Magyarországi forgalmi rendszámok

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
(Magyar forgalmi rendszámok szócikkből átirányítva)
Jelenlegi magyar forgalmi rendszám példája

Ez a szócikk a magyarországi forgalmi rendszámok formátumairól és történetéről szól.

Jelenlegi rendszer[szerkesztés]

A szabályozás szerint „A rendszámtábla olyan hatósági jelzés, mely a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának tulajdonát képezi.” (326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése). A gépjárműveken elöl és hátul is el kell helyezni a rendszámtáblát, és elveszített rendszám esetén, kérésre legyártanak egy harmadikat; de a következő alkalommal a jármű új rendszámot kap, illetve pl. a motorkerékpárok, amiken csak egyetlen azonosító van hátul, mindig új rendszámot kapnak. (Az ún. regisztrációs matrica megsemmisülése esetén is új rendszám kerül kiadásra.) A sérült rendszámtáblát és/vagy regisztrációs matricát – amennyiben még azonosítható állapotú – kérésre újra legyártják. Mivel a sérültet az új átvételekor le kell adni, az ilyen újragyártásnak nincs darabszám korlátozása. (Pótlás esetén az 1990 és 2004 közötti ún „nemzeti” rendszámok is a 2004 májusa utáni EU-s formátumban kerülnek legyártásra.)

A 2021. június 1-jén megjelent 303/2021. (VI. 1.) számú kormányrendelet értelmében 2022. július 1-től új magyar forgalmi rendszámokat vezettek be. A leglényegesebb különbség, hogy a korábbi 6 karakteres (három betű három szám) táblákat 7 karakteres váltotta fel (kétszer két betű és három szám), ezen kívül a magyar címer is felkerült rájuk.[1][2] A korábban kiadott használatban lévő rendszámok is forgalomban maradnak, amíg azok nem szorulnak cserére. A három betű és három szám kb. 17,5 millió lehetséges változatainál a mostani betű és számkombinációk kb. 300 millióval többet tesznek lehetővé, ami több száz évre elegendő lesz.

Az azonosító hamisítása ellen több biztonsági elem is szolgál. Egyrészt az ívesebb betűtípus hasonló karakterei is nehezebben alakíthatók át egymásba, mint korábban, illetve a címer maga is egy ilyen elem. Az egész tábla fóliázása is speciális, tartalmaz pl. hologramszerű biztonsági elemet, továbbá a jobb alsó sarokban megjelenő DataMatrix-kód[3] is nehezíti a hamisítást, amely kódolva tartalmazza az azonosítót. Az utolsó számjegy alatt olvashatóan is megismétlődik az azonosító (apró, szürke karakterekkel). Ezeken felül még a táblán egy apró H-betű is megjelenik dombornyomott ovális alapon, ami a normál rendszámokon a számok előtti elválasztó kötőjel alatt található.[4][5]

A sorozat legelső rendszáma, az AA-AA-001 a Közlekedési Múzeumba került.[6]

Miután több, egyedileg igényelt „HH” betűpárt tartalmazó rendszámról felmerült, hogy azok esetleg a Heil Hitlerre utalnak (kiegészülve további náci számszimbólummal), 2023 januárjában kilátásba helyezték, hogy a szabályozást kiegészítik a Németországban alkalmazott korlátozásokkal. A szabály ugyanis csak annyit mond, hogy „egyedi rendszám kiadható, ha közrendbe, közerkölcsbe vagy jogszabályba nem ütközik”, azonban az ezt alkalmazó hivatalnokoktól nem várható el, hogy felismerjék szubkultúrák másokat sértő szimbolikáját.[7]

Betűtípus[szerkesztés]

2022. július 1-től használatos betűtípus

Az új betűtípusoknak köszönhetően már használhatóak a korábban csak egyedi és a kezdetekben kiadott rendszámtábláknál használt karakterek is (I, O, Q). A változások miatt az új karakterek betűtípusa keskenyebb, zömökebb a korábbihoz képest.

Típusok[szerkesztés]

Minden rendszám EU-s jelzésű, az is, ami korábban nem (például OT-s rendszámok), de a kerékpárhordozó és diplomáciai rendszámokon nincs magyar címer. A motorkerékpárok az autókéval megegyező sorozatú azonosítókat kapják, nincs megkülönböztető betűjel számukra. Méretében és színében megegyezik az ezt megelőző rendszámokéval (három betű és három szám).[8]

 • A – normál méret (európai szabvány: 520 × 110 mm)
 • B – kis méret (kétsoros: 240 × 130 mm) motorkerékpárra (Olyan járművekre is ilyen kerül már, amelyekre a normál méret nem fér rá, ilyenek jellemzően egyes amerikai autók.)
 • C – normál méret (kétsoros: 280 × 200 mm)
 • D – matrica, csak előre (európai szabvány: 520 × 110 mm)
 • E – különleges rendszám, (háromsoros: 130 × 240 mm) négykerekű segédmotorokra, a mopedautókra. Az egyetlen példány a jármű hátuljára kerül.

