Ganden tripa

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A ganden tripa vagy gaden tripa (wylie: dga’ ldan khri pa, „a ganden trón birtokosa”) a tibeti buddhizmus gelug iskolájának spirituális vezetője. A gelugpa jelenlegi vezetője nem a dalai láma, hanem Thubten Nyima Lungtok Tendzin Norbu,[1] a 102. ganden tripa.[2][3]

Gyakran hiszik azt is tévesen, hogy a ganden tripa személye megegyezik a Ganden kolostor apátjával, holott a Gandennek két apátja van: a ganden sarce és a ganden dzsangce. A ganden tripa nem töltheti be ezt a tisztséget, feltéve ha előtte szolgált már a Gyumaj vagy a Gyuto tantrikus iskola apátjaként (lásd lentebb a kiválasztás módját). A ganden tripát kinevezik, és nem számít reinkarnációs vonalnak. Érdemek szerzése után válhat valakiből ganden tripa és a címet hét évig viselheti.[4] Tehát sokkal több ganden tripa volt már a történelem során, mint dalai láma (102 az előbbiből és 14 az utóbbiból).

Dzse Congkapa (1357–1419), a gelug iskola alapítója volt a legelső ganden tripa. Halála után a tanításait Gyalcab Dzse és Khedrub Dzse vitték tovább, akik a Ganden kolostor következő apátjai voltak. A tanítási vonalat a ganden tripák vitték tovább.

A 101. ganden tripa kinevezését 2003 januárjában jelentette be a Központi Tibeti Adminisztráció.[5]

A 100. ganden tripa Loszang Nyima rinpocse[6] hivatalával együtt visszavonult a Ganden kolostorba és ott maradt élete hátralevő részéig, 2008-ig.[7]

A kinevezés módja[szerkesztés]

A ganden tripa érdemek által szerezhető hierarchiára épülő, jelöléssel és kinevezéssel járó cím.[8] A jelöltnek nem szükségszerűen kell, hogy legyen kapcsolata a Gelug kolostorral, jóllehet ha ganden szerzetesként kezdte pályáját, akkor esélye volt a ranglétrát megmászva az intézmény élére kerülnie ott.[9]

Egy hagyományos tibeti mondás szerint ha egy koldus gyermekének meg van a képessége, akkor semmi sem állíthatja meg abban, hogy a Ganden trónjának címét megszerezze. Ez arra vonatkozik, hogy a címet egyedül érdemekkel lehet megszerezni, nem pedig valamilyen mester reinkarnációjaként, vagy bármi más módon.[8]

Bármely gelug kolostorhoz tartozó szerzetesnek általában 15-20 év tanulmányra van szüksége ahhoz, hogy megszerezze a corampa vagy lharampa (magasabb) gese címet. Ezt követően be kell lépnie vagy a Gyütö vagy a Gyüme tantrikus főiskolába, attól függően, hogy Tibet mely részéből származik. További 1-2 év tanulmánnyal megszerezheti a ngagrampa gese fokozatot, amellyel kiérdemelheti az oktatói címet, és apáthelyettessé válhat (3 éves tisztség). Végül a dalai láma jelölheti a két iskola közül az egyik apátjának. Ez a tisztség is három évig tart.[9]

A tisztség leteltével visszavonult apáti cím jár, amely egy rendkívül magas fokozatot jelent. Az új ganden tripa tisztségének jelölése automatikus folyamat, amint az előző hétéves ciklus lejárt. A posztra vagy a Gyütö vagy a Gyüme egykori apátja kap jelölést felváltott rendszerben. Ha a leköszönő ganden tripa egykor a Gyüme apátja volt, akkor az új ganden tripa a Gyütö egykori apátja kell, hogy legyen - és ugyanígy fordítva.[9]

A kinevezés automatikus, ugyanakkor a dalai láma erősíti meg és jelenti be hivatalosan a folyamatot.[10]

A ganden tripák listája[szerkesztés]

1–25[szerkesztés]

# név életrajzi adat tisztség wylie további címek
1. Dzse Congkapa, Loszang Dragpa 1357–1419 1409–1419 tsong kha pa, blo bzang grags pa Dzse rinpocse (rje rin po che)
2. Dharma Rincsen (Gyalcab Dzse) 1364–1432 1419–1431 dar ma rin chen
3. Khedrup Gelek Pelzang 1385–1438 1431–1438 mkhas grub rje dge legs dpal bzang 1. pancsen láma
4. Salu Locsen Legpa Gyelcsen 1375–1450 1438–1450 zhwa lu lo chen legs pa rgyal mtshan
5. Lodrö Csökjong 1389–1463 1450–1463 blo gros chos skyong
6. Csökji Gyelcsen 1402–1473 1463–1473 chos kyi rgyal mtshan 1. tacak rinpocse (rta tshag rin po che)
7. Lodrö Tenpa 1402–1476 1473–1476(79) blo gros brtan pa
8. Mönlam Legpa Lodrö 1414–1491 1480–1489 smon lam legs pa'i blo gros
9. Loszang Nyima 1439–1492 1490–1492 blo bzang nyi ma
10. Jese Szangpo 1415–1498 1492–1498 ye shes bzang po
11. Loszang Dragpa 1422/1429–1511 1499–1511 blo bzang grags pa
12. Dzsamjang Legpa Lodrö 1450–1530 1511–1516 jam dbyangs legs pa'i blo gros
13. Csökji Senyen 1453–1540 1516–1521 chos kyi bshes gnyen más néven Dharmamitra
14. Rincsen Öszer 1453–1540 1522–1528 rin chen 'od zer
15. Pancsen Szonam Dragpa 1478–1554 1529–1535 pan chen bsod nams grags pa (gzims khang gong ma)
16. Csökjong Gyacso 1473–1539 1534–1539 chos skyong rgya mtsho 4. lab kjabgön (lab skyabs mgon)
17. Dordzse Szangpo 1491–1554 1539–1546 rdo rje bzang po
18. Gyelcsen Szangpo 1497–1548 1546–1548 rgyal mtshan bzang po
19. Ngavang Csödrag 1501–1551/1552 1548–1552 ngag dbang chos grags
20. Csödrag Szangpo 1493–1559 1552–1559 chos grags bzang po
21. Geleg Pelszang 1505–1567 1559–1565 dge legs dpal bzang
22. Gendün Tenpa Dargye 1493–1568 1565–1568 dge 'dun bstan pa dar rgyas
23. Cseten Gyacso 1520–1576 1568–1575 tshe brtan rgya mtsho
24. Csampa Gyacso 1516–1590 1575–1582 byams pa rgya mtsho
25. Peldzsor Gyacso 1526–1599 1582–? dpal 'byor rgya mtsho

26–50[szerkesztés]

# név életrajzi adat tisztség wylie további címek
26. Damcsö Pelbar 1523/1546–1599 1589–1596 dam chos dpal 'bar
27. Szangye Rincsen 1540–1612 1596–1603 sangs rgyas rin chen
28. Gendün Gyelcsen 1532–1605/1607 1603–? dge 'dun rgyal mtshan
29. Senyen Dragpa 1545–1615 1607–1615 bshes gnyen grags pa
30. Lodrö Gyacso 1546–1618 1615–1618 blo gros rgya mtsho 5. lab kjabgön
31. Damcsö Pelszang 1546–1620 1618–1620 dam chos dpal bzang
32. Csültrim Csöphel 1561–1623 1620–1623 tshul khrims chos 'phel
33. Dragpa Gyacso 1555–1627 1623–1627 grags pa rgya mtsho
34. Ngavang Csökji Gyelcsen 1571/1575–1625/1629 1623, 1627/1628(?) ngag dbang chos kyi rgyal mtshan
35. Köncsog Csöphel 1573–1644 1626–1637 dkon mchog chos 'phel
36. Tendzin Legse ?–1664 1638? bstan 'dzin legs bshad
37. Gendün Rincsen Gyelcsen 1571–1642 1638–1642 dge 'dun rin chen rgyal mtshan
38. Tenpa Gyelcsen ?–1647 1643–1647 bstan pa rgyal mtshan
39. Köncsog Csöszang ?–1672/1673 1644(?)/1648–1654 dkon mchog chos bzang
40. Pelden Gyelcsen 1601–1674 1651/1654/1655–1662 dpal ldan rgyal mtshan
41. Loszang Gyelcsen 1599/1600–1672 1658/1662–1668 blo bzang rgyal mtshan
42. Loszang Dönyö 1602–1678 1668–1675 blo bzang don yod Namdak Dorje
43. Csampa Trasi 1618–1684 1675–1681 byams pa bkra shis
44. Ngavang Lodrö Gyacso 1635–1688 1682–1685 ngag dbang blo gros rgya mtsho
45. Csültrim Dargye 1632–? 1685/1695–1692/1699 tshul khrims dar rgyas
46. Ngavang Pelszang 1629–1695 ? ngag dbang dpal bzang Chinpa Gyatsho
47. Loszang Csöphel * 17. század 1699–1701 blo bzang chos 'phel
48. Döndrub Gyacso * 17. század 1702–1708 don grub rgya mtsho 1. ling rinpocse
49. Loszang Dargye * 17. század 1708–1715 blo bzang dar rgyas
50. Gendün Phüncsog ?–1724 1715–1722 dge 'dun phun tshogs

