Szent Jeromos

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Szent Jeromos
Szent Jeromos tanulmányaiba mélyed Domenico Ghirlandaio festménye
Szent Jeromos tanulmányaiba mélyed
Domenico Ghirlandaio festménye
egyházatya
Születése
347
Stridon, Dalmatia és Pannonia határa
Halála
419. vagy 420. szeptember 30. (72–73 évesen)
Betlehem
Tisztelete
Sírhely Betlehem
Ünnepnapja Magyarországon szeptember 22.
a világegyházban szeptember 30.
Jelképei oroszlán, feszület, koponya bíborosi kalap
Védőszentje fordítóknak, könyvtárosoknak, levéltárosoknak, régészeknek
Irodalmi munkássága
Fő művei Vulgata (fordítás)
Levelek
A Wikimédia Commons tartalmaz Szent Jeromos témájú médiaállományokat.

Jeromos vagy egyháznevén Szent Jeromos, teljes nevén latinul: Sophronius Eusebius Hieronymus (ógörögül: Ιερώνυμος), (Stridon, Dalmatia és Pannonia határa, Csáktornya közelében, 347Betlehem, 419. vagy 420. szeptember 30.) a korai keresztény egyház teológusa, egyházatya. Szent Ambrus, Hippói Szent Ágoston és I. Gergely pápa mellett Szent Jeromos a negyedik késő antik egyháztanító. Az ortodox kereszténység is szentként tiszteli.

Élete[szerkesztés]

Jómódú keresztény családban született. Először Milánóban, majd Rómában a híres Aelius Donatus grammatikusnál tanult szónoklattant, filozófiát, grammatikát, görög és latin nyelvet. A nagyvárosi élet forgataga magával ragadta, jobban érdekelték a klasszikus költők, különösen Vergilius művei, Cicero és Platón filozófiai munkái, mint a Biblia. Rendkívül nagy klasszikus műveltségre tett szert. A legenda szerint álmában egy angyal kivette kezéből a könyveket, és az égi bíró színe elé vezette. Az álom hatására 366-ban ő is megkeresztelkedett. Róma, a birodalom fővárosa elbűvölte a vidéki ifjú lelkét.

Néhány év múlva Galliába ment, majd Trierben állapodott meg, és valószínűleg itt, egy kolostorban kezdett teológiával foglalkozni. Lemásolta barátja, Rufinus Tyrannius Szent Hilár Zsoltárokról írt kommentárjait és a De synodis (A gyülekezeti énekről) készített teológiai értekezéseit. 373-ban csatlakozott egy aszkéta csoporthoz Aquilejában, ami után zarándokútra indult a Szentföldre, ahol öt évet töltött remeteként Aleppótól nem messze a szír khalkiszi sivatagban. A monda szerint kihúzott egy tövist egy oroszlán talpából, amitől az állat megszelídült és hűséges kísérője lett. (A szentképeken gyakran ábrázolják Jeromost oroszlánnal.) Sok híres kép készült Szent Jeromosról, például Caravaggio festménye.

Antiokheiában kezdett héberül tanulni egy megkeresztelkedett zsidó írástudótól, valószínű, hogy több zsidó kereszténnyel is levelezett. 378-ban vagy 379-ben visszatért Antiokheiába, ahol Paulus püspök pappá szentelte azzal a tanáccsal, hogy folytassa az aszketikus életet. Jeromos szerzetes maradt. Hamarosan Konstantinápolyba ment, és mintegy két éven keresztül bibliamagyarázatot tanult Nazianzi Szent Gergelynél. 382 és 384 között I. Damáz pápa titkára és a később szentté avatott Marcella, Lea, Fabiola és Paula előkelő római patricius asszonyok lelki istápolója volt.

Amikor heves vérmérséklete miatt vitái támadtak teológiai kérdésekben, saját személyét érezte megsértve. Gyakran mondogatta: „Legyél irántam kegyes Uram, mert dalmáciai vagyok(Parce mihi, Domine, quia Dalmata sum). Mivel sokan bírálták fordítói munkáját, Damáz pápa halála után 385 augusztusában visszatért Paulinianusz testvérével Antiokheiába. Paula és lánya, Eustochium később követték őket, mert a Szentföldön akartak letelepedni. Négy kolostort alapítottak, hármat fiatal lányoknak, egyet pedig barátoknak. Az utóbbi élén Jeromos állt haláláig. Földi maradványait a római Santa Maria Maggiore-bazilikában temették el újra a 7. században.

Fordításai, írásai[szerkesztés]

Albrecht Dürer képe

I. Damáz pápa kérésére átnézte az ólatin Bibliát, a Vetus Latinát, amit kb. a 2. század első felében fordítottak ólatinra. A helytelenül fordított részeket, betoldásokat kijavította az eredeti görög szöveg alapján. Az ily módon újrafordított Szentírást nevezték Vulgatának a 13. század óta. A Septuaginta (LXX) alapján hasonló módon javította Jeromos az ólatin zsoltároskönyvet, a Psalterium Romanumot.

Palesztinában olvasta Órigenész Hexapláját. Ennek alapján korrigálta a zsoltároskönyvet, amelyet Psalterium Gallicanumnak neveznek, mert a galliai egyház használta.

385-től kezdődően héber eredetiből fordította az Ószövetség egyes részeit (Jób könyvét, az Énekek énekét, a Prédikátor könyvét, a Példabeszédek könyvét és a Krónikák első és második könyvét).