Rendszámfajták[szerkesztés]

Jelmagyarázat
 • A – tetszőleges betű (latin ábécé)
 • 9 – tetszőleges szám
 • D – évszám
 • # – betű vagy szám
 • aláhúzás – fix karakterek
Betűkombináció Leírás Kép
AA AA-999
Normál rendszámtáblák. A bal oldalon kék alapon az Unió 12 csillagos emblémája és alatta a fehér színű, sima felületű (tehát nem domború) H-betű. Kétszer két betű és három szám (AA AA-999), magyar címer a két-két betű között. Az első két betű vagy két magánhangzó vagy két mássalhangzó kell legyen, de a CS, GY, TY, LY, NY, SZ, ZS betűkombinációk nem használhatók.[9] A táblák alapszíne fehér, amin fekete karakterek szerepelnek (az ezt megelőző normál sorozatú rendszámokkal egyezően).
TX AA-999
Bérfuvarozás, sárga alapon fekete karakterek. A Taxik a korábbi EAA-999 formátum helyett TX kezdőbetűket kapnak.
AA AA-999
Környezetkímélő járművek a korábban is használatban lévő halványzöld háttérrel. (Az első két betű vagy két magánhangzó, vagy két mássalhangzó, kettős betűk nem használhatók.)
AA AA-999
A kerékpártartók szürke hátterű és fehér karakterű rendszámtáblák, melynek azonosítója a gépjárműre szerelt rendszámmal kell megegyezzen.
CD 999-999
A diplomáciai járművek a korábban is használatos világoskék háttérrel és fehér karakterekkel. Formátuma a 2017-ben érvénybe lépett szabályozásnak megfelelően 8 karakterű: „CD” betűk, majd kétszer három szám. Az első hármas határozza meg az országot, amelynek sorrendje a diplomáciai kapcsolatfelvétel időrendjét követi (001: Vatikán).[10]
I 99AA DD
I 999-AA
CD 9999 DD
Az ideiglenes rendszámok esetén a korábbi betűket (E, M, P, SP, Z) „I” betű váltotta fel, kivéve az országot véglegesen elhagyó gépkocsik esetén, amelyek a „CD” betűket kapják. A címer itt az I vagy CD betűk után következik. Az utolsó két szám, az évszámot jelölő számok, évente változó színű alapon jelennek meg.
OT AA-999
Múzeális minősítéssel rendelkező gépjárművek kapják (old-timer).

RA 99-999
Állami szervek járműveire az üzemeltetők számára fenntartott betűjelekkel ellátott különleges rendszám szerelhető.
RA” – Rendőrség, olyan rendőrautók kaphatják meg, amelyek külső kialakítása tükrözi a rendőrségi jelleget.
HA” – Magyar Honvédség; „MA” – Országos Mentőszolgálat; „NA” – Nemzeti Adó- és Vámhivatal; „BA” – Büntetés-végrehajtás
(A tűzoltóság járművei számára a rendelet nem biztosít ilyen különleges rendszámot, ahogy a korábbi sorozatban sem voltak megkülönböztetve.)

AAA###9
Egyedileg igényelt rendszámtáblák. Legalább 3, legfeljebb 6 betű, és legalább 1, legfeljebb 4 számjegyből, összesen 7 karakterből állhat. Csak 0 számjegyből álló szám nem használható (0, 00, 000, 0000).

Elhalasztott formátumok[szerkesztés]

 • Lassújármű (Piros karakterek és keret)
 • Mezőgazdasági (Zöld karakterek és keret)
 • Mopedautók (SAAA-99 fajta)
 • Verseny célú járművek (SP 99-99 fajta)

Ezekről a formátumokról a Magyar Közlönyben 2021. június 1-jén megjelent 303/2021. (VI. 1.) számú kormányrendelet nem tesz említést.

Korábbi rendszerek[szerkesztés]

1901–1958[szerkesztés]

Az „automobilok” terjedésekor hamar igénnyé vált azok megjelölése. Már az 1901-ben hozott rendeletek is előírják a hatósági rendszám használatát és a kötelező műszaki vizsgálatot Budapesten. 1906-ban a „Magyar Automobil-Club” jegyzéke szerint a legnagyobb rendszám a 351-es volt (ezt Törley József egyik teherautója használta).

1910-ben a gépjárművek száma már meghaladta az 1000-et, és az azonosításukhoz az áprilisában kiadott 57.000/1910. számú belügyminisztériumi rendelet 30. paragrafusa az ország területét 12 járműkerületre osztotta. Ezek a kerületek egy–egy betűjelzést kaptak, amelyet a rendszámtáblán fel kellett tüntetni. Két város, Budapest és Fiume önálló kerületnek számított. A rendszámok egy betűből egy kötőjelből és három számjegyből álltak, kivéve Budapestet, ahol a rendszámok római számmal kezdődtek. A járműkerületek jelei vörösek voltak, a számok feketék (fehér alapon). A közhasználatú járműveken fekete alapú rendszám volt fehér számokkal (szintén vörös kerületjellel).[11]

Betűjel Kerület Kerület részei
I–X. Budapest székesfőváros Budapest I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X. kerületei
B budapesti kerület Esztergom, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyék
Kecskemét, Székesfehérvár törvényhatósági jogú városok
R brassói kerület Brassó, Csík, Fogaras, Háromszék, Kis-Küküllő, Maros-Torda, Nagy-Küküllő, Udvarhely, Szeben vármegyék
Marosvásárhely törvényhatósági jogú város
D debreceni kerület Bihar, Hajdú, Máramaros, Szabolcs, Szatmár, Szilágy, Ugocsa vármegyék
Debrecen, Nagyvárad, Szatmárnémeti törvényhatósági jogú városok
G győri kerület Győr, Komárom, Moson, Sopron, Vas, Veszprém vármegyék
Győr, Komárom, Sopron törvényhatósági jogú városok
K kassai kerület Abaúj-Torna, Bereg, Borsod, Gömör és Kishont, Sáros, Szepes, Ung, Zemplén vármegyék
Kassa, Miskolc törvényhatósági jogú városok
O kolozsvári kerület Alsó-Fehér, Beszterce-Nászód, Hunyad, Kolozs, Szolnok-Doboka, Torda-Aranyok vármegyék
Kolozsvár törvényhatósági jogú város
E pécsi kerület Baranya, Somogy, Tolna, Zala vármegyék
Pécs törvényhatósági jogú város
P pozsonyi kerület Árva, Bars, Hont, Liptó, Nyitra, Pozsony, Trencsén, Turóc, Zólyom vármegyék
Pozsony és Selmec- és Bélabánya törvényhatósági jogú városok
S szegedi kerület Békés, Bács-Bodrog, Csanád, Csongrád vármegyék
Baja, Hódmezővásárhely, Szabadka, Szeged, Újvidék, Zombor törvényhatósági jogú városok
T temesvári kerület Arad, Krassó-Szörény, Temes, Torontál vármegyék
Arad, Pancsova, Temesvár, Versec törvényhatósági jogú városok
F fiumei kerület Fiume város és kerülete

