Ugrás a tartalomhoz

Péter második levele

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Péter és a kakas - miniatúra Chludov Psaltérium IX. szd

Péter második levele az újszövetségi Szentírás - azon belül az egyetemes (katolikus) levelek gyűjteményének tagja. A legtöbb mai bibliatudós arra a következtetésre jut, hogy nem Péter apostol volt a szerzője.[1][2][3][4]

Szerzője[szerkesztés]

A levelet a hagyomány Péter apostolnak tulajdonítja, de a legtöbb mai tudós pszeudoepigráfnak tartja, azaz Péter neve alatt más valaki írta, egy vagy több követője az ókori Rómában.[5][6][7][8] Ennek okai közé tartozik főleg a Péter I. levelétől való nyelvi különbségek, a Júdás levelének látszólagos használata, a 2. századi gnoszticizmusra való lehetséges utalások, a megkésett parúzia, és a gyenge külső támogatás.[9]

A szerzőség dátumát a mai bibliatudósok i.sz. 60 és 150 közé teszik, de előnyben részesítik a 80-90 közötti dátumot.[10] Az eredeti szöveg koiné görög nyelven íródott.

Jellemzői[szerkesztés]

A levél kézirata a Bodmers-papíruszon

Keresztény elfogadásáról, kánoniságáról viszonylag késői, 34. századi tanúk állnak rendelkezésre. Szerzőjeként Péter apostolt tünteti fel, de stílusa emelkedettebb, mint Péter első leveléé. Erre az eltérésre nem elégséges magyarázat a más „titkár” személye. Valószínűleg pszeudoepigráf.

Hellenisztikus szókészletet használ, de műfaja írásba foglalt homília. Ezek mellett kölcsönhatásban áll kora irodalmi környezetével. Hamis feliratával magyarázható, hogy hivatkozik az első Péter-levélre, a szerző végrendelete.

Teológiája nem kiforrott szentháromságtant tanít. Jelentős szerepet játszik a hit kérdése. Továbbá a levében megfogalmazott eszkatológia eltávolodást mutat a közeli parúziától.[11] Tisztázni kívánja Péter és Pál viszonyát. A levél szerzője szerint az apostolfejedelmek lényegében egyetértenek. A szerző nem Pállal, hanem a Pálról alkotott képpel állítja szembe Péter alakját, akinek tanítása nemcsak egyenértékű Páléval, de tekintélye ősibb is.[12]

A mű címzettje ismeretlen, pogánykeresztény. Szintén bizonytalan a megírás helye: feltehetőleg Róma, de lehet Egyiptom vagy Szíria is. [11] A történeti kritika és a kánonkritika ezt tekinti az Újszövetség egyik legkésőbbi darabjának.[12]

A levél szerkezete[szerkesztés]

Szerkezete: [12]

 1. Bevezetés (1,1-11)
 2. Péter végrendelkezése (1,12-15)
 3. A parúziába vetett hit alapja: Jézus színeváltozása (1,16-21)
 4. A "gúnyolódókra" váró ítélet (2,1-22)
 5. Emlékeztetés az eszkatológia apostoli tanítására (3,1-7)
 6. Az ítélet halasztása Isten irgalmának jele (3,8-9)
 7. Buzdítás éber várakozásra (3,10-13)
 8. Pál tanúságára való hivatkozás (3,14-16)
 9. Befejezés (3,17-18)

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Moyise, Steve. The Old Testament in the New. A&C Black, 116. o. (2004. december 9.). ISBN 978-0-567-08199-5 
 2. Stephen L. Harris. Understanding the Bible. Mayfield, 388. o. (1992). ISBN 978-1-55934-083-0 „Most scholars believe that 1 Peter is pseudonymous (written anonymously in the name of a well-known figure) and was produced during postapostolic times.” 
 3. Stephen L. Harris. Understanding the Bible: a reader's guide and reference. Mayfield Pub. Co., 295. o. (1980). ISBN 978-0-87484-472-6 „Virtually no authorities defend the Petrine authorship of 2 Peter, which is believed to have been written by an anonymous churchman in Rome about 150 C.E.” 
 4. Dale Martin 2009 (lecture). "24. Apocalyptic and Accommodation". YouTube. Yale University. Accessed 22 July 2013. Lecture 24 (transcript)
 5. Brown, Raymond E., Introduction to the New Testament, Anchor Bible, 1997, ISBN 0-385-24767-2. p. 767 "the pseudonymity of II Pet is more certain than that of any other NT work."
 6. Ehrman, Bart. Misquoting Jesus: The Story Behind Who Changed the Bible and Why. Harper Collins, 31. o. (2005). ISBN 978-0-06-182514-9 „Evidence comes in the final book of the New Testament to be written, 2 Peter, a book that most critical scholars believe was not actually written by Peter but by one of his followers, pseudonymously.” 
 7. Duff 2007, 1271. o.
 8. Davids, Peter H. The Epistle of James, repr., New International Greek Testament Commentary, Grand Rapids, MI: Eerdmans (1982). ISBN 0-80282388-2 
 9. Grant, Robert M. A Historical Introduction To The New Testament, chap. 14 Archiválva 2010. június 21-i dátummal a Wayback Machine-ben..
 10. Duff, J. (2001). 78. 2 Peter, in John Barton and John Muddiman (ed.), "Oxford Bible Commentary". Oxford University Press. p. 1271
 11. a b Benyik György: Az újszövetségi Szentírás keletkezés- és kutatástörténete. Introductio specialis. Második kötet. JATEPress, Szeged, 1996.
 12. a b c Farkasfalvy Dénes: Bevezetés az újszövetségi szentírás könyveihez. Szent István Társulat, Budapest, 1994.

Források[szerkesztés]

 • Benyik György: Az újszövetségi Szentírás keletkezés- és kutatástörténete. Introductio specialis. Második kötet. JATEPress, Szeged, 1996.
 • Farkasfalvy Dénes: Bevezetés az újszövetségi szentírás könyveihez. Szent István Társulat, Budapest, 1994.