüs Kolos; Szent István Társulat, Bp., 1991
 • Vade mecum franciscanum; összeáll. Barsi Balázs; Novi Sad–Ferences Rendház, Agapé–Esztergom, 1991
 • Barsi Balázs–Gál Ferenc: Hozsannától allelujáig. Bevezetés a nagyhét misztériumaiba; Márton Áron, Bp., 1992
 • Úrjövet. Adventi gondolatok; Márton Áron, Bp., 1992
 • Adventtől pünkösdig. Konferenciabeszédek a pesti ferenceseknél az 1994-es egyházi évben; EFO, Bp., 1994
 • Bosco Szent János; EFO, Bp., 1995 (Az életszentség mesterei)
 • Négy adventi gyertyagyújtás; összeáll. Barsi Balázs; Agapé, Szeged, 1996
 • A szeretet misztériuma. Elmélkedések az Énekek énekéről; EFO, Bp., 1996
 • Pétery Balázs–Barsi Balázs: Világ világossága; Kapisztrán Szent Jánosról Nevezett Ferences Rendtartomány, Bp., 1996
 • Krisztus békéje. Naplótöredékek egy ferences kolostorból; Barsi Balázs, Szécsény, 1996
 • Az egyszülött fiú. Elmélkedések Jézus életéről; EFO, Bp., 1997
 • A Bárány menyegzője. Elmélkedések a Jelenések könyvéről; EFO, Bp., 1997
 • Théophile Desbonnets: Szent Ferenc nyomában. Assisi lelki útikalauz Barsi Balázs OFM fordításában (Assise et les ermitages sur les pas de Saint François); magyar szöveggond., függelék Telek Péter-Pál; EFO, Bp., 1998
 • Hitünk foglalata. Az Apostoli hitvallás magyarázata; EFO, Bp., 1998
 • Örökké megmarad. A Szeretethimnusz magyarázata; EFO, Bp., 1998
 • Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: Mélység a mélységet. Szentírási elmélkedések az 1999-es egyházi év minden napjára; Jel, Bp., 1999
 • A teremtő lélek. Elmélkedések a Szentlélekről; EFO, Bp., 1999
 • A megkísértés misztériuma. Mk 1,12–13; 3. kiad.; Márton Áron, Bp., 1999

2000–2009[szerkesztés]

 • Húsvéti stációk. Találkozások a Feltámadottal; ill. Xantus Géza; Új Ember, Bp., 2000
 • Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: Magasság és mélység. Szentírási elmélkedések az egyházi év minden napjára; Alfadat-press, Tatabánya, 2000–
  • 1. Szent idők. Advent, karácsony, nagyböjt, húsvét; 2000
  • 2. Évközi idő I-XII. hét; 2000
  • 2/A. 2000. január 10–március 7.; 2000
  • 3. Évközi idő XIII-XXIII. hét; 2001
  • 4. Évközi idő XXIV-XXXIV. hét; 2002
 • John Henry Newman; Vágó Lajos Gábor, Oroszlány, 2001 (Az életszentség mesterei)
 • Az irgalmas Atya. Elmélkedések a mennyei Atyáról; Vágó Lajos Gábor, Sümeg, 2001
 • Barsi Balázs–Dobszay László: "Íme, most fölmegyünk Jeruzsálembe". Hitünk misztériumai a nagyheti liturgiában; Márton Áron, Bp., 2001 (Fons et culmen)
 • Krisztus, a mi reménységünk; Barsi Balázs, Sümeg, 2002
 • Barsi Balázs–Földváry Miklós István: "Belépek Isten oltárához". Bevezetés a templom misztériumába; Vágó Lajos Gábor, Sümeg, 2003 (Fons et culmen)
 • Örökké megmarad. A Szeretethimnusz magyarázata; 2. jav. kiad.; Vágó Lajos Gábor, Sümeg, 2003
 • Hitünk foglalata. Az Apostoli hitvallás magyarázata; 2. jav. kiad.; VLG, Sümeg, 2003
 • A szent liturgia. Barsi Balázs fordításában; 2. jav. kiad.; Szent Gellért, Bp., 2004
 • Názáret iskolája. Elmélkedések az Úr Jézus rejtett életéről; Barsi Balázs, Sümeg, 2004
 • "Neked adom az élet koronáját". A Jelenések könyvének magyarázata; Barsi Balázs, Sümeg, 2005
 • Az életszentség titka. Elmélkedések; Barsi Balázs, Sümeg, 2006
 • Jézus pere; Barsi Balázs, Sümeg, 2008
 • És az Ige testté lőn. Elmélkedések és imádságok karácsony misztériumáról; Barsi Balázs, Sümeg, 2008
 • "Énekemmé lettek igazságaid". Telek Péter-Pál beszélgetőkönyve; Telek Péter-Pál, Sümeg–Kecskemét, 2009
 • Nagyhét. Segédkönyv és szöveggyűjtemény "A liturgikus év" c. tantárgyhoz; 2. átdolg. kiad.; Barsi Balázs, Tatabánya, 2009

