Tanakh

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Tanakh tekercsek

A Tanakh (héberül: תנ״ך) az Ószövetség általános héber elnevezése a zsidóságban. Tartalmában megegyezik a protestáns egyházak Ószövetségével, csak sorrendbeli eltérések vannak köztük. Az elnevezésnek nincs vallási tartalma, mivel az pusztán a zsidó kánon szerinti három rész – a Tóra (Törvény), Neviim (Próféták) és Ketuvim (Iratok) – kezdőbetűiből alkotott betűszó. Nem zsidó írásokban héber Biblia néven hivatkoznak rá.

Névváltozatok[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A Tanakh-nak, betűszó lévén, több variációja is van.

 • pontozatlanul: תנ״ך
 • pontozva Tanakh (Tanach): תַּנַ״ךְ
 • vagy Tənakh / Tenakh / T'nakh / Tnakh: תְּנַ״ךְ

A betűk között található kettős aposztróf (gerásajim ״ ) a betűszavak szokásos héber rövidítési jele.

Részei[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A Tanakhnak három fő része van. Az első megegyezik Mózes öt könyvének minden kánonban elfoglalt helyével és sorrendjével, a két másik azonban további alcsoportokra oszlik, az ezekbe tartozó könyvek besorolási szemlélete jelentősen eltér a keresztény kánonoktól (vagy besorolásoktól). Ugyancsak eltér a könyvek száma, mivel több, a keresztény kánonban különállónak számító könyv egybetartozik.[1]

 • Tóra, Tanítás vagy Törvény (תּוֹרָה tórá; tôrâ; a görög pentateukhosz) – Mózes öt könyvét tartalmazza.
 • Neviim, Próféták (נְבִיאִים nəvíím; nəvîʾîm) – időrendben az izraeliek honfoglalásától a babilóni fogságig terjedő időszakot fogja át (kivéve a Krónikák könyvét, mely a Ketuvim része). Három része:
 • Ketuvim, Iratok vagy Írások (כְּתוּבִים kətúvím; kətûvîm) – Az összes többi, a fentiekbe nem tartozó könyv. Három része:
  • Szifré emet (Az igazság könyvei) vagy költészeti könyvek
  • Hámés megillót (Öt tekercs) vagy bölcsességi könyvek
  • Ketuvim (Iratok) egyéb történeti könyvek.

Az elnevezések[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A könyvek héber elnevezései vagy azok kezdőszavai (például Mózes öt könyve, Jeremiás siralmai), vagy a keresztény kánonból is ismert szerzői elnevezések.

A Tanakh zsidó kánon szerinti beosztása[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

תורה TÓRA (TOJRE)[2] TANÍTÁS (TÖRVÉNY)

Héber

Magyar

Latin

Fordítás

1. בראשית Berésit (Brejsesz)

Mózes I. könyve

Genesis

Teremtés(Kezdetben)

2. שמות S'mót (Smojsz)

Mózes II. könyve

Exodus

Kivonulás(Nevek)

3. ויקרא Vajjiqrá (Vajikro)

Mózes III. könyve

Leviticus

Léviták(Szólítá)

4. במדבר Bammidbár (Bamidbor)

Mózes IV. könyve

Numeri

Számok(A pusztában)

5. דברים Devárim (Dvorim)

Mózes V. könyve

Deuteronomium

Második Törvénykönyv(Szavak)

נביאים NEVIIM (NEVIIM) PRÓFÉTÁK

6. יהושוע (Jehojsue)

Józsué

Iosue

Józsué

7. שופטים (Sojftim)

Bírák

Iudicum

Bírák

8. שמואל (Smuel)

Sámuel I-II.

Regnorum I-II.

Sámuel

9. מלכים (Mlokhim)

Királyok I-II.

Regnorum III-IV.

Királyok

10. ישעיה (Jesaje)

Ézsaiás

Isaias

Ézsaiás

11. ירמיה (Jirmejohu)

Jeremiás

Ieremias

Jeremiás

12. יחזקאל (Jekheszkl)

Ezékiel

Ezechiel

Ezékiel

13. תרי עשר

Tizenkét kispróféta

Duodecim Prophetae Minores

Tizenkettő

i. הושע (Hojseje)

Hóseás

Osee

Hóseás

ii. הושע (Jojl)

Jóel

Ioel

Jóel

iii. עמוס (Ámosz)

Ámosz

Amos

Ámosz

iv. עֹבַדְיָה (Ovadja)

Ovádja

Abdiæ

Ovádja

v. יוֹנָה (Jónah)

Jónás

Jonæ

Jónás

vi. מִיכָה (Mikah)

Miha

Michææ

Mikeás

vii. נַחוּם (Nákhum)

Náhum

Nahum

Náhum

viii. חֲבַקּוּק (Khavhakuk)

Habakuk

Habacuc

Habakuk

ix. צְפַנְיָה (Zefánjah)

Cefánja

Sophoniæ

Cefánja

x. חַגַּי (Hágáj)

Hággáj

Aggæi

Hággáj

xi. זְכַרְיָה (Zeháriah)

Zekárja

Zachariæ

Zehárja

xii. (מַלְאָכִי (Malachi)

Malachi

Malachiæ

Malachi

כתובים KETUVIM (KSZUVIM) ÍRÁSOK

14. תהלים (Tilim)

Zsoltárok

Psalmi

Tizenkettő

15. משלי (Misle)

Példabeszédek

Proverbia

16. איוב (Iev)

Jób

Iob

Jób

17. שיר השירים (Sir Hasirim)

Énekek éneke

Canticum

18. רות Rut (Rusz)

Ruth

Ruth

Ruth

19. איכה (Ejkho)

Jeremiás siralmai

Lamentaciones (Threni)

20. קהלת (Kojhelesz)

Prédikátor

Ecclesiastes

21. אסתר (Eszter)

Eszter

Esther

Eszter

22. דניאל (Donjel)

Dániel

Daniel

Dániel

23. עזרא ונחמיה (Ezro - Nekhemjo)

Ezsdrás - Nehémiás

Esrae

24. דברי הימים (Divre Hajomim)

Krónikák I-II.

Paralipomenon

Jegyzetek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 1. A könyvek számának a héber ábécé betűivel való összehasonlítása azonban mesterkélt, mivel a számok nem egyeznek meg.
 2. Zárójelben a szó jiddis kiejtését adjuk meg (fonetikusan), a magyar átírási szabályok szerint (Laczkó Krisztina - Mártonfi Attila: Helyesírás.)

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]