51–75[szerkesztés]

# név életrajzi adat tisztség wylie további címek
51. Pelden Dragpa ?–1729 1722–1729 dpal ldan grags pa 1. horcang szertri (hor tshang gser khri)
52. Ngavang Csephel 1668–1734 1730–1732 ngag dbang tshe 'phel
53. Gyeltshen Szengge 1678–1756 1732–1739 rgyal mtshan seng ge 1. cötritrül (gtsos khri sprul)
54. Ngavang Csogden 1677–1751 1739–1746 ngag dbang mchog ldan 1. reting rinpocse (rwa sgreng)
55. Ngavang Namkha Szangpo 1690–1749/1750 1746–1749/1750 ngag dbang nam mkha' bzang po 1. singsza rinpocse (shing bza' )
56. Loszang Drimed 1683–? 1750–1757 blo bzang dri med
57. Szamten Phüncsog 1703–1770 1757–1764 bsam gtan phun tshogs
58. Csakjung Ngavang Csödrag 1707–1778 1764–1778? bya khyung ngag dbang chos grags
59. Csuszang Ngavang Csödrag 1710–1772 1771–1772? chu bzang ngag dbang chos grags
60. Loszang Tenpa 1725–? 6 Jahre blo bzang bstan pa
61. Ngavang Csülthrim 1721–1791 1778–1785 ngag dbang tshul khrims 1. csemon ling rinpocse (tshe smon gling)
62. Loszang Mönlam 1729–1798 1785–1793 blo bzang smon lam
63. Loszang Khecsog 1736–1792 1792 (6 months) blo bzang mkhas mchog
64. Loszang Trasi 1739–1801 1794–1801 blo bzang bkra shis
65. Gendün Csülthrim 1744–1807 ? dge 'dun tshul khrims
66. Ngavang Nyandrag 1746–1824 1807–1814 ngag dbang snyan grags
67. Dzsamjang Mönlam 1750–1814/1817 1814 (3 months) 'jam dbyangs smon lam
68. Loszang Geleg 1757–1816 1815–1816 blo bzang dge legs
69. Csangcsub Csöphel 1756–1838 1816–1822 byang chub chos 'phel Jongzin Tridzsang Dordzse Csang
70. Ngavang Csöphel 1760–1839 1822–1828 ngag dbang chos 'phel
71. Jese Thardo 1756–1829/1830 1829–1830 ye shes thar 'dod
72. Dzsampel Csülthrim * 19. század 1831–1837 'jam dpal tshul khrims 1. khamlung rinpocse khams lung
73. Ngavang Dzsampel Csülthrim Gyacso 1792–1862/1864 1837–1843 ngag dbang 'jam dpal tshul khrims rgya mtsho 2. csemon ling
74. Loszang Lhündrub * 18. század ? blo bzang lhun grub
75. Ngavang Lungtog Jönten Gyacso * 19 Jh.–1853? 1850–1853 ngag dbang lung rtogs yon tan rgya mtsho 4. ling rinpocse

76–102[szerkesztés]

