ELTE Természettudományi Kar

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar

Az ELTE lágymányosi campusának északi épülete
Az ELTE lágymányosi campusának északi épülete
Alapítva 1949
Rövid név ELTE TTK
Hely Magyarország, Budapest
Típus kar
Oktatók száma 1000[1]
Hallgatói létszám 4000
Dékán Kacskovics Imre
Elérhetőség
Cím Budapest, 1117 Pázmány Péter sétány 1/A
Postacím Budapest 1117 Pázmány Péter sétány 1/A
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar weboldala

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara (rövidítve: ELTE TTK) az egyetem egyik kara. Az ELTE Természettudományi Kara vezeti a természettudományi képzéseket nyújtó intézmények rangsorát; mind oktatói kiválóság alapján, mind pedig hallgatói kiválóság tekintetében az ELTE Természettudományi Kara a legjobb természettudományi kar Magyarországon.[2]

Történet[szerkesztés]

Az ELTE Természettudományi Kart 1949. május 16-i hatállyal hozták létre. A természettudományok fejlesztése érdekében az ELTE Bölcsészettudományi Kar 22 tanszékéből és intézetéből hozták létre. 1949-ig Állam- és Jogtudományi, Bölcsészettudományi, Hittudományi és Orvostudományi Karral együtt működött.

Az ELTE évszázadokon keresztül tartó hagyománya, hogy a tudományok hazai és külföldi legkiemelkedőbb és legkiválóbb tudósait tiszteletbeli doktori címmel ruházza fel. A külföldi kutatók közül a múlt században Robert Wilhelm Bunsen heidelbergi és William Thomson glasgow-i professzort avatták díszdoktorrá, valamint Pierre Berthelot párizsi vegyészt, vagy a közelebbi múltból Heisenberg Nobel-díjas fizikust, Andrej Nyikolajevics Kolmogorov orosz matematikust. A magyar tudósok közül pedig Erdős Pál és Than Károly kaptak díszdoktori címet. Rajtuk kívül még Békésy György, Buchböck Gusztáv, Detre László, Egyed László, Eötvös Loránd, Fejér Lipót, Hantken Miksa, Hajós György, Hell Miksa, Hevesy György, Jánossy Lajos, Jedlik Ányos, Kitaibel Pál, Kövesligethy Radó, Krenner József, Lengyel Béla, Lóczy Lajos, Paál Árpád, Ortvay Rudolf, Rényi Alfréd, Riesz Frigyes, Soó Rezső, Szabó József, Szabó Zoltán Gábor, Szádeczky-Kardoss Elemér, Száva-Kováts József, Sztrókay Kálmán, Tangl Károly, Török Aurél, Turán Pál, és Winkler Lajos részesült díszdoktori címben.[3]

Az ELTE TTK jelenlegi oktatói között számos Széchenyi-díjjal, Szent-Györgyi Albert-díjjal vagy más rendkívül magas és nagy presztízzsel bíró tudományos kitüntetéssel rendelkező professzor található. Lovász László matematikus 1999-ben Wolf-díjat, 2010-ben Kyoto-díjat kapott, 2021-ben pedig Abel-díjban részesült e három díjat a Nobel-díjjal tartják teljesen egyenrangúnak (matematikából nem osztanak Nobel-díjat).

Az ELTE TTK-n hét szakterületen 5 intézet működik, illetve egy oktatási szervezeti egység tartozik a dékán közvetlen irányítása alá.

A Biológiai Intézet 12 tanszéket foglal magába. Ezen felül szakmódszertani csoport is tartozik az intézethez. A Biológiai Intézet a legváltozatosabb képzést és kutatási profilt kínálja a hallgatók számára. Az oktatási profilba a biológia, valamint természetismeret-környezettan tanárok, biológusok, környezettudósok, gyógyszerészek, pszichológusok, mérnök-biológusok képzése tartozik. A fő kutatási területek közé az antropológia, fehérje- és géntechnológia, neurofiziológia, etológia, molekuláris sejtbiológia, immunológia, környezeti mikrobiológia, ökológia, növénybiológia és állat- és növényrendszertan tartozik.

