Ravasz László

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ravasz László
a Dunamelléki református egyházkerület püspöke
az 1920-as években
az 1920-as években

Született1882. szeptember 29.
Bánffyhunyad
Elhunyt1975. augusztus 6. (92 évesen)
Budapest
SírhelyFarkasréti temető
Nemzetiségmagyar
Felekezetprotestantizmus
Püspökségi ideje
1921 – 1948
Előző püspök
Következő püspök
Petri Elek
Bereczky Albert

DíjakMagyar Örökség díj (1997)
A Wikimédia Commons tartalmaz Ravasz László témájú médiaállományokat.
Ravasz László és Makkai Sándor református püspökök (1936)

Ravasz László (Bánffyhunyad, 1882. szeptember 29.Budapest, 1975. augusztus 6.)[1] református lelkész, a Dunamelléki református egyházkerület püspöke 1921-től 1948-ig. Az MTA tagja. Ordass Lajos és Pap László mellett a pártállami időszakban a magyar protestantizmus egyik példaadó egyénisége volt.

Életpályája[szerkesztés]

Szülei Ravasz György és Gönczi Róza.[1] Iskolai tanulmányait szülővárosában kezdte, 1896-ban Székelyudvarhelyre került a kollégiumba. Kolozsvárt a teológiára iratkozott be és az egyetemi előadásokat is látogatta. Még teológus korában szerkesztette az Egyetemi Lapokat. 1903-1905 között Bartók György püspök mellett volt titkár, ebben az időben a romániai (regáti) misszió vezető lelkésze. 1905 őszén a Berlini Egyetemen hallgatott előadásokat. 1906-ban Bánffyhunyadon volt segédlelkész, itt készült a doktori értekezése is. Sárospatakon szerzett magántanári képesítést, majd Kolozsvári Teológiai Akadémia tanára volt 19071921 között. Az első világháború idején missziós munkát végzett a kolozsvári hadikórházban. Az Unió szabadkőműves páholy tagja volt 1910-től 1917-ig.[2] 1918-ban az Erdélyi református egyházkerület főjegyzőjévé választották, majd 1921 őszén püspökké, a Dunamelléki Egyházkerületben. Ettől kezdve Budapesten élt, de irodalmi munkásságával továbbra is számtalan szállal kötődött Erdélyhez. Cikkei jelentek meg az Ellenzékben, Kálvinista Világban, rendszeres munkatársa volt a Református Szemlének, 1918-21 között főszerkesztője is.

1908-ban feleségül vette Bartók püspök leányát, Bartók Margitot akitől öt gyermeke született. (Felesége 1947. június 13-án hunyt el Budapesten.)[3] Boriska lánya a későbbi államminiszter és politikai gondolkodó, Bibó István felesége volt.

1921-ben, miután családjával Budapestre költözött, megválasztották a dunamelléki egyházkerület püspökévé. Ettől az évtől a Kálvin téri református templom lelkésze is volt. Fiatalabb korában több cikkben is kikelt a zsidóság ellen. A Felsőház automatikus tagjaként (1927–44) az első és második zsidótörvényt megszavazta, de fellépett a harmadik zsidótörvény ellen. 1944-ben szembesült a holokauszt ijesztő valóságával, és próbált tenni a magyar zsidók, különösen a megkeresztelkedettek fizikai megsemmisítése ellen. A deportálások megindulása után számos püspöki körlevelet fogalmazott meg az üldözések ellen, és hozzájárult a Jó Pásztor Bizottság megalakításához. Nem sikerült elérnie, hogy az egyházak közös körlevélben fejezzék ki tiltakozásukat a népirtással kapcsolatban.

A Magyar Tudományos Akadémia tagja (1925–1949), az Akadémia másodelnöke (1937–1940). Akadémiai tagságát 1989-ben posztumusz visszaállították. (MOL SZT XIX. A-21-s.3.d.)[4]

Ravasz László emléktáblája egykori lakhelyén, Budapest II. ker., Bimbó út 43. sz.

Szerkesztője volt a Protestáns Szemle, Egyetemi Lapok, Református Szemle és Az Út című lapoknak, ez utóbbit ő is alapította. Élénk közéleti szerepet töltött be, szinte minden abban a korban született protestáns mozgalom és szövetség alapításánál bábáskodott, számos irodalmi és kulturális szervezet tagja volt, munkásságát több külföldi egyetem is díszdoktori címmel ismerte el.

1948. április 30-án, Rákosi nyomására, minden tisztségéről lemondott és visszavonult a közélettől. 1953-ban lelkészként is nyugdíjba vonult, és Leányfalura költözött, ahol mesterséges elzártságban töltötte hátralévő éveit.

1956. október 31-én pár fiatal lelkész kiment érte Leányfalura, és bevitték Budapestre. Az összegyűlt lelkészek az újonnan alakult református Országos Intézőbizottság vezetőjévé választották, és őt ismerték el legitim püspöknek. November 1-jén rádiószózatban szólt a magyarokhoz. A forradalom leverése után az egyházi ébredést szorgalmazó Megújulási Mozgalmat szervezte, amely azonban az állami elnyomás következtében elhalt.

1956-tól újra a Kálvin-téri szószéken szolgált, egészen 1957 húsvétjáig, amikor a püspökségről is lemondatták. Az állambiztonsági hivatal előkészített egy koncepciós eljárást ellene, melyet az 1960-as évekig fenntartottak, ám végül nem indítottak el.[forrás?]

Budapesten hunyt el tüdőgyulladás következtében.[1]

Főbb művei[szerkesztés]

Ravasz László sírja Budapesten. Farkasréti temető: 6/5-1-10
 • Schopenhauer aesthetikája; Kolozsvár, Gombos Ny., 1907
 • A gyülekezeti igehirdetés elmélete (1910-es évek, Református Egyházi Könyvtár-sorozat)
 • Gondolatok; Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai R.t., Budapest, 1922
 • Orgonazúgás (beszédek, előadások), Budapest, 1923
 • "Az emberélet útjának felén". Beszédek, cikkek, előadások; „Az Út”, Kolozsvár, 1924
 • Látások könyve. Beszédek, elmélkedések; Studium, Budapest, 1924
 • Hazafelé… Elmélkedések és imádságok nők számára; Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai R.t., Budapest, 1925
 • Ünnepnapok (elmélkedések és imádságok házi istentiszteletekre), Budapest, 1925
 • A halál árnyékában. Temetési beszédek; Sylvester, Tahitótfalu, 1927
 • Tudom, kinek hittem (beszédek, cikkek, prédikációk), Budapest, Studium, 1927
 • A Tháborhegy ormán. Beszédek, cikkek, előadások; szerzői, Kolozsvár, 1928
 • Pál Athénben : székfoglaló. Budapest, 1928
 • Alfa és Ómega, Budapest, Franklin, 1933
 • Érdekből való keresztyénség; Kálvin-téri Egyházközség, Budapest, 1935 (Rádió-prédikációk)
 • Lélekben és igazságban. Ravasz László, Poling Dániel prédikációi; Kálvin-téri Egyházközség, Budapest, 1935 (Kálvin könyvtár)
 • Hit és engedelmesség. Prédikációk, beszédek, cikkek, előadások; Minerva Ny., Cluj, 1936
 • Az időfeletti Széchenyi. 1937
 • Legyen világosság , 1-3. Budapest, Franklin, 1938
 • Ravasz László: 1940. április hó 6-án, a fővárosi Vigadó termeiben tartott Tormay Cecile országos emlékünnepély ünnepi beszéde; Stephaneum Ny., Budapest, 1940
 • Isten rostájában, 1-3.; Franklin, Budapest, 1941
 • Kezdetben vala az ige; az előszót írta Harsányi Zsolt; Franklin Ny., Budapest, 1941
 • Korbán. Beszédek, írások, 1-2.; Franklin, Budapest, 1943
 • Hazafelé... Elmélkedések és imádságok; YMCA, Tuttlingen, 1945
 • Magamról; Nagy Ny., Debrecen, 1944 (Theológia önéletrajzokban)
 • Krisztussal a viharban (igehirdetések), Budapest, Kálvin, 1977
 • Válogatott írások, 1945–1968; szerk., bev., jegyz. Bárczay Gyula, szöveggond. Szabó Julianna; EPMSZ, Bern, 1988
 • Kis dogmatika. Hitünk igazságai; Református Zsinati Iroda, Budapest, 1990
 • Az Újszövetség magyarázata, 1-2.; Református Zsinati Iroda, Budapest, 1991
  • 1. Máté, Márk és Lukács evangéliumának együttes magyarázata, János evangéliuma, Apostolok cselekedetei
  • 2. Pál apostol levelei, A Zsidókhoz írt levél, A „közönséges levelek”, Jelenések könyve
 • Emlékezéseim, Budapest, Református Zsinati Iroda, 1992
 • Ószövetségi magyarázatok. Zsoltárok könyve, Ézsaiás (1-12. rész), Zakariás könyve; Kálvin, Budapest, 1993
 • Én vagyok a te Istened! A Tízparancsolat magyarázata, Budapest, Kálvin, 1995
 • Krisztussal a viharban. Igehirdetések; Kálvin, Budapest, 1997
 • Orgonazúgás; tan. Takács Péter; Lucidus, Budapest, 2005 (Kisebbségkutatás könyvek)
 • „Te csak Hang vagy…”. Ravasz László kéziratos prédikációi, 1949–1963; sajtó alá rend., bev. Szacsvay Éva; Dunamelléki Református Egyházkerület–Pócsmegyer-leányfalui Református Egyházközség, Budapest/Pócsmegyer, 2007