2010–2019[szerkesztés]

 • Hét szó a kereszten. Bábel Balázs, Kerényi Lajos, Jelenits István, Barsi Balázs, Czakó Gábor, Frenyó Zoltán, Prohászka Ottokár írásai; szerk. Frenyó Zoltán; Szent Gellért Kiadó, Bp., 2010
 • „Jó fény, vezess!” Boldog John Henry Newmann lelkisége; Newman Központ, Bp., 2010
 • Örökké megmarad. A Szeretethimnusz magyarázata; 3. jav. kiad.;Telek Péter-Pál, Kecskemét, 2010
 • Krisztus békéje egy ferences novíciusmester naplójából; bőv., átdolg. kiad.; Telek Péter-Pál, Kecskemét, 2010
 • Boldog John Henry Newman templom Sümegcsehi; ill. Udvardi Erzsébet képei, ford. Somogyi György; Patrióták a Közjóért Egyesület, Bp., 2010
 • És az ige testté lőn. Elmélkedések és imádságok karácsony misztériumáról; 3. jav. kiad.; Telek, Kecskemét, 2011
 • 13 kérdés a liturgiáról; Telek András, Kecskemét, 2011 (Balázs atya válaszol)
 • 13 kérdés a végső napokról; Telek András, Kecskemét, 2011 (Balázs atya válaszol)
 • Mily kedvesek hajlékaid. Bevezetés a templom misztériumába; Telek, Kecskemét, 2011
 • Ádám és Éva; Telek András, Kecskemét, 2011 (Balázs atya a Biblia szentjeiről)
 • 13 kérdés a családról; Telek András, Kecskemét, 2011 (Balázs atya válaszol)
 • Az irgalmasság misztériuma. Elmélkedések a Lk 15,11–32 alapján; Telek Péter-Pál, Kecskemét, 2011
 • Hitünk foglalata. Az Apostoli hitvallás magyarázata; 3. jav. kiad.; Telek Péter-Pál, Kecskemét, 2011
 • Húsvéti stációk. Találkozások a Feltámadottal; ill. Xantus Géza; Új Ember, Bp., 2011
 • Názáret iskolája. Elmélkedések az Úr Jézus rejtett életéről; 2. bőv., átdolg. kiad.; Telek Péter-Pál, Kecskemét, 2011
 • A lélek ajándékai; Telek Péter-Pál, Kecskemét, 2011
 • Beszédes képek; Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium, Esztergom, 2012
 • Jézus 33 szava; Telek Péter-Pál, Kecskemét, 2012
 • Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: Magasság és mélység. Szentírási elmélkedések az egyházi év minden napjára; Telek Péter-Pál, Kecskemét, 2012–
  • 2013/1. Advent 1. vasárnapjától Úrnapjáig; 2012
  • 2013/2. Évközi 9-34. hét; 2013
  • 3. Szentírási elmélkedések az évközi idő minden napjára; aktualizált kiad.; 2014
 • Barsi Balázs–Keppel Márton: Szombat esti elmélkedések; Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium, Esztergom, 2012
 • 13 kérdés a gyónásról; Telek , Kecskemét, 2013 (Balázs atya válaszol)
 • És az ige testté lőn. Elmélkedések a karácsony misztériumáról; 4. átdolg. kiad.; Telek András, Kecskemét, 2013
 • Hét szó a kereszten. Bábel Balázs, Kerényi Lajos, Jelenits István, Barsi Balázs, Czakó Gábor, Frenyó Zoltán, Prohászka Ottokár írásai; 2. jav. kiad.; szerk. Frenyó Zoltán; Szent Gellért Kiadó, Bp., 2013
 • A liturgikus év; 3. kiad.; Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport–Magyar Egyházzenei Társaság, Bp., 2013 (Egyházzenei füzetek I. sorozat. Tankönyvek)
 • Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: Jézus, világ megváltója. Elmélkedések és imádságok nagyböjt idejére; Telek András, Kecskemét, 2014
 • Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: Krisztus, virágunk, szép termő águnk. Elmélkedések és imádságok a húsvéti időre; Telek András, Kecskemét, 2014
 • Názáret iskolája. Elmélkedések az Úr Jézus rejtett életéről; 4. jav. kiad.; Telek Péter-Pál, Kecskemét, 2014
 • "Neked adom az élet koronáját". A Jelenések könyvének magyarázata; Telek Péter-Pál, Kecskemét, 2014
 • Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: Ó jöjj, ó jöjj, Emmánuel! Elmélkedések és imádságok adventre és karácsonyra; 2. jav., átdolg. kiad.; Telek Péter-Pál, Kecskemét, 2014
 • „Szerelmes szellők suttogása”. A lelki élet hármas útja az Énekek éneke fényében, Keresztes Szent János értelmezése szerint; 2. jav. kiad.; Sarutlan Karmelita Nővérek, Magyarszék, 2014 (A Kármel látóhatára)
 • Újjáteremtő lélek; Telek Péter-Pál, Kecskemét, 2014
 • Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: Új magasság és mélység 1–2. Szentírási elmélkedések az egyházi év minden napjára; BB Librifer, Kecskemét, 2016–2017
 • "Most megmarad e három". Elmélkedések a három isteni erényről; Szt. Gellért, Bp., 2018.
 • Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: Itt az alkalmas, szent idő. Szentírási elmélkedések nagyböjt napjaira; Szt. Gellért, Bp., 2019
 • Gyermek született nékünk! (Iz 9,5). Elmélkedések és imádságok a megtestesülés misztériumáról; Szt. Gellért, Bp., 2019
 • Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: Adventben élünk. Szentírási elmélkedések az adventi és karácsonyi idő minden napjára; Szt. Gellért, Bp., 2019
 • „Szólj, Uram…”. Szentírási elmélkedések minden napra a görögkatolikus olvasmányrend szerint, 1-4.; Görögkatolikus Metropólia, Debrecen, 2019
 • Nem vétkeztem a világosság ellen. Szent John Henry Newman üzenete a XXI. század embere számára; Newman Központ–Szt. Gellért, Bp., 2020
 • A szentek útja a szeretet útja. Gondolatok az esztendő minden napjára; Szt. Gellért, Bp., 2020
 • Aranymisés áldással; szöveggond. Hidász Ferenc, közrem. Alpek Gergely; Sümegi Ferences Rendház, Sümeg, 2021

Díjak, elismerések[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Barsi Balázs OFM az apaságról. ujember.hu. (Hozzáférés: 2021. december 18.)
 2. Barsi Balázs OFM (magyar nyelven). www.facebook.com. (Hozzáférés: 2021. május 5.)

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

 • Barsi Balázs OFM, barsibalazs.hu
 • Sümegi ferences templom és kolostor , sumeg.ferencesek.hu
 • Testvéreim szolgálatában. P. Dr. Barsi Balázs OFM provinciális 60. születésnapjára; összeáll. Rácz Piusz; Szűz Máriáról nevezett Ferences Provincia, Zalaegerszeg, 2006 (Ferences írások, 3.)
 • Barsi Balázs emlékkönyv. Ünnepi kötet Balázs atya 70. születésnapja alkalmából, rendtársai, barátai, tanítványai és tisztelői írásaival; szerk., szöveggond. Telek Péter-Pál; BB Librifer, Kecskemét, 2015