Szlovákia magyar emlékei, látnivalói

From the Hungarian Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Kassa főtere
Az eperjesi Rákóczi-ház

Ez a szócikk Szlovákia legfontosabb magyar történelmi emlékeit, valamint a szlovákiai magyarság kulturális életéhez, művészetéhez, néphagyományaihoz kötődő látnivalókat mutatja be terület és téma szerinti csoportosításban.

Látnivalók terület szerint[edit]

Itt működött az Academia Istropolitana, Mátyás király egyeteme
Nagyszombati utcakép a Tűztoronnyal
A galántai Esterházy-kastély
A somorjai református templom
A komáromi magyar nyelvű Selye János Egyetem székháza
A martosi falumúzeum
Ipolyság: a városháza
Rimaszombat főtere a református templommal
Petőfi-emléktábla a selmecbányai líceum falán
Rozsnyó főtere
A nagymihályi Sztáray-kastély
A lőcsei városháza
A szepeshelyi Szent Márton-székesegyház a háttérben Szepes várával

Nyugat-Szlovákia[edit]

Pozsony[edit]

A Petőfi szobor eredeti helyén Pozsonyligetfalun (1956-2002)
 • Pozsonyi vár: a vármúzeumban lovagterem, kápolna, képtár 19. századi portrékkal, köztük számos magyaréval (a vármúzeum jelenleg - 2008-ban - felújítás miatt zárva)
 • Szent Márton-dóm: a Habsburg-házi magyar királyok koronázási temploma. Sírboltjában nyugszik Pázmány Péter érsek és a Pálffy család több tagja.
 • Árpád-házi Szent Erzsébet-templom
 • Szent László-templom
 • Kék templom: 1913-ban szecessziós stílusban építette Lechner Ödön.
 • Klarisszák temploma és kolostora: A törökök elől ebbe a templomba menekítették Árpád-házi Szent Margit földi maradványait a mai Margit-szigetről, és valószínűleg a mai napig itt van eltemetve. Az egykori kolostor épületében a 19. századtól katolikus gimnázium működött, egykori diákjai közé tartozott Bartók Béla és Dohnányi Ernő.
 • Ferences templom (magyar mise)
 • Jezsuita Kollégium: 1626-ban Pázmány Péter alapította.
 • Prímási Palota: itt ülésezett a reformkori országgyűlések felsőtáblája és itt iktatták be a Batthyány-kormányt 1848 áprilisában, ma a Szlovák Nemzeti Múzeum egyházművészeti kiállításának ad otthont
 • Egyetemi Könyvtár (egykor Magyar Királyi Kamara), az épület oromzatán magyar címer, itt ülésezett a reformkori országgyűlések alsótáblája
 • Pálffy-palota: ma városi képtár részben magyar emlékekkel, korábban vármegyeháza, ahol Széchenyi István híres felajánlásával 1825-ben megalapította a Magyar Tudományos Akadémiát
 • Grassalkovich-kastély: ma a szlovák köztársasági elnök rezidenciája
 • Academia Istropolitana: a Mátyás király alatt működő pozsonyi egyetem reneszánsz épülete, ma a Szlovák Előadó-művészeti Akadémia otthona
 • Erdődy-palota, Keglevich-palota, Zichy-palota
 • Esterházy-palota: ma a Szlovák Nemzeti Galéria otthona
 • Vízikaszárnya: a Szlovák Nemzeti Galéria gótikus és barokk kiállítása
 • Szent Mihály-kapu és torony történelmi kiállítással
 • Régi Városháza - várostörténeti múzeum számos magyar emlékkel
 • Szlovák Nemzeti Színház régi épülete (eredetileg Városi Színház) homlokzatán Katona József és Liszt Ferenc szobra
 • Pozsonyi Casino (Nester-ház): a pozsonyi magyarok kulturális központja[2]
 • A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma (Brämer-kúria): a felvidéki magyarság történelmét, anyagi és szellemi kultúráját bemutató kiállítás.
 • Petőfi Sándor szobra a Medikus Kertben
 • Liszt Ferenc-szobor
 • Evangelikus temető: Rázga Pál és báró Jeszenák János 1849-es vértanúk síremléke
 • Dévény vára (Pozsony külvárosában)

