Pál levele az epheszosziakhoz

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Jump to navigation Jump to search

A Pál levele az epheszosziakhoz Pál apostolnak tulajdonított újtestamentumi kánoni irat.

Felépítése[szerkesztés]

A hat fejezetből álló levél első része (1-3) tanító jellegű. Elmondja, hogy az Isten által feltámasztott és felmagasztalt Jézus Krisztus az egyház feje, a megváltás kegyelmének közvetítője, a pogányokból és zsidókból álló hívők kibékítője és összekapcsolója.

A második rész (4-6) erkölcsi intelmeket tartalmaz. Buzdít az egyetértésre, a felebaráti szeretet gyakorlására és a bűnök kerülésére. Felsorolja a házastársak, a gyermekek és a szülők, a szolgák és az urak egymás iránti kötelességeit. A feleség engedelmeskedjék férjének, a férj szeresse feleségét, a gyermekek fogadjanak szót és tiszteljék szüleiket, a szülők pedig ne keserítsék, hanem neveljék gyermekeiket. A szolgák úgy engedelmeskedjenek uraiknak, mint magának Krisztusnak, a gazdák pedig ne fenyegetőzzenek.

A levél kutatása[szerkesztés]

Mivel egyes kódexekben hiányzik a címzésből Efezus városának a neve, sokan úgy vélik, hogy azt szerzője nem kifejezetten Efezusnak, hanem több gyülekezetnek szánta, mások viszont Markión nyomán arra gondolnak, hogy a levél eredetileg a laodiceai keresztényeknek szólt.

Még több probléma vetődik fel a levél szerzőségét illetően. Stílusa eltér a korábbi páli levelek stílusától, másrészt viszont nagy része a Kolosszei levél egyszerű megismétlése. Ezért valószínű, hogy az Efezusi levelet Pál egyik ismeretlen tanítványa írta a Kolosszei levél felhasználásával. Keletkezési ideje bizonytalan, az I. század végére tehető.

Források[szerkesztés]