Az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés után a rendszámok szabályozását átdolgozták és kötelezték az autók és motorkerékpárok tulajdonosait, hogy azokat bejelentsék (5397/1920. számú ME-rendelet). A fehér alapon fekete betűk mellett a hatósági járműveken ennek fordítottját alkalmazták: fekete alapon fehér betűket. A határokkal együtt a járműkerületek is megváltoztak: Bp, B, D, E, M, O, P, S betűjeleket használtak (pl. D: Debrecen, M: Miskolc, P: Pécs, S: Szeged térségét jelölte.). A gépjárművek száma csak lassan nőtt, 1926-ra sem érte el a tízezret, de 1933-ra már húsz betűjelet használtak (pl. Budapest környékén a C-t, Jászberényben a J-t, Gyulán a G-t, és máshol is az adott térséghez köthető betűjelet próbáltak használni.)

Valamikor a harmincas évek közepén az egybetűs körzetek már nem voltak elegendők, és bevezették a két betű és három számból álló formátumot.[12] Az utolsó békeévben kevesebb, mint húszezer gépjármű volt forgalomban.

1948-ban bevezetett két betű és három szám formátumú hátsó rendszám, átfestett Kossuth-címerrel

A második világháború után sokszor nyersanyaghiány miatt a rendőrség nem tudott rendszámtáblákat gyártatni, ezért azokat a tulajdonosok maguk készítették. (Ezért nincs pontos statisztika az akkori gépjárműállományról. Kb. hétezer lehetett 1946 végén)[forrás?] 1946 elején megalakult az Országos Gépjárműügyi és Közúti Közlekedésrendészeti Bizottság, és a közlekedési miniszter megszüntette a területi alapon kiosztott betűjeleket (53.000/1945. számú KKM. rendelet). A sokszor roncsokból felépített, forgalomban lévő járművekre elrendelték a műszaki szemlét, és csekély összegért adtak hozzá használati engedélyt és új rendszámot (A, C, E betűkkel kezdődtek, négy számjeggyel utána. A fehér alapon fekete betűket és számokat megtartották és az államiakra szintén a fekete alapon fehér jeleket használták; a taxiké J-betűvel kezdődött). 1948-tól ismét kétbetűsek lettek a rendszámok, ahogy megint több lett a gépkocsi, ismét három számjeggyel (20.000/1948. Közl. M. rendelete).[13] A hátsó rendszámon a betűk előtt szerepelt a Kossuth-címer is, de ezt 1949 őszéig át kellett festeni (7.700/18/1949. KPM rendelet).

1958–1990[szerkesztés]

Magyar forgalmi rendszám 1958–1990 között

1958 őszén vezették be a hatkarakteres rendszámokat, amelyek két betűből és négy számból álltak, közöttük rövid kötőjellel (pl. AB·12·34). A kezdőbetűk a jármű típusára, jellegére, üzembentartójára utaltak (1/1958. BM. és KPM. együttes rendelet).