Fáradhatatlanul harcolt a téves, eretnek gondolatok ellen és megírta a Párbeszéd a luciferiánusok és az ortodoxok között, valamint a Helvidius ellen című vitairatait. Jeromos rendkívül sokat dolgozott. A fordításokon kívül jegyzeteket, kommentárokat készített bibliai írásokhoz. 117 levele beszámol a korabeli eseményekről és írókról (De viris illustribus).

Lefordította Kaiszareiai Euszebiosz Onomasztikonját (A héber helységek nevei és fekvése) és a Khronikonját is. Ez utóbbit kiegészítette és 378-tól folytatta. Megszületett a latin kereszténység első történeti műve, amit nem sikerült befejeznie.

Fordítási munkáját és különösen a Szentírás korrekcióját sokan ellenezték, többek között egykori barátja, Tyrannius Rufinus. Hippói Szent Ágoston sem tanácsolta a Vulgata használatát, de elismerően szólt Jeromosról. Még kb. kétszáz évig párhuzamosan használták a két Bibliát. A 7. sz végétől kezdve a Vulgata kiszorította a Vetus Latinát.

Szent Jeromos ábrázolása a festészetben[szerkesztés]

Szent Jeromos alakja megihlette a legnagyobb festőművészeket. Gyakran ábrázolják a festészetben könyvvel és tollal, néha barlangokban vagy a természetben jelenítik meg. Nagyon gyakran ábrázolják a szentet egy dolgozószobában, ez betekintést nyújt az elmúlt korok berendezésébe, eszközeibe és szokásaiba. A dolgozószobákat rendszerint úgy ábrázolták, ahogy az adott korban épp kinéztek. Az oroszlán általában egy motívum, ami feltűnik az ábrázolásokon Szent Jeromos mellett. Szent Jeromos általában piros vagy sötétvörös ruhát visel, széles karimájú kalappal, ami hozzátartozik a bíboros öltözetéhez.

Művei magyarul[szerkesztés]

 • Jeronimus: Egyedülvalóságnak ékessége az az: Tebais-beli Szent Pál pátriárkának élete és halála; ford. Orosz Ferenc; Akadémiai Ny., Nagyszombat, 1754
 • Első remete szent Pálnak szent Hieronymus írásából, többnyire ugyan ezen szent atyának tulajdon szavaival, magyar versekbe öszve szedett élete; Engel Ny., Pécs, 1786
 • História az utolsó ítéletről. Szent Jeromos doctor után; Tichy Alajos, Nagyvárad, 1861
 • Egy szép új ének melyben Sz. Hieronymus doktor az utolsó Ítéletkor, leendő rettenetes csudákat bizonyítván, melyeket régen az Úr Isten mint kedves tanítványának megjelentett, eképpen magyarázá; Véver Oszkár, Békés, 1900
 • Remete Szent Pál élete; ford. Gyéressy Ágoston; Stephaneum Ny., Budapest, 1939
 • Rajeczky Benjamin: A szüzességről. Olymposi Szt. Methodios, Szt. Ambrus, Szt. Jeromos, Szt. Ágoston műveiből; Szt. István Társulat, Budapest, 1944 (Keresztény remekírók)
 • A kiváló férfiakról; in: Apostoli atyák, Szt. István Társulat, Budapest, 1980, ISBN 963-360-371-4, 16–91. o. elektronikus elérés
 • "Nehéz az emberi léleknek nem szeretni". A keresztény életről, irodalomról és tudományról; ford., jegyz., utószó Adamik Tamás; Helikon, Budapest, 1991 (Harmonia mundi könyvek) ISBN 963-208-072-6
 • Levelek, 1–2.; szerk. Takács László, ford. Adamik Tamás, Puskely Mária, Takács László; Szenzár, Budapest, 2005 ISBN 9789637014031, 1077 o.
 • Az igaz hit védelmében; ford. Adamik Tamás, Takács László, Tuhári Attila; előszó, bev., jegyz. Takács László; Szt. István Társulat, Budapest, 2021 (Ókori keresztény írók)

Irodalom[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

 • A második magyarországi ősnyomda egyik nyomtatványa. Laudivius Zacchia: Vita beati Hieronymi. 1478/1479 / A unique print of the second printing press in Hungary; tan. Soltész Zoltánné Juhász Erzsébet, ford. Hoch Erzsébet; Magyar Iparművészeti Főiskola Typo-grafikai Tanszéke, Budapest, 1975 (Studium)
 • Amadé Thierry: Elbeszélések a római történetről az V-ik században. Szent Jeromos. A keresztyén társadalom nyugaton; ford. Öreg János; Akadémia, Budapest, 1888 (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadóvállalata)
 • Babura László: Szent Jeromos élete; Szent István Társulat, Budapest, 1926 (Szentek országa)
 • John Norman Davidson Kelly: Szent Jeromos élete, írásai és vitái; ford. Nemes Krisztina, szerk. Heidl György; Paulus Hungarus–Kairosz, Budapest, 2003 (Catena. Monográfiák)
 • Szent Jeromos. katolikus.hu. [2011. szeptember 9-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2020. február 25.)
 • Dr. Emmeram Kränkl OSB: Hieronymus (német nyelven). heiligenlexikon.de. (Hozzáférés: 2020. február 25.)

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]