# név életrajzi adat tisztség wylie további címek
76. Loszang Khjenrab Vangcsug ?–1872 1853–1870 blo bzang mkhyen rab dbang phyug
77. Csülthrim Dargye ? 1859?–1864? tshul khrims dar rgyas
78. Dzsamjang Damcsö * 19. század 1864?–1869? jam dbyangs dam chos
79. Loszang Csinpa * 19. század 1869?–1874? blo bzang sbyin pa
80. Dragpa Döndrub * 19. század 1874?–1879? grags pa don grub
81. Ngavang Norbu * 19. század 1879?–1884? ngag dbang nor bu
82. Jese Csöphel * 19. század 1884?–1889? ye shes chos 'phel
83. Csangcsub Namkha * 19. század 1889?–1894? byang chub nam mkha'
84. Loszang Csülthrim * 19. század 1894?–1899? blo bzang tshul khrims
85. Loszang Csülthrim Pelden 1839–1899/1900 1896–1899/1900 blo bzang tshul khrims dpal ldan Jongzin Tridzsang Dordzse Csang
86. Loszang Gyelcsen 1840–? 1900–1907? blo bzang rgyal mtshan
87. Ngavang Loszang Tenpe Gyelcsen 1844–1919 1907–1914 ngag dbang blo bzang bstan pa'i rgyal mtshan 3. csemon ling
88. Khjenrab Jönten Gyacso * 19. század 1914?–1919 mkhyen rab yon tan rgya mtsho Drigungpa Khjenrab Jönten
89. Loszang Nyandrag Gyacso * 19. század 1919?–1924? blo bzang snyan grags rgya mtsho
90. Csampa Csödrag 1876–1937/1947 1920/1921–1926 byams pa chos grags
91. Loszang Gyelcsen ?–1932 1927–1932 blo bzang rgyal mtshan
92. Thubten Nyincse ?–1933? 1933 thub bstan nyin byed 1. gtsang pa khri sprul
93. Jese Vangden * 19. század 1933–1939 ye shes dbang ldan 1. mi nyag khri sprul
94. Lhündrub Cöndrü ?–1949 1940–1946 lhun grub brtson 'grus Sangpa Lhündrub Cöndrü
95. Trasi Tongthün * 19. század 1947–1953 bkra shis stong thun
96. Thubten Künga 1891–1964 1954/1958–1964 thub bstan kun dga
97. Thubten Lungtog Tendzin Thrinle 1903–1983 1965– thub bstan lung rtogs bstan 'dzin 'phrin las 6. ling rinpocse[11]
98. Dzsampel Senpen 1919–1989 1984–1989 'jam dpal gzhan phan
99. Jese Dönden[12] ?–1995 ? ye shes don ldan
100. Loszang Nyima Rinpocse * 1928-2008 1995–2003 blo bzang nyi ma
101. Khenszur Lungri Namgyel * 1927 2003–2009 lung rig rnam rgyal
102. Thubten Nyima Lungtok Tenzin Norbu * 1937 2009- thub bstan nyi ma lung rtogs bstan 'dzin nor bu Rizong Szrasz rinpocse (2. ri rdzong sras sprul)

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. His Holiness the Ganden Tripa to visit Jewel Heart this weekend. Ann Arbor News, 2010. november 10.
 2. Powers, John. "Gelukpa Tibetan Buddhism" entry in Melton, J. Gordon, and Martin Baumann. 2002. Religions of the World: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices. Santa Barbara, Calif: ABC-CLIO. 533. o.
 3. Special Features of the Gelug Tradition - para. on Administration. The Buddhist Archives of Dr Alexander Berzin . Berzin Archives, 2014. november 1. (Hozzáférés: 2015. május 8.)
 4. Berzin, Alexander: A Brief History of Ganden Monastery. The Berzin Archives, 2003. szeptember 1. (Hozzáférés: 2010. február 4.)
 5. Staff: Thar Deu Ling. Thar Deu Ling, 2010. február 1. (Hozzáférés: 2010. február 4.) Hivatalos weboldal. (franciául)
 6. Staff: His Eminence Lobsang Nyima, the 100th Gaden Throne Holder. Drepung Loseling Monastery. [2009. augusztus 29-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. február 4.)
 7. Former Ganden Tripa Stays on 'Thukdam' for 18 Days”, Phayul, 2008. október 7.. [2011. június 9-i dátummal az eredetiből archiválva] (Hozzáférés: 2010. május 17.) 
 8. a b „Window on Tibetan Culture: Different ways to select a leader”. Me-Long published by Norbulingka Institute (November, 2011).  
 9. a b c A Brief History of Gyumay and Gyuto Lower and Upper Tantric Colleges. The Buddhist Archives of Dr Alexander Berzin . Berzin Archives, 2003. szeptember 1.
 10. Nomination of the 101st Ganden Tripa, supreme head of the Gelugpa lineage. Phayul.com, 2003. január 23. [2015. május 18-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. augusztus 7.)
 11. Staff: Pabongkha Rinpoche. Buddhist International Alliance (BIA). (Hozzáférés: 2010. február 4.)
 12. Staff: Buddhism: The Geluk School of Tibetan Buddhism. Kagyu Office of His Holiness the 17th Gyalwang Karmapa. [2012. május 9-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. február 4.)

További információk[szerkesztés]