Betűkombináció Leírás Szín
A állami felsővezetők (egy betű és számok) normál
AA az Elnöki Tanács elnökének szolgálati gépkocsija normál
AB–AG, AL állami és tanácsi szervek normál
AH–AK belügyi szervek (a 70-es évektől) normál
AY céges autók a 80-as években normál
AP–AX, AZ (köz)szolgáltató és vállalati gépkocsik inverz
B… államigazgatás, termelőszövetkezetek, állami gazdaságok járművei (motorok is) normál
BT–BZ autóbuszok 1982-től normál
CA–CZ magánautók 1958-tól (kivéve: CC, CD, CJ, CK, CV) normál
CC diplomáciai testületek nem diplomáciai autói fehér alapon vörös
CD diplomáciai testületek vezetői normál
CK külföldiek fehér alapon vörös
DA motorkerékpárok 125 cm³ felett normál
DB–DZ magánautók 1986-tól (kivéve: DT) normál
DT diplomáciai testületek kék inverz
E ideiglenes rendszám vörös betűk
EA–EV magánautók 1989-től (kivéve: ET) normál
ET, EX utánfutók normál
E… motorkerékpárok 125 cm³ felett (1986-tól átszámozva) normál
F… állami-tanácsi teherautók, furgonok, étkezőbuszok; temetkezési vállalat járművei (kiadva 1986-ig) normál / inverz
(szolgáltatói üzemtől függően)
GA, GC, GE, GF közforgalmú autóbuszok és mikrobuszok 1982-ig (GE: csak BKV) inverz
GB, GD, GH vállalati autóbuszok és mikrobuszok 1982-ig normál
GA–GZ magánautók 1984-től normál
HA honvédség: személyautó normál
HB honvédség: dzsip, később kisáru-szállító is normál
HF honvédség: Ural tgk. normál
HG honvédség: busz és csapatszállító normál
HH honvédség: híradós normál
HK honvédség: motorkerékpár normál
HL honvédség: nyergesvontató és lánctalpas normál
HM honvédség: műszaki segélykocsi normál
HN honvédség: oldalkocsis motorkerékpár normál
HP honvédség: vegyes rendeltetésű járművek (áruszállító, tgk., pontonos) normál
HR honvédség: katonai rendészet normál
HS honvédség: sebesültszállító normál
HT–HV honvédség: nagy teherbírású terepjáró, tgk., vontató normál
HX honvédség: utánfutó, pótkocsi normál
HZ honvédség: tartálykocsi normál
IB–IZ magánautók 1970-től (kivéve: IJ, IU) normál
JA–JD taxik inverz
JL taxi, túrakocsi inverz
JM pótkocsik normál
JE–JK magánautók 1989-től normál
K… motorkerékpárok 125 cm³-ig, később átszámozva MR-re normál
KA–KZ magánautók 1982-től normál
L motorkerékpárok 125 cm³-ig normál
MA, MB mentők normál
MC–MR motorkerékpárok 125 cm³-ig normál
MS–MZ motorkerékpárok 125 cm³ felett (1986-tól) normál
NA–NG oldalkocsis motorkerékpárok, 3 kerekű rokkantkocsik normál
NH–NK magánautók 1988-tól normál
NL– személygépkocsi-utánfutók normál
O oldalkocsival is közlekedő motorkerékpárok normál
PA, PF PF: posta, később átszámozva
PA: tűzoltósági felvezető (parancsnoki) szgk.
normál
PA–PZ magánautók 1978-tól normál
PRÓBA próbajármű vörös betűk
RA, RB rendőrség, határőrség: járőrgépkocsik, dzsipek
(az RA-3....-as széria néhány blokkját a protokollcélokra használt Mercedes-rendőrautók számára tartották fenn)
normál
RF rendőrség és határőrség: teherautók, csapatszállítók, tömegoszlató nehézgépjárművek normál
RK–RO rendőrmotorok (a 70-es évektől csak RK) normál
RR büntetés-végrehajtás, vám- és pénzügyőrség normál
RS[14][15]
SA–SZ szövetkezetek, társadalmi szervezetek teherautói, 1982-től magánteherautók is normál
TA, TL, TO, TU tűzoltók, később átszámozva az F… tartományba normál
TA–TZ magánautók 1980-tól normál
U… különleges tehergépkocsik, átszámozva a 60-as években az FG tartományba normál
UH halottszállítók, átszámozva a 60-as években az FG tartományba inverz
UA–UZ magánautók 1973-tól normál
VA–VU vontatók, traktorok normál
VÁM vámkezelés alatt álló járművek vörös betűk
X… állami-tanácsi ill. szövetkezeti-mezőgazdasági utánfutók, pótkocsik inverz / normál
(szolgáltatói üzemtől függően)
XX bérautók normál
YA–YG TEFU, Volán közforgalmú teherautói inverz
YA–YI átsorolás az F… szériából 1986-tól normál
YJ–YK magánautók 1990-ben normál
YL– pótkocsik normál
Z kifele menő vámforgalom vörös betű
ZA– magánautók 1975-től normál

A sorozatban kiadott normál rendszámtábla alapszíne fehér volt, fekete karakterekkel. A bérfuvarozók (buszok, taxik, TEFU-teherautók) fekete alapon fehér karakteres (ún. inverz) rendszámokat használtak, amit a 70-es évek elején általánosan bevezettek a szolgáltatóvállalatok járműveinél[forrás?]. A diplomáciai rendszámok kék alapon fehér, valamint a külföldi állampolgárok fehér alapon piros betűs színkódolását az 1990 utáni új formátumnál is megtartották.

Az első rendszámtábla kisebb volt a hátsónál. A négyzet alakú hátsóknál a betűk a felső sorba kerültek. Ilyen „kockarendszámot” azonban 1958-tól magánautókra akkor sem adtak ki, ha bizonyos típusoknál ez a forma lett volna indokolt (kivétel: PRÓBA, amely elöl-hátul négyzet alakú volt, bármely járművön). Lassú járművekre és a mezőgazdasági vontatók egy részére háromszög alakú rendszám került, csak számokkal vagy 2 betű és 4 szám kombinációjával, kötőjelezés nélkül.

A rendszámtábla a hatóság tulajdonát képezte, de a jármű tulajdonosa köteles volt törődni vele, akár újra is kellett festenie.

A használt rendszámokat, ha vissza is vonták, később sok esetben újra kiadták. A magánszektor számára egészen az utolsó évekig nem adtak ki betűismétléses rendszámokat (pl. NN, UU, ZZ), ám a 80-as évek végén, a magántulajdonban levő járművek számának ugrásszerű növekedése nyomán ilyenekkel és más – korábban egyéb célra használt – tartományok még szabad részeinek felhasználásával igyekeztek lefedni a rohamosan szaporodó autóállományt.

1990–2022[szerkesztés]

Magyar rendszám 1990-től 2004-ig
Magyar EU-s rendszám 2004. május 1-jétől 2022. június 1-ig, környezetvédelmi és vizsga-matricával

Magyarországon a gépjárműveken az 1990-től 2022. július 1-ig kibocsátott forgalmi rendszámokon 6 karakter hosszúságú (három betű három szám) azonosító található, amelyek egészen azok lecseréléséig lesznek használatban. A jelenlegihez hasonlóan fehér alapon fekete karakterekkel, a bérfuvarozók esetében sárga, az elektromos meghajtású gépjárműveknél pedig zöld az alapszín. A sorozat kibocsátása 1990 augusztusában kezdődött meg, hivatalosan az első ilyen rendszám az AAB-001-es volt,[16] az utolsó kiadott betűkombináció 2022 júniusában a THW-647 volt.[17]

Mezőgazdasági célú járműveken hét karakter hosszúságú, M123456 formátumú, fehér alapon zöld színű rendszámok is használatban vannak.

A 2004. május 1-jei Európai Uniós csatlakozás előtt a rendszámtábla bal felső részén egy piros-fehér-zöld zászló, alatta pedig egy domború H betű (nemzetközi autójel) található (ún. „nemzeti rendszám”). A csatlakozás után ezt felváltotta a kék alapon az Unió 12 csillagos emblémája és alatta a fehér színű, sima felületű (tehát nem domború) H-betű (ún. EU-s rendszámtáblák, a JDA-001-től kezdve). Az EU-s rendszámok bevezetésével a szélvédő sarkába helyezett regisztrációs matrica is kötelezővé vált.

2015 végéig a jármű hátsó rendszámtáblájára, a kötőjel felé és alá ragasztották fel a környezetvédelmi besorolás és a műszaki vizsga érvényességét igazoló matricákat, ez a „bürokráciacsökkentés” indokával 2016. január 1-től megszűnt.[18][19]

A rendszám szélén lévő H jelzés ugyan nem váltja ki a külföldi utazáskor kötelezően kihelyezendő államjelzést, de az EU-s rendszámtáblákkal rendelkező gépkocsikkal az Európai Unió területén külön felségjelzés nélkül is lehet utazni.

Típusok[szerkesztés]

1959-es évjáratú Ikarus 31 autóbusz OT (old-timer) rendszámmal

Az A (normál), B (kis méretű), C (kétsoros), D (matrica), E (háromsoros) típusok megegyeztek a jelenlegi típusokkal.[20] (A korábban kisebb méretű matricákat is kiadtak mint D típust, ezek használatban maradtak.)

A rendszámok között voltak olyan betűkombinációk, amelyekből az összes darab egy „A” és egy „C” típusú táblából áll. Ilyenek általában autóbuszokra, teherautókra illetve terepjárókra kerültek.

Rendszámfajták és betűcsoportok[szerkesztés]

Az „I”, „O” vagy „Q” betűk összetéveszthetők voltak egymással vagy az 1-es és 0-s számmokkal, ezért azokat úgy szabályozták, hogy ilyen betű nem állhat a hárombetűs kombinációk végén (az utoljára kiadott I végű az ACI, az utolsó O végű az ACO, az utolsó Q-ra végződő rendszám az AWQ-999 volt). A kért egyedi rendszám kivétel volt ez alól. A Q középső betűként sem állhatott (az AQQ és AQW betűkombinációkat még kiadták). Ugyancsak volt motoroknál UCO és UDO, utánfutóknál pedig XAO kiadva a normál sorozatban. Ezen kívül a budapesti régebbi Ikarus buszok rendszámai BPI és BPO betűkombinációval kezdődnek, ahol a BP Budapestet, az I 1-est, míg az O 0-t jelöl.

Betűkombináció Leírás Kép
EAA … EDZ-123 Taxik rendszáma. Sárga alapon fekete karakterek – bérfuvarozás.
FIA … FZZ-123 Tehergépkocsik, kamionok rendszáma. Sárga alapon fekete karakterek – bérfuvarozás.
WAA … XZZ-123 Utánfutók rendszáma.
UAA … UZZ-123 Motorkerékpárok rendszáma; de kaphatnak ilyet azok is, akiknek két darab 'B' típusú (kis méretű) rendszámra van szükségük (például egyes, az USA-ból Magyarországra hozott autók).
YAA … YZZ-123 Lassú járművek rendszáma. Fehér alapon piros karakterek.
BPI-123,
BPO-123
Budapesti buszok hivatalos rendszámai (1999. február 7-ig)
Szürke színű sorozatrendszámok Kerékpártartók rendszáma. Szürke alapon fehér karakterek. A rendszám minden esetben megegyezik az adott gépjármű rendszámával, amelyre a kerékpártartó fel van szerelve.
N betűvel kezdődő és azutáni, zöld színű rendszámok Külső töltésű hibrid-elektromos (plug-in hibrid (benzin-elektromos vagy dízel-elektromos), vagy teljesen elektromos meghajtású gépjárművek rendszáma. Zöld alapon fekete karakterek. Plug-in Hibrid járműveknél a feltétele a minimum 25 km tisztán elektromos hatótáv. A zöld rendszámmal rendelkező jármű bizonyos városokban[21] a parkolózónákban is parkolhat, fizetés nélkül.[22] Zöld sorozatrendszámok (a teljesség igénye nélkül): NLE, NNB, PAV, PDA, PMY, PPZ, PUL, PXA, PYA, REW, RIA, RKZ, RMY, RMZ, RNY, RPZ, RZZ, SAA, SAB, SDZ, SEA, SEZ, SFZ, SHA, SIZ, SJZ, SMZ, SNY, SNZ, SPY, SRA, SRZ, SSA, STZ, SUZ, SVZ, SXA, SXZ, SYS, SZX, TAA, TBA, TBZ, TCA, TCZ, TDZ, TEA, TEB, TEZ, TFA, TFB, TGJ
M123456 Mezőgazdasági járművek rendszáma. Fehér alapon zöld karakterek.
CK 12-34 A konzuli testületek diplomáciai mentességet nem élvező tagjainak járművei. Fehér alapon piros karakterek (2017. május 1-ig).
DT 12-34 A diplomáciai testületek hivatalos járművei. Kék alapon fehér karakterek (2017. május 1-ig). Az egyes országokhoz meghatározott számtartomány tartozik. Részletesen lásd itt.
CD 12-34 A diplomáciai testületek járműveinek az ország végleges elhagyásával járó hazaszállítására használt járműveinek rendszáma. Fehér alapon fekete karakterek. (2017. május 1-ig)
CD 123-456 A diplomáciai testületek hivatalos járművei. Kék alapon fehér karakterek. (2017. május 1-től).[23]
HC 12-34 Tiszteletbeli konzul(Honorary Consul) titulust birtoklók járműveinek rendszáma. Fehér alapon piros karakterek (2004. július 1. óta újonnan nem adtak ki ilyet).
Hx 12-34 A Magyar Honvédség járműveinek rendszáma. (x = A, B, E, F, I, K, L, M, N, P, R, S, T, V, X)
MA 12-34 A Mentőszolgálat járműveinek rendszáma. (MA = mentőautó)
OT 12-34
(OT 12-345)
Old-timer, azaz minősített veterán járművek rendszáma.
(Az OT-s rendszámok 2022 elején kifogytak, ezért február 1-től július 1-ig öt számjeggyel adták ki. (326/2011. (XII. 28.) kormányrendelet, 13. melléklet 3. pont 3.1. alpontja)
Rx 12-34 A Rendőrség járműveinek rendszáma (de normál sorozatrendszámokat is használnak). (x = A, B, C stb.)
RR 0x-xx –
RR 4x-xx
A Büntetés-végrehajtási szervezet járműveinek rendszáma.
RR 5x-xx –
RR 9x-xx
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal járműveinek rendszáma.
C-C 1234,
C-X 1234
Külföldi állampolgárok Magyarországon üzemeltetett gépjárműveinek rendszámai (2009. április 1. óta újonnan nem adtak ki ilyet).
X-A 1234,
X-B 1234,
X-C 1234
Bérautók rendszáma (2004. július 1. óta újonnan nem adtak ki ilyet).
E-12345 Ideiglenes rendszámtábla.
P-12345 Forgalmi vizsga nélkül, a vezető felelősségére használt járművek. („Próba”)
V-12345 Vámügyintézés alatt álló járművek rendszáma. (Vámelőjegyzésben lévő járművek)
Z-12345 Vámügyintézés alatt álló járművek rendszáma. (Magyarországról kivitelre szánt járművek)
S Axx 123 Mopedautók rendszáma. (x = A, B, C stb.)
SP 12-34 Versenycélú (sport) járművek rendszáma.

Egyedi rendszámok[szerkesztés]

Egyedi rendszám

A jelenlegihez hasonlóan a korábbi rendszerben is lehetőség volt úgynevezett „egyedi rendszámok” kérésére is, külön felár ellenében, az alábbi megkötésekkel:

 • Az első három karakternek betűnek kellett lennie
 • Az utolsó karakternek számnak kellett lennie
 • A betűk után már csak számok következhettek
 • A megtévesztő vagy félelemkeltésre alkalmas feliratokat elutasították (például MAFIA, HEKUS, POLIC vagy ZSARU – ezek közül párat szériában kiadtak pl. FOS, KGB). A trágár vagy obszcén, valamint a nemiségre utaló kifejezésekhez sem járultak hozzá.

Normál sorozatrendszámok kezdőbetűk szerint[szerkesztés]

A korábbi, 1958-1990 közötti rendszámok cseréjére eredetileg 1995. december 31. volt a határidő személy- és tehergépjárművek számára, ezért ebben az időszakban jóval több új típusú rendszámra támadt igény. Mivel a rendszámok kiosztása megyénként más ütemben zajlott az igénytől függően, ezért nem beszélhetünk napra pontos időpontokról, a megjelenésük időtartamában vannak átfedések, amelyek csupán becslések. Mivel azonban a kezdőbetűket természetesen ábécé sorrendben adták ki, így amennyiben „eredeti” rendszámról van szó, akkor a rendszám és a jármű hozzávetőleges életkorát meg lehet határozni.

Kezdő
betű
Kezdete Vége Megjegyzés
A 1990 1992 A legelső rendszám az AAB-001 volt.[16]
B 1991 1992
C 1991 1992
D 1992 1995
E 1994 1995
F 1995 1996
G 1996 1999
H 1999 2002
I 2001 2003
J 2003 2005 2004. május 1-től, a JDA-001 rendszámmal kezdődően vezették be a bal oldali EU-s kék sávot.[24]
K 2005 2007
L 2007 2012
M 2011 2015
N 2015 2016
O Kezdőbetűként csak egyedi rendszámokra lehetett kérni, normál sorozatban nem adták ki a 0-val való összetéveszthetősége miatt.
P 2016 2018
Q Kezdőbetűként csak egyedi rendszámokra lehetett kérni, normál sorozatban nem adták ki a 0-val való összetéveszthetősége miatt.
R 2018 2019
S 2019 2021
T 2021 2022 Az új rendszámtábla-formátum bevezetése miatt az utoljára kiadott betű. 2022. június 1-jén a THW-647 rendszámmal a sorozat hivatalosan véget ért.[17]
U 1990 2022 Normál sorozatrendszámként motorkerékpárokra és 'B' típusú (kis méretű) rendszámot igénylő autókra adták ki.
V Nem került sor a kiadására sorozatban, csak egyedi rendszámokon.
W 2014 2022 Normál sorozatrendszámként utánfutókra adták ki.
X 1990 2014
Y 1990 ? Normál sorozatrendszámként lassú járművekre adják ki, piros színű karakterekkel. (A 2022. július 1-jétől bevezetett új rendszámokat szabályozó, a Magyar Közlönyben 2021. június 1-jén megjelent 303/2021. (VI. 1.) számú kormányrendelet nem tesz említést arról, hogy ezt a fajtát is normál vagy ideiglenes rendszám váltaná fel.)
Z Nem került sor a kiadására sorozatban, csak egyedi rendszámokon.

