A zsidókhoz írt levél

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Krisztus ítél - Firenzei keresztelő kápolna

A Zsidókhoz írt levél (Héber levél) az Újszövetségbe kanonizált levél. A szerző és a címzettek "személyéről" a kutatók nem jutottak megegyezésre. A levél utolsó részének végén viszont Timóteusra vonatkozó információt találunk, akiről pedig tudható, hogy Pál apostol munkatársa volt. (Ld. Apcsel. 16.1-3) Keletkezési ideje az első század.

A szerző[szerkesztés]

Csak találgatások állnak rendelkezésre a levél szerzőjének megállapításában.

Korábban Pál apostol leveleihez sorolták, erősen megoszlanak azonban a vélemények, hogy valóban tőle származik-e, vagy Pál egyik követőjétől. Nyelvezete nem Pál írásmódja. Másképpen idézi és használja az ószövetségi szövegeket is. Maga a tanítás is benne másképp van előadva.[1]

Napjainkban szinte minden kutató már nem Pál apostolt tekinti a levél szerzőjének,[2] hanem egy ismeretlen, a páli teológia hatása alatt álló írót.[3][4][5] A 2. és 4. évszázad között nem tartották a kanonikus Szentírás részének sem.

Alexandriai Kelemen szerint ugyan Pál írta, csak Lukács fordította görögre. A 3. évszázadban Órigenész felvetette, hogy talán nem az apostol a szerző, és megjegyezte: "Csak Isten tudja valójában ki írta ezt a levelet". Azt is felfedezni vélte, hogy aki írta, emlékezetből idézte az apostolt. Tertullianus szerint Barnabás lehetett a szerző. Luther Márton éppen a szónokiasság miatt az alexandriai Apollóra gyanakodott.

Akik nem tartják közvetlenül Pál apostol levelének ma sem, azok hiányolják a bevezetésben a szokásos bemutatkozást, továbbá a stílust előkelőnek és szónokiasnak látják, és ezért nem levélnek, hanem prédikációnak tartják. Maga a tanítás is benne másképp van előadva, mint Pál leveleiben megszokott. [1] A mai kutatók hajlanak arra, hogy a páli iskolából, hellenista kultúrkörből írta valaki ezt a levelet, az 1. század végén.

Akik szorosan Pálhoz kapcsolják, hivatkoznak a jelképes beszédre, a célzások azonosságaira, melyek a többi - Pál apostol által írt - levél jellemzői. E szerint Pál Itáliában, Rómában volt (Zsid 13,24; 10,34), talán 67 körül, így Pál halála előtt keletkezett.

1931-ben találtak egy tekercseket amit Chester Beattynak neveztek el. A kettes számú tekercs nyolcvan lapot tartalmaz, Pál leveleinek gyűjteménye, közöttük ez is.

A levél címzettjeiről is megoszlanak a vélemények: Palesztinában, száműzött zsidó keresztényeknek szólhatott, de nem tudni, hogy pontosan hol.

Szerkezete[szerkesztés]

 • 1-2. Jézus nagyobb, mint az angyalok.
 • 3-7. Jézus és Mózes. Melkisédek és Áron.
 • 8. és 9. fejezet
 • 10. Felszólítás szorgalomra és hűségre.
 • 11. A hit.
 • 12. Felszólítások és figyelmeztetések.
 • 13. Tisztesség, házasság szeretet.

Tartalmi összefoglaló[szerkesztés]

Az Ószövetséget hasonlítja össze a mindenek felett lévő Krisztus dicsőségével. Az állításokat többek között a zsoltárok könyve vett idézetekkel támasztja alá. Azt tanítja a szerző, hogy Isten új szövetséget kötött az emberekkel Jézus Krisztusban. E szövetség lényege, hogy Jézus Krisztus, a Messiás kereszthalálával megváltotta az emberiséget az eredendő bűntől, ezért aki hisz benne és követi az Ő tanításait, annak megadatik az örök élet. Ez az új szövetség meghaladja azt, amit Mózes közvetítésével kötött Isten a kivonulás idején. (Lásd 8. és 9. fejezet.)

Kapcsolódó cikkek[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. a b Biblia - kommentár, Szent István Társulat, 1982
 2. Fonck, Leopold. "Epistle to the Hebrews." The Catholic Encyclopedia. Vol. 7. New York: Robert Appleton Company, 1910. Web: 30 Dec. 2009.
 3. Alan C. Mitchell, Hebrews (Liturgical Press, 2007) p. 6.
 4. Bart D. Ehrman, Forged: Writing in the Name of God – Why the Bible's Authors Are Not Who We Think They Are (HarperCollins, 2011) p. 23.
 5. Clare K. Rothschild, Hebrews as Pseudepigraphon: The History and Significance of the Pauline Attribution of Hebrews (Mohr Siebeck, 2009) p. 4.

Források[szerkesztés]