Ugrás a tartalomhoz

Vallásszociológia

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A vallásszociológia a szociológiának az a része, amely a vallási és egyházi jelenségek társadalmi magyarázatával, a vallásokon és egyházakon belüli jelenségek vallásokon s egyházakon belüli mikrotársadalmi magyarázatával, a társadalmi, gazdasági, politikai kulturális jelenségek és a vallásosság összefüggéseivel, illetve az egyes társadalmi csoportok felekezeti összetételével foglalkozik.

Története

[szerkesztés]

Klasszikusai

[szerkesztés]

További információk

[szerkesztés]
 • http://szociologia.lap.hu/ "vallásszociológia" doboz
 • http://wesley.hu/sociology és
 • http://web.uni-corvinus.hu/~rhegedu/Vallasszociologia/index.html Archiválva 2020. december 31-i dátummal a Wayback Machine-ben
 • Max Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Vallásszociológiai írások; ford. Gelléri András et al., utószó Lukács József, jegyz. Berényi Gábor; Gondolat, Bp., 1982 (Társadalomtudományi könyvtár)
 • Malcolm B. Hamilton: Vallás, ember, társadalom. Elméleti és összehasonlító vallásszociológia; ford. Lázár A. Péter; AduPrint, Bp., 1998 (Megújuló világképek)
 • Kamarás István: Kis magyar religiográfia; Pro Pannonia, Pécs, 2003 (Pannónia könyvek)
 • Max Weber: Vallásszociológia. A vallási közösségek típusai; ford., jegyz. Erdélyi Ágnes; Helikon, Bp., 2005 (Bertalan László társadalomtudományi könyvtár)
 • Tomka Miklós: Vallás és társadalom Magyarországon. Tanulmányok; Loisir Kft.–PPKE BTK Szociológia Intézet, Bp.–Piliscsaba, 2006 (Pázmány társadalomtudomány)
 • Julius Morel: Radikális egyházreform. A katolikus egyház válsága az 1950-től napjainkig tartó időszakban, megújulásra ösztönző tények és vallásszociológiai elemzések; ford. Mente Éva; Balassi, Bp., 2007
 • Máté-Tóth András–Juhász Valéria: Vallási közösségek az írott sajtóban. Kvantitatív és kvalitatív elemzések; JATEPress, Szeged, 2007 (Vallás a társadalomban)
 • Vallásosság, változatok. Vallási sokféleség Magyarországon; szerk. Máté-Tóth András, Nagy Gábor Dániel; JATEPress, Szeged, 2008 (Vallás a társadalomban)
 • Grace Davie: A vallás szociológiája; ford. Wessely Anna; Bencés, Pannonhalma, 2010 (Napjaink teológiája)
 • Korpics Márta–Wildmann János: Vallások és egyházak az egyesült Európában. Magyarország; Typotex, Bp., 2010 (Tudomány & ...)
 • Vallásszociológia; szerk. Bögre Zsuzsa, Kamarás István; Luther, Bp., 2013
 • Máté-Tóth András: Vallásnézet. A kelet-közép-európai átmenet vallástudományi értelmezése; Korunk–Komp-Press, Kolozsvár. 2014
 • KözössÉGteremtők. Tisztelgés a magyar vallásszociológusok nagy nemzedéke előtt; szerk. Pusztai Gabriella, Lukács Ágnes; : Debreceni Egyetemi, Debrecen, 2014
 • Vallásszociológiai szöveggyűjtemény 1.; szerk. Nagy Péter Tibor; WJLF–Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont, Bp., 2016 (Szociológiai dolgozatok)
 • Nagy Gábor Dániel: Fejezetek a vallás és társadalmi tőke kapcsolatrendszeréről; Belvedere Meridionale, Szeged, 2017
 • Fejes Ildikó: A vallásosság történelmi és szociológiai dimenziói Csíkban; Státus, Csíkszereda, 2018
 • Vallásosság Magyarországon. Társadalomtudományi tanulmányok; szerk. Gyorgyovich Miklós; Századvég, Bp., 2020 (Látóhatár)
 • Andok Mónika: Digitális vallás. Az új információs technológiák hatása a vallásokra, vallási közösségekre Magyarországon; Ludovika Egyetemi, Bp., 2022

Kapcsolódó szócikkek

[szerkesztés]