Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Alapítva 2007. január 1.
Megszűnt 2016. december 31.
Típus központi hivatal
Jogutód Belügyminisztérium (2017. január 1. – )
Székhely 1094 Budapest, Balázs Béla utca 35.
elnök Ignácz István
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala weboldala

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) 2007. január 1-je és 2016. december 31. között fennállt, a Belügyminisztériumot vezető miniszter irányítása alá tartozó, a feladat- és hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyekben hatósági jogkörrel felruházott, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv volt.

Története[szerkesztés]

A KEKKH közvetlen jogelődei az idők során a feladatok hatékonyabb és egyszerűbb ellátása érdekében több átalakuláson mentek keresztül. Az Állami Népességnyilvántartó Hivatal (ÁNH) 1993-tól Országos Személyiadat- és Lakcímnyilvántartó Hivatal (OSZH), majd 1995-től a BM Választási és Informatikai Főosztály feladataival kiegészítve BM Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal (KÖNYV) néven működött tovább.

A másik korábbi jogelőd a BM Adatfeldolgozó Hivatal (BM AH), a BM Adatfeldolgozó és Tájékoztató Csoportfőnökség Rendszerfejlesztő és Gépi Adatfeldolgozó Osztályának utódintézménye. A BM Adatfeldolgozó Hivatal, valamint a BM Állampolgársági Főosztályának Anyakönyvi és Névváltoztatási Osztályával kiegészített BM Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal alkotta az 1999. március 1-jén felálló új szervezetet, a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalt (BM KANYVH).

2007. január 1-jétől a BM KANYVH, valamint a beolvadással megszűnt BM Távközlési Szolgálat illetve a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal általános jogutódjaként a közigazgatási szerv Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) néven folytatja működését. (2010. augusztus 31-én a korábbi Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal kivált a hivatalból és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz került.)

Feladatai[szerkesztés]

A KEKKH állami feladatként ellátandó alaptevékenységét, rendeltetését a vonatkozó jogszabályok, valamint az alapító okirat[1] határozza meg a következők szerint:

 • Közreműködik az elektronikus közigazgatás koncepcióban megfogalmazott kormányzati stratégiai célok megvalósításában;
 • a közigazgatási informatikával, illetve a közigazgatási szolgáltatások korszerűsítésével összefüggő feladatai körében ellátja a rendeletben meghatározott feladatokat;
 • ellátja a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv feladatait és a személyazonosító igazolvány kiadásával és nyilvántartásával összefüggő – a hatáskörébe utalt – feladatokat;
 • ellátja a közúti közlekedési nyilvántartó központi hatóság feladatait, továbbá a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról és a mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványainak kiadásával összefüggő feladatokat, valamint elsőfokú hatósági jogkörben eljárva végzi a külföldről származó használt járművek származás-ellenőrzését, illetve a járművek előzetes eredetiségvizsgálatát;
 • ellátja a bűnügyi nyilvántartó szerv feladatait, elsőfokú hatósági jogkörben eljárva elbírálja a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelmeket és a bűnügyi előélet igazolására hatósági erkölcsi bizonyítványt ad ki;
 • ellátja a védelmi programban részt vevő személy nyilvántartásba vételével és személyes adatainak kezelésével összefüggő feladatokat;
 • ellátja az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók központi nyilvántartását vezető szerv feladatait;
 • ellátja a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötvényeket nyilvántartó szerv feladatait;
 • ellátja a közlekedési előéleti pontrendszert nyilvántartó szerv feladatait.
 • ellátja a központi útiokmány-nyilvántartó szerv, valamint a nemzeti aláírás-hitelesítő hatóság feladatait, valamint a magán-, a szolgálati és a hajós szolgálati útlevél, továbbá a legfeljebb 1 évig érvényes ideiglenes magánútlevél és a határátlépési igazolvány kiállításával, illetőleg visszavonásával kapcsolatos hatósági feladatokat;
 • ellátja a magyar igazolványt és magyar hozzátartozói igazolványt nyilvántartó szerv feladatait, valamint – országos illetékességgel – a magyar igazolvány és magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával, cseréjével és visszavonásával összefüggő elsőfokú hatósági feladatokat;
 • végzi a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló jogszabályokban meghatározott adatkezelői és adatfeldolgozói feladatokat;
 • ellátja az ügyfélkapu-regisztrációval kapcsolatos feladatokat, továbbá biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét, valamint az elektronikus közszolgáltatásokhoz való hozzáférést és elektronikus tájékoztató szolgáltatást működtet;
 • ellátja a jogszabályokban meghatározott frekvenciagazdálkodással összefüggő feladatokat;
 • az egységes digitális rádiótávközlő rendszerről, valamint a zártcélú távközlő hálózatokról szóló jogszabályok alapján ellátja a rendeletben meghatározott telekommunikációs és hálózatfenntartási feladatokat;
 • közreműködik a törvényi felhatalmazás alapján történő titkos információgyűjtés technikai lebonyolításában és a nyomozati jogkörrel rendelkező szervezetek részére történő információszolgáltatásban;
 • országos illetékességgel szakmailag irányítja a körzetközponti feladatok ellátására kijelölt települési jegyzők okmányirodai feladatainak ellátását, felügyeli a hatósági tevékenységet, gondoskodik a központi adatkitöltésű okmányok előállításáról, nyilvántartásáról, előkészíti azok kibocsátásával kapcsolatos intézkedéseket, működteti a Központi Okmányirodát;
 • biztosítja az okmányirodák feladatainak ellátásához a rendeletben meghatározott technikai eszközöket;
 • ellátja az N.SIS Hivatal a Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében történő együttműködésről és információcseréről szóló jogszabályban meghatározott feladatokat;
 • ellátja a Schengeni Végrehajtási Egyezmény jelzéselhelyezéssel összefüggő feladatait;
 • az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről jogszabálynak megfelelően működteti az anyakönyvi szolgáltató alrendszert;
 • ellátja a választások és népszavazások előkészítésével, szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat;
 • ellátja a Nemzeti Vízum- és Okmánybizottság igazgatási és adminisztratív feladatait (NVOB-titkárság);
 • ellátja az Európai Unió rendszereivel, valamint a harmadik országok hatóságaival való információcserét;
 • mindenkor gondoskodik a vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági rendelkezések betartásáról, továbbá biztosítja a kezelésében levő közérdekű adatok nyilvánosságát, továbbá a hatályos jogszabályok alapján a kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételét;
 • ellátja a rendeletben meghatározott, valamint a külön jogszabály által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.
 • Ellátja a Központi Szabálysértési Nyilvántartás felállításával és vezetésével kapcsolatos feladatokat.

Működésének jogi háttere[szerkesztés]

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, a létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006.(XII.23.) Korm. rendelet[2] alapján 2007. január 1-jén alakult meg. A KEKKH a költségvetési működés folytonossága érdekében a beolvadással megszűnt Belügyminisztérium Távközlési Szolgálat és a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal feladatainak átvételével a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal bázisán alakult meg, és ezen hivatalok általános jogutódja.

Az 1312/2016 (VI.13.) Korm. határozat[halott link][3] értelmében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 2016. december 31. napjával a Belügyminisztériumba történő beolvadással megszűnt.

A szervezet felépítése[szerkesztés]

A KEKKH élén a Belügyminisztériumot vezető miniszter által kinevezett elnök, dr. Ignácz István áll, aki egy személyben felelős a hivatal törvényes működéséért, a hatékony, eredményes és szakszerű feladatellátásért.

Az elnök a hivatalt elnökhelyettesek, főosztályvezetők és osztályvezetők segítségével irányítja.

A KEKKH Budapesten több telephelyen működik. Ezek közül néhány:

Telephely Cím
Székhely 1094 Budapest, Balázs Béla utca 35.
Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság 1097 Budapest, Vaskapu utca 30.
Személyes Ügyfélszolgálat 1133 Budapest, Visegrádi utca 110-112.

Jegyzetek[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]