Ugrás a tartalomhoz

Romsics Ignác

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Romsics Ignác
Horváth László fotóján, 2019-ben
Horváth László fotóján, 2019-ben
Életrajzi adatok
Született1951. március 30. (73 éves)
Homokmégy
Ismeretes minttörténész
Nemzetiségmagyar
Pályafutása
Szakterülettörténettudomány
Kutatási területMagyarország XX. századi története
Tudományos fokozategyetemi doktori (1978)
kandidátus (CSc, 1985)
DSc (1994)
habilitáció (1996)
Munkahelyek
Eszterházy Károly Egyetemprofesszor (2008 óta)
Eötvös Loránd Tudományegyetemdocens, majd egyetemi tanár (1991–2008)
MTA TTItudományos munkatárs (1977–1985)
Jelentős munkáiMagyarország története a XX. században
A 20. század képes története
Magyarország története
Tudományos publikációk száma284[1]
Szakmai kitüntetések
Akadémiai Díj (2000)
Széchenyi-díj (2005)
Akadémiai tagságMTA tag (2010)
A Wikimédia Commons tartalmaz Romsics Ignác témájú médiaállományokat.

Romsics Ignác (Homokmégy, 1951. március 30. –) Széchenyi-díjas magyar történész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja. Kutatási területe a 20. századi magyar történelem.

Életpályája[szerkesztés]

1970-ben vették fel a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolára, ahol 1974-ben szerzett tanári diplomát. Ugyanebben az évben kezdte meg egyetemi posztgraduális tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Bölcsészettudományi Karának történelem szakán, ahol 1976-ban szerzett diplomát.

Tudományos pályafutását a Bács-Kiskun Megyei Levéltár munkatársaként kezdte Kecskeméten. Négy évig volt segédlevéltáros, miközben egyetemi tanulmányait folytatta. 1977-ben az MTA Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa lett, majd 1986-ban a Magyarságkutató Intézethez[2] került, ahol igazgatóhelyettes lett. 1991-ben az ELTE újkori magyar történeti tanszék docense lett, 1998-ban pedig megkapta egyetemi tanári kinevezését. 1999 és 2002 között Széchenyi professzori ösztöndíjjal kutatott. 1993 és 1998 között több megszakítással az Indianai Egyetem (USA) magyar tanszékének vendégtanára volt, de oktatott a Szegedi Tudományegyetem új és legújabbkori magyar történeti tanszékén is. Jelenleg az egri Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézetének főállású oktatója. 2010-ben Szilárd Leó professzori ösztöndíjban részesült.

1985-ben védte meg a történelemtudományok kandidátusi, 1994-ben pedig akadémiai doktori értekezését. A Történettudományi Bizottságnak lett tagja. 1996-ban habilitált. 1997 és 2000 között az MTA Közgyűlés képviselője volt, 2001-ben pedig az Akadémia levelező tagjává választották. 2010-ben az MTA rendes tagja lett. 1999 és 2007 között a Magyar Történelmi Társulat főtitkára volt. Dolgozott a Rubicon, a Századok és a The Hungarian Quarterly című szakfolyóiratok szerkesztőbizottságában is.

2020 novemberétől és 2022 júniusáig, a lap megszűnéséig a BBC History történelmi magazin főszerkesztője.

Munkássága[szerkesztés]

Fő kutatási területe a 20. század magyar politikatörténete, különös tekintettel a két világháború közötti időszakra. Külön foglalkozott Bethlen István életével és politikájával. Kutatásai a nagyhatalmak Magyarországgal kapcsolatos politikájának kérdéseire is kiterjednek. Nagy jelentőségű munkája a Magyarország története a XX. században című monográfiája, amely több kiadást is megélt. 2017-ben jelent meg a teljes magyar történelmet feldolgozó könyve, a Magyarország története.

Családja[szerkesztés]

Nős, házasságából egy fia született, Romsics Gergely, aki szintén történész.

Díjai, elismerései[szerkesztés]

Főbb művei[szerkesztés]

Kézikönyvek, monográfiák, tanulmánygyűjtemények[szerkesztés]

