Pach Zsigmond Pál

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Pach Zsigmond Pál
Született 1919. október 4.
Budapest
Elhunyt 2001. szeptember 8. (81 évesen)
Budapest
Állampolgársága magyar
Nemzetisége magyar
Gyermekei Pach János
Foglalkozása történész,
egyetemi tanár,
akadémikus
Kitüntetései Kossuth-díj

Pach Zsigmond Pál (Budapest, 1919. október 4.Budapest, 2001. szeptember 8.) történész, egyetemi tanár.

Életútja[szerkesztés]

1943–1948 között a Pesti Izraelita Hitközség Gimnáziumának tanára, közben munkaszolgálatos Kárpát-Ukrajnában (1944), ahonnan 1944 októberében megszökött. Középiskolai történelemórái hatására választotta a történész pályát Berend T. Iván és Ránki György.

1952-től 1992-ig a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetem (majd: Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem) Gazdaságtörténeti Tanszékének professzora. 1963-tól 1967-ig az egyetem rektora.

1952-ben megszerezte a történettudomány kandidátusa (CSc), 1958-ban a történettudomány doktora (DSc) tudományos fokozatot.

1962-től a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1970-től rendes tagja, később az MTA alelnöki tisztét is betöltötte.

Az MTA Történettudományi Intézetének egyik alapítója, igazgatóhelyettese, majd 1967-től 1985-ig igazgatója.

1978-tól a Nemzetközi Gazdaságtörténeti Társaság (International Economic History Association) elnöke.

Fő kutatási területe a XVI-XVII. századi gazdaságtörténet volt.

Iskolateremtő tudós volt, leghíresebb tanítványai: Berend T. Iván és Ránki György.

Elismerései, kitüntetései[szerkesztés]

 • Munka Érdemrend arany fokozata (1975)
 • Állami Díj (1978) – Több évtizedes oktatói, tudományos és tudományszervező tevékenységéért.

Művei[szerkesztés]

 • Az Orczy-birtokok gazdálkodása a XVIII. század második felében. Egy. doktori értek. (Bp., 1943)
 • Fejezetek az újabbkori diplomácia történetéből. (Bp., 1947)
 • Gazdaságtörténet a feudalizmus hanyatlásáig. N. Kiss Istvánnal. (Bp., 1947 3. kiad. 1948)
 • A tőkés termelés feltételei a magyar mezőgazdaságban, 1848-ban. (Társadalmi Szemle, 1948)
 • Szempontok az eredeti tőkefelhalmozás vizsgálatához Magyarországon. 1–2. (Századok, 1948–1949)
 • Magyar gazdaságtörténet. 1–3. Egy. jegyz. (Bp., 1949–1952 új átd. kiad. 1960 és 1968)
 • Az eredeti tőkefelhalmozás gyarmati korlátai Magyarországon 1848 előtt. (A történettudomány kérdései. Bp., 1950)
 • A majorsági gazdálkodás és a parasztság kisajátítása a XVII. századi Magyarországon. (Századok, 1951)
 • II. Rákóczi Ferenc emlékiratai. Saint-Simon emlékirat-részleteivel. Ford. Vas István. Thaly Kálmán jegyzeteivel. A bevezető tanulmányt írta. (Bp., 1951)
 • Függetlenségi küzdelmeink a Habsburgok ellen a XVII. században. A Rákóczi- szabadságharc. (Bp., 1951)
 • Az eredeti tőkefelhalmozás Magyarországon. (Bp., 1952)
 • A nemzeti összefogás kérdése a Rákóczi- szabadságharcban. (Századok, 1954)
 • A dualizmus rendszerének első évei Magyarországon. (Századok, 1955)
 • Tanulmányok a kapitalizmus történetéhez Magyarországon. Szerk. Sándor Pállal. (Bp., 1956)
 • Kiadatlan Görgey-iratok 1849 augusztusából. (Századok, 1957)
 • A tőkés földjáradék keletkezése a nyugat-európai agrárfejlődésben. – A magyarországi és oroszországi poroszutas agrárfejlődés egyező és eltérő vonásairól a XIX. század második felében. (Közgazdasági Szemle, 1958)
 • A földesúri gazdaság „porosz utas” fejlődése Oroszországban a XIX. század második felében. (Századok, 1958)
 • A magyarországi agrárfejlődés elkanyarodása a nyugat-európaitól. A feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet magyarországi sajátosságainak kérdéséhez. (Agrártörténeti Szemle, 1961)
 • Az ellenforradalmi történetszemlélet Szekfű Gyula Három nemzedékében. (Történelmi Szemle, 1962)
 • Nyugat-európai és magyarországi agrárfejlődés a XV–XVII. században. (Bp., 1963)
 • Kilenced és földesúri dézsma a XVII. századi Magyarországon. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1963. jan. 21. megjelent: MTA Társadalmi-Történeti Tudományok Osztálya Közleményei, 1964)
 • Die ungarische Agrarentwicklung im 16–17. Jahrhundert. Abbiegung vom westeuropäischen Entwicklungsgang. (Bp., 1964)
 • Marxista történettudományunk fejlődésének problémái. (Századok, 1964)
 • A nacionalizmus elleni harc történettudományunkban. (Történelmi Szemle, 1964)
 • Optimizmus és objektivitás történetszemléletünkben. (Történelmi Szemle, 1966)
 • A társadalomtudományok fejlődésének elvi kérdéseihez. (Társadalmi Szemle, 1968)
 • A nemzetközi kereskedelmi útvonalak XV–XVII. századi áthelyeződésének kérdéséhez. (Századok, 1968)
 • Közép- Kelet-Európa és a nemzetközi kereskedelem a XVI–XVII. században. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1970. jún. 1. megjelent: MTA Filozófiai és Történettudományi Osztálya Közleményei, 1970)
 • Történettudomány. (Magyar Tudomány, 1970)
 • Magyarország nyugati gyapjúszövet-behozatala a XV. és a XVI. század közepén. (Történelmi Szemle, 1971)
 • Egy évszázados történelmi problémáról: áthaladt-e a levantei kereskedelem útja a középkori Magyarországon? (Századok, 1972)
 • A középkori Levante-kereskedelem „sorsa” a XIX–XX. századi történetírásunkban. (Történelmi Szemle, 1972)
 • Széchenyi és az Alduna- szabályozás. 1830–1832. (Történelmi Szemle, 1975)
 • Tudománypolitikai kérdések a másfélszázados Akadémián. (Magyar Tudomány, 1975)
 • A Levante-kereskedelem erdélyi útvonala I. Lajos és Zsigmond korában. (Századok, 1975)
 • A Magyar Tudományos Akadémia másfél évszázada. Főszerk. (Bp., 1975)
 • Történetszemlélet és történettudomány. Cikkek, tanulmányok. (Bp., 1977)
 • A Levante-kereskedelem erdélyi útvonala a XV–XVI. század fordulóján. (Századok, 1978)
 • The Transsylvanian Route of Levant Trade at the Turn of the 15th and 16th Centuries. (Bp., 1980)
 • A történetíró Molnár Erik. (Történelmi Szemle, 1981)
 • East Central Europe and World Trade at the Dawn of Modern Times. (Bp., 1982)
 • Közép-Európa és a világkereskedelem az újkor hajnalán. (Századok, 1982)
 • Üzleti szellem és magyar nemzeti jellem. (Történelmi Szemle, 1982)
 • A marxi államelmélet kialakulásához. Marx és Engels az abszolút monarchiáról. (Világosság, 1983)
 • Nemzeti fejlődés, nemzeti öntudat. (Társadalmi Szemle, 1983)
 • Mohácstól Buda visszavívásáig. A XVI–XVII. század problémái történetírásunkban. (Kortárs, 1985)
 • A feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet megkésettségének egyik problémája a magyar fejlődésben. (Világtörténet, 1985)
 • Európa a 16–17. században. (Magyarország története. III. köt. Bp., 1985)
 • Business Mentality and Hungarian National Character. (Bp., 1985)
 • Mohácstól Buda visszavívásáig. Magyarország történeti útjának nemzetközi háttere. (Századok, 1986)
 • A nemzettudatról napjainkban. (Társadalmi Szemle, 1986)
 • Magyarország és a levantei kereskedelem a XIV–XVII. században. (Előadások a Történettudományi Intézetben. 4. Bp., 1986)
 • A békeeszme történetéből. Comenius Magyarországon. (Magyar Tudomány, 1987)
 • Történelem és nemzettudat. Cikkek és előadások. (Bp., 1987)
 • Von der Schlacht bei Mohács bis zur Rückeroberung Budas. (Bp., 1988)
 • Lenin az államapparátus működéséről. 1919. nov.–1921. márc. (Világosság, 1989)
 • A NEP bevezetésének előzményei Lenin írásaiban. (Magyar Tudomány, 1989)
 • Magyarország a kora újkori világgazdaságban. (Társadalmi Szemle, 1990)
 • A harmincadvám eredete. Értekezések, emlékezések. Akadémiai Kiadó, (Budapest, 1990)
 • Széchenyi, Metternich és az Alduna-szabályozás 1833–1834-ben. (Magyar Tudomány, 1991)
 • A közép-kelet-európai régió az újkor kezdetén. (Bp., 1991)
 • A Levante-történetírás fordulata 1879 és 1918 között. (Századok, 1993)
 • Hungary and the European Economy in Early Modern Times. Collected Studies. (Aldershot, 1994)
 • The Oldest Guild Privilege of Clothmakers in Hungary. (Bp., 1995)
 • A debreceni posztószövők legrégibb céhszabadalma. (Századok, 1995)
 • Az európai régió változó kapcsolata a XIV–XVIII. században. (Klió, 1995)
 • A közép-kelet-európai régió és Csehország. Kora újkori előzmények. (Magyar Tudomány, 1995)
 • Hogyan lett a harmincadvámból huszad? (Történelmi Szemle, 1995)
 • The Transcarpathian Route of Levantine Trade in the Middle Ages. (Bp., 1996)
 • Aba, kebe, igriz. Posztófajták a hódoltsági török vámnaplókban a 6. század derekán. (Történelmi Szemle, 1997)
 • A harmincadvám Erdélyben és a Havasalföldön a 15. sz. első felében. (Történelmi Szemle, 1998)
 • „Platea chapo ucza vocata.” A hazai posztóipar 16. századi történetéből. (Századok, 1998)
 • A harmincadvám az Anjou-korban és a 14–15. sz. fordulóján. (Történelmi Szemle, 1999)
 • „…stamina panni grossi, quae lodin apellantur.” Gyapjúszövőipar Kassán a XV–XVII. században. (Agrártörténeti Szemle, 2000)
 • A vidéki posztóipar az északkeleti országrészen a 15–17. században. (Századok, 2001)
 • A harmincadvám eredete. Az akadémiai székfoglaló átdolgozott változata. (Értekezések–emlékezések. Bp., 1999)
 • Szürkeposztó, szűrposztó, szűr. Sajtó alá rend. Csató Tamás. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok. Bp., 2003).

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

 • Romsics Ignác: Clio bűvöletében. Magyar történetírás a 19–20. században – nemzetközi kitekintéssel. Budapest, 2011, Osiris Kiadó.