Új vallási mozgalmak

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Az új vallási mozgalmak a 20. században világszerte, de főleg Japánban, Koreában, Afrikában és a nyugati világban kialakult ezernyi vallási mozgalmat (és esetenként a vallás szekuláris alternatíváit) jelölő általános kifejezés. Sokszor ide számítják már a 19. században létrejött mozgalmakat is. A fogalom nem feltétlen új vallási ébredésekre utal, hanem csak a modern korban létrejött vallások és részben vallásos nézetű csoportok összegző megnevezése.

Az új vallások követőinek száma milliókra tehető. Jóllehet többnyire szinkretisták, nagy részük szertartásaira és tartalmára kisebb-nagyobb mértékben hatással voltak a keresztény, buddhista és hindu spirituális technikák és gondolkodásformák. Nem egy iszlám és zsidó kötődésű új vallás is létezik, és számtalan ezoterikus, metafizikai és újpogány mozgalommal találkozhatunk.

A 19. századi gyökerű mozgalmak közül széles körű népszerűségre tett szert az iráni eredetű bahái hit, továbbá a mormonok, a Jehova tanúi és az adventisták. A 20. századi születésűekből kiemelhető a pünkösdi-karizmatikus mozgalom, a szcientológia, a Krisna-tudatúak, az Afrikai Intézményesült Egyházak.

Indiában a vallás annyiféle formát vehet fel, hogy egy elismert vallás kiegészítése sokkal ritkább, mint annak új, jelenkori formába öntése. Erre példa a Krisna tudatú Hívők Nemzetközi Közössége (ISKCON), melynek célja az állandó Krisna-tudat kifejlesztése, úgy munka, mint játék közben. Ezzel ellentétben a transzcendentális meditáció alapítója (Maharisi Mahes jógi) eklektikusabb indiai hagyományokat vett alapul ahhoz, hogy célját elérje. Ez a cél az állítólag elhanyagolt természeti törvények felélesztése és a kreatív intelligencia tudományának megteremtése, főleg a mantrák ismételgetésének speciális módszerével.

Latin-Amerikában, Afrikában és olyan területeken, ahol "bennszülött" népesség él, olyan új szerveződésű kultikus formákat figyelhetünk meg, amelyek a helyi hagyományok bizonyos elemeire támaszkodnak. Ezekre az új vallásokra a sokszínű kultikus szertartási formákon és az érzelmi eksztázisra való hajlamon kívül jellemző az erőteljes univerzalizálódás.

A pogányságot és a Wiccát gyakran emlegetik a New Age részeként, bár fontos különbséget tenni, különösen a Wicca esetében. A New Age olyan címke, amelyet több 20. század végi szokásra és mozgalomra is ráragasztanak. 1996-ban Paul Heelas filozófus a nagyszámú és egymástól sokban eltérő New Age mozgalmak négy általános jellemzőjét azonosította: "az életed nem működik", "légy a magad ura", "engedd el" és "száműzött istenek és istennők vagytok".

A mozgalmakat nehéz osztályozni, az egyik legsikeresebb felosztás R. Wallis nevéhez fűződik, aki 1984-ben három csoportot állított fel: világigenlőt, világmegtagadót és világelfogadót. Aszerint is lehet csoportosítani őket, hogy miként viszonyulnak a már elismert vallásokhoz: van, amelyik egy már fennálló vallást egészít, vagy teljesít ki; van, amelyik egy elismert vallás helyét veszi át, és akad olyan, amely esetleg új kinyilatkoztatással együtt, egy új (esetleg az egyetlen igazi) vallásnak tekinti magát.

A bahái valláshoz vezető út az elismert vallást kiegészítő vagy beteljesítő új vallásokra korai példa. Átmenet a judaizmusból a kereszténységbe és végül az iszlámba. A világelfogadó vallások egyike. A muzulmánok üldözik, mert ellentmond hitüknek, azaz, hogy Mohamed és a Korán volt a végső kijelentés.