 • Ellenforradalom és konszolidáció. A Horthy-rendszer első tíz éve, 1919–1929; Gondolat, Budapest, 1982 (Magyar história)
 • A Duna-Tisza köze hatalmi-politikai viszonyai 1918–1919-ben (Akadémiai, 1982)
 • Bethlen István. Politikai életrajz 1874–1946 (Magyarságkutató Intézet, 1991)
 • Helyünk és sorsunk a Duna-medencében (Osiris, 1996)
 • Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a 19. és 20. században (Napvilág, 1998)
 • Magyarország története a XX. században (Osiris, 1999)
 • A trianoni békeszerződés (Osiris, 2001, 2007)
 • Volt egyszer egy rendszerváltás (Rubicon könyvek, 2003)
 • Múltról a mának. Tanulmányok és esszék a magyar történelemről (Osiris, 2004)
 • A magyar birodalmi gondolat; MTA, Budapest, 2005 (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián)
 • Az 1947-es párizsi békeszerződés (Osiris, 2006)
 • A 20. század rövid története (Rubicon-Ház Bt., 2007)
 • A 20. század képes története (Rubicon könyvek, 2007)
 • Történelem, történetírás, hagyomány. Tanulmányok és cikkek, 2002–2008; Osiris, Budapest, 2008
 • Clio bűvöletében. Magyar történetírás a 19–20. században – nemzetközi kitekintéssel; Osiris, Budapest, 2011
 • Magyar sorsfordulók, 1920–1989; Osiris, Budapest, 2012
 • Bethlen István; Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2013 (Nemzeti könyvtár)
 • Nemzet, állam, régió. Tanulmányok Erdélyről és a Kárpát-medence interetnikus kapcsolatairól a 19-20. században; Komp-Press–Korunk, Kolozsvár, 2013
 • Rendszerváltás Magyarországon; Akadémiai, Budapest, 2013 (Pont könyvek)
 • A magyar történetírás gleichschaltolása, 1945–1949; MTA, Budapest, 2014 (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián)
 • A múlt arcai. Történelem, emlékezet, politika; Osiris, Budapest, 2015
 • A short history of Hungary; angolra ford. Matthew Caples; Osiris, Budapest, 2016
 • Magyarország belépése a háborúba, avagy Ki bombázta Kassát?; Kossuth, Budapest, 2016 (A magyar történelem rejtélyei)
 • Magyarország története; Kossuth, Budapest, 2017
 • A Horthy-korszak. Válogatott tanulmányok; Helikon Kiadó, Budapest, 2017
 • Erdély elvesztése – 1918–1947; Helikon Kiadó, Budapest, 2018
 • A Nagy Háború és az 1918–1919-es magyarországi forradalmak. Válogatott tanulmányok; Helikon Kiadó, Budapest, 2018
 • Bethlen István; Helikon Kiadó, Budapest, 2019
 • Magyar rebellisek; Helikon Kiadó, Budapest, 2019
 • A trianoni békeszerződés; Helikon Kiadó, Budapest, 2020
 • Nemzet, nemzetiség és állam – Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a 19. és 20. században; Helikon Kiadó, Budapest, 2020
 • Honmentők / honvesztők; Helikon Kiadó, Budapest, 2021
 • Hetven év - Egotörténelem 1951-2021 - 1. kötet; Helikon Kiadó, Budapest, 2022
 • Trianon másodszor - Az 1947-es párizsi békeszerződés; Helikon Kiadó, Budapest, 2022
 • Hetven év - Egotörténelem 1951-2021 - 2. kötet; Helikon Kiadó, Budapest, 2023

Szerkesztett kötetek[szerkesztés]

 • Dokumentumok az 1918/19-es forradalmak duna-tisza közi történetéhez, Bács-Kiskun Megyei Levéltár, Kecskemét, 1976
 • Amerikai béketervek a háború utáni Magyarországról. Az Egyesült Államok Külügyminisztériumának titkos iratai, 1942–1944; szerk., bev., jegyz. Romsics Ignác, mutatók Romsics Gergely, National Archives dokumentumford, Zinner Judit; Typovent, Gödöllő, 1992
 • Magyarország és a nagyhatalmak a 20. században. Tanulmányok, szerk., bev. Romsics Ignác, szerk. közrem. Bán D. András, névmutató Sándor Annamária; Teleki László Alapítvány, Budapest, 1995
 • Integrációs törekvések Közép- és Kelet-Európában a 19-20. században, szerk. Romsics Ignác, névmutató Diószegi Istvánné; Teleki László Alapítvány, Budapest, 1997
 • Trianon és a magyar politikai gondolkodás, 1920–1953 – Tanulmányok, szerk. Romsics Ignác, szerk. közrem. ifj. Bertényi Iván; Osiris, Budapest, 1998
 • Bokor Péter: Egy év Habsburg Ottóval – Beszélgetések / Romsics Ignác: Szemben az árral. Esszé, Paginarum, Budapest, 1999
 • Magyar történeti szöveggyűjtemény, 1914–1999, 1-2.; szerk. Romsics Ignác, dokumentumgyűjt. Nagy István, Romsics Ignác; Osiris, Budapest, 2000 (Osiris tankönyvek)
 • Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar történelemről, Osiris, 2002, 2003, 2005
 • Mi a magyar?, szerk. Romsics Ignác, Szegedy-Maszák Mihály; Habsburg Történeti Intézet–Rubicon, Budapest, 2005
 • 1956 okai, jelentősége és következményei, szerk. Pál Lajos, Romsics Ignác; Magyar Történelmi Társulat, Budapest, 2006
 • Magyarország története, főszerk. Romsics Ignác; Akadémiai, Budapest, 2007 (Akadémiai kézikönyvek)
 • Csonka Mihály élete és világképe, Osiris, 2009
 • A magyar jobboldali hagyomány, 1900–1948, Osiris, 2009
 • A mi 20. századunk, szerk. Kovács Kiss Gyöngy, Romsics Ignác; Komp-Press–Korunk, Kolozsvár, 2011
 • Magyarország a második világháborúban, főszerk. Romsics Ignác; Hadtörténeti Intézet és Múzeum–Kossuth , Budapest, 2011
 • Szabó István életútja Nádudvartól Nádudvarig, szerk., jegyz. Romsics Ignác; Osiris, Budapest, 2012
 • Sipos '65. Tanulmányok Sipos József 65. születésnapjára, szerk. Kovács Attila, Romsics Ignác; JATEPress, Szeged, 2013
 • RMJ60. Tanulmányok a hatvanéves Rainer M. János tiszteletére, szerk. Fábián Máté, Romsics Ignác; EKE Líceum, Eger, 2017
 • Közelítések. Tanulmányok Erdély 19-20. századi történetéhez, szerk. Romsics Ignác; Komp-Press–Korunk, Kolozsvár, 2018

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]