Nagyszombat és környéke[edit]

Érsekújvár és környéke[edit]

Csallóköz[edit]

Komárom és környéke[edit]

Párkány környéke[edit]

 • Bény: egy vizesárokkal körülvett várfalon belül található a 12. századból származó, román stílusban épült katolikus templom (kulcs a plébánián). A templomban középkori freskók láthatók.
 • Kőhídgyarmat: Szent István szobra
 • Bart: falusi vendéglátás régi parasztházakban a Garam folyó mentén
 • Kéménd: népi építészet, élő magyar népviselet

Léva és környéke[edit]

 • Léva: A lévai várat a 12. században építették. A vár kapitánya 1558-ban Dobó István lett, aki a ma is álló reneszánsz várkastélyt építtette (Dobó-kastély). A várban múzeum működik. A kisvárudvarban egy körtemplom és ágyúk találhatók, valamint az 1848-as magyar várőrség zászlaja.
 • Ipolyság: jezsuita kolostor, városháza (egykori vármegyeháza), Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galéria
 • Palást: A templom alatti tájjellegű múzeum a régi iskola épületében palóc néprajzi és egyháztörténeti kiállítással, felújított Palásthy kastély-iskola, Ivánka kúria-cserkészotthon, katolikus templom, népi lakóházak.

Nyitra és környéke[edit]

Trencsén és környéke[edit]

Közép-Szlovákia[edit]

Losonc és környéke[edit]

Zsolna környéke[edit]

Rimaszombat és környéke[edit]

Besztercebánya környéke[edit]

 • Zólyom: vár történelmi kiállítással, Balassi Bálint emléktáblája, Szent Erzsébet-templom, minden évben várjátékok.

Selmecbánya és környéke[edit]

Kelet-Szlovákia[edit]

Rozsnyó és környéke[edit]

A betléri Andrássy kastély
 • Rozsnyó: középkori városközpont, székesegyház, Diák-templom, püspöki palota, ferencesek temploma, gimnázium, Kossuth-szobor
 • Betlér és Krasznahorkaváralja: A Felvidék legnépszerűbb magyar emlékei a betléri Andrássy-kastély és a szomszédos krasznahorkai vár. Évente mintegy 200 ezer turista fordul meg itt. Az Europa Nostra-díjjal kitüntetett kastély és a vár ma múzeum. A kastélyban 17-19. századi festmény-, kerámia-, porcelán- és bútorgyűjtemény található, a vár termeiben pedig egykori fegyverek, bútorok és mindennapi eszközök, illetve az Andrássy Képtár tekinthetők meg. A vár kriptája és kápolnája, valamint a vár melletti mauzóleum az Andrássy család tagjainak nyughelye. A vár mellett a régi pesti Lánchíd egyik láncszeme is látható, ugyanis 1846-ban a közeli vasgyárban készültek a hídalkatrészek.
 • Dobsina: az 1945-ben meggyilkolt magyarok és németek emléktáblája
 • Berzéte: vár, református templom
 • Csetnek: várkastély, katolikus templom, városháza, a Szontágh, Sárkány és Sebők családok kúriái.

Kassa és környéke[edit]

Zemplén[edit]

Eperjes és környéke[edit]

Lőcse és környéke[edit]

Bártfa és környéke[edit]

Késmárk és környéke[edit]

Látnivalók téma szerint[edit]

Néphagyományok, népművészet[edit]

Vágsellye, Bős, Gutor, Alistál, Bart, Kéménd, Palást, Kolon, Lédec

Múzeumok, kiállítóhelyek[edit]

A Meghurcoltak emlékműve az 1945 után kitelepítetteknek állít emléket Komáromban
II. Rákóczi Ferenc szobra Kassán

Pozsony, Dunaszerdahely, Somorja, martos, Palást, Kassa, Ipolybalog, Mikszáthfalva, Alsósztregova, Rimaszombat, Zólyom, Szepesbéla

Műemlékek[edit]

Templomok[edit]