Külön előre lefoglalt rendszámsorok[szerkesztés]

Egyes rendszámsorozatokat cégek, intézmények megvásároltak, hogy járműveiket ezzel is megkülönböztessék.

Sorozat Megnevezés
Megjegyzés
AOA-123 Eredetileg Alba Volános buszoknak kiadott rendszám, de a buszok eladása miatt, már sok helyen láthatunk ilyet.
BBRO-12 Bankbroker (Brokernet Csoport)
BNET-12
BRNT-12
Brokernet Csoport
BMW-002 – BMW-232 BMW rendszámok. Eredetileg a magyarországi márkakereskedőtől vásárolt autókhoz.
BPO-123
BPI-123
A BKV Zrt autóbuszainak rendszáma. (A cég szokása szerint I=1; O=0. Tehát például a BPI-809-es forgalmi rendszámú busznak az azonosítója 18-09 és például a BPO-001-nek 00-01 .)
FNX-001, 002 A Főnix-cnc kft gépjárművei
FORD-12 Magyarországi Ford márkakereskedők által (országos szinten) megrendelt rendszámok, ezen rendszámmal közlekedő Ford gépkocsik legtöbbje a márkakereskedők tulajdonában van (reklámcélokat szolgálnak).
GAZ-123 A Fővárosi Gázművek Rt. rendszámai.
GSM-900 Sugár András, a Westel 900 vezérigazgatójának szolgálati gépkocsiját ékesítette hosszú éveken át; pletykák szerint később (mielőtt távozott volna a cégtől) a TMH-001-re (T-Mobile Hungary) cserélte.
HAT-123 A Hat Reklámügynökség rendszámai (csak 001-től 009-ig).
HEL-123 Az azóta megszűnt HÉLIKER RT. (később ZRT.) autói részére kiadva.
HPQ-123 A HP Magyarország (Hewlett-Packard/Compaq) járművei.
HTC-123
HTE-123
A Magyar Telekom Nyrt. rendszámai. (de használnak más sorozatú rendszámokat is.) A „HTC” rövidítés: Hungarian Telecommunications Company (akkor még szó nem volt a későbbi Telecomról) – innen indult a rendszámok megrendelése, a nagy számú gépkocsipark indokolta a folytatást, így jött a HTD-123 és a HTE-123 sorozat.
ICN-123 Az azóta megszűnt ICN Hungary (a Tiszavasvári Alkaloida Gyár volt tulajdonosa) járművei.
ICO-123 Az ICO Zrt. járművei.
ICP-123 Az azóta megszűnt Észak Magyarországi Innovációs Centrum Park Rt. /IC(P)/ Rt. autói részére kiadva.
IKR-123 az IKR Bábolna szolgálati gépkocsijai
JCB-415 Eredetileg a Kövi Kft. JCB munkagép forgalmazó, és szerviz Kft szerviz autóin volt használatos. Minden szám egy létező rakodógép azonosítója volt. (410,415 stb.) A céget felvásárolta a TERRA Kft. ma sorozat rendszámokat használnak, a JCB már megtalálható magán autókon is.
JTT-123 A JTT Holding cégautóin látható (http://jtt.hu/)
KAA-123 Ford Ka rendszámok. Eredetileg a magyarországi Ford márkakereskedőtől vásárolt autókhoz (csak 001-tól 150-ig)
MAK-123 Magyar Autóklub szervizautóinak a rendszáma
MCD-123 A McDonald’s Magyarország gépjárművei
MIZO-12 MiZo tejipari vállalat járművei (általában vontató jármű)
MKA-123 Az Alkotmánybíróság szolgálati gépkocsijai
MMM-123 A 3M magyarországi forgalmazójának járművei (csak 001-től 100-ig)
MNB-123 Magyar Nemzeti Bank
MPK-123 Magyar Pénzügyi Közvetítő ZRT.
MSC-123 A Magyar Suzuki Zrt. (Magyar Suzuki Corporation) tesztautói
MSZ-123 A Magyar Máltai Szeretetszolgálat járművei
MTV-123 A Magyar Televízió Rt. rendszáma
MVK-123 A Magyar Vöröskereszt rendszámai
OBO-123 Az OBO BETTERMANN Hungary Kft. és az OBO BETTERMANN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. rendszámai
OCE-001 Az Oce Hungária Kft. rendszáma
OHG-001 Az OROSházaGLAS Kft. rendszáma (de sorozat rendszámokat is használnak)
OXY-123 Oxigénszállító autók rendszáma
PAE-123
PAV-123
A Paksi Atomerőmű járművei
PSAFE-1 Pannon Safe Pénzügyi Tanácsadó RT.
PALL-12 Palladium (Brokernet Csoport)
PANDA-1 A WWF Magyarország autója
PCA-123 A Peter Cerny Alapítvány járművei
PEP-123 A Pepsi Magyarország járművei
PRTKL-1 A Külügyminisztérium protokolláris feladatokra használt járművei
PTE-123 A Pécsi Tudományegyetem járművei
REN-123 A Renault Hungária járművei
RAC-123 A Europcar Magyarország (EUrent Kft.) autókölcsönző cég által lefoglalt 001-999 tartomány (néhány darab, már előtte lefoglalt és kiadott rendszámtól eltekintve), amelyet csak a Porsche M5-ből, a számukra eladott gépjárműveken lehet megtalálni.
(A "RAC" mozaikszó jelentése: "Rent A Car")
RGD-123 A Regeda Informatika járművei
RYN-123 A – már megszűnt – Rynart Transport Hungary Kft. kamionjain, teherautóin és szolgálati járművein lévő rendszámok
SAP-123 A SAP Hungary Kft. rendszámai (de sorozat rendszámokat is használnak)
SCH-123 A Schachermayer Kft. rendszámai
SKF-123 Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. rendszámai
SMR-123 Az SMR AMT Hungary Bt. gépjárműipari beszállító cégcsoport járművei
SNET-12 A Sciennet járművei
SOS-5xx A SOS Hungary Mentőszolgálat járművei (501-től 520-ig)
TEJ-123 MiZo tejipari vállalat járművei (általában vontatmány)
TCS-001 A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság tűzoltási csoport járműve (pesti oldalon)
TCS-002 A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság tűzoltási csoport járműve (budai oldalon)[25]
TCS-030 A Tankcsapda zenekari buszának rendszáma, a 30-as szám a zenekar 30 éves jubileumára utal.
TCS-1xx A Top Cop Security Zrt Szolgálati járművei
TOI-123 A TOI-TOI (mai nevén Yoo!) mobil-WC cég járművei
UFS-123 Az UFS (United Financial Services Group) pénzügyi cég szolgálati autói
VID-123 A VT-Transman Kft. (Videoton Holding Rt. a tulajdonos) autóbuszainak a rendszámtartománya
VTA-641 Az ArrivaBus egyik, eredetileg PDN-641 rendszámú autóbuszának a rendszáma
VWO-123 Magyarországi Volkswagen márkakereskedők által megrendelt rendszámok (reklámcélokat szolgálnak)
Az első jó néhány ilyen rendszám az Óbudai Autójavító Kft. tulajdonában áll.
WOLF-12 A Wolf Klíma gépjárművei