2023-ban Krausz Ferenc, az ELTE-TTK egykori hallgatója, Nobel-díjban részesült.[4][5][6]

Képzések[szerkesztés]

Alapszakok[szerkesztés]

 • biológia
 • fizika
 • földrajz
 • földtudományi
 • kémia
 • környezettan
 • matematika

Mesterszakok[szerkesztés]

 • alkalmazott matematikus
 • anyagtudomány (angol nyelven)
 • biológus (magyar nyelven)
 • biológus (angol nyelven)
 • biotechnológia
 • csillagász
 • fizikus (magyar nyelven)
 • fizikus (angol nyelven)
 • geofizikus
 • geográfus
 • geológus
 • környezettudomány (angol nyelven)
 • matematikus
 • meteorológus
 • vegyész (magyar nyelven)
 • vegyész (angol nyelven)

Osztatlan képzések[szerkesztés]

 • Természettudomány-környezettan tanárszak

Intézetek[szerkesztés]

Intézet Tanszék
Biológiai Intézet [7] Anatómiai, Sejt. és Fejlődésbiológiai Tanszék
Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék
Biokémiai Tanszék
Embertani Tanszék
Etológiai Tanszék
Élettani és Neurológiai Tanszék
Genetikai Tanszék
Immunológiai Tanszék
Mikrobiológiai Tanszék
Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék
Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék
Növényszervezettani Tanszék
Biológiai Szakmódszertani Csoport
Fizikai Intézet Anyagfizikai Tanszék
Atomfizikai Tanszék
Biológiai Fizika Tanszék
Elméleti Fizikai Tanszék
Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék
Földrajz- és Földtudományi Intézet Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék
Regionális Tudományi Tanszék
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék
Természetföldrajzi Tanszék
Földrajz Szakmódszertani Tanszék
Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék
Ásványtani Tanszék
Csillagászati Tanszék
Geofizikai és Űrtudományi Tanszék
Kőzettan-Geokémiai Tanszék
Meteorológiai Tanszék
Őslénytani Tanszék
Kémiai Intézet Analitikai Kémia Tanszék
Fizikai Kémiai Tanszék
Szerves Kémiai Tanszék
Szervetlen Kémiai Tanszék
Matematikai Intézet Algebra és Számelmélet Tanszék
Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék
Analízis Tanszék
Geometriai Tanszék
Matematikatanítási és Módszertani Központ
Operációkutatási Tanszék
Számítógéptudományi Tanszék
Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék

Szervezet[szerkesztés]

A kar vezetése[szerkesztés]

A kart a dékán és a dékánhelyettesek vezetik.[8]

Títulus Név
Dékán Kacskovics Imre
Dékánhelyettesek Müller Viktor
Túri László

Dékánjai[szerkesztés]

A kar dékánjai időrendben a következők:[9]

Ismertebb oktatók[szerkesztés]

Az ismertség az alapján lett meghatározva, hogy az adott oktató rendelkezik-e Wikipédia oldallal vagy sem:

Intézet Oktató
Biológiai Intézet Balogh János, Bozó Csaba, Csuzdi Csaba, Dudich Endre, Erdei Anna, Gergely János, Kacskovics Imre, Lőw Péter, Miklósi Ádám, Szabó Rebeka, Szathmáry Eörs
Fizikai Intézet Barna B. Péter, Csabai István, Csanád Máté, Dávid Gyula, Derényi Imre, Eötvös Loránd, Fényes Imre, Frei Zsolt, Fröhlich Izidor, Holics László, Horváth Zalán, Jánossy Lajos, Jedlik Ányos, Jeszenszky Ferenc, Kapuy Ede, Károlyházy Frigyes, Kiss Ádám, Kuti Gyula, Ladányi Károly, Marx György, Mezei Ferenc, Nagy Elemér, Nagy Károly, Nagy Kázmér, Németh Judit, Novobátzky Károly, Ortvay Rudolf, Palla Gergely, Pásztor Gabriella, Patkós András, Rácz Zoltán, Radnai Gyula, Raffai Péter, Sas Elemér, Sólyom Jenő, Szalay A. Sándor, Szépfalusy Péter, Takács Gábor, Tisza László, Trócsányi Zoltán, Veres Gábor, Vicsek Tamás, Zimányi József
Földrajz- és Földtudományi Intézet Ambrózy Pál, Balázs Béla, Barta György, Bartholy Judit, Dunkel Zoltán, Egyed László, Érdi Bálint, Gábris Gyula, Galsa Attila, Géczy Barnabás, Haas János, Hevesi Attila, Horváth Ferenc, Irmédi-Molnár László, Karátson Dávid, Kubovics Imre, Leél-Őssy Szabolcs, Marik Miklós, Márton Péter, Mártonné Szalay Emőke, Meskó Attila, Nagy Béla, Ősi Attila, Sárfalvi Béla, Stegena Lajos, Szécsényi-Nagy Gábor
Kémiai Intézet Garzó Tamásné Bernáth Gabriella, Hudecz Ferenc, Medzihradszky Kálmán, Perczel András, Vértes Attila
Matematikai Intézet Beck József, Demetrovics János, Freud Géza, Hajnal András, Hajós György, Harnos Zsolt, Karátson János, Komjáth Péter, Michaletzky György, Reiman István, Simonovits Miklós, Urbán János, Szász Domonkos, Szőnyi Tamás, T. Sós Vera, Sziklai Péter, Varga László