Pozsony, Nagyszombat, Érsekújvár, Dunaszerdahely, Csütörtök, Somorja, Nemesgomba, Gelle, Nagyszarva, Gutor, Szentmihályfa, Kismácséd, Nyékvárkony, Deáki, Alistál, Komárom, martos, Ógyalla, Lakszakállas, Bény, Ipolyság, Nyitraújlak, Kolon, Losonc, Fülek, Tornalja, Felsővály, Gömörrákos, Zólyom, Garamszentbenedeki apátság, Nagyjeszen, Rozsnyó, Berzéte, Csetnek, Kassa, Jászó, Torna, Csécs, Nagytoronya, Lőcse, Szepeshely, Zsigra, Csütörtökhely, Bártfa, Késmárk, Dobóruszka

Várak, erődök[edit]

Pozsony, Dévény, Vágsellye, Bős, Komárom, Léva, Gímeskosztolány, Trencsén, Beckó, Vöröskő, Illava, Fülek, Árva vára, Sztrecsnó, Szklabinya, Blatnyica, Znió, Somoskő, Murányalja, Bajmóc, Jolsva, Zólyom, Körmöcbánya, Krasznahorkaváralja, Berzéte, Csetnek, Torna, Borsi, Márkusfalva, szepesi vár, Késmárk, Csábrág

Történelmi központok[edit]

Pozsony, Nagyszombat, Érsekújvár, Komárom, Ipolyság, Aranyosmarót, Losonc, Rimaszombat, Jolsva, Rozsnyó, Csetnek, Kassa, Eperjes, Lőcse, Szepeshely, Bártfa

Kastélyok[edit]

Galánta, Nemesgomba, Nagyszarva, Ógyalla, Palást, Taszármalonya, Gímes, Beckó, Mosóc, Necpál, Nagykürtös, Alsósztregova, Jolsva, Betlér, Csetnek, Jászó, Torna, Tőketerebes, Toporc, Görgő, Márkusfalva, Nagyőr, Nagymihály

Köztéri szobrok, emlékművek és emléktáblák[edit]

Galánta, Érsekújvár, Udvard, Dunaszerdahely, Komárom, martos, Ógyalla, Kőhídgyarmat, Nyitraújlak, Vágegyháza-Alsózáros, Rimaszombat, Zólyom, Selmecbánya, Hodrusbánya, Rozsnyó, Krasznahorkaváralja, Dobsina, Kassa, Eperjes, Görgő, Branyiszkó, Margonya

Temetők[edit]

Komáromi temetők, Losonc, Toporc

Történelmi emlékhelyek, bemutatóhelyek[edit]

Dobóruszka

Fesztiválok, kulturális események[edit]

Évente ismétlődő események:

 • Május - Nagykapos: Ung-vidéki Zenei Napok (magyar-szlovák közös zenei fesztivál)
 • Május vége - Galánta: Kodály Napok
 • Június eleje - Krasznahorkaváralja: Krasznahorkai Reneszánsz Napok (magyar-szlovák közös történelmi fesztivál)
 • Július eleje - Kéménd, Szerelem-sziget: Szikince-Ghymes Fesztivál, magyar hagyományőrző napok
 • Július vagy augusztus - Gombaszög: A Szlovákiai Magyarok Országos Kulturális Ünnepélye: 3 napos néptáncfesztivál, népi kirakodóvásár, könnyűzenei előadók
 • Augusztus eleje - Várhosszúrét: néptánctábor[4]
 • Szeptember harmadik hétvégéje - Királyhelmec: Bodrogközi szüreti ünnepség és kulturális fesztivál
 • Október 5.Alsósztregova: Madách Emléknap
 • November második vagy harmadik hétvégéje - Dobóruszka: Dobó István Emléknapok (2008-ban november 8-9)

Lásd még[edit]

Jegyzetek[edit]

 1. A térképen azok a városok szerepelnek, amelyek jelentős magyar emlékekkel rendelkeznek és lakosságuk meghaladja a 120 000 főt. A térképen szereplő városok egy része a svábok, zsidók, szlovákok, románok, szerbek és horvátok történetében is kisebb-nagyobb szerepet játszott.
 2. http://www.pozsonyicasino.szm.sk
 3. Slovenské opálové bane (sk-SK nyelven). Slovenské opálové bane. (Hozzáférés: 2017. június 21.)
 4. http://www.szottes.sk

Külső hivatkozások[edit]