Más példa a szcientológia, amely Hubbard The Modern Science of Mental Health (Dianetika: A szellemi egészség modern tudománya) című művén alapszik, melynek célja a dianetika tudományának és gyakorlatának megismertetése. A dianetika elsősorban a "reaktív elmével" foglalkozik, melynek forrása a tudatalatti, a Szcientológia Egyház központi témája pedig a Thetán (lélek, szellemi lény).

Az elismert vallások helyettesítésére példa az Egyesítő Egyház. Ez az 1954-ben alapított mozgalom az összes keresztény egyház egyesítésére törekszik, mint ahogy az a nevéből is kiderül: A Világkereszténység Egyesítésének Egyháza. Valójában sokkal inkább a többi felekezet helyének átvételére törekszik.

Más mozgalmak új (vagy újonnan felfedezett) kinyilatkoztatás alapján merőben más vallást hirdetnek. A mormon vallás – melynek legnagyobb felekezete, az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza – alapítója, Joseph Smith azt állította, hogy a moroni angyal felfedte előtte azoknak a tábláknak a rejtekhelyét, amelyekre Isten szava volt felírva. A mormonok szerint az ő egyházuk az igazi, Jézus által alapított egyház és bár számos hittételük nem különbözik a többi keresztény felekezet hittételétől, legalább kettő világossá teszi, hogy a mormon vallás a kereszténység többi formájának alternatíváját kínálja.

A világmegtagadó vallások legdrámaibb példái azok, amelyek követőiket a halálba küldik, vagy öngyilkosságot vagy mások meggyilkolását követelik tőlük. Nagy nyilvánosság kísérte a guyanai Népek Temploma egyház létezésének véget vető tömeges öngyilkosságot 1978-ban (lásd: Jim Jones), vagy az adventizmus mozgalmából kiszakadt David Koresh alapította Dávidiak Szektájának wacoi (Texas) központja ellen intézett FBI-támadást 1993-ban (lásd: wacói ostrom), vagy a Naptemplom Rendje tagjainak öngyilkosságát a 90-es években, vagy az Aum Shinrikyo szekta tagjai által a tokiói metró elleni gáztámadást 1995-ben (lásd tokiói gáztámadás).

Az utóbbi időben jelentősen megerősödtek a világelfogadó mozgalmak, többek között az olyan metafizikai mozgalmak, mint a Spirituális Határok Társasága, az olyan "én-központú" vallások vagy részben vallásos mozgalmak, mint az Exegesis és a Silva-féle agykontroll, az afrikai és japán új vallások, mint például az Aladura-egyházak és a Szoka gakkai. A világelfogadó mozgalmak (vagy én-központú, illetve pszichovallások) a teljes önmegvalósítás eszközeit rendelkezésre bocsátva igyekeznek átformálni az egyént, tudatosítva bennük, hogy isteni természetű a valódi én, és a vallási keresés végső célja nem az, hogy az ember megismerje Istent, hanem hogy Istenné legyen.

A világhoz alkalmazkodó mozgalmak (a kialakuló keresztény házi egyházak, a különféle megújulási csoportok) a személyes szentséget és az elismert vallások életteliségének fokozását helyezik a középpontba.

Lista[szerkesztés]

Nemzetközileg és Magyarországon ismertebb egyházak, mozgalmak, közösségek:

név alapító létrejöttének
ideje
típus Magyarországi
létszám
ezer főben
(2010-es évek)
Világszéles
létszám
millió főben
(2010-es évek)
Utolsó Napok Szentjeinek J.K. Egyháza Joseph Smith 1830 resztoránizmus,mormonizmus 16 M[1]
Krisztus Egyházai B. W. Stone, T. Campbell 1832 presbiterianizmus, restaurációs mozgalom 3 M[2]
Bábizmus Báb 1844 iszlám
Krisztadelfiánusok John Thomas 1844 baptizmus 0,05 M[3]
Hetednapi Adventista Egyház Ellen G. White 1860 resztoránizmus, adventizmus 6 e[4] 20 M[5]
Bahái Baháalláh 1863 ábrahámi vallások szinkretizmusa 5-7 M[6][7]
Új Apostoli Egyház Heinrich Geyer 1863 resztoránizmus 9 M[8]
Üdvhadsereg William Booth 1865 metodizmus ? 1,1 M[9]
Jehova tanúi Charles Taze Russell 1870 adventizmus, Bibliakutató mozgalom 22-32 e[4][10] 8 M[11]
Árja Szamádzs Dajánanda Szaraszvatí 1875 hinduizmus
Keresztény Tudomány Mary Baker Eddy 1876 metafizikai, Új Gondolat Mozgalom ? 0,1 M[12]
Konzervatív judaizmus S. Morais, M. Jastrow, H. P. Mendes 1887 zsidó vallás
Védánta-Társaság Szvámi Vivékánanda 1894-96 hinduizmus
Mazdaznan Otoman Zar-Adusht Ha'nish 1902 zoroasztrizmus
Pünkösdi-karizmatikus mozgalom 1900-as évek
Isten gyülekezetei egyesülés 1914 pünkösdi-karizmatikus
Apostoli Egyház Daniel Powell Williams 1916 pünkösdi-karizmatikus 2000 15 M
Umbanda Zélio Fernandino de Moraes 1920[13] spiritizmus, afroamerikai
Isteni Fény Misszió (Elan Vital) Hans Ji Maharaj 1920-as évek
Kimbangizmus Simon Kimbangu 1921 afrikai kereszténység
Opus Dei Josemaría Escrivá de Balaguer 1928 katolicizmus
Aladura Josiah Ositelu 1930 pünkösdi-karizmatikus
Önmegvalósítás Közössége Paramahansza Jógánanda 1935 hinduizmus
Rasztafariánus mozgalom Howell, Hibbert, Dunkley, Hinds 1935 zsidó vallás 0,6 M[14]
Wicca Gerald Gardner 1949 újpogányság, boszorkányság 0,5 M (?)[15]
Karizmatikus mozgalom 1950-es évek
Transzcendentális meditáció Maharisi Mahes jógi 1950-es évek hinduizmus
Egyesítő Egyház Sun Myung Moon 1954
Népek Temploma Jim Jones 1955 protestantizmus, New Age
Szcientológia L. Ron Hubbard 1955 New Age 0,1-0,7 M[14]
Calvary Chapel Chuck Smith 1965 evangelikalizmus, karizmatikus mozgalom
Sátán Egyháza Anton Szandor LaVey 1966 sátánizmus
Radzsnís (Rajneesh)-mozgalom (Bhagwan-követők) Rajneesh Chandra Mohan (Osho) 1966 hinduizmus
Jézus-mozgalom 1960-as évek
A család (Isten gyermekei) David Berg 1968 Jézus-mozgalom, fundamentalista keresztény
Krisna-tudat (ISKCON) A. C. Bhaktivedánta Sz. P. 1966 hinduizmus
3HO (Healthy, Happy, Holy Organization) Harbhajan Singh Khalsa 1969 szikhizmus, kundalini-jóga
Jógatudomány és Filozófia Himalájai Nemz. Int. Szvámi Ráma 1969-1971 hinduizmus
New Age 1970-es évek
Raëlizmus Claude Vorilhon 1974 UFO-vallás 0,08 M[16]
Nemzetközi Szóka Gakkai Daisaku Ikeda 1975 buddhizmus 12 M[17]
Új Kadampa Hagyomány Kelszang Gyaco 1975 körül[18] buddhizmus
Hit Gyülekezete Németh Sándor 1979 pünkösdi-karizmatikus mozgalom 18-35 e[4][19] -

Kapcsolódó cikkek[szerkesztés]

Hivatkozások[szerkesztés]

  • Akadémiai Kiadó: Világvallások, 2009
  • Herbert Vorgrimler: Új teológiai szótár, 2006
  • Nanovfszky György: Vallástörténeti olvasókönyv, 2008
  • Lista: Ez a szócikk részben vagy egészben a List of new religious movements című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel.