Tóbiás könyve

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Jump to navigation Jump to search

A Tóbiás könyve a katolikus Biblia egyik deuterokanonikus könyve.

Keletkezése[szerkesztés]

Tóbiás könyve (a héber „Tobijah” – „Isten az én Jóságom” szóból) régi zsidó irat. Az ősi szövegek nagyon változatosak, így fordításaik sem egyeznek részleteikben. Szent Jeromos, amikor a Vulgátát írta előszavában megjegyzi, hogy "káld" szövegből fordította latinra. A könyv négy arámi és egy héber nyelvű töredékeit nemrégiben Kumran környékén megtalálták és ennek alapján Kr. e. 175 körülire teszik keletkezése korát. Tóbiás hiteles történeti magvát nem tudták megállapítani, létezett vagy sem.

Témája[szerkesztés]

Ez a könyv egy Tóbit nevű, az asszír fogságban élő istenfélő zsidó ember és fiáról, Tóbiásról szól. Tóbit sok jó cselekedete ellenére rejtélyes módon hirtelen megvakul és kétségbeesetten könyörög Istenhez, hogy vegye el az életét. Ugyanebben az időben egy Sára nevű megszállott asszony, aki már hét férjével végzett nászéjszakájukon, Ekbatana városban élt és szintén halált kért Istentől. Isten mindkét imát meghallgatta és elküldte Rafael arkangyalt segítségül. A fiatal Tóbiást apja üzleti ügyeit végezve úton volt egy távoli városba, mikor Ráfáel, egy fiatalember képében, őt kutyájával együtt Sára házához vezette. Tóbiás ott elvette Sárát és Ráfáel utasításait követve kiűzte Sárából a gonoszt (Asmodeus = „Romboló”). Együtt hazatértek és Tóbiás meggyógyította apja vakságát. A könyv Tóbit Jeruzsálem újraépítéséről és a fogságból való visszatérésről szóló próféciájával végződik.

Mondanivalója[szerkesztés]

A történet a jóindulat, a házasság és az imádság eszményére nevel és arról biztosít, hogy Isten a béketűrésben kitartó igazak iránti könyörület Istene aki megbünteti a gonoszt. A szenvedés nem Isten büntetése, hanem egy olyan próbatétel, - amely szórványban élő népekhez is szól -, hogy Isten hűséges, és az embernek is hűségesnek kell lennie. A szülői gondoskodás, a gyermeki szeretet egyszóval a családi szeretet hatja át a könyvet. A fiatal Tóbiás és kutyája az angyallal a keresztény ikonok kedvenc témái.

Források[szerkesztés]