Kutatók[szerkesztés]

A következő lista az ismertebb kutatókat tartalmazza. Az ismertség a Google Tudós idézetek alapján lett megállapítva.

Idézetek száma Kutató
100 000 felett Pásztor Gabriella (FI),[11] Veres Gábor (FI)[12]
50 000–100 000 Csabai István (FI),[13] Farkas Ödön (KI), Lovász László (MI),[14] Vicsek Tamás (FI), Frei Zsolt (FI), Raffai Péter (FI)[15]
10 000–50 000 Csanád Máté (FI), Gondán László, Dálya Gergely, Miklósi Ádám (BI), Katz Sándor, Kovács Attila Lajos, Derényi Imre (FI), Császár G. Attila, Nepusz Tamás, Takács-Vellai Krisztina, Marschalkó Gábor, Palla Gergely (FI)
5000–10 000 Lőw Péter (BI),[16] Fogarasi Géza (KI)
1000–5000 Sohár Pál,[17] Józsi Mihály,[18] Kubinyi Enikő,[19] Knapp Dániel,[20] Vattay Gábor, Furtenbacher Tibor, Kuzmann Ernő, Szabó Csaba, Kardos József, Salma Imre, Kovács Mihály, Standovár Tibor, Groma István, Molnár Péter

(BI = Biológiai Intézet, FI = Fizikai Intézet, FFI = Földrajz- és Földrajztudományi Intézet, KI = Kémiai Intézet, MI = Matematikai Intézet)

Ismertebb hallgatók[szerkesztés]

Konferenciák[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. https://www.elte.hu/karok/ttk
 2. Friss felsőoktatási rangsor: ezek a legjobb természettudományi képzések
 3. ELTE TTK Történet. elte.hu. (Hozzáférés: 2021. június 26.)
 4. The Nobel Prize in Physics 2023 (amerikai angol nyelven). NobelPrize.org. (Hozzáférés: 2023. október 8.)
 5. Nobel Prize for 'attosecond physicists' Agostini, L'Huillier and Krausz”, BBC News, 2023. október 3. (Hozzáférés ideje: 2023. október 8.) (brit angol nyelvű) 
 6. Krausz Ferenc Nobel-díjas (magyar nyelven). MTA.hu, 2023. október 3. (Hozzáférés: 2023. október 8.)
 7. Bilógiai Intézet. Biologia.elte.hu. (Hozzáférés: 2021. március 25.)
 8. A kar vezetése. ELTE TTK. (Hozzáférés: 2021. március 25.)
 9. ELTE TTK dékánjai. ELTE. (Hozzáférés: 2021. március 25.)
 10. Kacskovics Imre lett a Természettudományi Kar dékánja. elte.hu. (Hozzáférés: 2021. május 2.)
 11. Google Tudós: Pásztor Gabriella. Google Tudós. (Hozzáférés: 2021. március 27.)
 12. Google Tudós: Veres Gábor. Google Tudós. (Hozzáférés: 2021. március 27.)
 13. Google Tudós: Csabai István. Google Tudós. (Hozzáférés: 2021. március 27.)
 14. Google Tudós: Lovász László. Google Tudós. (Hozzáférés: 2021. március 27.)
 15. Google Tudós: Raffai Péter. Google Tudós. (Hozzáférés: 2021. június 15.)
 16. Google Tudós: Lőw Péter. Google Tudós. (Hozzáférés: 2021. december 9.)
 17. Google Tudós: Sohár Pál. Google Tudós. (Hozzáférés: 2021. június 25.)
 18. Google Tudós: Mihály Józsi. Google Tudós. (Hozzáférés: 2021. június 25.)
 19. Google Tudós: Kubinyi Enikő. Google Tudós. (Hozzáférés: 2021. június 25.)
 20. Google Tudós: Knapp Dániel. (Hozzáférés: 2021. június 25.)