Ugrás a tartalomhoz

A Biblia könyvei

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A Biblia könyvei a kereszténység szent könyvében, a Bibliában található iratok.

Ezek az iratok számos különböző műfajba tartoznak, például: elbeszélések, evangéliumok, prófétai iratok, zsoltárok, levelek, apokaliptikus írások.

Az Ószövetség tekintetében, a kereszténység fő ágai között néhány különbség található a könyvek elnevezésében és tagolásában, illetve abban, hogy az egyes deuterokanonikus könyveket a Biblia részének tartják-e.

Elnevezések[szerkesztés]

SZÍNKÓD
JELENTÉS
Ennek a szócikknek a tárgya.
A   B I B L I A I   K Ö N Y V E K   E L N E V E Z É S E I
Felekezet 1.
általánosan elfogadott,
nem vitatott könyvek
2.
vitatott, végül a zsidók és a protestánsok által elutasított könyvek,
amelyeket a katolikusok elfogadnak
3.
csak nagyon szűk csoport által elfogadott könyvek,
a nagy egyházak ezeket elutasítják
katolikus szóhasználat PROTOKANONIKUS DEUTEROKANONIKUS APOKRIF
protestáns szóhasználat KANONIKUS APOKRIF PSZEUDOEPIGRÁF

Ószövetség[szerkesztés]

Az Ószövetség hagyományos felosztása:

  1. Tóra (=Pentateuchus): Mózes 1–5
  2. Történeti írások: Józsuétól a Makkabeusokig
  3. Bölcsességi írások: Jóbtól Sirák fiáig
  4. Prófétai írások: Ézsaiástól Malakiásig
SZÍNKÓD
JELENTÉS
Minden Bibliában szereplő könyvek. (=protokanonikus)
Csak egyes felekezetek Bibliájában létező könyvek. (részben apokrif, részben pszeudoepigráf)
Függelékként, vagy csak részben szereplő könyvek. (mindhárom fajta lehet)
ZSIDÓ
KATOLIKUS
ÖRMÉNY
ÓSZLÁV
GÖRÖG
SZÍR
ETIÓP
KOPT
PROTESTÁNS[1]
Eredeti
nyelv
Berésit Mózes 1 Mózes 1 Mózes 1 Mózes 1 Mózes 1 Mózes 1 Mózes 1 Mózes 1 héber
Semót Mózes 2 Mózes 2 Mózes 2 Mózes 2 Mózes 2 Mózes 2 Mózes 2 Mózes 2 héber
Vajjikrá Mózes 3 Mózes 3 Mózes 3 Mózes 3 Mózes 3 Mózes 3 Mózes 3 Mózes 3 héber
Bammidbár Mózes 4 Mózes 4 Mózes 4 Mózes 4 Mózes 4 Mózes 4 Mózes 4 Mózes 4 héber
Devárim Mózes 5 Mózes 5 Mózes 5 Mózes 5 Mózes 5 Mózes 5 Mózes 5 Mózes 5 héber
Énókh 1 héber?
Jubileumok héber?
Jehósua Józsué Józsué Józsué Józsué Józsué Józsué Józsué Józsué héber
Sóftim Bírák Bírák Bírák Bírák Bírák Bírák Bírák Bírák héber
Rút Ruth Ruth Ruth Ruth Ruth Ruth Ruth Ruth héber
Semúél Sámuel 1 Sámuel 1 Sámuel 1 Királyságok 1 Sámuel 1 Sámuel 1 Sámuel 1 Sámuel 1 héber
Sámuel 2 Sámuel 2 Sámuel 2 Királyságok 2 Sámuel 2 Sámuel 2 Sámuel 2 Sámuel 2 héber
Meláchim Királyok 1 Királyok 1 Királyok 1 Királyságok 3 Királyok 1 Királyok 1 Királyok 1 Királyok 1 héber
Királyok 2 Királyok 2 Királyok 2 Királyságok 4 Királyok 2 Királyok 2 Királyok 2 Királyok 2 héber
Divré hajjámín Krónika 1 Krónika 1 Krónika 1 Krónika 1 Krónika 1 Krónika 1 Krónika 1 Krónika 1 héber
Krónika 2 Krónika 2 Krónika 2 Krónika 2 Krónika 2 Krónika 2 Krónika 2 Krónika 2 héber
Ezrá + Nehemjá Ezsdrás 1 Ezsdrás Ezsdrás 1 Ezsdrás 2 Ezsdrás Ezsdrás Ezsdrás Ezsdrás héber
Ezsdrás 2
(=Nehémiás)
Nehémiás Nehémiás Nehémiás Nehémiás Nehémiás Nehémiás héber
Ezsdrás 3
függelék
Ezsdrás 3
extra kanonikus
Ezsdrás 2 Ezsdrás 1 Ezsdrás 3 görög?
Ezsdrás 4
függelék
Ezsdrás 4
extra kanonikus
Ezsdrás 3
3–14. rész
Ezsdrás 4 Ezsdrás 4 héber
Tóbiás Tóbiás Tóbiás Tóbiás Tóbiás Tóbiás Tóbiás arámi
Judith Judith Judith Judith Judith Judith Judith héber
Esztér
nincs benne a kiegészítés
Eszter Eszter Eszter Eszter Eszter Eszter Eszter Eszter
nincs benne a kiegészítés
héber
(k: görög)
Makkabeusok 1 Makkabeusok 1 Makkabeusok 1 Makkabeusok 1 Makkabeusok 1 Makkabeusok 1 héber /
arámi?
Makkabeusok 2 Makkabeusok 2 Makkabeusok 2 Makkabeusok 2 Makkabeusok 2 Makkabeusok 2 görög
Makkabeusok 3
extra-kanonikus
Makkabeusok 3 Makkabeusok 3 Makkabeusok 3 Makkabeusok 3 görög
Makkabeusok 4
függelék
görög
Etióp Makkabeusok 1 etióp
Etióp Makkabeusok 2 etióp
Etióp Makkabeusok 3 etióp
Ijjóv Jób Jób Jób Jób Jób Jób Jób Jób héber
Tehillim 1–150. zsoltár 1–150. zsoltár 1–150. zsoltár 1–150. zsoltár 1–150. zsoltár 1–150. zsoltár 1–150. zsoltár 1–150. zsoltár héber
151. zsoltár
függelék
151. zsoltár 151. zsoltár 151. zsoltár 151. zsoltár 151. zsoltár héber
152–155. zsoltár héber?
Manassé imája
függelék
Manassé imája Manassé imája
Ódák könyvében
Manassé imája Manassé imája görög?
Ódák görög?
Mislé Példabeszédek Példabeszédek Példabeszédek Példabeszédek Példabeszédek Példabeszédek Példabeszédek Példabeszédek héber
Kóhelet Prédikátor Prédikátor Prédikátor Prédikátor Prédikátor Prédikátor Prédikátor Prédikátor héber
Sír hassirim Énekek éneke Énekek éneke Énekek éneke Énekek éneke Énekek éneke Énekek éneke Énekek éneke Énekek éneke héber
Bölcsesség Bölcsesség Bölcsesség Bölcsesség Bölcsesség Bölcsesség Bölcsesség görög
Sirák fia Sirák fia Sirák fia Sirák fia Sirák fia Sirák fia Sirák fia héber és
görög
Jesajá Ézsaiás Ézsaiás Ézsaiás Ézsaiás Ézsaiás Ézsaiás Ézsaiás Ézsaiás héber
Jirmejá Jeremiás Jeremiás Jeremiás Jeremiás Jeremiás Jeremiás Jeremiás Jeremiás héber és
arámi
Échá Jeremiás siralmai Jeremiás siralmai Jeremiás siralmai Jeremiás siralmai Jeremiás siralmai Jeremiás siralmai Jeremiás siralmai Jeremiás siralmai héber
Báruk Báruk Báruk Báruk Báruk Báruk Báruk héber és
görög
Báruk 2
(Báruk levele)

keleti szíreknél
héber?
Báruk 4 görög?
Jeremiás levele
Báruk 6. fejezet
Jeremiás levele Jeremiás levele Jeremiás levele Jeremiás levele Jeremiás levele Jeremiás levele héber és
arámi
Jechezkél Ezékiel Ezékiel Ezékiel Ezékiel Ezékiel Ezékiel Ezékiel Ezékiel héber
Danijjél
nincs benne a kiegészítés
Dániel Dániel Dániel Dániel Dániel Dániel Dániel Dániel
nincs benne a kiegészítés
héber és
arámi
(k: görög)
Teré asszár
(a 12 kispróféta)
Hóseás Hóseás Hóseás Hóseás Hóseás Hóseás Hóseás Hóseás héber
Jóel Jóel Jóel Jóel Jóel Jóel Jóel Jóel héber
Ámós Ámós Ámós Ámós Ámós Ámós Ámós Ámós héber
Abdiás Abdiás Abdiás Abdiás Abdiás Abdiás Abdiás Abdiás héber
Jónás Jónás Jónás Jónás Jónás Jónás Jónás Jónás héber
Mikeás Mikeás Mikeás Mikeás Mikeás Mikeás Mikeás Mikeás héber
Náhum Náhum Náhum Náhum Náhum Náhum Náhum Náhum héber
Habakuk Habakuk Habakuk Habakuk Habakuk Habakuk Habakuk Habakuk héber
Szofóniás Szofóniás Szofóniás Szofóniás Szofóniás Szofóniás Szofóniás Szofóniás héber
Aggeus Aggeus Aggeus Aggeus Aggeus Aggeus Aggeus Aggeus héber
Zakariás Zakariás Zakariás Zakariás Zakariás Zakariás Zakariás Zakariás héber
Malakiás Malakiás Malakiás Malakiás Malakiás Malakiás Malakiás Malakiás héber
Joszippon héber

Újszövetség[szerkesztés]

Felosztás Könyvek Eredeti nyelv
Evangéliumok Máté evangéliuma Görög
Márk evangéliuma Görög
Lukács evangéliuma Görög
János evangéliuma Görög
Történeti írás Az apostolok cselekedetei Görög
Tanítói írások Pál levele a rómaiakhoz Görög
Pál első levele a korinthosziakhoz Görög
Pál második levele a korinthosziakhoz Görög
Pál levele a galatákhoz Görög
Pál levele az epheszosziakhoz Görög
Pál levele a filippiekhez Görög
Pál levele a kolosszébeliekhez Görög
Pál első levele a thesszalonikaiakhoz Görög
Pál második levele a thesszalonikaiakhoz Görög
Pál első levele Timótheoszhoz Görög
Pál második levele Timótheoszhoz Görög
Pál levele Tituszhoz Görög
Pál levele Filemonhoz Görög
A zsidókhoz írt levél Görög
Jakab levele Görög
Péter első levele Görög
Péter második levele Görög
János első levele Görög
János második levele Görög
János harmadik levele Görög
Júdás levele Görög
Prófétai könyv A jelenések könyve Görög

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. Ezeken kívül az anglikán egyház kánonja tartalmazza: 1) Ezsdrás 1 (görög Ezsdrás)-t, 2) Ezsdrás 2 (latin Ezsdrás)-t, 3) Manassé imáját

Lásd még[szerkesztés]

Források[szerkesztés]

Commons:Category:Old Testament
A Wikimédia Commons tartalmaz A Biblia könyvei témájú médiaállományokat.