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

Források[szerkesztés]

 1. Megjött a kormány hivatalos döntése, ilyenek lesznek az új magyar rendszámtáblák Portfolio, 2021. június 1.
 2. Magyar Közlöny, 2021. június 1. kedd, 100. szám („303/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról”, 4270. o.)
 3. A sajtóban legtöbbször QR-kódnak titulálják, amely azonban eltérő rendszer. A regisztrációs matricán valóban QR-kód található, viszont a tartalmuk megegyezik.
 4. Ott voltunk, amikor kiadták az egyik első új rendszámot – mit kell tudni az új tábláról?. Telex.hu, 2022. július 1.
 5. Az új rendszámok tele vannak trükkökkel!. Totalcar, 2022. július 8.
 6. Máris múzeumba került az új rendszám. Vezess.hu, 2022. július 2.
 7. Módosíthatják a rendszámtörvényt, hogy gátat szabjanak a náci szimbólumrendszernek. Telex.hu, 2023. január 3.
 8. 11/A. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez („Közúti járművek … fényvisszaverő rendszámtábláinak műszaki leírása”)
 9. A jogalkotói szándék itt a kettős betűk kizárása lehetett, azonban a DZ kimaradt a megszövegezésből (ennek oka az is lehet, hogy DZ-vel kezdődő magyar szó nincsen).
 10. A rendőröknek is leesett az álluk az új diplomáciai rendszámoktól (24.hu, 2017. július. 13.)
 11. 57.000/1910. számú belügyminisztériumi rendelet
 12. Lásd pl. Ekry-Nagy Tibor 1941–1949 közötti fotóit a Fortepanon (Rendszámok Ekry-Nagy Tibor képein). (A Fortepan képein először 1934-ben jelenik meg ez a formátum pl. egy győri teherautón.)
 13. A második világháború előtt a magyar rendszámokat is területi alapon osztották ki. Telex.hu, 2022. június 27.
 14. http://users.atw.hu/adamveszner/hungary_en.html
 15. a forrásoldalon megadott „State works official use plate” értelmezhetetlen zagyvaság; a képen valószínűleg kamurendszám látható: formája, tipográfiája eltér a korabeli szabványtól
 16. a b Minden, amit a magyar rendszámokról tudni kell (Vezess.hu, 2021. május 14.)
 17. a b THW-647, ez volt az utolsó régi rendszám, az újat viszik, mint a cukrot (Telex, 2022. július 9.)
 18. Ha műszakira megy, ne lepődjön meg, ha nem kap matricát a kocsijára. [2020. január 2-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2020. január 2.)
 19. Pórul járhat, ha lejárt a műszaki vizsga origo.hu
 20. 11. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez („Közúti járművek fényvisszaverő rendszámtábláinak műszaki leírása”)
 21. Mely városokban lehet zöld rendszámmal ingyen parkolni?. Villanyautósok. [2019. április 10-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2019. április 10.)
 22. Itt az első zöld rendszám. HVG. (Hozzáférés: 2019. október 22.)
 23. Archivált másolat. [2017. március 31-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. március 31.)
 24. „Nemzeti” JCZ-998-as rendszám és EU-s JDA-001 a platesmania.com oldalán.
 25. Archivált másolat. [2014. szeptember 19-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. szeptember 20.)

További információk[szerkesztés]