Díja[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

 • Fényképe
 • Sírja a farkasréti temetőben
 • Emléklapok Dr. Ravasz Lászlónak a kolozsvári Ref. Theológiai Fakultáson a gyakorlati theológia nyilvános, rendes tanárának 1907. évi szeptember 15-én tartott székfoglalójáról; közrem. Nagy Károly, Kenessey Béla, Bartók György; Ellenzék Ny., Kolozsvár, 1907
 • Dr. Ravasz László dunamelléki püspök beiktatása alkalmával elhangzott beszédek és imák; összeáll. B. Major János; Dunamelléki Református Egyházkerület., Budapest, 1921
 • Dr. Ravasz László püspök életrajza; Bethlen Ny., Budapest, 1921
 • Máthé Elek: Ravasz László az író és igehírdető; Új Magyarország, Budapest, 1933
 • És lőn világosság. Emlékkönyv Ravasz László hatvanadik életéve és a Dunamelléki püspökségnek huszadik évfordulója alkalmából. Írták tanítványai és munkatársai; Franklin Ny., Budapest, 1941
 • Vasady Béla: A theológus Ravasz László; Franklin Ny., Budapest, 1941
 • Málnási Bartók György: Ravasz László és a magyar szellemi élet; Franklin Ny., Budapest, 1941
 • Makkai Sándor: Ravasz László igehirdetői útja; Franklin Ny., Budapest, 1941
 • Vasady Béla: A lelkipásztori tiszt és hivatás Ravasz László gondolatvilágának tükrében; Városi Ny., Debrecen, 1942 (Az Igazság és Élet füzetei)
 • Kónya István: A magyar református egyház felső vezetésének politikai ideológiája a Horthy-korszakban; Akadémiai, Budapest, 1967
 • Buzás Pál: Csillagzatok; Kalotaszeg Kft., Bánffyhunyad, 1993 (Kalotaszegi füzetek)
 • Ravasz László és a Baár-Madas; Baár-Madas Református Gimnázium, Budapest, 2000 (Millenniumi füzetek)
 • Tóth-Matolcsi László: Műhely a lehetetlenséghez. Kapcsolódási pontok Bibó István és Ravasz László életművében; Argumentum–Bibó István Szellemi Műhely, Budapest, 2005 (Eszmetörténeti könyvtár)
 • Ravasz László emlékezete. Emlékülés Ravasz László születésének 125. évfordulóján. A Dunamelléki Református Egyházkerület székházában rendezett konferencián 2007. szeptember 29-én elhangzott előadások; szerk. Kósa László; Dunamelléki Református Egyházkerület, Budapest, 2008
 • Hegedűs Loránt–Mihály Zoltán: Református Ravasz relikviák; Hegedűs Loránt, Budapest, 2011
 • Hatos Pál: Szabadkőművesből református püspök. Ravasz László élete; Jaffa, Budapest, 2016
 • Száz év után Ravasz László homiletikájáról; szerk. Literáty Zoltán; KRE–L'Harmattan, Budapest, 2020 (Károli könyvek. Tanulmánykötet)

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]